Print enkelt indlæg

Udskriv siden - Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker**

DIS forum

For alle (alle kan læse, kun medlemmer kan skrive) => Projekter => Emne startet af: Poul Wachmann [17] på 21 Mar 2015 - 19:26Titel: Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
Besked af: Kirsten Andersen [149]27 Apr 2019 - 11:38

Nytilkomne e-titler.

Afhandlinger tilegnede arkivmanden og historikeren, rigsarkivar, dr. phil. Axel Linvald af
nordiske fagfæller på halvfjerdsårsdagen 28. januar 1956.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18142

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1991
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33409

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1992
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33410

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1993
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33411

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1994
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33412

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1995
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33413

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1996
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33414

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1997
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33415

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1998
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33416

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1999
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33417

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2000
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33418

Betænkning om indførelse af adgang for en køber til at træde tilbage fra aftaler m.v. indgået på bopælen
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20773

Dansk Skole-Stat Bind III
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32122

De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den Anden, Frederik den Første,
Gustav Vasa, Grevefeiden 1497-1536. 1. Bind. ;Allen, C. F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3809

De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den Anden, Frederik den Første,
Gustav Vasa, Grevefeiden 1497-1536. 2. Bind. ;Allen, C. F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21511

Efterkommere paa Sværdsiden efter Hans Hornemann, Kjøbmand og Raadmand I Næstved, samt
Meddelelse om andre Hornemann'ske Slægter. ;Hornemann, Holger.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33428

Et lille stykke kulturhistorie : Peder Kroghs erindringer 1827-54 ;Krogh, Peder.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18155

Forordning om Adskilligt, som i Henseende til Daaben bliver at iagttage - Kjøbenhavn, den 30te Mai 1828.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18791

Fortegnelse over samtlige fynske Landbrug paa 2 Tdr. Hartkorn og derover. Samlet paa Grundlag
af Opgivelser fra Amtstuerne og Godskontorerne. ;Erichsen, P. L.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33507

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1937
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33419

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1938
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33420

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1939
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33421

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1940
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33422

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1943
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33423

Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie / Bind 1 ;Sundbo, Arne.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8080

Genforeningsmindesmærkernes Historie. ;Vejlager, Johannes.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6605

Georgina Samsine Heiberg, født Rørdam, 23. Februar 1808 - 22. Maj 1883. Ved hendes Jordefærd
i Frederiksberg Kirke, den 27. Maj 1883.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33424

Herregårdsliv 1, Elever og forvalter
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29985

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1914.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33427

Lolland-Falsters degne og skoleholdere. ;Larsen. Alfred.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33426

Niels Heldvad : Nicolaus Helduaderus : En biografi. ;Gregersen, H. V.,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33408

Nordiske arkiver ;Jørgensen, Harald,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5376

Personalhistorisk Tidsskrift 2008:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13127

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse I - 1. bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16169

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse I - 2. bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7547

Skanderborg Rytterdistrikt : uddrag af samtlige bevarede 3002 skifter : 1680-1765 ;Brejl, Erik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4524

Sønderborg Skipperlaug : 1571-1971. ;Knudsen, Niels,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29901

Stamtavle over den i 1845 afdøde Grosserer Jacob Holms (Jens) Jacob Holms Efterkommere. ;Holm, J. E. Georg.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1930

Ved Provst A. C. L. Heibergs Jordefærd i Frederiksberg Kirke den 29de Juni 1891.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33407

Voer og Nim samt Nørvang herreder : uddrag af samtlige bevarede 2.959 skifter i herredernes
godser og hospitaler : 1716-1850;Brejl, Erik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4527

Vore Oldtidsmindesmærker II. ;Raben. J.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33425


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek