Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Haderslev amt / Fæste- og brøderegister Tyrstrup herred 1699

Fæste- og brøderegister Tyrstrup herred 1699

— Arkiveret under ,

Haderslev amt, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amtsregnskaber 1701-1702, fil M-43317 - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

I det følgende er brugt nuværende stavemåde for efterfølgende lokaliteter og personer. For at lette søgningen er Peter/Peder/Peiter konskvent stavet Peder/Pedersen, og Laurits/Laurids stavet Laurits/Lau-ritsen, Iffuer er stavet Iver/Iversen, Matz er stavet Mads/Madsen, Wolle/Olle er stavet Ole/Olesen, Olluff er stavet Oluf/Olufsen.

Hjerndrup sogn og by.

Markus Nissen er efter citation ej compareret, giver bøde 1 rd.

Nok han efter udgivne citation ej mødt, giver bøde 1 rd.

Maren Madsdatter er lokket af Niels Pedersen ibid., giver bøde 9 rd.

Nis Mortensens datter er kommet for tidlig i barselseng, giver bøde 4 rd.

Peder Timmermands dreng, navnlig Anders, slået Søren Madsen, giver bøde 1 rd.

Stepping sogn.

Anderup.

Laurits Lauritsen, kromand, skal fæste Laurits Nielsens ringe ¼ gård, 2 rd.

Bjerndrup.

Anna Jochumsdatter er lokket af Mads Kock, tjenende hr. major Zeppelin ibid., bøde ikke nævnt.

Hans Krues contra Laue Pedersen ibid., er efter hr. herredsfogdens afsagte dom tilkendt at være forfalden i Kongl: May: ??

Frørup sogn og by.

Jens Jessen og Nis Iversen har Nis Nissen og Laurits Hansen injureret. Er forligt, at de 2de første skal svare bøde 2 rd.

Frørup Røy.

Jens Dampe har slået Jep Poulsen ibid.. Er forligt, at Jens skal svare bøde 1 rd.

Ødis sogn og by.

Christen Nielsen, tjenende præsten, har lokket en kvinde navnlig Maren nu Anne, ved Jochum skrædder i Haderslev. 18 rd.

Peder Buckes datter navnlig Ellen, er lokket af Niels Christensen, tjenende degnen ibid., 18 rd.

Maurits Jepsen skal fæste Tyge Jepsens toftegods på ”fobeslet” mark. 2 rd.

Vonsild sogn og by.

Thomas Hansen, som har injureret Laurits Thomsen er forligt, at Thomas Hansen skal svare bøde 1 rd.

Anders Poulsen og Jørgen Hansen har slagens [været i slagsmål], giver bøde a’ 24 mk. er 1 rd.

”Paul Schermer” skal fæste Christen Nielsens ½ gård. 6 rd.

Sognefogden Jesper Clausen skal fæste Peder Nielsens ⅓ part gård. 3 rd.

Dalby sogn og by.

En kvinde lokket hos Poul Smed, navnlig Maren Pedersdatter, af hans svend, som begge er bortløben.

Tved.

Johan Christensen skal fæste Rasmus Jepsens landboel i Tved, 1 rd.

Rebæk.

Jørgen Poulsen? på Strårup skal fæste Christen Hanses ½ toftegård, 1 rd.

Bjert sogn og by [Sønder Bjert i Nr. Tyrstrup herred]

Nis Madsen skal fæste salig Hans Jepsens hele fæstegård 14 rd.

Agtrup.

Jens Andersen som har injueret Hans Jensens datter Maren Hansdatter. Er forligt at han skal svare bøde 3 rd.

Poul Jespersen skal fæste Nis Pedersens ½ gård i Skartved. NB. Men han døde straks. 6 rd.

Binderup.

Samtlige Binderup bymænd, undtaget Jens Hansen, Michel Pedersen og Rasmus Nissen, har pantet en vogn fra Balter Pedersen for en smed uden øvrigheds consens. 4 rd.

Rasmus Nissen skal fæste Hans Pedersens eller Peder Christensens ringe halve gård, 4 rd.

Stenderup sogn og by.

Villads Ottesen er, efter citation, ikke mødt, giver bøde 24 mk.

Jens Nielsen skal fæste Hans Madsens landboel ibid., 1 rd.

Oluf Mortensen på Varmark og Villads Ottesen i Stenderup har haft slagsmål. Er forligt, at begge svarer Kongl: May: bøder, 2 rd.

Gertrud Jeppes, som har injureret Peder Juhl på Varmark er forligt, at hun skal svare bøde 24 mk.

En karl N. N. ”shlagens” [har været i slagsmål] på Peder Ankersens bryllup, og dragen sin kniv, giver bøde 1 rd.

Hans ”Machen?” skal fæste Niels Pedersens ½ gård, 4 rd.

Jens Jepsen skal fæste Christen Hansens hele gård, 8 rd.

Vejstrup sogn.

Grønninghoved.

Morten Hansen har slået Staffen Hansen af Dalmind i Bjert Krog, Morten giver bøde ??

Hans Nissen skal fæste Jørgen Hansens? landboel, 1 rd.

Hr. herredsfoged Christian Rosback skal fæste Hans Clausens hele gård, 8 rd.

Jørgen Hansen skal fæste Morten Jacobsens eller Mads Andersens ¼ gård, 2 rd.

Hejls sogn.

Jens Jensen har injureret Laurits Erichsen, giver efter forlig bøde 1 rd.

Jens Ebbesen har besvangret Karen Nielsdatter, begge tjenende på Vargaard, giver bøde 18 rd.

Niels Andersen skal fæste Jep Jensens ⅓ part gård, 3 rd.

Jens Simonsen af Bjert skal fæste sin broders Anders Simonsens hele gård i Hejls, som forhen var ejendom, 12 rd.

Taps sogn.

Åstorp.

Nis Michelsen er, efter citation, ikke mødt til tinge, giver bøde 24 mk.

Peder Torning har slået Johan Daust? i Bjert på Nis Madsens bryllup, Peder giver bøde, 1 rd.

Aller sogn.

Anslet.

Anders Nielsen har lokket en kvinde, navnlig Maren Christens, giver bøde 18 rd.

Skovhuse.

Nis Jørgensen skal fæste Peder Staffensens hele gård, 12 rd.

Mads Andersen skal fæste Hans Staffensens ?ge, 6 rd.

Fjelstrup sogn og by.

Las Lauritsen i Gammelby har ej mødt til tinge at aflægge hans ed om skatten, giver bøde 24 mk.

Have.

Jørgen Pedersen skal fæste salig Peder Knudsens hele gård 12 rd.

Tyrstrup sogn og by.

Jep Knudsen, Anders Jessen, Jens Madsen og Jens Sørensen har efter citation ikke mødt til tinge, giver bøde a’ 24 mk. er 2 rd.

Bojskov.

Jens Hansen skal fæste sin afdøde faders Hans Kockes hele gård 10 rd.

Seggeling.

Lauge Outesen har, efter citation ikke mødt, giver bøde 24 mk.