Print enkelt indlæg

Udskriv siden - Sv: Iver Olesen af Dørken Thyregod sogn**

DIS forum

For alle => AneEfterlysning => Emne startet af: Hans Vesterholm [20075] på 29 Sep 2013 - 15:17Titel: Sv: Iver Olesen af Dørken Thyregod sogn
Besked af: Villy M. Sorensen [4238]30 Sep 2013 - 11:12
Hej Hans,

jeg har rettet Øster Nykirke.

Men her er hvad Ejnar Bjerre har om Jacob Christensen:
Citat
D. 20. jan. 1775 blev Jacob Christensen trolovet med Johanne, der var født i 1753, hjemmedøbt d. 2. okt., datter af Søren Pedersen og Anne Villumsdatter i Ålbæk. De blev gift d. 9. juli 1775. Christen Olufsen afstod fæstet til Jacob d. 12. april 1775, og der blev samtidig oprettet en aftægtskontrakt. Forældrene skulle have 2 skp. grønland og 1 skp. hede samt 1 ko og 8 får, som Jacob Christensen skulle sørge for græsning til. Karen Jacobsdatter døde i 1782, 63 år gl., og hun blev begravet d. 10. febr. Christen Olufsen blev d. 16. maj 1783 trolovet med Bodild Sørensdatter, og d. 22. juni blev de gift. Bodild opholdt sig i Dørken, men hun var ikke fra Thyregod sogn. Christen Olufsen døde i 1796 og blev begravet d. 24. febr., 77½ år gl. Der var skifte efter ham d. 18. marts 1796, og det blev fortsat d. 23. marts. Pastor Laurids Feld i Thyregodlund var lavværge for Bodild Sørensdatter. Hun fik lov til at blive boende i det hus, hun boede i, endnu et års tid, og hun måtte beholde nogle få effekter fra boet. Hun synes at være rejst fra Dørken kort efter.
D. 14. juni 1787 skødede Just Friderich Wodschou til Stougård-Alsted Jacob Christensens iboende fæstegård til ham med htk. 3 tdr. 2 skp. 3 fkr. ½ alb. Købesum 174 rd. 6 sk. Jacob havde dagen før lånt 185 rd. af pastor Paludin i Thyregodlund, eller måske rettere af hans kone madame Stockdorff, det var hende, der havde pengene. Han lovede at betale pengene tilbage i 1788. D. 2. juli 1794 fik han et lån på 200 rd. hos forvalter Claus Niemann på Hastrup.
Johanne og Jacob fik 8 børn: 1. Maren i 1776. 2. Christen i 1777. 3. Søren i 1780. 4. Jens i 1783. 5. Niels i 1785. 6. Karen i 1788. 7. Ane Kirstine i 1791. 8. Stefan i 1796. Maren blev først gift med Jørgen Pedersen Kudsk fra Hvejsel, de havde en gård i Sejrup. 2. gang blev hun gift med husmand Laurids Pedersen i Dørken. Hun døde som almisselem d. 2. aug. 1849 i Thyregod. Karen blev gift med Stephen Christensen Brium i Holtum i 1814. Ane Kirstine var først gift med husmand Ove Pedersen i Dørken, efter hans død blev hun gift med Morten Rasmussen fra Nim.
D. 17. juni 1805, skøde fra Jacob Christensen til sin ældste søn Christen Jacobsen på Østergård, købesum 200 rd. På gården hæftede 200 rd. på 1. prioritet efter obligation af 13. juni 1796. Der var oprettet aftægtskontrakt imellem Jacob og søn d. 13. juni 1805. Et sted kaldet Tonneholm østlig på marken blev overladt til forældrene, og efter deres død skulle stedet tilhøre Christens 3 yngste søskende. Jacob Christensen døde i 1810 og blev begravet d. 18. nov. Johanne Sørensdatter døde d. 27. apr. 1818. De blev begge 65 år.
?

Venlig Hilsen