Print enkelt indlæg

Udskriv siden - Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker**

DIS forum

For alle (alle kan læse, kun medlemmer kan skrive) => Projekter => Emne startet af: Poul Wachmann [17] på 21 Mar 2015 - 19:26Titel: Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
Besked af: Kirsten Andersen [149]29 Sep 2018 - 00:09

Nytilkomne e-titler.

Årsskrift 2015 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31341

Beretning om Slægten Thura gjennem 300 Aar. ;Hjort, Frederik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1332

Breve Henrik Reventlow
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31308

Breve Knud Reventlows Enke
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31309

Breve til Steen H. Bille (1674 - 1687)
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31307

De kgl. danske Ridderordener : personalhistorisk Festskrift / udg. i Anledning
af Hans Majestæt Kong Christian den Niendes 40 årige Regeringsjubilæum
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2204

Delineatio stirpis Beringianæ 1749. ;Bering, Vitus.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5800

Den dansk-norske slægt Meincke : et slægtsregister ;Secher, Ole.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31298

Den Grotumske Legatstamtavle, en stamtavle over de slægter som have adgang til
de Grotumske legater
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7794

Fortegnelse over en Samling Portraiter af Danske, Norske og Holstenere, som Boghandler
Carl Reitzel lader bortsælge ....
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31299

Gøye, Falk Henriksen, til Hvidkilde, og hustru Karen Marqvardsdatter Bille:Pergamentsbreve.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31313

Gyldenstierne, Knud Henriksen: Pergamentsbreve.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31312

Gyldenstierne, Otte Henriksen, til Ivernæs, lensmand 1537-1537 Tingsvidne
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31310

Gyldenstierne, Predbjørn, Pergamentsbreve
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31311

Nordisk emigrationsatlas ;Norman, Hans.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31300

Om Sprog og Folke-Eiendommelighed i Hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland ;Allen, C.F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31301

Personalhistorisk Tidsskrift 1970, 15. rk, 4. bd., 1. hb.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31303

Personalhistorisk Tidsskrift 1970, 15. rk, 4. bd., 2. hb.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31304

Personalhistorisk Tidsskrift 1971, 15. rk, 5. bd., 1. hb.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31305

Personalhistorisk Tidsskrift 1972, 15. rk, 6. bd., 2. hb.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31306

Slægtstavlesamlingen 1931 : Omfattende 300 kortfattede Slægtsbiografier over nulevende
kendte Personers fædrene Slægt i ret Linie.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13274

Stamtavle over en Familie Scheel : med et Tillæg omfattende nogle cognatiske Sidelinier ;Scheel,Anton Wilhelm.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7314

Til Minde om Ole Peter Holm Larsen (Skræppenborg). ;Borgen, Sofus.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4384


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek