Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Foreningen / Om foreningen / Generalforsamling / Generalforsamling 2018 / Bestyrelsens beretning for 2017

Bestyrelsens beretning for 2017

Beretning for 2017

I 2017 har diskussionen om en eventuel sammenlægning med SSF fyldt meget. DIS-Danmark holdt et møde for enkelt- og lokalforeningsmedlemmer i juni, hvor der efter forskelligt gruppearbejde blev nedsat et fremtidsudvalg, der havde til opgave at se på, hvordan fremtidens slægtsforskerforening i Danmark skulle se ud.
Dette Fremtidsudvalg har så holdt møder gennem året for at finde et forslag til en model for en fælles slægtsforskerforening i Danmark. Det er dette store arbejde, vi som forening skal tage stilling til i 2018.

Vi fortsatte vores samarbejde med SSF med udgivelse af fælles blad under navnet Slægtsforskeren med samme videreførelse af Slægt & Datas kvalitet og gode indhold.
Vores aftale med Samfundet om fælles medlemsdatabase og vores aftale med Slekt og Data i Norge om gensidigt medlemskab har også kørt videre i 2017.

På Rigsarkivet rundt om i landet har vi bidraget til at hjælpe slægtsforskere, der besøger arkiverne, ved at stille folk og materialer til rådighed nogle gange om måneden. Disse tiltag har været velbesøgte, og vi regner med at fortsætte vores gode samarbejde med Rigsarkivet også i 2018.

Vi har styrket vejledningen i slægtsforskning i udlandet og har etableret relationer til forskellige slægtsforskningsrelevante organisationer - især i Tyskland. Frugten af dette arbejde håber vi allerede kan høstes i 2018.

I 2017 blev der lagt mere end 1,100 nye værker online på biblioteket, og allerede inden nytår 2017 nåede man milepælen på i alt 2,000 titler online. På nuværende tidspunkt er vi godt på vej mod 3.000 online titler.
Dette er kun muligt – helt og aldeles – gennem en fantastisk indsats fra omkring 15 frivillige, der arbejder med biblioteket. En stor tak rettes derfor til disse – og i øvrigt en opfordring til at melde sig, hvis man har lyst til at hjælpe til med arbejdet, der godt kan foregå hjemme ved sin egen PC.
Et af de mest spændende, nye projekter i 2017 er digitaliseringen af Rigsarkivets bogsamling i Odense. Da Dansk Data Arkiv flyttede til Rigsarkivet, blev det af pladshensyn nødvendigt at pakke en bogsamling på over 8.000 bind ned i kasser, og de hentes nu frem kasse for kasse og bliver scannet.
Dette projekt fortsætter i år, sammen med andre nye projekter: Digitalisering af Danmarks Adels Aarbog, digitalisering af en række lokalhistoriske årbøger og en kommende digitalisering af den Genealogiske Bogsamling ved Frederiksberg Bibliotek.
På alle parametre kan vi se, at brugen af biblioteket vokser måned for måned. Det gælder blandt andet det månedlige antal besøgende på bibliotekets side (bibliotek.dis-danmark.dk), der i 2016 typisk lå på mellem 500 og 1.000 per måned. Igennem 2017 er tallet vokset støt, og det ligger i dag pænt over 2.000 besøgende om måneden. Tilsvarende er antallet af downloads af online-værker også støt voksende.

Desværre mistede vi vores webmaster gennem mange år, Arne Feldborg, i 2017. Arne havde stor teknisk indsigt og et stort engagement inden for slægtsforskning, der gjorde, at vi har mange tilbud og muligheder til brugere af vores hjemmeside.
Arnes død har gjort, at hjemmesideudviklingen har været lidt på pause, men vi regner med at kunne udbygge vores tilbud via hjemmesiden i 2018.