Print enkelt indlæg

Udskriv siden - Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker**

DIS forum

For alle (alle kan læse, kun medlemmer kan skrive) => Projekter => Emne startet af: Poul Wachmann [17] på 21 Mar 2015 - 19:26Titel: Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
Besked af: Kirsten Andersen [149]20 Jan 2018 - 13:42

Nytilkomne e-titler.

"Ikke som os andre"?? : udstilling om Åndssvageanstalten på Gl. Bakkehus 1855 - ca. 1910
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23749

Aarhus : Byens Historie og Udvikling gennem 1000 Aar ;Ølsgaard, J.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28433

Beskrivelse over Stevns-Herred i Tryggevælde Amt i Siælland. ;Weinwich, Niels Henrich.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28430

Christian IX Udstilling i Industriforeningen : Oktober 1906
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18039

Dansk Haandværker-Stat : Haandværket og Haandværkmesteren i de Danske Købstæder. Bind III.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28440

Dansk Haandværker-Stat : Haandværket og Haandværkmesteren i de Danske Købstæder. Bind IV.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28441

Dansk Haandværker-Stat : Københavns Laugsmestre. Bind I.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28438

Dansk Haandværker-Stat : Københavns Laugsmestre. Bind II.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28439

Dansk Portrætgalleri, Bind IV: Danmarks Hovedstad
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28436

Dansk Portrætgalleri, Bind V: Danmarks Kirker [personportrætter]
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28437

Danske landkommuner 1842-1970 : fortegnelse over kommuner under dansk landkommunal
lovgivning : med omlægninger og nyere grænseændringer
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5185

Danske Postembedsmænd med kgl. Udnævnelse 1750-1906. ;Richter, V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2481

Drejø Sogns Beskrivelse og Historie. ;Fabricius, A.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28427

Elbogen. Malmö fornminnesförenings tidskrift. 1989 Årgang 19, nr. 1 - 4.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16343

Festskrift : Ankerhus Seminarium 100 år.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4338

Fra Lemvig til Thalia : teatererindringer. ;Holm, Kai,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1935

Fra min Barndom og Ungdom. ;Christensen, J. C.,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5204

Fra tiggerstav til alderdomsunderstøttelse - Det offentlige fattigvæsens udvikling
i by og på land indtil 1891 - Arkivudstilling arrangeret af Det sjællandske
Landsarkiv i samarbejde med Københavns Stadsarkiv.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18828

Fra Vellev Sogn : Bidrag til dets Beskrivelse. ;Holm, Frands.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28435

Gamle Sydsjællandske Slægtsnavne - Afskrift af manuskript af Holger Munk
(Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv). ;Munk, Holger.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18566

Godsarkiver: Gram og Nybøl godser : Foreløbige arkivfortegnelser
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9130

Håndbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark. 1949.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14653

Håndbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark. 1959.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23625

Hans Mortensen af Aarsdale : hans familie, hans hustrus familie.;Munch, G.A.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28432

Harsyssels Diplomatarium : en Samling af hidtil utrykte Diplomer fra Tiden
før Reformationen. ;Nielsen, O.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28444

"Kgl. danske Forstembedsmænd 1660-1790 : Bidrag til en ""Forstlig
Stat"".";Grandjean, Poul Bredo.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1531

Kirkebogsuddrag fra Sjælland og Lolland-Falsters Bysogne samt nogle
Landsogne; Christonje, F. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5301

Kommunearkiver - Frederikssund : Kommuner sammenlagt til Frederikssund kommune i 1970
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=591

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie
for Aaret 1857. ;Trap, J. P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20273

Königlich-Dänischer Hof-og Staatskalender auf das Jahr 1798. ;Brodhagen, P. H. C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19840

Lov om nogle forandrede  Bestemmelser for Borger- og Almueskolevæsenet i Kjøbstæderne
og paa Landet - Christiansborg Slot, den 8de Marts 1856.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15503

Lov om Straffen for Løsgængeri og Betleri - Christiansborg Slot, den 3die Marts 1860.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15529

Lys over Landsarkivets Bibliotek eller Månen over Bella - Udstilling.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24010

Minder fra min Studentertid. ;Abrahams, Arthur.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16976

Noget om og fra Rønnebæk Sogn med Rønnebæksholm. ;Carlsen,Franziska.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4941

Omkring Landsbykirken. Hammer og Lundby Sognes Historie. ;Borries,Philipp.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28620

Oversigt over private personarkiver i Rigsarkivet
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7167

Political interaction in the old regime : central power and local society in
the eighteenth-century Nordic states ;Gustafsson, Harald.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1885

Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie ;Qvistgaard,Erh.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16789

Private Personarkiver. Rigsdagsmand Gustav Johannsen (d. 1901) og svigersønnen,
folketingsmand Johan Ottosen (d. 1904)
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26235

Registratur over Skiftevæsen efter 1919. Registratur over alt skiftemateriale
fra Københavns Byret.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15349

Rod i Odense : Odenseanernes aner.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28442

Sjællandske og Lolland-Falsterske lavsarkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9002

Topographie over Drejøe Sogn. ;Tommerup, Peder.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28426

Vagtmester Peder Svendsen ;Skovgaard, Louise.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28429

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek