Print enkelt indlæg

Udskriv siden - Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker**

DIS forum

For alle (alle kan læse, kun medlemmer kan skrive) => Projekter => Emne startet af: Poul Wachmann [17] på 21 Mar 2015 - 19:26Titel: Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
Besked af: Kirsten Andersen [149]09 Mar 2019 - 14:13

Nytilkomne e-titler - første del - 9. marts 2019.

Som følge af aftalen med Copydan er biblioteket i stand til at lægge langt flere bøger online
end tidligere, og det afspejler denne uges liste.
Der er således på listen et større antal bøger med ophavsret, som alligevel kan digitaliseres
efter aftalens bestemmelser.

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1931
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32890

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1932
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32891

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1933
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32892

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1934
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32893

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1935
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32894

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1936
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32895

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1937
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32896

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1938
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32897

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1939
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32898

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1940
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32899

Abildtrup Nedergaard 1487-1987 : En slægt med rod i 900-tallet. ;Abildtrup,Marie.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30819

Abraham Elias og hans Efterkommere (Familien Abrahamsen) : På Foranledning af
Grosserer Nic. Abrahamsen.;Fischer, Josef.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6914

Adslev-Slægten : Slægts-Aarbog 1933 : 1. Tillæg til Slægtsbog for Efterkommere af
Gaardejer Peder Jensen og Hustru Margrethe Rasmusdatter af Adslev. ;Jensen, Thøger.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31102

Adslev-Slægten : Slægts-Aarbog 1934 : 2. Tillæg til Slægtsbog for Efterkommere af
Gaardejer Peder Jensen og Hustru Margrethe Rasmusdatter af Adslev. ;Jensen, Thøger.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31103

Adslev-Slægten : Slægtsbog for Efterkommere af Gaardejer Peder Jensen og Hustru
Margrethe Rasmusdatter af Adslev. ;Jensen, Thøger.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30994

Amtsforvalter Frederik Christian Brammer og hans agnatiske Efterslægt. ;Brammer,Fr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4433

Anders Colding's Slægt fra Skrave. ;Wolf, Johannes.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8688

Anders Jensen Clausager (1834-1928) : Brudstykker til en biografi. ;Clausager, Jørgen Peder.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28803

Anders Sandøe Ørsted som Dommer ;Jørgensen, Troels G.,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28667

Anders Sandøe Ørsteds Betydning for den danske og norske Retsvidenskabs Udvikling, bind 3 I.
Morallære. II. Almindelig Retslære.;Goos, Carl.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28505

Anders Sandøe Ørsteds Betydning for den danske og norske Retsvidenskabs Udvikling, bind 4 III.
Strafferetslære.;Goos, Carl.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28506

Arkitekten Martin Nyrop. ;Funder, Lise.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=792

Bagerfirmaet Clorius, Kalundborg : 7.5.-1841 - 7.5.-1941 : med en Stamtavle over Familien
Clorius : udarbejdet paa Foranledning af Bagermester Carl Clorius. ;Brenner, S. Otto.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4544

Balleske Familieblade : Bidrag til Slægten Balles Historie : 1. og 2. Hæfte ;Grandjean, Louis E.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30606

Balleske Familieblade : Bidrag til Slægten Balles Historie : 3. og 4. Hæfte ;Grandjean, Louis E.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30607

Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3098

Betænkning vedr. afhjælpning af præstemangelen / Afgivet af det ved kirkeministeriets
skrivelse af 10. juni 1969 nedsatte udvalg.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19238

"Bidrag til Familien Chamberlen's Historie : Særtryk af ""Norsk Magazin for Lægevidenskaben""
No. 4, 1902 ";Scharffenberg, Johan
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7302

Biskop Nicolay Edinger Balle´s Slægt gennem 350 år (herunder Linierne von Balle og Ballé). ;Grandjean, Louis Eugène.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1513

Bornholmske pottemagere / ;Tornehave, Bodil.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1827

Børnehjemmene på Jægerspris 1874-1974. Særtryk af Jægerspris Slot og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse. 1974. 
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12161

Breve fra Chr. Engelsen til H. Krabbe og B. Bang 1884-1906 : Veterinære iagttagelser og kulturhistoriske billeder fra Rusland
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29562

Brogede erindringer. ;Fog-Petersen, Johs.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31271

Chr. Clemmensen : 100 : 1866 - 17. April - 1966. ;Backhausen, Kai.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28800

Christen Berg. ;Henrichsen, Erik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29491

Christian Bastholm : Studier over Oplysningens Teologi og Kirke.  ;Neiiendam, Michael.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9624

Danske Blom slægter : Oversigter over 25 slægter med mindst fire generationer i Danmark. ;Blom, Erik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6726

Danske indskrifter : en indledning til studiet af dansk epigrafik. ;Bæksted, Anders.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4859

Danske Slægter Fabricius : I Slægten Fabricius fra Faaborg.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31505

Danske Slægter Fabricius : II Slægten Fabricius fra Ærø-Samsø.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31542

Danske Slægter Fabricius : III Slægten Fabricius fra Marstal.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31543

Danske Slægter Fabricius : IV Slægten Fabricius fra Søby, Ærø.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31544

Danske Slægter Fabricius : V Slægten Fabricius fra Middelfart.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31545

Danske Slægter Fabricius : VI Hofjuvelerslægten Fabritius : Slangerup - København.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31546

Danske støbejernskors. ;Faye, Aase.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6277

De danske træerhverv. Bind 2 : faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende
inden for handel, håndværk og industri i træ- og tømmererhvervene i Danmark.;Uhrskov, Tage
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23275

Den dansk-norske slægt Hallager fra Vadum i Vendsyssel. ;Blædel, Finn H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6747

Den skalkagtige Schade og andre Skæbner : En jydsk Familiekreds fra 1600 Tallet. ;Brask, Aage.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28434

Det kongelige Assistenshus : Københavns Assistenshus og anden pantelånervirksomhed ;Thueslev, H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10063

Die Familie Erichsen/Eriksen aus Hadersleben. ;Finke, Günter.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6798

Diplomatarium Fabriciorum : I. Bind
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31630

Diplomatarium Fabriciorum : II. Bind : Slægten Fabricius paa Søbygaard. ;Fabricius, Ellen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17345

Diplomatarium Fabriciorum : III. Bind : En brevsamling.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17346

Dr. theol. Carl Emil Fløystrup in Memoriam. ;Andersen, J. Oskar.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30816

Drengeår i min faders gård. ;Hansen, Søren.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29563

Dydensborg : en fynsk slægt. ;Hansen, Mads Christian.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29447

E. M. Dalgas. ;Skodshøj, Harald.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28626

Efterkommere fra det Dinsenske Rødegaard. ;Schaldemose Larsen, K.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7296

En amtmand skriver breve : J.S. Møsting som amtmand i Haderslev efter hans breve til
Johan Bülow 1789-1804 ;Jørgensen, Harald,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12470

En dansk-norsk slægt Falck. ;Thaulow, Th.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=82

Et Slægtsminde for Albert Philip La Cour og Henriette Vilhelmine La Cour. ;Madsen, Rebekka La Cour.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28622

Familien Bonnevie i Danmark og Norge 1714-1930. ;Bonnevie, Kristine.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28297

Familien Dinsen. ;Schaldemose Larsen, Karl.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7297

Familien Friis fra Stenstrup. ;Friis-Petersen H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31424

Familien Schaldemose / ;Schaldemose Larsen, Karl.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7299

Fæstebonde i Nørre Tulstrup Christen Andersens dagbog 1786-1797. ;Andersen, Christen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3949

Festskrift : Ankerhus Seminarium 100 år.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4338

Fra det nu forsvundne Birkerød : fra billedsamlingen i Birkerød Lokalhistoriske Forening og Arkiv
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20700

Fra hukommelsens myretue. ;Albrectsen, Erling.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31214

Fra Lemvig til Thalia : teatererindringer. ;Holm, Kai,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1935

Frantz Dahl. ;Magnussen O. K.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29667

Fritz Syberg. ;Uttenreitter, Poul.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30745

Glahn-Slægten 1971. ;Glahn, Torben.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32296

Grosserer Skjold C.G.E. Børgesen og dr. phil. Frederik C.E. Børgesens slægt. ;Børgesen, Birthe.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4916

H. N. Clausen : Hans Liv og Gerning : 1. Del : Aarene 1793-1848. ;Larsen, Jørgen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28685

"Haandværkerkaar gennem 250 Aar : Smedeslægten ""Eibye"" i 7 Generationer :
1706 - 24. September - 1956. ";Eibye, Knud.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29465

Hofviolon kgl. Kapelmusikus Lars Friis og hans Slægt : Blade af en sønderjydsk Spillemands
Levnedsløb. ;Friis, Niels.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=660

Holger Gabrielsen - skrevet af hans venner /
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13399

Hovedlinier i Nordens historie / nr. 1. De nordiske lande bliver til - Tiden før 1523.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30539

Hundrede år på havene : Det Forenede Dampskibs-Selskab ;Graae;
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24574

Huset Glücksborg i 150 år - første bind - 1825 - 6. juli - 1975. ;Bramsen, Bo.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16796

Huset Glücksborg i 150 år - andet bind 1825 - 6. juli - 1975. ;Bramsen, Bo.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31918

Ide Pedersdatter Falk till Gladsax : Ett bidrag till den nordiska senmedeltidens kultur-
och personhistoria.;Wallin, Curt.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3942

Ignatz Breum : en Odense-købmands liv og virke. ;Isaksen, Birger.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28423

Ingeniøren og Fysikeren Ludvig August Colding : Mindeskrift i Anledning af Den
Polytekniske Læreanstalts Hundredårsfest. ;Marstrand, Vilhelm.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8322

J. B. S. Estrup og Skaføgård : J. B. S. Estrups første år på Skaføgård belyst gennem et
udvalg af dokumenter. ;Jespersen, Knud J. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29464

Jens Hansen 1756-1831, hans fader, hans søskende samt efterkommere efter hans søn Christian
Hendrik Hansen, linie C. ;Bernhoft, Henning.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5814

Jens Julius (Jules) Hansen, Nordslesvigs Talsmand. ;Müller, Hakon.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32533

Jens Sørensen og Maren Nielsdatter : Haandbog til Brug ved slægtshistoriske Undersøgelser
ved Jydske Arkiv ;Hofman-Bang, Ove Malling.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1458

Johannes Clausen : Grænsepræsten. ;Carlsen, J. Kj.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28681

Johannes Clausen. ;Lauritsen, P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28630

Kampen om skolelovene af 1958 : en studie i interesseorganisationers politiske aktivitet. ;Bregnsbo, Henning.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32558

Kongens tro regimenter og hjemmeværn til lands ;Hoff
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24040

Kortlægning og historiske studier / Et værktøj?  ;Bredsdorff, Peter.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4503

Kr. Erslev : 1852 - 28. December - 1922. ;Friis, Aage.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=700

Landgilde og udsæd på Sjælland i de store mageskifters tidsalder : Retrospektive studier
i landbo- og bebyggelseshistorie
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1160

Landsbykommissionen delbetænkning 3 :  erhverv - maj 1981.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10479

Landsbykommissionen delbetænkning 5 : kultur, planlægning og medindflydelse - maj 1981.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10481

Landsbykommissionen delbetænkning 6 : bidrag til en landsbypolitik - august 1981.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10482

Lars Clausen : Viser og Vers : Digte i Udvalg ;Skov, Olaf.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28683

"Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun's Legat, og for Magdalene Bartholine Bruun's
Legat, og for Andreas og Bertha Weis's Legat, samt for Sophie Susanne Charlotte Købke's
Familielegat, og for Oline Antonie Købke's Legat ""Fredhjem"". ";Swane, Hans Jørgen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28244

Levin Marcus Hartvigs Efterkommere : Stamtavle over Slægten Hartvig. ;Hartvig, Michael.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2489

Livlæge Joachim Dietrich Brandis : Et Mindeskrift. ;Leth, Marinus.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9452

Lyngby-bogen - 1963. 6. bind, hefte 1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25544

Lyngby-bogen - 1978.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25548


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek