Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Aktuelt / Nyheder / Flere lensregnskaber nu på Arkivalieronline

Flere lensregnskaber nu på Arkivalieronline

Arkivalierne dækker perioden fra 1559 og frem til 1660 og består udover lensregnskaberne af ekstrakter af regnskaberne.

22.01.17
Blandt Rigsarkivets ældre regnskaber fra perioden 1559-1660 udgør lensregnskaberne den største arkivserie, og indholdsmæssigt hører de til de mest righoldige. Regnskaberne dækker lokalforvaltningen, primært af landdistrikterne.
Fra senmiddelalderen indtil Enevældens indførelse i 1660 var landet opdelt i len, hvoraf der fandtes to hovedtyper: De store slotslen (hovedlen) stod for lokalforvaltningen, retshåndhævelsen og militære opgaver; mindre godslen benyttedes hovedsagelig til aflønning af hoffolk og kongelige embedsmænd.
Det er overvejende slotslenenes regnskaber, der er bevaret.

På Arkivalieronline finder du lensregnskaberne under temaet Øvrige samlinger.

Du kan også søge de digitaliserede arkivalier i DIS-Arkivalielister eller i arkivdatabasen Daisy.