Kontakt: Danske Slægtsforskere                   Forum:

Spilleregler


 
Aktuelt Foreningen Forum Kilder Værktøjer Lokalforeninger Kontakt Andet
Hjælp Søg direkte i forum Søg i forum via Google Søg i gammelt forum Søg i gammelt forum via Google

Sider: [1]
  Udskriv  
Forfatter Emne: Skifte Visborg 16  (Læst 96 gange)
Stinne Jensen [35785]
Medlem

Beskeder: 819
Print enkelt indl�g
« Dato: 09 Dec 2018 - 00:53 »

Hej

Her er venstre side af opsl.199

mvh
Stinne

Jeg læser:
....rte betalt                                                 20 rd                                             50 rd                                 
Wisborg d: 25 Juny       ...mmer mig saa .... tilgode                                    117 rd 2 mk 14 sk
                   1772                               Hennning Peitersen
Reigning til Hr: Christen Munk paa et Tingsvidnes Beskrivelse udi
Tingsvidne=Sagen, anlagt af velbemelte Hr Munk, Contra Velædle
Hr: Herreds Foged Fugl i Willestrup Mølle, og Laust Marcussen paa
Haunøe, bet......nde Deres formeentlige Lovstridige Forhold mod
Citanten, baade i Ord og Gierninger, den 12 Novb:1770, i Wiwe Kro-
ne, Wiwe Bye og Wiwe=Præstegaard, begyndt d: 4 Decb:1770, og slut-
tet d: 5 Novb:1771.
Stemplet Papir 1 mk 8 sk, Slet Papir 1 rd 3 mk 10 sk                                                    1-5-2
for 1 Hoved=Stafning 6 sk, 6 contumations Stafninger a'6 sk: er 2 mk 4 sk                0-2-10
Forseiglings=Penge a'10 sk: 3 mk 12 sk, 5 Foreleggelser a'12 sk: er 3 mk 12 sk        1-1-8
Forseiglings=Penge a' 10 sk: 3 mk 2 sk, 40 Opsættelser a'6 sk: er 2 rd 3 sk                3-0-2
Beskrivelse paa 230½ ark, a'12 sk er 28 rd 4 mk 14 sk, Forseiglimgs Penge 10 sk   28-5-8       
                                                                                                    Summen                       35-2-14
Wisborg d: 26 November 
                   1771                                 Henning Peitersen
Fremlagt i Skiffte=Rætten holder effter afgl: Birke Domer Peitersen
i Wisborg den 20de May 1774.
Af Hr: Birke=Dommer Peitersen haver ieg imodtaget et af Hr:
Christen Munck for Hellum og Hindsted Herreders Ret erh...-
vet Tingsvidne udi en Sag mod Hr: Herreds Foged Fugl, stoer
230½ ark, hvorfor vi af mig er steedt nogen Betaling, men
bliver en Reigning imellem Hr: Birkedommeren og Hr: Munck
Aalborg den 28de Novbr:1771. - - -   S: Kierulf.
Fremlagt i Skiffte=Rætten holden i Wisborg den 20de May 1774 ef-
ter afgl: Birkedomer Peitersen.
End videre fandtes et Beviis udgivet af Hr: Andreas Kiær fra
Hede Mølle, dateret Wisborg den 7 Decb: 1773, anlangende at vil
betale hvad Reiser etc: som Birke Dommeren som Sætte=Dommer
har været foraarsaget at giøre, udi Sagen imellem Hr: Krigs
og Land=Commissaire Thestrup til Wiffertzholm og Bonden Niels
Sølgaard; I hvilken Anledning Arvingen Hr: Nicolaj Peiter-
sen indstillede til den høje Hr: Skiffte=Forvalter, om han skul-
de forfatte Reigning over samme. ...... No 10 saalydende: --
Paa Forlangende af Velædle Hr: Birke Dommer Peitersen ind-
staaer ieg herved at betale ham ved Sags ud......, imellem
Hr: Krigs og Land=Commissair Thestrup til Wiffertzholm, og Bon-
den Niels Sølgaard, hvad Reiser han som Sætte=Dommeren
i samme Sag maatte foraarsages, med Omkostninger effter
Lov og .illighed.   Wisborg d: 7 Decb: 1773. A.Kiær.
Fremlagt i Skiffte=Rætten holden effter afgl: Birke=Dommer
Peitersen i Wisborg den 20de Maji 1774.
Hos Capitain von Arenstorff, tilkommer Stervboen at halve
Aars Løn for Birke=Dommer Tienesten, hvilket Capitainens
Fuldmægtig Hr: Munster tilstoed og er                                                  25 rd
Ligeledes erklærede Hr: Lieuteant Poppendik, at den Sal: Mand
havde tilgode som Fuldmægtig ved Haunøe et halv Aars
Løn hos Obristeinde Arenstorff                                                              50 rd
Som bliver at Liqvidere i Oberstindens Regning, som til næste
Session er belovet at vorde indleveret.
Skriver=Karl Søren Vammen anmelte at have oppebaaret
for den sal: Mand som Stervboen til Indtægt bliver at beregne 9 rd 4 mk
til hvilken Ende han leverede til Skiffte Actens indlem-
melse en af ham under 16de Maij Derover forfattet Opteig-
nelse saaledes lydende under No 11:
Opteignelse paa de Kongelige Skatter og Landgilde som
ieg imodtoeg imens min Hosbond sal: Hr: Birke=Dommer

venstre side:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17175516#304393,62341847
Logget
Poul F. Andersen [20851]
Bruger

Beskeder: 6.698
Print enkelt indl�g
« Svar #1 Dato: 09 Dec 2018 - 10:15 »

Et par bidrag:

aparte betalt                                                 20 rd                                             50 rd                                 
Wisborg d: 25 Juny       Kommer mig saa ennu tilgode                                    117 rd 2 mk 14 sk
                   1772                               Hennning Peitersen
Reigning til Hr: Christen Munk paa et Tingsvidnes Beskrivelse udi
Tingsvidne=Sagen, anlagt af velbemelte Hr Munk, Contra Velædle
Hr: Herreds Foged Fugl i Willestrup Mølle, og Laust Marcussen paa
Haunøe, bet...?...nde Deres formeentlige Lovstridige Forhold mod
Citanten, baade i Ord og Gierninger, den 12 Novb:1770, i Wiwe Kro-
ne, Wiwe Bye og Wiwe=Præstegaard, begyndt d: 4 Decb:1770, og slut-
tet d: 5 Novb:1771.
Stemplet Papir 1 mk 8 sk, Slet Papir 1 rd 3 mk 10 sk                                                    1-5-2
for 1 Hoved=Stafning 6 sk, 6 contumations Stafninger a'6 sk: er 2 mk 4 sk                0-2-10
Forseiglings=Penge a'10 sk: 3 mk 12 sk, 5 Foreleggelser a'12 sk: er 3 mk 12 sk        1-1-8
Forseiglings=Penge a' 10 sk: 3 mk 2 sk, 40 Opsættelser a'6 sk: er 2 rd 3 sk                3-0-2
Beskrivelse paa 230½ ark, a'12 sk er 28 rd 4 mk 14 sk, Forseiglimgs Penge 10 sk   28-5-8       
                                                                                                    Summen                       35-2-14
Wisborg d: 26 November
                   1771                                 Henning Peitersen
Fremlagt i Skiffte=Rætten holder effter afgl: Birke Domer Peitersen
i Wisborg den 20de May 1774.
Af Hr: Birke=Dommer Peitersen haver ieg imodtaget et af Hr:
Christen Munck for Hellum og Hindsted Herreders Ret erhver-
vet Tingsvidne udi en Sag mod Hr: Herreds Foged Fugl, stoer
230½ ark, hvorfor vi af mig er steedt nogen Betaling, men
bliver en Reigning imellem Hr: Birkedommeren og Hr: Munck
Aalborg den 28de Novbr:1771. - - -   S: Kierulf.
Fremlagt i Skiffte=Rætten holden i Wisborg den 20de May 1774 ef-
ter afgl: Birkedomer Peitersen.
End videre fandtes et Beviis udgivet af Hr: Andreas Kiær fra
Hede Mølle, dateret Wisborg den 7 Decb: 1773, anlangende at vil
betale hvad Reiser etc: som Birke Dommeren som Sætte=Dommer
har været foraarsaget at giøre, udi Sagen imellem Hr: Krigs
og Land=Commissaire Thestrup til Wiffertzholm og Bonden Niels
Sølgaard; I hvilken Anledning Arvingen Hr: Nicolaj Peiter-
sen indstillede til den høje Hr: Skiffte=Forvalter, om han skul-
de forfatte Reigning over samme. ...... No 10 saalydende: --
Paa Forlangende af Velædle Hr: Birke Dommer Peitersen ind-
staaer ieg herved at betale ham ved Sags ud......, imellem
Hr: Krigs og Land=Commissair Thestrup til Wiffertzholm, og Bon-
den Niels Sølgaard, hvad Reiser han som Sætte=Dommeren
i samme Sag maatte foraarsages, med Omkostninger effter
Lov og Billighed.   Wisborg d: 7 Decb: 1773. A.Kiær.
Fremlagt i Skiffte=Rætten holden effter afgl: Birke=Dommer
Peitersen i Wisborg den 20de Maji 1774.
Hos Capitain von Arenstorff, tilkommer Stervboen at halve
Aars Løn for Birke=Dommer Tienesten, hvilket Capitainens
Fuldmægtig Hr: Munster tilstoed og er                                                  25 rd
Ligeledes erklærede Hr: Lieuteant Poppendik, at den Sal: Mand
havde tilgode som Fuldmægtig ved Haunøe et halv Aars
Løn hos Obristeinde Arenstorff                                                              50 rd
Som bliver at Liqvidere i Oberstindens Regning, som til næste
Session er belovet at vorde indleveret.
Skriver=Karl Søren Vammen anmelte at have oppebaaret
for den sal: Mand som Stervboen til Indtægt bliver at beregne 9 rd 4 mk
til hvilken Ende han leverede til Skiffte Actens indlem-
melse en af ham under 16de Maij Derover forfattet Opteig-
nelse saaledes lydende under No 11:
Opteignelse paa de Kongelige Skatter og Landgilde som
ieg imodtoeg imens min Hosbond sal: Hr: Birke=Dommer
Logget

Venligst
Poul F. Andersen
Jørgen Thue Pedersen [760]
Medlem

Beskeder: 12.254
Print enkelt indl�g
« Svar #2 Dato: 09 Dec 2018 - 11:07 »

Jeg læser:
aparte betalt                                                 20 rd               er                              50 rd                                 
Wisborg d: 25 Juny       Kommer mig saa ennu tilgode                                    117 rd 2 mk 14 sk
                   1772                               Hennning Peitersen
Reigning til Hr: Christen Munk paa et Tingsvidnes Beskrivelse udi
Tingsvidne=Sagen, anlagt af velbemelte Hr Munk, Contra Velædle
Hr: Herreds Foged Fugl i Willestrup Mølle, og Laust Marcusen paa
Haunøe, betræffende Deres formeentlige Lovstridige Forhold mod
Citanten, baade i Ord og Gierninger, den 12 Novb:1770, i Wiwe Kro-
er, Wiwe Bye og Wiwe=Præstegaard, begyndt d: 4 Decb:1770, og slut-
tet d: 5 Novb:1771.
Stemplet Papiir 1 mk 8 sk, Slet Papiir 1 rd 3 mk 10 sk                                                 1-5-2
for 1 Hoved=Stefning* 6 sk, 6 continuations Stefninger a'6 sk: er 2 mk 4 sk                0-2-10     *=Stevning
Forseiglings=Penge a'10 sk: 3 mk 12 sk, 5 Foreleggelser a'12 sk: er 3 mk 12 sk        1-1-8
Forseiglings=Penge a' 10 sk: 3 mk 2 sk, 40 Opsættelser a'6 sk: er 2 rd 3 mk                3-0-2
Beskrivelse paa 230½ ark, a'12 sk er 28 rd 4 mk 14 sk, Forseiglings Penge 10 sk      28-5-8       
                                                                                                    Tilsammen                      35-2-14
Wisborg d: 26 November 
                   1771                                 Henning Peitersen
Fremlagt i Skiffte=Rætten holden effter afgl: Birke Domer Peitersen
i Wisborg den 20de May 1774.
Af Hr: Birke=Dommer Peitersen haver ieg imodtaget et af Hr:
Christen Munck for Hellum og Hindsted Herreders Ret erhver-
vet Tingsvidne udi en Sag mod Hr: Herreds Foged Fugl, stoer
230½ ark, hvorfor ei af mig er skeedt nogen Betaling, men
bliver en Reigning imellem Hr: Birkedommeren og Hr: Munck
Aalborg den 28de Novbr:1771. - - -   S: Gierulf.
Fremlagt i Skiffte=Rætten holden i Wisborg den 20de May 1774 ef-
ter afgl: Birkedomer Peitersen. -
End videre fandtes et Beviis udgivet af Hr: Andreas Kiær fra
Hede Mølle, dateret Wisborg den 7 Decb: 1773, anlangende at vil
betale hvad Reiser etc: som Birke Dommeren som Sætte=Dommer
har været foraarsaget at giøre, udi Sagen imellem Hr: Krigs
og Land=Commissaire Thestrup til Wiffertzholm og Bonden Niels
Følgaard; I hvilken Anledning Arvingen Hr: Nicolaj Peiter-
sen indstillede til den høje Hr: Skiffte=Forvalter, om han skul-
de forfatte Reigning over samme. Under No 10 saalydende: --
Paa Forlangende af Velædle Hr: Birke Dommer Peitersen, ind-
staaer ieg herved at betale ham ved Sags uddrag, imellem
Hr: Krigs og Land=Commissair Thestrup til Wiffertzholm, og Bon-
den Niels Følgaard, hvad Reiser han som Sætte=Dommere
i samme Sag maatte foraarsages, med Omkostninger effter
Lov og Billighed.   Wisborg d: 7 Decb: 1773. A.Kiær.
Fremlagt i Skiffte=Rætten holden effter afgl: Birke=Dommer
Peitersen i Wisborg den 20de Maji 1774.
Hos Capitain von Arenstorff, tilkommer Stervboen et halv
Aars Løn for Birke=Dommer Tienesten, hvilket Capitainens
Fuldmægtig Hr: Munster tilstoed og er                                                  25 rd
Ligeledes erklærede Hr: Lieutnant Poppendik, at den sal: Mand
havde tilgode som Fuldmægtig ved Haunøe et halv Aars
Løn hos Obristeinde Arenstorff                                                              50 rd
Som bliver at Liqvidere i Oberstindens Regning, som til næste
Session er belovet at vorde indleveret.
Skriver=Karl Søren Vammen anmelte at have oppebaaret
for den sal: Mand som Stervboen til Indtægt bliver at beregne 9 rd 4 mk
til hvilken Ende han leverede til Skiffte Actens indlem-
melse en af ham under 16de Maij derover forfattet Opteig-
nelse saaledes lydende under No 11: -
Opteignelse paa de Kongelige Skatter og Landgilde som
ieg imodtoeg imens min Hosbond sal: Hr: Birke=Dommer

venstre side:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17175516#304393,62341847
Logget

mvh
Jørgen
Jørgen Thue Pedersen [760]
Medlem

Beskeder: 12.254
Print enkelt indl�g
« Svar #3 Dato: 09 Dec 2018 - 13:17 »

Hej!
Det kan godt være, at jeg har uret i Følgaard. (Jeg syntes, der var en streg over det første sted)

men ellers ligner tet "s" i Søren". Så det er nok Sølgaard, men S og F ligner hinanden meget i denne skrift.
Logget

mvh
Jørgen
Stinne Jensen [35785]
Medlem

Beskeder: 819
Print enkelt indl�g
« Svar #4 Dato: 10 Dec 2018 - 18:57 »

Hej Jørgen og Poul

Jeg retter til Sølgaard.

I skal begge have mange tak for hjælpen.

mvh
Stinne
Logget
Sider: [1]
  Udskriv  
 
Gå til: