DIS forum

For alle (alle kan læse, kun medlemmer kan skrive) => AO, DDA, program- og webproblemer => Emne startet af: Georg Brandt Christensen [385] på 09 Jan 2015 - 19:51Titel: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]09 Jan 2015 - 19:51
Hej
Jeg vil samle henvisninger til referater fra de brugerrådsmøder jeg deltaget i her i denne tråd.

Brugerrådet for ArkivalierOnline

Referatet fra mødet 14. november 2014 kan læses på adressen:
https://www2.sa.dk/wp-content/uploads/2014/12/Referat-af-brugerraadsmoede-Arkivalieronline-nov-2014.pdf
Allerede offentliggjort i en tidligere tråd som ikke vil blive vedligeholdt.

Brugerrådet for Læsesalen i København

Referatet fra mødet den 21. november 2014 kan læses på adressen:
https://www2.sa.dk/wp-content/uploads/2015/01/Referat-af-brugerraadsmoede-21-11-2014-Kbh.pdf (https://www2.sa.dk/wp-content/uploads/2015/01/Referat-af-brugerraadsmoede-21-11-2014-Kbh.pdf)


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]25 Jan 2015 - 21:52
Det næste brugerrådsmøde for læsesalen på Rigsarkivet i København er den 6/2 2015.

Hvis I har forhold på læsesalen I synes brugerrådet skal behandle på dette møde kan I skrive til brugerrådet på adressen mailbox@sa.dk.

Hvis jeres forslag skal nå at blive behandlet skal I nok skrive senest den 2/2 2015.

I kan læse om brugerrådets sammensætning og kompetencer på adressen: 
https://www2.sa.dk/brug-arkivet/besoeg/brugerraad (https://www2.sa.dk/brug-arkivet/besoeg/brugerraad)Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: John Nielsen [108]26 Jan 2015 - 20:14
Hej Georg

Er der noget nyt om bevarelse af hovedministerialbøger ?
Forhandles der, er DIS involveret ?
Ifølge referatet slukkes javasystemet i starten af 2015.
Hvis de skal bevares via download så skal det snart være.

Hilsen John Nielsen


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Lis B. Jensen [339]26 Jan 2015 - 20:22
Hej Georg

Tak for info
Når jeg bruger dit link - kommer jeg over til en meget Rodet side - gør andre også det?

@John
formoder du mener 2015 -  ;)


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: John Nielsen [108]26 Jan 2015 - 20:27
Hej Lis

Det har du ret i, jeg har rettet.

Hilsen John Nielsen


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]27 Jan 2015 - 14:19
Til Lis
Jeg er enig i at siden er noget rodet. Du kan gøre noget ved det ;) ved at kommentere siden via det store røde spørgsmålstegn i øverste venstre hjørne på siden.

Til John
Du skrev:
Er der noget nyt om bevarelse af hovedministerialbøger ?
Forhandles der, er DIS involveret ?
Ifølge referatet slukkes javasystemet i starten af 2015.
Hvis de skal bevares via download så skal det snart være.


Jeg skal gerne forsøge at få dine spørgsmål på dagsordenen på Københavns læsesals brugerrådsmøde.
De hører dog rettelig til på AO brugerrådsmødet. Læsesals brugerrådenes kompetencer er udelukkende relateret til forholdene på læsesalene.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]13 Mar 2015 - 23:18
Der var brugerrådsmøde i Rigsarkivets læsesals brugerråd den 6. marts 2015.

Referat fra dette møde fremkommer senere.

Inspireret af nogle af de diskussioner der har været i DIS Fora vedrørende hvad der bliver skannet, hvornår der bliver skannet og tilgængeligelighedsfrister tog jeg disse emner op på brugermødet.

Oplysningerne nedenfor er altså udsprunget af mine notater fra mødet og senere uddybning af svarene.

Vedrørende tilgængelighedsfrister

Kirkebøgerne er i vid udstrækning umiddelbart tilgængelige på Arkivalieronline. For resten gælder:

Kirkebøger efter 1925 kan indeholde cpr-numre og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 100 år.

Kirkebøger, der er mere end 50 år gamle, kan benyttes med speciel tilladelse. Denne tilladelse kan søges ved besøg på læsesalen. Ansøgningen behandles med det samme.

Der kan også søges om tilladelse til at benytte kirkebøger der er mindre end 50 år gamle. Ansøgningen skal være skriftlig på et ansøgningsskema eller i et brev.

Lægdsruller har en tilgængelighedsfrist på 75 år - efter sidste ændring - og nogle ajourføres stadig.

Vedrørende hvad der bliver skannet, her specielt om de gamle sort/hvide billedfiler bliver konverteret eller udgår

De gamle kirkebøger for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm er ved at blive konverteret så de vil kunne læses via den nye viewer. Det betyder at både hoved- og kontra-ministerialbøgerne for disse områder vil være tilgængelige i den nye viewer.

Jeg bad om uddybning af følgende:
Der var ikke noget klart svar vedrørende Jylland og Fyn. Opfattelsen hos Statens arkiver er tilsyneladende at de nye gråtonekirkebøger og de gamle sort-hvid kirkebøger for disse områder har samme indhold. Jeg gjorde opmærksom på at det ikke er tilfældet for alle kirkebøger i Hjørring amt.

Svar:

Det er konstateret, at der i mormonkirkebøgerne er nogle huller. Disse er identificeret, og de gamle sort/hvide billederfiler er konverteret, og vil brugt til at udfylde hullerne med. Dette gælder også Fyn og Nørrejylland.
Derudover er det konstateret, at der blandt de sort/hvide kirkebøger fra Sønderjylland er et meget stort antal hovedbøger, som ikke findes hos mormonerne. Disse vil også blive konverteret og gjort tilgængelige i den nye billedviser.

Det letteste er næsten at sige, hvilke sort/hvide billedfiler, der ikke vil bliver konverteret: Nemlig de kontraministerialbøger, som er identiske med dem, som mormonerne har scannet.

Hvilke skanninger er i pipelinen?
Jeg bad om uddybning af følgende svar på mødet:
De ekstra bevillinger som Statens Arkiver fik til skanninger i år vil være opbrugt senest i februar 2016. Udløber faktisk 1. november 2015.
Der er derfor p.t. ikke taget stilling til hvorvidt kirkebøger efter 1960 bliver scannet og hvornår, ej heller hvad der yderligere vil blive skannet.Svar:

Korrekt for kirkebøgernes vedkommende, men der kan godt siges noget om, hvad der bl.a. bliver scannet og uploadet resten af året, i det nogle af emnerne nok vil strække sig ind i 2016.

Bemærk, listen er ikke udtømmende, og emnerne kan udgøre dele af et arkiv:
•   Folketælling 1940 er ved at blive gjort klar til upload i portioner. Den er enorm, og vil derfor næppe blive færdiggjort i 2015.
•   Skøde og panteprotokoller fra Nørrejylland (scannet fra film).
•   Danske Kancelli (scannet fra film)
•   Kongens Retterting (scannet fra film)
•   Sønderjyske fyrstearkiver (scannet fra film)
•   Skifteprotokoller fra Fyn og Nørrejylland (scannet fra film)
•   Flere amtsøgemidler
•   Flere dele af Hammerum herredsfoged

Der scannes endvidere kirkebøger indtil 1960/69. Da de netop nu er under aflevering og registrering foregår scanningen ikke systematisk, og vil næppe blive afsluttet i 2015.

Elektroniske arkivalier
Vi blev orienteret om at der er elektronisk skabte arkivalier som man allerede har adgang til via Daisy. Vi bad om at der kom en oversigt med i referatet.

Svaret på min anmodning om en uddybning af hvilke der kunne være relevante for slægtsforskere kan ses herefter:

De elektroniske arkiver er registreret i DAISY og kan findes der. Der er i tusindevis og vi kan ikke skrive dem ind i referatet.
Det kan dog nævnes at registre som "Dødsårsagsregistret" og "Centralregistret for testamenter" vil være interessante for slægtsforskere.

Man skal her være opmærksom på at der i forbindelse med adgangssagsbehandlingen skal indhentes udtalelse fra Datatilsynet, og at adgangssagsbehandlingen kan tage ret lang tid. Se mere herom i arkivlovens paragraf 34 og 37.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: John Nielsen [108]13 Mar 2015 - 23:55
Hej Georg

Det var godt at det er afklaret med hovedministerialbøgerne og hullerne, så vil jeg undlade at købe en ekstra disk.
Blev anvendelse af indeks i den nye viewer berørt.

Hilsen John Nielsen


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]14 Mar 2015 - 09:00
Hej John
Nej, anvendelse af indekser i den nye viewer blev ikke berørt.

Citat fra AO brugerrådets møde i maj 2014:
Der er desuden en intention om, at Dansk Demografisk Database og Arkivalieronline skal integreres og med mulighed for direkte indtastninger af index-data i Arkivalieronline.

Jeg vil sørge for at emnet bliver taget op på næste AO brugerrådsmøde i maj 2015, hvor Per Agerbæk forhåbentlig også deltager.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]19 Mar 2015 - 17:17
Det næste ArkivalierOnline brugerrådsmøde er den 8. maj 2015.

Hvis I har emner I mener der skal drøftes på mødet vil jeg foreslå at I sender dem til mailadressen brugerraad@ao.sa.dk  senest den 1. maj 2015 så AO repræsentanterne eventuelt kan nå at finde et svar til fremlæggelse / diskussion på mødet.

I må gerne sende mig en kopi af jeres forslag.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Mikkel Eide Eriksen [1174]20 Mar 2015 - 10:43
Hej Georg

Jeg har netop afsendt nedenstående:

Citat
Hej

Et par emner til næste brugerrådsmøde:

– Er det muligt at lave et link fra den nye billedviser tilbage til arkivserien i Daisy? Det er upraktisk at skulle fremsøge arkivalierne manuelt hvis man af en anden bruger har modtaget et link til et opslag i billedviseren.

– En mere brugervenlig arbejdsgang ville være rart. Ofte virker det for os udenforstående som om der startes nye projekter uden at de allerede kørende bliver fulgt op eller gjort færdige. Fx. da dele af skiftevæsenet kom i den nye billedviser, da blev i mange tilfælde registrene udskilt af de protokoller de var en del af. De er dog kun delvist kommet online, og protokollerne er ekstremt besværlige & tidskrævende at bruge uden register.

– En arkivtype til "køen": Fæsteprotokoller fra krongods (fx. Kronborg amt) på AO. Godser er så vidt jeg ved i stor udstrækning tilgængelige på FamilySearch & som diverse registre på private hjemmesider, men krongods er ikke.

mvh
Mikkel Eide Eriksen

mvh
Mikkel


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Randi Overgaard [78]18 Apr 2015 - 09:39
Hej

Har d.d. sendt nedennævnte til kommende møde:


-   Den nye billedviser på Arkivalieronline er – efter min mening – at foretrække ved læsning af kirkebøger. Der er dog fortsat bøger som kun kan læses ved hjælp af JAVA. Hvorfor prioriteres det ikke at færdiggøre området med kirkebøger?


-   Savner advisering af driftsændringer på Rigsarkivets nye hjemmeside. Der er en side ”Support til brug af Arkivalieronline” – her kunne oplysninger om planlagte driftsforstyrrelser bringes.Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Mia Gerdrup [350]18 Apr 2015 - 23:35
Vi er rigtig mange, der sukker efter at få sørullerne gjort tilgængelig på nettet.

Man kan undre sig over, at det ikke allerede er sket, - eftersom vi har været en stor søfartsnation.

Er der nogle planer om at sørullerne kommer på nettet?


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]23 Apr 2015 - 23:19
Referatet fra Rigsarkivet i København brugerrådsmøde 15. marts 2015 er nu tilgængeligt.
Se siden: https://www.sa.dk/brug-arkivet/besoeg/brugerraad (https://www.sa.dk/brug-arkivet/besoeg/brugerraad).

I kan også læse en uddybning af referatet længere nede i denne tråd:
https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,90377.msg495690.html#msg495690 (https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,90377.msg495690.html#msg495690)

Til Mia Gerdrup
Jeg ved ikke om Sørullerne er ved at blive digitaliseret. Send spørgsmålet til AO Brugerrådet:
mailbox@sa.dk, Emne AO Brugerrådet.
Næste møde afholdes 12. juni 2015.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Mia Gerdrup [350]24 Apr 2015 - 11:30
Tak for svar.
Jeg har straks skrevet en mail til brugerrådet.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Mikkel Eide Eriksen [1174]29 Maj 2015 - 00:44
Det næste ArkivalierOnline brugerrådsmøde er den 8. maj 2015.

Hej Georg

Blev mødet holdt — er referat på vej?

mvh
Mikkel


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]29 Maj 2015 - 07:44
Hej Mikkel
Mødet blev udsat til den 12. juni som der står i svaret til Mia Gerdrup lige under dit spørgsmål ;)Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Mikkel Eide Eriksen [1174]29 Maj 2015 - 09:39
Ih dog! Sorry! :P

mvh
Mikkel


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Mikkel Eide Eriksen [1174]16 Jun 2015 - 09:39
Hej igen!

Så er jeg tilbage med samme spørgsmål :)

mvh
Mikkel


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]16 Jun 2015 - 15:14
AO brugerrådet holdt møde i Viborg den 16/12 2015. 12/6 2015

Alle de forslag, spørgsmål og kommentarer som brugerrådet har modtaget siden forrige møde, den 14/11 2014, blev drøftet. Alle svar var ikke klar til mødet men vil fremgå af referatet, ligesom de svar der blev givet på mødet.

Efter min erfaring kan der godt gå en måneds tid før referatet foreligger. Jeg vil selvfølgelig gøre opmærksom på når referatet er lagt ud.

Et af dagsorden punkterne var at mit mandat som brugerrepræsentant i brugerrådet er udløbet. Der er derfor, i dag udkommet et Nyhedsbrev hvor der opfordres til at man kan melde sig hvis man ønsker at være brugerrepræsentanten i brugerrådet.
Se nyhedsbrevet nedenfor.

Jeg gjorde opmærksom på at jeg gerne fortsætter. Jeg har 32 års IT-erfaring og har slægtsforsket i ca. 12 år. I de 2 år jeg har siddet i brugerrådet har jeg arbejdet intensivt på at brugerrådet får indflydelse på de beslutninger som Statens Arkiver, SA, træffer mht. brugervendte systemer og forhold.
Det synes som om der er ved at være en accept af dette i SA’s ledelse, og jeg vil meget gerne fortsætte med at få dette til at ske idet jeg synes der er et klart potentiale for forbedringer af SA’s systemer og kommunikation.

Hvis I synes at jeg skal have forlænget mit mandat med 2 år mere, må I meget gerne skrive dette til mailbox@sa.dk  mærket ” Arkivalieronlines brugerråd”.

Nyhedsbrev:

Rigsarkivet

Indkaldelse af kandidater til Arkivalieronlines brugerråd

Vi indkalder forslag til, hvem der skal være Rigsarkivarens repræsentant i Arkivalieronlines brugerråd frem til udgangen af 2016.

Rigsarkivaren udpeger hver anden år en repræsentant til Arkivalieronlines brugerråd. Den nuværende repræsentant, Georg Brandt Christensens periode udløb med udgangen af 2014, men er af Rigsarkivaren blevet forlænget frem til 30. juni 2015.
Det er derfor nu tid til at indkalde forslag til, hvem der skal være Rigsarkivarens repræsentant i brugerrådet frem til udgangen af 2016.

Hvis du er bruger af Arkivalieronline, og har lyst til at deltage i arbejdet i brugerrådet, kan du sende en mail til Rigsarkivet mailbox@sa.dk   mærket ”Arkivalieronlines brugerråd”. Mailen skal sendes senest den 26. juni.
Rigsarkivar Asbjørn Hellum vil derefter vælge repræsentanten for brugerrådet blandt de indkomne forslag.

Læs mere om Arkivalieronlines brugerråd:
http://www.us3.list-manage1.com/track/click?u=627023b55ae0cd60eb3eb07f5&id=667538f298&e=329177d758

NB:
Georg Brandt Christensen har efterfølgende oplyst at datoen skal være  12/6 2015.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Mikkel Eide Eriksen [1174]16 Jun 2015 - 19:07
Hej Georg

Tak for meldingen, du får min stemme :)

mvh
Mikkel


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: John Nielsen [108]16 Jun 2015 - 19:29
Hej Georg

Har sendt.
Går ud fra at du mener 12/6 2015 istedet for 16/12 2015.

Hilsen John Nielsen


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Inger Buchard [192]16 Jun 2015 - 19:49
Det er selvfølgelig sket

Inger


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Lis B. Jensen [339]16 Jun 2015 - 20:43
Hej Georg

Hvad kunne være mere natuligt end at stemme på dig igen.
Jeg har givet mit besyv med - forsæt du bare


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]16 Jun 2015 - 21:04
Hej Georg

Har sendt.
Går ud fra at du mener 12/6 2015 istedet for 16/12 2015.

Hilsen John Nielsen
F....... osse. Jeg troede jeg havde fået rettet datoen.

Arne - kan du ikke lige rette ::) :'( ;D  ;)

Tak for tilkendegiveserne :)


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Randi Overgaard [78]16 Jun 2015 - 22:44
Også jeg har sendt mail afsted med ønsket om at Georg fortsætter som brugerrepræsentant i brugerrådet.

Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Christian Konstmann Autzen [733]17 Jun 2015 - 10:04
Også jeg har sendt min støtte til Georg  8)

Hilsen
Christian


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Tine Susanne Olsen [49]17 Jun 2015 - 10:47
¨så er min støtte til dig  også sendt Georg


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Ole Hingebjerg [422]17 Jun 2015 - 13:57
Støtten til Georg, er også sendt herfra
 :)
MVH
Ole Hingebjerg


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Mogens Pagh [2240]17 Jun 2015 - 19:01
Støtte til GBC er sendt herfra.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Egon Hansen [3464]17 Jun 2015 - 20:34
På grund af alder og svindende mobilitet kommer jeg sjældent på RA, men Georgs referater vil jeg nødigt undvære. Hvordan støtter jeg hans forbliven på posten?
Mvh Egon


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]17 Jun 2015 - 20:45
På grund af alder og svindende mobilitet kommer jeg sjældent på RA, men Georgs referater vil jeg nødigt undvære. Hvordan støtter jeg hans forbliven på posten?
Mvh Egon

Hej Egon
Dejligt at høre. Du kan skrive til mailbox@sa.dk  og skrive "Arkivalieronlines brugerråd” som emne. Mailen skal sendes senest den 26. juni.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Jens Eg [1403]17 Jun 2015 - 23:58
Blot for at oplyse, at jeg dags dato har sendt stemmeseddel ind for Georg Brandt Christensens fortsatte AO brugerråds medlemsskab.
Mvh
Jens Eg


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Mikkel Eide Eriksen [1174]18 Jul 2015 - 03:32
Hej Georg!

Ikke for at være emsig, men jeg er meget spændt på at læse referatet :)

mvh
Mikkel


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]18 Jul 2015 - 08:29
Hej Georg!

Ikke for at være emsig, men jeg er meget spændt på at læse referatet :)

mvh
Mikkel
Hej Mikkel
Det er jeg også. Jeg har rykket for referatet så sent som i forgårs. Jeg kunne forestille mig at det først kommer efter sommerferien :-[


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Mikkel Eide Eriksen [1174]18 Jul 2015 - 09:12
Jeg forsøger at leve med det ;)


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]19 Aug 2015 - 17:47
Hurraee -  ;D
ArkivalierOnline Brugerrådet – Nu kan referatet fra brugerrådsmødet den 12/6 2015 læses her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/08/referat-brugerraadsmoede-AO-juni-2015.pdf
 


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Mikkel Eide Eriksen [1174]19 Aug 2015 - 17:53
Endelig! Tak for meldingen Georg! ;D

Mikkel


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]02 Sep 2015 - 21:14
Hej
Som mange af jer ved udløb min funktionsperiode, i AO brugerrådet, i marts i år. Den blev midlertidigt forlænget så jeg kunne deltage i juni mødet.

Jeg har i går fået at vide at jeg er genvalgt til AO brugerrådet indtil december 2016.

Den normale funktionsperiode er på 2 år, men en ændring af brugerrådsstrukturen er under planlægning og træder formentlig i kraft omkring januar 2017.
 
Jeg vil gerne sige tak til dem der anbefalede mig.
 
Jeg vil fortsat forsøge at påvirke udviklingen af Statens arkivers brugervendte systemer, in casu ArkivalierOnline og Daisy, så de bliver meget mere brugervenlige.

I kan læse om AO brugerrådets nuværende vedtægter/kompetencer her:
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/11/Vedtaegter-for-Arkivalieronlines-brugerraad.pdf

Jeg vil opfordre jer alle til både at rapportere fejl og komme med forslag hvis I finder ting I synes det burde kunne gøres bedre.
Det er væsentligt at I begrunder eventuelle forslag om forbedringer grundigt.

I skal ikke forvente at arkivarerne eller IT-folkene er eksperter i slægtsforskning, så derfor kan det af og til være svært for dem at forstå de problemer I synes der er.

I kan rapportere på adressen arkivalieronline@sa.dk.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Lis B. Jensen [339]02 Sep 2015 - 21:19
Hej Georg

Det var dejligt - for du gør et kæmpearbejde. Håber du får lov at være med så længe du selv magter det og synes det sjovt.

TILLYKKE herfra


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Randi Overgaard [78]02 Sep 2015 - 22:31
Hej Georg

Meget glad for at du er blevet genvalgt.

 :)

Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]03 Okt 2015 - 21:54
Ekstraordinært AO brugerrådsmøde den 1/10 2015

Den 30. september skrev Jørgen Kristensen, der sidder i DIS bestyrelsen, et brev til Rigsarkivets ledergruppe hvor Jørgen gjorde opmærksom på de store problemer der er med at få kirkebogsfunktionen til at fungere og hvor store gener det medfører for alle der underviser i Slægtsforskning herunder i anvendelse af AO.
Jørgen bad om en hurtig løsning på de alvorlige problemer der er lige nu.
 
Jeg understøttede Jørgens henvendelse ved at skrive til samme ledelsesgruppe og redegøre for i hvilke forbindelser jeg tror problemerne opstår.
 
Dagen efter, den 1/10, var der et tidligere planlagt Ekstraordinært AO brugerrådsmøde i Odense.

Udover AO Brugergruppens medlemmer deltog Anders Sode-Pedersen som er senior konsulent på RA.
To fra RA’s ledelsesgruppe kom ikke til mødet idet de var indkaldt til krisemøde på Rigsarkivet foranlediget af de problemer alle oplever, og brevene fra Jørgen Kristensen og mig.

Det blev, under brugerrådsmødet, oplyst at der er dannet en Task Force bestående af RA medarbejdere og eksterne konsulenter og IT huse der skal forsøge at finde frem til hvad det er der forårsager de store problemer.
Ligeledes blev der udsendt et Nyhedsbrev hvor RA beskriver problemerne og hvad der gøres for at løse disse.
 
I kan se dette nyhedsbrev her:
Status på fejlrettelser i Arkivalieronline
Vi arbejder stadig på at forbedre Arkivalieronline. Arbejdet har vist sig at være mere kompliceret end forventet, og det er muligt, at det kommer til at tage længere tid end planlagt. Vi arbejder efter den plan, som kan ses på siden Status for planlagte ændringer af Arkivalieronline.
I øjeblikket er den største opgave at få udbedret problemerne med hastigheden. Det er bl.a. den fejl, som medfører at billedviseren nogle gange forbliver tom. Desværre har det vist sig at være mere kompliceret end forventet, og vi er stadig ved at analysere de mulige årsager. Der er også kommet en ny fejl, som i mange tilfælde gør, at der ikke vises en resultatliste, når du f.eks. har valgt en kirkebog. Også denne fejl arbejder vi målrettet på at løse. Alt i alt betyder det, at det kan komme til at tage længere tid end planlagt at få rettet fejlene.

Så snart vi har en mere præcis plan, skriver vi til dig igen.


Det officielle AO brugergruppe mødereferat kommer senere, men jeg kan kort fortælle at den aktuelle situation blev diskuteret intenst og at RA oplyste at de sætter alle ressourcer ind på at få løst problemerne hurtigst muligt.

Vi fik også en status over rettelsesarbejdet vedrørende de rettelser man blev enige om på mødet omkring det nye AO's fejl og uhensigtsmæssigheder sidst i august, og fik en orientering om fremtidige planer.

Alt det kan I læse om når det officielle referat foreligger.

Jeg vil lægge et link ind i denne tråd når referatet er udsendt.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Tine Susanne Olsen [49]04 Okt 2015 - 09:01
tak for din information Georg  rart at vide hvad der sker håber på det bedste


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Ketty Nielsen [1146]04 Okt 2015 - 11:40
Tak for information Georg.

Venlig hilsen
Ketty Nielsen
Haderslev


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]19 Okt 2015 - 21:53
Så er det officielle referat fra det ekstraordinære ArkivalierOnline brugerrådsmøde den 1/10 2015 lagt ud på AO.

I kan finde det på siden https://www.sa.dk/brug-arkivet/besoeg/brugerraad.

Nedenfor det direkte link til referatet:
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/10/Referat-ekstraordinaert-moede-arkivalieronline-okt-2015.pdf


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]29 Okt 2015 - 12:23
Læsesals brugerrådet for Rigsarkiv København havde møde den 27/10 2015.
Referat fremkommer senere.

Jeg vil dog her gøre opmærksom på at der er brugermøde på i skolestuen den 11/11 kl. 14-16 hvor der blandt andet skal vælges brugerrådsrepræsentanter for det kommende år.

Se kompetencer for læsesals brugerrådet her:
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/09/vedtaegter-rigsarkivets-brugerraad-kbh.pdf

Se hvem der pt. er medlemmer af brugerrådet her:
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/09/medlemmer-rigsarkivets-brugerraad-kbh.pdf


Selvom dette brugerråd ikke har nogen kompetencer i forhold til ArkivalierOnline blev det nye ArkivalierOnline diskuteret heftigt.

Under denne diskussion blev jeg klar over at der er nogle brugere der tror at ArkivalierOnline brugerrådet har været med til at udforme og godkende udrulning i sommer af det nye AO.

Jeg vil godt slå fast at AO brugerrådet OVERHOVEDET IKKE har deltaget i udformning af det nye AO eller godkendt udrulningen, og dette ligger heller ikke inden for AO brugerrådets kompetencer.

Se kompetencer for AO brugerrådet her:
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/09/vedtaegter-arkivalieronlines-brugerraad.pdfTitel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]07 Nov 2015 - 20:48
Så er referatet fra RA København læsesal brugerrådsmødet den 27/10 2015 tilgængeligt på adressen:

https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/11/Referat-af-brugerraadsmoede-Kbh-oktober-2015-med-bilag.pdf

Der er bl.a. oplysninger der vedrører flere af Rigsarkivets læsesale, den landsdækkende telefonservice, besparelser for Statens arkiver i de kommende år, arkivskabte arkivalier, FT 1940, AO problemer m.m.m.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]10 Dec 2015 - 18:35
Referat fra det årlige brugermøde for Rigsarkivet København den 15. november 2015

Referatet er nu tilgængeligt  - på siden https://www.sa.dk/brug-arkivet/besoeg/brugerraad - direkte link:
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/12/brugermoede-kbh-november-2015-referat.pdf

Jeg kan anbefale at alle læser det, idet der er oplysninger om det fortsatte arbejde med forbedringer af ArkivalierOnline samt hvad der sker fremadrettet.


Rettet 10-12-2015 17.55: Det direkte link var forkert.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Peter Bøjesen Jensen [103]10 Dec 2015 - 18:38
Hej Georg
Du har vist fået lagt et forkert direkte link ind :)


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]10 Dec 2015 - 18:57
Hej Georg
Du har vist fået lagt et forkert direkte link ind :)

Hej Peter
Du har ret. Linket er rettet.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]21 Apr 2016 - 15:53
Referat fra ArkivalierOnlines brugerrådsmøde den 4/4 2016 kan nu læses på adressen:

https://www.sa.dk/brug-arkivet/besoeg/brugerraad


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Lis B. Jensen [339]21 Apr 2016 - 22:20
hej Georg

Det må jeg lige læse - tak for info


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Mikkel Eide Eriksen [1174]21 Apr 2016 - 23:36
Tak for meldingen Georg!

Lyder interessant med det nye søgesystem. Har længe savnet at kunne søge på de enkelte pakkers navngivning :)

mvh
Mikkel


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Egon Hansen [3464]22 Apr 2016 - 21:12
Fra hvor når etableres det nye system, hvor besøgende på RA'slæsesale skal registreres med foto legimation for at få adgang tillæsesalen? Jeghar hverken pas eller kørekort og da jeg er 85 har jeg ikke tænkt at invrstere inoget sådant

Mvh Egon Hansen


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]23 Apr 2016 - 11:11
Hej Egon
Da jeg kun har delvise svar på dine spørgsmål har jeg bedt RA om at svare.

Hvis RA ikke svarer i tråden kommer jeg tilbage når jeg har fået svaret.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]26 Apr 2016 - 21:56
Hej Egon
Jeg har fået det svar at tidsplanen vil være klar om ca. 3 uger.

Jeg går ud fra at der samtidig foreligger en procedure hvor bl.a. de problemer som du nævner er behandlet.Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]02 Jun 2016 - 23:01
Fra hvor når etableres det nye system, hvor besøgende på RA'slæsesale skal registreres med foto legimation for at få adgang til læsesalen? Jeg har hverken pas eller kørekort og da jeg er 85 har jeg ikke tænkt at investere i noget sådant

Mvh Egon Hansen

Hej Egon
Det nye system trådte i kraft den 20. maj 2016.

Udover pas og kørekort kan andre officielle dokumenter hvor dit billede og navn står sammen anvendes, f.eks. personligt rejsekort, pensionistkort til dsb, bank identitetskort - jeg er yngre end dig men har stadig et sådant ;) - m.m.m.

Hvis du ikke har et sådant officielt dokument finder vagten ud af det sammen med dig når du kommer.

God fornøjelse


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]02 Jun 2016 - 23:09
Så er referatet fra mødet den 19. april 2016 i Rigsarkivets brugerråd for Læsesalen i København tilgængeligt.

Det er en god ide at læse referatet. Der er oplysninger der vedrører alle brugere af Rigsarkivet.

Referatet kan findes på siden https://www.sa.dk/brug-arkivet/besoeg/brugerraad.

Jeg kan desværre ikke indsætte det direkte link til dokumentet. Det bliver forkert formateret.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Arne Feldborg [6966]03 Jun 2016 - 09:45
Her er det direkte link:
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/06/Referat-af-brugerrådsmødet-den-19.-april-2016-Rigsarkivet-København.pdf (https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/06/Referat-af-brugerrådsmødet-den-19.-april-2016-Rigsarkivet-København.pdf)


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]17 Okt 2016 - 18:45
Hej
Selvom KIK-Komiteen vel ikke er et brugerråd i traditionel forstand, mener jeg at referaterne fra KIK-komiteens møder er relevante i denne tråd.

KildeIndtastningsKomiteen, i daglig tale kaldet KIK, fungerer som en styregruppe for KildeIndtastningsProjektet (KIP). Komiteen holder møde 2-3 gange årligt, hvor projektets status diskuteres, og der lægges retningslinier for kommende indsatsområder.

KIP projektet omfatter bl.a. alle de indtastede data som ligger på DDA - folketællinger, kirkebøger, sønderjyske skifter, udvandrede, Nygårds sedler o.m.m.


Det er nu lykkedes at få KIK-Komiteen til fremover at offentliggøre referaterne fra deres møder på DDD's web.
Referatet fra mødet 12/4 2016 kan læses på siden:

http://www.ddd.dda.dk/kik.htm (http://www.ddd.dda.dk/kik.htm).Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Christian Konstmann Autzen [733]18 Okt 2016 - 10:12
Hej Georg

Tusind tak for også dette referat - som er meget oplysende.

Og brugen af data - ja det er jo et rimeligt pernibelt spørgsmål, kopi af sidste linie:

Det blev igen påpeget, at det er vigtigt, at RA tilsikrer, at data altid er stillet frit og gratis til rådighed.


At data fra RA kommer videre ud end lige deres egen hjemmeside, burde som sådan ikke give problemer. Men det er da rigtigt at data på f.eks. DFS - med de reklamer, som de nu fører - kan give nogle personer og indtastere nogle bekymringer.

For at modgå dette lidt, bør RA så gøre sine data så let og simpelt tilgængelige som muligt - så ingen vel reelt burde behøve at gå andre steder hen i byen.

- Men det skal nok vise sig, at her er stof til mange og lange diskussioner år ud i fremtiden.

Hilsen - og tak igen og for den indsats, som du lægger for dagen til vores gavn
Christian


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]15 Dec 2016 - 21:12
Hej
Så er referatet fra Arkivalieronline brugerrådsmødet den 29. november 2016 lagt ud på Rigsarkivets side:

https://www.sa.dk/brug-arkivet/besoeg/brugerraad (https://www.sa.dk/brug-arkivet/besoeg/brugerraad)

Den direkte adresse er:
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/12/Referat-af-møde-i-Arkivalieronlines-brugerråd-november-2016.pdf (https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/12/Referat-af-møde-i-Arkivalieronlines-brugerråd-november-2016.pdf)

Det er værd at læse. Nogle af hovedpunkterne:
Præsentation af Rigsarkivets nye strategi og den nye rammeaftale
Status for rettelse af indberettede fejl

Status for nye arkivalier på AO


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Lars Erik Bryld [122]27 Dec 2016 - 15:47
Hej
Så er referatet fra Arkivalieronline brugerrådsmødet den 29. november 2016 lagt ud på Rigsarkivets side:

...

Præsentation af Rigsarkivets nye strategi og den nye rammeaftale
Status for rettelse af indberettede fejl

Status for nye arkivalier på AO


Desværre fortsat ikke et ord om, hvad der blev af MyHeritages indeks til FT-1930, der for længst burde have været muligt for RA at publicere.

Citat
Rigsarkivet må publicere data fra indekseringen et år efter, at MyHeritage selv har publiceret dem på deres site. Derefter stilles det nye materiale til rådighed gratis på Rigsarkivets hjemmeside.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]27 Dec 2016 - 17:14
Hej Lars Erik Bryld

Det er faktisk en mangel i referatet som jeg ikke opdagede inden det blev udsendt.

Sagen blev drøftet og, så vidt jeg husker, er årsagen til at indekserne ikke er publiceret blandt andet at der er så mange fejl i indekseringerne at man overvejer at rette dem først.

Jeg foreslår at du, allerede nu, sender en anmodning om at få taget punktet op på næste AO brugermøde, så et ordentligt svar kan blive udarbejdet inden mødet, så det kan komme med i næste referat.

Send det til mailbox@sa.dk  med emne: AO brugerråd - Dagsordenforslag

Godt nytår til dig og alle der følger denne tråd.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Jesper Skov [99]27 Dec 2016 - 17:50
Har du set http://www.ddd.dda.dk/kikkomiteen21112016.pdf punkt 4?

Med venlig hilsen

Jesper Skov


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]28 Dec 2016 - 18:43
Så er referatet fra Kikkomité / DDA – mødet den 21-11-2016 klar.
Det omhandler blandt andet:

FT1940 problematik
Præsentation og diskussion af plan for ændring af rettigheder til indtastninger
Brugen af MyHeritage data fra FT1930 – mulige scenarier
Status for FT1860 og FT1901 og øvrige folketællinger
Status for KIIP (FT og KB)
Samarbejdet med Danish Family Search og DIS-Danmark / Kildeportalen

Link til referatet: http://www.ddd.dda.dk/kikkomiteen21112016.pdf
Link til siden: http://www.ddd.dda.dk/referater.htm

I ønskes alle et godt nytårTitel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]18 Feb 2017 - 14:43
Hej

Så er referatet fra mødet den 23. oktober 2016 i brugerrådet for RA’s læsesal i København lagt ud.

I finder det her:  
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2017/01/Referataf-moede-i-Rigsarkivets-brugerraad-i-Koebenhavn.-Oktober-2016.pdf

Referater for alle RA’s brugerråd finder I på siden:
https://www.sa.dk/brug-arkivet/besoeg/brugerraadTitel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]19 Mar 2017 - 22:46
Hej
Referat fra Kildeindtastningskomiteens _ KIK _ (DDA) møde den 28/2 2017 kan ses på siden: http://www.ddd.dda.dk/referater.htm

Direkte link til referatet: http://www.ddd.dda.dk/kikkomiteen28022017.pdf


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Lis B. Jensen [339]20 Mar 2017 - 09:39
Hej Georg

Tak for info


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]20 Apr 2017 - 21:13
Hej

Så er referatet fra Brugerrådet for Rigsarkivet læsesal i København for mødet den 14. marts 2017 endelig lagt ud på Rigsarkivets web:
https://www.sa.dk/brug-arkivet/besoeg/brugerraad.

Af hovedpunkter kan nævnes:
1. at der er ved at blive etableret foto-netværk så brugerne kan skanne arkivalier for indlægning på ArkivalierOnline
2. orientering om det arbejde der er sat i værk for at flytte læsesalen til Det Kongelige Bibliotek – Den sorte diamant.

I kan læse referatet her:
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2017/04/Referat-af-brugerraadsmødet-i-København-14.-marts-2017.pdf
 (https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2017/04/Referat-af-brugerraadsmødet-i-København-14.-marts-2017.pdf)


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Georg Brandt Christensen [385]04 Okt 2018 - 21:19
Hej
Så er referatet fra AO brugerrådsmødet i Viborg den 27/9 2018 lagt ud.

Det kan læses her:

https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/brugermoeder-og-brugerraad/

Direkte link: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2018/10/Referat-af-moede-i-Arkivalieronline-brugerraed-september-2018.pdf

Før brugerrådsmødet fik brugerrådsrepræsentanterne en orientering om Rigsarkivets digitaliseringsafdeling.

Der er 14 medarbejdere i afdelingen, 11 i Viborg og 3 i København. Afdelingen varetager skanning / fotografering af en del af de arkivalier der lægges på AO, kvalitetskontrol af de digitaliserede arkivalier og oplægning på ArkivalierOnline. Derudover pågår der et stort arbejde med at rette alle de fejl der tidligere er rapporteret til AO.
Andre arkivalier digitaliseres udenfor huset.

Den følgende beskrivelse er min oplevelse, og repræsenterer ikke nødvendigvis de øvrige brugerrepræsentanters opfattelse af afdelingen.

Det var dejligt at erfare at kvalitetskontrol nu er en meget vigtig del af arbejdet. 2-3 personer beskæftiger sig udelukkende med at sikre at billederne er til at læse og bliver lagt rigtigt på plads i de relevante protokoller.

Det var også spændende at se hvorledes f.eks. FT1950 bliver fotograferet. Jeg er glad for at det ikke er mig der skal fotografere alle de sider. Hver enkelt FT-blad bliver foldet ud, fotograferet, foldet sammen og lagt til side. Det må dreje sig om flere hundrede tusinder af sider som skal behandles manuelt.

Det overordnede indtryk var at medarbejderne er meget engagerede, at man er meget opmærksomme på at sikre en god kvalitet, men også at risikoen for at der opstår fejl i processen er stor, idet der er mange manuelle og ensformige processer.


Titel: Sv: Referater fra brugerrådsmøder
Besked af: Kirsten Sanders [3349]05 Okt 2018 - 07:09
Hej Georg
Jeg er helt enig i dine kommentarer. Og tak fordi du sørger for at lægge link ud til referaterne.
Venlig hilsen
Kirsten