Print enkelt indlæg

Udskriv siden - Sv: Skifte 1806 Grevskabet Langelands gods**

DIS forum

For alle => Hjælp til tydning af tekster m.v. => Emne startet af: Peter Bøjesen Jensen [103] på 17 Mar 2019 - 19:19Titel: Sv: Skifte 1806 Grevskabet Langelands gods
Besked af: Ole Westermann [1234]18 Mar 2019 - 11:52
Mit bud på alle arvinger:

CHRISTEN MADSENs Arvinger at være:
1. en Fuldbroder Niels Madsen, Huusmand i i Kinderballe
2. en dito Jacob Madsen, Selveier ibid, død og efterladt sig
    a. en Søn Mads Jacobsen, Selveier ibid
    b. en Datter Inger Jacobsdatter gift med Gaardmand Hans Christensen i Nordballe
    c. en dito   Dorthe Jacobsdatter gift med Gaardmand Hans Jørgen Larsen i Illebølle
    d. en dito  Maren Jacobsdatter gift med Gaardmand Mads Bruun i Nørreballe
3. en dito Knud Madsen, Sognefoged og Gaardmand i Tryggeløv
4. en dito gl. Hans Madsen var Gaardmand i Kinderballe, død og efterladt sig
     a. en Søn Morten Hansen 30 Aar
     b. en dito Jens Hansen 27 Aar
     c. en dito Hans Hansen 25 Aar
     d. en dito Niels Hansen 24 Aar
     e. en Datter Maren Hansdatter 29 Aar
5. en Fuldsøster Johanne Madsdatter i Ægteskab med Gaardmand unge Hans Madsen i Kinderballe
6. en Fuldsøster Maren Madsdatter var gift med Rasmus Snedker paa J...høie i Lolland, død og efterladt sig
     a. en Søn Christen Jacobsen, boer i Nyborg og er ansat ved Færgeløbet
     b. en dito Niels Madsen, boer i Lolland paa et ukendt sted
     c. en Datter Anne Marie gift med Gaardmand Niels Christensen Skifte, Udfløtter fra Sandbye i Lolland
     d. en dito Giertrud Marie var gift i Lolland, død og efterladt sig, men hvor mange vides ikke
KAREN CHRISTENSDATTERs arvinger:
1. en Faster Johanne Thygesen, enke efter Lars Thygesen i Sønderbroe
2. en dito Anne Marie Nielsdatter, Enke efter Charsten Christensen i Nordenbroe, død og efterladt sig
     a. en Søn Christen Charstensen, Huusmand ibid
     b. en dito Hans Charstensen, Soldat, for nærværende Tid ved Regimentet
3. en Faster Karen Lindvig, var gift med Christian Lindvig i Nordenbroe, død og efterladt sig
     a. en Søn Anders Christiansen, Selveier ved F....? her paa Landet
     b. en Datter Maren gift med Selveier Hans Christensen i Humble Koehauge
     c. en dito Anne 24 Aar tiener i Hennetved
4. en Faster Giertrud Christensdatter gift med Gaardmand Rasmus Nielsen i Frellevig
     - Og så bliver det meget svagt og næsten ulæseligt i blækket - men jeg tror ikke, at der er flere arvinger.

mvh Ole