Kontakt: Danske Slægtsforskere                   Forum:

Spilleregler


 
Aktuelt Foreningen Forum Kilder Værktøjer Lokalforeninger Kontakt Andet
Hjælp Søg direkte i forum Søg i forum via Google Søg i gammelt forum Søg i gammelt forum via Google

Sider: 1 [2]
  Udskriv  
Forfatter Emne: Degne og Skoleholdere i Danmark  (Læst 4532 gange)
Mikkel Eide Eriksen [1174]
Medlem

Beskeder: 3.774
Print enkelt indl�g
« Svar #30 Dato: 22 Feb 2019 - 10:47 »

Hej

På Rigsarkivet findes et manuskript ved navn Efterretninger om Søborg og Gilleleje præstekald. Af denne bogs første blade:

Citat
Da jeg 1887 var bleven entlediget og i Oktober s.A. flyttede fra Søborg Præstegaard til Frederiksberg, foresatte jeg mig at benytte min ledige Tid til at samle trykte og utrykte Efterretninger om Søborg-Gilleleje Præstekald, hvis Arkiv ved Præstegaardens Brand d. 24de April 1873 ganske var blevet tilintetgjort, og med stor Liberalitet gav Biskop Fog mig Adgang til Sjællands Biskearkiv. Udbyttet af disse Undersøgelser har jeg optegnet i denne Bog, som jeg beder om at maatte opbevares i Søborg Præstearkiv fra Præst til Præst.

Frederiksberg, Juli 1892.
P.C. Garde

Efter Pastor Gardes Anmodning udtaler jeg herved, at jeg ganske billiger, at denne Bog opbevares i Søborg's og Gilleleje's Præstearkiv, og lægger jeg den nuværende og tilkommende Sognepræster i det nævnte Pastorat paa Hjerte at bære Omsorg  for den.

Bispegaarden i Kjøbenhavn den 8 November 1892.
B.J. Fog

Deri er både præste-, degne- og skolehistorie. Hermed anbefalet til interesserede.

mvh
Mikkel
Logget

Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt mig på mikkel.eriksen@gmail.com
John Damm Sørensen [1492]
Medlem

Beskeder: 3.702
Print enkelt indl�g
« Svar #31 Dato: 19 Apr 2019 - 22:34 »

I mellemtiden har jeg lavet et par brede søgninger i DIS-Bibliotek og Det kongelige Biblioteks REX, herunder oplistet alfabetisk efter forfatterens efternavn:


Alfred Larsen, Lolland-Falsters degne og skoleholdere (1960)
-- DIS-Bibliotek
-- Det kongelige Bibliotek

Jeg har affotograferet bogen, men da jeg er i tvivl om ophavsretten, har jeg ikke lagt den på nettet.
Derimod har jeg lagt personregisteret her:
http://stenkrogen.dyndns.dk/john/degne-og-skoleholdere-lolland-falster/personregister.pdf

Hilsen
John
Logget
Mikkel Eide Eriksen [1174]
Medlem

Beskeder: 3.774
Print enkelt indl�g
« Svar #32 Dato: 20 Apr 2019 - 00:05 »

Hej John Smiley

Mange tak, det kan bruges!

Tør man spørge om Carl Christian Borthig der nævnes i registeret har nogen synlig relation til fæstebonde Claus Jacobsen Bortvig eller dennes mulige fader skovrider Jacob Bortvig, der muligvis stammer af en Borthig-slægt (se især indlæg #1 samt #21-24 og frem)?

mvh
Mikkel
« Sidste ændring: 20 Apr 2019 - 00:09 af Mikkel Eide Eriksen [1174] » Logget

Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt mig på mikkel.eriksen@gmail.com
John Damm Sørensen [1492]
Medlem

Beskeder: 3.702
Print enkelt indl�g
« Svar #33 Dato: 20 Apr 2019 - 01:27 »

Hej Mikkel,

Der står følgende om Jacob Borthig (nr. 1502). Han er skoleholder i Maribo.

1502. Jacob Borthig (1717-1731). F. ca. 1679, muligvis i Kalundborg, d. 1731, bgr. 31. dec. - Sikkert broder til sognepræst til Rørby Carl Christian Borthig. Student Sorø 1698, baccalaur 1699. Blev 1717 skoleholder her.

Kilde C.C. Ross: Efterladte papirer (Maribo Stiftsmuseums arkiv)
baccalaur = nutidens batchelor.
https://ordnet.dk/ods/ordbog?entry_id=60175532&query=baccalaur&hi=Baccalaur

Hilsen
John
Logget
Claus Rønlev [8998]
Medlem

Beskeder: 88


WWW

Print enkelt indl�g
« Svar #34 Dato: 20 Apr 2019 - 08:52 »

Det er et utroligt sammenfald: For 2 dage siden blev jeg kontaktet af et medlem om "Alfred Larsen, Lolland-Falsters degne og skoleholdere (1960)".

Titlen er registreret på Slægtsforskernes Bibliotek og er med på den liste, som Copydan har godkendt til scanning af Slægtsforskernes Bibliotek.

På tirsdag henter jeg den på mit lokale bibliotek og scanner den. Når den ligger på Slægtsforskernes Bibliotek, skriver jeg her i tråden.

M.v.h.
Claus
Logget

Mange venlige hilsener
Claus Rønlev
www.ronlev.dk - en side med mere end 4.000 artikler om scannede bøger og andet med interesse for slægtsforskere
Mikkel Eide Eriksen [1174]
Medlem

Beskeder: 3.774
Print enkelt indl�g
« Svar #35 Dato: 21 Apr 2019 - 03:11 »

Tak for opslaget John, jeg prøver at arbejde videre med det Smiley

mvh
Mikkel
Logget

Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt mig på mikkel.eriksen@gmail.com
Claus Rønlev [8998]
Medlem

Beskeder: 88


WWW

Print enkelt indl�g
« Svar #36 Dato: 23 Apr 2019 - 23:25 »

 "Alfred Larsen, Lolland-Falsters degne og skoleholdere (1960)" er nu scannet og kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek via dette link: https://dis-danmark.dk/bibliotek/909825.pdf

M.v.h.
Claus
Logget

Mange venlige hilsener
Claus Rønlev
www.ronlev.dk - en side med mere end 4.000 artikler om scannede bøger og andet med interesse for slægtsforskere
Mikkel Eide Eriksen [1174]
Medlem

Beskeder: 3.774
Print enkelt indl�g
« Svar #37 Dato: 27 Jun 2019 - 09:45 »

Hej!

Jeg har afskrevet det tidligere nævnte manuskript Efterretninger om Søborg og Gilleleje Præstekald af P.C. Garde. Jeg er stadig ved at læse korrektur, men agter om en tid (formentlig i august/september) at indlevere det til DIS-Bibliotek.

https://drive.google.com/open?id=1nqswuDpQXcUBAABMUXt8ySkgAUscSa92 (PDF, 243 sider, 1 MB)

Eventuelle rettelser, tilføjelser, kommentarer til typografi eller layout* er mere end velkomne, hvadenten her i forum eller via email!

Garde nævner flere steder V.A. Sechers uddrag af den gamle kaldsbog/liber daticus, som blev påbegyndt af Wederkinch 1738 og gik tabt ved branden 1873. Det er endnu ikke lykkedes mig at finde dette uddrag, hverken i pastoratets eller Gardes arkiver, og jeg er ved at søge tilladelse til at se Sechers privatarkiv omend jeg ikke har stor tiltro til at det skulle være dér. Hvis nogen har forslag til dets befindende hører jeg dem meget gerne!

mvh
Mikkel

* Eftersom bogen er sat med LaTeX, kan selv store ændringer foretages med relativt lidt arbejde, så hold endelig ikke igen.
« Sidste ændring: 27 Jun 2019 - 09:50 af Mikkel Eide Eriksen [1174] » Logget

Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt mig på mikkel.eriksen@gmail.com
Carsten Friis Fischer [3166]
Medlem

Beskeder: 393
Print enkelt indl�g
« Svar #38 Dato: 04 Jul 2019 - 22:45 »

En skoleholder i Stubberup på Lolland har igennem flere år voldt mig problemer.

Hans navn er Hans Henrichsen.

Han bliver 2. gang gift i Herritslev på Lolland med Maria Magdalena Offesdatter Friis d. 19. feb. 1740.

Hans henrichsen var 1. gang gift med en NN.

I 1. ægteskab var der et barn NN Hansdatter som bliver begravet 26. maj 1737 i Herritslev.

Maria Magdalena Offesdatter Friis er født ca. 1790`erne.

Både hendes far og bror var præster i Sandby på Lolland.

Dette er faktisk det meste jeg ved m.h.t. disse personer.

Efter 1740 har jeg ingen anelse om hvad der sker med Hans Henrichsen og Maria Magdalena Offesdatter Friis.

Nogen som evt. ved noget.

mvh

Carsten Fischer 

 
Logget
Stinne Jensen [35785]
Medlem

Beskeder: 863
Print enkelt indl�g
« Svar #39 Dato: 13 Jul 2019 - 10:35 »

Hej

Jeg har af-fotograferet et gammelt kaldsbrev fra 3.juni 1726.
Det er Hans Wulffs udnævnelse til Skolemester i Kastbjerg Sogn.

Jeg har fået nogle kloge hoveder til at oversætte brevet.
Jeg har stadigt ikke fundet ud af hvor Hans Wulff er født, men jeg formoder det må være sydslesvig.

mvh
Stinne

Det lyder således:
Omslag:
Vidimerit* gienpart af Hans Wulffs Voca-
tion** till at være Danske Skoelemester
udi Kastbierg..  Daterit 3.Juny 1726

Vidiment = attestere
Vocation = beskikkelse til et embede
Skolemesteren i Kastbjerg
Transskription ved Slægtens Historie, april 2018
/ angiver linjeskift.
Teksten er meget blegnet.

[s. 1]
Jeg Lene Marie Havenbeck Sahl. … Marselis Frue Til Trusholm, Kiendes og hermed for Alle vitterligt giør at efftersom det haver behaget den allerhøjeste gud ved den Timmelig død at bortkalde den Velagte og vellærde danne Mand Sahl. Jens Nielsen fordum Skolemester Til dend Skole i Kastbierg by j Gierlof herrit, Som af dj gud frygtig Berømmelig Noble og forrige Ejere Til Trusholm nu Sahl. fordum var Skikket til en Christelig admindelße, effter de oprettede fundatzers Jndhold, Daterede de Trusholm dend 1 Marty 1648 og Havballegaard dend 6 Juny 1650 Og Skolen saaleedis er vorden ledig da efftersom bemte fundatzer Tillader og tilholder Trusholms Eiere, og Sogne Præsten for Udbyeneder og Kastbierg Meenigheder som Nu Ere og hereffter Kommendes Vorder at Beskiche Samme Skole Dygtige og Vel funderede Skolemestere, og med Dem at handle, effter fundatzernes formeldende Jndhold, som den Allerhøjeste Gud Kand Verre til ære og ungdommen i Kastbierg Sogn til op byggelig forfremmelse saa … af mig effter Jnderlig bøn og Paa Kaldelse til Gud Jgien udvelget og Kaldet, Saasom Ieg og veed dette mit Aabne brefs Krafft udvelger og Kalder, Dend Mandhaffte, og vel funderede Dannemand Hans Wulf forhen Rytter og Corporal under Et hans Kongl. Mayts Min Allernaadigste Arfve- / Herres og Kongens Regiment Hvilchet Høylædle og Velbaarne Hr Obrist og General Major Simon Hendrich von Donop allernaadigste har verret anfortroet, som bemelte Hans Wulfs afskeed af Dato d. 31 December 1761 widere derom formelder Til at werre och blifve hereffter Skolemestere Til bemte Kastbierg Sogne Skole, Gud give det skee, Guds allerhelligste Nafn til Ære, Hannem og Ungdommen i forde Sogn til gode og Til deris Rette Saligheds Underviißning og forbedring venligste begierende at Min Elskelige og Kiere Siæle Sørgere ærværdige og Vellærde Hr Peter Christian Piper, Sognepræst for Udbyeneder og Kastbierg Meenigheder bemte HansWulf vilde Eksaminere og effter foregaaende

[s. 2]
Befinden … Eksamen hannem da tillige med mig, effter Fundatzernes Jndhold og Tilhold Til mere bemelte Kastbierg Skoele Kald og beskiche, Og som ingen Tvilf haves at forremeltte Hans Wulf nest Guds hielp og biestand, Jo lefver, Retter og forholder sig, som fundatzerne Hannem befaller og tilholder, og dette mit og Præstens Kalds bref Hannem Videre erindere og befaller, Nemlig at hand dend til børlig Kiercke og Skole Tieneste Gudeligen og Christelig holde, og des foruden Skicher sig Jnden og uden Kiercken og Skolen, Som det en gudfrygtig og Retsindig Skolemester Egner og anstaar, og som hand agter for Gud og øfrigheden at ansvare; Saa bevilges Hannem Samme Kastbierg Skoles Jndkombster ligesom sin formands før hannem dette nøtte og haft haver og Fundatzerne ord fra ord der om for Anstaltter, Befalendes og der for Sogne mændene i Kastbierg Sogn at holde deris Børn og Ungdom til bemeltte nu beskichede Skolemesters information og underviißning j Skole og Give og Giøre hannem den aarlig Rettighed effter Fundatzerne Som Skolemesteren i bemte Kastbierg skoele Tilkommer som de plejer og forrige Skolemestere derudi Sognet hafft haver. Til BeKræftelße haver Jeg dette underskrefvet og forseiglet  dend 3 Juny 1726

Jeg Peter Christian Piper Sogne Præst Til Udbyeneder og Kastbierg Meenigheder kiendes og hermed vitterlig giør at efftersom Høyædle og Velbaaren Frue Lene Marie Hovenbeck [uklar rettelse] Til
Trusholm haver Kaldet og beskichet indbemelte Hans Wolf til at være hereffter Skolemester Til Kastbierg Skole udi dend forrige nu ved Døden af / gangene Skolemesters Sl: Jens Nielßens sted, effter dette hannem derpaa d. 3 Juny sidst afvigte med Deette Kalds brevs vidre formelding og hand haver forevist for mig Gode attestata om hans skikkelige forhold j lif og lefnet paa andre stæder, er og af mig fligtig examineret udi det som hans Embede ved kommer og derudi befunden saaledes at værre grundet, saa [indskud over linjen:] at [indskud slut] ieg vil formode han samme sit Embede, nest Guds hielp vel og Christeligen Skal forestaae saa hand bliver nu hermed ydermere confirmeret og stadfæstet til at wære hereffter

[s. 3]
Skolemester Til meere bemelte Kastbierg Skole og Til et vidnis biurd herom meddeeler ieg hannem denne min Skriftlige vocation med saadan Condition og vilkor, at hand fornefnte sit Embede troeligen og vel inden og uden Kiercken og Skolen skal forestaae og forholde sig, som Fundatzerne hannem befaler og dette Kalds brev hannem tilholder, fornemmelig at hand retsindeligen, retteligen og fligtligen oplærre Ungdommen i deris Catechismo og børne lærdom og derhos bepryder sit Embede med et helligt og U-straffeligt levnet, og vil saa Kierligen have ombedet mine Kiere tilhører j Kastbierg Sogen, at de bemelte Hans Wulf, som dend rette beskichede Skolemestere Til Kastbierg Skole Annammer og elsker, holder deris børn og Ungdom til hans information og Underviißning i Skole og give og giøre hannem dend aarlig rettighed, effter Fundatzerne som Skolemesteren i bemeldte Kastbierg Skole Tilkommer som de plejer og forrige Skolemestere derudi Sognet hafft haver, paa det at alle ting maa skee Guds allerhelligste Nafn til Lov, priis og ære og til dens Samplige Nyte og ævig salighed, hvortil ieg vil ønske baade hannem og Dennem Naade Lycke og velsignelße af Gud fader i Christo Jeßu formedelst dend Hellig Aand
Amen: Udbyeneder d. 11 Juny 1726

Conform med Originalen
   Test: H Wulff
 
Logget
Mikkel Eide Eriksen [1174]
Medlem

Beskeder: 3.774
Print enkelt indl�g
« Svar #40 Dato: 15 Jul 2019 - 04:51 »

Hej Stinne

Tak for indlægget om Hans Wulf!

Der er vist noget galt med datoerne. Kaldsbrevet er fra 1726, men angiver at Wulf er afskediget fra rytteriet 1761:

Citat
Hans Wulf forhen Rytter og Corporal under Et hans Kongl. Mayts Min Allernaadigste Arfve- / Herres og Kongens Regiment Hvilchet Høylædle og Velbaarne Hr Obrist og General Major Simon Hendrich von Donop allernaadigste har verret anfortroet, som bemelte Hans Wulfs afskeed af Dato d. 31 December 1761

Jeg formoder der menes 1716.

Under alle omstændigheder kan hans fødested måske findes via en stambog eller lignende under regimentet.

Regimentet kan findes ved at slå Simon Hendrich von Donop op hos Hirsch:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/81
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17202077#198693,37652369

Der angives på efterfølgende opslag at han blev oberst i 3. sjællandske nationale Rytterregiment 1709, og forfremmet til generalmajor 1716. Det er altså hos dette regiment, at Hans Wulf var rytter og korporal. Der findes en stambog/kommissionsrulle fra 1713:
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=sjæl+ryt+reg&ngid=1240449&ngnid=1240452

Mon ikke Wulf er at finde i denne?

Det er naturligvis også en god idé at se hvad man kan finde i stiftsarkivet, der er en masse om skolerne kan jeg se:
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Århus+Stift&d=1726&e=1726&ngid=4006887&ngnid=4006889

mvh
Mikkel
« Sidste ændring: 15 Jul 2019 - 04:53 af Mikkel Eide Eriksen [1174] » Logget

Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt mig på mikkel.eriksen@gmail.com
Stinne Jensen [35785]
Medlem

Beskeder: 863
Print enkelt indl�g
« Svar #41 Dato: 15 Jul 2019 - 19:50 »

Hej

Tak for det tilsendte.

Jeg var ved at se det originale brev, og hans afsked var 1721.

Jeg har så fundet en friseddel til Rytter Hans Christian Wulff i 1721 det kan vel godt være min Hans, selvom der står 2. Dragonregiment
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17022159#132075,21229072

På den står der et nummer i Justitsprotokollen, er det en der er på nettet idag?

Jeg har betalt en fra arkivet i København for at se om han er på rullen fra 1713, og der er han ikke på.

mvh
StinneLogget
Mikkel Eide Eriksen [1174]
Medlem

Beskeder: 3.774
Print enkelt indl�g
« Svar #42 Dato: 16 Jul 2019 - 12:09 »

Hej Stinne

Ja, det er da en mulighed, selvom det er et andet regiment. Jeg har før set soldater der blev detacheret til andre regimenter. Jeg kan nu ikke lige regne ud hvilket arkivalie kartoteksbladet henviser til.

Se også her, hvor der er lidt information om regimenterne:
https://www.wadschier.dk/haeren-garnisoner-regimentschefer/haer/3-sjællandske-nationale-rytterregiment/76
https://www.wadschier.dk/haeren-garnisoner-regimentschefer/haer/2-dragonregiment/36

Det ses at 2. Dragonregiment i 1721 var navngivet Livregiment Dragoner.

mvh
Mikkel
Logget

Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt mig på mikkel.eriksen@gmail.com
Sider: 1 [2]
  Udskriv  
 
Gå til: