Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Foreningen / Bladet Slægt & Data

Slægt og Data bladet

Slægt og Data er også navnet på vores medlemsblad. Det udkommer 4 gange om året.

 

1-2011.jpg

Bladet er et magasin i farvetryk på ca. 32 sider. Det udkommer i marts, juni, september og december. Det har et blandet indhold af artikler om slægtsforskning med hovedvægt på anvendelse af IT i forskningen.

Redaktion
Redaktøren fungerer under ansvar for bestyrelsen.

Ansvarshavende redaktør:
Kathrine Tobiasen
Korsagervej 13
8940 Randers SV
Tlf. 64 64 51 06

Kontakt redaktionen

Artiklerne

Artikler i bladet afspejler ikke nødvendigvis foreningens holdning. Artikler uden forfatterangivelse kan normalt betragtes som foreningsstof.

Redaktionen modtager meget gerne artikler og forslag til artikler fra medlemmerne.

Ingen har krav på optagelse af artikler, der er sendt til redaktionen, og redaktionen kan ikke påtage sig ansvar for materiale, der er sendt uopfordret.

Redaktionen forbeholder sig ret til efter aftale med forfatteren at redigere i tilsendte artikler.

Eftertryk er kun tilladt efter aftale med redaktionen. Det skal forsynes med tydelig kildeangivelse. Det aftrykte forventes eftersendt til redaktionen.

Deadline
for optagelse af artikler i de enkelte udgaver af Slægt & Data er:
Udgave Deadline
Nr. 1 - marts 1. februar
Nr. 2 - juni 1. maj
Nr. 3 - september 1. august
Nr. 4 - december 1. november

Slægt & Data er registreret under ISSN 0903-6172

 

Køb tidligere numre af bladet (kun for medlemmer