Kontakt: DIS-Danmark                   Forum:

Spilleregler


 
Aktuelt Foreningen Forum Kilder Værktøjer Lokalforeninger Kontakt Andet
Hjælp Søg direkte i forum Søg i forum via Google Søg i gammelt forum Søg i gammelt forum via Google

Sider: [1] 2 3 ... 10
 1 
 Dato: 27 Apr 2017 - 18:51 
Startet af Jytte Qvist Jensen [6755] - Nyeste beskeder af Elin Madsen [228]
sletttet

 2 
 Dato: 27 Apr 2017 - 18:48 
Startet af Cay-Erik Geipel [1693] - Nyeste beskeder af John Nielsen [108]
Hej

Der er ikke flygtninge KB hos LAK, og han er ikke i Haslev KB.
Du må have gang i Daisy for at finde dødsattester.

Hilsen John Nielsen

PS
Der er specielle dødsattester for tyske flygtninge i Daisy

 3 
 Dato: 27 Apr 2017 - 18:43 
Startet af Birthe Nielsen [1554] - Nyeste beskeder af Nanna Hansen [45949]
Mit bud

1737, d. 27. Juni blev Strange Rasmusens
Søn Anders begravet i Braaby Sogn
i Fyen, hvor hand døde, da hand laa und-
der Bartskiær Haand, at cureris i sin fod,
gl. 25 (Aar.

Vh
Nanna

 4 
 Dato: 27 Apr 2017 - 18:39 
Startet af Rie Reinhardt Jensen [54022] - Nyeste beskeder af Gitte Johansen [67]
Tallet i midten

 5 
 Dato: 27 Apr 2017 - 18:32 
Startet af Anne Larsen [1546] - Nyeste beskeder af John Damm Sørensen [1492]
Hej,

Jeg var på Københavns Stadsarkiv og Det kongelige Bibliotek i dag. Og jeg må sige, at Henrik Løve var en yderst aktiv og hårdslående mand. Nedenstående beskriver han levned frem til 1922, hvor han efter overfaldet i retten flygter på cykel og senere i båd ud af landet. Han ender i Karelen i Rusland, hvor han tilsyneladende optræder som opsynsmand i forbindelse med pelsjagt. Han skriver hjem til konen Thora, at han er en højtstående politimand. Under opholdet i Rusland møder han også Martin Andersen Nexø, som han bliver livslang ven med.
Pludselig i januar 1925 melder han sig til Politiet i København for at gøre rent bord. Livet i Rusland var blevet for hårdt. Han overføres til Aarhus og bliver idømt 2 års forbedringshus, som han afsonede i Horsens.
Da Henrik Løve i 1930 havde forlagt residensen til Vitved ved Solbjerg Sø, kom han igen i pressen på grund af uoverensstemmelser med en fiskegrosserer, som han samarbejde med om fiskeriet i søen.

Fyens Stiftstidende 31. marts 1922

Henrik Løve
Et mørkt Blad i aarhusiansk
Kriminalhistorie

Om Banditten Henrik Marius Henriksen, kaldet Henrik Løve, der i Tirsdags i Kriminalretten i Aarhus skamslog Auditør Holck ogDommer Hvass og gennempryglede et Retsvidne, skriver "Aarh. Stt." i en længere Artikel bl.a.:
Henrik Løves Befrifter fylder er et af de mørkeste Blade i aarhusiansk Kriminalhistorie. Og et af de tættest beskrevne.
Han hører hjemme i Linaa, er født der i 1883. Han gik i Skole i Paradisgades Skole. Næppe havde han passeret den første halve Snes Aar, før han blev grebet i at stjæle, i Konfirmationsalderen havde han været i Konflikt med Politiet, og faaet Riis og Rotting.
Han blev Sømand og drog på Langfart. Saa kom han hjem. Kom i Slagsmaal. Lavede Overfald. Og røg i Forbedringshuset; 9 Maaneder. I April 1901 var han netop kommet ud. Den 10. om Aftenen overfaldt han et Par Forbipasserende paa Mindegade i Aarhus. Daværende Politibetjent Søndergaard anholdt ham og førte ham mod Stationen. Men paa Mindebro rev Løve sin Kniv op og stak efter Betjentens Hoved. Hjelmen var af Filt og let gennemtrængelig, men til alt Held ramte Kniven den svære, men ikke brede Rem. Søndergaard kastede Løve om, men i det paafølgende Slagsmaal tildelte Løve ham flere Knivstik i Ryggen. Og endnu lider Søndergaard af et Stik, der trængte ind i Lungen.
18 Maaneders Forbedringshus var den Straf, Løve herefter maatte afsone. Men næppe er han ude igen, før han paany tager fat. Da han i Slutningen af 1902, netop som har er kommet ud igen, begaar Vold mod sagesløs Person idømmes han 90 Dages Fængsel. Han er da straffet 9 Gange tidligere, 2 Gange for Vold mod Politiet, een Gang for Tyveri. Ude igen faar han en lille Dom for Vold. I 1906 overfalder han to andre, deraf den ene en Kvinde, en sagesløs Mand. Løve faar atter 18 Maanerders Forbedringshus. Og i 1911 straffes han atter for Vold.
I Mellemtiden d. v. s. mellem Fængselsopholdene, har han travlt med at udrede Bøder, saa for det ene, saa for det andet. En tid bor han ved Saxild Strand. Han ejer en lille Hytte, hvorfra han driver Sørøveri i stor Stil. Et Par Fængselsstraffe var Lønnen.
Saa rejser han til Amerika og er væk i  2 Aar.
Da han vendte hjem, brød Krigen ud. Han købte sig en lille baad og blev Fisker. Og tjener godt. Han er blevet gift nu, og man tror - o. falske Tro -, at han er blevet et bedre Menneske. Da Forretningen gaar sløjt, sælger han Baaden. Og bliver Syndikalist. Taler ved de store Møder og er en "ledende Personlighed". Indtil han pludselig sige Aarhus Farvel og køber sig et Hus i Frijsenborg-Skovene. Han overrasker ved at betale 8000 Kr. paa eengang? Hvor fik han Pengene fra? Ingen ved det. Man gætter paa Sovjet.
Naa Sovjet føder ham i alle Tilfælde ikke. Det maa Grev Frijs gøre ved hans Krybskytteri hver Nat. En Gang overfaldt han ved højlys Dag en af Grevens Skytter. Og af og til maa han vedtage Bøder. Sidst vedtog han en paa 200 Kr.
Saa kommer han igen til Aarhus og deltager i en Smuglerekspedition fra Flensborg til Norge, hvor der skal sælges Sprit. Da han kommer i Land bliver han anholdt, men slipper dog ud mod en Bøde. Derefter forsøger han at sætte Spiritus'en i Land i Aarhus. Politiet finder det i en Cyklehandlers Kælder og de i Affæren Indblandede faar store Bøder.
En Tid er Løve Formand for Fiskeriforeningen! Og naar en Fisker søger Statslaan skal han først have en Anbefaling og Hæderlighedsattest fra Fiskeriforeningens Formand - altsaa fra den 2 Gange straffede Henrik Løve.
Ogsaa indenfor Andelsselskabet "Fiskernes Fællessalg" spiller Løve en Rolle og han afsætter en Direktør eller to. Men han faar ogsaa Tid til at møde frem og diskutere med Indenrigsminister Kragh paa de politiske Møder. Og han siger "Du" til Excellencen.
------------

Det er jo en vældig historie, som man kunne skrive en bog om, og det er faktisk også sket. I 1986 udgav arkæologen Jesper Laursen en bog på ca. 200 sider om krybskytter. I bogen fik gamle krybskytter selv lejlighed til at fortælle om bevæggrunde til deres krybskytteri, og også Henrik Løve bidrog. I forbindelse med en artikel om bogen i Aarhus Stiftstidende blev vedlagte foto af Henrik og Thora bragt.Hilsen
John

 6 
 Dato: 27 Apr 2017 - 18:30 
Startet af Cay-Erik Geipel [1693] - Nyeste beskeder af Cay-Erik Geipel [1693]
Tak. I mellemtiden har jeg fundet ud af, at det muligvis drejer sig om Haslev sogn - måske hjælper det.

 7 
 Dato: 27 Apr 2017 - 18:29 
Startet af Freddy Nielsen [51503] - Nyeste beskeder af Freddy Nielsen [51503]

 Hej

 Vil  meget gerne have hjælp til tydning af dåb
 Venstre side nr 6
 https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=159870#159870,26877038
 Jeg læser
 d 19 July Eric Jensens og Dorothe Andersdatters
 barn  af Astrup til daaben døbt og kaldet. Maren
 baaren af christen ?? hustru i Astrup faddere: Jens
 Huh?   Huh???     Jens Vogel, Mas ??, Maren Povlsdatter
 Cristian Huh?   hustru i drags???

 Mvh Freddy Nielsen

 8 
 Dato: 27 Apr 2017 - 18:28 
Startet af Ole Stig Nielsen [54777] - Nyeste beskeder af K. Thidemann [301]
Omkring Anders Jensen Worm er jeg i tvivl om, hvornår han er født og hvor henne.
Nogle nævner 1751 i Skallerup og andre 1748 i Stagstrup sogn.
Jeg har søgt i kirkebøger for begge steder men har ikke fundet noget.
(måske fordi jeg ikke er god til gotisk skrift)
Håber nogen har de rigtige oplysninger.

Med venlig hilsen

Ole Sig Nielsen


Jeg mener du har Anders her i Stagstrup sogn

1748
Anden Søndag efter Paaske døbt Jens Pedersen og
Maren Nielsdatters barn i Stagstrup og kal-
det Anders
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169560#169560,28472847
-----
1750
Her broderen Laurits opslag 11 venstre side midt for
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169560#169560,28472849
-----
1745
Jens første barn i 1745
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169560#169560,28472845
----------------------

1770 - 7. marts - opslag 117 venstre side
Begraves Jens Worm (77)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169560#169560,28472955

1774 opslag 118 højre side
Begraved Jens Worms enke Maren Nielsdatter i hendes alders 66de aar
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169560#169560,28472956

P.s. du skal lige have det nøjagtigt renskrevet

 9 
 Dato: 27 Apr 2017 - 18:27 
Startet af Rie Reinhardt Jensen [54022] - Nyeste beskeder af Rie Reinhardt Jensen [54022]
København, København (Staden), Prinsessegade (lige numre), No. 53, Baghus, 176 D, 13, FT-1880, D4592

Navn:    Alder:    Status:    Stilling i familien:    Erhverv:    Fødested:
Peder Nielsen     23     Gift          Arbejdsmand     ??, Frederiksborg Amt  
Ane Kirstine f. Rasmussen     39     Gift          hans Kone     Hagsholt, Vejle Amt  
Niels Rasmus Nielsen     12     Ugift          deres Barn     Kjøbenhavn  
Ane Johanne Marie Nielsen     7     Ugift          deres Barn     Kjøbenhavn  
Dagmar Dorthea Nielsen     5     Ugift          deres Barn     Kjøbenhavn  
August Valdemar Nielsen     3     Ugift          deres Barn     Kjøbenhavn  
Olga Nielsine Josephine Nielsen     *under 1 Aar     Ugift          deres Barn     Kjøbenhavn  

I den originale står der gift i 1872

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=57902#57902,12099408

Vielse

nr 112

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=158866#158866,26693581

Står ved barnet

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=148975#148975,24624015

Nok forkert alder ved Peder her.


Hej Gitte

Jeg kan desværre ikke læse mig frem til et årstal på deres vielse.

 10 
 Dato: 27 Apr 2017 - 18:21 
Startet af Jytte Qvist Jensen [6755] - Nyeste beskeder af Jytte Qvist Jensen [6755]


         Hej Asker.

         Tak for din hjælp,jeg har vedhæfter er fil
         fra Almisseprotokollen,der kunne jeg heller ikke
         læse navnet.
         Mvh
         Jytte

Sider: [1] 2 3 ... 10