Kontakt: Danske Slægtsforskere                   Forum:

Spilleregler


 
Aktuelt Foreningen Forum Kilder Værktøjer Lokalforeninger Kontakt Andet
Hjælp Søg direkte i forum Søg i forum via Google Søg i gammelt forum Søg i gammelt forum via Google

Sider: 1 ... 3 4 [5]
  Udskriv  
Forfatter Emne: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker  (Læst 118480 gange)
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #120 Dato: 27 Jan 2018 - 16:10 »

Nytilkomne e-titler.

Af Ringsteds Saga. ;Christensen, J. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28629

Bilag til Betænkning afg. af det i Henhold til Lov af 7. Marts 1928 nedsatte Udvalg
angaaende Forholdet mellem Staten og Folkekirken.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20649

Danske slægtsbøger 1986-2001 : en bibliografi /;Bach, Michael,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4750

Det arbejdende folks kulturhistorie. bd. 1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28650

Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn : Andel Del. ;Carlsen, Franziska.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28632

Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn : Første Del. ;Carlsen, Franziska.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4939

En dansk Landmandsgerning : Et Hundredaarsminde for Forstander Albert Philip
la Cour, Næsgaard, født 9/12 1841 : Fortalt paa Grundlag af la Cours landøkonomiske
Optegnelser i Tiden fra 1862 til hans Død 1906. ;Madsen, J. Kr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28625

Etatsraad, Borgemester Nicolai Christian Carøe og hans Slægt. ;Carøe, Kristian.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13324

Familien Langs Stamtavle. ;Josefsen, Georg,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3628

Fredericia 1650-1760 : Studier og Omrids. ;Matthiessen, Hugo.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28680

Historie - Jyske Samlinger 1985, 16.rk. 1.bd. Jyske samlinger historie;Gejl, Ib.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28631

Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772 : Aktstykker og Oplysninger
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16058

Ledøje Kirke før og nu : samt personhistoriske Optegnelser om Gejstligheden og
Lærerstanden i Ledøje-Smørum Pastorat.;Jørgensen, J. P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5396

Meddelelse om Rektorerne paa Herlufsholm fra Skolens Stiftelse 1565 til 1878;Wad, Gustav Ludvig.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3912

Pastor J. Chr. Clausens Mindebog. ;Frydendahl, H. C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=748

Personalhistorisk Tidsskrift 1949, 12. rk., 4. bd.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28621

Prins Christian V.'s breve, Bind 2 ;Christian
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17276

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek

« Sidste ændring: 27 Jan 2018 - 16:20 af Kirsten Andersen [149] » Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #121 Dato: 03 Feb 2018 - 17:03 »


Nytilkomne e-titler.

Chronologisk Register over de kongelige Forordninger og aabne Breve, samt andre
trykte Anordninger, som fra Aar 1670 ere udkomne, tilligemed et nøiagtigt Udtog
af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne
i Danmark og Norge ... / 5. del 1766-1774.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17380

Efterretninger om Rudkiøbing Kiøbstæds nuværende Tilstand med Hensyn til min
Embedsforvaltning sammesteds. ;Jørgensen, Steffen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28798

Fyns guvernements arkiv 1815-1848
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6421

Gilleleie-præsten Hans Lauritsens Efterkommere ;Eriksen, Mikkel Eide
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28682

Historiske og genealogiske Optegnelser fra Randrup Gods, specielt Vinkel Sogn. ;Andersen,Rasmus.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28686

Kongelige Rescripter og Resolutioner, Love og Expeditioner, Geistligheden i Danmark
vedkommende - Fjerde Bind 1852 og 1853. Ny Rækk.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16457

Kongelige Rescripter og Resolutioner, Love og Expeditioner, Geistligheden i Danmark
vedkommende - Sjette Bind 1856. Ny Række.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17476

Nordslesvigske præstearkiver  I  Tørninglen provsti
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16370

Oluf Christensen og Sønner : En Købmandsfamilie i Ålborg omkring År 1800. ;Christensen,William.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5257

Optegnelser om fynske Bondeslægter. ;Skovbo, Martin.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28684

Roar & Grethe ...fra Blåmunkevej. ;Dalby, Kurt.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28689

Roskilde Stender Tidnede / A / 1838.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16902

Slægterne paa Brydegaard og Øbakkegaard i Ledøje Sogn samt Ryttergaarden Nr. 3
af Pederstrup, Ballerup Sogn : ;Jørgensen, J. P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5397

Slægtsforskeren 2017-4 : Medlemsblad for DIS-Danmark og SSF
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28688

Sogneregister til lollandske og falsterske godsskifter mm. (Sydhavsøernes Nørlit)
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15780

Tidende for Forhandlingerne ved Provindsialstænderne for Sjellands, Fyens og
Lollands-Falsters Stifter samt for Færøerne i 1838 - Nr. 1-62.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28690

Topografie over Wordingborg Amt i Sjælland : første Hefte : Topografphie over
Ewerdrup Sogn i Sjælland. ;Wedel, L. M.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4111

Underdanigst pro memoria! Indberetninger til amtmænd på Sjælland med Møn,
Lolland-Falster, Bornholm 1720-1860 : registratur og sagregister.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2284

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek

Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #122 Dato: 10 Feb 2018 - 13:43 »


Nytilkomne e-titler.

25 år som pensionist : et tilbageblik 1977-2001 ;Jørgensen, Harald,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4560

Alle skrives i mandtal : folketællinger og deres brug. ;Ole Degn.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4671

Asta & Jensenius ...en syerske og en maler. ;Dalby, Kurt.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5824

Beskrivelse over Middelfart Kiøbstæd, med et Anhang om nogle Midler saavel til
denne Kiøbstæds som andre smaae Kiøbstæders Forbedring i Danmark. ;Bluhme, Johan.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28808

Efterretninger om Faaborg Kjøbstæd. Et Bidrag til Fædrelandets
Statistik. ;Jørgensen, Stephan.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28806

Er du i familie med bryggerne? : slægterne bag bryggerne J.C. og
Carl Jacobsen på Carlsberg
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6751

Fortid og Nutid 1994 1.hf. : Juni, Side 1-96;Bundsgaard, Inge.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28831

Fortid og Nutid 1994 2.hf. : Juni, Dide 97-224;Bundsgaard, Inge.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28827

Godsarkiver / Universitetets og Kommunitetets Gods
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11750

Godsarkiver: De Augustenborgske og Gråstenske godser. Foreløbige arkivregistratur
udg. af Landsarkivet for de sønderjyske landsdele.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15456

Johannes Ravnskjærs aner i Vilstrup sogn og deres efterkommere 1598-1844.;Ravnskjær,Anne.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28950

Kongens told : toldarkiver og deres brug ;Ole Degn.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4679

Kortlægning og historiske studier / Et værktøj?  ;Bredsdorff, Peter.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4503

Menighedsrådene og deres arkiver ;Margit Mogensen
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2646

Min Slægtebog udgivet af Holger Petersen. ;Hauch-Fausbøl, Th.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2555

N. Rasmussen Søkilde : hans Liv og hans Indsats som Bonde, Frugtavler,
Husflidsmand og Historiker. ;Frydendahl, H. C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28799

Odense Byes Historie. ;Engelstoft, C. T.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28805

Registre til Hof- og Slotskirkens Kirkebøger 1686-1892 ;Grundtvig, Stener.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28801

Samling af de i Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. V. af 6. Juli 1867
§ 54 jfr. § 45 affattede og af Indenrigsministeren stadfæstede Vedtægter for
Amtsraadskredsene i Kongeriget. Trykt ved Indenrigsministeriets Foranstaltning.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24345

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Første Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28802

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Tredie Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28807

Sognet omkring Helligkilden. Mogenstrup. ;Borries, Philipp.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28804

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie : første Del. ;Christensen, J.V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5214

Uddrag af Fyenbo Landstings ældste Skjøde- og Pantebøger. ;Søkilde, N. Rasmussen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23016

Ved Kammerherreinde Elisabeth Cederfeld de Simonsens Jordefærd den
15de September 1883. ;Cederfeld de Simonsen, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28949

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #123 Dato: 17 Feb 2018 - 14:07 »Nytilkomne e-titler.

Aaløkkegaard : Nogle Blade af Aaløkkens Historie gennem seks Aarhundreder. ;Rasmussen,Gustav.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28986

Anklagemyndighed og politi på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-72
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9023

Befolkningsforhold på Lyø i det 18. og første halvdel af det 19. århundrede;Windfeld Hansen, Peter.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28966

Beskrivelse over Ærø : et historisk, topographisk Forsøg ;Hübertz, Jens Rasmussen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28975

Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie ;Lomholt, M. J.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27963

Bidrag til Odense Byes ældre Historie i chronologisk Orden Første Bind.;Simonsen, Vedel.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28959

Bidrag til Odense Byes ældre Historie i chronologisk Orden Andet Bind. Simonsen, Vedel.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28960

Bidrag til Odense Byes ældre Historie i chronologisk Orden Tredie Bind.;Simonsen, Vedel.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28961

Bogen om Nyborg. ;Petersen, Ernst.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28973

Brand, vand, mug og grimme dyr ;Møller Pedersen, Arne.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10269

Claus Jensen Møller slægten i Det sydfynske Øhav ;Rasmussen, Bjarne
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28984

Convention for det borgerlige frigivende Liig-Societet, eller Begravelses-Selskab
(af 31 Jan. 1794, confirmeret 14 Marts 1794) : Saaledes som samme er vedtagen og
besluttet i generalforsamlingen 31. Maj 1826..
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11378

Dansk Polarfart 1915-2015 ;Rasmussen, Bjarne
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28982

Degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28133

Det sjællandske landsarkivs nybygning ;Jørgensen, Harald,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4741

Efterretninger om Faaborg Kjøbstad, uddragne af Byens og andre fyenske Archiver ;Jørgensen, Søren,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28967

En Slægtsbog om Familien Tutein i Danmark. ;Tutein, Lise Julie.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3073

Fra Klinte og Grindløse Sogne. ;Jensen, P. E.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28962

Fra Kyst til Kyst : Overfartstedet Sønderjylland-Fyn gennem Tiderne ;Rosted,Kr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28955

Frørup Sogns Historie. ;Rasmussen, Hans.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28974

Fynsk herregårdsliv : grevskabet Gyldensteen og dets bestyrelse 1750-1770 ;Dombernowsky,Lotte.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28963

Fynske standure - og deres mestre o. 1700 - o. 1850 / Del 1 ;Pedersen, L.P.,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28951

Fynske standure - og deres mestre o. 1700 - o. 1850 / Del 2 ;Pedersen, L.P.,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28952

Gamle og nye minder om Brahetrolleborg og omegn ;Søkilde, Niels Rasmussen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7962

Hillerslev og Østerhæsinge Sogne med Arreskov og Gjelskov i ældre og nyere Tid ;Søkilde, Niels Rasmussen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5995

Historikeren Vedel Simonsen : En literærhistorisk-biografisk Skildring. ;Andersen,Anton.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28988

Historisk Samfund for Præstø Amt : Register til årbøgerne 1912-2002. ;Koch, Carsten.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28977

Historiske fortællinger om Skeby og Otterup sogne : og til dels deres nærmeste omegn, især i ældre tid ;Lose, E. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28957

Historiske og statistiske Oplysninger om Øen Thurø ;Michelsen, T. M.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28972

Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer ;Søkilde, Niels Rasmussen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7961

Hoveriet på Egeskovgård : gårdmandshoveriet indtil hoveriafløsningen i det 19. årh. ;Jansen, Lotte,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28969

Kerteminde. 1413 - 7. Decbr. - 1913. ;Krag, Kr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28954

Kgl. bygningsinspektoratsarkiver - afleveret til Landsarkivet for Sjælland m.m. med
et tillæg omfattende enkelte slotsforvalterarkiver 1856-ca.1956.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8997

Landbrugets Kaar i Baag Herred : Mindeblade paa Baag Herreds Landboforenings 75-aarige Fødselsdag ;Rosted, Kr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28956

Landstings- og kommissionsdomstolsarkiver
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9025

Legatstifterinden Vilhelmine Severine Christensens Slægt gennem cirka 175 Aar. ;Jessen, L.P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3068

Maribo Byråds forhandlinger 1. april 1963 til 31. marts 1964.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16098

Maribo Byråds forhandlinger 1. april 1966 til 31. marts 1967.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16100

Maribo Byråds forhandlinger 1. april 1969 til 31. marts 1970.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20974

Mænd og Kvinders Navne i Danmark gennem Tiderne. ;Steenstrup, Johannes.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29045

Mit Livs Begivenheder : 1790-1814. ;Dahlerup, Hans Birch.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28976

Mit Livs Begivenheder : 1815-1848. ;Dahlerup, Hans Birch.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28978

Mit Livs Begivenheder : Blokaden af Venedig 1849. ;Dahlerup, Hans Birch.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28979

Mit Livs Begivenheder : Nyskabelsen af den østerrigske Marine 1850-1852. Dahlerup, Hans Birch.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28981

Noget liidet angaaende Svendborg og særdeles Vor Frue Sogn og Kirke samlet 1771 ;Næraae, Lauritz Pedersen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28970

Odense Byes Historie 2den Udgave ;Engelstoft, C. T.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20846

Odense Byes Sognehistorie efter Reformationen. ;Engelstoft, C. T.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28958

Register over tidsskrifter - Landsarkivet for Sjælland.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13658

Rudkøbings Fortid i populær Skildring ;Gunnarsen, Ad. B.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28965

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Femte Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29043

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Fjerde Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28990

Sjællands landstings panteprotokoller 1632-1761 : registre fremstillet ved EDB.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8994

Slægten Meinertsens Stamtavle. ;Meinertsen, H. P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8766

Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen. ;Harbo, Jens Peter.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2442

Strynø Kalv ;Rasmussen, Bjarne
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28985

Studier i fynske vider og vedtægter 1500-1800 ;Jacobsen, Hans Henrik,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28953

Styrmanden fra Strynø ;Rasmussen, Bjarne
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28983

Svendborg Bys Historie ;Olsen, Johannes.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28971

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. III. ;Christensen, J. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29012

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. IV. ;Christensen, J. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29044

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (V). ;Christensen, J. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29046

Topographie af Gjelsted og Rørup Sogne ;Krag, M.G.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28964

Topographie over Vium Præstekald. ;Blicher, Niels.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28989

Trolleborgegnen og dens Beboere igjennem 250 Aar : fra 1646 til vore Dage ;Søkilde, Niels Rasmussen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28968

Vanløse - Et historisk Rids, udg. af Vanløse Grundejerforening paa 25-Aarsdagen for dens Stiftelse. ;Nystrøm, Eiler.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2431

Vesterskjerninge - Ulbølle og Omegn ;Böttiger, L.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4922

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #124 Dato: 24 Feb 2018 - 22:59 »


Nytilkomne e-titler.

Bille-Ættens Historie. Første Del. ;Mollerup, W.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29051

Bille-Ættens Historie. Anden Del. ;Mollerup, W.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29052

Danmarks Boghandlere 1906-1918 : en personalhistorisk Håndbog ;Dolleris,Andreas.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5119

Dansk Gramatik ;Høyer, S.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29053

Danske Forfatterinder i det 19. Hundredaar : Biografier og Karakteristiker. ;Andersen,Anton.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29110

De ældre nordslesvigske byarkiver
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16336

En gammel Ingeniørs Erindringer. ;Casse, Frits.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5007

En geographisk-historisk og oeconomisk, physisk-antiqvarisk Beskrivelse over
Bringstrup og Sigersted Sogne ved Ringsted, med en tragisk Fortælning over
disse Sognes første Beboere og Folkeslægt, i Henseende til deres Liv, Skiebne
og sørgelige Tildragelser. ;Beyer, Seyer Mahling.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6499

Fra Holbæk Amt : topografisk-historiske Skildringer. ;Clausen, H. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5439

Hvem forsker hvad 1972.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14573

Hvem forsker hvad 1973.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14574

Hvem forsker hvad 1974.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14572

Hvem forsker hvad 1975.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14571

Hvem forsker hvad efterår 1978.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14567

Hvem forsker hvad 1987.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14579

Hvem forsker hvad 1988.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14581

Hvem forsker hvad 1991.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14515

Hvem forsker hvad 1995.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14519

Hvem forsker hvad 1996.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14517

Hvem forsker hvad 1998.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14529

Hvem forsker hvad 2003.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14536

Hvem forsker hvad 2004.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14538

Hvem forsker hvad 2005.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14539

Hvem forsker hvad 2006.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14525

Jeg gav aldrig op. ;Christophersen, Gerda.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29047

Kirkebogsregistrering / 1. udg. ;Bjerregaard, Niels.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4181

Kirkebogsregistrering  / 3. udg. ;Bjerregaard, Niels.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6652

Københavns gamle Kirker. ;Hermansen, Victor.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1179

Livserindringer : En jævn Kvindes Oplevelser gennem 70 Aar. ;Christensen, Anne.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29111

Mark og skilling, kroner og øre : pengeenheder, priser og lønninger i Danmark
i 350 år (1640-1989) ;Thestrup, Poul.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17934

Personalhistoriske studier : vejledende og orienterende artikler
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14966

Roskilde stifts kirkebøger / IV
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9903

Sagregister til Ministerialtidende A for Kongeriget Danmark for årene 1871-1910.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15985

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Sjette Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29048

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Syvende Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29050

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Ottende Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29109

Skalk 1972 nr.4 : Nyt om gammelt.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29096

Skattevedtægt for Præstø Amtsraadskreds - Lov Nr. 28 af 18. Februar 1937
vedrørende personlig Skat til Kommunen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15317

Skifteprotokoller i andre arkivfonds end retsbetjentarkiver og private godsarkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16453

Skiftevæsen efter 1919. Afleveringer indtil april 1994 fra Københavns Byret og
dommere udenforKøbenhavn.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16458

Skoler og skolegang i Århus 1930-1970
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29054

Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede : I Fremstilling. ;Larsen,Svend.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9328

Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede : II Bilag og registre. Larsen,Svend.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29055

Tjenestemænd i Frederiksberg kommune 1857-1957 ;Boisen Schmidt, J.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7568

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #125 Dato: 03 Mar 2018 - 14:05 »


Nytilkomne e-titler.

"Da de begravede Eriksen" : et supplement. Særtryk af hist. meddelelser om
København, Årbog 1966. S: 181-189;Stjernqvist, Henry.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8274

Af min Reisedagbog 1818 : Udgivet i Hundredaaret derefter. ;Clausen, H.N.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29189

Collegial-Tidende for Danmark / 31. Aargang ;Monrad, D. G.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9776

Den falske Caroline Mathilde : historisk Skildring fra Christian VII's Tid ;Vigand.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29113

Det Kongelig Oktroierede Sø-Assurance-Kompagni 1726-1926 et Bidrag til dansk
Søforsikrings Historie. ;Thorsen, Chr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15988

Efterretninger om Weile Kiøbstæd samlede af Archiv- og andre paalidelige
Documenter., Gaarmann, Georg Friderich.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29134

En Borger i Odense [Jacob Gottfried Becker] i det syttende Aarhundrede. ;Becker, J. G.Burman.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29119

Hardsyssels Aarbog 1907
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29121

Hardsyssels Aarbog 1908
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29122

Hardsyssels Aarbog 1909
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29123

Hardsyssels Aarbog 1910
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29124

Hardsyssels Aarbog 1911
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29125

Hardsyssels Aarbog 1912
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29126

Hardsyssels Aarbog 1913
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29127

Hardsyssels Aarbog 1914
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29128

Hardsyssels Aarbog 1915
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29129

Hardsyssels Aarbog 1916
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29130

Hardsyssels Aarbog 1917
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29131

Hardsyssels Aarbog 1918
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29132

Hardsyssels Aarbog 1919
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29133

Jean Jacob Claessen : blade af Helsingørs erhvervslivs historie. ;Klem,Knud.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8600

Kildeskriftselskabet i 100 [hundrede] år, 1877-1977 ;Selskabet til Udgivelse af
Kilder til Dansk Historie.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18090

Personalhistorisk Tidsskrift 1983:1
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22031

Revalideringsloven 1960-70 : status og sigte : rapport fra konference på
kursusejendommen "Bakkerne" i Holte 10.-15. maj 1970
;http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2359

S. Jørgensen, Kistrup : hans Liv og hans Indsats som Skolemand og Historiker. ;Frydendahl, H.C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29190

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Niende Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29112

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Tiende Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29115

Silkeborg 1846 - 1996, Historie - Natur - Kultur ;Andersen, Troels - Arent, Hanne -
Birk, Peter - Larsen, Keld Dalsgaard - Hansen, Per Hofman
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29188

Sognepræst Knud Christensen : Født 1. Januar 1836 - Død 29. September 1908 :
Mindeblade ;Christensen, Angelika.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29114

Taler ved Stiftamtmand og Kammerherre, Ridder og Dannebrogsmand, Hans Vilh. Cederfeld
de Simonsens Bisættelse i St. Knuds Kirke i Odense den 13 Mai 1836. ;Ortved, S. R.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29117

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (VI). ;Christensen, J. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29116

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (VII). ;Christensen, J. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29118

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (VIII). ;Christensen, J. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29120

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #126 Dato: 10 Mar 2018 - 12:28 »


Nytilkomne e-titler.

Betænkning. Afgivet af det under 15. oktober 1968 nedsatte udvalg til revision
af samarbejdsudvalgsvirksomheden inden for statens styrelser m.v..
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10434

Bidrag til Holbæks Historie. ;Friis, F. R.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=635

Bidrag til Korsør Bys Historie. ;Friis, F. R.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=637

Bidrag til Slagelse Bys Historie. ;Heilmann, J.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29191

Bidrag til Slagelse Bys Historie. ;Friis, F. R.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=639

Dansk biografisk Lexikon : Brandt-Clavus, III. Bind : Tillige omfattende Norge
for Tidsrummet 1537-1814.;Bricka, C. F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29221

Egeskov : Billeder og Tekst ;Frydendahl, H. C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29200

Hardsyssels Aarbog 1920
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29201

Hardsyssels Aarbog 1921
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29202

Hardsyssels Aarbog 1922
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29203

Hardsyssels Aarbog 1923
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29204

Hardsyssels Aarbog 1924
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29205

Hardsyssels Aarbog 1925
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29206

Hardsyssels Aarbog 1926
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29207

Hardsyssels Aarbog 1927
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29208

Hardsyssels Aarbog 1928
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29209

Hardsyssels Aarbog 1929
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29210

Hardsyssels Aarbog 1930
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29211

Hardsyssels Aarbog 1931
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29212

Hardsyssels Aarbog 1932
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29213

Hardsyssels Aarbog 1933
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29214

Hardsyssels Aarbog 1934
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29215

Hardsyssels Aarbog 1935
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29216

Hardsyssels Aarbog 1936
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29217

Hardsyssels Aarbog 1937
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29218

Hardsyssels Aarbog 1938
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29219

Historiske Optegnelser om Ledøje-Smørum Sogne fra Oldtiden til den nyere Tid. ;Jørgensen, J.P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29292

Hvem forsker hvad 1993.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14521

Mit Livs Begivenheder. ;Hjort, Frederik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1337

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #127 Dato: 17 Mar 2018 - 13:53 »


Nytilkomne e-titler.

Bidrag til Antvorskovs Historie. ;Friis, F. R.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=631

Bidrag til Asminderød og Grønholt Sognes Fattigvæsens Historie i Tidsrummet 1738-1867.
(For en stor Del efter utrykte Kilder).  ;Seeger, Valdemar.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7810

Bidrag til Egeslevmagle Sogns Historie. ;Spange, Th. J.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29306

Bidrag til Taarnborg Sogns Historie. ;Winther, Torkild.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29293

Biographiske Efterretninger om Geistligheden og Lærerstanden i Oddens Pastorat
eller Præsternes, Degnenes og Skolelærernes Personalhistorie i Oddens Sogn i
Sjælland siden Reformationen, tilligemed en statistisk-topographisk
Beskrivelse af Oddens Sogn. ;Nielsen, C. F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=358

Dansk krigshistorie i det tyvende århundrede 1900-1980 litteraturfortegnelse ;Liebe, Poul Ib.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9468

Det i Frederiksborg Amt liggende Vigsø Sogns Historie. ;Carstensen, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4959

Enskilt eller privat - elektroniskt eller manuellt? Rapport från nordiskt
privatarkivseminarium Helsingfors 26. - 28. november 2007.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17033

Hardsyssels Aarbog 1940
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29310

Hardsyssels Aarbog 1941
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29311

Hardsyssels Aarbog 1942
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29312

Hardsyssels Aarbog 1943
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29313

Hardsyssels Aarbog 1944
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29314

Hardsyssels Aarbog 1945
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29315

Hardsyssels Aarbog 1946
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29317

Hardsyssels Aarbog 1947
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29318

Hardsyssels Aarbog 1948
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29319

Hardsyssels Aarbog 1949
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29320

Hardsyssels Aarbog 1950
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29321

Hardsyssels Aarbog 1952
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29323

Hardsyssels Aarbog 1953
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29324

Hardsyssels Aarbog 1954
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29325

Hardsyssels Aarbog 1955
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29326

Hardsyssels Aarbog 1956
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29327

Hardsyssels Aarbog 1957
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29328

Hardsyssels Aarbog 1958
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29329

Hardsyssels Aarbog 1959
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29330

Historisk-topographiske Efterretninger om Arts-Herred. ;Algreen-Ussing,Frederik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3795

Historiske Optegnelser fra Rørby Sogn. ;Ernstsen, H. P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29331

Historiske Optegnelser om Veile Kjøbstad samt Veiviser og Adressebog for 1869. ;Christensen,Jac.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29316

Hvem forsker hvad 1992.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14523

Hvem forsker hvad 1994.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14520

Københavnske dokumenter og breve : arkivudstillingen ved 800-års jubilæet
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24679

Løve Herreds Historie. ;Nedergaard, P. C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29333

Lyngby-bogen - 1963. 6. bind, hefte 1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25544

Lyngby-bogen - 1978.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25548

Meddelelser om Hyllested Sogn. ;Jacobsen, A.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29295

Mindeskrift i Anledning af Ærøskøbing Haandværkerforenings 50-Aarige Bestaaen. ;Rixen,Aug.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29332

Oversigt over Rigsdagens Virksomhed fra 1900-01 - Oktober 1920 : tilligemed
et Sagregister ;Kretz,Fr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25065

Personalhistorisk Tidsskrift 1996:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13109

Reersø Land. ;Gravlund, Thorkild.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1605

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #128 Dato: 24 Mar 2018 - 15:16 »


Nytilkomne e-titler.

Bidrag til en sjællandsk Familie Stampes Historie. ;Hjort, F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1318

Bidrag til Løve Herreds Historie og Beskrivelse. ;Nørreslet, L.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29376

Degnen Lyder Høyers Beskrivelse af Grevinge Sogn : Haandskrift fra Aar 1750.
Petersen-Blidstrup, Ferd.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29375

Efterretninger om Kallundborg. ;Algreen-Ussing, Frederik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3794

Fjordmark eller Østrupgaards Inddæmning. Et Stykke nordfynsk Kulturhistorie. ;Nordahl-Petersen,A.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29379

"Friskolelærer Hansen-Brøndsted. En Levnedstegning. Træk af ""Hjemly"" og Gravvænge
Friskolers Historie. ";Pedersen, Ejnar.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29381

Haandbog over den ikke naturaliserede Adel. ;Hauch-Fausbøll, Th.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2551

Hardsyssels Aarbog 1960
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29404

Hardsyssels Aarbog 1961
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29405

Hardsyssels Aarbog 1962
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29406

Hardsyssels Aarbog 1963
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29407

Hardsyssels Aarbog 1964
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29408

Hardsyssels Aarbog 1965
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29409

Hardsyssels Aarbog 1966
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29410

Hardsyssels Aarbog 1967
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29411

Hardsyssels Årbog 1968
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29412

Hardsyssels Årbog 1969
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29413

Hardsyssels Årbog 1970
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29414

Hardsyssels Årbog 1971
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29415

Hardsyssels Årbog 1972
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29416

Hardsyssels Årbog 1973
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29417

Hardsyssels Årbog 1974
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29418

Hardsyssels Årbog 1975
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29419

Hardsyssels Årbog 1976
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29420

Hardsyssels Årbog 1977
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29421

Hardsyssels Årbog 1978
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29422

Hardsyssels Årbog 1979
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29423

Hjørlunde Sogns Historie. ;Carstensen, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4960

Hørsholms Historie, fra 1305 til 1875. ;Christensen, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29377

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Døde
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29425

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte A
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29426

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte B
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29427

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte C-D
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29428

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte E-F
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29429

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte G
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29430

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte H
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29431

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte I-J
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29432

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte K
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29433

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte L
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29434

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte M
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29435

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte N-O
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29436

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte P-Q
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29437

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte R
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29438

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte S
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29439

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte T, U, Y, Z, Ø
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29440

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte V, W
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29441

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Viede
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29424

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for
Aaret 1854 + Sted-Fortegnelse Anhang IV.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20270

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1860.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20276

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1861.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20277

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1864 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10540

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1865 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10541

Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Schalt-Jahr 1812.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19918

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1977, Bind 26 hefte 1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25772

Optegnelser om Johan Friederich Ludolph Stützer og hans Slægt. ;Struer, H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8196

Optegnelser om Sognepræst John Rørbye's og Martha Simonsdatter Wedseltoft's Slægt. ;Struer,H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8197

Prokurator Niels Westerby : 1788-1849 : Et Familieskrift. ;Westerby,Kristian.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7445

Rasmus Rask i Hundredaaret efter hans Hovedværk. ;Jespersen, Otto.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29403

Stamtavle over Haarslevgrenen af Familien Balslev. ;Balslev, Lars Chr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29378


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #129 Dato: 31 Mar 2018 - 11:22 »Nytilkomne e-titler. God Påske!


Den blinde Evangelist Jens Sørensen Dyrholm : Et Mindeskrift. ;Holm. Jak.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29446

En Menigmands Erindringer fra Krigsaarene 1848-50.  ;Hansen, Rasmus.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29443

Fortegnelse over danske Landbrugskandidater : deres Virksomhed og Adresser.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29445

Hardsyssels Årbog 1980
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29449

Hardsyssels Årbog 1981
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29450

Hardsyssels Årbog 1982
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29451

Hardsyssels Årbog 1983
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29452

Hardsyssels Årbog 1984
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29453

Hardsyssels Årbog 1985
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29454

Hardsyssels Årbog 1986
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29455

Hardsyssels Årbog 1987
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27814

Hardsyssels Årbog 1988
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29456

Hardsyssels Årbog 1989
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27815

Hardsyssels Årbog 1990
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27933

Hardsyssels Årbog 1991
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27934

Hardsyssels Årbog 1992
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27935

Hardsyssels Årbog 1993
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27936

Hardsyssels Årbog 1994
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29457

Hardsyssels Årbog 1995
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29458

Hardsyssels Årbog 1996
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29459

Hardsyssels Årbog 1997
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29460

Hardsyssels Årbog 1998
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29461

Hardsyssels Årbog 1999
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29462

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1858.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20274

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1863.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20279

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1866 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20280

På Rejse : Minder og Oplevelser. ;Eskesen, Morten.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29448

Stamtavle over Slægten Berg, Efterkommere af Thomas Henriksen i Fyn, præfectus
aulicus Holsatiae, født ca. Aar 1600.  ;Hedin, Niels.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=367

Taler ved Biskop, Dr. theol. Christian Thorning Engelstofts Jordefærd den
1ste Februar 1889.;Engelstoft, F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29444


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek

Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #130 Dato: 07 Apr 2018 - 14:59 »Nytilkomne e-titler.


Af Kornumgaards Historie. ;Klitgaard, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29490

Antoniehus : inden for murene i en kvindeverden 1946-1977. ;Hermann, Pernille.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29479

Dyrlæge P. Jensens Hundredaarsbog. ;Frydendahl, H. C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=746

Efter Høst. ;Eskesen, Morten.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29477

Forsøg paa og Bidrag til Broagerlands Historie ;Korse, August
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29481

Geologisk fører over Holmsland og dens klit ;Andersen, S. A.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29480

Hardsyssels Årbog 2000
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29466

Hardsyssels Årbog 2001
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29467

Hardsyssels Årbog 2002
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29468

Hardsyssels Årbog 2003
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29469

Hardsyssels Årbog 2004
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29470

Hardsyssels Årbog 2005
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29471

Hardsyssels Årbog 2006
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29472

Hardsyssels Årbog 2007
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29473

Hardsyssels Årbog 2008
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29474

Hvad de lolland-falsterske kirkebøger fortæller om svenskernes indfald 1658-60.
Særtryk;Jørgensen, Svend.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6190

Hvetbo Herred : 1. Del. ;Klitgaard, Carl.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8623

Inventariebog for Edelgave Gods 1/9 1902
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29475

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1867 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10523

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1868 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10525

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1869 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10537

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1871 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10529

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1873 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10551

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1874 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10532

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1875 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10533

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1876 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10547

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1877 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10548

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1878 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10550

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1879 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10554

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1880 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10553

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1922 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18199

Krak´s Vejviser 1920, 1. Bind: Adressebog. Afdeling IV Personregister for Kjøbenhavn.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29476

Slægtens Saga : En Stambog for Efterkommere af Ægteparret Mogens Brix og
Karen Pedersdatter Lassen af Nørbjærggaard i Gjøttrup Sogn, V.-Hanherred. ;Klitgaard, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28628

Sokkelund herreds tingbøger 1621-22, 1625-28
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21634


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #131 Dato: 14 Apr 2018 - 20:37 »


Nytilkomne e-titler.

Christen Berg. ;Henrichsen, Erik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29491

En Slægts Historie gennem et Aarhundrede. ;Ewald, Theodor.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6122

Herlovianeren, dr. med H. T. Gartner. ;Adsersen, H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3742

Herredsbogen : Jylland. ;Gravlund, Thorkild.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29493

Herredsbogen : Sønderjylland og Øerne. ;Gravlund, Thorkild.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29495

Høiesteretstidende 1873.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20849

Højesteretstidende 1903.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20809

Hvetbo Herred : 2. Del. ;Klitgaard, Carl.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29492

Livserindringer : nedskrevne i Aarene 1878-80. ;Bauditz, Waldemar Gustav Otto.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29544

Notarius Publicus Rasmus Ærebos Autobiografi (1685-1744) ;Æreboe, Rasmus.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28518

Personalhistorisk Tidsskrift 1990:1
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21991

Slægterne bag Titan : en genealogisk oversigt.;Fabritius, Albert.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13403

Sokkelund herreds tingbøger 1632-34 Karen Marie Olsen og Carl Rise Hansen
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24826


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #132 Dato: 21 Apr 2018 - 12:40 »


Nytilkomne e-titler.

Aalborg Handelsstands Historie 1431-1913. I Anledning af 50-Aars-Dagen for
dens Overgang fra Købmandslav til fri Forening 27. Oktober 1863.;Klitgaard, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8620

aba - Årsskrift 1985 : Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17651

Asnæs sogn. En historisk skildring. ;Andersen, Lars.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29545

Den farmacevtiske Stat i Danmark 1915.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2203

Dørken, Havbo, Mulvad, Slægterne. ;Larsen, Jens Kr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29559

Erindringer : Barndom og Ungdom til 1883. ;Drachmann, Emmy.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29547

Fugleskydningsselskabet for Vordingborg og Omegn 1788-1988 ;Devantier Henriksen, Anders.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29198

Herredsbogen : Sjælland. ;Gravlund, Thorkild.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29558

Hvem forsker hvad. 1969, 1970, 1971
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1870 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10539

Københavnske fajancer fra 1700-tallet : Københavns Bymuseum
15. marts - 15. april 1974 ;Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3777

Løjtnant Voldbyes breve fra 1864
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1510

Magister Jacob Jacobsen Wolf : rektor i Oslo 1584-1594 : hans 4 hustruer og
nærmeste efterslekt ;Finne-Grønn, S. H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6814

Nibe Bys Historie indtil 1728. ;Klitgaard, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29561

Nogle Meddelelser om Kjøbmand i Blokhus Carl Bang Klitgaard og Hustru
Christiane Brix samt om de med dem beslægtede Familier Baltzersen, Behmann,
Klitgaard m.fl. ;Klitgaard, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29560

Oplysninger om Familien Westengaard ;Westengård, Otto.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7442

Opofrelse for det Almindelige, som et varigt Æreminde for de Goddædige,
forestillet i en Afmindelses og Taksigelses Tale over
Sal. Frøken Juliane Helene Justine von Ernst, holden paa Odense latinske Skole
den 19de Julii 1784. ;Tauber, Johan Henrik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29548

"Over Øresund : en vejledning for slægtsforskere ; Över Öresund : en
handledning för släktsforskare. "
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15545

Personalhistorisk Tidsskrift 1990:2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13099

Personalhistorisk Tidsskrift 1991:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13100

Registre til Sokkelund herreds tingbøger 1630-37
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21663

Skast Herreds tingbøger 1636-1640.-- Registre..
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1630

Skt. Jakobs sogn - Register til Vielsesprotokol 1878-1891.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21783

Sokkelund herreds tingbøger 1634-36 Karen Marie Olsen og Carl Rise Hansen
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24824


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #133 Dato: 28 Apr 2018 - 12:06 »


Nytilkomne e-titler.

Afskeds-Ord til Sct. Knuds Kirke og Menighed. ;Damgaard, A. K.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29665

Chorographisk og Oeconomisk Beskrivelse over Randers Kiøbsted i Nørre
Jylland. ;Stadfeldt, Snæbiørn Asgeyrsen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29666

Danske Jubel-Lærere eller Historisk Berætning om de Lærere, som, efter
Reformationen i Dannemark og Norge, i offentlige Embeder ved Skole, Academie,
og Kirken have tient i 50 Aar og derover. ;Treschow, Gerhard.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2764

Den danske Adel i det 16de og 17de Aarhundrede : Samtidige Levnetsbeskrivelser
uddragne af trykte og utrykte Ligprædikener : Første Samling. ;Bricka, C.F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1177

Den danske Adel i det 16de og 17de Aarhundrede : Samtidige Levnetsbeskrivelser
uddragne af trykte og utrykte Ligprædikener : Anden Samling. ;Bricka, C.F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29668

Fynske Forbrydere og Forbryderbander.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29664

Juridisk og statsvidenskabelig Stat. ;Jensen, Otto.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29729

Mindeskrift i Anledning af Kancelliraad Jacob Deichmanns og Hustru Bolette
Cathrine Kraft Deichmanns født Gyldendals Legats Femogtyveaarige Jubilæum.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13492

Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer med 106 Portrætter. ;Hansen, Axel F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2209

Personalhistorisk Tidsskrift 1991:2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13101

To Slægter Fabricius fra Ærø. ;Fabricius, Axel Chr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6137


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #134 Dato: 05 Maj 2018 - 11:03 »


Nytilkomne e-titler.

"Betænkning afgivet af den til at undersøge Forholdene paa Kystsanatoriet
""Bakkely"" paa Refsnæs beskikkede Kommission. "
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13796

Danmarks Adels Aarbog 1925.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29366

Dansk købmandsstand : faglig biografisk håndbog for den frie købmandsstand ;Hemmer Hansen, I. P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=909

Dansk Politistat : Danmarks Politi, Fængselsvæsen, Grænsegendarmeri og Sognefogder / bind 1
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1188

Dansk Politistat : Danmarks Politi, Fængselsvæsen, Grænsegendarmeri og Sognefogder / bind 2
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25276

Danske Ingeniører fra Teknika
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2652

Det Kongelige Døvstumme-Institut i Skoleaarene 1865/66 og 1866/67, en Indberetning
til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 10de Februar 1868 ;Trap, I.P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28487

Elektricitetens Historie og dens Mænd. Bind 3.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29732

En antiquarisk og statistisk Topographie oder Egitzlefmagle Sogn og
Vester-Flahtreberg Herreds Pastorater med toe gamle store Herregaarde
Borrebye og Basnæs i Sielland ;Beyer, Seyer Mahling.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6435

Fynske Byer og deres Mænd.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29745

Jyske Byer og deres Mænd : I. Bind
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29837

Jyske Byer og deres Mænd : III. Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29838

Jyske Byer og deres Mænd : XI. Bind
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29746

Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn : Festskrift i Anledning af
Foreningens 150 Års Jubilæum. ;Andersen, Ernst,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3973

Mademoiselle Delfosses' eller Ridder Baltazards Memoirer.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29744

Minder og Udsigter fra 40 Aars Skoleliv. ;Eskesen, Morten.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29743

Personalhistorisk Tidsskrift 1992:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13102

Pund og alen : Danske mål- og vægtenheder fra 1683-reformen til i dag. ;Thestrup,Poul.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10419

Register til Garnison Sogns Vielser 1799-1921, Bind 2, Hertvig-Mossin
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29733

Register til Garnison Sogns Vielser 1799-1921, Bind 3 Del 1, Most-Petersen
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29734

Register til Garnison Sogns Vielser 1799-1921, Bind 3 Del 2, Petersen-Ø
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29735

Sagregistre til Sokkelund herreds tingbog, 1621-22 og 1624-37 /
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6382

Sjællandske Byer og deres Mænd.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29836

Til Minde om Morten Christian Hempel Dreyer : Udgiver og Redaktør af Fyens Stiftstidende. ;Dreyer, J. Chr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29736

Træk af livet på Fejø i svundne tider ;Stenfeldt, Niels.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29731

Ved Thora Aurelia Davidsens Baare. ;Jacobsen, Lis.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29730


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Lis B. Jensen [339]
Medlem

Beskeder: 8.325
Print enkelt indlæg
« Svar #135 Dato: 05 Maj 2018 - 13:49 »

Hej Kirsten og Dis Bibliotek

Spændende men alle de nye scanninger
Tak for det store arbejde
Logget

Lis B. Jensen
* * * * * * * *
Ses i Legacy Forum: http://legacydansk.com og
http://Svoo.dk
Mikkel Eide Eriksen [1174]
Medlem

Beskeder: 3.398
Print enkelt indlæg
« Svar #136 Dato: 05 Maj 2018 - 18:18 »

Hørt! Vi er sikkert mange der abonnerer på tråden og ser frem til ugens nye bøger Smiley

mvh
Mikkel
Logget

Forsker pt. i Lindberg, Svane, Behringer, mfl. Se:
https://www.slaegtogdata.dk/Members/mee
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #137 Dato: 12 Maj 2018 - 11:47 »


Nytilkomne e-titler.

Aasum Herreds tingbog. Register 1640-1648
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21632

Borger-Vennen : Meddelelser i Anledning af det forenede Understøttelses-Selskabs
hundredaarige Bestaaen : 1788 - 1888 ;Ritzau, E. N.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7428

Det kongelige Garnisonsbibliotek gennem 200 år ;Pedersen, Frank,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3343

Dødsfald i Danmark i året 1968.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29289

Fortegnelse over forbeholdte navne.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3882

Haslev Seminarium 1905-1930 ;Rasmussen, N.H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1583

Jyske Byer og deres Mænd : II. Bind
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29849

Jyske Byer og deres Mænd : IIII. Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29839

Jyske Byer og deres Mænd : V. Bind
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29840

Jyske Byer og deres Mænd : VI. Bind
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29841

Jyske Byer og deres Mænd : VII. Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29842

Jyske Byer og deres Mænd : VIII. Bind
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29847

Jyske Byer og deres Mænd : IX. Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29848

Kong Frederik den Femtes Ungdom og Tronbestigelse : et historisk Omrids ;Thorsøe, Alex.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1015

Københavns hospitalsvæsen 1863-1963 ;Jensen, Sigurd.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4895

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1787 - 1801 - 1834 - Statens Arkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11289

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1840 - 1845 - Statens Arkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11290

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1850 og 1855 - Statens Arkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11293

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1860 - Statens Arkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11294

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1870 - Statens Arkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11295

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1880 - Statens Arkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11297

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1916 - Statens Arkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29844

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1921 - Statens Arkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29843

Personalhistorisk Tidsskrift 1992:2
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21731

Personalhistorisk Tidsskrift 1993:1
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13103

"Stamtavlen Melchior ; omarbejdet og fortsat af Josef Fischer i Aaret 1920";Heckscher, Albert.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6928


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #138 Dato: 19 Maj 2018 - 11:38 »


Nytilkomne e-titler.

Danske Herregaardes Ejere : I. Hovedsæderne i Grevskaberne. ;Berner Schilden Holsten, H.H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29852

Danske Herregaardes Ejere : II. Hovedsæderne i Baronierne. ;Berner Schilden Holsten, H.H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29853

Danske Herregaardes Ejere : III. Hovedsæderne i Stamhusene og Fideikommisgodserne.;Berner Schilden Holsten, H.H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29854

"En gammel Gaard i Nyborg [""Korsbrødregaarden""]. ";Neergaard, Carl.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29921

Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Første Bind. ;Wad, Gustav Ludvig.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3910

Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Andet Bind. ;Wad, Gustav Ludvig.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23337

Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Tredie Bind. ;Wad, Gustav Ludvig.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23338

Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Fjerde Bind. ;Wad, Gustav Ludvig.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23339

Guldsmedeslægten fra Fredericia ;Harreschou, Paul.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29850

Løgismose i det syttende og attende Aarhundrede : Bidrag til Datidens Kulturhistorie. ;Jensen,A.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29922

Personalhistorisk Tidsskrift 1993:2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13104

Personalhistorisk Tidsskrift 1994:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13105

Personalhistorisk Tidsskrift 1995:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13107

Slægtsbog 1860-1905 ;Nielsen, Ebbe
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29851

Sofus Høgsbros Slægt : efter Oplysninger, samlede af ham selv, bearbejdede og udgivne af hans Børn ;Milthers, Vilhelm.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8838


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #139 Dato: 26 Maj 2018 - 11:22 »


Nytilkomne e-titler.

Den danske lægestand 1957-1964 - 14. udgave.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29923

Mindeblade om Dr. med. H. P. B. Barfod´s 70 Aars Fødselsdag.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5075

Personalhistorisk Tidsskrift 1994:2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13106

Personalhistorisk Tidsskrift 1995:2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13108

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. I Bind. 1866-67.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23270

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. II Bind. 1868-69. 
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23271

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. III Bind. 1870-1. 
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23273

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. V Bind. 1874-75. 
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23283

Sokkelund herreds tingbøger 1628-30, 1. hefte
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21683

Sokkelund herreds tingbøger 1636-37
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10631

Stamtavle over Familien Balslev. ;Balslev, Benjamin.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29924


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #140 Dato: 02 Jun 2018 - 11:10 »


Nytilkomne e-titler.

Aasum Herreds tingbog 1640-1643
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17427

Aasum Herreds tingbog 1643-1645
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17426

Aasum Herreds tingbog 1645-1648
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21629

Arkivvejviser / 1998
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11544

Carolineskolen : 1810, 28. Oktober, 1910.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24899

Djursland og Mols : 2. del.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26964

Erhverv, der forsvinder - og hva' så?
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6739

Frederiksborg Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab/;Sarauw, G.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30009

Herlufsholm birks tingbog 1616-19
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3217

Herlufsholm birks tingbog 1630-33
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10634

Hvem forsker hvad 1977.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14570

Hvem forsker hvad 1986.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14577

Hvem forsker hvad 1989.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14544

Hvem forsker hvad 1990.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14542

Hvem forsker hvad 1997.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14526

Hvem forsker hvad 1999.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14530

Hvem forsker hvad 2000.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14531

Hvem forsker hvad 2001.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14535

Hvem forsker hvad 2002.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14534

Hvem forsker hvad 2007.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25844

Hvem forsker hvad 2008.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25845

Hvem forsker hvad 2009.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25847

Hvem forsker hvad 2010.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25848

Hvem forsker hvad forår 1978.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14568

I rigsarkivets tjeneste : nogle erindringsblade fra årene 1934-62 ;Jørgensen,Harald
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4909

Kildeoversigten : en oversigt over afskrevne slægts- og lokalhistoriske kilder (folketællinger, kirkebøger, tingbøger, matrikler m.v.)
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4937

Lensbesidderen som amtmand : studier i administration af fynske grevskaber og baronier 1671-1849 ;Dombernowsky, Lotte.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24051

Præsteindberetninger om fæstegods m. v. i Vendelbo Stift 1568 og 1599
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7418

Sagregistre til Aasum Herreds Tingbog 1640-1648
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6315

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi : Systematisk Indholdsfortegnelse samt Fællesregister : 1-10 Bind. ;Wulff, D. H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23293

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. Række. I. Bind. 1886-88.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25419

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. Række. II. Bind. 1889-90.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29972

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. VI Bind. 1876-77.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23284

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. VII. Bind. 1878-79. 
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23285

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. VIII. Bind. 1880-81.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23279

Silkeborg lens jordebog 1586 ;Rasmussen, Poul.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1627

Skast Herreds tingbog 1638
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22471

Skast Herreds tingbog 1639
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22472

Småskrifter tilegnede Professor, Dr. phil. Åge Friis på Halvfjerdsårsdagen 16. Aug. 1940
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4810

Sorø Husholdningsskole - jubilæumsskrift - 100 år : 1895 - 3. maj - 1995
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8357

Til Knud Fabricius 13. August 1945
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=813

Vejle Amts Aarbog / 1944 - andet halvbind
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27526

Viborg landstings skøde- og pantebog 1624-1637 /
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1955

Vielsesregister for Holmens Sogn, 1813-1891, bd. 1 / A-Han
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29976

Vielsesregister for Holmens Sogn, 1813-1891, bd. 2 / Har-Møller
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29975

Vielsesregister for Holmens Sogn, 1813-1891, bd. 3 / Møller-Ø
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29974


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #141 Dato: 09 Jun 2018 - 15:57 »


Nytilkomne e-titler.

Aarhuus Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab /;Bredsdorff, Jakob Hornemann
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30018

Borgerlige Hjem i Helsingør for 300 Aar siden ;Olrik, Jørgen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3181

Claus Berg og hans Altertavle. ;Høyen, N.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30016

Danmarks Adels Aarbog 1997-1999
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6632

Danmarks Adels Aarbog 2006-08
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30013

Danmarks Adels Aarbog 2009-11
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30015

Den danske Metodistkirkes historie
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4762

Familien Vett og von Vett efter Familiens Optegnelser. ;Vett, Carl Christian.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7722

Festprogram til Brylluppet i Arninge den 8de septb. 1854, hørsommeligst fræmbåret for
det hæderlige Brudepar. [Rygtitel: Slægten Barfod]. ;Barfod, Povl Frederik
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30010

Kjøbenhavns Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab /;Hage, Joh. Phil.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30012

Landbohistorisk tidsskrift - 2010:2
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18396

Meddelelser om Faaborg Kjøbstad fra ældre og nyere Tid. ;Schrøder, Aug.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30123

Nogle Optegnelser om Raadmand i Assens Jørgen Bangs (d. 1579) Efterkommere. ;Hanssen, I.W.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30014

Om Christian Barnekovs Død i Træfningen paa Skällinge Hede Aar 1612. ;Paludan-Müller,C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30122

Personalhistorisk Tidsskrift 1997:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13111

Personalhistorisk Tidsskrift 1997:2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13112

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. IX. Bind. 1882-83.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23281

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. X. Bind. 1884-85.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23282

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. Række. III. Bind. 1891-93. 
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30017

Sparekassen for Vordingborg og Omegn : 8. januar 1855 -1930. ;Salicath
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29

Svendborgs Historie : Et ufuldendt Udkast fra Borgmester Schrums efterladte Papirer. ;Briksø, Sejer.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30121


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek

Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #142 Dato: 16 Jun 2018 - 12:16 »


Nytilkomne e-titler.

Danmarks Adels Aarbog 1920. Syvogtredivte Aargang.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29359

Danmarks Adels Aarbog 1921. Otteogtredivte Aargang.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29358

Danmarks Adels Aarbog 1922. Niogtredivte Aargang.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29357

Danmarks Adels Aarbog 1923. Fyrretyvende Aargang.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29356

Danmarks Adels Aarbog 1930. Syvogfyrretyvende Aargang.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29362

Det Kongelige Blaagaard-Jonstrupske Skolelærerseminarium i hundrede Aar (1790-1890) :
et Levnedsløb og et Livsbillede ;Tidemand, O. W.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1444

Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1858, 2. Aargang.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20845

Legatfamilien Aagaard fra Juelstrup Præstegaard. ;Grohshennig, Max.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1678

Minder om Frøken Alfriede Schmidt. ;Hansen, Christiane.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30124

Personalhistorisk Tidsskrift 1998:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13113

Personalhistorisk Tidsskrift 1999:2
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29512

Stamtavle over Jens Mortensen Gyldendal's Efterkommere på Foranstaltning af Bestyrelsen
for Cancelliaad Jacob Deichmanns og Hustrus Legat. ;Grandjean, Poul Bredo.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1543


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek

Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #143 Dato: 23 Jun 2018 - 11:09 »Nytilkomne e-titler.

Anespor - Asta Thora Bech, gift Ørnberg ;Wibrand, Jan.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30199

Anespor - Christian Ørnberg ;Wibrand, Jan.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30200

Anespor - Herdis Bodil Marie Wibrand født Eriksen ;Wibrand, Jan.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30197

Anespor - Johan Andreas Wibrand ;Wibrand, Jan.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30198

Dagbogsblade fra 1864 : optegnelser af menig Frederik Hansen, Nybøl ;Hansen,Frederik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7009

Elbogen. Malmö fornminnesförenings tidskrift. 1993
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16018

Historie 2002, 1
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17515

Historie 2002, 2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17516

Historie 2003, 1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17517

Historie 2004, 1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17519

Historie 2004, 2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17520

Hvem forsker hvad 1984.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14559

Lumby sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845 ;Rasmussen, Steen,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30150

Lumby sogns befolkning frem til 1787 ;Rasmussen, Steen,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30149

Oplevelser ved Grænsen i Mindeåret og Mærkeåret 1914 / fortalt og samlet af en Grænsebo. ;La Cour Pedersen, Kr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24326

Personalhistorisk Tidsskrift 1981:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21162

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 51. Januar 2015
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29943

Slægtsbog for Anine Caroline Hansen og  hendes hollandske aner ;Wibrand, Jan.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30195

Slægtsbog for Ellen Ingeborg Hornum & Hornum-slægten fra Hvornum sogn i Randers amt ;Wibrand, Jan.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30196


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #144 Dato: 30 Jun 2018 - 12:21 »Nytilkomne e-titler.

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1948.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23811

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1950.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23812

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1952.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23813

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1954.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23815

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1956.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23817

Det store i det små.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23397

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1920 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
(incl. Tillæg Indeholdende Oplysninger om De Sønderjyske Landsdele)
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20320

Købstædernes almindelige Brandforsikring : Brandforsikringens Udvikling og
Repræsentantskabets Virksomhed i Aarene 1871 - 1920
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2177

Køng Kirke / Brikker til et mønster om Køng Kirke og dens præster 1536 – 2012, Vol. 1  ;Riis, Jens Møller
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30211

Køng Kirke / Brikker til et mønster om Køng Kirke og dens præster 1536 – 2012, Vol. 2  ;Riis, Jens Møller
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30212

Nogle Oplysninger om den Slægt Lange hvortil jeg hører. ;Lange, John Arthur.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9188

Personalhistorisk Tidsskrift 1981:2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25702

Personalhistorisk Tidsskrift 1982:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13098

Personalhistorisk Tidsskrift 1982:2
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22039

Post- og Telegrafreglement I Organisations- og Personelforhold (Bilag). Udsendt i april 1972.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14821

Samling af de for Universitetets Legater gjældende Bestemmelser
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23690

Skaarup Sogns Historie. Udgivet af en kreds af Skaarupborgere.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30210

Slægten Grøn-Müller-Klein : Biografiske Skitser. ;Grøn, Mathilde Blixenkrone.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16887


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #145 Dato: 07 Jul 2018 - 12:28 »
Nytilkomne e-titler.

Om og af Sognepræst A. C. L. Grove-Rasmussen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30290

Personalhistorisk Tidsskrift 1983:2
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22027

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. Række. IV. Bind. 1893-95.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30214

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. I. Bind. 1896-98.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30215

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. II. Bind. 1899-1900.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30216

Smaating og Leilighedsdigte fra Aarene 1799 til 1835. ;Barfoed, Thomas.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30213


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek

Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Kirsten Andersen [149]
Medlem

Beskeder: 136
Print enkelt indlæg
« Svar #146 Dato: 14 Jul 2018 - 11:58 »

Nytilkomne e-titler.

"Beretning om ""De forenede Skolers"" Drift og Status siden Skolernes Sammenslutning og indtil
Udgangen af Regnskabsaaret 1910-11 meddelt af Ministeriet for Kirke- Og Undervisningsvæsenet."
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29721

Dronning Christines Hofholdningsregnskaber. ;Christensen, William.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30296

Erindringer fra en lang Levetid : Nedskrevne i Vinteren 1901-1902. ;Pedersen,H.,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30294

Familien Lind : En Stamtavle over Slægten. ;Lind, Gustav.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30292

Gråstens ældre historie. ;Jørgensen, A. D.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30467

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1975
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30304

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1976
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30305

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1977
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30320

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1978-79
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30306

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1979-80
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30300

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1980-81
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30311

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1982
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30301

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1983
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30302

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1984
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30303

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1985
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30307

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1986
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30308

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1987
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30309

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1988
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30310

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1994
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30321

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1995
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30312

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1996
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30313

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1997
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30314

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2012
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30322

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2013
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30315

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2014
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30316

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2015
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30318

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2016
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30317

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2017
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30319

Husmoderen 1974. 57. årgang.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29802

Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 17 - 1996.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14628

Købmænd, Rådmænd, Toldere, Fogeder - og de sammenfiltrede slægter ;Rasmussen,Bjarne
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30299

Livserindringer 1813-1857. ;Arnesen-Kall, Benedicte.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4584

Nordiske Bøndergaarde i det XVIde, XVIIde og XVIIIde Aarhundrede. 1. Bind. Slesvig + Tillæg til første bind.;Mejborg, R.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30291

Oldenburgische Familienkunde 2016.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25958

På herrens mark : stavnsbundet eller fri  
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29303

Personalhistorisk Tidsskrift 1984:1
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22023

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. III. Bind. 1901-1903.  
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30293

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. IV. Bind. 1904-05.  
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30295

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. V. Bind. 1906-08.  
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30297

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. VI. Bind. 1908-10.  
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30298


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek

« Sidste ændring: 18 Jul 2018 - 19:42 af Kathrine Tobiasen [454] » Logget


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af DIS-Danmark siden 1993
Sider: 1 ... 3 4 [5]
  Udskriv  
 
Gå til: