Print enkelt indlæg

Udskriv siden - Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker**

DIS forum

For alle (alle kan læse, kun medlemmer kan skrive) => Projekter => Emne startet af: Poul Wachmann [17] på 21 Mar 2015 - 19:26Titel: Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
Besked af: Kirsten Andersen [149]12 Jan 2019 - 01:28

Nytilkomne e-titler.

Adelsvældens sidste Dage : Danmarks Historie fra Christian IV's Død til Enevældens
Indførelse (1648-1660) ;Fridericia, J. A.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=606

Af Slægten Browns Historie ;Hauch-Fausbøll, Th.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2542

Årsskrift 1999 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32404

Årsskrift 2000 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32398

Årsskrift 2001 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32373

Biskop N. F. S. Grundtvigs Levnetsløb, udførligst fortalt fra 1839. Bind 1. ;Brun, H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4642

Femten Aar i Udlandet 1864-1879. ;Hansen, J.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32376

Fortegnelse over de i 1820 ved Kjøbenhavns Universitet indskrevne Studenter [ved 40-års jubilæet 1860].
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32399

Fortegnelse over de i 1821 ved Kjøbenhavns Universitet indskrevne Studenter [ved 40-års jubilæet 1861].
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32400

Fortegnelse over samtlige, efter afholdt Examen artium, ved Kjøbenhavns Universitet
i October Maaned 1828 indskrevne Studenter.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32403

Fortegnelse over samtlige, efter afholdt Examen artium, ved Kjøbenhavns Universitet
i October Maaned 1828 indskrevne Studenter.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32405

Fortid og Nutid 1954. 19. bd., 1. hf.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28528

Fortid og Nutid 1961. 21. bd., 4.hf.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28534

Gimming bys historie : Landsbyen Gimming gennem 450 år.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32374

Hertugdømmet Slesvig. III. Kortbilag. ;Trap, J. P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16877

Historien i avisen. 1657-1728.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29485

Historien i avisen. 1795-1819.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29488

Hoveriet på Ringsted Kloster 1570-1620. ;Rise Hansen, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7415

Julius Jensen og Hustrus Slægt. ;Hauch-Fausbøll, Th.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2577

Kjøbenhavns Belejring og Fyens Gjenerobring - Skildringer fra Carl Gustav Fejden 1658-59.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7910

Mindefest for Studenter-Aaret 1824. Den 23. October 1874.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32401

Mindefest for Studenter-Aaret 1825. Den 17de October 1850.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32402

Mindefest for Studenter-Aaret 1831. Den 15. October 1856.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32406

Provst Aleth Hansens Erindringer om hans første Præstevirksomhed i Husby i Angel.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32375

Stamtavle over den adelige Slægt Benzon. ;Hauch-Fausbøll, Th.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32371

Stamtavle over Slægten Boesen. ;Hauch-Fausbøll, Th.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32372

Studenterne fra 1829. ;Elvius, Sofus.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32378

Studenterne fra 1861 : En Samling Biografier udarbeidet til Mindefesten
den 31. Aug. 1911. ;Hauch-Fausbøll, Th.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32377

Studenterne fra 1884 : En Samling af Biografier : Udarbejdet i Anledning af
25-Aars Jubilæet. ;Hauch-Fausbøll, Th.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32379

Studenterne fra 1885 : En Samling Biografier udarbeidet i Anledning af
25-Aars Jubilæet. ;Hauch-Fausbøll, Th.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32380

Vallø-pergamenter 1356-1713 : et repertorium.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9068

Vore gamle herregårde ;Eilstrup, Per.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5413


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek