Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Foreningen / Om foreningen / Generalforsamling / Generalforsamling 2017 / Dagsorden

Dagsorden

udløbet

I henhold til DIS-Danmarks vedtægter

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne med denne dagsorden:

Formanden byder velkommen

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5.a. Fremlæggelse af budget for det kommende år.

5.b. Fastlæggelse af kontingentet for det kommende år

6. Valg til bestyrelsen

6a. Valg af 4 medlemmer i lige år og 5 medlemmer i ulige år.

På valg er: Jesper Skov, Anton Blaabjerg, Jan Amnitzbøl Krusell, alle modtager genvalg, Lone Bergmann modtager ikke valg men opstiller til suppleant

Poul Wachmann, modtager ikke genvalg

Lone Bergmann modtager valg til suppleant

6b. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år

6c. valg af suppleanter for 1 år

På valg er : Georg Brandt Christensen . modtager ikke genvalg

Nyvalg af en suppleant.

7.a Valg af 2 interne revisorer for 1 år

På valg er Svend-Erik Christiansen og Knud Spangsø

7.b.Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

På valg er: Steen Kobberø-Hansen

8. Eventuelt