Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Foreningen / Om foreningen / Generalforsamling / Generalforsamling 2019 / Bestyrelsens beretning for 2018

Bestyrelsens beretning for 2018

 

Foreningen
Foråret 2018 var præget af travlhed i Fremtidsudvalget. Der blev arbejdet hårdt og effektivt men i en god samarbejdsånd mod et fælles mål. Samtidig var der stor aktivitet på Forum, hvor der fremkom mange udtalelser både for og imod en sammenlægning. Resultatet blev dog – som vi alle ved – en bred vedtagelse af sammenlægningen mellem det gamle DIS Danmark og Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, og samtidig blev det besluttet, at vores forening nu skulle hedde Danske Slægtsforskere.
I forbindelse med sammenlægningen besluttede bestyrelsen, at det var vigtigt, at foreningen fik et nyt image, der kunne samle de to foreninger og samtidig signalere ikke bare ny identitet men også friskhed og åbenhed.
Det blev til et nyt logo, nye materialer til uddeling i form af hæftet Ny i Slægtsforskning, nye beach flags, roll-ups, etc.
Og det er med meget stor tilfredshed, at bestyrelsen kan konstatere, at vi i løbet af 2018 har fået mere end 1000 nye medlemmer, og at vi har fået tegnet partnerskabsaftaler med ikke mindre end 43 lokalforeninger (15 tidligere DIS Danmark-foreninger, 22 tidligere SSF-foreninger og 6 nye foreninger).

Ekspeditionen
I sensommeren valgte Arne Christiansen efter en meget stor og mangeårig indsats for foreningen at stoppe sit arbejde i ekspeditionen. Vi vil gerne hermed sige oprigtigt tak for denne arbejdsindsats.
Dette betød, at ekspeditionen nu er flyttet til foreningens lokaler i Albertslund, og at vi har fået en ny person til at betjene ekspeditionen, nemlig Katja Guldbæk. Desværre har kombinationen af ny betjening i ekspeditionen og utrolig stor tilgang af nye medlemmer og foreninger betydet, at der har været relativt lange ekspeditionstider. Dette er dog nu afklaret, således at vi fremover forventer en normal ekspeditionstid på ca. 2 uger.

Økonomien
Overordnet har foreningen en økonomi i balance. Igennem 2018 har vi forsøgt at forbedre den økonomiske styring af foreningen ved en styrkelse af kassererposten og ved udskiftning af den bogholder, som foreningen anvender. Vi er overbevist om - bl.a. med basis i disse dispositioner - at der i 2019 vil være mulighed for en bedre styring af økonomien.
Foreningen har flyttet al salg og tegning af abonnementer fra foreningens hjemmeside til en enkel og yderst brugervenlig webshop. Dette har vist sig at være en god ide, da vi kan se, at væsentligt flere nu anvender webshoppen til køb af materialer og indbetaling af medlemskaber. Planerne er i 2019 at udvide webshoppen med yderligere materialer, der er efterspurgt af slægtsforskere.

Lokalforeningsudvalget
Efter etableringen af Danske Slægtsforskere har vi skullet forhandle med alle lokalforeninger i Danmark om en eventuel indgåelse af partnerskabsaftale – lidt papirarbejde, men mest af alt mange gode dialoger og besøg i lokalforeninger over hele landet. Denne kontakt har været virkelig udbytterig.
Den nye struktur i Danske Slægtsforskere betyder, at kontakten mellem Danske Slægtsforskere og lokalforeningerne fremover kommer til at foregå på to planer, dels igennem lokalforeningernes deltagelse i Lokalforeningsrådet, dels ved direkte kontakt og besøg i lokalforeningerne.

Åbent Hus
I efteråret 2018 gennemførte foreningen et roadshow rundt til 4 byer i Danmark, hvor slægtsforskning blev præsenteret sammen med de lokale foreninger. Arrangementerne fandt sted i Aalborg, Kolding, Svendborg og Holbæk og rettede sig mod både nye interesserede og de mere garvede slægtsforskere. Det var første gang, at foreningen gennemførte sådanne arrangementer, og de blev en stor succes med 370 deltagere. De gentages derfor i foråret 2019 med fire nye byer på programmet, Viborg, Vejen (Kongeaaen), Odense og Stenløse (Egedal).

Lokalforeningsrådet
Lokalforeningsrådet er oprettet som et forum, hvor de lokalforeninger, der har indgået en partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere, kan mødes og udveksle ideer og erfaringer.
Rådets første møde fandt sted i oktober 2018, hvor 34 foreninger deltog.
Dette møde havde bl.a. til formål at afklare Rådet arbejdsopgaver såvel internt, som i forhold til Danske Slægtsforskere. Der var bred enighed om, at et vigtigt formål med Rådet er, at foreningerne kan udveksle erfaringer. Dernæst at Rådet kan/skal bruges til at bringe foreningernes ønsker videre til Danske Slægtsforskeres bestyrelse.
Rådet mødes to gange årligt i marts og oktober.
Rådet vælger to medlemmer af Danske Slægtsforskeres bestyrelse og på mødet valgtes Ivan Jensen (Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland) og Hans Mølgaard (Slægtshistorisk forening for Vestegnen (Glostrup)).

Slægtsforskeren
Slægtsforskeren er vokset støt de sidste år, og emnemæssigt har det udvidet sig fra at lægge hovedvægt på databehandling til at behandle slægtsforskning bredt, helt i overensstemmelse med at titlen nu er Slægtsforskeren. Målet er fortsat det klare, at bladet skal informere og inspirere alle slægtsforskere til at få øje på nye veje og metoder i anejagten. Der arbejdes med layoutet, så bladet fremtræder mere åbent og indbydende.

Hjemmesideudvalget
Bestyrelsen har besluttet, at der ikke vil blive videreudviklet på hjemmesiden. Den vil blive nødtørftigt vedligeholdt, således at man kan benytte de funktionaliteter, der findes på siden, men der vil ikke blive tilføjet noget nyt.
Som et lille trin på vejen mod en ny hjemmeside har vi etableret en hjemmeside, dsshop.dk, hvor man dels kan tegne medlemskab, dels kan købe publikationer, mv.
Bestyrelsen har påbegyndt de nødvendige undersøgelser og processer, der i løbet af de næste par år vil føre til etableringen af en ny hjemmeside.

Markedsførings- og aktivitetsudvalget
Udvalget har stået bag en helt nyrevideret og opdateret udgave af et hæfte med en første introduktion til faget til nye slægtsforskere, Ny i slægtsforskning. Hæftet uddeles gratis på arkiver, i foreninger og ved oplagte arrangementer, og det går som nybagt brød, så der jævnligt må trykkes nye oplag.
Udvalget har endvidere oprettet en foreningsside for Danske Slægtsforskere på Facebook. Her poster foreningen løbende nyheder – en nem og hurtig måde at kommunikere på.

Slægtshistorisk weekend
Den traditionsrige weekend på Nørgaards Højskole i Bjerringbro kunne i år for første gang holdes i Danske Slægtsforskeres regi, og den blev en stor succes med 100 deltagere, en stribe fine foredrag og en uforlignelig stemning, som kommer af, at man over en hel weekend kan dyrke sin store interesse sammen med ligesindede.
Et fast indslag på weekenden er uddelingen af slægtsforskerprisen, som i år tilfaldt Lars Jørgen Helbo for websiden salldata.dk, et alternativ til Rigsarkivets Arkivalieronline, som har gjort sig uundværlig for mange slægtsforskere.

Historiske Dage
I marts måned deltager foreningen igen på Historiske Dage i Øksnehallen. Dette er en unik mulighed for at vise foreningen frem, skabe kontakt til potentielle medlemmer og sælge materialer, og foreningen har designet en helt ny stand med fokus på slægtsforskning. Der er på standen slægtsvejledning og mulighed til en snak om slægtsforskning. Økonomisk finansieres størstedelen af udgifterne gennem en fondsbevilling fra Mellerupfonden.

Samarbejde med offentlige institutioner
Danske Slægtsforskeres primære samarbejdspartner er Rigsarkivet. Vi deltager i Kildeindtastningskomiteen, i brugerrådene rundt på de regionale Rigsarkiver samt i Arkivalieronlines Brugerråd.
I efteråret deltog vi i en paneldebat på Kulturmødet på Mors sammen med Rigsarkivet, og vi bliver løbende bliver inddraget i mange af Rigsarkivets processer, fx om videreudvikling af ”Søg-i-samlingerne” og crowdsourcing indtastningsportalerne.

Internationalt samarbejde
I Sverige var der i september "Funktionärträf", hvor Danske Slægtsforskere deltog og afholdt workshops samt diskuterede problemerne med DIS-træf.
På slægtsforskerdagen på Det Danske Bibliotek i Flensborg, som var godt besøgt med mange tysktalende gæster, og Ingrid Burchardt hjalp især med temaet godshollændere.
Vor samarbejdspartner i Norge, Slekt og Data, havde traditionen tro arrangeret Slekstforskerdag, i oktober. Danske Slægtsforskere deltog med en stand, hvor der var mange besøg og gode samtaler med folk med interesse for danske arkivalier og forhold.

DS Arkiv og Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek oplevede stor fremgang i 2018. Der blev lagt 1.615 nye titler online til brug for slægtsforskere, historikere og andre interesserede, og dermed nåede det samlede antal 3.800 titler. Der blev lagt mange nye slægtsbøger og lokalhistoriske bøger online, og vi indgik en aftale med Adelsforeningen, der betyder at Dansk Adels Aarbog kommer online på biblioteket.
Vi samarbejder med mange lokalarkiver og amtshistoriske selskaber, og i 2018 kom der komplette samlinger af årbøger fra amterne online for Præstø, Hardsyssel og Mors – og lige nu er vi gang med at digitalisere amtsårbøgerne fra Thisted og Vestsjælland. Den mest efterspurgte udgivelse var det uddrag af Bovrup-kartoteket, der i november blev lagt online (inden for lovens rammer) og også tiltrak sig meget medieopmærksomhed.
I takt med, at mængden af online-materialer vokser markant, bliver brugen af bibliotekets online titler også større. Antallet af besøgende på bibliotekets side blev næste tredoblet i 2018 til omkring 55.000, og antallet af downloads af titlerne voksede tilsvarende. Vi regner med, at antallet af downloads passerede 200.000 downloads i 2018.
I 2019 når biblioteket den milepæl, der hedder 5.000 titler online, og der er flere spændende projekter i gang. Blandt andet forventer vi gennem en aftale med Copydan at få mulighed for at digitalisere langt nyere bøger end hidtil, og vi arbejder på en aftale med Frederiksberg Bibliotek om digitalisering af deres store samling af genealogisk litteratur.
Der skal lyde en meget stor tak til de omkring 20 frivillige, der er hele grundlaget for biblioteket, og tilsvarende en tak til de mange, der donerer bøger til biblioteket.

DS og pressen
Danske Slægtsforskere har været med i flere artikler i Kristeligt Dagblad om slægtsforskning.
Herudover har vi fået en god dialog med DR, især om udsendelserne ”Forsvundne Arvinger”, og endelig har vi også været med i en artikel i Familie-Journalen.

Vedtægtsudvalget
Forslag til småændringer i vedtægterne er udarbejdet og bliver fremlagt til behandling på generalforsamlingen. Se ændringsforslagene andetsteds i bladet.