Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Haderslev amt / Fæste- og brøderegister Tyrstrup herred 1698

Fæste- og brøderegister Tyrstrup herred 1698

— Arkiveret under ,

Haderslev amt, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amtsregnskaber 1701-1702, fil M-43317 - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

I det følgende er brugt nuværende stavemåde for efterfølgende lokaliteter og personer. For at lette søgningen er Peter/Peder/Peiter konskvent stavet Peder/Pedersen, og Laurits/Laurids stavet Laurits/Lauritsen, Iffuer er stavet Iver/Iversen, Matz er stavet Mads/Madsen, Wolle /Olle er stavet Ole/Olesen, Wolluff er stavet Oluf/Olufsen.

Hjerndrup sogn og by.

Hans Pedersen er, efter citation, ikke mødt til tinge, giver bøde 24 mk.

Ole Jensen, tjenende Niels Troelsen ibid., har talt Anna Lauritsdatter på ærens vegne for nær. Er forligt at Ole Jensen svarer bøde 1 rd.

Peder Tømmermand [Timmermand] har ej kompareret herredsfogdens citation, giver bøde 24 mk.

Samtlige Hjerndrup bymænd har arbejdet på en søndag og kørt korn ind, giver bøder 6 rd.

Nis Troelsens svend Ole Jensen og Jens Madsens? svend Jens Pedersen ibid., nu rytter under hr. major Zepelin har slagens? på en søndag, giver brøde 1 rd. [under teksten ”Oluf Jensen”].

Stepping sogn og by.

Jens Jensen, hyrde, har slagen præstens tjener Jens Christensen?, giver bøde 1 rd.

Jens Degn har slagen Hans Olufsen, giver bøde 1 rd.

Bjerndrup.

Laue Pedersen har hans hest, som i ”grand fallet” var indsat, egenmæssig og imod loven, selv igen udtagen og ”mit holl paa Gierden”, giver bøde 2 rd.

Simen [Simon] Sørensen, som var helligdagsfoged, og ikke mødt ved brød ”Tingsning”, giver bøde 16 mk.

Nis Pedersen skal fæste Laue Pedersens ½ gård, 4 rd.

Frørup sogn og by.

Mogens Jørgensen har, efter herredsfogdens citation ej compareret til tinge, giver bøde 24 mk.

Knud Pedersen har injureret Michel Simensens hustru. Er forligt, at Knud Pedersen skal svare bøde 24 mk.

Michel Simensen har haft nogen stridighed med Peder Lauritsen, som han til tinge ville forfølge, giver bøde 24 mk.

Mauns?[skriveren er meget upræcis med at stave, måske der menes Mogens] Jørgensen har ”hindt” høe? hør? På en søndag, giver bøde [brød] 16 mk.

Ødis sogn og by.

Jens Beck og Clemendt Christensen har herredsfogdens citation ej compareret, giver bøde 1 rd.

En kvinde ved navn August Clausen?? er lokket af en rytter, navnlig Jacob Andersen, er borte, hun svarer bøden [ej noteret].

Jacob Nielsen og Niels Christensen har sloges, giver bøde a’ 1 rd. er 2 rd.

Staffen skal fæste salig Niels Pedersens ”freistmands hele gård 10 rd.

Christian Freistmand har ”slag” Friderich Carstensen til et bryllup. Er forligt, at han skal svare bøde 1 rd.

Vonsild sogn og by.

Laurits Tommesen [Thomsen] har efter citation ikke compareret, giver bøde 24 mk.

Iver Hendrichsen, Niels Hendrichsen og Peder Hansen i Vonsild har efter herredsfogdens citation ikke mødt til tinge, giver bøde a’ 24 mk. Er 1 rd. 24 mk.

En kvinde er lokket hos Anders Mortensen vadrider, som han ej har angiven står for, bøde 6 rd.

Poul Andersen skal fæste Jes Andersens ½ gård ibid., 6 rd.

Peder Jespersen skal fæste salig Hans Pedersens ½ gård, 6rd.

Bjert sogn og by. [Sdr. Bjert i Nr. Tyrstrup herred].

Mickel Lassen af Skartved skal fæste Oluf Sørensens ½ gård, 6 rd.

Ebbe Degn har lokket en kvinde, giver begge deres bøder 18 rd.

Agtrup.

Hans Olufsen, Jep Andersen og Jens Andersen har truet i deres indlæg, hvorfor de giver bøde 1 rd.

Jep Andersen har lokket en kvinde ved navn Maren Hansdatter, og skal han stå for bøden 18 rd.

Jens Paaskesen skal fæste Jens Jensens ½ gård 4 rd.

Binderup.

Anders Nissen er efter citation ikke mødt til tinge, giver bøde 24 mk.

Michel Pedersen har slagen Jens Hansens søn, giver bøde 1 rd.

Stenderup sogn og by.

Peder Lauritsen har lokket en kvinde, som han siden har taget til ægte, og tjener han nu hos Jens Smed, giver halv bøde 9 rd.

Jens Hansen skal fæste salig Hans Ankersens hele gård, 10 rd.

Varmark.

Peder Juhl og Jens Madsen i Stenderup har ”slag” Bodsche Hansen, giver bøde 2 rd.

Peder Juhl slagen krokonen i Stenderup, giver bøde 1 rd.

Krokonen Gertrud Jeppes for hun det ikke har angiven, giver bøde 1 rd.

Vejstrup sogn.

Sjølund.

Laurits Sørensen og Peder Hansen har været herredsfogdens citation overhørig, giver bøde 1 rd.

Grønninghoved.

Peder Lauritsen har injureret Mickel Iversen. Er forligt, at Peder Lauritsen skal svare bøde 1 rd.

Thomas Clausen har slagen Laurits Nielsens kone, giver bøde 24 mk.

Anders Jensen af Røy skal fæste Hans Skrædders ⅓ partgård 4 rd.

Jens Michelsen, smed, skal fæste Greis Lassen Juhls toftegods, 2 rd.

Hejls sogn og by.

Oluf Olufsen og Peder Hansen har haft strid om noget jord, og samme sag ej efterfulgt og til ende bragt, giver bøder O. Olufsen giver 1 rd.

Jens Jensen har Baldrian? Andersen ibid., for nær pløjet, giver bøde 1 rd.

Jens Frantsen har lokket en kvinde, skal give bøde 18 rd.

Nok Jens Frantsen slagen hans husbond, giver bøde, 1 rd.

Peder Finck skal fæste salig Michel Pedersens ¼ gård, 2 rd.

Taps sogn.

Åstorp.

Søren Juhl [i Knorborg?] har Jørgen Sørensens hele fæstegård ibid., offentlig opsagt her for retten, uden hans minde, giver derfor bøde 2 rd.

Aller sogn og by.

Kalle Nissen skal fæste salig Hans Olufsens hele fæstegård ibid., 8 rd.

Nok at fæste Claus Nagels ½ gård ibid., med ½ afslag 3 rd.

Nok at fæste en ½ otting, som til forn har ligget til Frants Lessues? halve gård i Kobbersted, med ⅓ afslag, 2 rd.

Mons.? Diderich Fohlman i Aller mølle skal fæste Claus Nagels ½ gård i Aller, 6 rd.

Brabæk.

En kvinde har gjort barsel hos Michel Gabrielsen på en Gielting stavn, han giver bøde ?

Meng.

Thomas Thomsen har efter citation ej compareret, giver bøde 24 mk.

Erich Michelsen har taget en hest og en ko uden ejerens minde, giver bøde 1 rd.

Bjerning sogn.

Kabdrup.

Hans Frederichsen har efter citation ej compareret til tinge, giver bøde 1 rd.

Tyrstrup sogn og by. [Sdr. Tyrstrup.]

Malene Lauritses og Dorte Bertels har Erich Troelsen ibid., på ærens vegne, for nær talt. Er forligt at bemeldte 2de kvindespersoner skal give bøde 32 mk.

Hans Hansens søster Else er lokket, og holder sig op hos ham, svarer bøde 6 rd.

Jacob Lauritsen og Hans Skrædder har sloges til blode, giver bøder 2 rd.

Jens Jacobsen skal fæste Hans Christensens toftegods, 2 rd.

Bertel Lauritsen har været hans højgrevelig exellences befaling ulydig, giver bøde 1 rd.

Nok Bertel Lauritsen, som sig imod hr. herredsfogden har forset, giver bøde 4 rd.

Hvinderup.

Morten Jepsen har egenmægtig pløjet et stridig stykke jord imellem ham og Nissen i Favstrup, giver derfor bøde 1 rd.

Søren Christensen og Søren Hansen i Hvinderup har haft strid med hverandre. Er forligt, at Søren Christensen skal svare bøde 24 mk.

Favrvrå.

En kvinde ved navn Dorit er lokket af Aarendsens søn i Vesterskov, navnlig Friderich Aarendsen, giver bøde 18 rd.

Høkkelbjerg.

Jørgen Hansen har efter herredsfogdens citation ikke mødt til tinge, giver bøde 24 mk.

Summa på fæste og bøder i Tyrstrup herred 1698 = 216 rd. 16 mk.