Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Foreningen / Støtte til andre foreninger

Støtte til andre foreninger

Almene retningsliner for ansøgning om støtte til foredragsvirksomhed afholdt af Lokal- og Slægtshistoriske foreninger i Danmark

Under henvisning til samarbejdsmødet i Odense mellem de tre landsdækkende slægtshistoriske foreninger i 2008: Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie, Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger og DIS-Danmark (de to sidstnævnte nu Danske Slægtsforskere), har Danske Slægtsforskere indtil videre afsat midler i sit budget til foredragsvirksomhed, som kan ansøges af Lokal- og Slægtshistoriske foreninger, der ligger mere end 50 km borte fra en lokalforening tilsluttet Danske Slægtsforskere.

Der kan ansøges to gange om året, nemlig inden 1. april for kommende efterårssemester og inden 1. oktober for følgende forårssemester.

Der kan maksimalt ydes tilskud til 50 % af udgifterne ved et arrangement, dog højst 700 kr.

Ansøgningen skal stiles til Lokalforeningsudvalget og sendes til: lokalforeninger@dis-danmark.dk

Det er en forudsætning for tilskud:

  • at ansøgningen følges af en kort beskrivelse af arrangementet (min. 20 ord), samt et budget over omkostningerne i forbindelse med arrangementet
  • at medlemmer af Danske Slægtsforskere kan deltage til samme takst som foreningens egne medlemmer
  • at arrangementet annonceres på Danske Slægtsforskeres hjemmeside
  • at der i eventuelle  lokale annoncer gøres opmærksom på at arrangementet er lavet i samarbejde med Danske Slægtsforskere. Forhåndstilsagn om tilskud kan forventes senest 20 dage efter ovennævnte tidsfrister.

Udbetaling vil ske når:

  • Arrangementet har været afholdt,
  • Regnskab herfor er fremsendt til Lokalforeningsudvalget

hvorefter lokalforeningsudvalget

  • Fremsender udbetalingsanmodning til Kassereren, der overfører beløbet til den arrangerende forening
  • Arkiverer materialet i fildelingssystemets mappe "Samarbejdende foreninger"

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet: 8. maj 2010