Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Foreningen / Sammenlægning med SSF

Sammenlægning med SSF

Her vil du kunne finde forskellige skrivelser og dokumenter vedr. en evt. sammenslutning af Dis-Danmark (Danske Slægtsforskere) og Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF)

Vigtige dokumenter

 

Forslag til sammenlægning (seneste udgave)

Spørgsmål og svar (seneste udgave)

Økonomi (seneste udgave)

Præsentation af sammenlægningsforslag (seneste udgave)

 

Tidligere udgaver:

Forslag til sammenlægning (version 6)

Spørgsmål og svar (version 6)

Spørgsmål og svar


Lokalforening og organisation – oplæg og debat

Bestyrelserne i DIS Danmark og SSF har i dag sendt en mail til lokalforeningerne om, at vi vil gerne besøge din lokalforening til en almindelig foreningsaften for at fortælle lidt om det arbejde, der foregår i de to organisationer, hvad organisationerne har af tilbud til foreningerne og forhåbentlig også noget om, hvilke tanker det nedsatte strukturudvalg gør sig om en eventuel kommende fusion.

Snak med formanden i din forening og få vedkommende til at sende nogle forslag til datoer for, hvornår din forening gerne vil have besøg, til ekspedition@dis-danmark.dk eller til sekretaer@ssf.dk.
Orientering / indbydelse til medlemmerne:

I overensstemmelse med beslutningerne på DIS Danmarks generalforsamling og SSFs årsmøde skal DIS Danmark og SSF herved invitere to repræsentanter fra hver lokalforening i henholdsvis DIS Danmark og SSF samt et antal direkte medlemmer af DIS Danmark til at deltage i et indledende møde om den foreslåede fusion mellem de to organisationer. De direkte medlemmer må ikke være medlem af en lokalforening, hverken i DIS Danmark eller i SSF.

De direkte medlemmer, der ønsker at deltage, bedes sende en mail herom til ekspedition@dis-danmark.dk.

Mødet finder sted lørdag den 24. juni 2017 kl. 9-17
PARK HOTEL, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Formålet med mødet er

1. at samle input til et kommende strukturudvalgs arbejde med at udarbejde modeller for en kommende, fusioneret organisation, dennes lokalforeninger og medlemmer

2. at nedsætte ovennævnte strukturudvalg med repræsentanter udpeget af deltagerne

Mødet vil blive ledet af en proceskonsulent.

Sidste frist for tilmelding til mødet er 1. juni 2017.

Der vil i god tid forud for mødet blive udsendt en beskrivelse af den eksisterende struktur i de to organisationer.