Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Andet / Wiberg Hjælp / Rettelser til Wiberg

Rettelser til Wiberg

Jens Jeppesen Jensens
Rettelser til Wibergs Præstehistorie

4    Aaby, Århus    10) Anders Nielsen Regel, om hans hustru  Margrethe Mogensdatter se Viborg Gejstlige skifteprotokol 1708.

17    Aale    8) Jacob Nielsen Danæus, han blev gift 3. Gang 10/5-1787 i Viborg domkirke.

20    Aardestrup    9) Claus Christensen Vorde. Se skifte 1679
10)  Jens Jacobsen Ruus, gift 12/5-1672 i Kolding St. Nikolaj med Karen Rasmusdatter, ikke Jacobsdatter som Wiberg skriver.

91    Balling    0) Før Wibergs første præst, Gregers Christensen, nævner J.J.J. en Anders Christensen der er nævnt 1549.
1) Gregers Christensen, nævnt 1571 i Rødding herreds pakke.

120    Blære    4) Thomas Pedersen, søn af Peder Thomsen, præst i Thise. (Kilde Viborg stiftsbog)
5) Vitus Christensen Juul, var gift med Maren Jensdatter (iflg. Aars herreds tingbog 5/5-1640)
6) Mads Thomsen, var gift med Hylleborg Nielsdatter, der overlevede ham. (Aars herreds tingbog 1650.)
7) Gabriel Christophersen, gift med Else Nielsdatter, hun må være datter af Niels Winther og Karen Lauridsdatter i Beltoft, Lundby sogn, Slet herred, Ålborg amt. (Aars tingbog 1653.)

155    Brorstrup    3) Niels Christensen Schytte, gift med Clara Hansdatter (iflg. Aars herreds tingbog 1630.)

163    Brøndum    1d) Michel Nielsen død før 1631 (Viborg stiftsbog 1690 II) han var gift med Birgitte Pedersdatter der døde i Viborg 1631
2) Morten Madsen Bloch. Se Aage Brask: ”Niels Bloch i Rold” side 186.
4) Peder Hansen Hegelund, hans hustru der ganske vist var datter af forgængeren Jens Madsen Skive, hed Dorthea Jensdatter Brøndum.
5) Hans Ditlevsen Arroeboe, havde to sønner, Dithlev født 1705 og Peder Hansen Hegelund født 1707 (Brøndum kirkebog)
6) Bernt Rosenmeyer Mulvad, blev gift med Karen Christoffersdatter Stub 12/3-1728 i Haasum. Han fik kgl. Oprejsning og tilgivelse af Biskop Trellund fordi han frygtede at hans kone ville komme for tidligt i barselsseng efter vielsen. Hun blev bisat i Sahl 14/3-1782 og begravet i Brøndum kirke.
7) Anders Christensen Friis, hans anden kone Ingefred Hastrup var datter af justitsråd Mats Hastrup til Eskjær og Dorthea Larsdatter.

200    Durup    1) Melchior Mikkelsen Thorning, præst i Durup fra 1651. I 1647 er han fadder i Estvad.
2) Alexander Jacobsen Tetrovius, startede som præst ¾-1663
3) Jens Thomsen Vildbjerg, gift 1. Gang med Edel Margrethe Sørensdatter Friis 29/10-1694.
13) Lars Tange Hjerm, død 4/9-1842.

Iflg Viborg Stiftbog 1690 skal rækken af præster i Durup-Tøndering siden reformationen være:
1)    Niels Christensen
2)    Christen Brun, død 1553
3)    Niels Brun, død 1595, provst 1588.
4)    Mads Brun, død 1624
5)    Melchior Mikkelsen, død 1664
6)    Alexander Jacobsen Tetrovius, død 1690, (nævnes allerede ¾-1663 i Viborg bispearkiv, pk. 37 Durup.)
7)    Jens Thomsen Vildbjerg.

232    Estvad    1) Erik Nielsen Brunow, søn af Niels Andersen Brunow begravet i Estvad 1650.

245    Farsø    3) Byrge Pedersen Spanggaard, var også gift med Mette Pallesdatter.
4) Søren Hansen Wiborg, søn af Hans Sørensen Skriver, rådmand i Viborg, og Mette Sørensdatter. (Viborg Dombog 1639)

291    Fur    5) Jens Christensen Ørum, født 1600, studerede i Viborg 1620. Gift første gang med formandens enke, Anne Andersdatter Stub. (Iflg. Oplysninger fra Pastor emeritus E. Quistgaard)
6) Christen Nielsen er søn af Niels Mortensen i Oplev og Inger A. Han havde 2 døtre, Inger og Helvig.
10) Jochum Jørgen Christophersen Høyer, blev gift med Drude Bertransdatter From 28/6-1692 i Selde. Hun blev døbt i Selde 16/10-1673. (Selde Kirkebog)
11) Niels Iversen Arrøe, hans første kone, Magdalene Cathrine Jochumsdatter Høyer døde 21/1-1741. (Fur Kirkebog) Han blev gift igen med Appolone Christensdatter Bjerregaard 31/1-1745 i Skæve (Hvor hendes halvbror, Hans Kampmann, var præst) (Kongebrev af 18/9-1744) Hun blev døbt 28/7-1707 i Vester Hornum, datter af Christen Jensen Bjerregaard og Ane Cathrine Pedersdatter. (Vester Hornum Kirkebog.)

297    Førslev    10) Claus Clausen Carstens, hans 2. Kone, Judith Cathrine Mouritsdatter Høyer var søster til Mourits Mouritsen Høyer der var præst i Jelling og senere i Vejle.

305    Gangsted    6) Anders Sørensen Glud var gift med Karen Jensdatter, hun er nævnt i Vor herreds tingbog 1664.

345    Grinderslev    2) Jens Thøgersen, var den 11´te præst her, (Viborg Dombog 1630)
3a) Peder Christensen var her kort tid 1657 (Viborg Bispe arkiv pk. 54) her efter kom:
3b) Peder Christensen Hissel, iflg skiftebog 1690 er han død 1685.
5) Peder Clausen Rumohr var capellan allerede i 1692.
6) Hans Matsen Brunow, han blev provst (iflg. Herreds og justits protokol.) Hans kone Anna Eriksdatter Sterch blev ejer af Nørgaard. Hun var desuden søster til præsten i Hyllinge og Lyngby, Christen Eriksen Sterch, født i Holstebro.
8) Christopher Christiansen Nørager blev gift anden gang med Malene Greis. Hun var datter af Seign. Greis der var gartner ved Frederiksborg slots have.
12) Jens Møller, hans mor Lovise Lauritsdatter er datter af præsten i Dollerup, Laurits Pedersen Aastrup.

367    Haasum    1) Christen Biurgsøn, præst fra 1549 (Viborg landsrets dombog 1569.)
5) Jørgen Madsen Skive, han er bror til Laurits Madsen Skive der var præst i Hundborg og Jannerup.
7) Christen Andersen Winding. J.J.J. mener han er fra Vejerslev på Mors. Søn af Anders Thomsen, han nævner skifter fra 1693, 1713 og 1716.
9) Christen Sørensen Winther. Han blev gift med Marie Hansdatter Balche d. 13/2-1708. Hun blev begravet 5/7-1732 i Haasum.
14) Laurits Ørum er døbt i Randers 5/9-1755, hans kone Ane Sophie Bech er død i Haasum 5/6-1827.

426    Hem    1b) Jens Juul, allerede nævnt 1558.
3b) Peder Christensen fra 1623. Hans moder hed Gjørid Pedersdatter, nævnt i Skive Dombog.
4) Jens Laursen Aagaard, fra 1648 (Viborg justits protokol 1756)
6) Knud Madsen, død 15/6-1712.
7) Johannes Graversen Assels hans hustru Karen Jacobsdatter Deichmann er begr. 28/5-1760 hendes lig blev nedsat i Dølby kirke.

447    Hjerk    1d) Christen Jacobsen er død 1657.
4) Søren Jensen Bøgeskov, hans 2. Kone Inger Villumsdatter Steenbloch er født 1704 eller 1705.

564    Junget    6) Christen Sørensen Synnerup, ikke Lynnerup.
7) Jesper Sørensen blev gift med formandens datter, Else Christensdatter Synnerup, ikke Lynnerup.
12) Johan Adolph Rasmussen Stage, gift med Margrethe Constantine Becher, hun blev begravet i Ring 6/8-1789. Skifte efter hende i Tyrsting herreds gejstlige skifteprotokol.

677    Kobberup    8) Peder Jensen Bering, iflg Kobberup KB opslag 25 1703 startede han som Præst i Kobberup 1645.

688    Kornum    6) Christen Christensen Stub, Skifte 4/4-1651 mellem enken Anne Pedersdatter og 3 døtre i Slet herreds tingbog 1651/118.

708    Laastrup    4) Anders Rasmussen fik 2/9-1613 brev til at ægte formanden, Jens Christensen Ruus’ datter. (Viborg bispe arkiv – Rinds herreds pakke)
5) Anders Jensen Resen blev præst i 1647 og ikke i 1661 som Wiberg siger.

709    Lading    7) Peder Jensen Panderup var gift med Anna Pedersdatter Brandt, der er skifte efter hende i 1730 (Gejstlig skifteprotokol)

723    Lem    1) Hr Laurits nævnes i 1549 i Vejby. (Viborg stiftsbog 1690). Altså er præsten først flyttet til Lem efter 1549.
7) Jens Lauritsen Blytækker og Mette Lauritsdatter Vinde er gift i Skive 3/5-1688.
8) Mathias Jensen Poulin og Birgitte Marie Lauritsdatter Damstrøm er gift i Gjern 3/6-1724.
12) Christen Sørensen Wads mor hed Anne Marie Graversdatter, ikke ”Jørgensdatter” som Wiberg skriver, se f.eks. skifte i Brejl 29/11-1800 hvor dette fremgår.

729    Levring    6) Villads Clausen Sidenborg. Hans børn, Else og Christen, blev stævnet 1/3-1630 for 42 Rdl. Som han havde skyldt kirken.

732    Lihme    3) Han hed Niels Pedersen Juul.
4) Jens Lauridten Holst, blev indstævnet for mord 25/9-1689.

733    Linaa    6) Palle Pedersen Wendel, var stamfader til slægten Obel. J.J.J. mener ikke han var gift med Margrethe Mathiasdatter, kun med Anne Hansdatter. Ang. Børn, se Gjern Tingbog 1663.
8) Jacob Nielsen Fogh, han druknede mellem Mors og Thy (Linaa KB)
9) Clemens Jensen Poulsen blev gift 16/8-1701 i Strandby med Maren Pedersdatter Hofmann.

743    Lovns    2) Anders Villumsen Brasen
3) Peder Lessøe Høeg. Hans søn Peder Pedersen Høeg er omtalt i Viborg Landstings dombog i 1618. Om hans hustrus forældre se landstingets dombog 1620.
5) Thomas Vitisen Juul. Iflg Gislums herreds tingbog 12/4-1673 fremgår det at han i hvert fald var præst i Lovns så tidligt som 1638.

773    Malt    6) Peder Nielsen Leirskov. Hans kone hed Karen Nielsdatter.

807    Nautrup    Her følger et brev fra J. J. J. til Pastor emeritus H. A. Hansen i Nautrup, dateret 22/8-1976: Kære pastor Hansen, I henhold til aftale forleden følger hermed nogle rettelser til den gængse series pastorum for Nautrup – Sæby – Vile. Der hersker jo unægtelig stor forvirring på dette område. Forvirringen starter med stiftsbogen for 1690 i Viborg Bispearkiv, præstefortegnelsen her stammer øjensynlig fra Nautrup kirkebog og er af Hr. Thomas Andersen Braad indberettet til biskoppen. Denne fortegnelse gentages i Rasmus H. Kruses sognebeskrivelse i Jyske samlinger bind 3. 1870. Efter omfattende arkivstudier mener jeg, at den korrekte series pastorum må være følgende:
1) Hr. Christen Pedersen var her 1468 jvf. Viborg bispearkiv, Harre herred, Nautrup kald, nr. 1. Jvf. Diplomatarium Vibergense side 51. 1488 d. 5 Juli nævnes Hr. Christen i Nautrup. (Repertorium Diplomaticum Regni Danici Mediævalis 2. Rk. Bd. 3. Han er vel død ca. 1500.
2) Hr. Niels (ca. 1500-1545.) Hr. Niels i Nautrup nævnes 1526 som skatte restant for 6 mark (Registrant 108 A, pakke 13. Rigsarkivet.) Han nævnes 7 Maj 1528 (Dipl. Vibergense s. 167.) Hr. Niels i Nautrup nævnes 1545 i Hald lens regnskab, (jvf. Kirkehist. Saml. 7. Rk. 3.bd s. 13.)
Hr. Christen der efter Wiberg var her 1534-1540 udgår, idet der utvivlsomt er sket en forveksling med den Christen Pedersen, som var Hr. Niels’ formand.
3) Søren Olufsen Jeged (Jegind) var her 1546-1569. Han nævnes 1568 som herredets ældste præst (Kirkeh. Saml. 3. Rk. V bd s. 512.) Han døde 1569.
4) Hr. Christen Lauridsen var her 1569-1615. Han nævnes 1568 som kapellan i Nautrup (Kirkeh. Saml. 3, V. 512.) Nævnes 1570 som præst her (Dipl. Viberg. S. 40.) Nævnes 1610 som herredets ældste præst her (Kirkeh. Sml. 5, II, s. 550.) Skivehus lens regnskab 1614: ”Hr. Søren Sørensen i Glønge har beligget Hr. Christens datter, bøder derfor 15 rdl.” (Det normale for denne forseelse var 4 rdl.)
5) Hr. Peder Knudsen var her 1615-1630. Han er vel den Petrus Canuti Wiburgensis, som 12 Maj 1613 er student fra Viborg skole (Universitets matrikel 1613, side 10.) Han nævnes i Skivehus lens regnskab 1615 og i Kirkeh. Sml. 3, V. S. 104. Han skal iflg. Nautrup kirkebog i 1618 have bygget det stuehus, som pastor Basballe fornyede i 1722.
6) Hr. Jens Andersen (Skive) va her 1630-1648. Han skrev sig Jens Andersen Skive, og han er vel den Jan. And. Vib., der iflg. Universitetsmatriklen 16. April 1627 var student fra Viborg skole. Iflg. Skivehus lens regnskab fæster Hr. Jens Andersen i Nautrup det øde boel ibd. Som Mads Becke fradøde. 1. Novbr. 1647: ”Hr Jens Andersen i Nautrup ligger på sin sotteseng.” (Viborg bispearkiv, Hoved reversalen, Nørre herred, Litra A. 1. Pakke.) Han er utvivlsomt død i slutningen af 1647 eller begyndelsen af 1648. Hans hustru Maren Vitusdatter skænkede som bekendt 1649 de to alterstager i Nautrup Kirke.
7) Hr. Jacob Christensen Hjerk var her 1648-1667. Han var student fra Viborg skole 1640. Død 1667. Hans hustru Maren Jacobsdatter døde 4 Juni 1698 i Skive 69 år gl. (Skive kb.)
8) Hr. Morten Jensen Gedsted var sognepræst her 1667-1683. Student fra Viborg 7 Juni 1655. Blev 1663 hjælpepræst i Nautrup, sognepræst fra 15 Maj 1667. Død 1683. Gift 10 Nov. 1669 i Viborg med Sidsel Gregersdatter Hviid.
9) Hr. Marcus Hansen Buch var her 1683-1686. Han må være den Marcus Buch Haderslebiensis, der 14. Feb. 1683 nævnes i Universitetsmatriklen  med følgende påtegning: ”Monstratis Testimoniis ab academicis Germinicis.” Han havde studeret ved flere tyske universiteter, og blev vel derfor allerede 18 april 1683 Cand. Theol.  Blev kaldet i Rendsburg 11. Aug. 1683 af Chr. V. Til sognepræst i Nautrup. Han døde 1686. Han var i øvrigt morbroder til biskop Andreas Wøldike.
10) Hr. Thomas Andersen Braad var her 1686-1708. Student fra Viborg 1667 (Ikke som hos Wiberg 1666),  cand. Theol. 20. Okt. 1669 illum. Var degn i Aalum, Sønderlyng herred 1670-1686. Kaldet til Nautrup 15. Juni 1686.
11) Hr. Laurits Madsen Hvidberg (Vidberg) var her 1708-1714. Student fra Stubbekøbing 1695, cand. Theol. 16. Juni 1698. 1702 res. Kapellan i Skive-Resen. 1708 sognepræst i Nautrup. Ordineret 7. Nov. 1708. Han skrev sig altid Laurits Madsen Vidberg.
12) Hr. Alexander Jacobsen Basballe var her 1714-1738. Han var født 9. Marts 1680 i Ålborg. Student fra Ålborg 1700, cand. Theol. 20. Juli 1706. Var skibspræst 1710. 1714 kaldet til Nautrup. Ordineret 2 juni 1714. Død 10 okt. 1737. (Nautrup kb.)
13) Hr. Anders Andersen Knie var her 1738-1748.
Herefter passer Wiberg.

810    Nebsager    3) Elias Pedersen Daugaard. Gift med Kirsten Sørensdatter der blev gift med efterfølgeren, da hun blev enke. Ang. Børn, se Bjerre herreds tingbog 1674-76.
4) Dines Sørensen, gift med formandens enke.
5)Peder Pedersen Bering. Hans første kone hed Dorethe Pedersdatter. Han blev gift 2. Gang 20/9-1681, ikke 1682.

817    Nibe    9) Niels Pedersen Aalborg. Hans 3. Kone, Inger Rasmusdatter er søster til Peder Rasmussen (Horsens), præst i Ølby.

820    Nim    6) Erik Nielsen Bang, gift med Cathrine Dorthe von der Lieth, se hendes søskende i skifte 19/5-1722 i Dommerby efter Frederik von der Lieth (hlavbror): Gert von der Lieth i Bragenæs, Norge, Christian von der Lieth i Søllerød på Sjælland, Frederikke Kirstine von der Lieth i Harrestrup, Daugbjerg sogn, Sofie Margrethe von der Lieth gift med Frederik Juul i Kobberup, og til sidst Sofie Lidshe von der Lieth (uvist hvor).

851    Næsborg    4) Hans Thomsen Galschjøtt, nævnt i Slet herreds tingbog 1639, 1651, 1652 og 1661.
5) Villads Jensen Jebjerg, han havde en broder i Jebjerg, Salling Nørre herred, Viborg amt. (Nævnt i Slet herred tingbog 1678-79)

859    Oddense    2) Jacob Lebert. J.J.J. mener han startede 1562.
3) Jens Jacobsen Lebert døde i 1620 iflg. Viborg Stiftsbog.
7) Hans Kierrumgaard, gift med Ane Marie Scheel der døde 11/3-1725.

941    Rold    5) Mads Johansen, gift med Mette Christensdatter, hun er nævnt i Aars herred tingbog 1653. Hun opholdte sig 1657 i Ravnkilde. (Aars herreds tingbog 1657.)
9) Peder Mikkelsen Karmark, søn af Mikkel Pedersen Karmark Præst i Tim iflg. Viborg by skifteprotokol 1708.

947    Roslev    0) Søren Ibsen, 1570 – 1584 (Se Viborg stiftsbog 1690)
3) Henrik Ditlevsen, hans egenhændige underskrift findes i Viborg Bispearkiv, Nørre herreds pakke.
4) Niels Jensen Farstrup. Adelhuset brændte 30/12-1704.
5) Jens Ottesen Grønbech, hans 3. Kone, Maren Lauritsdatter Weidemann er datter af Laurits Hieronymus, præst i Års og er også født i Års.
6) Thomas Jensen Grønbech, gift med Anna Dorothea Lünow 29/6-1755 i Hinge.
7) Niels Christian Stjernholm er født i Hjerk og døbt 24 p. Trin. 1737
Han er uægte søn af Rasmus Stjernholm, proprietæren på Kjeldgaard, og præstens datter i Hjerk, Margrethe Henriksdatter Morsing.

953    Ry    2) Christen Nielsen og Niels Christensen, nævnes i Viborg Landsrets dombog B1638 og B1618.
3) Torn Olufsen Gammelgaard gift med formandens datter, Maren Christensdatter. Hun er nævnt i Viborg Landsretsdombog B1618.

959    Ræhr    4) Peder Pedersen Holstebro var gift med Kirsten Jensdatter, se Hillerslev herreds tingbog 1666.

964    Rødding    1) Hr. Anders, må være den Anders Jensen der 1534 var biskoppens official på Spøttrup. Jf. Trap Danmark.
3) Søren Fridlevsen, se Aage Brask: ”Niels Bloch i Rold” side 176 der citerer  præstekaldene i Viborg stiftbog. Efter den er han død 1647 el. 1649 og hans hustru, Anne Jensdatter Bloch er død i 1649, skiftedag var 6/8-1649, de børn der er nævnt i skiftet er døtrene Magdalene, Anne, Johanne, Else og Edel og sønnen Fridlev Sørensen, alle børnene var vidst umyndige.
6) Hans Pedersen Lund, gift anden gang med Mette Marie Schou 3/9-1705 i Selde. Gift 3. Gang 29/8-1709 i Vestervig med Kirstine Magdalene Rosenstand. (Brudens svoger, Peder Henriksen Goische, var præst i Vestervig 1696-1722.)
7) Niels Jacob Lauritsen Haverslev blev gift med formandens enke 29/4-1717 i Rødding. Hun døde 11/8-1734, beg. 16/8-1734 og hans anden kone, Christine Pedersdatter Wallenberg døde 4/8-1760, beg. 8/8-1760. Hanselv døde 19/7-1746, beg. 27/7-1746 alle beg. I Rødding.
8) Peder Nielsen Rosenstand, søn af formanden. Er født 1721 og død 25/11-1766, beg. 4/12-1766 45 år og 9 mdr. Gl.
9) Hans Christian Sinding. Hans hustru Marie Sofie Poulsdatter Stauning døde i Rødding 7/1-1791 i Rødding præstegaard. Dette fremgår ikke af kirkebogen men af skifte protokollen.

1185    Thise    5d) Efter Christen Christensen , var der en Iver Christophersen der var præst før 1601.
6) Christen Poulsen er nævnt 1612, (Viborg Dombog1612), også i 1630 (Dombogen 1630) og i 1638 (Stiftsbogen 1690 II.)
Jens Jeppesen Jensen,