Print enkelt indlæg

Udskriv siden - Gravsted på Sigersted kirkegård, Ringsted Hd., Sorø amt **

DIS forum

For alle => Slægtsforskning - metode og teknik => Emne startet af: Karen Riis Jensen [7892] på 16 Mar 2019 - 20:41Titel: Gravsted på Sigersted kirkegård, Ringsted Hd., Sorø amt
Besked af: Karen Riis Jensen [7892]16 Mar 2019 - 20:41
Der er i forbindelse med fundet af et testamente fra midten af 1920'erne, dukket en anderledes beretning beretning op ang. vedligeholdelse af et gravsted  på Sigersted kirkegård.

Historien er kort følgende:

En enke oprettede et testamente et par år før sin død i 1927; i dette fremgår det, at hendes mands forældres gravsted på Sigersted kirkegård skulle vedligeholdes af hendes svoger i Nakskov, og når han ikke levede mere, skulle hans søn og så fremdeles sørge for, at gravstedet hvert år på enkens svigermors fødselsdag den 11. november er velholdt.  Ligeledes skulle gravstedet fornys så længe dette kunne lade sig gøre.  For at dække omkostningerne blev der indsat en sum penge og renterne skulle tilfalde svogeren i Nakskov.

To personer blev begravet på dette gravsted i henholdsvis 1881 og 1886.

Nu er flere blevet interesseret i denne beretning og vil gerne vide, hvor længe gravstedet eksisterede samt om personen i Nakskov, som var født i 1869 og døde i 1939 passede dette gravsted samt om hans søn fortsatte denne pasning.

Men det synes ikke muligt at finde gravsteds- / kirkegårdsprotokoller for Sigersted kirkegård - de dukker ikke op i Daisy, så vi ved ikke, hvordan vi kommer videre. Skriftlige henvendelser til graver, menighedsråd og præst bliver ikke besvaret.

Kunne det tænkes, at de er afleveret til / deponeret hos Ringsted Museum ?  Eller er de simpelthen kasseret ??

Vi hører gerne fra andre, der har erfaringer med gravsteds- / kirkegårdsprotokoller.

Mvh
Karen