Print enkelt indlæg

Udskriv siden - Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker**

DIS forum

For alle (alle kan læse, kun medlemmer kan skrive) => Projekter => Emne startet af: Poul Wachmann [17] på 21 Mar 2015 - 19:26Titel: Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
Besked af: Kirsten Andersen [149]21 Jul 2018 - 11:48

Nytilkomne e-titler.

1805 - 2. April - 1905 : H. C. Andersen : Fra hans Fødeby. ;Brix, Hans.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30481

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1912
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30492

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 1913
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30480

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 1914
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30483

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1915
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30502

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1916
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30503

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1917
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30504

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1919
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30484

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 1920
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30485

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1921
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30486

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1922
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30487

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1923
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30488

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1924
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30489

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1925
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30491

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1926
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30501

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1927
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30493

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1928
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30494

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1929
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30495

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1930
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30496

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1931
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30497

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1932
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30498

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1933
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30499

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1934
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30500

Arven efter Martha Wærn : pigeopdragelse i 1800- og 1900-tallets Wærnske Institut ;Wingender, Nete Balslev.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4992

Den gamle Adels Forfald. Studier over de danske Adelsslægters Uddøen i det 16. og 17. Aarhundrede. ;Bang, Gustav.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5000

Efterretninger om Familien Baden. ;Burman Becker, J. G.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5491

Et gammelt Haandskrift om den fra Anders Rasmussen, Bonde i Byen Balslev i Fyen, stammende Balslevske
Slægt, samt Levnetsbeskrivelser af Professor Luja i Odense, Magister Jens Balslev i Tommerup og
Consistorialraad Rasmus Balslev i Haarslev, meddelte efter vedkommendes egenhændige Optegnelser.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30586

Fortid og Nutid 1985. 32.bd. 3.hf.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28548

Fortid og Nutid 1985. 32.bd. 4.hf.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28549

Fra H. C. Andersens Barndoms- og Ungdomsliv. ;Bøgh, Nicolaj.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30490

H. C. Andersens sidste Leveaar : hans Dagbøger 1868-75. ;Collin, Jonas.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4049

Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1859, 3. Aargang.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20844

Hvem forsker hvad 1983.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14557

Hvem forsker hvad 1985.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14561

Kirurg og Parykmager i Århus Ole Hansen Ravn og hans Efterkommere med Udeladelse
af Kvindernes Descendenter. Familien Friis-Petersens Ahnebog. ;Friis-Petersen, H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=716

Landsdommer Dockor Juris Gustav Ludvig Baden's vigtigste Levnetsomstændigheder. ;Baden, Gustav Ludvig.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4756

Minder fra mine Forældres Hus. ;Abrahams, Arthur.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30469

Natalie Zahle til Minde : 1827 - 1852 - 1927.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17397

Odense Bys Bog om H. C. Andersen. ;Breum. Sophie.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30585

Personalhistorisk Tidsskrift 1985:1
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22014

Rigsarkivet informerer - nr. 1 - 1995. Folketællinger 1769-1940.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30389

Søren Hempels politiske Dagbøger 1835- 1840. Med Biografi og Noter af Hakon Müller. ;Hempel, Søren.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=918

Taler holdne ved Indvielsen af Kammerherre Jens Benzons og Hustrues Begravelsesplads i
St. Knuds Kirkehauge d 27 Juni 1836 og ved Kammerherre Jens Benzons Bisættelse i
St. Knuds Kirke d. 30 December 1839. ;Ortwed, S. R.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30482


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek