Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Haderslev amt / Fæste- og brøderegister Haderslev herred 1701

Fæste- og brøderegister Haderslev herred 1701

— Arkiveret under ,

Haderslev amt, Haderslev herred, fil M43318, Haderslev amtsregnskaber - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

I det følgende er brugt Trap Danmarks stavemåde for efterfølgende lokaliteter og personer. For at lette søgningen er Peter/Peder/Peiter konsekvent stavet Peder/Pedersen, og Laurits/Laurids stavet Laurits/Lauritsen, Iffuer er stavet Iver/Iversen, Matz er stavet Mads/Madsen, Wolle/Olle er stavet Ole/Olesen, Wolluff/Olluff er stavet Oluf/Olufsen.

Øsby sogn.

Sverdrup.

Anders Nielsen er anklaget af Jørgen Skrædder ibid., det Anders Nielsens folk har kast ham for nær med deres dige samme sted en fure, somme steder 2 furer over på Jørgen Skrædders ager, der de diget er befundet således, Anders Nielsen for sit folk skal svare bøde 2 rd.

Anders Rasmussen har beskyldt Peder Nissen det, han har ligget med en soldaterkone udi et ondt letfærdigt levned, kunne det ikke bevise, blev dog forligt, det Anders Rasmussen for sin munds skyld skal svare bøde 1 rd.

Nis Sivertsen og Jørgen Hansen har foruden hr. herredsfogden og husfogdens bevilling besigtiget det kirkejord udi Navtrup mark, giver bøde 2 rd.

Stevelt.

Christen Jensen og Peder Madsen har haft slagsmål med hinanden, Christen Jensen giver bøde 24 mk.

Kirsten Hanses 1 skorsten uden nogen ”Huusve” hætte? over, giver bøde 16 mk.

Nis Jørgensen i lige måde ingen Huusve over skorstenen, giver bøde 16 mk.

Kvistrup.

Jes Fallsen er anklaget af hr Jens Raben [Ravn], sognepræst udi Øsby sogn, det fornævnte Jes Fallsen har overfaldet præsten med skældsord, til Peder Ebsen i Kvistrup til bryllup, såvel også skældt på kirkeværgen Gregers Olufsen i Vestergaard og Jes Jebsen i Kvistrup. Jes Fallsen har undskyldt sig, at det var sket udi drukkenskab. Item også særdeles for den sag som fornævnte Jes Fallsen samme aften var indkommet udi Jes Jebsens hus. Er alt sammen forligt, det Jes Fallsen skal svare bøde 10 rd.

Hajstrup.

Nis Jørgensen er anklaget af ”Hinander” Nissen på Årø, det fornævnte Nis Jørgensen har beskyldt ham for et lidet stykke eg. Er forligt, det Nis Jørgensen skal svare bøde 1 rd.

Hans Nissen og Hans Hansen formedelst de ikke har mødt deres varsel at afhjemle, giver bøde 1 rd.

Christen Madsen en skorsten uden ”Hye”, giver bøde 16 mk.

Iver Bertelsens ”Hye” udygtig, anlover til foråret den at forbedre, 16 mk.

Hans Iversen skal fæste Niels Bertelsens ¼ gård, giver fæste 2 rd.

Råde.

Peder Lauritsen har understanden sig at lægge skatten foruden skattelæggerens vilje og minde, skal derfor give bøde 2 rd.

Jes Clemendsen over hans skorsten er ingen ”Huusve”, giver bøde 16 mk.

Tomas Nielsen lige så uden Huusve, 16 mk.

Flovt.

Jens Pedersen har på en søndag ud aget lam til Haderslev, og forsømt gudstjeneste, giver bøde 24 mk.

Peder Nissen er i lige måde af Jens Pedersen angivet, at have udkørt med lam til Haderslev på en søndag, giver bøde 24 mk.

Christen Jensen har besovet Sinnet Pedersdatter, hun er død, og karlen er under militsen. Ingen bøde angivet.

Peder Nissen, helligdags foged, det ikke i rette tid angivet, giver bøde 1 rd.

Gregers Hansen for 2 brøstfældige gærder, efter brandvidner, giver bøde 8 mk.

Oluf Pedersen for en ditto, 4 mk.

Mette Jesses toftmand, 1 ditto, 4 mk.

Nis Erichsen, 1 ditto, 4 mk.

Jens Pedersen i Nis Erichsens hus har ladet 2 køer, i hegnets [tid] i marken ladet løsgange, giver bøde 1 rd.

Mads Jessen har haft 2de svin uprynet i foråret, som har opkastet byens enge, giver bøde 1 rd.

Anders Jensen i lige måde 1 svin uprynet, giver bøde 1 rd.

Kirsten Pedersdatter er besovet af Niels Baltzersen ibid., Niels Baltzersen svarer både for sig og hendes bøder, hvorfor Oluf Pedersen har caveret 18 rd.

Hyrup.

Christen Jørgensen er anklaget af Jørgen Pedersen, det Christen Jørgensen har kastet ham et stykke dige for nær for 3 år siden. Har været citeret, og Christen Jørgensen sagde, at han havde det udi Jørgen Pedersens minde, hvilket han ikke benægtede, at jo har givet ham minde til at dige på sit eget, men ikke at dige på sin grund. Christen Jørgensen giver bøde 1 rd.

Jes Jørgensen, Fall Jørgensens broder er anklaget af Jørgen Pedersen, det fornævnte Jes Jørgensen har udpløjet af sin jord ved Flovt ”Stenge”, Jes Jørgensen skal give bøde 1 rd.

I lige måde er også fornævnte Jes Jørgensen i Hyrup anklaget af Jørgen Pedersen ibid., at den tid han ”jaget?” ham var for nær pløjet, da lod Jes Jørgensen nogle ord imod ham falde på ærens vegne, Jes Jørgensen skal give bøde 24 mk.

Fall Jørgensen skal fæste sin fader Jørgen Fallsens ½ gård 6 rd.

Bertel Iversen skal fæste sin faders Iver Bertelsens ½ gård ibid., 5 rd.

Thomas Juhler hans skorstene er uden nogen ”Hussve” over, giver bøde 16 mk.

Jep Jørgensens skorsten er brøstfældig, 16 mk.

Simen [Simon] Bertelsen i Sparlund har været citeret anlangende det vandløb? af Sverup? mose, at de samtlige kunne få vandet deraf, er modvilligen ikke mødt, giver bøde 1 rd.

Vestergaard.

Gregers Olufsen, formedelst den concept han, efter herredsfogdens Rosback befaling ved 2 rds. bøde skulle bringe tilstede, men ikke efterlevet, giver derfor bøde 2 rd.

Årø.

En dreng ved navn Poul Madsen af Hajstrup, har besovet Anna Laursdatter fra Bogø, giver bøde 6 rd.

Adam Skrædders hustru er kommen for tidlig udi barselseng, giver bøde 1 rd.

Halk sogn og by.

Hans Jensen, Jens Knudsens søn er anklaget af Christen Sørensen ibid., det han har overfaldet og slået ham. Har været citeret, kunne det ikke nægte, er begge drenge, Hans Jensen skal give bøde 24 mk.

Gregers Jensen, Hans Jacobsen, Jørgen Nissen og Peder Jensen er anklaget af Hans Andersen, det fornævnte 4re unge karle har ladet nogle ord falde om hans kone, på ærens vegne, hvortil fornævnte Jørgen Nissen var den fornemste. Er forligt at de alle 4re skal give bøde i alt 2 rd.

Jørgen Fallsen i Medsted er anklaget af Mads Jensen, det fornævnte Jørgen Fallsen har slået ham en ørefigen, der de gik fra husrejsning fra Jørgen Fallsens egen datter. Har været citeret, Jørgen Fallsen kunne det ikke nægte, giver derfor bøde 1 rd.

Jep Raun fordi han ikke til tinge er mødt at svare anlangende det han år 1686 er blevet fordelt, og dog har været af de 8te mænd, giver bøde 24 mk.

Peder Gertsen? formedelst han ikke har mødt til tinge anlangende det stridige mageskifte imellem ham og enken Anna Nisses ibid., skal derfor give bøde 1 rd.

Knud Simonsen i Langmose har haft slagsmål i Hørregaard med nogle af Erlev, har været efter dem med en dragen degen, giver bøde 4 rd.

Sidsel Pedersdatter er besovet af Jørgen Callesen, rytter 6 rd. Rytteren er i Holland under major Oldenborgs compagni.

Hejsager.

Peder Nissen en bageovn som står under åben tag 16 mk.

Søren Murmand 1 bageovn ligeså 16 mk.

Hans Madsen 1 bageovn på samme måde 16 mk.

Peder Tuesen 1 bageovn i lige måde 16 mk.

Maren Hanses 1 ditto, ligeså 16 mk.

Jørgen Nissen 1 ditto des ligeste 16 mk.

Maren Christensdatter en ubrugelig bageovn, som ikke er brugt i 5 år 16 mk.

Maren Svends? en skorsten og en bageovn, som står under åben tag, har nyligen brudt det gamle ”Hyffuer”, vil straks lade en ny opsætte igen, 16 mk.

Anders Christensen 1 bageovn og skorsten under åben tag, har nylig antaget dette hans kongl: maysts: landbol, og vil straks en ”Hyffver” derover forskaffe, 16 mk.

Hans Kockes udlejede kammer er en fiel skorsten ud af huset på 16 mk.

Peder Clausen en bageovn med en kue over, er fast uden fare 16 mk.

Christian Christiansen, skoflækker er anklaget af Johannes Møller i Ultang mølle, det fornævnte Christian Christiansen har udi Johannes Møllers fraværelse skældt på ham på ærens vegne. Christian Christiansen har erklæret ham igen for retten og undskyldt sig, det han har været over given drukken, Christian Christiansen giver bøde 32 mk., som Knud Jørgensen og Iver Jessen i Hejsager har caveret for.

Hans Pedersen, tjenende Søren Madsen, er anklaget af Mads Nissen i Gammelby kær ibid., det fornævnte Hans Pedersen har slået hans søn på marken, Hans Pedersen skal give bøde, Søren Madsen caveret derfor 32 mk.

Maren Svends søn Anders Svendsen er anklaget af en del de Hejsager mænd, at de har fundet 3 slags på sin ager, var ud af noget var stjålen. De Hejsager mænd har denne gang efterladt ham denne forseelse, om det må ske med øvrighedens vilje og samtykke, men skal svare bøde til hans kongl: mayst: 1 rd.

Knud Jørgensen er anklaget af Søren Madsen, det fornævnte Knud Jørgensen har overfaldet ham uden nogen given årsag udi Mads Pedersens hus på slottets jord, og stødt efter ham med en kæp, som var en pig i enden på, og ramte Søren Nissen [fejl for Madsen] på sin kind hvor han samme sted fik et hul. Er forligt, det Knud Jørgensen skal svare bøde 2 rd.

Sindet Hanses til Jacob Smeds, Anna Fyhns, Bodil Madsdatter og Anna Pedersdatter er anklaget af Jørgen Pedersen der samme sted, at de er indkommet om nattetider udi fornævnte Jørgen Pedersens hus og gjort ham og hans kone ustyr i sengen, fornævnte kvinde har været citeret, Erklærede dem, at det var sket af lystighed, giver dog bøder i alt 32 mk.

Jørgen Pedersen er anklaget af Sindet Hanses, Anna Fyhns og Bodil Madsdatter, det fornævnte Jørgen Pedersen har overfaldet dem udi sit eget hus og ”Vaard?” med skældsmål. Er forligt, det Jørgen Pedersen skal svare bøde 2 rd.

Nok Jørgen Pedersens kone Bodil Jørgens er anklaget af Kirsten Peders, det fornævnte Bodil Jørgens har opbrudt og opslaget bemeldte Kirsten Pedersdatters skrin og taget et stykke tøj deraf, som fornævnte Bodil Jørgens selv har givet hende, Bodil Jørgens skal derfor give bøde 2 rd.

Rasmus Andersen, Nis Madsen og Hans Pedersen, alle tjenende udi Hejsager er anklaget af Niels Knudsen i Sode, at de har været udi hans abildgård og stjålet æbler. Er forligt at de skal svare bøde 24 mk.

Jes Simensen er anklaget af en del de Hejsager mænd, det han har gjort dem ufred med sine køer og bæster i deres eng og korn imod vedtægt, giver bøde 1 rd.

Hans Iversen er anklaget at have aget møg på marken under prædiken, imidlertid de andre var i kirken, giver bøde 2 rd.

Hans Christensen, Christen Jydtzens søn [Ytzen] og Peder Jonasen, tjenende hos Iver Persen?, er anklaget af markmanden, at de med gevalt har taget deres bæster fra ham, som han ville indtage, giver begge bøder 16 mk.

Nis Madsen, tjenende Peder Jørgensen, er anklaget af Søren Madsen, det fornævnte svend Nis Madsen ulovligt har tøjret 3 bæster i hans eng om natten, Nis Madsen giver bøde 16 mk.

Her mangler en side?? Fortsat fra den manglende: På en søndag morgen med et læs ved til Haderslev, og forsømt gudstjeneste, giver bøde1 rd.

Peder Christensen skal fæste sin salig faders Christen Pedersens ½ fæstegård, giver fæste 5 rd.

Bodil Mortens skorsten går ikke ud af huset 16 mk.

Vandling i Sdr. Starup sogn.

Thor Hinrichsen er anklaget af sin egen hustru Kirsten Thors, det han uskyldeligen har slået hende, har været citeret, da befandtes det sig så at være, Thor Hinrichsen giver bøde 4 rd.

Hans Nissen, arm tjener [hospital 32 mk. i margen] er anklaget af Jørgen Ravn, det fornævnte Hans Nissen har på marken dragen Jørgen Ravns søn i håret og taget hans ”Tyr Kølle” [tøjrkølle] fra ham, Hans Nissen skal give bøde.

Jørgen Ravn, Søren Jepsen, Evald Jørgensen og Peder Knudsen, arm tjener, såvel Niels Jepsen, Peder Jørgensen, Claus Christensen, Jørgen Olufsen er angivet af hr. Jacob Nissen, rådmand i Haderslev og hr. Andreas Schuemager [skomager], det forbenævnte mænds bæster har givet dem skade på deres græs i ”Reps Kier”, giver bøde 32 mk.

Mads Lauritsen og Jens Andersen er ikke mødt for retten efter citation, og dem for samme græs erklæret, giver begge bøde 1 rd.

Envold Jørgensen, arm tjener, og Claus Christensen skal give bøde formedelst de ikke har mødt, som var ansagt at være af de 8te tinghørere 1 rd. [zum hospital].

Søren Jepsen, hospitalstjener, har ingen skorsten over bageovnen, giver bøde 16 mk.

Vilstrup sogn og by.

Anders Lausen, tjenende Jens Hansen i Nørby, er anklaget af Nis Ravn for slagsmål. Er forligt det Anders Lausen skal svare kongl. bøder, lod sig straks derefter antage til rytter under hr. major Oldenborg, og er nu i Holland.

Mads Knudsens kone i Nørby, Gunder Madses og Maren Peders i Kelstrup har haft strid om halvanden mark ulden garn. Er forligt på tinget, det Gunder Madses skal svare bøde 16 mk.

Jørgen Knudsen, tjenende Jørgen Sørensen Ravn i Nørby er anklaget af Peder Nissen [ulæselig] det fornævnte Jørgen Knudsen 2de gange har overfaldet ham med slagsmål, Jørgen Knudsen giver bøde 1 rd.

Jørgen Hansen, tjenende Peder Pedersen i Sønderby, hans hustru er kommet for tidlig udi barselsseng, giver bøde 1 rd.

Jørgen Sørensen Ravn i Nørby er anklaget af Simen Christensen ibid., det fornævnte Jørgen Sørensen slog ham en gang med sin kæp, har været citeret, Jørgen Sørensen har været overgiven drukken, og vidste der intet af, giver dog bøde 1 rd.

Simen Christensen i Nørby er ikke mødt på tinget at afhjemle anlangende salig Jørgen Jørgensens børn, deres forretning, giver bøde [arm tjener zum hospital 1 rd..]

Falle Pedersen i Sønderby er anklaget af Peder Jacobsen i Hovst, det fornævnte Fall Pedersen har overfaldet og slået ham i Susdal til barsel, Fall Pedersen skal give bøde 1 rd.

Jes Jepsen? Langkær ibid., fordi han har været uhørsomlig og ikke mødt på tinget, skal give bøde 1 rd.

Jørgen Knudsen hans skorsten er udygtig, 16 mk.

Peder Michelsen i Hovst hans bageovn er udygtig, 16 mk.

Niels Jensen, tjenende Jes Langkær i Sønderby er anklaget af Jochum Jessen, det fornævnte Niels Jensen havde taget en harrekrog, kunne det ikke bevise, giver derfor bøde 16 mk.

Jens Jacobsen i Grødebøl, Ole Clemendsen, Iver Lassen i Kiestrup, [Kelstrup], Hans Frederiksen i Grødebøl, Hans Pedersen i Vonsmark og Jes Rauvn [Ravn] i Kiestrup [Kelstrup], skal give bøde formedelst de har været citeret at være de 8te tinghørere og ikke er mødt. Hans Vonsmark ”arondianer zum hospital”. 5 rd.

Kelstrup.

Hiendre Tomsen en bageovn udygtig endnu ligesom den var den tid kongl: maysts: foged den selv har beset, giver bøde 16 mk.

Peder Jessen skal fæste hans moders Karen Raukærs? hele fæstegård giver fæste 4 rd.[ Veil der mutterin vorigen Jahre mit 8 rd. gefæstet, ist alhie moderation gebrauht?]

Hoptrup sogn.

Marstrup by.

Christen Iversen i Nørby formedelst han ikke mødte de Grarup og Solkærs mænd, giver bøde, fordi de har udslagen deres kræ og bæster, svin, får og gæs på deres fælles ”austrit” imod højøvrigheds befaling førend de Lønt mænd fik deres korn ind af marken. 6 rd.

I særdeleshed Hans Pedersen, som imod forbud ved 10 rds. bøde ikke aleneste udslog sit kræ og bæster, men modvilligen udslog første dag 12 svin, og en dag 7 udi de Lønt mænds korn, giver bøde 2 rd.

Stenderup.

Jep Lauritsen har været citeret anlangende det vandløb af Sverdrup Mose, at de samtlige kunne få vandet deraf. Jep Lauritsen er ikke mødt, giver bøde 24 mk.

Niels Nissen skal fæste hans faders Nis Hansens ½ gård, giver fæste 4 rd.

Her mangler en side, men fortsættelse: at aflægge sin ed anlangende den concept contract, som imellem ham og Jes Stensbjergs datter er oprettet, har den adskillige gange til forn for retten benægtet, den han ikke vidste hvor den var, og der han skulle præstere sin ed, mødte han ikke, giver både bøde for sigtelsen, såvel det han ikke mødte og aflagde sin ed, men ligesom retten ville ”vikere”, giver bøde 6 rd.

Laue Nissen, Nis Olesens søn i Nørby, er anklaget af Laurits Christensen i Sønderby, det fornævnte Laue Nissen har overfaldet og slået ham, Laue Nissen skal svare bøde 1 rd.

Jørgen Nissen i Nørby sin svend Niels Knudsen skal betale kongl: bøde, formedelst han har grebet sin forrige husbonde i håret, og der foruden kørt ham sin slæde i stykker 1 rd.

Otter [Otto?] Michelsen ibid., en skorsten som ej er ud af huset 16 mk.

Christen Iversen ibid., en ovn skorsten er ej ud af huset 16 mk.

Kestrup.

Mads Lauritsen i Stensbjerg er anklaget af Hans Madsen i Nørby, det fornævnte Mads Lauritsens dreng har pløjet ham for nær, er besigtet med 2de mænd, som har kendt det for et ”fur Jord” 26 trin i længden. Mads Lauritsen, på sin drengs vegne skal svare bøde 16 mk.

Fornævnte Mads Lauritsen Stensbjerg er anklaget af Hans Pedersen og Hans ”bregenwraa” i Kestrup, det fornævnte Mads Lauritsen har ”Kast” dem for nær på begge sider med sin plov, så nogen furer er falden over Hans Pedersens rug og gjort skade, Mads Lauritsen giver bøde 1 rd.

Peder Nielsen som forlover for sin dreng navnlig Claus Pedersen, formedelst han har brudt et hul på Marstrup mænds gærde, skal derfor give bøde 16 mk.

Jes Lauritsen i Fuglsang skal fæste Jens Andersens hele fæstegård, Fuglsang kaldet 6 rd.

Ole Clemendsen, en skorsten som ej er ud af huset, er arm, 16 mk.

Karen Pedersdatter i Nørby, en skorsten er ej ud af huset, 16 mk.

Grødebøl.

Mads Jepsen, tjenende Hans Friderichsen er angiven Svenne Pedersen i Kestrup, det fornævnte Mads Jepsen tog ved ham til tønde drik til Laue Madses i Kestrup, at fornævnte Svenne Pedersen faldt til jorden, og faldt hans arm af leddet. Parterne og de som hos var, har været citeret og vidnet, at de ikke var uens, Mads Jepsen skal dog svare bøde, Hans Friderichsen caveret derfor 1 rd.

Pamhole.

Jørgen Christensen har besovet Karen Pedersdatter af Sønderballe, hans broder Hans Christensen Fuglsang i Pamhole har caveret for hans bøde, og Nis Pedersen og Peder Jepsen i Sønderballe for hendes bøde 18 rd.

Kirkeby.

Anders Nissen, en skorsten som ej er ud af huset, og han, formedelst armod ej formår at lade reparere. 16 mk.

Gl. Haderslev sogn og by.

Jep Madsen, helligdagsfoged, er ikke mødt på tinget at angive kongl: bødesagerne, skal derfor give bøde 1 rd.

Jacob Teglmands hustru er kommet noget for tidligt udi barselsseng, giver bøde 1 rd.

Peder Hansen skal give lejermålsbøde på sin hustru Gunder Peders vegne. Hans Pedersen og Mads Hansen derfor caveret 6 rd.

Margrete Hanses skal fæste hendes salig mands gård, giver fæste 10 rd.

Jørgen Friis skal fæste Hans Toftmands ½ gård, giver fæste 3 rd.

Jacob Wumsen skal fæste Feder Andersens ¼ gård, 2 rd.

Nis Jacobsen skal fæste Michel Krogers toftegård, 1 rd.

Erlev.

Michel Pedersen, en bageovn samt en skorsten er udygtig, giver bøde 16 mk.

Nis Schøtt og Mads Pedersen i Langkær har haft slagsmål til sammen til Michel Erichsens i Vandling, skal begge give bøder 1 rd.

Nis Schøtt har haft slagsmål med Johannes Boldichs svend i Vandling, som skete i Hørregaard forleden år, Nis Schøtt giver bøde 1 rd.

Ejsbøl.

Gregers Simensen, [Simonsen] skal fæste hans faders Simon Gregersens hele gård, 8 rd.

Moltrup sogn.

Bramdrup.

Jens Pedersen er anklaget af Peder Hansen, det han har overfaldet og slået ham. Er forligt, det Jens Pedersen skal svare bøde 24 mk.

Peder Lausen, Laue Hermandsens søn i Bramdrup er anklaget af Peder Skrædder, det han har overfaldet og slået ham, Peder Lausen skal svare bøde 24 mk.

Jens Pedersen er anklaget af Christen Madsen og en del Bramdrup mænd, det fornævnte Jens Pedersen har ulovligt udtaget hans hest, som udi folden var indsat, giver bøde 24 mk.

Søren Nissen er anklaget af Nis Grøn, det fornævnte Søren Nissen er indgangen udi hans hus, som han havde lejet af Søren Nissens fader, og slået både Nis Grøn og hans hustru i deres eget hus. Er forligt, det Søren Nissen skal svare bøde, 2 rd.

Mette Jenses og Kirsten Erichs, Erich Knudsens kone, har haft strid tilsammen på tinget med ord. Er forligt, det herredsfogden selv ville svare bøden på det de skulle forliges, giver for en bøde 16 mk.?

Rasmus Hansen hans hustru er kommet for tidlig i barselsseng, giver bøde 1 rd.

Jens Pedersen er anklaget af Hans Villadsen, det Jens Pedersen har overfaldet og slået ham til Ole Nissens, Jens Pedersen giver bøde 24 mk.

Rydich Rahn har en bageovn uden skorsten over giver bøde 16 mk.

Jens Pedersen en skorsten som er udygtig, 16 mk.

Rovstrup.

Steffen Atsersen har slået Peder Michelsen med et svøbeskaft på hjemvejen fra Haderslev, giver bøde 1 rd.

Åstrup sogn og by.

Claus Michelsen bunde er anklaget af Christen Fallsen og hans dreng Mads Jensen ibid., det fornævnte Claus Michelsen har slået bemeldte dreng på Åstrup mark, har været citeret, kunne det ikke nægte, men sagde han gav ham en ørefigen, Claus Michelsen giver bøde 24 mk.

Christian Godfredsen i Gymose er 2de gange befalet, den ene gang ved 4 rdls. bøde at møde i Haderslev og sætte en dag når han ville gøre rigtighed med skifte og deling imellem sig og sin moder og søskende, men modvillig blevet borte, så han 3de gange mødte, citeris, giver bøde 4 rd.

Peder Jensens søn Claus Pedersen er anklaget af Hans Pedersen, det han fornævnte Claus Pedersen har hugget Hans Pedersen nogle torne fra ved et Gaarskel??, Claus Pedersen skal svare bøde, hvorfor faderen caveret, 8 mk.

Peder Suder og Christen Knudsen har ikke pareret herredsfogdens befaling i den sag med Peder Jensen i Åstrup om sit korn, der blev gjort skade på, giver bøde 24 mk.

Knud Fallesen skal fæste Troels Hansens ½ gård, 4 rd.

Jep Hansen skal fæste hans faders ½ gård, 4 rd.

Peder Michelsen har gjort ulyd på tinget, skal derfor give bøde, 1 rd.

Maren ….. er besovet af en rytter under livregimentet, udi Jens Kiers brød, er nu i Haderslev i mester Samuels Våninger?, giver bøde [ikke nævnt].

Peder Jensen, helligdagsfoged, giver bøde fordi han sligt straks ej har tilkende givet [bøde ikke nævnt].

Troels Hansen, Michel Maunsen?, Hans Nielsen og Peder Suder en hvis bageovn er ingen skorsten over, giver bøde hver 16 mk. er 1 rd. 16 mk.

Vonsbæk sogn og by.

Peder Erboe i Vonsbæk er anklaget af Peder Knudsen ibid., det Peder Erboes karl har slået? Peder Knudsen for nær på en havre ager, er sket uforvarende, det ageren har været for nær samme kast?, Peder Erboe giver bøde 16 mk.

Jens Pedersen er anklaget af Peder Fiellund i Ørby, det fornævnte Jens Pedersen har ladet nogen ærerørige ord falde om fornævnte Peder Fierlunds? hustru Mette Peders og Knud Lauritsen. Er forligt Jens Pedersen giver bøde. [ikke nævnt].

Bæk.

Claus Christensen er anklaget af Morten Nissen, det fornævnte Claus Christensen har givet hans kone en ørefigen. Er forligt, det Claus Christensen skal give bøde 24 mk.

Feldum.

Mads Hansen har, imod forbud, indgjort et stykke jord, giver bøde 4 rd.

Ørby.

Jørgen Poulsen, tjenende Hans Dinesen, og Nis Andersen, Anders Sørensens søn, har haft strid og slagsmål med hver andre på Ladegaarden? Er forligt at de begge skal svare bøde, fornævnte Hans Dinesen caveret for sin dreng og Søren Andersen for sin søn, som giver bøde 1 rd.

Sillerup.

Johan Frantsens kone Inger Johannes er anklaget af Hans Pedersen, det fornævnte Inger Johannes har talt ham noget for nær, hun erklærede, at det ikke var sket til nogen ond mening, giver dog bøde 16 mk.

Hans Pedersen er ingen skorsten over bageovnen, giver bøde 16 mk.

Hans Jørgensen ligeså 16 mk.

Peder Nielsen 1 bageovn i lige måde 16 mk.

Slottets jord.

Peder Poulsen er ikke mødt til tinge at præstere sin ed, som ham af herredsfogden er pålagt, det han har urigtig angivet sin formue, giver bøde 32 mk.

Otto Jørgensen formedelst han ikke efter citation er mødt imod dom, angående gælds fordring at påhøre, giver bøde 1 rd.

Fornævnte Otto Jørgensen skal give faldsbøder 18 mk.

Jonas Madsen formedelst sin forsømmelighed skal give bøde [ikke nævnt].

Kirsten Gillisdatter og Maren, værende hos Bertel Madsen, har haft slagsmål med hverandre, giver begge bøde 16 mk.

Maren Hansdatter værende til Ellen Skippers, er besovet af en soldat, giver bøde [ikke nævnt].

Mads Pedersen og Maren Lasdatter skældt hver andre, giver bøde 8 mk.

Jonas Fisker og Jacob Clausen har haft slagsmål med hver andre, giver bøde 24 mk.

Christen Jonasen har sagt for retten, at den sag imellem ham og Nis Thomsen i Åstrup, hvor udi af herredsfogden var dømt, ikke ved [ulæseligt] var blevet bevist har det ikke bevist, giver derfor bøde [ikke nævnt].

Karen Nielsdatter, efter hendes angiven skal være besovet af Frederich Rasmussen gardener, hvilket han benægter, og er det derom udi proces ved consistorio. Otto Jessen på slottets jord for hendes bøde caveret, 6 rd.

Haderslev by.

Mads Poulsen i Haderslev er anklaget af Nis Christensen ved Lang…..ulæseligt, det fornævnte Mads Poulsen har taget et læs gærdsel i Rørkær, som velbårne frue oberstinde von Holsteen tilhører, og siden har ladet nogle ord falde imod fornævnte Nis Christensen, Mads Poulsen skal give bøde 1 rd.

Niels Boysen skal fæste salig Poul Sasses toftegods i Gl. Haderslev 1 rd.

Bodil Christoffers Bergemann enke skal fæste hendes salig mands ¼ gård i Gl. Haderslev, 2 rd.

Benneck Ebbesen i Rørkær har udi Errested i Haderslev herred, ladet nogle ord falde om Christen Pedersen i Tomases hus hans hustru på ærens vegne, Benneck Ebbesen skal svare bøde 24 mk.

Hans Poulsen i Hajstrup, Hans Nissen i Hyrup og Jørgen Pedersen i Sverdrup er angivet af præsten hr. Jens Ravn i Øsby, at de har gjort juleleg i deres huse.

Marcor Pedersen i Gl. Haderslev og Mads Boysen i Esbøl er angivet af hr, Jens Ravn pastor til Gl. Haderslev sogn, at de har ladet ske juleleg i deres huse.

Niels Pedersen, tjenende udi Erlev, har besovet et kvindfolk, som tjente hos Jens Limbertsen ibid., Niels Pedersen har sig derefter ladet antage til rytter under livregimentet, og er nu i Holland, kvinden er arm, og derfor vorden straks med fængsel og halsjern.

Nis Pedersen på Årø skal fæste Claus Hansens ⅓ gård ibid., giver fæste 5 rd.

Michel Jensen i Åstrup skal fæste Jens Nissens hele gård 8 rd.

Niels Jensen ibid., skal fæste Jacob Kiers ringe hele gård, giver fæste 6 rd.

Jørgen Niemann fæstet [ikke nævnt] i Hajstrup 1 rd.

Jørgen Pedersen i Halk for sin ubeskedenhed i amtsstuen, da han sin landgæld afbetalte 2 rd.

Starup sogn.

Lønt.

Simen Jensen, Jens Christensens søn i Lønt er anklaget af Jes Nissen i Lunding, det fornævnte Simen Jensen har overfaldet og slået ham på Haderslev vej. Simon Jensen skal give bøde, som hans fader Jens Christensen har caveret for, 24 mk.

Nok Jens Christensens søn Simen Jensen er anklaget af Laurits Greisen, tjenende Christen Pedersen i Lunding, det fornævnte Simen Jensen har overfaldet ham med en dragen kniv, og skåret nogle huller på sine klæder, har været citeret, Simens Jensen skal svare bøde 16 mk.

Lunding.

Christen Pedersen i Nørgaard i Lunding har uddraget Nis Madsen hos Peder Jørgensen, David N. til Fall Jebsens. Christen Nissen til Mette Jyds?, Johan Madsen til Hans Gressens er anklaget af en del Hejsager mænd, at de ulovligen har ladet deres græs og eng imod fri vilje opæde udi ”Trouls May” kaldet, deres husbond, som de tjener, skal svare bøder, så som af herredsfogden er gjort arrest på deres løn, giver alle 4 bøder a’ 12 mk. er 1 rd.

Rasmus Andersen, tjenende hos Knud Jørgensen, så og Mathias Svendsen, har efter helligdags fogden sin angiven, haft slagsmål til Christen Jydtzen [Ytzen].Giver bøde 1 rd.

Hans Madsen har kørt på en søndag efter middag, med et læs korn af sin gård, giver bøde 1 rd.

Bertel Pedersen i Sode og Fall Jepsen i Hejsager er anklaget af Peder Jørgensen ibid., at de har overfaldet og slået ham til Peder Madsens samme sted, Bertel Pedersen og Fall Jepsen giver bøde 2 rd.

Grarup sogn og by.

Jørgen Hierresen er anklaget, det han har slået Hans Pedersens dreng på marken, Jørgen Hierresen giver bøde 16 mk.

Hans Andersens datter Ingeborg Hansdatter er anklaget af Ingeborg Svendsdatter i Hejsager, det fornævnte Ingeborg Hansdatter har beskyldt hende på ærens vegne for noget kød, har været citeret, kunne det ikke bevise, men blev forligt, det Hans Andersen på hans datters vegne skal give bøde 1 rd.