Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Haderslev amt / Fæste- og brøderegister Tyrstrup herred 1701

Fæste- og brøderegister Tyrstrup herred 1701

— Arkiveret under ,

Haderslev amt, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amtsregnskaber 1701-1702, fil M-43317 - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

I det følgende er brugt Trap Danmarks stavemåde for efterfølgende lokaliteter og personer. For at lette søgningen er Peter/Peder/Peiter konsekvent stavet Peder/Pedersen, og Laurits/Laurids stavet Laurits/Lauritsen, Iffuer er stavet Iver/Iversen, Matz er stavet Mads/Madsen, Wolle/Olle er stavet Ole/Olesen, Wolluff/Olluff er stavet Oluf/Olufsen.

Hjerndrup sogn og by.

Jens Madsen skal fæste Peder Andersens toftegods ibid., 2 rd.

Peder Johansen har været i slagsmål med Erich Hansen ibid., og sig indbyrdes forligt, at Peder skal svare bøde 24 mk.

Jørgen Pedersen har ”hog” på en søndag på Hans Simensens ejendoms [ulæselig] giver bøde 1 rd.

Nis Brun og Hans Brun har været i slagsmål med Baltser Pedersen, og sig hemmelig forligt, giver alle 3 bøde 16 mk.

Markus Nissen har 2de gange efter citation ej compareret, anfangende Hans Tobisens fordring, giver bøde 32 mk.

Peder Johansen har 1 bageovn stående uden ved hans gård, med intet over, giver bøde 16 mk.

Jens Sørensen 1 bageovn med ingen skorsten over, giver bøde 16 mk.

Nis Brun 1 bageovn med ingen skorsten over, nok 2de udygtige skorstene i hans lejehus [zur kirche 1 rd.].

Hans Simensen 3de udygtige skorstene i hans lejehuse 1 rd.

Thyge Mortensen 1 ovn med ingen skorsten over, nok 1 skorsten i hans lejehus meget svækket? 32 mk.

Baltser Pedersens bageovn er ingen skorsten over, giver bøde 16 mk.

Nok 1 skorsten i hans lejehus udygtig 16 mk.

Hans Nissen 1 ovn med ingen skorsten over 16 mk.

Nis Mortensen ligeså 16 mk.

Peder Mortensen ligeså 16 mk.

Nok 1 udygtig skorsten i hans lejehus 16 mk.

Maren Jørgens 1 udygtig skorsten 16 mk.

Laurits Hansen ligeså 16 mk.

Simmersted i Magstrup sogn.

Bendix Detlefsen har været i slagsmål med Peder Christensen, og sig indbyrdes forligt, Bendix skal svare bøde 24 mk.

Mathias Michelsen 1 bageovn med ingen skorsten over 16 mk.

Peder Pedersens og Mathias Michelsens leje hus er en skorsten brøstfældig 32 mk.

Holms hus.

Niels Poulsen skal fæste Holm Hus’ landbol 1 rd.

Stepping sogn og by.

Johan Rasmussen Krogmand har besvangret Kirsten Nielsdatter, og skal han efter hans udgivne revers svare begge deres bøder 18 rd.

Simen Iversens bageovn er brøstfældig 16 mk.

Kjeld Brodersens skorsten brøstfældig 16 mk.

Hans Iversens bageovn brøstfældig 16 mk.

Peder Kiers ligeså 16 mk.

Thyge Jensens ligeså 16 mk.

Anderup.

Hans Jepsen har udi Stepping Krog været i slagsmål med hr. overinspektørs karle af Rosthøj?, Hans skal svare bøde 16 mk.

Laurits Lauritsens skorsten er brøstfældig 16 mk.

Rasmus Jessen har pløjet Hans Jepsen for nær, Rasmus giver efter forlig bøde 1 rd.

Bjerndrup.

Hans Pedersen, som siden ved døden er afgangen, havde givet Peder Jensen af Hjerndrup 1 ørefigen. Hanses arvinger skal svare bøde 24 mk.

Laurits Sørensens hustru har injureret Nis Pedersen. Laurits Sørensens hustru skal, efter forlig, svare bøde 24 mk.

Johan Skomagers bageovn ganske brøstfældig, giver bøde 16 mk.

Anders Pedersens ligeså 16 mk.

Jens Christensens skorsten er brøstfældig, 16 mk.

Jep Satterups enkes skorsten ligeså, 16 mk.

Hr. kaptajn Høyers 2de landbols skorstene 16 mk.

ere brøstfældige giver bøde 16 mk.

Kolstrup.

Hans Madsens skorsten er brøstfældig, 16 mk.

Kolstrup hyrde, hvis skorsten er ganske brøstfældig, 16 mk.

Frørup sogn og by.

Michel Vinterbjerg i Frørup Røy skal fæste Erich Nissens ½ gård ibid., 6 rd.

Jes Nissen og Michel Michelsen har været i slagsmål på første pinsedag, og sig indbyrdes forligt, giver begge bøde 2 rd.

Jes Nissen og Mathias Jepsen har haft stridigheder med hinanden, Jes skal svare bøde 32 mk.

Jens Bundes bageovn er ingen skorsten over, giver bøde 16 mk.

Oluf Jensens ligeså, 16 mk.

Jens Kiers ligeså, 16 mk.

Nis Nissens ligeså, 16 mk.

Jens Bødker i Christen Nissens hus, hvis skorsten er ganske brøstfældig, 16 mk.

Hans Moulsen i Jens Michelsens landbol findes skorstenen også udygtig og brøstfældig 16 mk.

Jens Jensen i Frørup Røy hans ovn er ingen skorsten over 16 mk.

Niels Olufsen 1 ovn med et ”Walling” over, 16 mk.

Hans Markusen i Geils hus hans skorsten er ikke ud af taget, 16 mk.

Brænore i Taps sogn.

Jens Olufsen 1 ovn med et ”Walling” over, giver bøde 16 mk.

Anne Christensdatter er besvangret udi Nis møllers brød, og siden bortkommen, hvorfor Nis Møller har caveret at betale de fulde bøder 18 rd.

Ødis sogn og by.

Mette Anderses har Maren Jenses ibid., på ærens vegne for nær talt, skal efter dommens indhold svare kongl: bøde 24 mk.

Hendrich Lydersen en bageovn med ingen skorsten over, 16 mk.

Clemend Christensens bageovn ligeså, 16 mk.

Thomas Jepsens ligeså, 16 mk.

Vonsild sogn og by.

Niels Hendrichsen og Jacob N., tjenende Jesper Clausen har haft stridighed sammen, og sig hemmelig forligt, giver begge bøder 1 rd.

Jes Madsen ”deg”, og Hans Godtfredsens karl Peder N: har været i slagsmål, Jes skal stå for bøden 24 mk.

Hans Tingless?, som citans har selv ikke mødt til tinge, giver bøde 38 mk.

Nok Hans Tingless? Ligeså ikke compareret, hvorfor han blev ansat at give kongl: bøde, 1 rd. 24 mk.

Anders Martensen har injureret Nis Michelsen i Ostorp, skal efter forlig svare kongl: bøde 16 mk.

Anders Martensen har, efter citation ej compareret anlangende Staffen Simensen af Esbøl hans klage, giver bøde 16 mk.

Christen Jensen landbolsmand, en ganske udygtig skorsten, og er ikke ud af huset, 16 mk.

Anders Iversen i lige måde en skorsten og ovn ganske udygtig 16 mk.

Dalby sogn og by.

Poul Smed har byens fold opbrudt, og hans indtagne kræ, deraf uden minde udtaget. Er med bymændene forligt, at han skal svare bøde 2 rd.

Peder Hansen har besvangret Maren Mortensdatter, Peder skal svare bøde for dem begge, 18 rd.

Tved.

Mads Storm og Anders Iversen har været i slagsmål. Er forligt, at Mads Storm skal svare kongl: bøde 24 mk.

En stand og ”domb” kvinde navnlig Elsebe Nielsdatter ibid., er angivet at være besvangret af en dreng, navnlig Frands Nielsen af Jylland, nu tjenende Staffen Simensen i Esbøl, har været 8te dage i arrest: nægtede det, og kunne ham ikke heller blive over bevist.

Rasmus skovfoged har hr. borgmesters tjener udi Kolding på vejen overfaldet og anholdt. Skal efter forlig svare kongl: bøde 1 rd.

Armand? Pedersen skal fæste Laue Nielsens landbol, 1 rd.

Anders Iversens skorsten over bageovnen var brøstfældig, giver bøde 16 mk.

Bjert sogn og by.

En kvinde, navnlig Maren Hansdatter er besvangret af Jens Christensen, nu tjenende Jens Wyff i Binderup. Kvinden er arm og straffet med fængsel, mens karlen svarer sin bøde 12 rd.

Hans Knudsens kone er kommet for tidlig i barselsseng, er fattige folk, 1 rd.

Gregers Kjeldsens bageovn er ganske sprukken i stykker og skorstenen står for fald, giver bøde 16 mk.

Hans Pedersens skorsten var brøstfældig ved ”maaning” 16 mk.

Jep Andersen skal fæste Nis Pedersens landbol 1 rd.

Agtrup.

Nis Jensen har haft strid og slagsmål med Jens Hansen, og sig hemmelig forligt, Nis skal svare bøde 24 mk.

Iver Madsens ovn er udygtig, giver bøde 16 mk.

Skartved.

En kvinde, navnlig Anna Maria Nielsdatter af Jylland, er kommet i barselseng ved Knud Sørensen en Koldinghus tjener ibid., som formedelst armods skyld, er straffet.

Gertrud Pedersdatter er besvangret af en rytter Baltser Pedersen i Binderup, har for hendes bøde caveret, 6 rd.

Ole Christensen har besvangret Maren Nielsdatter, begge tjenende Jens Bundgaard, er begge bortløbne formedelst er bleven åbenbar.

Stenderup sogn og by.

Jens Lauritsens kone Johanne Jenses har haft stridighed med Jens Juhls kone. Er forligt at bemeldte Jens Lauritsens kone skal svare bøde 24 mk.

Jørgen Handskemager i Haderslev har afstukket et ”Sille” træ ud af Mette Jeppes toftgærde i Stenderup, han skal efter forlig svare kongl: bøde

En kvinde navnlig Maren Christensdatter er besvangret af en rytter, men hun er hel fattig.

Jep Sørensen, Hans Hansen, Jens Jostesen og Michel Tomsen har en hemmelig og ulovlig contract forfærdiget og underskrevet, giver bøde alle 4 rd.

Peder Huggers bageovn er brøstfældig 16 mk.

Jens Jostensens ligeså, 16 mk.

Hans Madsens ovn i lige måde 16 mk.

Jes Madsens ligeså, 16 mk.

Hans Eskildsen ligså 16 mk.

Laurits Jensens ligeså 16 mk.

Varmark.

Jens Juhl har haft strid og slagsmål med Ole Mortensen, og indbyrdes forligt, at Jens skal svare bøde 1 rd.

Hans Jessen skal fæste Poul Nielsens toftegods i ”Mushuus” 2 rd.

Morten Hansens bageovn er brøstfældig, 16 mk.

Vejstrup sogn.

V:Røy.

Jens Madsen har slået Johan Andersen, giver bøde 1 rd.

Laurits Hansens skorsten udygtig, 16 mk.

Hans Madsen 1 bageovn med ingen skorsten over 16 mk.

Inger Boyes en skorsten udygtig i Hans Jespersens hus 16 mk.

Johanne Jesses i Hans Jessens hus en skorsten udygtig, 16 mk.

Sjølund.

Michel Pedersen, helligdags foged har været i slagsmål med Hans Jepsen, giver begge bøde 1 rd.

Peder Hansen har slået Peder Frandsen, Peder Hansen giver bøde 1 rd.

Nis Jensen en bageovn med ingen skorsten over, 16 mk.

Oluf Michelsen ligeså 16 mk.

Hans ”deg” en skorsten brøstfældig, 16 mk.

Sophia Christens i Peder Hansens hus en bageovn uden skorsten, 16 mk.

Simen Hansens bageovn ligeså, 16 mk.

Nis Jørgensens bageovn uden skorsten, 16 mk.

Hans Jepsens ligeså, 16 mk.

Peder Frandsen en skorsten udygtig 16 mk.

Christen ”Maisken?” ligeså, 16 mk.

Michel Pedersen en ovn uden skorsten, 16 mk.

Grønninghoved.

Hr. herredsfoged Christian Rosbach skal fæste Jørgen Hansens ½ afbrændte gård ibid., 2 rd.

Tomas Clausen en bageovn uden skorsten, 16 mk.

Eskel Kieldsen ligeså, 16 mk.

Anne Laudses eller Laurits Nielsens enke en skorsten brøstfældig, 16 mk.

Hejls sogn og by.

Claus Andersen og Niels Andersen skal fæste hver ½ parten af Anders Simensens [Simonsens] hele gård a’ 6 rd. er 12 rd.

Peder Bertelsen har slået Hans ”deg”. Er forligt, at Peder skal svare bøde, 1 rd.

Oluf Olufsen har i 1698 udi retten anklaget, at Peder Hansen ibid., har pløjet ham for nær, og samme sag ej videre? forfulgt, giver selv bøde, 1 rd.

Niels Andersen har været øvrigheds befaling ulydig, hvorfor han giver bøde 24 mk.

Peder Hansens ovn, som står ved Michel Christens ”Karlgierde” [kålgårdsdige?] og er stor fare ved, 16 mk.

Peder Sterkes? skorsten er brøstfældig oven ved taget 16 mk.

Jens Jensens ovn står i gården under ovnhul, 16 mk.

Christopher ”Wilek?” skal fæste kroet [kroen?] samme sted, 1 rd.

Jens Hjortes ovn er brøstfældig, 16 mk.

Niels Nielsens skorsten er brøstfældig, 16 mk.

Laurits Madsens skorsten ligeså, 16 mk.

Taps sogn.

Åstorp.

En kvinde, navnlig Ellen Pedersdatter af Fyn er besvangret udi Nis Madsens brød i Åstorp af hans tjenestekarl, navnlig Niels Jensen, som nu er soldat. Kvinden er formedelst armods skyld straffet på kroppen.

Aller sogn.

Brabæk.

Peder Schuldt en bageovn udi Jens Andersens gård brøstfældig, 16 mk.

Sigvard Snedker en bageovn brøstfældig, 16 mk.

Stubbum.

Michel Iversen har forset sig imod retten, i det han sig lod bruge til en af de 8te mænd, og tillige var sag fører, hvorfor han giver bøde, [zur kirken 4 mk.]

Mathis Iversen ”bramb” skal fæste Jep Hansens til ham afstandne hele gård, 14 rd.

Meng.

David Carlsens ovn og skorsten er ganske brøstfældig, 16 mk.

Maren Sørensdatter af Anslet er besvangret af Peder Christensen udi Christen Iversens brød i Meng. Er trolovet sammen, og karlen siden bortløbet, og har Christen Iversen i Meng caveret for begge deres bøder 18 rd.

Ebbe Mattisen har besvangret Kirsten Madsdatter, og siden sammen gift på amtshuset, svarer halv bøde 9 rd.

Wagen [Vagn?] Christensen har besvangret Kirsten Simensdatter, er copuleret, svarer halv bøde 9 rd.

Jens Madsens bageovn er brøstfældig, 16 mk.

Laurits Christensens bageovn ligeså, 16 mk.

Fjelstrup sogn og by.

Peder Lauritsen, Jens Pedersen og Nis Michelsen har på et bryllup voldelig overfaldet Bennet Jørgensen. Skal efter forlig svare kongl: bøde i alt 3 rd.

Mattis ”Oufkes”? en ovn med ingen skorsten over, giver bøde 16 mk.

Claus Andersen, Nis Michelsen, Erich Christensen, Peder Jacobsen, Peder Jensen, Niels Simensen og Carsten Pedersen enhver deres ovn uden skorsten over, giver hver 16 mk.

Knud.

Anders Hansens bageovn er ingen skorsten over, giver bøde 16 mk.

Peder Pedersen ligeså, 16 mk.

Hans Madsen en skorsten meget slet, og en ovn med ingen skorsten over og stor fare derved, 16 mk.

Christen Jensen, kirketjener, et landbols hus med 2 ildsteder, det ene sted gøres ild på bare jord med stor fare, [zur kirche 2 rd.]

Nok i Christen Jensens eget hus en skorsten som rækker midt i huset, og er stor fare ved, nok 1 ovn med ingen skorsten over [idem., 32 mk].

Jacob Poulsen, kirketjener, en ovn med ingen skorsten over, nok en kølle derved, som er stor fare ved. [item. 16 mk., 16 mk.].

Bjerning sogn.

Rørkær.

Sonick Christiansen skal fæste hans faders Christian Sonicksens hele gård undtaget den otting jord på Kapdrup rettighed, som med hans højgrevelige exellences bevilling til Poul Hansen i Kabdrup efter contracts indhold er overladt, giver fæste 5 rd.

Kabdrup.

Poul Hansen skal fæste den otting jord fra Christian Sonicksens gård, som er beliggende på Kapdrup rettighed, 2 rd.

Erich Nissen skal fæste salig Friderich Hansens ½ gård, 4 rd.

Mette Jeppes skal fæste hendes salig mands hele gård, 6 rd.

Jes Lassen skal fæste hans faders ringe hele gård, 3 rd.

Tyrstrup sogn og by.

Jens Sørensen har mærket Laurits Jensens ”Plag” i mening at det var hans eget. Skal efter forlig svare kongl: bøde 1 rd.

Erich Troelsen har slået Christen Pedersens kone. Er forligt at Erich Troelsen skal svare kongl: bøde 16 mk.

Nok Erich Troelsen i lige måde injureret bemeldte Christen Pedersens kone, der hun stod for retten. Er forligt at han skal svare bøde 16 mk.

Anders Jessen og Peder Hansens hustru har injureret Jep Pedersen. Er forligt at de 2de skal svare bøde 1 rd.

Torsten Troelsen skal fæste salig hr. Laue Iversens ½ fæstegård, 4 rd.

Jens ”bødeger” [Bødker] og Morten Schmidt har haft slagsmål, og sig indbyrdes forligt, skal begge svare bøde 1 rd.

Hans ”deg” har ingen skorsten over hans bageovn, giver bøde, 16 mk.

Hans Andersen, Laurits Jensen og Nis Bertelsen ligeså som forrige, giver hver 16 mk.

Laurits Jørgensen har ingen skorsten over hans bageovn, 16 mk.

Bertel Tomsen. Erich Troelsen, Christen Hansen og Hans Nielsen ligeså som forrige, giver hver 16 mk.

Favrvrå.

Jes Jepsen skal fæste hans salig faders Jep Hansens hele fæstegård 12 rd.

Nis Hansen ingen skorsten over hans bageovn, giver bøde 16 mk.

Simen Pedersen ligeså, 16 mk.

Peder Nissen ligeså, 16 mk.

Peder Madsens skorsten ganske udygtig, 16 mk.

Seggelund.

Dines Pedersen har besvangret en kvinde, navnlig Anna Jensdatter, for karlens bøde har Knud Lauritsen og Laue Pedersen ibid., caveret, og for hendes bøde har Gregers ?? caveret, 18 rd.

Knud Lauritsen ingen skorsten over hans bageovn, giver bøde 16 mk.

Knud Sørensen ligeså, 16 mk.

Peder Lauritsen ligeså, 16 mk.

Bojskov.

Michel Pedersen ibid., som har overfaldet og slået Jørgen Hundevads søn i Øsby, på et bryllup i Bojskov, giver bøde 1 rd.

Jens Arnitsen af Seggelund, Nis Christensen, Ebbe Christensen og Jørgen Nissen i Favstrup, som har været i slagsmål til samme bryllup, giver enhver bøde i alt 4 rd.

Jens Mørck har ingen skorsten over hans bageovn, giver bøde 16 mk.

Jens Kock, Erich Frimand, Kirsten Knuds og Hans Pedersen ligeså som forrige, giver hver bøde 16 mk.

Jens Skrædders bageovn er ingen skorsten over, giver bøde, 16 mk.

Christen Poulsen, Laurits Kock, Mads Hansen, Nis Kock og Markor Kock, ligeså som ovenstående, giver hver 16 mk.

Favstrup.

Jens Sørensen ingen skorsten over hans bageovn, 16 mk.

Hvinderup.

Laurs Mortensen skal fæste sin salig faders Morten Jepsens hele gård 12 rd.

Høkkelbjerg.

Nis Eschelsen har ingen skorsten over hans bageovn, giver bøde 16 mk.

Jens Kromand ligeså 16 mk.

Gregers Hansen ligeså 16 mk.