Print enkelt indlæg

Udskriv siden - Sv: Iver Olesen af Dørken Thyregod sogn**

DIS forum

For alle => AneEfterlysning => Emne startet af: Hans Vesterholm [20075] på 29 Sep 2013 - 15:17Titel: Sv: Iver Olesen af Dørken Thyregod sogn
Besked af: Villy M. Sorensen [4238]29 Sep 2013 - 18:26
Hej Hans,

Ejnar Bjerre skriver følgende om Iver Olesen:
Citat
I 1741 blev gårdene i Dørken lagt under Rørbæk, der også ejedes af J. J. Bredal, og ifølge Rørbæks jordebog havde Christen Olesen og hans mor Mette Christensdatter en trediedel af Søndergård i fæste. Mettes svoger Niels Jacobsen havde resten. Christen Olesen og Mette var nær blevet afsat fra fæstet i de dårlige år omkring 1740, i 1745 var Christen Olesen fæster af Østergård alene, Mette var forarmet og rejste fra Dørken, og Niels Jacobsen gik det ikke bedre, han døde i 1746 i Enkelund, efter at Poul Jensen fra Ø. Nykirke havde overtaget fæstet af Søndergård. Poul Jensen var gift med Christen Olesens søster Mette, de blev viet d. 20. april 1745. Fra 1750 svarede han bidrag af en helgård. De fik 4 børn i Dørken: 1. Jens i 1746, han døde 1 år gl. 2. Inger i 1748, døbt d. 14. juli. 3. Jens i 1750, døbt d. 30. aug. 4. Oluv i 1752, døbt d. 3. sept. Derpå rejste familien fra Dørken, og på Søndergård blev de efterfulgt af Mettes bror Iver Olesen, født på Østergård i 1729, gift med Kirsten Nielsdatter, der var født i 1726 og havde været gift en gang før. Han fik ikke nogen heldig start, først ydede han et par fjerdingkar rug til fattigvæsenet, og i 1756 var han forarmet. Så begyndte han igen at yde 1 fkr. rug, og derefter gik det jævnt fremad.
I forbindelse med at Johan Jacob Sejer overtog Rørbæk, købte Christen Leth på Hastrup et par gårde i Dørken fra Rørbæk. Det var Midtgård og Søndergård, de var begge med i jordebogen dateret 26. apr. 1758. Landgilden var ændret, så de hver skulle give 3 tdr. rug og 5 rd. 2 mk. i hoveripenge, men det svarede i værdi til den gamle landgilde. Også i Leths skøde til Anders Nielsen Wong var de 2 gårde med, og hartkornet var som i 1688. Derefter kom gårdene under Refstrup, men skødet er ikke fundet. I 1762 opgav Iver sin husstand til 2 voksne og et barn over 12 år. Der står ingen steder noget om, hvor Ivers kone kom fra, de fik 5 børn: 1. Mette i 1754, døbt d. 20. jan. Hun blev gift med Jens Pedersen i Nørre Kollemorten i 1776. 2. Johanne i 1756, døbt d. 2. juli. Hun blev gift med Ulric Christiansen i Åle i 1778. 3. Ole i 1759, døbt d. 2. juli, han overtog Søndergård. 4. Jacob i 1762, døbt d. 1. aug. 5. Hans i 1767, døbt d. 2. aug., senere gårdmand og skrædder i Dørken.
Ole Iversen blev fæster i 1783, samme år var han blevet gift med Zidsel Marie, født i 1761, datter af Jens Christensen, Lilleholm i Brande sogn. Hendes helsøster Maren var gift med Lars Christensen Winding, de købte Hølmosegård i Sejrup. Iver Olesen døde i 1807 og blev begravet d. 27. sept., 78 år gl. Kirsten Nielsdatter døde samme år og blev begravet d. 18.dec., efter kirkebogen 83 år gl.

Det hjælper nok ikke alverden, men du kan jo selv se.

Venlig Hilsen