Print enkelt indlæg

Udskriv siden - Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker**

DIS forum

For alle (alle kan læse, kun medlemmer kan skrive) => Projekter => Emne startet af: Poul Wachmann [17] på 21 Mar 2015 - 19:26Titel: Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
Besked af: Kirsten Andersen [149]10 Dec 2017 - 14:12

Nytilkomne e-titler.

Af Møns historie : den forhistoriske tid. ;Bojsen, F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28055

Alfabetisk Register til Citadellet Frederikshavns Slots og
Garnisonkirke, 1712-1891 ;Olsen, Fr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28053

Breve til og fra N.F.S. Grundtvig, bind 1 ;Grundtvig, N.F.S.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11800

De danske Stednavne : Deres Tolkning og hvad de oplyser om vort Lands Bebyggelse
og Folkets Kultur gennem Tiderne : Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8456

De nørrejyske branddirektorater indtil 1872 : oversigt over arkiverne
under Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6522

De nørrejyske landdistrikters rets- og politikredse indtil 1956
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6523

Diderik Buxtehude (o. 1637-1707), hans Familie og lidet kendte Ungdom, inden
han kom til Lübeck 1668, en arkivalisk Studie. ;Hagen. S. A. E.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1979

Enderslev Sogns Historie. ;Broberg, Sognepræst.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28054

Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 2.
Med registraturer over latinskolers, gymnasiers og studenterkursers arkiver
i Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm ;Nørr, Erik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4522

Lollands Oldtidsminder. ;Haugner, C. C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2594

Love og Forordninger samt Reskripter m.m.: Supplement til den efter
Indenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Samling af Love og
Anordninger af mere almindelig Interesse : Udg. til Brug for Studerende
og i det praktiske Liv / 12. hæfte, 1886-1890.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10905

Nysted 1409 - 7. December - 1909.  ;Hansen, Carl Adam.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2227

Oversigt over Landsarkivets samling af kort og tegninger indtil ca. 1900.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9009

Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis, Fortegnelse over
Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte :
første Bind (1085-1350). ;Erslev,Kr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6025

Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis, Fortegnelse over
Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte :
andet Bind (1351-1400). ;Erslev,Kr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28168

Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis, Fortegnelse over
Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte :
tredje Bind (1401-1450). ;Erslev, Kr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28169

Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis, Fortegnelse over
Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte :
fjerde Bind (registre). ;Erslev,Kr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28170

Stamtavle over Valentin Hermansen Beyers Efterkommere (Mandslinien) ;Grandjean,H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28171

Sundhed og sygdom mens Århus blev stor
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5303

Ved Fabrikant S. Chr. Brandts Jordefærd den 2. Januar 1906 i
St. Knuds Kirke. ;Lützhøft, H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28052

Ved Provst og Sognepræst Nicolai Seidelin Bøgh's Jordefærd i Gamtofte
den 22de Maj 1880. ;Pastor Tobiesen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28057

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek