Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Foreningen / Støtte til andre foreninger

Støtte til andre foreninger

Almene retningsliner for ansøgning om støtte til foredragsvirksomhed afholdt af Lokal- og Slægtshistoriske foreninger i Danmark

Under henvisning til samarbejdsmødet i Odense mellem de tre landsdækkende slægtshistoriske foreninger i 2008: Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie, Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger og DIS-Danmark, har DIS-Danmark indtil videre afsat midler i sit budget til foredragsvirksomhed, som kan ansøges af Lokal- og Slægtshistoriske foreninger, der ligger mere end 50 km borte fra en DIS-lokalforening.

Der kan ansøges to gange om året, nemlig inden 1. april for kommende efterårs semester og inden 1. oktober for følgende forårssemester.

Der kan maksimalt ydes tilskud til 50 % af udgifterne ved et arrangement, dog højst 700 kr.

Ansøgningen skal stiles til Lokalforeningsudvalget og sendes til: lokalforeninger@dis-danmark.dk

Det er en forudsætning for tilskud:

  • at ansøgningen følges af en kort beskrivelse af arrangementet (min. 20 ord), samt et budget over omkostningerne i forbindelse med arrangementet
  • at medlemmer af DIS-Danmark kan deltage til samme takst som foreningens egne medlemmer
  • at arrangementet annonceres på DIS-Danmarks hjemmeside
  • at der i eventuelle  lokale annoncer gøres opmærksom på at arrangementet er lavet i samarbejde med DIS-Danmark.

Forhåndstilsagn om tilskud kan forventes senest 20 dage efter ovennævnte tidsfrister.

Udbetaling vil ske når:

  • Arrangementet har været afholdt,
  • Regnskab herfor er fremsendt til Lokalforeningsudvalget

hvorefter lokalforeningsudvalget

  • Fremsender udbetalingsanmodning til Kassereren, der overfører beløbet til den arrangerende forening
  • Arkiverer materialet i fildelingssystemets mappe "Samarbejdende foreninger"

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet: 8. maj 2010