Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Foreningen / Butik - Slægtens forlag

Et udvalg af bøger fra Slægtens forlag

Slægtens forlag var en del af Sammenslutningen af slægtshistoriske foreningers aktiviteter. Forlaget er overtaget af Danske Slægtsforskere i forbindelse med fusionen af de to foreninger.

Slægtens Forlags litteratur til hjemmesiden

Slægtens forlag

Sejerslægten. En østjysk storbondeslægt. Nr. 31.

Af Kirstin Nørgaard-Pedersen. 2016. Bd. 1 og 2, i alt 694 sider, 450 kr.

Herredsfogedslægten. Peder Pedersen i Borum og hans efterkommere indtil midten af 1700-tallet. Nr. 22.

Af Kirstin Nørgaard Pedersen. 2004/optrykt 2016. Bd. 1 og 2, i alt 670 sider, 450 kr.

Begge publikationer er resultater af forfatteren og hendes afdøde mand, Bjarne Nørgaard-Pedersens mangeårige store arbejde med gamle jyske tingbøger, landstingets lange række af dombøger og regnskaber fra flere kongelige len i Jylland

Herredsfogedslægten fra Borum i Framlev Herred følger den store slægt gennem 8 generationer fra midten af 1500-tallet og frem til midten af 1700-tallet, hvor mange slægtsforskere måske synes, at udforskningen af slægtens ældre led bliver vanskelig og kilderne slet så omfangsrige som længere frem mod nutiden.

Sejerslægten tager udgangspunkt i naboherredet Gjern – i 1400-tallets Farre i Sporup Sogn og følger 9-10 generationer frem til slutningen af 1700-tallet. Det store arbejde giver et godt bud på, hvordan den senere Sejerslægt fra Oustrup i Røgen Sogn kan knyttes til de ældre led i det nærliggende Farre. Fra Oustrup kom Sejer-navnet til f.eks. Mors med en degnekone sidst i 1600-tallet.

Herredsfogedslægten fra Borum og Sejerslægten er stærkt indgiftede og har spredt sig fra disse midtjyske egne mellem Silkeborg og Aarhus over hele Danmark og Norden – naturligvis mest Norge.

Forfatterens hjemmeside, www.dragtilminde.dk, indeholder alfabetiske personregistre til begge værker – samt en masse andre oplysninger til gavn og glæde for slægtsforskere.

Aner nord og syd for Kongeåen. Nr. 30.

Bd. 1 Omkring Aarhus, Skanderborg, Silkeborg og Odder.

Bd. 2 Syd for Kongeåen samt Thy og Djursland.

Slægterne: Uldall, Buch, Revsbæk, Møgelvang o.a. Af Dan Heidener.

Bd. 1 på 530 sider, bd. 2 på 459 sider, sammen 300 kr., et af bindene 200 kr.

Forfatterens fædrene aner er behandlet i bind 1 og de mødrene i bind 2. Begge bind afsluttes med "anenummeroversigt", der dækker over henholdsvis faderens og moderens anetavle i listeform med henvisning til, på hvilke sider de pågældende aner er omtalt. Dertil kommer en alfabetisk lister over alle disse aner.

Den fædrene og mødrene anetavle er opdelt i kapitler, hvor de enkelte udsnit af den samlede anetavle eller slægtsgrene under passende kapiteloverskrifter er omtalt i kronologisk rækkefølge, den naturlige fra de ældst påviselige aner og frem mod nutiden og de generationer, hvor de enkelte kapitler er knyttet sammen – sluttelig i forfatteren.

Fællestitlen viser naturligvis, at alle de gæve forfædre og stammødre hørte hjemme i Jylland, men med stor geografisk spredning.

Bind 1 indeholder følgende kapitler alle med endelsen -slægten: Skaarup, Stilling, Bækgaard, Kaae, Framlev, Veng, Herredsfoged, Overgaard, Alken, Dose, Svejstrup Vestergaard (I og II), Ladegaard, Mesing, Skjoldelev, Boes, Grumstrup, Rye, Illerup (I og II), Bovnsgaard, Øvle, Fillerup, Dyngby, Kattrup, Aarhus, Viby, Fog, Bødker, Ormslev, Fregerslev, Damsgaard, Pinds Mølle, Forlevgaard, Sorring, Røgen, Mollerup (I og II), Kalbygaard, Horn, Klintrup, Rodegaard, Lundgaard, Kartoffeltyskerne (bl.a. Herold, Wedel og Freickel), Kærgaard, Vester Bording, Ebstrup, Elkjær, Tørring, Siim, Svejstrup, Javngyde, Farre, Kudsk og Bager.

Bind 2 har flg. kapitler, fra morfaderens side: Uldall, Raad, Ribe, Suusdal, Hyrup, Ferup, Buch (I, II og III), Egholt, Hugger, Nørskov, Fogelsang, Hovst, Fænø, Juhl, Pagh, Eltanggaard, Ravn, Basse, Koed, Kjær, Seest (I og II), Beck, Vejstruprød, Knud, Bundgaard, Frost, Ustrup, Vejbøl, Hattemager og Stenderup. Fra mormoderens side: Vinter, Brunsgaard, Hornstrup, Torsted, Støvring, Mors, Møgelvang (I og II), Krog, Skomager, Hiarsen, Hegedal, Friis, Nielstrupgaard, Helli (I og II), Lillemand, Salling, Revsbæk (I, II og III), Beg, Bonde, Gjesing, Padderup og Bakken.

Ved ihærdigt arbejde er det lykkedes at følge mange af slægtsgrenene tilbage til 1600-tallet og nogle gange endnu længere. Kapitlernes overskrifter skulle vise læserne, hvor Heideners ophav hørte hjemme i det jyske.

Himmerlands bomærker. Nr. 29.

Af Ole Færch. 2015, 276 sider, 100 kr.

Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere. Nr. 28.

Af Ole Færch. 2011, 160 sider, 100 kr.

Førstnævnte bog er – flot sagt – et biprodukt af sidstnævnte. Denne er en gennemgang af disse ”embedsmænd” fra 1400-tallet og frem til retsreformen 1919 med oplysninger om afstamning, koner og børn. Familierelationerne før 1750 viser mange forbindelser til egnens kendte bondeslægter, der dannede dynastier som Bloch, Ged, Kjærulf, Kras, Schiønning, Stræt og Winther samt Byrial-slægten fra Rinds Herred med forbindelse til herredsfogeden Chr. Sørensen Testrup og hans Rinds Herreds Krønike med beretning om de Rinds Herreds knaber. – Ægteskaber knytter slægterne sammen mellem Limfjorden i nord og Mariager Fjord med Hobro og Skals Å i syd.

Ved arbejdet med bl.a. de mange gamle dokumenter fra senmiddelalderen og frem til omkring år 1700 fra Himmerland har Ole Færch samlet godt 550 bomærker fra fremtrædende bønder og borgere fra Himmerland med købstæderne Aalborg, Nibe og Hobro.

Porto tillægges ovenstående prise. Regning  vedlægges.

Knap - bestilling