Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Foreningen / Bladet

Bladet Slægtsforskeren

Slægtsforskeren er navnet på vores medlemsblad, der kommer 4 gange om året. Det hed indtil nr. 1 2017 Slægt & Data.

 

1-2011.jpg

Bladet er et magasin i farvetryk på ca. 40 sider. Det udkommer i marts, juni, september og december. Det har et blandet indhold af artikler om slægtsforskning med hovedvægt på forskningsmæssig uddybning af hovedelementer inden for slægtsforskningen.

Redaktion
Redaktøren fungerer under ansvar for bestyrelsen.

Kontakt redaktionen

Ansvarshavende redaktør:
Kathrine Tobiasen
Korsagervej 13
8940 Randers SV
Tlf. 41 28 65 30

 

Artiklerne

Artikler i bladet afspejler ikke nødvendigvis foreningens holdning. Artikler uden forfatterangivelse kan normalt betragtes som foreningsstof.

Redaktionen modtager meget gerne artikler og forslag til artikler fra medlemmerne.

Ingen har krav på optagelse af artikler, der er sendt til redaktionen, og redaktionen kan ikke påtage sig ansvar for materiale, der er sendt uopfordret.

Redaktionen forbeholder sig ret til efter aftale med forfatteren at redigere i tilsendte artikler.

Eftertryk er kun tilladt efter aftale med redaktionen. Det skal forsynes med tydelig kildeangivelse. Det aftrykte forventes eftersendt til redaktionen.

Deadline
for optagelse af artikler i de enkelte udgaver af Slægtsforskeren er:
Udgave Deadline
Nr. 1 - marts 1. februar
Nr. 2 - juni 1. maj
Nr. 3 - september 1. august
Nr. 4 - december 1. november

Slægtsforskeren er registreret under ISSN 0903-6172

 

Køb tidligere numre af bladet (kun for medlemmer