Print enkelt indlæg

Udskriv siden - Sv: Hvad de dog skrev ...**

DIS forum

For alle => Slægtsforskning - metode og teknik => Emne startet af: Mikkel Eide Eriksen [1174] på 31 Okt 2014 - 11:14Titel: Sv: Hvad de dog skrev ...
Besked af: Mikkel Eide Eriksen [1174]31 Okt 2018 - 11:31
Hej Jens

Det skal jeg ikke kunne sige, men hér er hvad jeg ved:

Citat
Dines (Dionysius) Guldberg var Søn af Kontrolør K. Rafn Guldberg og Student fra Helsingør 1767, teologisk Kandidat 1769. Han var sikkert en dygtig Lærer. Af Biskop Balle fik han følgende Vidnesbyrd: Kun eengang har jeg havt Leilighed til at prøve hans Duelighed paa Visitatz, efterdi han er flyttet meer end eengang omkring. Hans Børn vare vel underviste og kunde giøre Rede for Christendom med god Forstand; de læste fermt i Bog; han cathechiserede meget vel og viiste sig som en oplagt Lærer. — Det var vel Udsigten til at faa bedre Løn, som gjorde, at han søgte Gilleleje nye Skole. Men han fik først sent ny Løn, da Skoleplanens Approbation trak ud. Guldberg skrev Klager derover. 1794 ankede han over Mangel paa Brænde, da han kun fik lidt Tørv. Skolestuen havde ingen Jernkakkelovn, men kun en muret Ovn, som krævede mere Brændsel. Siden androg han om Erstatning for Skade paa Eng og Græsning i Anledning af Søborg Søes Udtørring og om Uret, han havde lidt ved Skolehegnet, samt over forskellige Ydelser af Beboerne. 1799 klagede han over det maaedelige Brænde, Fourage, Sæd m.v., som Biskoppen gav ham Medhold i. Guldberg søgte s.A. om et Kapellani i en Købstad, da han var træt af 26 Aars Skolegerning. Sognepræsten, Westergaard, havde ladet ham prædike nogle Gange i Gilleleje Kirke og gav ham det Vidnesbyrd: Han fortiener al den Roes, jeg kan give ham ogsaa som Lærer og hans øvrigt Forhold, hvilken Anbefaling Provst Sørensen tiltraadte. Biskop Balle anbefalede Ansøgningen saaledes: Det vil ej have Tvivl, at Supplikanten tør søge om et Præstekald, ligesom andre Candidater, og da han i mange Aar har været Skoleholder med Berømmelse, var det ønskeligt, om Adgangen maatte allernaadigst være opladt for ham til højere Trin i Lærerstanden. Guldberg naaede dog aldrig sit Ønske. Han blev i Gilleleje til sin Død 1808. If. Folketællingen for Gilleleje 1801 er Dines Guldberg 53 Aar, gift første Gang, mens hans Hustru, Anna Catharina Olesdatter, er 83 Aar og gift tredje Gang. Hun døde 1803. I et Uddrag af Gilleleje Kirkebog (i Rigsarkivet) staar: Guldberg ægtede snart efter . . ., som overlevede ham, med hvem han havde ondt.*

*) 1822 konfirmeredes i Gilleleje Kirke Anne Christiane Sofie Guldberg, Datter af Skolelærer Dines Guldberg og ligeledes afdøde Hustru Gunhild Poulsdatter og født 12. 7. 1804. — Samme Anne Sofie Guldberg ses paa Gilleleje Folketælling 1834; hun er 31 Aar og Husholderske hos Tømrer, Enkemand Frederik Karl Nielsen. 54 Aar.

H.C. Terslin, Gillelejes Degne og Skoleholdere (artikel i Fra det gamle Gilleleje, 9. årgang 1941, s. 60)

Ane Cathrine Olsdatters skifte (Holbo Herreds Provsti 1803): https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14938116#133632,33470522
Dines Guldbergs skifte (Holbo Herreds Provsti 1808): https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14938116#133632,33470546
Gunhild Poulsdatters skifte (Kronborg Ryttederdistrikts Birk 1811): https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17241221#349845,33996110

Det nævnte kirkebogsuddrag er ikke Lengnick, han nævner kun datoer og navne (han har iøvrigt kun datterens fødsel noteret, ikke vielsen med Gunhild), så det kunne jeg godt tænke mig at vide hvad er for et.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=214451#214451,40515165

mvh
Mikkel