Kontakt: Danske Slægtsforskere                   Forum:

Spilleregler


 
Aktuelt Foreningen Forum Kilder Værktøjer Lokalforeninger Kontakt Andet
Hjælp Søg direkte i forum Søg i forum via Google Søg i gammelt forum Søg i gammelt forum via Google

Sider: [1]
  Udskriv  
Forfatter Emne: Skifteoptegnelser Kammeraad A.C Heilmann 1830 Ringsted  (Læst 132 gange)
Bernhard Christensen [53104]
Medlem

Beskeder: 1.686
Print enkelt indl�g
« Dato: 14 Feb 2019 - 15:44 »

hej

Trods hjælpen som nævnt i tidligere tråd - må jeg give fortabt på disse skifteoplysninger vedr. A.C Heilmann

Optegnelsen starter f 277 nederst højre og forsætter på 277b og øverst på f 278

Håber på hjælp - selvom det er lidt langt

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=277371#277371,53393434


dbh
Bernhard

Logget
Ole Westermann [1234]
Medlem

Beskeder: 12.154
Print enkelt indl�g
« Svar #1 Dato: 14 Feb 2019 - 18:10 »

Kommer her:

No 20/1830
  Confirmation paa et under 2 Juni 1830 oprettet Testamente
af senere afdøde Kammerraad Arent Christopher Heilmann i Ringsted
  Vi Frederik den Siette, af Guds Naade Konge til Danmark, de
Vendere og og Gothere, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Dirmarsken,
Lauenburg og Oldenburg: giør vitterligt:  At, eftersom hos Os er blevet
ansøgt og begjert Vor allernaadigste Confirmation paa et af nu ---- ved
Døden afgangne Os elskelige Arent Christopher Heilmann, Vor Kammerraad
og forhenværende Inspecteur ved Vore Etablissementer i Grønland, af Vor
Kjøbsted Ringsted under 2 Juli 1830 oprettede, og herved in originali heftede
Testamente, hvoraf er indleveret en ligelydende verificeret Gienpart, saa
ville Vi, saafremt fornævnte Arent Christopher Heilmann i Ringsted,
sig ingen Børn og Livsarvinger maatte efterlade, Testamentet i alle dets
Ord, Clausuler og Puncter, saaledes som det her findes, allernaadigst have
confirmeret og stadfæstet, ligesom Vi og herved confirmere og stadfæste samme,
dog 6 og 10' Penge, samt al anden Os tilkommende Arvefaldsrettighed i alle Maa-
der uforkrænket. -  Forbydende Alle og Enhver mod det, som her foreskrevet
staaer, Hinder at gjøre - Givet i Vor Kongelige Residentstad Kiøbenhavn d.
27 Januar 1831.
                            Under Vort Kongelige Seigl
                                        (L.S.)
Efter hans Kongelige Majesets allernaadigste Befaling
Stemann   Monrad  Ørsted       Kierulff     Hansen   / ...se

  Confirmation paa et Testament, oprettet under 2 Juni 1830 af samme
afdøde ---- Kammerraad Arent Christopher Heilmann i Ringsted

No 7 FR    4 r ??
      1830  3 rd 48 ß Sølv
      Da jeg længe har været angrebet af Brystsygdom og min tiltagende
Svaghed, Lægernes Bestræbelser uagtet, minder mig om, at jeg mueligen snart
kan vorde bortkaldt fra denne Verden, saa har jeg, der ingensinde har været
gift, besluttet, ligesom jeg og herved denne min sidste Villie erklærer, at al
min Eiendom, og hvad jeg lovligen har tilgode, ved min Død skal tilfalde min
Broder Kammerraad og Consumptionscasserer Christian Heilmann.   Til yder-
mere Bekreftelse har jeg egenhændig underskrevet og forseglet dette mit
Testamente i Overværelse af Vidnet, notarius publicus, som derom afgiver
Allef? herpaategnet.
               Ringsted, d 2 Juli 1830                           Heilmann  (LS)
Aar 1830, den 2 Juli mødte i Notarius publicus, Hr Justitsraad Bye og Her-
redsfoged Harhoffs Sygdomsforfald undertegnede examinatus juris Jensen ifølge
Sorøe Amts Constitution af 29 Mai 1823 hos Hr Kammerraad og Consumptions-
casserer Heilmann paa dennes Boepæl i Ringsted, hvor da for Notarial-Protocollen
fremstod Hr Kammerraad Arent Christopher Heilmann, som efterat forstaaende
Document var ham forelæst, ved fuld Fornufts Brug vedtog dets Indhold at være
overensstemmende med hans Villie, - ligesom han og derhos egenhændig underskrev
Testamentet og forsynede samme med sit Segl. - Saaledes at være passeret i min
og Vidnerne Ammitzbølls og Hagens Overværelse, bekræftes herved under
Haand og Embedssegl.
                                           I Hr Justitsraad Harhoffs Forfald
               Til Vitterlighed                                               Jensen
             Hagen - Ammitzbøll                                           (L.S.)

mvh Ole
Logget
Bernhard Christensen [53104]
Medlem

Beskeder: 1.686
Print enkelt indl�g
« Svar #2 Dato: 14 Feb 2019 - 19:30 »

hej Ole

jeg skylder stor tak

Bernhard
Logget
Ole Ingvordsen [7303]
Medlem

Beskeder: 2.761
Print enkelt indl�g
« Svar #3 Dato: 14 Feb 2019 - 20:18 »

Hej

Et enkelt forslag til ændring:

                                                                                         forseglet dette mit
Testamente i Overværelse af Vidnet, notarius publicus, som derom afgiver
Allef? herpaategnet.

-->
                                                                                          forseglet dette mit
Testamente i Overværelse af Stedets notarius publicus, som derom afgivne
Attest herpaategnet.

Venlig hilsen
Ole
Logget
Bernhard Christensen [53104]
Medlem

Beskeder: 1.686
Print enkelt indl�g
« Svar #4 Dato: 14 Feb 2019 - 23:17 »

hej Ole

tak for den

bernhard
Logget
Sider: [1]
  Udskriv  
 
Gå til: