Print enkelt indlæg

Udskriv siden - Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker**

DIS forum

For alle (alle kan læse, kun medlemmer kan skrive) => Projekter => Emne startet af: Poul Wachmann [17] på 21 Mar 2015 - 19:26Titel: Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
Besked af: Kirsten Andersen [149]02 Mar 2019 - 01:14

Nytilkomne e-titler.

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1921
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32874

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1922
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32875

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1923
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32876

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1924
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32877

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1925
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32878

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1926
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32879

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1927
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32880

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1928
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32881

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1929
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32882

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1930
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32883

Betænkning om helårsbeboelse i sommerhusområder : Afgivet af det af miljøministeren
den 12. september 1980 nedsatte udvalg vedrørende somerhuslovens §§ 7 og 7a.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10478

Danish emigration to Canada
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5565

Danish emigration to New Zealand
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5881

Danish emigration to U.S.A.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5880

Dansk Portrætgalleri, Bind I: Det kgl. danske Postvæsen : Personalhistorisk Pragtværk : Udgivet som Festskrift
i Anledning af 100 Aars Jubilæet for Kong Christian den syvendes Forordning om Befordringsvæsenet.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32814

Den Matfeldske Arvesag. ;Hauch-Fausbøll, Th.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32828

En Skudehandler fra Wixø : Peder Nielsen Søe og hans kone Cidzel Langgaards forslægt og efterkommere.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32884

Festskrift til Johan Hvidtfeldt : på halvfjerdsårsdagen 12. december 1978
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11659

Frederik Vl og Anders Sandøe Ørsted i 1826 : En aktmæssig Fremstilling.;Dahl, Frantz.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5680

Historieskriveren Arild Hvitfeldt, Danmarks Riges Kansler og Raad, Skoleherre for Herlufsholm.;Rørdam, Holger Fr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18815

Historiske meddelelser om København - 1981.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22420

Historiske meddelelser om København - 1984.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22423

Historiske meddelelser om København - 1990.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22429

Historiske meddelelser om København - 1991.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22430

Historiske meddelelser om København - 1998.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22161

Historiske meddelelser om København - 2000. Register 1997-2000.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22156

Kirkebogsstudier : Bidrag til dansk Befolkningsstatistik og Kulturhistorie i det 17. Aarhundrede.;Bang, Gustav.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5002

Mester og svend : studier over københavnske tømrer- og murersvendes lønproblemer og
sociale forhold 1756-1800 ;Rasmussen, Edit,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=398

Personalhistorisk Tidsskrift 2001:2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32713

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 33. Januar 2006.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23190

Slægten Leth fra Stege. ;Tobiesen, Fr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1555

Slægtens spor / ;Lassen, Aksel,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6761

Sociale Studier i dansk Historie efter 1857
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5759

Socialhistorie og samfundsforandring.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11637

Stamtavle over Familien Götzsche : Fortsættelse af Capt Lengnicks Stamtavle over samme Familie. ;Langkilde, C. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32815

Supplement til stamtavle over familien Gøtzsche.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32816


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek