Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Haderslev amt / Fæste- og brøderegister Haderslev herred 1700

Fæste- og brøderegister Haderslev herred 1700

— Arkiveret under ,

Haderslev amt, Haderslev herred, fil M43317, Haderslev amtsregnskaber - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

I det følgende er brugt Trap Danmarks stavemåde for efterfølgende lokaliteter og personer. For at lette søgningen er Peter/Peder/Peiter konsekvent stavet Peder/Pedersen, og Laurits/Laurids stavet Laurits/Lauritsen, Iffuer er stavet Iver/Iversen, Matz er stavet Mads/Madsen, Wolle/Olle er stavet Ole/Olesen, Wolluff/Olluff er stavet Oluf/Olufsen.

Øsby sogn og by.

Maren Peders er besovet af Laurits Andersen af Jylland, som er bortdragen på kongl: mayst:s flåde, og er kvinden på hospital grund og arm, giver bøde. Bøde ikke nævnt.

Sverdrup.

Peder Nissen har været uhørsom for retten, skal derfor give bøde 1 rd.

Anders Rasmussen, tjenende Peder Nissen har overfaldet en rytterkone udi hendes kvarter, navnlig Stinke Lorentses, og ellers stået for retten, og ikkun leet deraf, hvorfor han skal give bøde 1 rd.

Fornævnte Anders Rasmussen, hans hustru Ellen Anderses, er kommet for tidlig i barselseng, men han har intet til bedste, giver bøde 4 rd.

Hans Christensen, Mads Madsen (Mads Madsen er arm tjener zum hospital) og Jørgen Pedersen har udsat deres bæster udi hegningen, imod vedtægt, giver derfor bøde enhver 16 mk. er 32 mk.

Oluf Jørgensen har ladet et bæst gå løs udi kornvangen, skal give bøde 16 mk.

Hans Christensen, Hans Nissen Børløs og Peder Nissen deres gærder været brøstfældige udi ”aurits” arilds? tid, men er ingen skade sket, giver dog bøde 24 mk.

Stevelt.

Hans Christensen er anklaget af Knud Jacobsen i Hajstrup, det han har overfaldet og slået ham, til Peder Bramsens datters bryllup udi Kvistrup, Hans Christensen skal svare bøde 1 rd.

Kirsten Hanses har ingen skorsten over hendes ovn, så at stor fare er at befrygte, skal derfor give bøde 16 mk.

Nis Jørgen har i lige måde ingen skorsten over hans ovn, giver bøde 16 mk.

Christen Jensen, Byrholms tjener, sin skorsten brøstfældig, giver bøde 16 mk.

Kvistrup.

Peder Bramsen er anklaget af Jes Jepsen ibid., for skældsord i drukkenskab. Er forligt, det Peder Bramsen skal svare bøde 24 mk.

Fornævnte Peder Bramsen har tøjret vrinske heste udi hegnens [tid] imod vedtægt, skal derfor give bøde 32 mk.

Hajstrup.

Nis Jørgensen skal fæste salig Jørgen Hansens toftegods, giver fæste 2 rd.

Hans Hansen skal fæste salig Mads Fallsens ½ gård, som han, efter vurdering har påtaget, med enken, giver fæste 4 rd.

Hoptrup sogn.

Kestrup.

Jes Rafn [Ravn] er anklaget af Fall Pedersen i Sønderby Vilstrup for skældsord, som han imod ham, udi Lorents Bastiansens hus i Haderslev, har ladet falde. Er forligt, det Jes Rafn skal svare kongl: bøder 1 rd.

Jes Rafn er anklaget af Jacob Jørgensen for skældsmål og slagsmål. Er forligt, Jes Rafn skal give bøde 1 rd.

Peder Hansen, tjenende Jacob Jørgensen, er anklaget af Jep Jørgensen i Langhorn, det fornævnte Peder Hansen har slået hans søn et hul i sit hoved, på marken, Peder Hansen skal svare bøde, og har Jacob Jørgensen lovet derfor 1 rd. (Jacob Jürgensen Schlesvig Thum Capitels Tiener).

Nis Madsen er anklaget af Nis Hansen i Langhorn, det han har beskyldt ham anlangende nogle ”Pæker”, som fornævnte Nis Madsen skal være frakommet. Er forligt, det Nis Madsen skal give bøde 24 mk.

Efterskrevne er anklaget af Hans Hytholm, det de har ladet ham en del sit korn og græs år 1698 opæde, som af 6 mænd er besigtiget og ilagt, og nu først der udi dom er afsagt, skal derfor give bøde, nemlig: Jes Andersen i Stensbjerg gjort skade for 3 skp. rug, 16 mk., Nis Erichsen i Kærby 3 skp. ditto, 16 mk., Peder Nielsen 2 skp., Iver Lassen ½ skp., 2 ½ skp., 16 mk., Lauve Mortensen 1 skp., Nis Madsen 1 skp., er 2 skp., 16 mk., Hans Brærå 1 skp., Hans Pedersen 1 skp., er 2 skp., 16 mk., Peder Hansen 1 skp., Jes Rafn ½ skp., er 1½ skp., 16 mk., Nis Pedersen i Kirkeby ½ skp. 8 mk., Jes Madsen ibid., ½ skp., 8 mk., Laue Madsen 1 skp., Hans Nielsen 1 skp., er 16 mk.

Salig Peder Hansen Alsings landboel, hans skorsten er udygtig, og ikke ud af huset, giver bøde, dog de efterladte børn er ganske arm.

Oluf Clemendsen er anklaget af Hans Hytholm, det han har beskyldt Hans Hytholms børn for et stykke ”Tycler?”. Er forligt, det Oluf Clemendsen skal give bøde 16 mk.

Mads Lauritsen i Stensbjerg er anklaget af Nis Jacobsen Tordsen i Nørby Marstrup, det han har tilføjet ham skade på sin havre på marken, så at han ikke der imod sin ed kunne aflægge, giver derfor bøde 24 mk.

Jes Andersen Fuglsang er anklaget af Hans Andersen i Brærå, det han har overfaldet ham på Haderslev vej, i drukkenskab, med ord, som Hans Andersen formener sig at være for nær talt, Jes Andersen skal svare bøde.

Mads Lassen er anklaget af Hans Riggelsen, det han har overfaldet og slået ham med en svøbe, i hans egen vogn, har været citeret, og vedstod, at det var sket udi drukkenskab, Mads Lassen skal give bøde 1 rd.

Oluf Clemendsen hans skorsten er ganske udygtig og ikke ud af huset, giver derfor bøde 16 mk.

Kirkeby.

Simon Poulsen er, efter given varsel, ikke mødt Nis Andersen i Marstrup til sin tiltale at svare anlangende gælds fordring, giver bøde 24 mk.

Nis Andersens skorsten i lige måde ganske udygtig, og ikke ud af taget, giver derfor bøde 16 mk.

Hans Jacobsen skal fæste Simon Nissens landboel, som han sig tilforhandlet har, giver fæste 1 rd.

Christen Madsen og Iver Bertelsen har ingen skorsten over deres ovn, giver derfor bøde 32 mk.

Anders Madsens enke og Laue Hansen deres skorstene uren og udygtig, giver bøde enhver 16 mk. er 32 mk.

Råde.

Thomas Nielsen har ingen skorsten over hans ovn, giver bøde 16 mk.

Flovt.

Claus Hansen har gjort helligdags arbejde med hø, som han har optagen af ”Røden?”, giver bøde 1 rd.

Gregers Hansen i lige måde giver bøde 1 rd.

Peder Pedersen, inderst, har høstet korn på en søndag, dog på nøds vegne, giver bøde efter hans slette tilstand 16 mk.

Jens Andersen, som er Anders Jensens søn, har høstet korn tidlig på en søndag morgen, skal derfor give bøde 1 rd.

Claus Hansen, Gertrud Peders og Nis Erichsen deres svin har været ”uprynet” og gjort stor skade på byens eng jord, mosen kaldet. Giver derfor bøde, hver 16 sk. er 1 rd.

Hans Olufsen har ladet sine fedesvin udgå på deres engjord og gjort skade, giver bøde 16 mk.

Fornævnte Hans Olufsen har ingen skorsten over sin bageovn, giver derfor bøde 16 mk.

Hyrup.

Jes Pedersen, tjenende Hans Jepsen, er anklaget af Peder Hansen ibid., det han har overfaldet ham på marken, med en ubeskeden mund, har været citeret, og kunne det ikke nægte, Jes Pedersen skal give bøde, og har Hans Jepsen lovet derfor 1 rd.

Thomas Hjuler sin skorsten udygtig, giver derfor bøde 16 mk.

Årø.

Mads Nielsen skal fæste Claus Simensens ½ gård, som han til ham har afstået, og formedelst vurdering påtaget, giver fæste 8 rd.

Halk sogn og by.

Jep Iversen skal fæste Gert ”Schornsens” Svendsens? ⅓ part gård, som han, efter vurdering, har påtaget, og er gården, imod den afgift deraf gives, ikkun ringe på bygning, giver fæste 2 rd.

Peder Gregersen har ladet nogle ufine ord falde imod Jens Iversen, sognefoged i Ultang, på Haderslev gade, anlangende kongl: maysts: gærders? besigtigelse. Er forligt, det Peder Gregersen skal svare kongl: maysts: bøder, dog det af ham var sket i drukkenskab, 1 rd.

Bertel Nissen, tjenende Mads Thomasen, er angiven af Michel Pedersen ibid., at han har overfaldet og slået ham på marken. Bertel Nissen skal svare bøde, og har Mads Thomasen lovet derfor, 24 mk.

Peder Jensen, tjenende Peder Gregersen, har besovet Anna Knudsdatter, men vil ægte hverandre, giver bøde 9 rd.

Anders Nissen skal fæste sin ⅓ og ¼ gård, som han, efter vurdering, har påtaget, men er allerede anno 1696 for 10 rd. fæste indført, og formår hans lejlighed derfor ej mere at udgive 8 rd.

Gert ”Schvensen” hans bageovn brøstfældig, giver derfor bøde 16 mk.

Jens Pedersen Landbol, en skorsten og bageovn under åben tag, og er ikke overbygget, giver derfor bøde, alt for at forekomme 16 mk.

Peder Nissen, skrædder, landbols mand, en bageovn i lige måde under åben tag, giver derfor bøde 16 mk.

Hans Nielses, landbol, sin skorsten er ikke ud af huset, giver bøde 16 mk.

Sode.

Sidsel Nisses har en brøstfældig bageovn, giver bøde 16 mk.

Hejsager.

Jacob Nissen, skrædder og Anders Svendsen? har været stridig om en armfuld, eller bør[fuld] hø, hvilket Christen Jydsen [Ytzen] har forårsaget formedelst han har solgt dem begge, græsset til samme hø, og der udover har Jacob Nissen skældt på ærens vegne på Anders ”Schwensen?” det han havde stjålet hans hø, der dog han havde hjemmel dertil. Er forligt, det Jacob Nissen erklærede Anders ”Schwensen” og han så vel som Christen Jydsen [Ytzen] skal svare bøde, giver enhver 24 sk?. er 1 rd.

Mads Nissen ”gambyekier” [Gammelbykær] er anklaget af Vilhelm Jørgensen, tjenende Jens Iversen i Ultang, det fornævnte Mads Nissen har overfaldet ham med onde ord i Haderslev, Mads Nissen har været citeret og erklærede sig det, han aldeles intet vidste deraf han var overgiven drukken, hvilket klager også med ham, stadfæstede Mads Nissen, giver dog bøde 16 mk.

Jørgen Nissen, Maren Hanses, Iver Jessen, Hans Madsen, Peder Clausen, Peder Nissen, deres bageovne er ikke overbygget, men står under åben tag, så at stor fare er at befrygte, giver derfor bøde enhver 16 som er 2 rd.

Maren Sørens? landbol har en brøstfældig skorsten og ”Hysfuer”, giver bøde 16 mk.

Mads Nissen og Christen Hansen, landboler har brøstfældige bageovne og ”Hyshuer?”, giver bøde 32 mk.

Peder Eskildsen har en brøstfældig bageovn, giver bøde 16 mk.

Peder Christensens skorsten og bageovn står under åben tag og er intet af overbygget, 16 mk.

Søren Murmand, Peder Tuesen og Nis Lauritsen deres bageovne står under åben tag og er intet overbygget, giver bøde 1 rd.

Jochum Kock har en ubrugelig bageovn, som står under åben tag, og er intet over bygget, giver bøde 16 mk.

Jørgen Pedersen Boym er efter given varsel ikke mødt, Nis Jacobsen i Nørby Marstrup til sin tiltale at svare, giver bøde 16 mk.

Grarup sogn.

Solkær.

Peder Jørgensen, tjenende Trine Christensdatter, har givet Jes Nissen, tjenende Mads Pedersen samme sted, en ørefigen, som han ikke nægter, giver derfor bøde 1 rd.

Jes Nissen har truet og undsagt fornævnte Peder Jørgensen, og der foruden ligget med en bøsse under et gærde, at ville have skudt ham. Er forligt, og bekender Jes Nissen det, han har gjort det af uforstandighed, eftersom han ikkun er ung, giver bøde, som Mads Pedersen har lovet for 2 rd.

Starup sogn. Sdr. Starup.

Lønt.

Jens Christensen er anklaget af Hans Mortensen, tjenende Bodel [Bodil] Mortens i Lunding, det han har overfaldet ham med ubekvemme ord, som er sket i drukkenskab, så Jes Christensen erklærede sig, det han vidste der intet af, skal dog svare bøde 1 rd.

Lunding.

Christen Hansen, tjenende Mads Knudsen, er anklaget af Karen Pedersdatter, tjenende der samme sted, det fornævnte Christen Hansen har overfaldet og slået hende, Christen Hansen skal svare bøde 1 rd.

Jens Jensen, Mads Jepsen og Bodel Mortens deres skorstene og bageovne er ikke af husene udbygget, ej heller nogen Hyver over, så at skade for dem selv og naboerne er at formode, giver derfor bøde 1 rd.

Vandling.

Claus Christensen skal fæste sin salig faders Christen Lauritsens ½ fæstegård, giver fæste 5 rd.

Fæster Terkelsen, tjenende Claus Christensen, er anklaget af Jørgen Nissen i Brorsbøl, det han har hugget ham en 10 eller 12 båndstager fra af sin ejendoms skov, Fæster Terkelsen skal svare bøde 16 mk.

Morten Nielsen, tjenende Tord Hinrichsen, er anklaget af Hans Nissen ibid., det han har ladet falde nogle ord om ham på ærens vegne, Morten Nielsen skal svare bøde 24 mk.

Claus Christensen sin skorsten og bageovn er ikke af huset udbygget, ej heller nogen hyfue over, giver bøde 16 mk.

Brorsbøl.

Mads Hansen sin skorsten og bageovn er ikke af huset udbygget, ej heller nogen hyfuer, giver bøde 16 mk.

Vilstrup sogn.

Nørby Vilstrup.

Bertel Jessen skal fæste Christen Jepsens ¼ gård, som han til ham afstået har, giver fæste 2 rd.

Christen Boyesen, tjenende Jes Hansen Rafn [Ravn] er anklaget af Anna Sørensdatter han har overfaldet hende med en ond mund og truet at ville slå hende, Christen skal svare bøde, og har Jes Hansen Rafn lovet derfor 1 rd.

Sønderby Vilstrup.

”Scharne” Pedersen er anklaget af Claus Hansen, tjenende Nis Pedersen, det han har overfaldet og slået ham på marken, Scharne Pedersen skal svare bøde 1 rd.

Hans Pedersen Susdall og Fall Pedersen er anklaget af Claus Christensen skrædder der samme sted, det Hans Pedersen slog ham et hul i sit hoved, og Fall Pedersen slog ham til jorden, til Bertel Nissens til bryllup, giver bøde hver 24 mk. er 1 rd.

Hans Rafn [Ravn] i Hovst, Helle Pedersen og Falle Pedersen i Sønderby Vilstrup har haft stridighed imellem dem med ord og slagsmål. Er forligt, det de samtlige skal stande for kongl: maysts: bøder enhver den 3sie part 1 rd. er 3 rd.

Christen Christensen skrædder landbol på præstens ejendoms grund, sin skorsten er udygtig, giver derfor bøde 16 mk.

Kelstrup.

Jep Simonsen skal fæste salig Peder Iversens gård, hvor på, for dens ringe bygning ½ afslag er givet, giver fæste 5 rd.

Nis Hansen Juhlsgaard er anklaget af Hans Hansen, det fornævnte Nis Hansen har overfaldet og slået ham til Niels Christensens samme sted, Nis Hansen giver bøde 1 rd.

Nis Hansen Hejsager, kirketjener, er anklaget af Jens Simonsen ibid., det fornævnte Nis Hansen har overfaldet og slået ham nogle slag i sit hoved med en kæp, til sognefogdens Jørgen Sørensens i Nørby Vilstrup, Nis Hansen giver bøde 1 rd.

Nis Hansen Juhlsgaard skal fæste sin fader Hans Jessens ½ gård, giver fæste 6 rd.

Jacob Hansen er anklaget af Hans Jensen ibid., for stridige ord i drukkenskab, som skete forleden år til Hans Nissens ibid., Jacob Hansen giver bøde 1 rd.

Hans Langkærs skorsten er udygtig, skal derfor give bøde 16 mk.

Hiendre Thomasen sin bageovn er ganske brøstfældig, skal derfor give bøde 16 mk.

Grødebøl.

Jens Jacobsen skal fæste salig Søren Rafns [Ravn] hele gård, giver fæste 16 rd.

Jes Lauritsen, at han ikke er mødt til rette tid at være en af de 8te tinghørere, giver bøde 24 mk.

Margit Hansdatter er besovet af en rytter ved navn Jochum Hendrich, dog siden ægtet hverandre, og er fornævnte Jochum Hendrich nu ved døden afgangen.

”Ouve”? [Ove?] Jacobsen skal fæste sin fader Jacob Outsens ¼ gård, som han til ham har afstået, giver fæste 1 rd.

Nørby Marstrup i Hoptrup sogn.

Christen Iversen, Nis Gerdsen, ”otter” [Otto?] Michelsen og Anders Poulsen har tilføjet Nis Jacobsen Tordsen skade på sin havre på marken, skal derfor give bøde, enhver 16 mk. er 1 rd. 16 mk.

”Olter” [Otto?] Michelsen sin skorsten er også udygtig og ikke ud af taget, giver bøde 16 mk.

Sønderby Marstrup i Hoptrup sogn.

Las Nissen Gertsen, Knud Jessen, Jørgen Jørgensen, Mads Iversen og Eskil Smed [Mads Iversen og Eskil Smed er arme tjenere] har gjort Nis Jacobsen Tordsen i Nørby Marstrup skade på sin havre udi marken, skal derfor give bøde enhver 16 mk. er 1 rd. 32 mk.

Barbara Frideriksdatter er besovet af Johan N., som er bortløbet, kvinden skal give bøde, som Nis Andersen har lovet for, 6 rd.

Jørgen Pedersen, bødker skal fæste Sindet Rasmuses ”budde” landbol, giver fæste 1 rd.

Gammel Haderslev sogn og by.

Jep Rasmussen er, efter given varsel, ikke mødt hr. Jens Rafn[Ravn] pastor samme sted, til sin tiltale at svare anlangende gælds fordring, gier derfor bøde 16 mk.

Anders Olufsen er anklaget af hr. Jens Bertelsen, rådmand i Haderslev, det han har hængt et led ved sin gård, som ”ing? børs” at være, og uden lov og minde gjort en vej og kørt over fornævnte hr. Jens Bertel-sens, Laurits Lerskovs og Hans Klosters jord, Anders Olufsen giver derfor bøde 1 rd.

Peder Hansens hustru Gunde Peders er kommet for tidlig i barselseng, giver derfor bøde, og var de begge den tid tjenende hos Jørgen Fries, så og har Hans Pedersen på slottets juridiction lovet derfor, men det er fattige folk, og er karlen nu rytter 9 rd.

Erlev.

Michel Pedersen hans skorsten og bageovn er brøsten og uygtig, og at skade deraf er at formode, giver derfor bøde 16 mk.

Langkær.

Claus Madsen er anklaget af Hans Hytholm i Kestrup for skældsord, som han imod ham og hans hustru, udi Peder Taysens hus på Slottets jord, og Poul Madsens hus i Haderslev har ladet falde. Er forligt, det Claus Madsen skal derfor give bøde 1 rd.

Mads Pedersen er anklaget af Laurits Hansen i Høgelund, det han har slået ham, på vejen fra Haderslev, udi sin egen vogn. Er forligt, det Mads Pedersen skal svare 1 rd.

Ejsbøl.

Mads Boysen skal fæste salig Peder Lauritsens hele fæstegård, som han, med enken, har påtaget, giver deraf fæste 16 rd.

Fornævnte Mads Boysen er anklaget af Karen Simonsdatter samme sted, det han har slået og skældt hende. Er forligt, eftersom det var sket udi hastighed, dog skal Mads Boysen give 1 rd.

Karen Simensdatter [Simonsdatter] har slået Mads Boysens dreng Johan N., skal derfor give bøde 1 rd.

Stokkerhoved.

Jes Sørensen har gjort helligdags arbejde med skovkøren, giver derfor bøde 16 mk.

Moltrup sogn og by.

Hans Fries sin skorsten udi et lidet hus, ganske udygtig, giver derfor bøde 16 mk.

Bramdrup.

Jens Juhl er efter given varsel ikke mødt anlangende den stridige sag imellem Oluf Nissen og Christen Way [Bay?], skal derfor give bøde 1 rd.

Christen Way? har frapløjet Oluf Nissen af sin skifte Rørmose kaldet, ni alen udi længden og 22 alen i bredden, som af 6 mænd er besigtiget og edlig afvundet, og der foruden med vidnesbyrd det ham er over bevist, giver derfor bøde 1 rd.

Christen Way? har uden lov og minde frahøstet Jens Pedersen af sin bygager så meget som en kierst? Til 2 sk. estimeret, og det borttaget. Er forligt, det Christen Way skal svare derfor bøde 16 mk.

Laue Hermensen er anklaget af Jochum Rydiksen , det han har givet ham en ørefigen, som skete til tønde ”Drill” til Nis Hansens, på Sct. Michels dag, Laue Hermensen giver derfor bøde, efter som han det ikke nægter 1 rd.

Peder Nissen, som er Nis ”dens Søn” var fornævnte tid og sted i slagsmål med Mads Jepsen Bramhale, giver bøde 1 rd.

Christen Madsen har indkørt et læs korn på en søndag, giver bøde 16 mk.

Jens Pedersen skal fæste Hans Hansen Juhls ringe halve gård, som han, efter vurdering, har påtaget, giver fæste, men lever i forhåbning derpå halv afslag at nyde, lige som han på sin anden halve gård har, 3 rd.

Nok fornævnte Jens Pedersen sin skorsten er udygtig, giver derfor bøde 16 mk.

Hans Hansen, værende hos Laue Hermensen, hans hustru er kommen for tidlig i barselseng, giver bøde 9 rd.

Jens Juhl hans bageovn er ingen skorsten over, så at stor fare er derved, giver derfor bøde 16 mk.

Jens Michelsens bageovn lige så, giver bøde 16 mk.

Jochum Rydiksens bageovn i lige måde, giver bøde 16 mk.

Jes Bundes skorsten ganske udygtig, giver bøde 16 mk.

Mads Pedersen landbol, som har intet til bedste, hans skorsten udygtig, giver bøde 16 mk.

Rovstrup.

Staffen? Atzersen er anklaget af Nis Pedersen i Kokær, det fornævnte Staffen Atzersen har fordølget og bortsolgt et stykke ”Trøck?”, som Nis Pedersen var fra kommen. Er forligt, det Staffen Atzersen skal forskaffe ham sit ”Tyg” [tøj?] igen, og give bøde 2 rd.

Nis Jensen skal fæste sin salig faders Jens Madsens landboel, som står på gadejord, og ikkun [ulæselig] beregnes, giver fæste 1 rd.

Errested by? i Bjerning sogn?

Hans Nommensen skal fæste Christen Pedersen Tømmes hus, sin halve fæstegård, som han til ham afstået har, giver fæste 2 rd.

Jørgen Madsen sin skorsten og bageovn er udygtige, giver derfor bøde 16 mk.

Jeronimus Joensen hans skorsten brækfældig, og har ingen skorsten over bageovn, giver bøde 16 mk.

Jens Lauritsen har i lige måde ingen skorsten over hans bageovn, giver bøde 16 mk.

Åstrup sogn og by.

Anders Lauritsen Kried og Troels Hansen er ikke mødt at være af de 8te tinghørere, giver derfor bøde 16 mk

Rasmus Hansen og Christen Gregersen i lige måde, er dog siden mødt, og dem undskyldt, at deres udeblivelse ikke var sket af nogen modvillighed giver bøde 16 mk.

Fall Christensen, Nygaards smedehus der samme sted, ovn og skorsten udygtig, giver bøde 16 mk.

Anders Krieds bageovn udygtig, giver derfor bøde 16 mk.

Troels Hansen har ingen skorsten over hans bageovn, giver bøde {ikke nævnt]

Michel Mogensen i lige måde.

Peder Suder i lige måde.

Vonsbæk sogn og by.

Iver Pedersen, som er Peder Knudsen, kirketjener, hans søn, har været stridig om et lidet stykke træ af en eg, med Nis Gymos i Sillerup og Peder Christensen i Vildfang, hvilket stykke træ skal være med det høje vand bortflyttet. Er forligt, det Jens Pedersen skal svare bøde 1 rd.

Jens Lauritsen hans hustru Karen Jenses er kommet noget for tidlig i barselseng, giver bøde 6 rd.

Knud Pedersen har ingen skorsten over sin bageovn, giver derfor bøde 16 mk.

Peder Erboe i lige måde 16 mk.

Bæk.

Laue Jensen skal fæste sin salig fader Jens Poulsens hele fæstegård, giver fæste 12 rd.

Feldum.

Søren Hansen er anklaget af Hans Pedersen i Sillerup, det fornævnte Søren Hansen har pløjet ham for nær i Sillerup Lykke, somme steder 1 fure, somme steder 2 furer og somme steder 3 furer, Søren Hansen skal svare bøde 1 rd.

Nok fornævnte Søren Hansen har ingen skorsten over hans bageovn, giver derfor bøde 16 mk.

Ørby.

Dines Erichsen og Nis Tuesen har ingen skorsten over deres bageovne, giver en hver bøde er 32 mk.

Sillerup by.

Johan Frandsen skal fæste Laurits Jørgensens ½ gård, som fornævnte Johan Frandsen, efter vurdering, har påtaget, efter som Bertram Lauritsen, som ellers samme ½ gård skulle have påtaget den samme, udi elendighed er fradød, giver fæste 3 rd.

Anna Lauritsdatter, nu tjenende apoteker Hinrich Helms i Haderslev, er besovet udi Strøbæk ved Aabenraa, og udlagt en Jyllands karl til barnefader, kvinden er fattig, giver bøde 2 rd.

Bertel Hansen Toftman sin bageovn lidet brøstfældig, men anlover den straks at lade reparere, giver dog bøde 16 mk.

Slottets jord.

Bertel Clausen er gangen dom over for gælds fordring til Gregers Lassen og Jeronimus Meinicke, som forlover for kirkepenge til hr. provsten, skal derfor give sine falds bøder 18 mk.

Jens Andersens hustru Margrete Jenses er anklaget af Mads Pedersen, det fornævnte Margrete Jenses har talt ham for nær på ærens vegne. Er forligt, det hun ham igen har erklæret, og skal betale kongl: maysts: bøde, men hun er fattig 16 mk.

Mads Pedersen har bandet for retten, skal derfor give bøde 24 mk.

Peder Taysen har kradset sin svend Torben N. udi ansigtet, Peder Taysen skal derfor give bøde 1 rd.

Christian Jonassen er ikke mødt sit givne varsel udi den stridige sag imellem Mads Pedersen og Jens Andersen at afhjemle, giver bøde 16 mk.

Nok har Christian Jonassen tillige med Johan Pedersen, fisker i Haderslev, overfalden og slået Nis Thomasen og sin søn Thomas Nissen i Åstrup, ved Nybro fiskedræt, så og med magt borttaget Nis Thomasens okse, item den samme fra den rette jurisdiction bortført og indtil dato beholdt, skal derfor give bøde 2 rd.

Daniel Pedersen, skomagersvend, værende hos Hinrich Philip ”frishaster”, har udgydt skældsord udi laug og selskab til Trincke Mummes, hvor samme sted Jeronimus Meinicke var til stede, og ved sådan skældsord været årsag, det Jeronimus Meincke og fornævnte Daniel Pedersen har været i strid og slagsmål tilsammen, idet Daniel Pedersen vedstår 1: At Jeronimus Meinicke er kommet til jorden. 2: At der har

været blod i sit hår, som han har fået den tid han har faldet og for det 3die bekom nogen rift i sit ansigt, skal derfor, efter afsagte dom give bøde [ikke noteret bøde].

Knud Pedersen har besovet Anna Mortensdatter, skal derfor give bøde 6 rd.

Lorents Nygaard, efter given lovlig kald og varsel, ikke mødt anlangende det, ham anno 1681 til Haderslev byting var tov overgangen, giver derfor bøde 1 rd.

Bertel Madsen har, efter befaling med Jep Knudsen ikke villet varsel give, skal give bøde 12 mk.

Mads Poulsen Hajstrup, sin bod, hvor udi Niels Christensen nu bor, hans skorsten er ikke ud af taget, giver derfor bøde 16 mk.

Haderslev by.

Rudolf Sirick har, uden nogen øvrigheds tilladelse, gjort ransagning hos Nis Ravn på Slottets jord, efter nogle penge som fornævnte Rudolf Sirick var frakommen, er derfor til tinge citeret, og erbød sig, for sådan forseelse han, som et ungt menneske har begået, hans kongl: maysts: bøder at betale, så vidt øvrigheden ikke nådigst vil efterlade, giver 2 rd.