Print enkelt indlæg

Udskriv siden - Svindelsyge / svindlesyge**

DIS forum

For alle => Slægtsforskning - metode og teknik => Emne startet af: Mikkel Eide Eriksen [1174] på 12 Apr 2019 - 09:03Titel: Svindelsyge / svindlesyge
Besked af: Mikkel Eide Eriksen [1174]12 Apr 2019 - 09:03
Hej!

Jeg spekulerer på ovennævnte ord. Det angår præsten i Ramløse Peder Lakjer, som skal have været en "bizar" mand:
https://wiberg-net.dk/898-Ramlose.htm#PederLakjer

Af en skrivelse fra Biskop Balles til pastor Hammer i Helsinge (dat. 1786):
Citat
saavidt jeg mindes, har D.V. [Deres Velærværdighed] selv engang sagt mig, at Manden [dvs. Lakjer] i sine gode tider er en af de ductigste og virksomste Embedsmænd, som med en utrættelig Flid forretter sit Embede; men at ham derimod stundom overkommer en forunderlig Svindlesÿge, hvori han paa engang bliver ligesom omdannet til et andet Menneske. Mon ikke noget deslige kan være ham paa nÿe vederfaret? Mon han ikke ved kiærlig Overtalelse og Formaning var at bringe til Rolighed? Mon ikke det Uvæir, som af Skrivelsen sÿnes at ville frembrÿde, kunde betimeligen blive adspredt, Herre Gud? I saadanne Tider som disse maatte jeg vel grue for de mindste Bevægelser i Guds Kirke.

Af Hammers svar:
Citat
Svindelsÿge har han hverken (mig bevidst) af Natur og fuldt mindre ved Kunst, da jeg vist veed: han drikker ikke. Men mueligt, jeg i mit naive Sprog — har ÿdtrÿkket mig: at Manden iblandt fik en Raptus og da handlede som en Genie-Mand (id est: halvrasende); thi ved at pas- og repassere Linien i 8 Aar er han bleven den 8de af de 7 Viise, og det var en Nar, — Læger og Præst kan ej forklare hans Forhold anderledes; selv hans gode Lune er lidt ved en Siide.

Jeg kan godt fange substansen, men ordet findes ikke i ODS. Er det et I er stødt på?

mvh
Mikkel

NB: Jeg citerer ovenfor fra P.C. Gardes afskrift af brevene, som jeg dog ikke har nogen grund til at betvivle nøjagtigheden af.