Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Foreningen / Bladet Slægt & Data

Slægt og Data bladet

Slægt og Data er også navnet på vores medlemsblad. Det udkommer 4 gange om året.

 

1-2011.jpg

Bladet er et magasin i farvetryk på ca. 32 sider. Det udkommer i marts, juni, september og december. Det har et blandet indhold af artikler om slægtsforskning med hovedvægt på anvendelse af IT i forskningen.

Redaktion
Redaktøren fungerer under ansvar for bestyrelsen.

Ansvarshavende redaktør:
Kathrine Tobiasen
Korsagervej 13
8940 Randers SV
Tlf. 64 64 51 06

Kontakt redaktionen

Annoncer
optages efter følgende retningslinjer:

  • Annoncer bestilles separat til hver enkelt ny udgave af bladet.
  • Annoncen skal leveres færdigopsat efter nærmere aftale med redaktionen. Kun efter nærmere aftale kan der ydes assistance til annoncens udformning mod betaling af omkostningerne.
  • Annoncen skal have relation til slægtsforskning, herunder brug af IT til slægtsforskning.
  • Priser: En helsides annonce koster for en højreside 17.000 kr., en halvsides 8.500 kr. og en kvart side 3.000 kr. For en venstreside er de tilsvarende priser 12.000 kr., 6.000 kr. og 3.000 kr. - I specielle tilfælde kan der forhandles rabatter.

Redaktionen forbeholder sig ret til at undlade at optage annoncer, der enten ikke har relevans for bladets formål, strider mod lovgivningen eller af redaktionelle årsager.

Ved fejl i annoncen, der skyldes bladet, kan der gives nedslag i annoncens pris efter redaktionens skøn. Bladet påtager sig intet ansvar over for skader herudover.

Artiklerne
Artikler i bladet afspejler ikke nødvendigvis foreningens holdning. Artikler uden forfatterangivelse kan normalt betragtes som foreningsstof.

Redaktionen modtager meget gerne artikler og forslag til artikler fra medlemmerne.

Ingen har krav på optagelse af artikler, der er sendt til redaktionen, og redaktionen kan ikke påtage sig ansvar for materiale, der er sendt uopfordret.

Redaktionen forbeholder sig ret til efter aftale med forfatteren at redigere i tilsendte artikler.

Eftertryk er kun tilladt efter aftale med redaktionen. Det skal forsynes med tydelig kildeangivelse. Det aftrykte forventes eftersendt til redaktionen.

Deadline
for optagelse af artikler i de enkelte udgaver af Slægt & Data er:
Udgave Deadline
Nr. 1 - marts 1. februar
Nr. 2 - juni 1. maj
Nr. 3 - september 1. august
Nr. 4 - december 1. november

Sidste frist for annoncer er samme dato, som for øvrigt stof til bladet.Slægt & Data er registreret under ISSN 0903-6172 

 

Køb tidligere numre af bladet (kun for medlemmer