Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Aktuelt / DS-nyt / DS-Nyt 07.2018

DS-Nyt 07.2018

Nyhedsbrev oktober 2018


Resume bestyrelsesmøde 13. oktober 2018
Bestyrelsen har besluttet gøre en indsats for at orientere bredere om, hvad der sker på dens møder, og det er dette resumé et resultat af.

Ny ekspedition
Foreningen har fået en ny ekspedition: Katja Guldbæk er ansat til at tage hånd om forsendelser m.v., og samtidig er ekspeditionen flyttet til lokaler i forbindelse med slægtsforskerbiblioteket i Albertslund, så alt nu er samlet under en hat. Også SSF’s bogsamling bliver flyttet dertil, og bøgerne vil blive solgt via vores webshop.

Det blev vedtaget at peppe medlemsbladet Slægtsforskeren op ved at lade det trykke på bedre papir og give det et mere åbent layout, så fx billeder kommer mere til deres ret.

Arrangementer
Foreningen vil være repræsenteret ved en stribe arrangementer i bl.a. Flensborg, Aarhus og Oslo og have en stand ved Historiske Dage i Øksnehallen i København. Senere på året står vi selv for åbent hus-arrangementer i Aalborg, Kolding, Holbæk og Svendborg, og forberedelserne er i fuld gang. I 2019 er planlagt et arrangement i Jylland i samarbejde med Rigsarkivet, hvis mange arkivalier også kommer i fokus på Slægtshistorisk Weekend 2019. Generalforsamlingen 2019 vil blive henlagt til Park Hotel i Middelfart.

Lokalforeninger
Der er rigtig god gang i oprettelsen af partnerskabsaftaler; indtil videre er 38 på plads, 4 er i støbeskeen og 3-4 andre har vist seriøs interesse. 14. oktober mødtes 60 repræsentanter fra 31 foreninger til det første møde i lokalforeningsrådet.

Lokalforeningerne har brug for en opdateret liste over foredragsholdere; en sådan er Peter Olsen fra Thisted i gang med at samle, og den vil blive lagt ud på www.slaegt.dk.

Hjemmesiden
I Forum er der oprettet en ny gruppe, Nyheder, under Foreningsforhold. Her kan formanden og øvrige bestyrelse hurtigt lægge nyheder ud.

DIS-Odense har ønsket at bruge data fra Aurelia Clemons hjemmeside med skifteuddrag (https://aurelia.dis-danmark.dk/), og det kan de frit gøre.

Medlemsbladet kan læses på hjemmesiden under Foreningen > Bladet, men de 3 nyeste årgange + løbende årgang er forbeholdt medlemmer.Første møde i Lokalforeningsrådet

Danske Slægtsforskeres lokalforeningsråd har holdt sit første møde søndag den 14. oktober 2018 i Historiens Hus i Odense. Interessen var stor, og 60 deltagere fra 30 foreninger mødte op. Det er gået strygende med at oprette partnerskaber; 38 er på plads, og flere andre er i støbeskeen.

Mødet skal give foreningerne mulighed for at udveksle erfaringer og komme med input til Danske Slægtsforskere, og stemningen var udpræget positiv og konstruktiv. Man ønskede sig en opdateret liste over foredragsholdere og havde stort behov for at høre om, hvordan man andre steder samarbejdede med fx Folkeuniversitetet. Foreningsforsikringer blev ligeledes drøftet.

Et vigtigt punkt var valget af to medlemmer til Danske Slægtsforskeres bestyrelse. Efter en tæt afstemning faldt valget på Hans Mølgaard (Slægtshistorisk Forening for Vestegnen) og Ivan Jensen (Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland).

 

Politiets efterretninger 1867-1930 nu på nettet

I efterretningerne finder du oplysninger om efterlyste personer i hele Danmark med grundige beskrivelser af deres fysiske fremtoning, samt hvad de var efterlyst for.
Efterretningerne udgør ikke blot 63 års kilder til kriminalitetshistorie. Det er også en spændende kilde til slægtsforskning, en kulturhistorisk guldgrube og så giver de mulighed for at indkredse nogle af de mennesker, der levede et mere omflakkende tilværelse og kan være svære at finde i andre kilder.

Læs mere: https://www.slaegtogdata.dk/aktuelt/nyheder-1/politiets-efterretninger-1867-1930-nu-paa-nettet.
Eller prøv søgning direkte her: https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-arkivet.

 

Slægtsforskerprisen 2018

Dette års modtager af Slægtsforskerprisen er Lars Jørgen Helbo, manden bag Sall Data, der er mange slægtsforskeres foretrukne vej til alle de digitaliserede kirkebøger, folketællinger og andre vigtige kilder, som Rigsarkivet stiller til rådighed, men desværre på en måde, som mange opfatter som vanskelig og “arkivalsk". Disse mennesker kom Helbo i møde med sin overskueligt opbyggede hjemmeside.

Læs mere

 

Den dansk-tyske Slægtsforskerdag 27. oktober 2018

For 3. gang afholdes det største møde om slægtsforskning i region Sønderjylland-Schleswig.
Slægtsforskningsforeninger, arbejdsgrupper og private slægtsforskere præsenterer deres arbejde og projekter på et mere end 250 m2 stort messeområde. Store anetavler på væggen, fotos, postkort og kronikker ved standene giver god anledning til at falde i snak. Kaffebordet danner ramme om en hyggelig atmosfære, hvor nye kontakter kan knyttes og værdifulde erfaringer udveksles. Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at møde andre passionerede slægtsforskere fra begge sider af grænsen.
Danske Slægtsforskere er også repræsenteret på Slægtsforskerdagen.

Se mere om program, tid og sted

 

Slægtshistorisk dag i Århus 3. november 2018

Igen i år afholder Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Igen i år afholder Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ”Slægtshistorisk Dag” med gratis adgang for alle interesserede.
Dagen vil byde på forskellige foredrag, samt fremvisning af film fra ’RootsTech’ 2018 i Salt Lake City samt mulighed for at udveksle erfaringer og måske få hjælp fra andre med samme interesse.
Igen i år er der tilmeldingspligt, da vi desværre ikke kan være mere end 175 personer på dagen.

Læs mere om tilmelding og program

 

Gratis adgang til passagerlister over ankomne til New York 1820-1957

På FamilySearch og "Statue of Liberty - Ellis Island Foundation" kan nu søges gratis på alle passagerlister over ankomne til New York 1820-1957.

Læs mere