Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Jylland / 1. jyske regiments kasseregnskab 1677-1678

1. jyske regiments kasseregnskab 1677-1678

— Arkiveret under ,

Jylland, filmrulle M-44493 - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

1677-78

Anst herred, Egholt: Peder Michelsens enke: På denne gård tillige med den gamle enke, boede en cornet ved navn Lambert von Ham, og havde enkens datter, han blev død i kongl. maj. tjeneste. Enkerne sidder efter med stor fattigdom.

Riberhus amt, Hviding herred, Fovrholt: Gregers Mortensens enke: Manden var rytter i 7 år, og døde for Vismar, enken forarmet.

Slavs herred, Klink: Peder Mogensen: Denne mands gårdspart afbrændte af tordenild. Grene sogn, Løvlund: Niels Clemendsen: Denne gård afbrændt 2 gange siden 1675.

V. Horne herred, Bandsbjerg: Simon Madsens enke. Denne mand haver continuerlig været rytter, og blev for Vismar. Kvinden er forarmet.

Skanderborg amt, Vor herred, Gangsted, unge Michel Jensen: Denne har selv længe været rytter, var af begyndelsen fattig, og er nu slet forarmet.

1677-78

Michel Pedersens enke: Denne enke er forarmet, og har så været i mange år, hendes mand

Christen Knudsen: Denne mand er en betler, bolet fast øde.

rytter, var af begyndelsen fattig, og er nu slet forarmet.

Skanderborg amt, Vor herred, Gangsted, unge Michel Jensen: Denne har selv længe været

Christen Knudsen: Denne mand er en betler, bolet fast øde.

Michel Pedersens enke: Denne enke er forarmet, og har så været i mange år, hendes mand frøs ihjel for nogle år siden, efterlod sig mange små børn. Gården er forskyldt. Elbech: Jørgen Sørensen: Denne mand er forarmet, meget af egen efterladenhed, tilmed er en stor del jord fra gården bortpantsat.

Agestrup: Unge Jens Sørensen og gl. Jens Sørensens enke: Begge disse 2 mænd haver været ryttere, og med for Vismar. Gården er og forskyldt deraf nu forarmet.

Ba11eby: Seyer Sørensen, Denne mand er gl. og svag og er nu forarmet.

Aas: Jens Michelsen, denne mand er slet forarmet af årsag ulykkelig tilfald på sit kvæg.

Eldboe herred, Kongsted sogn: Niels Christensen, denne mand var en slap ung karl han forleden år antog gården så godt som øde og forfalden.

Bredstrup: Jens Sørensens enke og Anders Andersen: Begge disse to mænd var ryttere

og forarmede, Jens Sørensen blev død i kongl. maj. tjeneste.

Egeskov Gade: Hans Gasper Jering: Denne mand har været i kongl. maj. tjen. til før krigens begyndelse, og imidlertid været fange i Sverige over et år.

Igum: Søren Hansen: Denne var selv rytter og med for Vismar, er ganske forarmet.

Taulov sogn, Nebel: Hans Bertelsen: Denne mands gård er forleden rent afbrændt.

Børup: Jep Hansen: Denne mand i nogle år har været fra sandsen, derover gerådet i stor armod.

Anst herred, Huolbøll: Rasmus Hansen, denne gård brændte forleden, og manden var selv rytter og i kongl. maj. tjen. udenlands.

Nørvangs herred, Brande kirkeby: Peder Jensen Kremmer. Denne mand har været kremmer, og er nu slet forarmet.

Jerlev herred, Egtved sogn, Tagelund: Anders Gabrielsen, denne mands gård afbrændt for 2 år siden.

Brusk herred, Nebel sogn: Jens Poulsen: Dette hus er i år afbrændt.

Gesten sogn: Thyge Michelsen og Anders Thomsen, deres halvgård afbrændt forleden år.

Koldinghus amt, Eld herred, Taulov sogn, Skærbæk: Niels Nielsen som tjente Jens Basse, har

begået lejermål med Giertrud Lauritsdatter, som straks døde, og aldeles intet efterlod sig at komme i jorden for, og som den bonde Jens Basse, hvor lejermålet skete, var da udlagt til løjtnant Jens Kaas, har samme løjtnant og holdt sig til bøderne.

Kirsten Hansdatter blev besovet i Børup i samme løjtnants kvarter, som han ilige måde sig tilholder.

Endnu i bemeldte løjtn. Kaases kvarter til Hans Pedersen i Børup, haver endnu tvende tjenestefolk ved navn Claus Jacobsen Bolt og Lisbeth Jensdatter som har beganget lejermål, hvis bøder løjtn. har også til sig taget. Hos Niels Smed i Taulov Nebel har et kvindfolk ved navn Karen Pedersdatter gjort barsel straks efter hun kom der i huset, og få dage efter før man fik det at vide

tog bort igen, sagdes at have hjemme i Lynested by i Hatting sogn, hvor hun skal være besovet af Mads Jensen.

Maren Pedersdatter, som har været til huse i Gudsø hos Udde Nielsen, udlagde en rytter ved navn Jesper Pedersen.

Nok i Erritsø to kvindfolk, den ene ved navn Kirsten Rasmusdatter og den anden Else Jensdatter, som er til huse hos Hans Pedersen og Kirsten? F'ider? i Hyrdehuset begge udlagt ryttere, og at det skulle være hændt ved Durchmarchen?

Gørding herred, Aastrup, Grene: Peder Sørensen har begået lejermål i hans ægteskab med et kvindfolk ved navn Anne Jensdatter i Terbølling .

Envold Envoldsen i Nourup, Jerne sogn, Skads herred begået lejermål.

Slut filmrulle M-44493.

Start filmrulle M-44494:

1677-86.

Andst herred, Lerskov sogn, Aggersbøll og Kjær: Frands Andersen, denne mand har nylig antaget gården, fast øde, eftersom hans formand måtte den i armod kvittere er derpå tilsagt frihed.

Vraa: Niels Andersen: Hans halve gård er forleden sommer afbrændt.

Ferup: Thomas Sørensen, denne mand har i år antaget gården så godt som forfalden og fast uden sæd, eftersom hans formand Ebbe Sørensen derved intet kunne bestille, hvorfor han er tilsagt frihed.

Jordrup sogn: Poul Sørensen, Poul Christensen, Paaske Nielsen og Christen Christensen. Disse Jordrup mænd er nu slet forarmede af årsag, fast al deres kvæg er af lungesot bortdøde.

Vester Vamdrup: Niels Pedersen Holte? og Holtug? Pedersen, Peder Lauridsen Rasch,

Hans Christensen, Christen Rasmussen, Erich Hansen. Disse 5 gårde blev for nogle år siden afbrændt med korn og kvæg, hvorover mændene er forarmede.

Slavs herred, Vorbasse sogn, Vorbasse Nebel: Mads Pedersens gårdspart i sommer afbrændt.

Løvlund: Niels Clemendsen, denne gard er for 3 år siden afbrændt.

Faaborg sogn, Vrenderup: Peder Rytter, denne mand er selv rytter og ikkun ved ringe middel.

Vester herred, Bandsbjerg: Bachen Jensen, denne mand har nylig antaget gården så godt som øde, efter som hans formand Simon Madsen var selv rytter og fast forarmet.

Gangsted sogn: Søren Jespersen og Michel Rasmussen: Disse to mænd har selv været ryttere, var ikkun fattige, er nu slet forarmet. Peder Rasmussen: Går og betler og husene er forfaldne.

Ballebo: Seyer Sørensen, denne er en gl. mand og hans gård er forskyldt, deraf forarmet.

Aggestrup: Unge Jens Sørensen: Denne mand har selv længe været rytter for gården, er nu forarmet.

Aggestrup: Sal. Jens Sørensens enke: Jens Sørensen samt hans søn blev død i kongl. maj. tjeneste. Enken er slet forarmet.

Elbo herred, Kongsted sogn: Niels Christensen: Denne var en slap ung karl antog gården fast øde

og forfalden.

Kongsted torp: Thomas Rafns gårdspart er forleden sommer afbrændt.

Bredstrup sogn: Jens Sørensens enke og Anders Andersen Riber: Begge har været ryttere for gården, og er nu slet forarmede. Jens Sørensen blev død i Skaane.

Egeskov Gade og Lomholt: Jacob Sørensen: Denne mand antog gården forleden år fast øde, hans formand var rytter, og døde i Skaane.

Andst herred, Lerskov sogn, Huolbøl: Rasmus Hansen: Denne mand har selv redet rytter af gården, imidlertid den er afbrændt, er nu slet forarmet.

Tørrild herred, Jelling: Peder Andersen og Jess Christensen og Mads Thomasen: Disse mænd antog den halve gård øde, og har frihed.

Jerlev herred, Egtved sogn, Spjarup: Knud Nielsen og Jens Madsen, Knud Nielsen er død, og Jens Madsen har kvitteret gården i armod.

Tagelund: Anders Gabrielsen: Denne mands gård er for nogle år siden afbrændt.

Brusk herred, Nebel sogn: Jens Poulsen: Dette hus er forleden år afbrændt.

Andst herred, Skanderup sogn: Anders Sørensen: Denne mand antog gården fast øde og har frihed.

Skanderup sogn: Peder Shade? er selv rytter og forarmet.

Lunderskov: Poul Sørensens boel: Dette hus er for nogle år siden afbrændt.

1/5 1679 - 31/12 1679.

1/5 1681 - 1/5 1682.

Lundenæs amt, Nør herred, Nordenaa, 12. maj: Christen Iffuersen af Graversgaard, den halve partgård i Nordenaa, som enken Kirsten Pedersdatter oplod, og ikke kunne ved blive. Gav 4 rd.

Andst herred. 13. juni. Bertram Pedersen af Ifver Burkes gård i Lejrskov sogn og by. Gav 4 rd.

Riberhus amt, Malt herred: Den 27. juli Anders Pedersen.af Suurkjær 1/4 part af Eskes gård i Gjettrup i Åstrup sogn, gav 3 rd.

Skodborg herred. 28. aug., Jens Jensen af Ø. Lind, Povl Jensens halve gård, gav 4 rd. Samme dag Jens Povelsen af Krogsgaard, halvparten af Viumgaard, gav 4 rd.

I ligemåde Peder Pedersen af Skougaard, den væring i Lille Kjær, Sir sogn, gav 2 rd.

Riberhus amt, Vester herred, Outrup sogn: 8. sept. Iver Laursen? (Thomsen?) af Outrup, halvdelen af Gammelgaard i Outrup sogn, som Søren Thomsen fradøde, gav 4 rd.

Den 28. sept. Las Nielsen af Janderup den halve gård i Hillerslev, som Jens Fiurs børn afstod, gav 4 rd.

Den 28. sept. Jens Sørensen i Fidde den væring ibid. som Niels Ollesen undvigte, gav 2 rd.

Nok Johanne Christensdatter af Gravers Sørensens øde væring i Sædding, gav 2 rd.

Lundenæs amt, Øster Herred, 15. okt. Thomas Jepsen 1/4 part af Stor Strand (må være Vandborg sogn), gav 2 rd.

Den 22. okt. Peder Jensen af Adsbøll i Strellev sogn de 2 parter af den boel med Peder Mortensen i Nørtarp, gav 2 rd.

Den 23. okt. Niels Nielsen i Hoven det hus i Nør Green som Christen Christensen oplod, gav l rd.

Den 26. okt. Peder Christensen i Hornlund hans faders 1/4 parts gård, gav 2 rd.

Den 25. okt. Hans Hansen i Malle, Søren Hansens 1/4 parts gård, gav 3 rd.

Den 25. okt. Las Pallesen af Thostrup, af Clemend Hansens gårdspart i Malle, gav 2 rd.

Bøvling amt: Den 16. nov. Christen Nielsen af Harboør 1/4 part af Stor Strand, gav 4 rd.

Ribe amt, Vester herred: 22. nov. Christen Knudsen i Nebel den 1/3 partgård som Niels Lassens enke fragik, gav 2 rd.

22. nov..Peder Lassen af Hundhalle som Las Pedersen fradøde, gav 2 rd.

Skads herred: Den 22. nov: Adzer Nielsen hans faders femteparts gård i Gammelby i Jerne sogn, gav 3 rd.

Den 22. nov. Peder Christensen af Hallum i Kvong sogn i Vester herred hans faders partgård efter moderens opladelse, gav 2 rd. 4 mk.

Den 2. dec. Christen Pedersen i Eisberig(Esbjerg) i Skads herred hans faders gård ibid., gav 4 rd.

Den 2. dec. Peder Christensen af Døstrup, halvparten af Peder Andersens halve gård i Vodder sogn og by i Hvidding herred, gav 3 rd.

Den 2. dec. Mads Andersen i Ø. Vedsted hans stiffaders Christen Jensens gård, gav 6 rd. Ugift. Den 15. juni betalt til en sognerytters af ritm. Bartholms komp. ved navn Meinert Meinertsen hans begravelse, eftersom han intet efterlod sig, at komme i jorden for.

For den afbrændte gård i Billum sogn og by i Ribe amt, som Niels Hansen påboede og under næst forrige års regnskab er refereret og med tingsvidne bevist, betalt rytteren for hans tilkommende af ansatte 3 td. hartkorn.

Betalt rytteren Niels Sønderholm i lige måde af oberstløjtn. kompagni no 57 for det øde hus i Vrenderup som var ansat for 2 skp. korn (hartkorn).

Formanden i det 69. læg af ritm. Bartholms komp. Peder Christensen, betalt for det øde hus i Tobøl, som Thomas Madsen frarømte, var ansat for 4 skp. hartkorn.

Nok til Gudum kloster, som er ansat på 3 portioner og hr ritmester Grubbe selv bebor.

1.maj 1681- 1.maj 1682:

l. nov. 1681.

Modtaget kvartalspenge: Billum sogn, Hans Michel Remmers enke, Niels Thomasen kvitterer for enken med egen hånd. Hans Nielsen og Niels Nielsen.

Niels Hansens gård i Billum nedbrændt 20 sept. 1680. (Se tingbog 6/5 1681).

Lundenæs amt, Nørre herred, Strellev sogn: 1680, d. 19.nov Jens Nielsen i Nør Tarp af Christen Christensens væring ibid. gav 2 rd.

1681, l0. febr. Jens Christensen i Sønder Green i Hoven sogn halvdelen af den væring ibid. som er uden bygning, og Simon Christensen sidst i fæste havde, gav 1 rdl.

Maj 1682- maj 1683.

Begravelsespenge: for en af ritmester Grubbes ryttere Hans Haderslevs begravelse.

Loftleje: Betalt for 2 lofter i Kolding til Søren Jensen Lund imod kvittering, og til Maren, sal. Jens Nielsens i Varde?

Vester Vamdrup, Horskær: Hans Lauridtzen i Habdrup(Hoptrup?) hartkorn 5531, manden fattig, hans hustru på 13 års tid har været syg og sengeliggende, bygningen ikkun slet .

Vester Vamdrup, Niels Pedersen Skøtt? og Hattug? Pedersen, hartkorn 8502, har været afbrændt, nu nogenledes bebygt.

l.maj 1683 - l. maj 1684.

Christen Hansen i Holsted sogn og by hartk. 2200, gården afbrændt natten mellem d. 27. og 28. aug. 1683.

Vester herred, Janderup sogn, Hillerslev; Laurids Nielsens enke, hartk. 2200, afbrændt om natten imellem d. 9. og l0. okt. 1683. behøver 2 års frihed.

Koldinghus amt, Jordrup sogn og by, Mads Lauridsen og Jens Poulsen Rytter, hartk. 4000, afbrændt juleaften 1683, behøver 2 års frihed.

Øster Horne herred, Horne sogn, Bjalderup: Christen Thommesen og Christen Christensen, nu Oluf Nielsen, hartk. 2200, afbrændt i november 1683, behøver 2 års frihed.

Ribe amt, Åstrup sogn og by, Envold Mortensen hartk. 3330, bortdøde i største armod.

Christen Hansen i Orten får betaling for at passe Maren Povelsdatter efterladte halvgård, hartk. 1700..

Som min påboende halve gård i Hillerslev/ jeg fattige Anne Lauriskone med små uopdragne børn i mange år efter min sal. mands død har i besværlighed hensiddet på/ med al bohave, formue og indavling, ved ulykkelig ildebrand er forleden år imellem 9. og l0. okt. afbrændt, at der intet i ringeste måde/ Gud bedre det desværre/ er overbleven til mig og små umyndige

børns husly eller føde, meget mindre at svare rytteren af. Derfor så haver regimentsskriveren, efter vores gode hr. oberstløjtnants tilskyndelse, fra ovenbemeldte tid svaret rytteren, og til l.maj næstkommende, som kan bedrage fire rigsdaler, fem mark, otte skilling, i hvilken tid jeg intet har kunnet/ ikke heller førend jeg får opbygget kan/ udgive, bekræfter og kvitterer jeg med eget mærke, og venlig ombedet Christen Rasch med mig at underskrive, Varde den 24. april 1684. A L D(Anne Lauridsdatter.)

1/5 1684 - 1/5 1685.

Til en rytters begravelse af oberstl. Rabes komp. ved navn Morten Lauridsen.

Tillagte gårde.

Andst herred, Hjarup sogn og by: Christen Haldkjærd, hartk. 7200. Knud Jørgensen i Siøgaard, 1 hus hartk. 0600.

Riberhus amt, Vester herred, Ø. Vrøgum: Hans Hansen, hartk. 4000 , Peder Nielsen og Niels Jensen i Bredmose i Oxbye sogn hartk. 1600.

Andst herred, Hjarup sogn:Christen Jepsen Snogdahl, selvejer, hartk. 4000, Niels Pedersen Geising, selvejer, hartk. 2200. Hans Knudsen l hus uden jord.

Øster herred, Horne sogn: Hornlund: Christen Lauridsen og Jens Christensen hartk. 4-1-2-2/3-0. Peder Christensen og Christen Jensen, hartk. 2400.

Stundsig: Christen Jensens enke Anne Pedersdatter 1-2-1-1/3-0..

Deigaard: Jess Jensen og Hans Christensen og Frands Christensen og Jens Jessen 3500.

Hindsig: Oluf Lassen og Niels Lambertsen 2400. Niels Lauridsen en halvgård, den anden halvgård har i brug Niels Lambertsen, Oluf Lassen og Niels Lauritsen, 1700.

Vester herred, Kvong sogn, Hallum: Jens Sørensen og Christen Nissen 4200. Niels Christensen ibid. 1000. Christen Christensen i Kvong 2300. Peder Degns enke i Skyhede l hus. Peder Christensen af et øde byggested 0200. Jess Jensen og Søren Jensen 4100. Jes Poulsen og Peder Christensen 3700.

Lundenæs amt, Øster Herred, Horne sogn: Malle: Hans Hansen, Niels Lambertsen, Peder Christensen og Maren Nielskone 5410. Hans Clemendsen og Las Pallesen 2330. Marquor Hansen, Søren Jensen, Jens Christensen og Christen Nielsen 3300. Thomas Sørensen og Jens Sørensen 3400. Claus Jørgensen i Hollund i Slaugs herred i Vorbasse sogn 1100.

Nørre herred, Hoven sogn, Hvolmose: Niels Pedersen og Niels Mortensen 4-1-3 2/3-0 Christen Christensen ved kirken 1-7-2 1/3-0.

Nørgreen: Christen Christensen 1-3-3 2/3-0. Jacob Sørensen 0-2-2 1/3-0.

Jacob Knudsen i Nørgreen afsat til varselsmand.

Oddum sogn, Odderup: Jens Pedersen og Peder Christensen, selvejer 4600. Jens Christensen og Peder Pedersen i Søndergren i Hoven sogn 1600. Niels Andersen i Schiødsvad 1220. Jens Terchelsen, Knud Jensen og Ebbe Jensen, selvejer 4400.

Strellev sogn, Nørtarp: Knud Nielsen 2500. Christen Christensens enke 0700.

Gyris: Christen Christensen 4-0-3 2/3-0. Niels Mortensens enke Maren Christensdatter, Jørgen Hansens enke Karen Christensdatter og Kirsten Christensdatter i Hald i Nørtarp 3-0-1/3-0. Jens Christensen ibid. 0700.

Vium sogn, Lifbøl: Jens Christensen 2410.

Vejrup: Peder Ibsen 3130. Peder Mortensen i Nørtarp i Strellev sogn 1500. Zidsel Villadsdatter i Tarm et hus l mk. l alb., Ebbe Lassen ibid. et hus l mk. l alb. Niels Jensen i Nørtarp og Jacob Nielsen i Adsbøll 8000 afsat til varselsmænd i Ø. og V. herreder.

Koldtoft: Christen Jørgensen 1610. Laurids Sørensen Smed i Bork 1200.

Christen Christensen 0700. Christen Jørgensen i Strellev 0700.

Egvad sogn, Foersum: Jens Christensen 2330. Jørgen Frandsen i Tarm 0220. Maren Christensdatter i Nørtarp i Strellev sogn et hus 0030.

Nørbork sogn: Anders Christensen, Lass Nielsen og Hans Christensen 3400.

Hemmet sogn, Gundesbøl: Peder Graversen og Maren Jepsdatter, selvejer 3600. Niels Jepsen

i Eisbøl i Vium sogn 0600.

Nørbork sogn, Vestergaard: Søren Sørensen 3000. Terchel Sørensen og Søren Sørensen 2400. Søren Nielsen i Sdr. Bork 2400.

Hemmet sogn: Toftum: Christen Houlisen og Christen Envoldsen 6000.

Nordenaa: Peder Christensen: 1400. Christen Sørensen Holm i Sdr. Bork 0400.

Bertel Iversen og Christen Iversen 3000.

Egvad sogn: Povel Ebbesen i Tarm 2330. Peder Hansen og Eske Poulsen 1410. Niels Jensen i Nørtarp i Strellev sogn l000.

Lønborg sogn, Kyvling: Christen Jensen 3300.

Egvad sogn, Tarm: Peder Møllers enke Appelone Eskisdatter 2220. Jens Jespersen Holdst l øde værsted 0220. Peder Envoldsen i Albæk i Skjern sogn 2000.

Toftum: Niels Sørensen 3-6-1 2/3-0. Niels Knudsen 0610. Jørgen Hansen i Tarm 1-5-1 1/3-0. Peder Knudsen 0700. Peder Christensen Tromslar og Anne Jørgensdatter 0300. Peder Christensen i Opsund i Hoven? sogn 0400.

Hind herred, Holmsland, Nysogn: Sønderby: Peder Christensen 1-2-2 1/3-0. Niels Jensen og Jens Lassen 3030.

Bandsbye: Christen Pedersen Bredmose 3-4-2 2/3-0.

Gammelsogn: Ifuer Espensen 0400.

Velling sogn: “Molberiggaard”: Christen Nielsen Klaptoft og Christen Møller 3-3-1 2/3-0. Christen Jepsen i Klaptoft 2-3-3 1/3-0. Christen Pedersen i Bechboe i Lernb sogn i Bølling herred 1430.

Ulborg herred, Vinding sogn, Refning: Christen Christensen, Jens Pedersen og Peder Pedersen, selvejer 5000.

Svendstrup: Christen Andersen 1600.

Siig: Svend Pedersen 1200

Husby sogn, Pradsgaard: Laurids Nielsens enke og Jens Christensen 6000. Jens Lauridsen i Lægsgaard i Vinding sogn 2000.

Ulborg sogn, Sønderkjær, Meldgaard: Simon Simonsen og Eske Christensen Hee, Christen Pedersen 8000.

Fjaltring sogn, Klostergaard: Jep Christensens enke Zidsel Christensdatter 3000.

Sønder Dybaae: Jens Knudsen i Maarupgaard bruger ejendommen 2100.

Vandborg sogn, Katkjær: Mads Christensen 2700.

Dybe sogn, Kastbjerggaard: Peder Jepsen og Eskild Madsen 8000. Store Flansmose: Jens Eskesen 8000. Lille Flansmose: Ole Jespersen og Jens Jensen 2000. Peder Lauridsen i Knacher 2520.

Hygum sogn, Vester Paakjær: Mads Pedersen og Gregers Christensen 3220. Klostergaard: Gregers Sørensen og Christen Jensen på Bjerg, og Grummesgaard: Peder Clausen ialt 8000.

Agerskov: Christopher Poulsen og Laurids Jensen 6600.

Fabjerg sogn, Kogisbøl: Niels Olufsen 1200.

Trans sogn, Bjerregaard: Mads Jensen 4000.

Engbjerg sogn: Christen Jensen 4000. Jep Pedersen Brand på Hygumbjerg 8000, afsat til varselsmand.

Hove sogn, Houdam: Jens Sirmensen 5-5-2 1/3-0. Vinkel: Jens Nielsen 2-2-1 2/3-0.

Vandborg sogn, Storstrand: Christen Nielsen, Anders Christensen, Thomas Jepsen og Peder Pedersen 8000.

Skodborg herred, Lem sogn, Brydebol: Peder Christensen 3000. Jens Jensen Frich i Rom sogn og by 0400. Jens Jensen ibid. 1600.

Fabjerg sogn (fejl for Humlum sogn), Avnsbjerg: Christen Madsen 2600. Agergaard: Christen Vistesen 7000. Hyldgaard: Poul Jensen og Just Pedersen 7000. Christen Pedersen Schou i Gudum sogn 1000. Broksgaard: Christen Eskesen og Peder Troelsen 2500. Anders Mortensen

i Gantris 2400, fra Jens Schytt i Bredal 0300. Peder Jensen i Lundby 2400. Sønder Børring: Christen Jensen 1500. Nør Børring: Peder Knudsen 2000. Christen Madsen og Mads Pedersen i Nør Tang i Gudum sogn 4000, fra Mads Jensen og Anders Jensen i Seerup 0300.

Fabjerg sogn, Kjærgaard: Poul Jepsen og Jens Pedersen 5400. Christen Gregersen i Balletoft 0600. Peder Begsgaard 1200. Christen Madsen i Brunhusted 1 hus.

Riberhus amt, Vester herred, Janderup sogn: Hillerslev: Christen Madsen Rasch 4000. Hans Pedersen 1600. Søren Nielsen 2000. Palle Sørensen i Kærup 0200. Jørgen Christensen og Hans Sørensen 3500. Gunde Jessen i Borre 1500. Søren Jensen 2600. Laurits Nielsens enke Anne Lauridsdatter 2200. Mads Madsen 3700. Knud Nielsen 1400. Sønder Heboe: Lisbeth Pedersdatter, sal. Niels Nielsens og Jens Pedersen 6000.

Nør Heboe: Christen Madsen 1320. Bandsbjerg: Niels Madsen og Bachen Jensen 7000.

Las Nielsen i Hillerslev 1000. Strudvad: Peder Sørensen 3700. Christen Jensen i Kærup3100. Jørgen Pedersen i Nør Heboe 1000. Kærup: Christen Nielsen Kjelst og Christen Christensen 5000. Christen Nielsen 2320. Rasmus Knudsen i Billum l hus 0300. Janderup by: Bertel Nielsen og Thomas Nielsen 8000.

Billum sogn, Hannevang: Jens Hansen 4200. Billum by: Thomas Nielsens enke Kirsten Thomas-kone 2300. Poul Christensen 1100. Burgaard: Hans Laugesen 5000. Billumtarp: Anders Sørensen 3000. Bachen Simensen og Tue Bachensen og Jens Madsen 6400. Niels Nielsen 4500. Peder Christensen i Kjelst 2320. Søren Nielsen ibid. 0720. Christen Nielsen og Jens Pedersen 5200. Niels Tomsen i Billum 2000. Niels Thuesen i Kjelst 0400. Kjelst: Søren Boyesen 6000. Niels Tomsen i Billum 2000.

Outrup sogn og by: Bachen Nielsen og Peder Knudsen 4400. Mads Terchelsens enke Else Madsdatter, nu Niels Bachensen 3400.

Allerslev: Rasmus Nielsen og Hans Christensen 4200. Niels Christensen og Michel Pedersen 1200.

Debel: Peder Sørensen 2400.

Tourbøl: Morten Jensen selvejer 3000.

Vejrup: Lass Ibsen og Niels Pedersen 4400. Boye Christensen i Rottarp l hus 0300. Peder Degns enke i Skyhede l hus 6100.

Gammelgaard: Iver Tomsen, nu Christen Pedersen og Peder Pedersen 5000.

Lunde sogn: Christen Pedersen i Kastkjær 4000.

Nebbel sogn, Bolkær: Carl Christensen og Peder Christensen 4000.Øster Debbel: Anne Enevolds-datter sal. Christen Tøgersens, og Hans Christensen 6400. Jens Sørensen i Fidde 1000. Christen Pedersen i Skyhede 0200.

Kvong sogn, Aasted: Søren Rasmussen og Frands Jessen 6000. Niels Mortensen i Kvong 2000. Jep Jensen, Peder Rasmussen og Søren Hansen 6000. Jørgen Christensen i Kvong 2000. Peder Christensen og Christen Nielsen 5000. Tomis Nielsen og Christen Nielsen, selvejer, nu Laurids Erichsen i Christens sted 2000. Lass Nielsen i Hillerslev 1000. Kammersgaard: Niels Christensen 3100. Niels Jepsen, nu Joen Hendrichsen i Kvong 2300. Laurids Sørensen i Kvong 2400.

K vorup: Jens Jensen og Niels Nielsen 4000. Jørgen Madsen og Jens Jensen 4000. Søren Sørensen i Skyhede l hus.

Nebel sogn, Sædding: Peder Christensen 5000. Hans Christensen 2400. Christen Jepsen, Peder Christensen, nu Peder Clemmedsen og Thomas Sørensen 8000.

Nebel by: Christen Pedersen Kjær og Michel Jørgensen 5400. Christen Knudsen l deelboel 1100. Mads Christensen med l boel 5000.

Hundhalle Peder Lassen 3000.

Aal sogn, Øster Vrøgum: Peder Hansen 2000. Thomas Jensen 3200. Bachen Jensen og Christen Christensen i Søhuse 2600. Peder Jensen 2200. Jep Christensen 2000. Jep Hansen i Vester Vrøgum 2600. Gunde Jessen i Borre 1000.

Borre: Søren Knudsen og Peder Sørensen 4200. Bertel Pedersen 3200. Maren Hansdatter af stug, som Jens Bachensen i brug haver 0200.

Markskel: Hans Christensen og Christen Bertelsens enke Maren Hansdatter 7400.

Skads herred, Jerne sogn, Veldbæk: Christen Olufsen 8000. Strandby: Hans Olufsen 4000. Jens Knudsen og Hans Frandsen 3000. Christen Olufsen i Vognsbøl 1000.

Brøndum sogn, Forumlund: Svend Andersen 5/6 og Jens Nissen 1/6 gård 6600. Mads Christensen i Brøndum 0400. Peder Sørensen i Tobøl et hus med toft 0400.

Skodborg herred, Gudum sogn, Højbjerg: Oluf Jensen 6400. Trabjerg: Laurids Nielsen l000.Jens Sørensen i Kramshule (Dalgaard) 0400. Tangsgaard: Jens Christensen 8000. Havskov: Christen Jensens enke Else Christensdatter 8000. Krogsgaard: Poul Jensen og Jens Pedersens enke og Christen Jepsen 8000. Øster Lind: Jens Lauridsen og Jens Jensen 5400. Lille Bjerrum: Søren Christensen 2400. Vester Lind: Jacob Rodtkiensen og Bertel Jensen 6400. Fra Niels Pedersen i Kallesø i Tørring sogn 1000. Jens Hald i Nissum sogn 0400. Surkær: Mads Pedersen 4500. Laurids Andersens enke Margrethe Jensdatter i Trabjerg 3000. Jens Skytt i Bredal 0300.

Viumgaard. Sal. Peder Madsens enke Helvig Pedersdatter og Jens Poulsen 6600. Maren Pedersdatter i Kohøje i Nissum sogn 0400. Niels Jensen i “Koltbache” 0600.

Gudumkloster hovedgaard, major Gabriel Grubbe påbor og Hedegaard, Søren Andersen 24-0-0-0.

Trabjerg: Laurids Mortensen 4000. David Christensen 4000. Store Bjerrum: Thomas Christensen 5600. Jens Nielsen 2000. Skovgaard: Christen Pedersen 2200. Sønder Tang: Christen Madsen 3200. Øster Tang: Mads Nielsen 4000. Meld Tang: Jep Christensen og Christen Christensen 2400.

Borre: Laurids Madsen og Christen Jensen 3000. Serup: Mads Jensen og Anders Jensen 1000.

Fiskbæk: Michel Christensen 3400. Oluf Mogensen 2000. Mads Lauridsen 2400. Søren Andersen og Søren Rasmussen 2500. Christen Olufsen 8000. Aasbjerg: Poul Michelsen 1700. Christen Poulsen 1230. Morten Olufsen 1011. Søren Jensen i Heden 1000. Skodborg: Morten Jensen Nør 3300. Peder Nielsen 2000. Mølgaard: Lauge Madsen og Christen Jensen 2000. Laurids Bertelsen i Resen by 0500. Krog: Christen Christensens enke Anne Pedersdatter 2-7-2 2/3-0. Christen Sørensen i Skodborg 2-3-1 1/3-0. Mads Jensen i Hornshøj 1500. Stavsbol: Oluf Jensens enke Anne Andersdatter 1000.

Resen sogn, Mattrup: Jens Madsen 6000. Haugaard: Peder Jensen 2000. Marslund: Christen Christensen 4200. Hendrich Nielsen i Rotborg 2000.

Kynde Pedersen i Ørvejle i Gudum sogn 0600.

Budsgaard:.Morten Jepsens enke Anne Christensdatter 1000. Vester Toftum: Anders Lauridsen 4000. Resen by: Bertel Christensen 1400. Poul Erichsen i Østergaard 1500. Laurids Bertelsen 0700. Meld Toftum: Niels Maltesen og Peder Jensen 4000. Peder Jensen Haugaard 0600. En part i denne gård på Venøe Land, Mads Lauridsen og Laurids Christensen påbor 0400.

Niels Christensen og Christen Nielsen i Sletbjerg? (Vejsbjerg) på Venøe land 2600.

Venøe land og sogn: Christen Pedersen og Ole Madsen 2-5-1 1/3-0. Jens Christensen og Niels Pedersen 2-5-1 1/3-0.Christen Andersen og Christen Mortensen 2-5-1 1/3-0.

Humlum sogn, Tagvad: Jens Lauridsen 3600. Gaden: Christen Eilersen og Poul Christensen 1000.

Skanderborg: Mads Christensen 1000. Gottrup: Mogens Lassen 2200.

Hjerm herred, Borbjerg sogn, Damgaard: Peder Iversen 5130.

Lille Hedegaard: Christen Michelsen 2430. Niels Hindsholm i Lille Døs? et øde boel, afsat til varselsmand.

Fousing sogn: Christen Pedersen i Skræddergaard 2000. Niels Jensen i Dahl 2300. Otte Lauridsen i Fallergaard i Borbjerg sogn l000. Jep Christensen i Lille Bjerg 2000. Anders

Erichsen i Krunderup i Navr sogn 0500.

Navr sogn, Falhoe (Falsig) by: Jens Tuesen 4000. Mads Christensen 4000. Søren Michelsen 4000. Mads Povelsen 4000. Sirgaard: Laurids Pedersen og Mogens Thomsen 8000. Ballegaard: Christen Christensen og Markvar Christensen 8000.

Vejrum sogn,: Løjtnant Just Kield Willemose, Christen Lauridsens enke og børn fradrog 8000. Maren Liungkrog i Vejrum sogn et hus afsat til varselsmand.

Ginding herred, Bording sogn og by: Jens Poulsen og Christen Hansen 3000.

Stubkær: Hans Jacobsen 1000. Michel Jensen 1000. Jens Nielsen 1400. Nok Jens Nielsen i Søndergaard, Bendt Godskesen og Bendt Christensen 2200. Claus Iversen i Sahl by 1200. Maren Villadsdatter i Måbjerg by et hus.

Hvidding herred, Roager sogn og by: Jens Nielsen 5300. Niss Jensen i Kroed? 2000. Peder Pedersen i Hønning i Arrild sogn 0500.

Vodder? sogn og by: Peder Andersen 3200. Jens Pedersen i Kirkeby i Roager sogn 2600.

Brøns sogn, Havervad: Herredsfogden Mathias Lange i Havervadgaard, har en 1/4 part gård kaldes Pinborg 2000. Søndernæs: Troels Nielsen og Niels Hansen 4000.

Aastrup: Jens Andersen 4000.

Rejsby sogn, Kærbølling: Anders Pedersen 2/3 og Anders Lauridtsens søn, Laurids Andersen 1/3 part 7400.

Hvidding sogn, Raahede: Anders Callesen og Jens Linterups enke Anne Lauridsdatter 4000. Michel Pedersen i V.Vedsted et hus enken til hjælp. Hans Jepsen i V.Vedsted 2700. Laurids Madsen i Højrup by og sogn 1100.

V.Vedsted sogn og by: Jens Lauridsen Rytter 5600. Laurids Broersen af noget stug jord 0700. Anders Pedersen og Peder Nielsen i Kærbølling 0200. Peder Jørgensen 5600, fra Kirsten Hanskone og Søren Nielsen vest over 0200. Søren Nielsen og Kiersten Hanskone l deelegaard 8000. Anders Sørensen 5600, fra Michel Bennetsen i Ludstrup 1600. Jens Pedersen i Semb 0400. Las Andersen 2200. Hans Brodersen 2200. Ancher Gregersen 2200. Anders Pedersen og Peder Nielsen i Kierbølling 1200. Bertel Hansen 4400. Niels Pedersen 2200.

Farup: Thyge Jensen og Anders Maltesen 6000, fra Anders Sørensen i Kalvslund 1000. Christen Bertelsen og Anders Lauridsen i Hjortlund 1000.

Øster Vedsted: Christen Sørensen og Peder Nielsen l deelegård 8000. Christen Jensen, nu Mads Andersen 6000. Jens Nielsen 4000. Anders Pedersen i V.Vedsted 2700. Et hus Karen Ogisdatter 0100.

Ludstrup birk, Semb sogn og by: Jens Jepsen 4400. Niels Pedersen, nu Anders Jensen og Jens Pedersen 3400. Michel Lassen et hus og Thomas Boesen et hus. Peder Jespersen, Peder Hansen og Oluf Knudsen 4400. Varming: Knud Ostersen og Christen Iffuersen 3400. Christen Jensen 5400. Jens Christensen og Hans Pedersen 2000. Fourholt: Peder Andersen med Peder Michelsens halve hus 8000. Hømb: Søren Andersen og Christen Nielsen 4600. Gregers Mortensens enke Dorethe Poulsdatter i Fourholt 3200. Laurids Jespersen og Anders Jessen 4600. Anders Hansen 4600. Laurids Jespersen, Anders Jessen og Niels Kieldsen næst for 1400. Ludstrup: Bertel Nissen 4700. Michel Bennetsen 3100.

Kalvslund herred, Kalvslund sogn, Hjortvad: Tøger Nielsen og Hans Pedersen 4000. Peder Nissen og Nis Pedersen 4000.

Hjortlund sogn og by: Søren Hansen, Jørgen Jensen og Lauridts Stephansen 6400.

Søren Thomsen Vind 1400..

Vilslev sogn, Jedsted: Peder Hansen og Søren Hansen 6400. Niels Andersen i Hillerup 1400.

Hillerup: Peder Andersen 6000.

Farup sogn, Kærbøl: Lauge Hansen 3000. Farup by: Hans Frandsen 2400. Hans Adtzersen 2400.

Vilslev sogn, Jedsted: Peder Thomsen 4000. Anders Sørensen i Kalvslund 3000. Niels Tyggesen og Oluf Jensen i Aastrup sogn og by 1000.

Gørding herred, Jernved sogn, Gredsted: Christopher Carelsen 2220. Christopher Carelsen og Hans Christensen 3300. Christen Hansen i Holdsted 2200. Anders Svendsen og Morten Christensen 4500. Christen Svendsen 2500. Ib Hansen i Jedsted et hus med toft 0300. Anders Hansen ibid. et hus 0300. Envold Mortensen og Anders Sørensen 5000. Ung Hans Christensen 3000. Michel Jessen 5200. en halvgård Jens Jensen 2500. Jes Jørgensen 5200. En halvgård Mads Bertelsen 2500.

Jernved by: Niels Poulsen og Knud Nielsen 8000. Envold Andersen og Jørgen Nielsen 5000. Jens Michelsen i Gredsted 2500.

Slaugs herred, Hejnsvig sogn, Klink: Søren Mortensen, Christen Graversen og Christen Pedersen 5000. Christen Andersen i Nøllund i Grindsted sogn 1400. Jens Jensen ibid. 1000. Christen Jensen og Hans Mortensen i Vorbasse Nebbel en halvgård deelegård 0400.

Grindsted sogn, Morsbøl: Bertel Mortensen 3500. Jens Jensen og Bendt Jensen 3500. Knud Jensen i Nollund 0600.

Grene sogn, Løvlund: Niels Clemendsen 4400. Gregers Christensen i Plougslund 3000.

Vorbasse sogn, Almstok: Christen Madsen 4000. Gyde Jørgensen i Slaug 4000. Søren Jensen i Vorbasse et hus afsat til varselsmand Vorbasse: Peder Jensen 2600. Villum Jensen 2600. Jens Pedersen 2400. Fitting: Peder Jensen 3400. Thomas Jensen i Vorbasse 2600. Stephen Thomsen et hus uden al brug, alleneste en kålhave 0200. Mads Pedersen, Clemend Nielsen og Peder Andersen i Nebel 1000. Hans Glarmester i Dyvelsrække l hus afsat til varselsmand.

Bækkee sogn, Skødegaard: Jens Christensen 5000. Mads Thomsen i Bække 3000. Kragelund: Bertel Christensen 3000. Erich Christensen og Jørgen Michelsen 3000. Iver Pedersen i Asbo 2000.

Verst sogn og by: Søren Nielsen 5400. Gregers Madsen 5400. Iver Hansen af en halv ødegård, i Geising en halv deelgård 2000. Poul Felding ibid. 1000, fra Mads Christensen og Niels Christensen i V. Vamdrup 2000.

Jordrup sogn. Knudsbøl: Hans Carstensen 6000. Niels Nielsen i Jordrup 2000. Hans Sørensen 6000. Michel Gabrielsen 3000. Hans Olufsen 3000. Niels Nielsen i Husted 3400. Peder Nielsens enke i Jordrup et selvejerhus 0400. Jordrup: Rasmus Michelsen selvejer 3400. Pashe Nielsen 4000. Las Sørensen et hus 0400 Morten Jørgensen 4000. Poul Christensen 4000. Hans Pedersen en halvgård, nok en halv ødegård 4000. Peder Nielsens enke 0400, fra Thomas Frandsen i Lejrskov 1400. Mads Jessen i Egholt 0600. Peder Michelsen i Højrup et hus 0400. Niels Christensen i Øster Gisken? 0600.

Jerlev herred, Egtved sogn, Tårsted: Erich Pedersen 3400. Jens Nielsen 4400, Christen Pedersen 4400. Erich Pedersen 1000. Bøgvad: Peder Christensen 2400. Oustrup: Jens Pedersen og Niels Lauridsen 4400. Peder Christensen Vest Foulef 6400 Jens Hansen i Refsgaard 3000.Thomas Christensen 3000. Laurids Povelsen, Jørgen Pederssn, Laurids Olufsen og Anders Christensen 5000.

Lejrskov sogn, Hundsholt: Bendt Nielsen 4000. Hans Christensen i Lejrskov 4000. Egholt: Peder Michelsens enke 5000. Thomas Frandsen i Lejrskov 3000.

Mogens Rasmussen 5500. Hans Christensen i Lejrskov 0700. Østen Madsen i Vraa et hus med toft 1000. Hans Pedersen og Pouel Pedersen 0400. Jens Pedersen en halvgård, Jens Simonsen og Jens Hansen en halvgård 6000. Mads Pedersen 5000. Jens Pedersen i Vraa 1600. Giøde Nielsen i Verst 1200. Agersbøl og Kjerd: Frands Andersen 5400. Bertel Jensen i Lunderskov 2400. Uhre: Laurids Sejersen og Laurids Espensen 8000. Jep Lauridsen, Jens Mogensen, Peder Lauridsen i Uhre, og Niels Andersen i Egholt 8000. Vraa: Hans Tullesens enke Baraba Madsdatter selvejer 4000. Hans Pedersen og Povl Pedersen 4000. Peder Sørensen 6400. Jens Pedersen 1400.Asbøl: Jep Nielsen og Knud Nielsen samt Leirskov Niels Iversen 16-0-0-0. Bartram Pedersen ibid. 8000. Thomas Lauridsen i Skree et hus. Godske Iversen selvejer 8000. Hans Andersen Forekrog 8000.

Højrup: Niels Jensen 5200. nok 1/8 part af Peder Grises? ødegård han bruger 1200.

Andst herred, Hjarup sogn: Christen Knudsen Bjerg selvejer 5000. Christopher Nielsen og Christen Nielsen l deelgård 3000. Kjeld Gregersen og Thomas Eskesens enke Else Gregersdatter selvejer 5400. Anders Jensen Vaaben selvejer 2400. Povl Lassen 5000. Jens Lauridsen 3000. Mads Sørensen 6000. Niels Jessen Vaaben selvejer 2000. Svend Christensen og Oluf Jensen selvejer 6000. Søren Andersen i V.Vamdrup l hus 0400. Knud Lauridsen 6400. Mads Jessen i Ø. Vamdrup 1000. Lauge Hansen i V.Vamdrup et hus 0400.

Vamdrup sogn, Boustrup: Marquor Nissen 8000. Laurids Hansen og Iver Hansen 8000. Søgaard: Jens Møller 8000.

Ø.Varndrup: Knud Nissen Lassen og Jonn Sørensen 6000. Søren Pedersen Friis en halv deelegård 2000. Hans Jessen og Niels Pedersen 6000. Mads Jensen en halv deelgård 2000. Hans Hansen 6000. Nok af et boels hus Simon Jørgensen påboede 1000. Vamdrupgaard: Rasmus Pedersen 8000. V. Vamdrup: Jens Pedersen 6000. Jørgen Rasmussen 6000. Mads Christensen og Niels Christensen 2000. Niels Pedersen Skøtt og Hattug? Pedersen 6000. Niels Jacobsen og Lyder Pedersen i V.Vamdrup hver l hus afsat til varselsmænd.Horskær: Hans Bertelsen 6000. fra Gregers Thomsen i Skam? 2000. Iver Pedersen 6000. Gregers Thomsen i Skanderup 2000.

Anst sogn, Gejsing: Søren Nielsen Basse selvejer 6000. Michel Nissen Basse, nu Peiter Niemand og Christen Sørensen selvejer 8000. Noes: Niss Garp med et hus i Gejsing 6000, fra Jørgen Basse i Gejsing 2000. Stor Andst: Nis Sørensen Bjerg selvejer og Christen Knudsen 8000. Søren Nielsen Krage selvejer 6000. Michel Madsen 2000. Hans Pedersen Vraa Erhalft selvejer 7000. Jens Pedersen Krage selvejer med et hus på gårdgrunden 1000. Christen Iversen 4000. (Iver Sørensen selvejer 1600. gl.) Iver Sørensens enke 6000. Gamst: Anders Nielsen og Hans Andersen 8000. Niels Graversen og Jep Graversen 6000. Oluf Jensen 2000. Niels Olufsen og Niels Andersen 6400. Peder Jensen 1400. Søren Christensen, Søren Jespersen og Anders Andersen 6000. Jep Jepsen en halvgård og Hans Jessen en 1/4 gård 2000. Glibstrup: Seyer Andersen 5400. Hans Jacobsen 2000. Peder Sørensen selvejer 3000. Mads Nielsen selvejer et hus 2000. Jep Jepsen og Hans Jessen i Gamst 2400.

Gesten sogn og by: Anders Knudsen 3400. Iver Lauridsen 1000. Iver Laursen i Andst et hus 0200. Niels Sørensen i V.Vamdrup l hus 0200. Oluf Nielsen Smed 4000. Jens Pedersen og Peder Pedersen 5600. Peder Simensen 2000. Nis Jepsen en halvgård i Møgelgirsken? 7400. Poul Hattugsen? i Vamdrup l hus 0300. Laurids Pedersen ibid.l hus 0100.

Anst herred, Gesten sogn, Ravnholt: Knud Nielsen 6000. Christen Kjeldsen i Kragelund i Bække sogn 1600. Peder Erichsen i Ø.Vamdrup l hus 0200. Jonn Giødsen 3400. Peder Sørensen og Christen Graversen i Gesten 3000. Terchel Andersen ibid. 1400. Gesten by: Claus Ebbesen 4400. Tyge Michelsen 3400. Iver Lauridsen 8000. Anders Hansen 5400. Anders Pedersen 2 boliger nu Bertel Hansen l hus og en otting jord 0400 Revsinghoved: Mathias Mejer, nu Anders Pedersen, Knud Thøgersen, Laurids Ebbesen, Gregers Sørensen, Jens Pedersen, Christen Christensen og Peder Christensen 8000.

Malt herred, Brørup sogn, Surhave: Peder Munch 4000. Gerndrup: Søren Christensen 4000.

Gørding herred, Jernved sogn, Jernvedlund: Jep Nielsen Solbjerg 4200. Michel Andersen i Skøvbølling i Åstrup sogn 2200. Christen Nielsen i Glejborg 1400. Peder Madsen og Hagen Jørgensen 5200. Christen Ougesen og Jep Frandsen i Hessellund i Gørding sogn 1220. Anders Jensen og Poul Nielsen 5200. Stølvad: Peder Andersen selvejer 2200, fra Christen Bertelsen og Anders Lauridsen i Hjortlund 0400. Søren Clausen, Christen Nielsen, Peder Nielsen og Christen Vestergaard nu Hans Andersen 8000. Gregers Pedersen i Plovstrup l hus afsat til varselsrnand.

Åstrup sogn og by: Jørgen Thomsen og Jørgen Lauritsen 4600, fra Michel Andersen i Skovbølling 0400. Oluf Jensen og Niels Tyggesen 0400. Tyge Jensen i Gunderup 2200. Hans Nielsen i Drostrup l hus på allernådigst behag afsat til varselsrnand. Niels Tygesen 4500. Christen Nielsen og Nielse Sørensen i Skovbølling 2600. Oluf Jensen og Niels Tygesen 0500.

Tvile: Grumme Jørgensen og Peder Eschesen 5600. Peder Sørensen i Grene 2200. Jørgen Grum-mesen og Laurids Jerisens enke 5600. Michel Michelsen i Grene 2200. Gjettrup: Eske Andersen og Hans Graversen og Anders Pedersen 6400. Oster Nielsen i Glejborg 1400.

Skads herred, V. Starup sogn, Heselho: Christen Hansen og Christen Joensen 5100. Skovende: Peder Jepsen 2500. Jens Dynesen og Maren Simensdatter i Guldager 0100. Pugelund: Peder Hansen 2600.

Fåborg sogn, Debel: Hans Nissen og Eske Hansen 3000. Hans Christensen et hus med toft 0600. Christen Christensen et hus 0200. Iver Hansen i Gjerndrup i Brørup sogn 1200.

Fåborg: Thomas Mortensen l boel 3000. Forne Thomas Mortensen og Bachen Jensen 4000. Hans Nielsen l hus med toft 0300. Knud Jepsen i Gunderup 0500. Vrenderup: Laurids Pedersen, Peder Christensen og Peder Jacobsen 5700. Hans Hansen Omb i Gunderup 1200. Hans Friis i Fåborg l hus 0100. Niels Christensen i Jerne et hus 0300. Morten Jacobsen og Hans Christensens enke Gye Nielsdatter med et øde hussted på gårdsgrunden 6200. Christen Gundesen i Nersberg? by 1/4 part gård som han i fæste haver, nok haver han antaget den 1/4 part af samme gård, som Laurids Christensen i Kirkegaard i leje har haft 1600.

Årre sogn, Gunderup: Niels Nielsen 2400. Christen Søfrensen 2400. Niels Nielsen og Jes Zillersen 2400.

Øse sogn, Helle: Niels Jørgensen, Anders Nielsen og Jep Nielsen 6600. Bendt Nielsen i Gunderup 1200. Heager: Hans Terchildsen og Hans Olufsen 4000. Silles Jessen i Gunderup 2400. Mads Sørensen ibid. 1200. Øse by: Peder Nielsen 4400. Hans Christensen, Peder Pedersen og Jørgen Christensen i Heager 3400.

Næsberg sogn og by: Niels Lauridsen og Jens Christensen5000. Jens Nielsen og Hans Olufsen i Skonager 0700. Jens Pedersen og Christen Sørensen i Agerberg i Fåborg sogn 1100. Niels Jensen 3200. Christen Smed 2000. Gravers Bertelsen i Biltoft 1400. Boeld Lauridsdatter i Veldberg l hus 0200. Rasmus Erichsen i Jerne et hus 0200.

Skonager: Christen Hansen, Christen Madsen og Falquør Christensen 4400. Christen Jepsen og Thomas Nielsen 3400. Anders Pedersen og Mads Olufsen 4300. Jens Nielsen og Hans Olufsen 3500. Christen Michelsen og Bertel Jessen 4400. Christen Nielsen og Niels Olufsen i Heager 3400.

Jerne sogn, Meldbjerg: Hans Hansen 8000. Gammelby: Niels Jessen og Mads Tomsen 8000.

Måde: Peder Jepsen og Jens Eskildsen 8000. Peder Jepsens enke Anne Hansdatter 5000. Jerne by: Jens Thomsen og Peder Thomsen 4500. Peder Anchersen 1300. Christen Jensen og Niels Sørensen i Geising 2000. Jens Knudsen i Rørkær et hus afsat til varselsmand.

Novrup: Envold Envoldsen 3000. Jep Laursen i Tjæreborg by 3400. Hans Thomsen et hus i Jerne 0200. Laurids Terchelsen ibid. 0200. Laurids Erichsen i Novrup et hus 0200. Søren Nielsen i Rørkjær 0200. Hans Adsersen ibid. 0200. Frands Madsen i Jerne 0200.

Riberhus amt,Vester herred, Billum sogn og by: Peder Hansen 3400. Hans Nielsen 4400. Niels Nielsen en halvgård med Hans Nielsen 2200. nok med Peder Hansen 3400. Niels Lauridtsen i Kjelst 2200. Billumgaard: Jens Jensen 8000. Billumtarp: Hans Jensen og Thue Hansen 5000. Thornis Pedersen i Nebel 2600. Jens Jørgensen ibid. af stug 0100. Christen Knudsen 0100.

Ovtrup sogn, Rottarp: Christen Hansen 3000. Niels Hansen 2000. Bertel Madsen i Allerslev med et jordløst hus på boeligets grund 1000.

Lunde sogn, Tange: Søren Christensen 3400. Jens Sørensen i Allerslev 3000. Hans Lassen i Borre 1200. Lundagger: Las Eschesens enke og Esche Lassen 5400. Thomas Andersen i Søndertarp 1100. Christen Pedersen i Kastkær 0400. Lundtarp: Jens Jessen nu Carel Christensen 4400. Niels Michelsen og Hans Christensen i Kvong 3000. Jens Jessen i Rottarp og Hans Thomsen i Ovtrup.

Kvong sogn, Hallum: Peder Christensen og Christen Christensen 4200.

Varde sogn, Orten: Christen Hansen og Maren Poulsdatter 3600.

Nebel sogn, Kolle: Christen Pedersen, Hans Jørgensen og Christen Hansen 7400.

Hans Christensen i Hovstrup 0400. Christen Christensen og Jacob Pedersen 7400. Bolkær: Peder Hansen 4000. Morten Christensens enke i Sædding 2000.

Sædding: Jep Gregersen og Søren Sørensen 7400. Niels Christensens enke Kirsten Nielskone selvejer 4000. Johanne Christensdatter 1600. Niels Bachensen i Ovtrup l boel 1000. Niels Christensen i Hallum 1000. Claus Christensen nok af Jep Gregersens øde halve boel 8000.

Præstbøl: Las Thomsen og Christen Pedersen 6200. Jonn Jørgensen 1600. Christen Christensen 3400. Oluf Nielsen 3200. Ridderholm: Niels Jensen 1200. Nebel by: Christen Pedersen, Jacob Jørgensen og Niels Pedersen 8000. Jens Nielsen og Peder Thomsen 6200. Peder Christensen og Christen Pedersen Graahede 6700. Carel Christensen i Sædding 1100.

Henne sogn: Laurids Bachensens enke 2600. Michel Christensen i Klinting 2000. Jørgen Jensen og Christen Nielsen i K1inting 2000. Peder Sørensen i Hennebjerg 0700. Houstrup: Christen Poulsen og Niels Pedersen 4400. Jens Pedersen 1200. Jens Povelsen og Christen Gundesens enke Mette Sørensdatter 4400. Christen Sørensen 3200. Jørgen Mortensen af stug 3700. Niels Gundesen og Niels Baldsersen 2200. Peder Christensen og Jørgen Christensen i Dyreby 1400. Jens Hendrichsens enke Anne Povelsdatter i Fidde 0300.

Skads herred, Brøndum sogn, Forum by: Peder Pedersen, Hans Andersen og Hans Nielsen 8000. Hans Andersen og Mads Mortensen 4000. Jens Sørensen 2000. Gesing: Jens Hansen Møller 2000. Niels Sørensen og Hans Joensen 7000. Brøndum by: Peder Christensen 4000. Christen Jensens enke og Joen Christensen i Brøndumdam 4000. Niels Sørensen og Peder Madsen og Christen Byrnesen 5200. Christen Jensen og Niels Hansen 2200. Jørgen Jensen i Tobøl i Guldager sogn et hus med toft 0400.

Jerne sogn, Esberg: Peder Sørensen og Christen Pedersen 8000.

Guldager sogn, Sædding: Mads Hansen og Jens Lauridsen 6000. Christen Nielsen ibid, 2000. Jonn Lauridsen og Jacob Hansen 6000. Christen Jensen og Niels Sørensen i Gesing 1200. Peder Christensen, Jens Madsen og Iver Iversen 6000. Jegsmark: Niels Jensen og Giøde Jørgensen 2000.

Lundenes amt, Øster herred, Horne sogn, Bonum: Oluf Simonsen med toft og jord i Bjaldrup mark 3300. Laurids Christensen og Peder Pedersen 3130. Eske Jepsen og Jens Pedersen 1310.

Bjalderup: Christen Thomsen, Christen Christensen og Niels Jensen 3300. Christen Madsen og Christen Nielsen 3010.

Ansager sogn og by: Hans Lauridsen 1430. Jørgen Giødsen og Laurids Hansen 3-1-2 1/2-0. Tistrup sogn, Gødsvang: Hans Jørgensen og Mads Jensen 2-2-2 1/2-0. Jørgen Olufsen i Hauge 2320.

Anst herred, Lejrskov sogn, Højrup: Hans Kjeldsen med Jep Thomsens selvejer part 8000. Mads Pedersen 6200. Jep Madsens enke 1/4 partgård 1400. Christen Jepsens hus i Hjarup 0200. Sal. Jep Madsens enke Johanne Espensdatter selvejer, med Eske Knudsens hus og tilligende jord i Lejrskov 8000. Peder Madsen 5000. Nok 1/3 part af Peder Griises ødegårds ejendom han har i brug 1200. Knud Jensens 1/4 part gård 1400. Ferup: Tulle Pedersen selvejer med 2 huse på gårdsgrunden 8000. Søren Andersen nok en halvgård med Mads Pedersen 8000. Mads Pedersen nok en halvgård med Søren Andersen 8000. Niels Pedersen Skield selvejer 6600, fra Michel Pedersen i Højrup 1/4 gård partgård 1200. Thomas Sørensen 5600. fra Hans Kjeldsen og Rasmus Nielsens gård i Højrup 2000.

Harte sogn, Påby: Jens Hansen 7000. Christen Michelsen i Stubdrup 1000. Hans Skammelsen 7000. Christen Michelsen 1000. Peder Hansen 7000. Ejstrup: Lass Jensen 5400. Mads Thomsen i Rådvad 2400. Hans Jepsen 5400. Lass Hansen i Stubdrup l hus 0400.

Vranderup: Rasmus Hansen 6400. Niels Michelsen 1400. Peder Hansen 4400. Hans Madsen 2000. Hans Marquorsen i Lunderskov 1000.

Skanderup sogn og by: Iver Tullesen 8000. Laurids Tullesen selvejer med et enemærke Svend Christensen i Hjarup nu bruger 8000. Oluf Nielsen Buch 6000. Tyge Madsen 2000. Anders

Sørensen halv selvejer med et selvejerhus hvor den 9.part af gårdens grund hører 7400. Niels Gregersen 5000. Peder Nielsen 2400. Hans Nielsen, Kjeld og Thomas Hansen 8000. Visti Michelsen 6200. Niels Bierig i Vamdrup 1200. Hans Thomsen Ulf 8000. Lunderskov: Søren Buhl 5400. Jep Andersen 2400. Hans Peder Skammelsen og Niels Sørensen 7000.

Nagbøl: Jacob Andersen selvejer 5000. Anders Jepsen og Gravers Thomsen i Dollerup selvejer 3000. Jep Jepsen Buch selvejer 6000. Ebbe Nissen med et garnsæt i Søgaard sø 2000.

Dollerup: Niss Ebbesen selvejer 3000. Niels Jepsen Svendsk? og Jep Jepsen Buch selvejer 5000. Peder Rasmussen 6000. Gjeldballe: Hans Nielsen Bull og Oluf Christensen selvejer 8000. Laurids Poulsen selvejer 6000. Iver Michelsen selvejer 2000. Peder Michelsens enke, nu Christen Sørensen 5400. Jens Pedersens enke nu Peder Nielsen selvejer 2400. Søren Jensen 6000. Hans Basses enke i Anst l hus. Mads Pedersen 6000. Søren Michelsen selvejer 2000. Peder Madsen 6000. Lauge Michelsen selvejer 2000. Holstebro den 12. december 1684.

1685-1686:

Anst herred, Jordrup sogn og by: Mads Lauridsen og Jens Poulsens gård afbrændt mellem 24. og 25. dec 1683.

Gesten sogn og by: Jørgen Nielsen og Anders Iversen htk 6600. Den 27. maj 1684 ved torden og lynild ganske afbrændt medens byfolkene var ude i marken.

Vester Horne herred, Henne sogn, Dyreby: Christen Olufsen 1400, afbrændt imellem 2. og 3 august 1684.

Den 1/4parts gård i Gunderup som Hans Aare fradøde, af htk. 10 skp.

Kendes underskrevne, At anno 1685, den 9. januar i denne min menighed er afgangen en rytter af højædle og velbårne herre hr. oberstløjtnant Rabe sin compagni, navnlig Morten Lauridsen, som den 14. januar derefter i Aal kirkegård hæderligen blev begraven, og er mig fuld vitterligt, der ikke fandtes efter hans død, hvorfor han kunne begraves, ,men højbemeldte hr. oberstløjtnant hans begravelse at have bekostet. Dette bekræfter med egen hånds underskrivelse.

Daturn Aael præstegaard ut supra. Hans Nielsen Kjær.

maj 1688- maj 1689:

18. juni 1687 anmoder rytterbonden Søren Christensen i Gerndrup i Brørup sogn om nedslag i sit hartkorn, der er1511. 26. juli 1687 får han meddelelse om, at kassen betaler indtil landmålingen har fundet sted.

Findes ellers en opsætsig og hårdnakket rytterbonde i Guldager sogn udi Sædding ved navn Christen Nielsen, som ikke aleneste med hug og slag begegner hans naboer, men endog dennem til fortrængsel er begaaen til amtsskriveren i Ribe, og imod deres vilje forfaret fiskeri, som aldrig tilforn skal have været og haft sted.

Efterskrevne behøver hjælp:

Bøvling amt, Peder Christensen i Brydeboel mangler en ko. Kan ikke bevilges, da han 1686 har bekommet både en hest og en ko. Niels Olesen, som antog et forladt og fast øde sted i Fiskbæk behøver til hjælp seks en halv rdl. Bevilges.

Vester Horne herred, Billum sogn og by: Hans Nielsen behøver l best. Bevilges penge til et plovbæst.

Øster Vamdrup: Knud Christensen behøver højligen et bæst, såsom hans bæster og kvæg er hannem ganske fradøde. Bevilget et plovbæst.

Vester Horne herred, Aal sogn, Søhuse: Christen Christensen bevilges et plovbæst.

Niels Nielsen Degn i Billum forhjælpes med penge til en kos indkøb. Niels Nielsen i Billumtarp i lige måde til en ko.

Peder Pedersen i Foursum i Brøndum sogn bevilges et plovbæst .

Niels Nielsen den yngre i Gunderup hjælp til et bæst.

Christen Nielsen i Klinting hjælp til en ko.

Peder Sørensen i Debel hjælp til et plovbæst.

Christen Hansens enke i Rottarp hjælp til et bæst. Niels Hansen i Rottarp til et bæst.

Hans Christensen i Kvong til en ko.

Rytterbonden af livkompagniet Jens Eskesen i Store Flansmose, Dybe sogn angiver og beklager sig, som og således i sandhed befindes, at hannem sidst forleden oktober er af ulykkelig ildebrand afbrændt 6 fag salshus, som corporalen havde sit værelse udi, at han nogen hjælp til bygning igen måtte forundes. Bevilges 6 rdl.

Hr. ritmester Levetz rette tillagte kvarter og vært, Hans Rødsted i Knudsbøl, findes modvillig og ikke efter ofte advarsler vil opbygge eller opsætte de anbefalede seks fag hus til ritmesterens husværelse, foregiver at ville have nogen hjælp til bygningstømmer. (Svar): Hr. ritmesterens vært skal en gang for alle alvorlig advares de seks fag hus at opbygge, og hvis han sig da ikke lydagtig lader finde, da haver regimentsskriveren sådant straks for amtrnanden at andrage.

7. april 1688.

Niels Christensen i Brøndum, som havde af yderste offer bragt hans bygning til veje, og dermed stræbt. Hannem er nu i sidste hårde vejrlig otte fag hus ganske omblæst, som han ikke kan undvære, behøver højligen hjælp til bygningstømmer, samme otte fag hus igen at få opbygget. (Svar). Såsom hr oberstløjtnant dette vedstår, og tømmeret skal være så ganske i stykkerslagen, at det ikke kunne bruges, så bevilges hannem tilotte fag huses opbyggelse a fag 3 mk. er 4 rdl.

Rytterbonden i Sdr. Tang kan ingenlunde undvære at få et ladehus opsat på 18 fag, som dog ikkun behøver småt tømmer dertil, om hannem noget vist til hver fag må forundes.(Svar) Eftersom noget af det gamle tømmer kunne bruges til løsholte og andet sådant, da bevilges til disse 18 fags opbyggelse a fag 2 mk. er 6 rdl.

De 2 mænd i Borre, Christen Jensen og Laurids Madsen, så og Jep og Christen i Mellem Tang, behøver iligemåde højeligen hjælp til bygningstømmer, Hvorfor det første til 4 fag hus. (Svar) Som nu intet tømmer haves, og husene endelig behøves at hjælpes, skal enhver af dennem med 2 rdl til bygning forhjælpes.

Oluf Mogensen i Fiskbæk er fradød et plovbæst, som hr obersten er vitterligt, kan ingenlunde formå selv at forskaffe sig et igen. (Svar) Som ved punkt 22 er resolveret) (Under punkt 22: “Niels Ollesen, som antog et forladt og fast øde sted i Fiskbech behøver til hjælp til en hest”. (Svar) For Niels Olesen, som har med condition antaget et øde sted, godtgøres udi regnskabet de seks en halv rdl., mens Oluf Mogensen, som ikkun et bæst haver, forhjælpes til et plovbæst, og da de alt gør plovlaug tilsammen.

Niels Degn i Billumby, som ulven haver borttagen fra, hans bedste ko, og er derforuden en arm mand, om nogen hjælp til en ko måtte forundes. Bevilges.

Ilige måde og sådan ulykke tilfalden Niels Nielsen i Billumtarp. Bevilges.

Findes ellers af de nye udIagte i Koldinghus amt Niels Andersen i Vraa, selvejerbonde, som er slet forarmet, haver en tid lang været sengeliggende formedelst han sit ben har brudt itu. Haver hverken æde eller sædekorn. Elendige bæster og ringe kvæg, som besigtelsen udviser, og endog der er ringe forhåbning om hans forbedring, såsom han tilforn har været rytterbonde, og aldrig villet ..... vil stedet alligevel dog hjælpes, såfremt deraf skal svares til rytterhold. (Svar) Niels Andersen som sidder og forsidder sin selvejergård, vil dom over hendes og fra gården kendes, og når da en anden gården igen antager, skal den med ansætning blive hjulpet. Imidlertid haver regimentsskriveren at påagte, at jorden bliver behørig sået.

Hr. Jens (Jens Pedersen Welling) i Hjarup andrager supplicando og begærer om ikke muligt at han måtte svare og give til regimentskassen af hans påboende gård, og ej videre i så måde over kongl. ordinans besværes, såsom han ikke kan have rytteren i huset. (Svar) Når hr. Jens

med udførlig specifikation beviser, hvem som haver taget videre end efter den kongl. ordinans, skal hannem sligt igen blive godtgjort, og deconteres udi hvis han herefter give skal. Mens hvad hans cautioncopsigelse efter hans indgivendes formelding, er angående, da haver vi derimod tagen, ( ? ) Rasmus Pedersen fra Vamdrupgaard formedelst hans onde husholdning, og forundt gården igen til regimentkvartermester Berenhart Albregt som videre ved punkt 11 er resolveret.

Skads herred, Jerne sogn, Nourup: Bendix Krambech befindes at have frihed til april 1689, og er derforuden i slet stand, alligevel duelig og dygtig, nok til stedets fortsættelse. Hans nabo, som haver lige gårdspart og fast i fællig med hannem, ved navn Niels Andersen, derimod en døgenigt, nok loesig? og ganske forarmet, så ikke ses, at han kan blive ved stedet, idet jeg i disse dage haver udflyed og ladet så til hans anpart 4 tønder havre, som han på 3. dag har ladet ligge unederharvet, ses ikke at kunne opkomme, så deraf kan svares, medmindre en anden kommer til stedet, eller og denne Bendix Krambech dertil kunne overtales og gives refusion for hans frihed, så og i anden måde hjælpes. (Svar). Niels Andersen er sat fra gården, og Bendix Krambech tager den partsgård an igen fri for fæste, hjælpes med 2 bæster, 2 køer, 2 tdr. sædebyg, samt frihed for rytterhold til Michaeli. Så han skal og der foruden nyde så meget af kassen, som på hans forrige partsgård kan udregnes for et år, formedelst hans fæstebrev hannem endnu et års frihed bevilges.

Findes og en gård i Novrup som Iver Pedersen og Elisabet Meinertz påbor, og endog der er reparteret og inddelt til rytterhold, så er de begge så arme og af den beskaffenhed, at ingen forhåbning er, om deres opkomst, og at rytteren af dennem kunne have sin rettighed, var derfor fornøden, om man en anden kunne få til dette sted, og da nogen hjælp måtte tillægges til bygning og plovbæster. Imidlertid ville rytteren af kassen for dets ansatte hartkorn som er 2 tdr. 6 skp. forplejes. Varde den 8. april 1688. (Svar) Såsom disse ikke til rytterhold tjenlige eragtes kunne, så vil sådant det lovlige generalcommissariat andrages. Imidlertid sættes Lisbet Meinertz/ som sidder og bruger unyttig krohold/ plat fra stedet, og gør regimentsskriveren sin flid, at få en dygtig person dertil igen. Imidlertid vil rytteren såvidt de 2 td. 6 skp. ere angående, af kassen forplejes.

Koldinghus amt, Skanderup sogn og by: Joen Jørgensen Stub, Eftersom denne er af så slet tilstand at han ikke kan svare hvis han til rytteren give skulle/ skal og hverken hans plovbæster eller køer/ så får rytteren indtil høstens tid af kassen forplejning. og regimentskriveren tilse, at gården med tvende dygtige mænd bliver forsynede.

Vamdrup sogn, Ø. Vamdrup: Niels Pedersen og, Peder Erichsen, Christen Terchelsen og Jep Christensen. Med Niels Pedersen og hans gårdmænd forholdes på samme måde, og dersom ingen af disse er dygtige den hele stavn at antage, da regimentskriveren sig om en dygtig person haver at omse.

Vester Vamdrup, Christen Hansen og Hans Christensen. Dersom Christen Hansen og Hans Christensen kan stille nøjagtig kaution forbliver de ved gården, hvis ikke forplejes rytteren af kassen, og ellers på ovenskrevne måde med mændene forholdes.

V. Vamdrup, Erich Hansen: som ovenstående. Jens Jensen iligemåde.

Jordrup sogn og by, Niels Lauridsen og Christen Nielsen: som foran nævnt.

Lejrskov sogn, Vraa, Oster Madsen: ligeså.

Gesten sogn og by, Gregers Pedersen: ligeså.

Bække sogn og by, Tøger Sørensen eller den som stedet antager, ligeså.

Riberhus amt, Jerne sogn, Nourup, Niels Andersen Møller: Bendix Crambech persvaderes denne partgård at antage.

Åstrup sogn, Myrtue, Jens Børgesen ellerden som stedet antager: Dersom denne kan få en som gården vil antage og hannem noget til levnedsmidler give, må det tilstedes, hvis ikke, og

han ej kan svare, forundes gården til den anden, imidlertid forplejes rytteren af kassen og magasinet, såvidt Jens Børgesens part kan være, indtil kornet bliver indavlet.

Hammerum herred, Ikast sogn, Store Isen, Søren Jensen (2400) som forrige.

Såsom i sessionen i Varde d. 10. apr. 1688 befindes anført, at Niels Andersen i Vraa skal fra gården, og en anden dygtig til gården igen, dets årsag, samme Niels Andersen, formedelst gården er selvejergods, aldeles ingen hjælp tilsat, alligevel han både efter besigtelsens efterretning, og endnu øjensynlig befindes ganske forarmet, og mangler både bæster, kvæg og korn. Da, som han nu har frasagt sig sin selvejerrettighed til samme gård, og den med konens og børns samtykke hengivet under kongen og kronen, herefter lige med andet fæstegods at skal følge, dog med den condition, at en af hans sønner, som dertil kendes dygtig, måtte nyde samme gårds fæste, og bekomme nogen hjælp, både til rytterhold og plovbæster, hvilket jeg agter i Vester session selv videre at demonstrere og forebringe. Imidlertid ville regimentskriveren, fra december måneds indgang ex kassen rytteren aleneste hos bonden at nyde husværelse og græs til hesten efter forordningen. Koldinghus d. 4.maj 1688.

Anst herred, Gamst, Jep Tomsen Knurborg skal hjælpes med til l plovbæst . Hans Christensen og Anders Jensen gør plovlag og hjælpes med l bæst.

Lerskov sogn: Tomas Christensens enke bevilges l bæst. Rasmus Hansen i Hulbøl bevilges l bæst.

Niels Pouelsen i Egholt gør plovlag med Laurs Michelsen og hjælpes tilsammen med l bæst.

Jens Hansen bevilges l bæst. Men som ikke vides hvorledes hans fæstebrev formelder, så får han at rette sig derefter, og bygning forsvarlig opsætte. Imidlertid erkyndiger regimentsskriveren sig om fæstebrevets indhold, og lader personen fornøjelig caution stille.

Jens Sørensen, Iver Marquorsen og Christen Sørensen i Uhre bevilges tilsammen og ligge plovlag, 2 bæster. Thomas Lassen gør, om muligt plovlag med de andre og bevilges l bæst.

Niels Pedersen og Rasmus Nielsen i Højrup bevilges hver l bæst, og om regimentsskriveren fornemme, at de deres gårds avling ikke i agt tage, vil de komme fra gården. Knud Nielsen i Gelballe l bæst. Iver Jensen, Søren Pedersen og Jens Laursen ligge plovlag, og forhjælpes tilsammen med 2 bæster. Imidlertid tilser regimentsskriveren, at de 2 kommer fra stedet, og den 3. gårds tilsammen bekommer.

Skanderup: Joen Jørgensen Stub vil sættes fra gården, med mindre han stiller caution, og dersom han det ikke gøre kunne, skal en anden dygtig forundes gården, og indsættes med 2 plovbæster og 2 køer.

Hjarup: Niels Bendixen og Hans Madsen gør plovlag, og hjælpes hver med l plovbæst.

Ø.Vamdrup: Af Niels Pedersen, Peder Erichsen, Christen Terchildsen og Jep Christensen vil udsøges de 2 bedste, at blive ved gården, og de andre frasættes, og skal de som derved forbliver hjælpes tilsammen med 2 bæster. Af Peder Bennedsen og Anders Sørensen, skal den dygtigste blive ved gården, og forhjælpes med l bæst. Joen Sørensen, som alt tilforn havde 1/2 ryttergård hjælpes med l bæst. Iver Jensen hjælpes med 6 rdl til et bæst, og gør regimentsskriveren sin flid, at få en dygtig person til stedet, som enten til rytter eller til kassen svare kunne.

Vester Vamdrup: Peder Laursen Rasch hjælpes med 2 bæster. Hans Christensen og Christen Hansen gør plovlag og hjælpes tilsammen med 2 bæster. Køer kan dem ikke gives, førend den smittende lungesot opholder. Erich Hansen hjælpes med noget til 2 plovbæster. Jep Nielsen og Jens Jensen gør plovlag, og hjælpes med 2 bæster. Rasmus Pedersen og Jacob Jensen hjælpes med 2 bæster. Mens som Jacob Jensen skal være helt udygtig og forarmet, vil han sættes fra gårdene, og en anden dertil igen. Anders Laursen i Søgaard l bæst.

Anst: Michel Madsen bevilges 1 bæst. Men som hannem, tillige med andre, er gjort tømmers udvisning, så vil der flittig pålægges, at sådant til bygning på gården vorder anvendt. Anders Jessen 1 bæst. Mads Hansen gør plovlag med Lass Clausen, og bevilges hannem l bæst.Salig Jens Madsens enke i Gesing hjælpes med 2 bæster. Niels Garp i Nors hjælpes med 2 bæster.

Gesten: Anders Tomsen gør plovlag med andre og hjælpes med l bæst. Gregers Pedersen hjælpes med 1 bæst.

Jorup?: Paaske Nielsen hjælpes med l bæst. Hans Pedersens enke med 2 bæster. Søren Lauridsen med l bæst og 1 ko. Rasmus Michelsens enke gør plovlag med Søren Laursen og bevilges l bæst og l ko. Mads Laursen og Jens Povelsen gør plovlag og hjælpes hver med l bæst. Morten Jørgensen med l bæst. Jens Povelsen med 1 bæst. Jep Knudsen, Jørgen Mortensen, Peder Hansen og Laurs Nielsen sidder hverandrel til trængsel, derfor vil Peder Hansen og Jørgen Mortensen ved gården forblive, og de andre tvende afskaffes, og gør de 2 som ved stedet forbliver plovlag, og hjælpes hver med l bæst. Niels Laursen og Christen Nielsen. Niels er udygtig, derfor vil han sættes fra gården, og Jep Knudsen den part igen forundes, altså gør de plovlag, og hjælpes hver med 1 bæst. Christen Nielsen hjælpes med l ko. Christen Randulf med 2 bæster. Anders Lauridsen med l bæst og gør plovlag. Søren Michelsen i Knudsbøl med 2 bæster.

Verst sogn: Niels Christensen vil for sin udygtighed sættes fra gården, og gøres flid en anden dertil at bekomme, som da for det første kan hjælpes med 2 bæster. Michel Pedersen med 2 bæster.

Søren Madsen, Hans Andersen og Christen Jensen, denne Christen afsættes, og de andre tvende forhjælpes hver med l bæst. Niels Knudsen i Mosgaard med l bæst og l ko. Niels Lauridsen, formedelst han haver lidt stor skade af ildebrand, forhjælpes han med norsk tømmer til 10 fag huses overtømmer, og rytteren forplejes en kasse til Michaeli, bevilges l plovbæst.

Tærsbøll: Denne halve gård forsættes til rytteren Johan von Ehsen, som den udi kassens hjælp kan i stand sætte. Enken afsættes.

Bækkee sogn: Iver Maltesen i Kraglund med l bæst. Mads Lassen Kjær i Bække med l bæst og l ko. Morten Pedersen med l bæst og l ko. Envold Eskesen med l bæst. Thøger Sørensen sættes fra stedet, og det igen til en anden forundes, som da hjælpes med l bæst og l ko. Anders Mattisen med l bæst

Vester Horne herred, Henne sogn: Christen Nielsen i Klinting med 1 ko. Christen Jensen i Fidde med l ko.

Skads herred, Jerne sogn: Peder Jacobsen i Gammelby med 1 bæst.

Saderup: Jens Nielsen og Peder Tomsen bevilges hver l ko, og som de endnu efter deres fæstebrev haver halvandet års frihed, så gives dennem i dets sted til bygning hver 5 rdl er l0 rdl., samt sædekorn, som de andre med forstrækkes, hvorimod de straks skulle rytteren til forplejning og indkvartering antage.

Starup sogn: Peder Nielsen i Vesttarp med l bæst, og l ko. Christen Jensen ibid. med l bæst.

Fåborg sogn: Eske Hansen i Debøl med l ko. Niels Jensen med 1 ko.

Næsbjerg sogn: Hans Christensen i Biltoft med l ko.

Gørding-Malt herred, Plovstrup: Hans Nissen med l bæst og l ko. Peder Jepsen med l ko. Hans Christensen med 1 ko.

Føvling sogn: Mourids Pedersen i Tobøl med l ko.

Lundenes amt: Laurs Nielsens enke i Busegaard? med 1 bæst. Niels Nielsen i Sterngaard? med 2 bæster.Anders Pedersen i Forsom med l bæst. Peder Andersen med l ko. Niels Knudsens enke har ikkun 6 skp. hartk. har ganske ingen bæster, kan derfor ikke heller hjælpes.

Hammerum herred: Søren Jensen i Store Isinge med l bæst. Søren Pedersen Sand med l bæst.

Peder Nielsen i Romeg? medl bæst.

:Borbjerg sogn: Tyge Pedersen i Skølvad med l bæst. Jens Nielsen i N ør Hvam med 1 bæst.

Sal sogn: Povl Christensen denne gang l bæst. Men skal alvorligen tilholdes at stræbe og forbedre sin gård og bygning, og om han det ikke gør, da at sættes fra stavnen, og gøre sin flid en dygtig person dertil at bekomme, ellers vil herforuden det lovlige gen. commissariat

insinueres den slette tilstand, som er både med hannem og andre der omkring, formedelst den skarpe egn som der findes. Jep Christensen i Øster Skouleng med l plovbæst.

Sevel sogn: Knud Pedersen bevilges med 2 bæster. Niels Villadsen med 1 bæst. Bederholm: Jens Marquorsen bevilges 2 bæster og l ko, og betales rytteren derforuden en kasse til den første maj førskommende. Laurs Jensen Hedegaard med 1 ko.

Holmkær: Søren Christensen skal tillige med sin egen part antage den anden part ødegård på de 3 tdr. hartkorn og nyder l hest, og l ko, samt bygningstømmer til 8 fag hus, når det norske tømmer ankommer.

Nautrup: Hans Pedersen og Staffen Pedersen gør plovlag og får hver 1 bæst og l ko. Clemend Jensen l bæst.

Fabjerg sogn: Niels Lassen i Broksgaard 1 bæst. Niels Olufsen Kogsbøl l bæst. Søren Jensen i Øster Ølby 1 bæst.

Eftersom nærværende dannemand Anders Pedersen boendes i Åstrup sogn i en gård kaldet Getterup, er af os underskrevne sandfærdig kundskab og bevis begærendes hvad ulykkelig tilfald hannem er påkommen og tilslagen den ene gang efter den anden: Da er det både os og menige sognemænd vitterligt, at han på et års tid haver mistet fire bæster, som skete for 3 år siden, og nu imellem den 29. og 30. april sidst afvigt, rev ulven hannem atter det bedste bæst ihjel i toften ved gården, som han havde. Hvorover han er gerådet i armod, og haver intet, som han kan hjælpe sig med, at få sæden i jorden, ej heller ved sig nogen hjælp at han bekommer, med mindre den højgunstige øvrighed, sådan hans ringe vilkår og tilstand mildeligen vil anse, og komme hannem til hjælp, det han vitterlig formoder. Getterup d 5. maj 1687. (Svar) Såfremt regimentskriveren befinder denne Anders Pedersen af så slet tilstand, at han uden hjælp ikke kunne få sin bygsæd forrettet, kan hannem med fire sletdaler af kassen forstrækkes, dog at af regimentskriveren påagtes, at samme penge til et plovbæst vorde anvendt. Ribe d. 9.maj 1687.

Højvelb. kongl. majst. geheimeråd og stiftamtmand over Riberhus amt:

Hans exelence er jeg fattige mand højlig forårsaget at bemøde med denne min indtrængende klage. Hvorledes jeg bor i Kærbølling udi Rejsby sogn, og haver at bruge en halvgård, og er nu dermed ryttertjener, og giver deraf stor udgift årlig, mens altid tilforn i mange år have haft en kongl. majst. hr. løjtnant til indkvartering, som kunne være selvtredie og undertiden selvfjerde med sine heste, hvorover jeg fattige mand er kommen i betryk og armod, og nu nylig /desværre/ er mig fattige mand ved vanlykke en mine bedste bæster frastørt, så jeg nu ikke have uden 3 bæster, med hvilke jeg min plov og avling ej kan afstedkomme, og ikke jeg fattige mand er betroet et igen at bekomme til borgen, ej heller have penge at betale et så god jeg behøver, om jeg ellers med 4 bæster min plov og avling skulle kunne drive. Indflyer derfor til Eders exelence, næst Gud i Himlen, at Hans exelence af stor nåde ville være mig fattige mand beforderlig med en ringe hjælp til at bekomme et tjenlig bæst igen, så jeg min avling på ny måtte afstedkomme, vil jeg igen af yderste flid gøre mit bedste, at udrede hvis mig pålægges, ellers er det mig i denne besværlige tid umuligt. Dette vil og skal den gode Gud Hans exelence rigeligen igen belønne, her timelig og siden evig, forventer trøstig bønhøring. Hans exelences allernådigste og ringeste tjener, Anders Pedersen af Kærbølling. At underskrevne supplicant, min fattige sognemand Anders Pedersen, er geråden i stor betryg, formedelst langvarig indkvartering, og skadelig kreterstyrt tid efter anden, så han nu derfor højligen behøver at måtte i nogen måde højgunstligen vorde subleceret, testerer udi sandhed. Rejsby præstegaard den 3. juni l687. Petrus Velejus. (Svar). Såsom supplicantens tilstand skal være armelig, så ville regimentskriver sr. Barshman hannem en god arbejdshest forskaffe, og det for den billigst pris som kunne bekommes. Ribe den 25. juni 1687.

Riberhus amt, Kastkær: Christen Pedersen hvis gård er afbrændt den 5. okt 1687 er leveret til undertømmers indkøb til 8 fag hus 5 rd. 2 mk. 2 sk.

Maj l687- maj l688.

l687, 18 juni Jørgen Knudsen fra Lærskov given til fæste af Søren Pedersens væring i Lunderskov l rd.

27. juli 1687 confiscationsforpagter sr. Villum Knudsen og Jens Hansen i Ribe til fæste af Jens Rytters gård i V.Vedsted 8 rd.

10. dec. 1687 Jacob Jensen i Nagbøl givet til fæste af hr.Jens' ibid. hans gård i Dollerup 4 rd.

15. marts l688. Nis Sørensen i V. Vamdrup af Joen Sørensens halve gård i Ø. Vamdrup til fæste l rd. Dito dato. Rasmus Rasmussen der sammesteds til fæste af hans faders halve gård navnlig Rasmus Pedersen l rd. 2 mk.

Dito. Jørgen Brik i Gjøring til fæste af Kjeld Gregersens halve gård der samme steds 2 rd.

11. april 16888 Christen Henrichsen i Rotbjerg til fæste af Bertel Christensens væring i Resenby.

11. april 1688..Peder Pedersen Schouvgaard fæste af den halve part væring i Skov i Gudum sogn l rd.. 11. april 1688. Haver Søren Michelsen af Fiskbæk given til fæste af den bolig Hans Hø? i Gudum sogn l rd, 2 mk.

1/5 1688-1/5 1689.

En halvgård i Egholt, Koldinghus amt, som Jens Hansen havde i fæste og fradøde, anno 1687 for amtet udlagt, fandtes ingen bygning på stedet, bonden af armelig tilstand, fik da til hjælp et plovbæst, som er tilstede, denne holdt sig oppe hos sin fader, som og er bortdød, og boede på et boel straks derhos. Findes nu en/af officererne foreslået/ ved navn Nis Andersen, som har tjent der i byen i 4 år, med et godt rygte, er overtalt at tage bolet såvel som gården an, med condition, at måtte nyde begge fæster under en bygning, og nogen hjælp til ny bygning, såvel l ko, som og for fæste fri. (Svar). Dette bevilges at han må nyde begge fæster under en bygning, og til den forbedring på 6 fag må han af kassen gives til hvert fag l sletdaler.

Den anden halve gård, som Laurids Michelsen påboede, og nu er fradød i armelig tilstand, findes en ringe bygning på, vil hjælpes med tømmer til 6 fag hus, og ellers uden fæste efter amtmandens god befunden, da navnlig Jens Jepsen det antager. (Svar). Iligemåde når obersten og amtmanden denne Jens Jepsen gården bevilger, og befindes at den er så slet på bygning, at ingen fæste deraf give kan, kan det og i næste session indgives, og nyde til hjælp til 6 fag hus, som næst forrige ialt 6 sletdaler.

Vulf Hansen i Lejrskov haver fået stor forstrækning år efter andet, intet igen betalt og ingen forbedring ses, svarer dog hans rytterhold, men kan umulig uden hjælp af korn blive ved, eller få sået, og findes flere deslige, om ikke en eller to, andre til afsky og eksempel efter amtmandens god befunden, måtte skikkes til Fredericia til musqveterer, eller for en anden dygtig bondekarl udveksles, at prøve om han vilde gøre godt, ellers kunne han vises den samme vej. (Svar).Denne skal straks sættes fra gården, og fra hannem tages alt, hvis han haver, både bæster, kvæg og bohave. Og såfremt regimentskriveren ikke straks kan få en anden, som gården antager, så skal han dog uden nogen forsømmelse lade vårsæden så, hvortil menige sognemænd skal tilhjælpe og så med hr amtmand conferere, at gården inden høsten bliver igen antagen.

Søgaard mænd i Vamdrup sogn ansat for 12 tdr. 4 skp. fik ingen afslag eller afgang for mangel af gærdsel og stokkehugst, haver ingen skov, må dog årlig have en stor del gærdsel. Og kan afgangen komme på l td. 4 skp. 2 fjk. (Svar) Såsom disse Søgaard mænd selv ingen skov haver, men stedse haver nydt deres gærdsel hos naboerne og på den holstenske side, som nu er så strengelig forbøden, Da, som sluttes at dette må være en forseelse i commissionen i Viborg, at de ikke, såvel som andre, haver nydt afgang for mangel af gærdsel og stokkehug, synes os de for billigt, at den afgang, som kan andrage 1 td. 4 skp. 2 fjk. dennem og bevilges, som når læggene omgøres kan observeres.

Nis Jepsen i Gesten og Peder Sørensen i Glibstrup er i tvistighed om noget ejendom, som i gammel tid er solgt fra den første gård, da den var selveje, og som den førte skyld blev

bestående på gården, haver Peder Sørensen ladet denne ejendom i landmålingen aparte taksere og sat for l skp. 2 fjk. 2 alb., som han formener aleneste bør contribuere af, alligevel han tilforn haver contraheret, at give gården til hjælp 17 mark danske, mens hans skøde tilholder ikke uden 3 mark. Og som dette skal være den bedste eng, fra denne Nis Jepsens gård, så anholder han, om der ikke må ske likvidation, hvad interesse eller årlig indkomst Peder Sørensen og hans formand haver nydt af samme eng, og derefter at måtte komme til kongens gård igen, som den er frakommen, og skylden stedse bleven fuldt bestående. (Svar) Hermed haver regimentskriveren sig at forholde som meldt under punkt 7.

Fast på lige måde haver det sig med forrige præsteenke i Verst og rytterbønderne Iver Lauridsen og Nis Jepsen i Gesten, og uanset domme gangen i sagen, så synes bønderne dog ikke benøjede, men indflyr til sessionens nærmere kendelse.

Nu i vinter, da jeg med ritmester Kaas, rejste om ved besigtigelsen, og en rytterbonde ved navn Hans Sørensen i Kjelst, så godt som måtte nødes til at give en hest til hjælp for vognen, var det glat og meget hårdt føre. Samme hest, som ikke var skoet, faldt nogle gange, og hvordan er kommen, så er hesten derefter bleven død. Jeg haver ladet hesten vurdere, befandtes ni år gammel, og agtes at kunne have været 9 sletdaler værd. Nu er samme bonde så trodsig, og vil ikke lade sig nøje med noget til hjælp til en plovbæst igen, men plat siger, at hverken vil pløje eller så med mindre han får en hest igen. Begærer derfor allerydmygst, om han måtte hjælpes med penge til en hest igen, såsom det ikke var i mit ærinde, hesten skulle være kommet til skade, og om imod forhåbning, jeg kunne tilkendes at give hannem noget til hjælp, det da af de høje herrer selv måtte sættes, thi skulle dette gå bonden an, da blev udfunden mange, som sådant skulle prakticere, når dennem en gammel hest fradøde. (Svar ) Såsom denne mands hest er kommet til ulykke på besigtigelsen i kongl. majst. tjeneste, da såfremt bonden ikke kan komme afsted med hans avling, ikke heller selv formår at købe sig en hest, så bevilges hannem af kassen en hest efter for indførte takst, og skal han til næste session indkaldes til examen, hvorledes med hesten er tilgået.

Findes tvende forarmede rytterbønder i Kalvslund, Niels Olesen og Anders Sørensen ansat for hartkorn 5320, som haver tilforn fået stor hjælp både af bæster og kvæg, såvel korn, kan dog intet hjælpe, og nu aldeles intet haver, enten til rytteren eller dennem selv. Er ikke heller forhåbning om, at de nogen sinde skal kunne opkomme,. Ingen heller kan bekommes til stedet førend disse bliver ganske udryddet, om ikke disse og andre deslige må ganske udryddes. Når de først for amtmæn-dene er indkaldte og examinerede, må ganske udjages, og andre til afsky anses med behørig straf. Stedets tilliggende jord af naboerne dyrkes og drives, sædekornet af magasinet tages og rytteren af kassen, til det nye haves, kan forplejes. (Svar) Bønderne afsættes og regimentskriveren tilser at markerne bliver dyrket ved naboerne og bymændenes hjælp, og muligen en husmand, der er dygtig til at antage stedet.

Foruden disse findes endog en ved navn Michel Thomsen i Lydumhede, som i nogle år har haft en halvgård i leje, og vil ikke bekvemme sig den at fæste, om ikke må for arresteres hvis han haver, og hans egen person som en løsgænger anses, såfremt han ikke vil tage samme sted i fæste. (Svar) Efterdi befindes denne Michel Thomsen at skal være god nok for at fortsætte avlingen af dette sted, men vægrer sig det at antage og fæste. Så må han først forbydes at flytte og føre noget fra stedet, lidet eller meget, siden foreholdes at tage fæste, såfremt han ikke skal regnes for en løsgænger, pågribes og føres til Fredericia at være musqveterer.

Angående Gudum klostermølle, da som amtmanden ikke er tilstede i denne session, mølleren ikke heller/ som er fast 24 mil herfra/ kan nu haves og den i den sag faldende dom ikke frakender hannem hans fæste, forspørges da ydmygst, hvorledes dermed ydermere skal forholdes. Ribe 19. marts 1689. (Svar) Alligevel hverken amtmanden eller mølleren er her tilstede, så kan dette dog ikke længere således henstå; og ses ikke rettere end mølleren jo fremdeles nyder møllen, al den stund han efterlever hans fæstebrev, såvidt møllens og mølleværkets reparation og vedligeholdelse angår, mens hvad afgiften belanger, så skal han

svare, efter den nye landmåling, fra l. juli næst afvigte, og så fremdeles, mens hvis til den tid var forfalden, forbliver det efter den afgift, som hans fæstebrev formelder. Ribe d. 19. marts 1689.

16. januar 1689 begravet en rytter af Borbjerg ved navn Hans Koch, på Borbjerg kirkegård.

Fra Mads Andersen i Ø.Vedsted som klager over sin stedfader Christen Jensen/ og er Riber hospitals tjener/ han har kommet hannem til at underskrive et aftægtsbrev, som han dog umuligt holde kunne; tilmed siger han, at stedfaderen har taget en ager og eng fra ryttergården, og lagt den til sin påboende hospitalsgård, begærer at måtte vorde examineret og til rette forhjulpet. Imod forskrevne klage har stedfaderen Christen Jensen sin suplik med biliggende indgivende, om sagens beskaffenhed, ellers søgte stedfaderen ham med lov og ret, sålænge indtil dommen skulle gået, da hans ecellence skriftlig befaler at skulle ophæves, indtil videre ved sessionen blev examineret etc. (Svar) Såsom den ommeldte contrakt ikke er sket, enten med stiftamtmanden, oberstens eller anden vedkommende, som over ryttergodset haver at sige, da er dette aftægtsbrev ugyldigt.

Salig Peder Hansens enke i Bolkær, begærer noget stug udi fæste, som hendes sal. mands fader og han efter hannem haft haver, og gården ikke vedkommer. Hun erbyder sig gerne deraf at svare til rytterhold deraf og vil derpå et lidet stykke hus opsætte.

Fra rytterbonden Jens Jepsen i Semb, og hans søn, som er rytter under ritmester Berenfeldts kompagni, måtte bevilges at ligge i kvarter til faderen, som er under ritmester Bützous kompagni. Og den anden rytter igen til bemeldte rytter Jens Jepsens søns Knud Siembs kvarter måtte henlægges. Såsom det skal geråde til gårdens konservation, og bondens opkomst, eftersom han er en gl. aftægtsmand.

Fra Oluf Knudsen i Semb, som haver en fjerdepart ryttergård i fæste, hvis middel og formue ved ulykkelig ildebrand, førend sidst afvigte jul opbrændte, begærer forskånsel og frihed for rytteren, såvel som nogen hjælp, hvad de høje herrer selv bedst eragter etc.(Svar) Alligevel det som blev afbrændt ikke var på ryttergodsets grund, men dog bondens middel og formue, så han intet har at kunne svare til rytterhold af de 7 td. 8 skp. hartk. han har, så hjælpes han af magasinet med korn etc.

Præsten i Folding sogn attesterer Jens Lauridsen i armod i Holsted, at han i 3 år har været ganske sengeliggende på tredie år, anno 1683 formedelst armod fri fra rytterhold, og til amtstuen henlagt. Måtte nu forleden år lægges igen af mangel for hartkorn til læggenes fyldestgørelse. Behøver endelig hjælp. (Svar) Bonden vil indkaldes, at fornemme om nogen opkomst for hannem er at vente, hvorefter han siden kan hjælpes.

Laurids Staffensen og Matthis Jørgensen i Hjortlund haver fast hverken til sig selv eller rytteren, besværer sig over forhøjelsen efter matriklen. Begærer hjælp og særdeles Matthis Jørgensen, som nylig har mistet en hæst. (Svar). Skal og indkaldes. Joen Sørensen i Ø. Vamdrup om hjælp af et plovbæst og bygningstømmer, derhos besværer sig at svare højere i rytterhold end som hans andre gårdmænd, hvilket er lige i brug og avling. Derforuden har mistet hans kvæg af lungesot.

Jens Iversen i Søgaard i Vamdrup sogn andrager det uformodentlig tilfaldne ulykke på hans kvæg og bæster såvel på 4 års tid stor misvækst hvilket præsten med hannem testerer. Er derfor begærendes hjælp til 2 bæster og bondelånet at efterlades.

Fra Niels Bredstrup i Gamst om hjælp til et bæst og noget bygningstømmer. Manden er selv en gl. skrøbelig stakkel og forarmet.

Fra Jørgen Sørensen.som vil antage Hans Bådsmands efterladte forfaldne gård begærer nogen hjælp ti1 besætning, en hest og bygningstømmer såsom den forrige salig mand var en lang tid sengeliggende, hvilken tid da medgik endel af hans midler, både ved en ulykkelig hændelse og anden etc. NB. Løjtnanten attesterer med denne.

Hans Tullesens enke i Vrå andrager det hun har 4 1/2 stk. jord. Som er selvejer og har tvende skøder på siden landmålingens udkomst. Er der trende mænd i Uhre nemlig Jens Sørensen,

Christen Sørensen og' Iver Marchussen som sig samme jord tilegner, uden alt billig føje og adkomst. Begærer at måtte vorde eksamineret og hende til rette forhjulpen. Besværer sig i lige måde over nye matrikkels forhøjelse, som er ulig imod andre hendes gårdnænd, begærer forlindring.

Fra Niels Olufsen i Kalvslund angiver hans armod, så han ej længere rytteren kan forpleje, både forbedelse hans kvæg er ham af ulykkelig tilfald fradøde, og misvækst på kornet 3 af 4 år efter hinanden.

1686-89.

Ydmygst memorial for de kongl. commiterede ved den Schvanevediche session forsamlede. Angående det til regimentet sidst reparterede og inddelte gods:

Gudum kloster mølle, som er reparteret til kassen, og at skulle forundes til den mestbydende, forespørges om det ikke derved skal forblive, og følger herhos videre oplysning, hvad derved er forrettet, så og copie af møllerens adkomst. Og vil denne møller i ingen måde bekvemme sig at give videre til årlig afgift end 20 sletdaler. Alligevel han har haft den i 14 år, og ikke synderlig den forbedret, eller derpå anvendt uden een sten. Findes nu en anden vederhæftig, som til årlig afgift vil give 31 1/2 sletdaler, og derforuden i alle måder selv holde møllen vedlige. (Svar) Såsom regi-mentskriveren ikke har ved mænd ladet mølleren beskikke om han møllen ville beholde, og give årlig deraf så meget som en anden give vilde, ej heller ladet mølleren den lovlig opsige, at dermed til tings så lovmæssig kunne været omgangen, som ske burde, så ville regimentskriveren straks derom lade mølleren beskikke, og møllen til tings opbyde, og om da mølleren ikke skulle ville give så meget som en anden, da den højstbydende at overlade.

Aa mølle i lige måde. Hermed forbliver efter repartision og tager sin anfang .med landgildens afgift fra den l. okt . 1687.

Ekstrakt. At general Ahrenstorph udi rentekammeret indgivne repartion på det gods som anno 1687 til hr oberst Schvanevedes regiment blev reparteret, hvorudi iblandt andet findes indført således: Skodborg herred, Gudum kloster mølle for 22 tønder mel reparteret til hans kongl. majst. videre behag til kassen, og var bedst, at den blev forundt til den mest bydende. Nu skylder den 20 sletdaler årlig, men kan nok svare, efter oberstens og majorens mening, dobbelt så meget.

Aa mølle er og reparteret til regimentjordebogen med sin afgift, og kan nok svare deraf. Hører til regimentskriver Anthony Barchmanns kasseregnskab beregnet fra 1.maj 1687 til l.maj 1688.

1.maj 1687- l.maj 1688.

10 nye ryttere til livkompagniet:

Erenst August von Steenshorn 2. Levin Reinholt von Frichen?. 3. Hans Andersen Stenacher. 4. Niels Christensen. 5. Povl Pedersen. 6. Erich Hansen. 7. Rasmus Pedersen. 8 Peter Vindter, i hans sted Christen Madsen. 9. Laurids Sejersen. 10. Christen Heldt.

10 nye ryttere tiloberstløjtnant Rabes kompagni:

l. Daniel Knudsen. 2. Melchior Frederich Rafn. 3. Hans Frank. 4. Christian Severin. 5. Claus Stiern. 6. Anders Petersen. 7. Casper Dynesen. 8. Peter von Osenn? 9. Nicolai Christian. l0. Knudt Petersen.

10 nye ryttere til major Grubbes kompagni:

l. Anders Closter. 2. Mathias Thang. 3. Jens Christensen. 4. Anders Andersen 5. Anders Nielsen. 6 Vilhjelm Steffens. 7. Hans Holst. 8. Lorents Bjøren. 9. Iver Hansen. 10. Michel Asmusen.

10 mand til ritmester Kaases kompagni:

1. Christen Jensen Roust. 2. Hermand Skrister? 3. Christen Jørgensen. 4. Christen Skremb. 5. Peder Nielsen. 6. Mouritz Gabrielsen. 7. Dynes Nielsen. 8. Hans Christensen. 9. Gert Johansen. 10. Hans Jørgensen.

10 ryttere til ritmester Kleins kompagni:

l. Seyer Lorentsen. 2. Rasmus Jensen. 3. Thomas Mortensen. 4. Mathias Jensen 5. Anders Nejer-sen. 6. Jacob Nielsen. 7. Hendrich Kraabbe fragik, igen straks anverbet Christen Olesen. 8. Christen Lauridsen. 9. Niels Larsen bortrømt, igen Sivert Fris. 10. Gregers Jepsen.

10? ryttere til Bouhsiers kompagni:

l. Gedeon Gonzel. 2. Jacob Jensen. 3. Christen Pedersen. 4. Jens Iversen Rodbech. 5. Anders Broch. 6. Peter Petersen. 7. Aierunimus De Thomas.

Nye ryttere til ritmester Levetzous kompagni:

1. Hans Sørensen. 2. Peder Nielsen Slagter. 3. Asmus Jostsen Bram. 4. Hans Nielsen. 5 Jens Rasmussen, i han sted Gabriel Stengel. 6. Anders Knudsen. 7. Morten Nielsen, i hans sted Henrik Schrumb 8. Blandting Sneudsenn? 9. Anders Olufsen, i hans sted Christopher Schlegting. 10. Jørgen Pedersen.

Nye ryttere til ritmester Bülows kompagni:

l. Hans Morgen Rot. 2 Christen Erichsen. 3. Frands Shmit. 4. Just Gundelag, nu i stedet Claus Remmer. 5. Claus Foy? 6. Jurgen Busk. 7. Iver Jostsen. 8. Johan Gier? 9. Hendrich Busk, nu i stedet Bastian Knip? 10. Hans Morten, nu i stedet Jens Obrih?

Maj 1688- maj 1689:

Bøvling amt, Ulfborg herred og sogn, Christen Pedersen Hee 1000 er øde og skal være proprietærgods.

Skodborg herred, Tørring sogn, Kallesø, Peder Madsen Beg frihed til 1. maj 1689.

1 øde bolig i Krunderup Zidsel Villadsdatter haver påboet 0212. været længe øde.

Hjerm herred, Naur sogn, Stabildal, l øde gård i Falsøe Niels Nielsen påboede 3331, en ødegård i Overlund, Mads Jensen sidst påboede. 2520. Disse to været øde i langsommelig tid, og kan ikke blive besat med denne høje skyld.

Snejberg sogn og by, Peder Chri.stensen påboede (1531hartk) øde.

Rind sogn, Lind, Anders Christensen (2601 hartk). påboede, nu øde.

Riberhus amt, Lønne sogn, Søren Hansen påboede (0622) været bortlejet og i nogle år øde. Et halvt boel, Christen Jørgensen har i leje (0232)

Bøvlimg amt, Resen sogn, Kirkeby, Jelle Christensen og Jens Nielsen (2300) frihed til maj 1689.

Humlum sogn, Breinholt, (7531) været i langsommelig tid øde.

Vejrum sogn, Moesgaard, Erich Olufsen (3222) frihed til maj 1689.

Skads herred, Jerne sogn, Lychegaard, Gravers Nielsen påboede (3100) øde.

Guldager sogn, Fourfeld, Jørgen Jensen påboede (3-1-2-1/2) øde.

Laurids Antonisen (3-1-2- l/2) frihed til maj 1689.

Brøndum sogn, Gesing, Jens Christensen (5700) øde. Brøndum sogn og by Niels Hansen (1-0-2-1- 1/2), manden bortdøde i armod, og stedet ej anderledes end øde efterladt.

Næsbjerg sogn, en halvgård Ole Olesen (1-2-0-2 1/2) en halvgård Christen Pedersen (2612), en kvartgård Peder Jacobsen (1430) som disse tre påboede, er nu øde.

Øse sogn og by, 2/3 gård Niels Pedersen (2022), 1/2 gård Jep Christensen, som disse to har påboet, nu øde.

Vester herred, Nebel sogn, Bolkær, Peder Hansens enke påboede (5-6-2-1 1/2), enken formedelst armod stedet så godt som øde kvitterede.

Lydum sogn, Hede, l gård Niels Christensen (2020) påboede, nu øde. En gård Søren Hansen (2700) påboede, nu øde.

Lundenæs amt, Ølgod sogn, Mads Vistisen (2612) har påboet, nu øde.

Skads herred, Starup sogn, Skovende, 1/2 gård Peder Jensen (2-1-3-2 1/2) har påboet, nu øde.

Riberhus amt, Brørup sogn, Gerndrup, l gård (2311) Rasmus Borchensen påboede,nu øde, l gård (2301) Rasmus Sørensen påboede, nu øde.

Kalslund herred, Kalslund sogn og by, 1/2 gård (2532) Niels Olufsen, formedelst manden i

armod og elendig tilstand, måtte ikke fragå, er af kassen betalt.

Semb sogn og by Oluf Knudsen (0730) afbrændt i dec. 1688.

Jerne sogn, Hans Knudsen (0302 1/2), nu øde.

En selvejerbonde, Niels Andersen i Vraa i Koldinghus amt, som både først haver været rytterbonde, dog fast forarmet, og nydt hjælp, siden afbrændt, og da formedelst armelig tilstand lagt til Koldinghus, nu igen anno 1687, ansat til at holde rytter, haver til tinge afstanden sin selvejerrettighed til kongen, begærer en af hans sønner, som haver et godt rygte, nogenledes kan stille caution, måtte få gården i fæste, og nyde nogen hjælp til første fortsættelse, såvel og at den jord som fast i mands minde har været bortpantsat fra gården, måtte komme tilbage igen, ellers bliver stedet slet øde. Er ansat til virkelig rytterhold af 4102, om ikke likvidation med disse og andre lige panthavende må holdes. (Svar) Ommeldte person kan regimentskriveren noksom forsikre om gården, at skal få i fæste, og skal han til næste session for os indgive, hvorledes med hans/ i oberstens og amtmandens nærværelse/ accorderes om fæstet, belangende den jord, som er pantsat fra gården, så skal regimentskriveren iligemåde kalde for sig de panthavende, og i uvillige dannemænds hosværelse gøre afregning hvor længe sådan pant har standen etc.

Slut filmrulle 44494. Start filmrulle 44495.

1686-1689:

Fra Søren Friis og Iver Jensen i Ø. Vamdrup om hjælp, såsom Søren Friis har mistet forleden sommer af lungesot 2 køer, og siden et bæst, Iver Jensen har for nylig mistet l ko og derforuden er hans bæster ganske udygtige. Begærer hjælp af bæster eller køer.NB. Iver Jensen blev forstrakt 6 sletdaler til et bæst forleden år. Ø.Vamdrup fra Anders Sørensen og Peder Bennedsen angående deres bæster/ af skab og kvægets frafaldelse, tilmed har de hverken æde eller sædekorn ikke heller snart kan svare rytteren. begærer hjælp.

Fra Peder Andersen i Hillerup om forlindring både formedelst vandfloderne vederliden, ja fast hvert år borttager en del af vores høavling, såvel kommet af havsiden årlig fordrives, tilmed er ham på to års tid fradød 10 fæhøveder, og l hest på 12 rd. værdi derforuden fra stjålet.

Jens Jensen i Billumgaard som svarer i rytterhold af 10-6-2-2 besværer sig over, at have tilsat al hans midler og formue idet han altid har været belagt med officerer og tilmed forhøjet 2-6-2-2, begærer højlig hjælp. Denne mand er fast forarmet, og dets årsag er at han var indsat i første til rytterhold for repartitioner siden befunden af de kongl. commisariat at kunne svare højere end af en portion, derforuden siden er hans bæster og kvæg ham og frafalden, med videre tilfalden ulykkelig hændelse. Vil forstrækkes og hjælpes såfremt han skal vedblive.

Christen Pedersen Kastkjerd i Lunde sogn besværer sig over den ham ulykkelig tilfaldne ildebrand d. 5.okt.1687, hvor han mistede sine midler og formue, og derover ganske forsunket. Tilmed nu er han forhøjet l td. 2 fjk., begærer forlindring og hjælp, alligevel han har nydt et års frihed og hjælp til af bygningstømmer.

Jens Nielsen i Roager som er ganske syg og sengeliggende begærer at måtte fra indkvartering entlediges.

Fra Oster Madsen i Vraa angående adskillige udgifter som gærdsel og oldenpenge med ægter og sligt, som han skal svare lige ved en helgård, alligevel han har ikun halvgårds avling, begærer derudi moderation. Med det samme andrager han at hans bæster og kvæg er ham af ulykkelig tilfald frastyrtet.

Jep Tomsen i Gamst i Anst sogn besværer sig at have mistet på 5 fjerdingår 3 bæster og 9 køer, hvilket løjtnanten ved kompagniet med attesterer, begærer at måtte hjælpes med et plovbæst.

Niels Andersens søn Anders Nielsen i Vraa? anholder om sim faders påboende gård som tilforn var selvejer, men nu dens selvejerrettighed frastået og under kronen hengivet med condition han må nyde det uden fæste, nogen hjælp til besætning af bæster og køer såvel som bygningstømmer og den fra gården pantsatte jord.

Dorthe sal. Hans Frandsens i Farup andrager den skade som hende på hendes kvæg er vederfaret såvel som forhøjet landmålingsudkomst, tilmed inddelt i fire rytterlæg, hvilket hun begærer at måtte forandres og derhos forlindres.

Hans Jepsen af V.Vedsted som for 14 dage siden har mistet et bæst begærer hjælp til et igen.

Peder Thomsen i Jedsted som har mistet 2 gode hopper foruden andet kvæg, som præsten og sognemændene med ham attesterer, hvorfor han begærer hjælp og behøver 2 bæster.

Niels Nielsen og Laurids Pedersen af Sædding om forlindring og bygningstømmer, særdeles Laurids som behøver både til sals og ladehus, hvilket rytteren sig og over besværer ikke så meget husværelse at have, det hans mundering uden skade kan være,der foruden begærer Laurids Pedersen hjælp til et plovbæst, alligevel han blev forstrakt en forleden år, som nu er foregiven at være død, er ellers begge af meget armelig tilstand.

Gregers Poulsen i Lund som først besværer sig over nye matr, dernæst at hans halve påboende bolig er til Tanderup, hvor han plages med daglig ægt, arbejde og udgift, begærer forlindring og hjælp.

Fra enken Maren Pedersdatter i Overby i Omb sogn som forleden ved den viborgske commission blev udlagt, begærer forlindring på sit ansatte hartk. og der foruden foregiver at have mistet noget af hendes kvæg, anholder om hjælp af plovbæst.

Fra Iver Maltesen i Kragelund i Bække sogn, som kvæg og bæster er fradød og lidt skade af ildebrand ansøger om hjælp.

Fra Otte (Ole Sørensen i Kragelund som ved ulykkelig ildebrand sin ganske bygning har mistet for kort tid siden, beder om hjælp.

Kirsten Poulsdatter i Forsum i Egvad sogn besværer sig i forhøjelsen over landmatr., besværer sig over at skal have haft en løjtnant i kvarter halvanden år og ham med al sin familie og bagage, husrum, stald og seng opholdt, siden de blev ham kvit, har de på syvende år givet månedlig af lægget hvortil hun har udlagt for Mads Vistesen i Oxlund 4 mk. 12 sk. hvortil han ej vil svare.Ved sidste inddeling er hende en corporal ved navn Christian Skuldz indlagt, hvorover hun besværer sig, at han skal have strengeligen omgået med hende, såvidt hans forplejning og standkvarter kunne vedkomme. Og af den årsag accorderet med ham at skulde give månedlig af 4 td. l skp. 1 alb. 2 slet dr. 3 mk. l5 sk. Sådant hun ikke kan udstå, der foruden har hun efter beretning betalt til kvartermester Niels Mogensen anno 1684 5 mk. 4 sk. som han lovede hende at skulde vorde

i hendes udgift decorteret, begærer alt forskrevne at måtte vorde modereret og hende derudi til rette forhjælpes.

Jens Jensen i Moesgaard som besværer sig at have antaget et øde sted Hunkær med fire års frihed at regne fra maj l688, og nu må tage imod rytteren at holde på et andet sted han bor, såsom han ikke har behjælpelig bygning endnu på ryttergodset. Er meget forhøjet udi nye matr, efter jordens bonitet og beskaffenhed, begærer at må nyde sin frihed, og rytteren selv de månedlige penge af kassen at tage og dermed at lade sig nøje, alligevel han ikke det mener? Tilmed anholder om på hartkornet må bevilges noget afslag eller ganske fra stedet entlediges.

Rytterbønderne udi Oderup i Lundenæs amt i Nørre herred, fast tilkendegiver at være rette selvejere, hvilket deres forfædre af højlovlige konger udi dem for sølv og penge købt haver, som siden er gangen i arvekøb og søskendeskifte mand efter anden, og imidlertid svaret Hans majst. til allernådigst påbudne udgift og rytterhold, men er nu så højt opsat, at de formedelst jordens ufrugtbarhed og anden årsag, umuligen deraf contribuere eller svare såfremt de skal blive ved. Begærer forlindring.

Trompetereren Hendrich Hansen besværer sig over hans slette agsignerede og tillagte kvarter idet den halve læg er øde og har frihed, hvorfor af kassen betales. Den anden ganske forarmet og kan hverken korn eller penge bekomme, tilmed har formanden i lægget aleneste ikun 6 fag salshus så ingen værelse i lægget for ham findes.

Fra præsten i Henne sogn angående det selvgifts korn som rytterbønderne for fredags

prædiken her efter sædvane giver, hvoraf endnu i sidste commission er inddelt og efter gl. matr. 5 td. 3 l/2 skp. og kunne separeres formedelst det under deres gårds jorder var målt, præsten begærer enten det igen eller vederlag.

Fra rytterbønderne i Nagbøl og Dollerup om forlindring og besværer sig over, at Store Anst mænd ej vil indlukke deres gærder imellem Anst og Nagbøl skov, derfor Nagbøls såvel Døllerup bæster om sommeren gå igennem til Anst korn, og da bliver ikke aleneste tages i hus, men endog må betales penge for indtægten, og undertiden skaden med, som Anst mænd selv forårsager, begærer de måtte tilholdes, såsom i forrige tid har været ordentlig sådanne deres gærder,efter pro qvoto i rette tider indlukke, såfremt de ikke selv vil tage skade for hengæld.

Eske Jepsen i Bonum (Borum?) sig højligen beklager, at ulvene har revet en 4 års hest ihjel for ham ved Voldborgdags tider, og ved Michaeli tider ham en anden fradød, derover i armod gerådet, begærer hjælp, og det med præstens og sognemænds attest bevises så i sandhed .

Christen Thomsen i Bjalderup, Oluf Nielsen item. og Peder Jessen i Dejgaard sig beklager det de er ganske forarmede og begærer hjælp, og det med hr Christen (Mortensen) Friises attest.

Niels Hansen i Bording sogn i Stubkær sig beklager at ulvene forleden har bidt ham en hest fra og begærer hjælp til en ny.

Søren Lauridsen i Svendstrup i Vinding sogn sig højligen besværer hans store nød og fattige tilstand idet han aldeles intet haver enten til æde eller sædekorn af nogen slags, ikke heller uden et plovbæst, tilmed er husene ganske brøstfældige på tømmer og tag begærer på alt bjælp.

Hans Christensen og Niels Michelsen i Kvong sogn og by sig højligen beklager den ene forarmet, over hans kvæg og bæster er ham fradøde, og den anden for to års tid siden ved ulykkelig ilde-brand har mistet sine midler og formue. begærer hjælp.

Mads Nielsen og Christen Jepsen i Sønder Børring i Fabjerg sogn anholder om hjælp til avlingens fortsættelse såsom de haver ikke uden en lejeko hver og fast forarmet. Las Thomsen i Broksgaard og Christen Christensen samme sted andrager, det deres sted som de haver var øde, og fast uden sæd, derover forsukket.

Jes Pedersen og Christen Lauridsen i Hyldgaard i Nissum sogn beklager sig over at noget kirkejord ved matr. er blevet dem tillagt.

Janderup sogn, Kærup: Udi denne by er dette år død over 10 køer foruden andet kvæg og bæster. Christen Nielsen, som denne mand beviser er ham fradød og fik et bæst 1686, da på det hans plov skal ikke blive liggende, må han endnu hjælpes med et bæst. Christen Nielsens enke Karen Nielsdatter, hjælpes ilige måde med et bæst, endog hun tilforn har fået en ko. Christen Hollænder, dennes kvæg skal være ham afalden, derfor bevilges tre køer.

Janderup by, Thomas Nielsen, af samme beskaffenhed og bevilges et bæst.

Nebel sogn, Peder Christensen i Bolkær har mistet 2 bæster hjælpes med et bæst.

Kvong sogn, Christen Christensen i Hallum, alligevel denne har fået stor hjælp bæster og kvæg og korn tilforn, er han dog formedelst det ulykkelige tilfald forarmet, derfor bevilges et bæst.

Lunde sogn, Morten Tomsen i Lundtarp, formedelst mandens store armod forplejes rytteren af kassen fra l. apr. til næste session.

Slavs herred, Klink, Christen Pedersen, med denne mand er det ganske slet og ringe formedelst misvækst, ildebrand og kvægs frafaldelser, behøver l plovbæst samt bygningstømmer til tvende fag. (Svar) Da denne mands tilstand er så slet bevilges han et plovbæst. Da såfremt han ikke kan hjælpe sig med de huse han har, skal han hjælpes dermed.

Vorbasse sogn og by, Jens Pedersen, med denne mand er det ganske slet og ringe formedelst kvægs frafaldelse, såvel som en påkommendes trætte angående en drabssag, behøver et plovbæst. (Svar) Om denne mand kan have forårsaget sig nogen trætte bør han og selv dertil at svare, og ellers at hans kvæg er ham fradød, så det som kassen formår, kan det videre i

næste session andrages. Niels Paaskesen af hel ringe middel behøver formedelst hans kvægs frafaldelse, en ko.

Hølled, Christen Jensen, denne mand er stor skade tilfalden af hedebrand, så al hans tørvegrøft, fædrift samt en del af hans korn på marken er vorden opbrændt, ilige måde af misvækst og bæsters udygtighed, hvorfor kunne behøves frihed eller noget hjælp til opkomst.(Svar). Eftersom befindes at på dette sted skal være 2 partier, og næppe et parti skal kunne ernære sig, så skal de begge møde her inde så snart regimentskriveren kommer her igen, derefter siden hjælpes den som bliver ved stedet.

Anst herred, Bække sogn, Kragelund, Iver Maltesen, denne mands bæster af ulykkelig hændelse og ulvebid er ham frafalden, dog alligevel han foregående år et plovbæst bekommet har, kunne han med dette år højlig behøve et andet af årsag, alle hans bæster er ham frafalden af en og anden ulykkelig hændelse, så han ikun alleneste ejer et, derforuden af ulykkelig ildebrands hændelse, som for nogle år siden sket er, gerådet ud i allerstørste armod, så om muligt var behøvede han hjælp. (Svar). han ydes hjælp til et bæst 4 sldlr.

Otte Sørensen og Thomas? Sørensen, ved ulykkelig ildebrands hændelse er kommet til agters, samt bæsters og kvægs frafald, behøver nu her til hjælp fire sldlr. (Svar) Disse kan ikke hjælpes førend kassen kommer i bedre stand.

Mats Kjær i Bække by, alligevel han forleden år et bæst allernådigst er forundt behøver han for armods skyld endnu en ko. (Svar) som ovenstående.

Hans Eskesen, denne mand har for kort tid siden et snart øde sted antaget, dog forhen han hjælp bekommet har, kunne han formedelst hans ringe middel, behøve til dens opkomst 6 sldlr., anholder og ydmygst om fæstebrev på stedet. (Svar). Hvad fæstebrevet belanger, så skal det til regiment-skriverens første ankomst igen vorde forfærdiget.

Lerskov sogn og by, Volf Hansen, denne mand har forhen stor hjælp bekommet ses dog ikke sådanne at kunne være til nogen forbedring, men skal gården herefter komme i forrige velstand, vides ikke rettere at en anden dygtigere mand må dertil forordnes. (Svar). Som denne har fået så stor hjælp i forrige åringer og intet igen betalt, ikke heller ses forbedring, så bliver det med ham efter den 10.post af sessionens forretning holden i Ribe d. 19. marts sidst afvigte. Og hvad sædekornet sig belanger får regimentskriveren det af magasinerne udlevere, dog at den som får stedet igen, det betaler såfremt nogenledes muligt, og hvad rytterholdet belanger så kan det på næste session videre være resolveret.

Thomas Christensens enke, denne kone stræber nok ved stedet, men formedelst hendes mands dødelig afgang i hendes børns umyndige år, samt ulykkelig hændelse med bæsters forfald, befindes hun i slet og ringe tilstand, behøver derfor til opkomst et plovbæst. (Svar) Hun hjælpes med en ko.

Jens Pedersen Søndergaard, denne mand er af ulykkelig hændelse på hans bæster og kvæg stor skade tilføjet især med ulvebid, og især af anden hændelse snart vorden øde, tilmed hans midler for nogen tid på et øde sted anvendt, behøver et plovbæst.(Svar). Denne gang findes kassen i kendelig stand at han nu kan hjælpes. Nis Andersen, nu nyligen en halv ødegård antagen, begærer ydmygelig til hjælp som og kunne behøves 2 køer og bygningstømmer til seks fag hus formedelst herhos hans fæstebrevs erlangendes. (Svar). Forbliver efter sessiomens 8.post holden i Ribe 19. marts 1689.

Iver Christensen, som udi Kolding for skovhugst er arresteret, formedelst hans lange arrest, fra gården er blevet ude, og ikke mere end hans kone ved stedet, kvæg og avling og dets beskaffenhed som kunne iagttage, hvor ud over forringet og ruineret, bæster og kvæg i højeste måde forarmet, så avlingen nu ikke tilbørlig vorder drevet, må nu endelig i avlings tid middel dertil stilles samt hjælp meddeles, om gården ikke med forderligst skulle vorde øde. Svar. Om denne gård given befaling nu at naboerne skal hjælpe til avlingens fortsættelse indtil nærmere resulotion fra hove kommer om manden må pardoneres og formodes ritmesteren hermed lader have tilbørlig opsigt.

Uhre, Christen Sørensen, Jens Sørensen og Iver Markvordsen alle beboende en gård, disse er af hel ringe og slet tilstand, så det ikke ses at de kan svare til rytterhold medmindre de i tide nyde hjælp. Svar. Med disse 3 mænd skal det i næste session videre blive observeret.

Vraa, Oster Madsen, denne mand er af hel slet tilstand, formedelst hans kvæg og bæsters frafaldelse, er behøvende et plovbæst. (Svar) Som denne fik forleden år et plovbæst, så kan han ikke videre hjælpes, og derfor fornemmes, at gården formedelst hans upligtighed aftager og forringes såvel på bygning som på avl, må han vente sig, behoug? med forte og straf.

Høyrup, Niels Jensen, denne mand er ofte hjulpen især med bæster og kvæg samt æde og sædekorn, men formedelst idelig bæsters og kvægs frafald samt bæsters skab og smitte, behøver han endnu videre hjælp. (Svar). Denne mand befindes at have forleden år bekommet 5 bæster og 2 køer, kan derfor ej videre hjælpes, men snarere fra gården fratages hvis han haver, og til en anden gives, som gården igen antager. Rasmus og Niels Pedersen, af ganske ringe middel, behøver hjælp om de ellers skulle svare til rytterhold. (Svar) Disse har i lige måde og fået forleden år, stor hjælp, nemlig 2 bæster. kan ikke hjælpes denne gang.

Niels Andersen i Vraa. forarmet formedelst ulykkelig frafald med bæster og kvæg , ejer ikke mere end et bæst, som dog formedelst smitte og skab er aldeles unyttig, ikke mere kvæg end en gl. ko, husene forfaldne, avlingen udyrket manden benbrøden, skal dette sted repareres behøves god hjælp og frihed. (Svar) Forholdes hermed efter Riber sessions 7. post. Og så snart Niels Andersens søn fremkommer med caution, kan hans fæstebrev opsættes, og som stedet er næsten øde, fast både på avling, bæster og kvæg, så må han hjælpes med 2 plovbæster, l ko såvel og med sædekorn forstrækkes som dog af regimentskriveren skal igen indfordres, når Gud give fremvækst.

Skanderup sogn, Gjelballe, Knud Nielsen Huolbøl, er af slet og hel ringe tilstand og behøver hjælp og frihed, såsom han herefter skal svare til rytterhold . (Svar) Endog denne er fast forarmet, så erfares alligevel liden forbedring hos ham hvorfor regimentskriveren haver at gøre yderste flid at få en anden til gården som da kan hjælpes efter befunden beskaffenhed.

Foranstående besvaret Kolding 16. april l689.

1689 d. 15 april er efterskrevne rytterbønder af det Schvanevediche regiment i Koldinghus amt her på slottet foretaget deres anbrifende examination og derpå resolveret som følger:

Af hr. ritmester Bulows kompagni:

Gesten sogn, Jacob Andersen beviser med præstens attest såvel som sognemændene og officererne i lige måde tilstår at han har dette år mistet 2 bæster, såvel og stude og køer og ikke formår selv igen plovbæster at købe, men hans avling og jord snart må blive udrevet beliggende. (Svar) Bevilges et plovbæst efter forhen påsatte takst, og formedelst han skal have mistet al hans kvæg, må han og hjælpes med en ko.

Hans Jacobsen i Glibstrup i lige måde som næst forrige. (Svar) bevilges og et plovbæst.

~

Lambert Nielsen og Anders Jensen i Gamst forebringer i lige måde deres armod, ulykke og store skadeslidelse på deres bæster og kvæg, så de ikke uden hjælp kan kan drive eller fortsætte avlin-gen. (Svar)Hvoraf disse bevilges at forstrækkes med 4 sltdlr. til hjælp, den ene til en ko den anden til et bæst. Niels Bredstrup ibid. ilige måde så og at han højligen behøver tømmer til 4 fag hus.(Svar) Denne kan og hjælpes med 4 sltdlr. til hjælp til et bæst så og noget bygningstømmer, når udvisning sker.

Jep Thomsen Knurborg i Gamst, som og har mistet nu i foråret 2 bæster deriblandt det ene som han fik forleden år, så endog der er ikkun ringe forhåbning om ham, at han skal kunne komme op, dog alligevel på det avlingen ikke skal blive efter, nyder han hossatte forstrækning.

Ritmester Boussiers kompagni:

Vamdrup sogn, Bastrup, Hans Pedersen har mistet både bæster og kvæg i særdeleshed siden sessionen i Ribe mistet 2 bæster, så han ingenlunde af egne midler formår at købe igen til sin

plov. Hjulpet af naboer og officererne attesteres. Svar. Bevilges et plovbæst.

Efterskrevne i Vamdrup sogn var forleden år i besigtelsen anset af slet tilstend at de ikke kunne subsistere, med mindre de blev hjulpet med kvæg, som dem ikke det år kunne gives formedelst sygdom iblandt kvæget her og der i sognet fandtes, og er som følger:

V.Vamdrup, Hans Christensen og Christen Hansen har ganske intet kvæg. Svar, nyder hver en ko om en måneds tid når kassen det formår.

Anders Sørensen og Peder Benedsen andrager deres store armod og elendighed og har mistet både kvæg og bæster, deslige at de har hverken æde eller sædekorn, foregiver og at de forleden år da de til rytterhold af hans exellence general Arensborch blev udlagt til rytterhold svarede aleneste 2 td. men nu efter landmål. tilkommer at svare hver 19 skp. hvorover de og meget forsværes. Svar, uanset disse begge fik forleden år et plovbæst, foruden korn, som de intet af igen har betalt, så bevilges de endnu hver i penge fem sltdlr. og 4 skp. rug, havd forhøjelsen angår, så er sådant med videre på behørige høje steder andraget og formodes at blive remiteret.

Søren Friis og Iver Jensen i Ø.Vamdrup andrager deres kvæg og bæster at være dem fradød, så også i sandhed befindes at Søren Friis er ulykkelig fradød 3 stk. nød og et godt bæst, den anden i lige måde mistet l bæst og en ko, og der forudena ganske forarmet. Svar Søren bevilges en ko, Iver Jensen som forleden år har bekornmet 6 sltdlr. til hjælp til et plovbæst og dog befindes siden at have mistet både et bæst og køer bevilges ilige måde en ko.

Joen Sørensen item. Svar beror til næste session såsom man mener at han så længe kan klare sig selv.

V.Vamdrup, Af denne by bortdøde mesten al deres kvæg. Erich Hansen som bebor en helgård har aldeles intet kvæg, formedelst den smitsomme syge, som var der i byen forleden år, da ikke kunne hjælpes alligevel han for 2 køer var ansat, ansøger nu om det samme og officererne med ham vidner at han det højlig behøver og ellers at skal være duelig og dygtig nok. Svar. fik forleden år 2 bæster men som han haver intet kvæg og var så slet øde da han til rytterhold blev udlagt bevilges 2 køer.

Peder Roes i lige måde. Svar, bevilges en ko. Jacob Jessen deslige, og en ko. Jacob Jensen item, svar. ilige måde en ko. Jens Iversen Søgaard har lidt stor skade på hans bæster og kan ikke formå at købe. Svar, bevilges et plovbæst.

Ritmester Levetchous kompagni:

Hjælp til følgende rytterbønder l5. marts l689:

Slavs herred, Hejnsvig sogn, Klink, Christen Pedersen 1631 til et bæst.

Vorbasse sogn og by, Niels Paaskesen 2702 til et bæst.

Bække sogn, Kragelund, Iver Maltesen 2620 til et bæst.

Lejrskov sogn og by, Thomis Christensens enke 7101 til en ko.

Vraa, Anders Nielsen 4102 til 2 bæster og en ko.

Egholt, Jens Hansen fradød nu Nis Andersen 4312 til en ko og 4 sltdlr.

Jens Jepsen (under samme hartk som foran) til 4 sltdlr.

Ritmester Kleins kompagni, følgende hjælpes 19.marts 1689:

Riberhus amt, Nebel sogn, Bolkær, Peder Christensen til et plovbæst.

Kvong sogn, Hallum, Christen Christensen til et plovbæst.

Af disse efterskrevne øde steder som anno l688 var bortlejede og ved den Viborgske commission til første oktober samme år fra amtstuen til rytterhold med mere blev udlagt, resterer lejepenge som følger:

Riberhus amt, Næsbjerg sogn og by, 1/2 ødegård Christen Pedersen har påboet og rytterbonden Niels Jensen var i leje forundt, resterer nok l rd. l mk. 14 sk.

Malt herred, Brørup, Gerndrup, en ødegård som til rytterbonden Søren Christensen , der sammesteds var bortlejet/ og formedelst stor armod ej har kunnet betale/ for 6 rdl.

Kærup by, Christen Christensen Hollænder 1/2 og Christen Nielsens enke 1/2 tilsammen

5120. Christen Nielsen på 2530. Under Burgaard nævnes 1688: Hans Laugesen 4432 og Thomas Nielsens enke 3301.

1688 nævnes Christen Christensen og Bachen Jensen i Søhuse 3000

Maj 1689. Aa mølle, Jens Jørgensen efter hans fæstebrev og landmåling skal svare 13 rdl. mk. årlig. Gudum closter mølle Ole Erichsen svarer til 1. juli i 3 måneder efter 20 sltdlr. årlig er 3 rd. 2 mk., fra primo juli til l. maj l689 efter landm. 21 sltdlr. 1 mk. 13;sk. er ialt 24 rd. 3 mk. 13 sk.

Designation på de øde steder som fra Riberhus er tagen, og ved den Viborgske commission i sept. 1688 til rytterhold blev udlagt, hvilke er til efterfølgende samme år bortlejet nemlig:

Skadst herred, Brøndum sogn, Gesing: 3/4 gård Jens Christensen sidst haver påboet, og haves i leje af Hans Gregersen årlig for 6 rdl.

Guldager sogn, Fourfeld: 1/2 gård, Jørgen Jensen tilforn påboede, engbunden og græsningen forundt bymændene i leje for 2 rdl.

Jerne sogn, Løchegaard, en gård Gregers Nielsen påboede, nu bortlejet til præsten hr. Hans i Jerne for 6 rdl.

Jerne by, 1/4parts gård øde, Hans Knudsen sidst påboede, lejet til Niels Knudsen for l rd. 2 mk.

Næsbjerg sogn og by: l/2gård, Christen Pedersen har sidst påboet, forlejet til Niels Jensen for 6 rdl. 1/4gård, Peder Jacobsen tilforn påboede, bortlejet til Christen Sørensen Smed for 2 rdl. 4 mk.

l/4gård, Oluf Olufsen sidst påboede, forundt Hans Lauritsen i leje for 3 rd.

Øse sogn og by: 2/3gård, Niels Pedersen har påboet, engbunden bortlejet til hr. Poul Madsen sammesteds for 2 rd. 4 mk. l/2gård, Jep Christensen tilforn påboede, bortlejet til Mads Christen-sen, Søren Knudsen og Peder Jørgensen for 5 rd. 2 mk.

Starup sogn, Skovende, 1/2gård, Peder Jensen sidst påboede, bortlejet til Thomas Mortensen i Fåborg for 4 rd.

Malt herred, Brørup sogn, Gerndrup; en gård, Rasmus Borchensen tilforn har påboet bortlejet til Søren Christensen for 6 rd.. En gård, Rasmus Sørensen og Hans Hansen sidst påboede, haves i leje af Christen Nielsen for 4 rd. Ribe amtsstue 15.marts 1689.

Efterskrevne øde steder som ved den Viborgske commission l688 i sept. til rytterhold her fra amterne blev udlagt, er til efterskrevne følgende samme år bortlejet:

Ølgod sogn, Visti Nielsen sidst påboede, Oluf Jepsen årlig forundt for 5 rd. 2 mk.

Snejberg sogn, Peder Christensen tilforn påboede, Jens Michelsen forundt for 4 rd.

Navr sogn, Stabildal, Jens Shichild svarer efter taxering 1 rd. Falsø, Niels Nielsen påboede, Niels Raun svarer efter taxering l rd. 3 mk. En gård i Overlund, Mads Poulsen efter taxering 1 rd.

Humlum sogn, Breinholdt, hr, major Grubbe svarer efter taxering 2 rd. 3 rnk.

Ringkøbing 26. febr. l689.

l/5 1686-1/5 l687:

Efterskrevne er udtagne til varselsmænd:

Skodborg herred, Fabjerg sogn, Brunshuse, Christen Madsen varselsm. i Skodborg h.

Vandfuld h., Hygum sogn, Hygumbjerg, Jep Jensen Brand, varselsm. i Vansfuld h.

Ulfborg herred, Vind sogn, Bars, Jens Dynesen, varselsm. i Uldborg h.

Hjerm herred,. Måbjerg sogn, Lille Døs, Peder Pedersen varslingsm. i Ginding h.

Vejrum sogn, Varren? Lyngkrog? varselsm. i Hjerm h.

Nørre herred, Grene sogn, Nørre Grene, Jacob Kndsen varslingsm. i Nørre h.

Strellev sogn, Adsbøl, Niels Jacobsen varslingsm. i Ø. herred.

Nørre Tarp, Niels Jensen Vallund varslingsm. i Ø. og V. herreder.

Vester herred, Outrup sogn, Ratarp, Jens Jensen og Hans Thomsen i Ovtrup varslingmænd i V. herred.

Skast herred, ,Guldager sogn, Sæden, Hans Jespersen og Jens Knudsen i Rørkær, Jerne sogn, varselsmænd i Skast h.

Gørding-Malt herred, Jernved sogn, Plovstrup, Gregers Christensen varselsm. i Gørding.h.

Læborg sogn, Drøsterup, Hans Nielsen varslingsm. i Malt h.

Kalvslund h. Farup sogn og by, Niels Christensen, varslingsm. i Kalvslund h.

Hviding h. Semb sogn , Hømb, Christen Jørgensen og Niels Knudsen, nu Thomas Boese i V. Vedsted sogn og by, varslingsmænd i Hviding h.og Ludstrup birk.

Anst h. Vamdrup sogn, V.Vamdrup, Niels Jacobsen og Lyder Pedersen, varselsm i Anst h.

Slavs. Grindsted sogn, Dyvelsrække, Mads Thuesen og Søren Jensen i Vorbasse sogn og by, varslingsmænd i Slavs h.

1/5 l686-1/5 1687.

Sessionsforretning 1686-89 m.v.

Knud Madsen i Adsbøl i Strellev sogn, som og ved sidste commission fra amtet til rytterhold blev udlagt, er befunden at være afbrændt førend inddelingen skete, så han ikke kunne svare til hans rytterhold af 6 l/2 skp. hartkorn.

Jens Nielsen i Nørtarp i Strellev? sogn afbrændt d. l.juli nærværende år på 1 td. hartk., kan ikke holde rytter.Ordre at måtte meddeles lang frihed må forventes og at imidlertid for dennem ex kasse skal betales, så og nogen hjælp til bygningstømmer. Svar for begge. For disse vil ilige måde indtil videre af kassen betales, og kan enhver af disse afbrændte for det første gives til hjælp til bygningstømmer 6 slette daler, dog at bonden tilholdes god og forsvarlig bygning at opsætte. Varde d. 9.nov. 1686.

1687. Herforuden er ellers ved sessionen foretagen og efter befundne forrige inqvisitions indhold på efterskrevne indgivne supplikker eragtes således:

Gredsted bymænd klager over deres armod med mere etc., hvilke vare: Anders Svendsen, Morten Christensen, Jens Christoffersen, Hans Christensen, Christen Svendsen, Anders Sørensen. (Svar) Disse svarer efter foreviste inqvisitions forklaring af d. 6. januar 1687 såvel til restancen som til deres fulde rytterhold.

Peder Nissen, Envold Mortensen, Jess Jørgensen, Jørgen Jessen, Unge Hans Christensen, Mads Bertelsen, Niss Pedersen, Michel Jessen, Jørgen Nielsen, Envold Andersen. (Svar) Svarer til deres rytterhold, mens med restancen bliver det stående til videre.

Peder Christensen. (Svar) svarer til sin rytterhold og l/3 del af restancen efter inqvisitionen.

De af Jernelund og Jerne by klagede ilige måde over armod, nemlig: Søren Clausen, Peder Nielsen, Hans Andersen, Christen Nielsen, Jep Soelbergs enke, Hagen Jørgensen, Peder Madsen, Niss Povelsen, Laurs Knudsen, Anders Pedersen i Skolvad. (Svar). Forholdes med disse efter foreviste inqvisitions forklaringer.

V.Vedsted bymænd deres klage var af samme indhold. (Svar) som forrige.

Else, sal. Christen Hansens af S? Raatarp beklagede sig at være ganske arm, og havde intet korn til sæd. (Svar) Skal efter foreviste inqvisition hjælpes med byg 8 skp.

Oluf Jensen i Åstrup beklagede sig at ulvene havde ihjelbidt en af hans heste, kunne ikke uden hjælp få sit korn i jorden. Svar. Bonden ser sig om en hest at få til købs, fremviser den på behørige steder, hvor den med det dertil forordnede brændemærkes, og da af regimentskriveren betales efter billig tingning og forrige slutning.

Peder Hansens enke i Bolkær klagede at være af slet tilstand, og måtte dog holde en corporal. Svar. Corporalen tages derfra, og lægges igen hos hende i logement en ledig person. Hjælpes efter inqvisitionen.

Peder Christensen i Sædding klagede højligen over løjtnant Narendorff, sin husrum betog, item gjorde ham megen skade med sit kvæg etc. Svar. Forskaffe løjtnant 6 fag hus og tilbehør efter forordningen, hvorimod fornøjer bonden, for hvis skade hans fæ hannem tilføjet.

Adtzer Nielsen i Gammeltoft besværer sig over Jerne bymænd, at han ikke må nyde græsningen af de agre som han på deres bysmark liggende haver. Svar. Hermed forholdes

såvel efter lands-byskik som efter sædvanlig vide og vedtægt.

Jens Christensen i Kolle beklager sig at være sat fra sin gård, og der foruden slagen og ilde med handlet. Svar. Den ilde medhandling bør lovligen bevises, og da med retten udføres. Men af hvad årsag han er sat fra gården, forklarer regimentskriverens indgivne memorials l5.punkt og derpå givne resolution.

Michel Jessen og Christen Nielsen i Gredsted andrager at være udnævnede til sandemænd over et dødt menneske som blev fundet udi Lunde mose. Svar. Derpå skrevne forholdes herudi efter den kongl. allernåtligste udgangne forordning om rytterbøndernes frihed.

Søren Christensen i Gjerndrup lod ved andre udi krigsjordebogen at stå for 12 skp. korn højere end udi matriklen. Svar. Denne mand skal sig med sin skriftlig andragende indfinde, og resolution ervente.

Bertel Nissen og Michel Bennetsen udi Lustrup beklager at de må contribuere til amtsstuen efter 4 skp. hartk. og fordres til Ribe hospital for 4 skp. korn, mere end de til rytterhold er udlagt. Svar. Her behøves amtskriverens og hospitalsforstanderens erklæringer.

Rytterbonden Christen Pedersen i Kastkær i Lunde sogn, Vester herred afbrændt 25 fag hus d. 5. okt. sidst afvigte, med al indavlet byg, havre hø og en del rug tærsket og utærsket, behøver at hjælpes med bygningstømmer til nogle fag hus, og der foruden nogen forskånsel for rytterhold, hvorledes rytteren imidlertid skal forplejes og videre hermed skal forholdes, afventes nærmere ordre. Svar. hjælpes med 8 fag hus og skal bønderne udi sognet, den afbrændte bonde med arbejde efter forordning være behjælpelig.

De rytterbønder i Lustrup birk, Varming og Seem, som har lidt stor skade på deres rug af det strenge og farlige Guds vejrlig; efter derpå deres underdanigst indgivende, og eders exellence det selv øjensynligt har erfaret, hvorledes de må hjælpes. Svar Bevilges dennem med hvis korn de haver indtil første session. Hans Schøtt corporal hos Livkompagniet have kvarter i Store Flansmose hos Jens Eskesen, samme kvarter nu sidst forleden høst afbrændt så han ikke der kan være formedelst han har kone og børn, anholder allerydmygst at måtte få sit kvarter

i Kastbjerggård, og den rytter som ligger der at komme til Store Flansmose. 11/4 1688

Søren Jessen i Gjeldballe som er en fattig mand haver ikkun en skorsten med et hus fuldt af børn, beklager sig nu i nogle åringer at have haft rytteren Gert Elshof som er gift og har fire små børn, som og gerne om vinteren vilde være ved ilden og er aleneste een skorsten og en stue, så for årsages derfor ofte uenighed af børnene på begge sider; begærer derfor at måtte nyde en ledig ungkarl ved navn Jep Povelsen som ligger til Nis Sottrups i Ø.Vamdrup, til indkvartering. 10/4 l688.

Gudum closter mølle som af hans exellence hr. geheimeråd Ahrentorf? er reparteret på regimentet, blev mig i sidste session i Varde anbefalet til tinge at opbyde,og derefter til den mest bydende at skulle forundes. Mølleren som bor på stedet er citeret til tinge, og mødte i egen person men ikke ville bekvemme sig at give videre til årlig afgift end 20 sltdlr. som han formente hans fæstebrev ham aleneste tilholdt. Velbårne hr. obersten har dog foreslået, at der skulle findes en vederhæftig mand, som ville give årlig 31 1/2 sletdlr. og derforuden holde møllen ved lige. Nu er samme mølle i sidste nye landmålingstakst ansat at bør svare af rnøllemarken 9 td. 4 skp. 2 fjk. og af dets tilliggende jord 4 skp. . Hvorledes ydermere derved skal forholdes forespørges aller ydmygst. Svar. Som mølleren med hans her udi sessionen indgivne supplik erbyder sig at vil årlig af møllen give

som den af øvrigheden kan nu blive takseret for og han dette ikke tilsidste udi Varde holdne session haver sig erbudt; men protesteret at ville kun give efter sit havende fæstebrevs indhold 20 sltdlt. årlig; hvorfor samme tid blev resolveret at den til tinge bekvenne skulle opbydes, og til den højstbydende overlades som og er sket. Men mølleren haver sig ej villet til videre end forskrevne 20 sltdlr. at byde, det og af forhvervede tingsvidne ses mølleren ikke har efter sin forpligt holdt møllen så vedlige, som den for et fuldt syn kan stande forsvarligt repareret. Hvorfor dette til landets lov er rette påkendelse fremvises som regimentskriveren Anthony

Barchman har at udføre, dom udi sagen at forhverve, og hvis derudi endnu passere, for os udi sessionen at foredrage. Da nærmere resulotion skal følge til hvem rnøllen forundes skal.

Mads Christensen og Christen Jepsen i Sdr. Børring haver ingen hest eller vogn, behøver hver et bæst. De to mænd i Broksgård, Lass og Christen fattes noget til et plovbæst, så som de begge er af armelig tilstand og ulven har fra taget dem et bæst. Niels Jepsen i Pigsborg som forleden dag mistede et af hans to plovbæster, som var det bedste, behøver endelig et bæst igen så fremt han skal få avlingen derved og sæden sået. Niels Christensen Midtiby i Nissum sogn som blev forleden Micaeli i armod fra amtstuen og til rytterhold, for mere end en halv portion udlagt, behøver nogen hjælp til et bæst. Christen Eskesen i Broksgård som siden Mortensdag har mistet både en hest og en ko, behøver til et bæst. Christen Gregersen i Påkær som imellem Mortensdag og jul har mistet et bæst, en ko og to ungnød, såfremt han skal vedblive og få sæden i jorden vil han hjælpes med et bæst. Peder Pedersen i Strande som har mistet et bæst hvilket omkom i et morads og druknede, behøver hjælp til et plovbæst. Mads Christensen i Katkær som usædvanlig vejr sidst afvigte 15. februar har nedslaget 13 fag hus, behøver hjælp til dets opbyggelse igen.

Christen Pedersen i Hee i Ulfborg sogn som er så slet forarmet at han ikke har svaret rytteren siden l. december og ikke heller kan førend høstet bliver til l. september. Der foruden er han opført og ansat for en bolig som er proprietærgods og tilhører Pallisbjerg, hvilket ej på hans påboende sted er separeret men dermed tilsammen 2311, en del proprietæren tilegner sig, men ej skylden.

Peder Jensen i St. Flansmose sin faders halve gård der samme steds, erbyder sig at give til fæste to rigsdaler.

Mads Nielsen af Engbjerg sogn begærer at må nyde Christen Jensens halve gård i Engbjerg by i fæste for 2 rd.

Peder Christensen som har opladelse på Peder Jensens gård i Lundsby begærer at måte nyde den til fæste for 1 rd. Laurids Christensen begærer at må nyde Jens Jensens halvgård i Romby for 1 rd. Offer Pedersen af Grumrnesgård begærer at nyde Mads Pedersens halve gård i fæste udi Paakær om han må nyde den i fæste for l rd. Gregers Sørensen Klostergård begærer at må få en halv part af Grummesgård i fæste for l rd. som Offer Pedersen haver til ham overdraget og opladt.

I ligemåde begærer Christen Lauridsen af Vejrum sogn Poul Jensens efterladte halve gård udi Hyldgård i fæte. Daturn Vosborg 24/4 1689.

Venø, Ole Madsen og Christian Pedersen, deres bæster og kvæg er dern nylig frafalden, behøver hjælp til et bæst og en ko. Jens Jegin og Lars Sørensen som af ovenskrevne årsager er gerådet udi

armelig tilstand at de ej rytteren forpleje kan og behøver frihed for rytterhold denne måned indtil hestene kommer på græs, og der frouden vil hjælpes til en hest og en ko.

Niels Pedersen behøver i lige måde hjælp til et bæst og en ko.

Enken i Vest Bjerrum og Niels Christensen er at befrygtes de for deres store armods skyld og bæsters, såvel som kvægets frafald snart må stedet fragå, vil endelig såfremt de skal blive ved, hjælpes til et bæst og to køer.

Humlum sogn, Jens Tagvad har tid efter anden mistet af sine køer og andet fæmon dog ingen hjælp bekommet, men som hans gård i den ny matr. er blevet meget forhøjet, og haft den ulykke for kort tid siden at han mistede det bedste plovbæst han havde, så han er plovlam, behøver han højligen, der han ikke skal komme fra avling og bjergning, hjælp igen til et godt plovbæst.

Vejrum, Jens Pedersen udi Lund by har et mistet plovbæst, har ikke et helmis igen og dog svarer af 4400 vil endelig hjælpes med et plovbæst, om han skal få sæden i jorden og gården videre bebo.

Gudum sogn Lars Borre, hvorvel han år 1686 blev hjulpet til en ko, så har han dog siden

mistet den han selv havde, og i dette forår den tilhjulpne han blev hjulpen, så han ikke nu nogen ko har, og som er en svag gammel mand, dog stedet i mange år beboet, og gjort sin flid deraf at svare, tilmed udi landmålingen forhøjet, behøver han højligen hjælp til en ko, som af anførte årsager den selv at købe ingenlunde formår. Christen Borre har i dette forår mistet en hest, behøver og højligen nogen hjælp til et plovbæst, helst om der til dette sted er ikke et læs hø.

Axel Pedersen i Skodborg har mistet et bæst og det andet er ganske uvan og uforligelig, behøver hjælp til et plovbæst, som hans tilstand er hel ringe, og gården hel skarp, foruden al høbjergning.

Rieme (Remmerstrand?) dette sted er udi sig selv hel skarp og ringe ligger ved fjorden, så jorden dertil en del af sand daglig fordærves, og en del hvad derudi sås mest af kulde og havsug fordærves, husene derpå ganske forfalden, den mand som er derpå tilforn boede, døde af en slem smitsom syge, hvorfor ingen stedet vilde antage som noget havde til bedste, og således kom stedet fra avlingen som dog i sig selv er hel slet. Den som nu stedet bebor har af omrørte årsager siden ankomsten lidet avlet, og ej stor forbedring forventer, vil hjælpes til at forbedre husene og anden fornødenhed ved gården med 6 sletdlr. Søren på Heede har mistet i dette forår sin eneste ko, og hans tilstand ellers hel slet, behøver hjælp til en ko. Mads Jensen i Hornshøj er død, i hans sted blev forleden år foreslagen og bevilget til indfæstning Søren Michelsen, som førend fæstebrevet ankom er undveget. Mads’ enke som i slet tilstand findes ved stedet fremkommer nu for mig og regimentskriveren mons. Barchman med Jens Christensen Havschou og begærer han må stedet bekomme. Eragtes og dertil at være dygtig og duelig, om ham det må bevilges for en ringe ind-fæstning, som det i sig selv så og midlerne ikkun ringe.

Enken i Østergaard i Resen by som med mange smaå børn en tid lang hensiddet, ilige måde sig indfundet med Peder Jensen, som begærer enken til ægte og stedet til fæste for en ringe indfæstning, som stedet og midlerne er ikkun ringe. Disse begge ovenbemeldte undskylder sig om indfæstningen at rejse til sessionen som stedet og midlerne er ikkun ringe og der for ej kan tåle stor omkostning. Gudum closter 23.april 1689 Gabriel Grubbe.

Videre befindes efterskrevne udi Lundenes og Bøvling amter:

Niels Nielsen og Laurids Pedersen af Sædding om lindring og bygningstømmer særdeles Laurids, som behøver både til sals og ladehuse, hvilket rytteren sig og over besværer, ikke så meget husværelse at have, det hans mundering uden skade kan være der. Foruden begærer Laurids Pedersen hjælp til et plovbæst, alligevel han blev forstrakt en forleden år, som nu foregives at være død, er ellers begge af meget armelig tilstand.

Gregers Poulsen i Lind som først besværer sig over nye matr. hans korns forhøjelse dernæst af hans halve påboende bolig er til Tanderup, hvor han plages med daglig ægt, arbejde og udgift, begærer forlindring og hjælp.

Fra Christen Jensen i Kyvling som har lidt stor skade både på hus, bæster og fæmon, som ham er fradød, 8 nød og bæster, havde stor smitte hvilke og dødes, begærer hjælp, og beviser den smittesygdom som var i hans gård er indstilt, og hans naboer derfor ingen frygt bærer.

Jens Jensen i Moesgaard, som besværer sig at have antaget et øde sted Hundkær med fire års frihed at regne fra l. maj 1688, og nu må tage imod rytter at holde på et andet sted han bor, så som han ikke har behjælpelig bygning endnu på ryttergodset, er meget forhøjet udi nye matr. efter jordens bonitet og beskaffenhed. Begærer at må nyde sin frihed og rytteren selv de månedlige penge af kassen at tage og dermed at lade sig benøje, alligevel han ikke det mener. Tilmed anhol-der om på hartk. må bevilges afslag heller ganske fra stedet entlediges.

Ilige og på samme måde andrager og beklager Simon Pedersen i Vejrum? sig over hans resterende frihed og alt som ved næst forrige meldt er.

Jens Jensen i Dengaard? og særdeles Niels Jensen i Bjollerup sig højligen beklager at deres

bæster og kvæg er dem fradøde derover i armod gerådet og behøver hjælp. På lige og samme måde andrager Hans Clemendsen i Malle, hvilken er ganske forarmet og en del behøves til hjælp.

Christen Jensen i Kyvling sig beklager det Niels Andersen i Schørsvad skal have forleden sommer bortført afgrøden af nogle stk. enge som skal have været tillagt og forundt ham for 1 skp. 1 fjk. hvortil rytterhold at svare af, og det i krigsjordebogen 1680 at være indført, og nu Niels Andersen Schiørsvad tillagt ved sidste commission i Viborg at skal svare til rytterhold af, efter landmålingen.

Anders Christensen i Laxgaard i Vinding sogn som sig beklager det han er i armod geråden og behøver hjælp, begærer til undsætning 2 plovbæster.

Jens Pedersen i Revning i Vinding sogn, Søren Laurudsen i Svendstrup og Margrete Jørgensdatter i Revning sig beklager, at deres bæster er af ulykkelig hændelse og af ulven bidt, henfalden, begærer enhver af dem til undsætning l plovbæst, derhos sig også besværer det de forleden år og andre år har haft stor misvækst på kornet, begærer hjælp til sædekorn.

Niels Hansen i Bording sogn i Stubkær, det ulvene forleden haver bidt ham en hest fra og derfor begærer til hjælp en bæst igen.

Søren Lauridsen i Svenstrup i Vinding sogn sig højligen besværer hans store nød og fattig tilstand idet han aldeles intet haver enten til æde eller sædekorn, af nogen slags, ikke heller uden et plovbæst, tilmed er husene ganske brøstfældige på tømmer og tag, begærer alt hjælp.

Mads Nielsen og Christen Jepsen i Sdr. Børring i Fabjerg sogn anholder om hjælp til avlings fortsættelee, såsom de ikke haver uden en leje ko, hver og fast forarmet.

Las Thomsen og Christen Christensen i Broksgaard andrager det deres sted, som de haver, var øde og fast uden sæd derover forsvækket.

Jens Laursen i Fredsøe? sig beklager det Guds vejrlig haver nedslagen hans kornlade for nogen tid siden, han også mistet den bedste af hans heste og begærer hjælp. Peder Pedersen i Lille Bjerg i Sir sogn andrager hermed, der forleden år i Martini måned af ulykkelig tilhold mistede et plovbæst, begærer hjælp. Jens Pedersen Tydsk i Revning i Vinding sogn sig beklager han udi Viborg blev tillagt at svare i rytterhold af 6 skp. bondeskyld, som for haver rigtig skøde og adkomst på, haver betalt til samme tid alle kongl. contributioner til amtstuen.

Maren sal. Peder Pedersens enke i Revning? anmoder om hendes 1/2gård som hun bebor skal være bondeskyld, og major Vonderlictt skal have tilhørt, deraf solgt til sign. Christen Linde i Holstebro af samme halvgård salshus og et andet hus så og kålhaven. Siden den tid er bondeskylden hjemfalden til hans majst. og nu i Viborg udlagt tillige med herligheden til rytterhold, så der til samme halve gård ikkun uden tvende små stykker forfaldne huse, derfor må årlig leje fornævnte tvende huse af sign Christen Linde og derforuden selv dem holde vedlige, formedelst dets årsag bliver hun ruineret og mesten forarmet, begærer herudi de gode herres moderation.

Jens Pedersen og Christen Laursen i Hyldgaard i Nissum sogn andrager, at til deres gård skal ligge noget kirkejord, og udi landmålingen være målt under et, siden blevet målt fra til kirken af deres bedste jord som de skal svare af, og formener det ikke burde derfra og til kirken at måles af deres bedste jord, inden det blev bevist, at det var kirkens eje, begærer moderation.

Fra rytterbønderne i Skovling i Ansager sogn om deres påboende jord skal være noget kirkejord, som af kirkens bog bevises 5 agre at være målt under gården, og Christen Olesen haver dennem påført en vidtløftig trætte, om samme kirkejord, og til hjemtinge er tilfunden rytterbønderne agrene at beholde, og svare udgiften deraf, så som de haver ligget til gården af Arilds tid. Siden haver Christen Olesen dennem til landstinget forfulgt, og da vorden fradømt en stor del af deres jord og måtte betale til kost og tæring 8 rdl.. Herforuden haver de taget tvende store agre mere fra dem end kirkebogen udviser. Hvorover de er fast forarmet, begærer nogen vederlag dermed måtte nyde.

Poul Pedersen i Tarm sig højligen beklager det, obersten, amtmanden og regimentskriveren

har ham overtalt at antage Poul Ebsens gård i Tarm, hvilken han blev fradømt, for han ej kunne udrede hvis som rytterens forplejning angik, samme gård var fastan forfalden og øde, tilmed næsten fra sæden, derfor lovede ham stedet i fæste for dets hartkorn, som det tilforn svarede i rytterhold, og lovede når sessionen skulle holdes at blive hjulpen og den i fæste forundt.

Samtlige rytterbønder i Strellev sogn befindes af så slet tilstand og armelig, som man ikke ved fast på hvad måde de kan hjælpes og rytterme sin forplejning at skal nyde, særdeles førend overværet blive?, den store ulighed som på deres nu ansatte hartkorn imod forrige rytterhold findes, derefter de som ganske udygtige findes, at uddrives? de ved stederne blivende at hjælpes.

Ribe 22/4 1689.

1/5 l686-1/5 1687:

De som år 1686 har fået plovbæst og køer:

Lundenæs og Bøvling amter, Lem sogn, Brydebol, Peder Christensen 3000, 1 bæst.

Dybe sogn, Knakker, Christen Jensen 2500, 2 bæster l ko.

Trans sogn, Bjerre, Mads Jensen 4000, et bæst

~ Bølling herred, Schiern sogn, Albech, Peder Envoldsen 20O0 et bæst

Riberhus amt, Lunde sogn, Debel, Hans Casper 3200, et bæst.

Ovtrup sogn, Torbøl, Rasmus Jensen og Peder Nielsen 8000, hver et bæst.

Aal sogn, Vrøgum, Jep Christensen 2100, 1 ko.

Ø.Vrøgum, Hans Jensen, l bæst.

Vrøgum, Palle Bertelsen 2600, et bæst. Bertel Pedersen 3200, et bæst og en ko. Hans Lassen 1400 en ko.

Skødstrup Frants Hansen 2 bæster.

Markskel, Hans Christensen og Christen Bertelsens enke 7400, han 1 ko, hun 1 bæst.

Billum sogn, Kjelst, Hans Sørensen 3000, et bæst og en ko. Billumtarp Anders Sørensen 3000, et bæst. Hans Jensen og Thue Hansen 5000, hver et bæst. Niels Nielsen 4500, et bæst.

Janderup sogn, Kærup, Christen Jensens enke 3000, 1 bæst og 1 ko. Christen Nielsens enke 2400, en ko. Christen Nielsen 2320, et bæst. Strudvad, Rasmus Jørgensen 1720, et bæst. Nørre Heboe, Simon Brandt 1300, et bæst. Hillerslev, Anne Lauridskone 2200, et bæst og en ko. Knud Nielsen 1400, et bæst.

Brøndum sogn og by, Niels Hansen 1100, 1 ko. Mads Christensen en ko.

Jerne sogn, Strandbye, Hans Olufsen 4000, et bæst.

Bøvling amt, Skodborg herred, Gudum sogn, Mellemtang, Christen Christensen 1200, l ko. Surkær, Mads Pedersen 4500, et bæst. Mølgaard, Lauge Madsen l000, til et bæst 6 sltdlr.

Fisskbæk, Michel Christensen 3400, et bæst. Krogsgaard, Christen Jepsen 4000, til et bæst 6 sltdl.

Borre, Laurids Madsen, 1400, en ko.

Resen sogn, Haugaard, Peder Jensen 2600, et bæst.

Hjerm herred, Vejrum sogn, Engsnap, Niels Christensen og Thomas Andersen 6000, Niels et bæst, Thomas et bæst og en ko.

Naur sogn, Kærgaard, Niels Christensen og Knud Ibsen 8000, Niels 1 bæst, Knud 1 bæst og en ko.

Borbjerg sogn, Damgaard, Peder Iversen 5130, 1 bæst.

Siir sogn, Lille Bjerre, Peder Pedersen 2000, 1 bæst.

Riberhus amt, Gørding-Malt herred, Jernved sogn, Gredsted, Hans Christensen 3000, 2 bæster og 1 ko. Jess Jørgensen og Jørgen Jessen 5200, tilsammen 2 bæster. Peder Nissen 2220, en ko. Mads Bertelsen 2500, en ko. Michel Jensen 5200 en ko.

Kalvslund herred, Vilslev sogn, Jedsted, Peder Hansen og Søren Hansen 6400, 2 bæster og 2 køer.

Sdr. Hygum sogn, Fæsted Toft, Søren Madsen og Mads Jepsen 6400, 1 bæst og 1 ko.

Hviding herred, Seem sogn og by, Jens Jepsen 4400, 2 bæster og 1 ko. Høm, Christen Nielsen 2300, en ko.

Brøns sogn, Søndernis, Throels Nielsen 2000, et bæst.

Ø.Vedsted, Christen Sørensens enke og Niels Pedersen 11-000, 2 bæster og 2 køer.

Koldinghus amt, Anst herred, Gesten sogn og by, Iver Lauridsen 9100, et bæst. Niels Jepsen 7400, 2 bæster. Anders Hansen 5400, 2 bæster en ko. Jens Pedersen og Peder Pedersen 5600, 2 bæster. Therkel Andersen 1400 en ko. Ole Nielsen 3400, 2 bæster 2 køer. Jørgen Nielsen 3600, 2 bæster.

Anders Iversen 3000, 2 bæster. Peder Simonsen 2000, et bæst. Ravnholt, Knud Hansen 6000, 2 bæster en ko.

Anst sogn, Gamst, Jep Jepsen 3000, et bæst.

Gesing, Peter Niemand til Iver Hansens halve øde gård 2400, 2 bæster.

Kalvslund herred, Kalvslund sogn og by Søren Andersen 4000, et bæst en ko. Anders Sørensen og Niels Olufsen 5000, 3 bæster 3 køer.

Riberhus amt Skast herred, Fåborg sogn, Vrenderup, Laurids Pedersen 1700, en ko. Hans Chri-stensens enke 3120, et bæst en ko.

Årre sogn, Gunderup, Mads Sørensen 1500, et bæst.

Næsbjerg sogn, Skonager, Hans Olufsen 2200, et bæst.

Guldager sogn, Seden, Christen Nielsen 2600, et bæst en ko.

Jerne sogn, Novrup, Envold Envoldsen 3000, 2 bæster.

Gørding-Malt herred, Åstrup sogn og by, Jørgen Lauridsen, Thomas Jørgensen og Niels Andersen 3330, Jørgen et bæst, Thomas et bæst, Niels 2 køer. Oluf Jensen 3300, et bæst nok 1687 d. 27/4 bekommet et bæst. Tvilde, Peder Eschesen 2700, et bæst en ko.

Brørup sogn, Gerndrup, Søren Christensen 400, et bæst.

Jernved sogn og by, Niels Poulsen og Knud Nielsens enke 8000, 2 køer.

Riberhus amt, Vester herred, Kvong sogn, Hallum, Christen Christensen 2100, l bæst l ko.

Aasted, Søren Hansen 2000, en ko.

Lunde sogn, Tange, Søren Christensen 3400, 2 bæster. Jens Christensen og' Jens Madsens enke 7000, 2 bæster og 2 køer.

Ovtrup sogn, Dejrup, Niels Therchelsen 2100, et bæst en ko.

Nebel sogn, Sædding, Claus Christensen 8000. et bæst en ko. Thomas Sørensen 2000, et bæst .

Karen Karelsdatter 2400, 2 bæster en ko. Søren Sørensen 3600, et bæst. Præstbøl, Las Thomsen og Hartvig Sørensen 3100, Las et bæst og 1 ko, Hartvig et bæst. Oluf Nielsen 3200, et bæst.

Nebel by, Oluf Eschesen 5000, en ko. Niels Pedersen Graahede 1520, en ko. Peder Thomsen 1420, en ko. Christen Pedersen og Peder Christensen. Graahede 6700, Christen l ko, Peder 1 bæst og 1 ko. Kolle, Christen Christensen 7400, 1 bæst og 1 ko. Jakob Pedersen 7400, et bæst en ko.

Jens Christensen, nu Hans Christensen 3600, et bæst en ko.

Koldinghus amt, Anst herred, Vamdrup sogn, Ø.Vamdrup, Mads Jensen 3000, 2 bæster 2 køer.

Jep Pedersen, V.Vamdrup 6000, 5 bæster en ko.

Skanderup sogn og by, Hans Kield og Thomas Hansen 8000, 2 bæster. Hans Ulf 8400, 2 bæster.

Anders Sørensen 7400, 3 bæster 2 køer. Joen Lassens enke 8000, 5 bæster 2 køer. Rasmus Knud-sen 4000, et bæst en ko. Nagbøl, Niels Jepsen Svenske 2400, 2 bæster.Gelballe, Søren Jessen 6000, 5 bæster 3 køer. Mads Pedersen 6000, en ko .

Koldinghus amt, Skanderup sogn, Gelballe, Laurids Poulsen 6000, 1 ko. Peder Madsen 6000,

2 bæster og en ko.

Lerskov sogn og by, Jep Lauridsen nu 'l'hulle Nielsen 6000, 5 bæster 2 køer. Volf Heinichen 6600, 4 bæster 3 køer. Agersbøl, Frands Andersen 5400, 2 bæster. Egholt, Jens Simensen 1400, et bæst.

Jens Jepsen 1400, en ko. Peder Michelsens enke 5000, 2 bæster en ko. Mads Pedersen 5000, 3 bæster 2 køer. Vrå, Peder Sørensen 6400, 2 bæster. Højrup, Niels Jensen 8000, 4 bæster en ko.

Anst herred, Lerskov sogn, Farup, Mads Pedersen 8000, et bæst. Thomas Sørensen 5600, 4 bæster 2 køer.

Harte sogn, Vranderup, Niels Michelsen 1400, et bæst en ko. Jens Pedersen og Peder Christensen 6200, 4 bæster 2 køer. Hans Madsen 2000, et bæst en ko.

Brusk herred, Påby, Jens Hansen 7000 et bæst.

Egtved sogn, Torsted, Jens Nielsen 4400, 2 bæster en ko.

Lundenæs-Bøvling amter, Lem sogn, Brydeboel 3000, et bæst.

Dybe sogn, Knakker, Christen Jensen 2500, 2 bæster en ko.

Trans sogn, Bjerregaard Mads Jensen 4000, et bæst.

Bølling herred, Skjern sogn, Albeck, Peder Envoldsen 2000, et bæst.

Riberhus amt, Lunde sogn, Debel, Hans Casper 1420, et bæst.

Ovtrup sogn, Torbøl, Morten Jensen et bæst. Rasmus Jensen, Gravers Nissen og Peder Nielsen 2 bæster en ko.

Aal sogn, Vrøgum, Hans Hansen et bæst. Borre, Hans Lassen et bæst. Skødstrup, Frands Hansen 2 bæster.

Billum sogn, Kjelst, Hans Sørensen 2 bæster en ko. Billumtarp, Anders Sørensen et bæst. Hans Jensen et bæst.

Janderup sogn, Kærup, Christen Jensens enke et bæst. Christen Nielsens enke l bæst. Strudvad, Rasmus Jørgensen et bæst. Nørre Hebo, Simon Brandt et bæst en ko. Hillerslev, Anne Laurskone 2 bæster en ko.

Brøndum sogn og by, Niels Hansen en ko.

Jerne sogn, Strandby, Hans Olufsen et bæst.

Indkøbte plovbæster og køer til rytterbønderne i Lundenæs og Bøvling amter l686:

l. april, købt af Søren Christensen i Bjerrum i Gudum sogn en sortbroget ko 5 år gl. for 6 sltdlr., pengene straks betalt. Denne ko forevist for major Grubbe på Gudum closter, og straks leveret Christen Christensen i Mellem Tang i Gudum søgn.

Ditto af Mads Pedersens enke i Koltbar købt en brunstjernet hoppe med en snip på næsen i 7.år for 10 sltdlr., straks betalt. Denne på Gudum closter leveret til Mads Pedersen Suurkjer i Gudum sogn. Nok af Thomis Brunsgaard i Nissum sogn, en sort hoppe 3 år for 10 sltdlr. straks betalt. Brændemærket og leveret Peder Thomsen i Haugaard i Resen sogn.

Af Jens Justsen i Gudum købt en sortstjernet hoppe i 4.år, og af Bertel Jensen i Vester Ausum i Hjerm sogn en brunstjernet hoppe i 4.år, begge for 20 sltdlr. Den sortstjernede leveret Niels Christensen, og den brunstjernede til Thomas Andersen begge i Engsnap i Vejrum sogn.

Nok af Las Madsen i Ausumdal købt en sorthjelmet ko 6 år gl. for 6 sltdlr. alt straks betalt. Denne ko i lige måde leveret Thomas Andersen i Engsnap. og efter egen bekendelse såvel majorens samtykke, syntes at være koen mere nødvendig end et bæst til, foruden det ene han har bekommet.

Nok af Niels Madsen i Damgaard i Lem sogn købt en sortstjernet hoppe 5 år for 10 sl tdlr. Bræn-demærket og leveret Niels Christensen i Navr Kærgaard i Navr sogn. Og af Christen Christensen i Overdal i Vejrum sogn en sortstjernet hesteplag for 10 sltdlr. Leveret Knud Ibsen i bemeldte Navr Kærgaard. Købt af hr. Povl Knudsen i Borbjerg en sort hoppe 4 år for 10 sltdlr. Leveret Peder Iversen i Damgaard i Borbjerg sogn,

Den 2. april blev købt af Niels Christensen Søllergaard i Vejrum sogn en sortstjernet hoppe 8

år, hertil er aleneste givet af kongens penge - 6 sltdlr. til hjælp og betalt rytterbonden, som fik hoppen, de øvrige eftersom han aleneste var ansat for en ko, og dog højere behøvede et plovbæst. Brændemærket og leveret Peder Pedersen i Lille Bjerre i Siir sogn. Af Søren Jensen i Heeden i Gudum sogn købt en blågrå hesteplag 3 år, og blev brændemærket, som den bekom aleneste given til hjælp 6 sl tdlr. Leveret Lauge Madsen i Mølgaard i Gudum sogn. Købt af Christen Christensen i Gudum en sort brunstjernet hoppe 7 år gl. for 10 sltdlr. Efter hr. majors foregivende at Michel Christensen i Fiskbæk ikke kan få hans avling, derfor med mindre han får et plovbæst, så er denne hoppe brændemærket og ham leveret. Af MortenOlesen i Nissumby købt en mørkebrun blakket hoppe 4 år gl. og er her til givet af kongens penge 6 sltdlr. Brændemærket og leveret Christen Jepsen i Krogsgaard. Endnu af Christen Borre i Gudum sogn købt en sorthjelmet ko 5 år for 5 sltdlr. Formedelst hans armelige tilstand leveret Laurits Madsen i Borre i Gudum sogn.

Nørtarp i Strellev sogn Jens Christensen hvis lade i sommer d. l juli 1686 afbrændte..

Strellev sogn, Adsbøl, Knud Mathiasens afbrændt i april 1686.

Aal sogn, Borre, Bertel Pedersens afbrændt 23. aug. .l686.

Gudum sogn Remme, Jens Andersen fradøde og så godt som øde efterlod. 1400.

Kvong sogn og by 1400, afbrændt 2l. maj l686.

Nebel sogn, Præstbøl, Lass Thomsen i armod bortdød, igen forundt Hartvig Sørensen 1420.

Kolle, Jens Christensen i armod fra stedet afsat, igen forundt Hans Christensen 3600.

Strellev sogn, Knud Mathiasens afbrændt den 14. apr. 1686 førend han fra amtet til rytterhold blev inddelt, mistede 11 fag hus. Bevilges til køb af bygningstømmer til 8 fag hus 8 sltdlr.

Jens Nielsen i Nørtarp, Strellev sogn afbrændt l. juli 1686. Denne mand havde igen opsat 5 fag nyt hus og temmelig godt, hvoraf igen i sidst forleden store storm ganske overdelen afblæst og sønderslagen, den fattige mand til desto støre skade. Bevilges til bygningstømmer som forrige.

Jens Christensen ibid. næste nabo til denne, hans ladehus blev ganske nedrevet da denne ildebrand påstod, så han deraf kom i stor skade. Formedelst den tilføjede skade så og fordi bonden har været flittig og straks igen opsat 6 fag hus, kan han dertil gives 6 sltdlr.

Kvong sogn og by, Niels Michelsens afbrændt 21. maj 1686 12 fag hus. Igen opbygt 8 fag godt hus. Denne nyder hjælp til bygningstømmer.

Aal sogn, Borre, Bertel Pedersens afbrændt 23. aug. 1686 15 fag hus. Har aleneste opsat et jord-hus og 2 fag anden bygning, manden i sig selv fattig. Som denne mands tilstand skal være så ganske slet, og sligt ved ulykkelig ildebrand tilføjet og derfor tagen i betragtning han med kone og mange små børn fra stedet at forskyde, så må han for rytterhold nyde 2 års frihed og hjælp til bygningstømmer til 10 fag hus 10 sletdlr., dog sig at reversere inden friheden er tilende, at skaffe l0 fag hus forsvarlig bygning på stedet.

Bøvling amt, Trabjerg Remme, som Jens Andersen påboede er død af en slem smitsom syge, efterladt stedet snart ganske øde, såsom han i lang tid havde været sengeliggende, og nu ingen er at få til stedet igen, både formedelst den sygdom som var der, så og at ejendommen i sig selv er forskyldt og daglig på brug aftager med idelig misvækst for havsusen, som grøden borttager. Er ansat i rytterhold for 1400.

Las Thomsen i Præstbøl, en gammel fast udlevet mand og mest sengeliggende, som ti1forn har til sig på en partsgård indtaget Hartvig Sørensen, hvilken er en frisk, stærk og duelig mand, har et godt rygte, den samme er overtalt, at blive ved dette sted tilsammen, og give den gamle mand noget til hjælp til livsophold for Guds skyld. Dette har han indgået såfremt han kunne blive for den part som er 1420 fri for rytterhold indtil det nye korn indkommer, såvel og nyde bygningstørnmer, samt 1 td. byg og 4 skp. havre til sæd. Dette kan bevilges.

En pæl ladet opsætte i Hillerslev efter hr. landcommissari befaling til straf for de modvillige og ulydige rytterbønder. Kostet med træ, jernlænker og at opsætte 1 rdl. 1 mk. Bevilget og passeret de 7 mark danske for den pæl i Hillerslev til de modvillige rytterbønders afstraffelse.

Datum udi sessionen i Ribe d. 26. juli 1687.

1/5 1686-1/5 1687:

Den 8. marts: Bertel Jensen af Grerup given til fæste af Christen Jensens halve gård i Kærup 3 rd.

8 marts: Hans Jensen af Hårstrup givet til fæste af sal. Christen Nielsens halve gård i Billumtarp 5 rd.

8. marts: Anders Jessen af Jernved by betalt fæste af Nis Povelsens 1/2gård der sammested 4 rd.

26.april Lars Mogensen Klitgaard til fæste af Peder Christensens bolig på Holmsland 1 rdl. 2 mk.

26.april: Anders Lauridsen af Trabjerg i Bøvling amt til fæste af Jens Cyndesens bo der ibid.1 rd. 2 mk.

bog no.2 slut. Bog no.3 begyndt. 1689-169l.

l689 den 15.nov. Christen Nielsen af Gesten givet til fæste af Birret Bahses hus i Anst 4 mk.

1690 d. 21. januar Anders Christensen i Hillerslev af Mads Madsens gård ibid. 2 rd.

1690. d.21.januar O1uf Jensen Schonager af sin fader Jens Nielsens halve gård 4 rdl.

1690 d. 21. jan.: Niels Christensen i Brøndum af Christen Børresens 1/7 part ibid. gav 4 mk.

4. febr.: Laurids Andersen i Vraa af Niels Bjergs hus betalt 3 mk.

4. febr.: Søren Pedersen Møller i Ralsmølle? til fæste af Iver Jensens 1/4gård i Lunderskov l rd.

4. febr. Christen Sørensen i Højrup af Michel Pedersens væring ibid 1 rd. 2 mk.

28. april: Søren Villumsen i Vorbasse til fæste af Niels Paaskesens halve gård 2 rd.

l690 d. 28.apr.: Ebbe Clausen i Gesten af Peter Niemands halve gård i Gersing 2 rd.

28. apr.: Peder Jensen i Revsinghoved til fæste af 2/7 gård der sammesteds Jens og Peder Peder-sen påboede l rd.

Nels Andersen i Skørsvad i Lundenæs amt af noget stug eng givet 2 mk.

Joen Jepsen i Tarm til fæste af Anne Jørgensdatter og Peder Tromslagers bolig 4 mk.

Rytterbegravelser:

3. juni betalt på en rytter af major Grubbes kompagni ved navn Julius Mecher, som sig intet har efterladt at komme i jorden for 3 rd. 2 mk.

16.juli af ritmester Levetzous kompagni ved navn Blanting? Svendsen 3 rd. 2 mk. 17.dec. betalt af ritmesters Bouhsiers forhenværende kompagni navnlig Gedeon Gonzal.

1690 d. 5. marts betalt på en rytter af oberstløjtnants kompagni, navnlig Rasmus Madsen. Slut rytterbegravelser.

På en af hans kongl. majsts. øde gårde i Riberhus amt, Løchegaard kaldet, ladet opsætte og bebygge l2 fag hus hvorpå er gjort bekostning 37 rd. 4mik. l0 sk.

Rytterbonden Hans Gregersen i Gesing bevilget til hjælp med en 1/4 part øde gård han antager og betalt til ham 8 rd.

På en af hans kongl. majsts.fast øde gård i V. herred Bolkær kaldet er anvendt 67 rd. 2 rrik. 9 sk.

Tillader at der må betales til en forarmet bonde i V.Vamdrup navnlig Erich Hansen /som han af rytterhold resterer/ 3 rd.

Bevilges at der måtte betales for det hø, som de til England udkommanderede rytterheste.

28. post Derved er approberet den omkostning som er gjort på rytterbonden Marqvor Hansen af Malle, der til Bremerholm i sessionen l689 blev hendømt, nemlig 13 rd. l mk. 10 sk.

Nørre herred, Strellev sogn. Et bol ved kirken gevaldiger Niels Hansen nu Jens Jørgensen 0730.

Lejrskov sogn, Vrå, et hus Niels Bjergs enke tilforn, nu Oster Madsen.

Specifikation på hvis fast forarmede og ganske øde gods som hos oberst Schvanevedes regiment ved inddelingen primo januar 1690 er overbleven at svare til kassen fremdeles.

Gørding-Malt herred, Brørup sogn, Gerndrup, l gård Rasmus Borchersen har påboet 2301. 1 gård Rasmus Sørensen har påboet 2311.

Skast herred, Starup sogn, Skovende 1/2 gård Peder Jensen har påboet 2-1-3- 2 1/2.

Øse sogn og by l/2 gård Jep Christensen har påboet 0100.

Jerne sogn, Lychegaard øde 3100.

Guldager sogn, Fourfeld, 1/2 gård Jørgen Jensen har påboet 3-1-2- l/2.

Brøndum sogn, Gesing 1/2 gård Jens Christensen har påboet 3711.

Næsbjerg sogn og by 1/2 gård Christen Pedersen har påboet 2612.

Nebel sogn, Bolkær, Peder Hansens enke i armod fragik og kan ej anderledes beregnes end som fast øde, så som ingen på stedet bor, mens på hans kongl. majsts. egen bekostning fortsættes 5-6-2-l 1/2.

Lydum sogn, Heede, l gård Søren Hansen påboede 2700. 1 gård Niels Christensen har påboet 2020.

Ølgod sogn, Mads Vistesen har påboet 2-6-1-2 1/2.

Hammerum herred, Snejberg sogn og by, Elle Thomasdatter kan ikke eragtes anderledes end som fast øde 1520. 1/2 gård Peder Christensen har påboet 1531.

Rind sogn, Lind, Anders Christensen har påboet 2601.

Hjerm herred, Navr sogn, Krunderup, et øde bolig Zidsel Villadsdatter har påboet 0212.

Overlund l øde gård 2520. Falsø by, l ødegård Niels Nielsen har påboet 3202. Stabildal øde 3000.

Humlum sogn, Breinholt øde 7531.

Gudum sogn, halvparten af Borre, Laurids Madsen påboede og ej anderledes end øde efterladt 1-5-1-2 l/2. Fiskbæk, Oluf Mogensen død, og ilige måde efterladt 2310.

1/5 l689-1/5 1690:

Anno 1689 d. 10.maj er Julius Mecher rytter under velbårne hr, major Grubbes kompagni/ som her udi Resen sogn og by sit kvarter haft haver/ begravet her udi Resen kirkegaard, og er mig bevist det han, undtagen hans mundering ingen midler har efterladt, så hr. major til begravelsens omkostning forskud haver måttet lade gøre, hvilket efter begæring jeg hermed sandfærdig attesterer. Resen præstegård d. 19. maj 1689. Christen Godskesen.Resen.

Rytteren Brandting Svendsen ved en ulykkelig hændelse af en anden rytter blev skudt. Anno 1690 den 5. marts er ærlig mandhaftig rytter Rasmus Madsen i Billum kirkegård efter foregående kristelige ceremonier begravet. Datum Janderup 30. juni.1690. Søren Pedersen.

Den modvillige og opsætsige rytterbonde Marqvor Hansen af Malle, som undveg ryttergodset, og flyttede på hr. admiralitetsråd Lassens gods, og i sidste session blev dømt til Bremerholm, hvorhen og blev skikket, men som han kom straks tilbage, og ikke har bevist hvorledes han er blevet løsgivet, og endnu ikke vil være rolig, forespørges om han ikke bør anholdes hvor han findes, og i forvaring hensættes indtil han foreviser hvorledes han er blevet løsgivet, så og reverserer sig at være rolig. Svar. eftersom denne med 2 mænd er advaret at møde her i sessionen så er det billigt, at han så længe anholdes indtil han beviser hvorledes han er løskommen fra Bremerholm.

Ved bemeldte den viborgske kommission 1688 er hæderlig og vellærde hr. Niels Arensberg i Varde inddelt udi jordebogen for en selvejergård i Hillerslev 7321 hvormed han til avance portion blev ansat, formedelst det skal være hans eget som proprietarie indkøbt gods, uden l skovsvin, hvilken efter gl. matr. skulle svares til Riberhus.

Udi Brøndum sogn i Skast herred er en rytterbonde ved navn Niels Hansen i november ved døden afgangen og sig 1/4 part gård ej anderledes end som ganske øde efterladt, blev sået dertil af kongens korn forleden forår l td. byg 7 td. havre, avlet ikke så meget igen,som utærsket ved stedet endnu er liggende. Ellers rytteren ex kasse forplejet fra 1.dec.1688, og til forstrækning 1686 givet en ko. Tilmed er bygningen ganske nedfalden. Forleden haver jeg overtalt markmanden Mathias Jensen i Varde til samme sted at ville antage, som og sig dertil

ville begive men ved bortflytningen her fra byen af borgmester Laurids Thorsen gjort forbud, ej at må flytte, uanset han har hverken borgerskab eller bruger nogen borgernæring. Svar. Om dettes beskaffenhed skal man sig hos borgmester erkyndige.

Som Poul Pedersen i Tarm er så godt som lejet og overtalt til at antage en daværende fast ødegård i Tarm, hvorfra Pouel Ebbesen for armods skyld blev dømt, med condition at skulle den for dets til rytterhold da reparterede hartk. 2300 nyde, men som gården ved nye matr.indrettelse ansattes for 5300, og deraf forhøjet 2 td. 5 skp. hartk. kan bemeldte Poul Pedersen den ej ved blive, eller længere på sådan måde drive, men anholder at måtte til Voldborg dag være kvitteret og pretenderer efter amtmandens tilsagn for hans derpå anvendte urnage og bekostning vederlag, såfremt forhøjelsen ikke må ham godtgøres, og er at befrygte, dersom denne fragår gården, den da skal blive standen øde, samme gård har i gl. matr. stået for 3400. Svar, dette skal til videre reso-lution blive observeret.

Hans Knudsens 1/4 gård i Jerne by kan blive af Niels ibid. antaget såfremt han rnå bruge den under et hus, som svarer til amtstuen og kan til rytterhold tages, hvorpå er bygning nok, derforuden nyde frihed et år, og forleden års sædekorn dertil af magasinet er udleveret..Svar såsom herom med amtskriveren vil konfereres og han ikke nu er tilstede, så må det til næste session anstå.

Jens Christensens øde gård i Gesing, skylder 1.722, vil Hans Gregersen, som lige meget af samme gård forhen i fæste haver antage, dertil findes og noget bygning på hans part stående, begærer bygningstømnIer til 6 fag hus og frihed som næst forrige. Svar. Indbemeldte Hans Gregersen skal antage den 1/4 øde gård og nyde til 6 fag hus, 6 sletdlr..

Næsbjerg sogn, den 1/4 gård Ole Olesen har påboet skylder 1-2-0-2-l/2 , såfremt derpå gives 3 års frihed erbyder rytterbonden Hans Lauridsen/ som lige part ved det samme har i fæste/ det at ville antage og begge steder under den bygning han har på det andet sted derfor, med isæden dertil at beholde, som er 6 skp. rug.

Den 1/4 gård Peder Jacobsen har påboet ibid. 1-4-3-1/2, hvis dette på samme måde som næst forrige må.bortfæstes vil rytterbonden Christen Sørensen/ som den l/4 part lige ved dette i fæste har/ det antage på lige måde, som næst forrige, var sået forleden sommer l td. byg og l td. rug. Svar. Såsom disse skal være vederhæftige og kan ikke rømme fra stedet, gården derudover bliver samlede, så skal hermed være bevilget, at de enten skal nyde den begærede frihed eller og om de straks vil tage imod rytterhold, da at nyde udi friheds åringer ex kasse 4 rd. af td. hartkorn, og derforuden 4 bjælker til reparation.

Christen Pedersens 1/2 gård 2611, såfremt nogen bygning og besætning herpå må sættes, og et års frihed tillige med hvis indavlede korn som ved stedet findes, og af magasinet er sået, erbyder unge karl Bertel Christensen og Eske Christensen af Agervig det vil antage, og fornøjelig kaution stille, var sået forleden sommer l td. boghvede 6 skp byg. Svar. Såfremt disse vil antage denne halve ødegård og den bebygge, skal de nyde 3 års frihed, og derforuden have og beholde hvis sæd som nu ved gården findes.

Den 1/2 gård Jep Christensen i Øse sogn og by har påboet 1611. Dette har været i nogle år forundt 3 hospitalstjenere der i byen udi leje. Mens dette år dennem så godt som tiltog at antage i fæste, om det med de høje herrers gode betænkende må ske, og hvad frihed med bygningstømmer må gives. Svar. Såfremt dette kan ske uden mellering med proprietærer, så kan det bevilges, hvis ikke får det at bortlejes indtil det på bedre måde kan blive bortfæstet. Den 2/3 gård ibid. Niels Pedersen har påboet 2022. At på forskrevne måde som Niels (Hans?) Lauridsen og Christen Sørensen i Næsbjerg by, vil Peder Nielsen og Morten Lassen? det antage. Var sået forleden sommer l td. boghvede 4 skp. byg. Bevilges som ønsket.

Vester herred, Lydum sogn, Heede. Søren Hansen i nye matr. indført 2700. Til dette at antage har en karl af Hemmet sogn sig indfunden og på efterskrevne måde begæret i fæste: Et års frihed fra Voldborg dag, bygningstømmer til 12 fag hus, og til besætning 2 bæster og 2 køer, med hvis korn som findes af magasinet sået. Svar. Kan på den måde ikke bevilges, men

regimentskriveren får være omhyggelig, at det på bedre måde kan blive besat.

Som Volf Hansen i Lejrskov udi lang tid værende forarmet rytterbonde, blev i sidste session kendt at skulle sættes fra hans påboende gård, og fra ham tages både bæster, kvæg og alt hvis han har, som befinder sig at være fast lidet eller intet, uanset der står en temmelig stor restance hos ham af alle slags. Svar. På det den som gården antager kan blive ved magt, og disse betale hvis han udgive skulle, da skal han for de på gården havende restancer ganske fri være, og gården uden fæstepenge nyde, såvel som noget bygningstømmer til reparation gives. ( Har nærværende Espen Jepsen af Højrup sig indfunden hos velb. etatsråd og amtmand Schvarts og mig på Koldinghus, dog med den condition, at han måtte være fri for hvis låne- og forstrækningskorn samt plovbæster og anden restance som billigen hos Volf Hansen kunne være at fordre, tillige med gården fri for indfæstning og noget bygningstømmer.

Som Joen Lassens enke i Skanderup har nu i mange år, og siden hendes mand døde i kongens tjeneste for Vismar, hensiddet med mange små børn, og ingen har kunnet få til sig, gården at antage og forbedre, og ihvorvel hun har bekommet mærkelig hjælp år efter andet, og der er nu stor restance på gården, så ses dog ingen bedring eller opkomst, så længe samme enke således den besidder, thi der findes hverken æde eller sædekorn, enten til rytteren eller gården, og af den hjælp til bæster og kvæg er givet, findes ej videre end 4 fast elendige bæster og 2 køer, som alt er tyve? om at skal kunne overleve og blive til nytte. Svar. I hvorvel forstrækningen og restancen på denne gård løber højt op, og ingen forhåbning er om gårdens opkomst så længe den af enken besiddes, så ses dog ingen anden middel /såfremt den ikke slet skal blive øde/ end at denne Jens Christensen ved hans caution Iver Tullesen udi Skanderup, forvandt den i fæste foruden fæstepenge, deslige-ste en gang for alle nyde dertil videre vederlag eller igen betaling to køer, og til hjælp til sædekorn 2 td. byg og 3 td. havre, såvel til brødkorn 2 td. rug.

Session 21 .og 22.jan.1690:

Skanderup sogn, Jacob Andersen i Nagbøl klager at være forhøjet i matr. Giver sin gamle far aftægt, så han det umuligt længere kan udstå, og haft tilfaldende vanlykke i adskillig måde med misvækst etc.

Jens Lauridsen i Holdsted beklager sig at være en gl. udlevet mand og kan intet fortjene til hans store udgift af det ringe sted, begærer forlindring og hjælp. Svar. Såsom denne er forarmet at ingen forhåbning er hos ham at vente, så har vi den part som han skulle udgive til kassen, remitteret, og at regimentskriver være omhyggelig en dygtig mand til gården at bekomme.

Ryttertjenerne udi Saderup besværer sig over deres kvægs frafald af ulykkelig hændelse og lungesot.

Hans Gregersen i Gesing erbyder sig at vil antage den 1/4 part ødegård ibid. dersom han måtte nyde nogen hjælp, frihed og forlindring.

Anders Nielsen i Heel? beklager at have mistet forleden år 2 køer og har ej mere end som l bæst, der kan være dygtig til hans avlings fortsættelse. Svar. Bevilges en ko.

Kvong sogn, Hans Christensen at have lidt stor skade af ulykkelig tilfald på bæster, og nu d. 17 jan. er ham et bæst fradød, er derfor i armod gerådet, begærer hjælp og forlindring. Bevilges et plovbæst. Niels Michelsen for 3 år siden ved ulykkelig ildebrand mistet sin ganske salshus, begærer ilige måde hjælp og forlindring. Herfor har han nydt 2 års frihed.

Las Nielsen i Hillerslev klager, at det kirkeland, som han haver til hans gård, og altid deraf svaret, er af landmålingen henskrevet til Knud Nielsens gård, der han dog aldrig noget deraf haft haver. Svar. Såsom detteer ikkun forskrevet, så haver regimentskriveren navnene i så måde at forandre, at enhver kan svare til hvis de udi brug haver.

Poul Christensen i Billum klager sig ikke alene over landm. taxten men end og den hele by, at være forsat, og han over sit store armod, ikke at kan svare rytteren. Svar. Såsom denne er i stor armod, så bevilges han at nyde udi næst kommende 7 mdr. tilsammen 7 skp. rug og 7 skp.

byg. til hjælp til rytterens forplejning, og udi penge månedl. een mark danske.

Niels Nielsen i Billumtarp klager over landmålingen og besværer sig over sin store armod, så han ikke kan svare sin rytter, og begærer at måtte få forlindring. Svar. Som denne har intet at underholde rytteren med, og står for hartk.7000, så får han at hjælpes, udi 7 mdr. månedl. med 3 mark danske i penge og desuden månedl. l 1/2 skp. rug og 1 1/2 skp. byg til rytterens forplejning.

Dynes Jepsen og Niels Hansen klager over deres store armod, begærer de snart intet mere korn avlet nogle år end som de igen kan så. Svar. Bevilges i 7 mdr. l skp. rug og l skp. byg til rytterens forplejning. Jens Jensen i Billurngaard besværer sig over han store armod og høje hartk. af dets årsag så forarmet at han ej til sin rytterhold kan svarer. Svar. Så som denne er arm så skal ham i henseende rytteren endelig må forplejes, gives i 7 mdr. månedlig l steldlr. og i korn 2 skp. rug og 2 skp. byg. Særdeles at kvartermesteren som hos ham er logerende. Niels Hansen i Rottarp besværer sig over sin store armod beder om hjælp. Bevilges et plovbæst og udi foråret fornøden sædekorn. Christen Christensen i Rottarp besværer sig at han den gård Christen Gammelgaard i Rottarp påboede, antog, var ganske forfalden på bygning og brug, som forårsager hans store armod, hans køer og heste ham er fradød, begærer to bæster og en ko til hjælp. Svar. Bevilges for det første en ko og skal i det øvrige når den forestående inkvisition er sket, tages videre udi consideration.

Niels Nielsen Skonager klager at han forgangne år mistede to bæster og en kvie, og nu senest i ægt til byen Højer mlstede en hest og sin vogn, sa han derover er kommet i ganske armelig tilstand. Svar }ormoder at deru-ie mands kvæg og bæster ham er fradød, bevilges han for det første et bæst.

Guldager sogn, Joen Lauridsen beklager sig at forleden år mistede sin bedste hest, borgede en igen, hvilken nu i kongelig ægt til Højer blev forkørt, begærer et bæst igen til hjælp. Svar Regimentskriveren har sig herom nøje at erkyndige, og udførligen relation til videre resulotion indgive.

Jens Madsen andrager at være kommet i armod formedelst han skal have mistet. to heste samt den 14. Jan. en hest at være fradød. Haver end der foruden mistet to køer, begærer hjælp. Svar. Som forrige.

Strellev sogm, Peder Nielsen og Peder Jensen i Nr. 'l'arp andrager at deres kvæg og bæster er dem på to årstid fradøde, hvorover de i arrnod er gerådet, begærer hjælp. Svar. Formedelst disse er så ganske forarmede, så er bevilget at de indtil næste session ikkun skal svarer af hver tønde hartkorn l mk. danske.

Lem sogn, Brydebol, Peder Christensen, denne mand er ganske forarmet og ej ses at han kan forhjælpes, som der findes intet utærsket korn i hans lade i huse eller på loft, og ikke haver duelige bæster, hvormed avling skal drives, så som han behøver stor hjælp om han skal svarer rytterhold. Svar. Formedelst denrie rnands slette tilstand er sluttet, at han i de syv næste måneder skal nyde månedlig l sletdlr. og 2 skp. korn og 1 skp. rug og 1 skp. byg.

Broksgaard, Christen Eskesen og Peder Torsen, disse er meget forarmede, ville hjælpes med sædekorn om de skal blive ved stedet og svare rytterhold, og synes at være meget højt forsat efter landmålings sidste takst. Svar. Disse er arme og behøve sædekorn derfor skulle der af magasinet dem forstrækkes med sædekorn så meget hr. major for godt befinder, og bønderne ikke selv kunne tilvejebringe.

Resen sogn, Haugaard, Peder Jensen, denne mand er gl. og skrøbelig og er ganske forarmet for den misvækst han nu udi nogle år haver haft på hans korns avling, for dens jords megen skarphed, hvorfor han ikke kan svarer rytterhold, så som han haver intet korn enten til sig eller rytteren, men måtte han komme fra rytterhold nogen tid, at han kunne komme sig noget igen, men heller behøver han ædekorn l tønde rug, sædebyg l tønde, havre 2 tønder i det ringeste. Svar. Så som hr. major anfører at denne mand er arm, og derfor nødvendig behøver 1 td. rug til brødkorn, og til sæd l td. byg og 2 td. havre, så har regimentskriveren ham dette at

lade bekomme, såfremt hr. major synes hans mejestæt ved sædekornet som ikun forstrækkes ikke skulle tage skade, mens den tønde rug gives ham uden vederlag.

Ø1by sogn, Christen Pedersen, denne mand er ganske forarmet, som han og har været siden han kom til rytterhold, så som han er både rytterbonde og propritærbonde og kan ikke svare rytterhold. Svar. Dersom denne bonde, som både er proprietær- og ryttertjener, kunne på hans kongl. maj. rytterstavn ved hjælp opkomme, skulle det udi næste session vorde observeret. Imidlertid svarer han til kassen og regimentet.

Vejrum sogn, Lundby, Jens Pedersen, denne mand er forarmet og mistede i denne vinter et plovbæst, og ses ikke at han kan få vårsæden i jorden uden han bliver hjulpet med et plovbæst. Svar. Så som denne har forleden år et plovbæst bekommet, og derforuden en temmelig stor restance og forstrækning af sædekorn, hvoraf han intet skal have betalt, så kunne ikke førend næste session herpå noget resolveres.

Hjerm sogn, Snøder, Laurids Jensen er ganske forarmet og ses ikke at kan svare rytterhold uden stor hjælp.

Vinding sogn, Revning, Peder Peder sens enke denne er ganske forarmet og ikke kan svare rytterhold. Svar. Formedelst hendes armod bevilges hende et plvvbæst. Jens Pedersen ibid. og Christen Andersen udi i Svendstrup, disse to mænd er forarmede og vil hjælpes om de skal svare rytterhold, med noget sædekorn. Svar. Bevilget sædekorm.

Christen Pedersen i Skræddergaard i Fovsing sogn er forsat i landmålingen så han ikke kan svare til rytteren.

Gudum sogn, Christen i Sdr. Tang er helt forarmet så han ej kan svare til Voldborgdag hans rytterhold, og dersom han skal blive ved stedet, og svare til rytterhold, vil hjælpes med sædekorn så og med et plovbæst. Dette bevilges.

Semb sogn og by, Ole Knudsens afbrændt dec. 1688

1690?

En halvgård i Plovstrup som Hans Christensen og Peder Jepsen påboede blev ved ulykkelig vådeild afbrændt forleden, natten mellem skærtorsdag og langfredag den 17. 18. april. For Hans Chri-stensen 12 fag salshus med al bohave, 4 nød, 2 stude, 2 køer, og 22 får og lam, og for Peder Jepsen 11 fag salshus, begærer og behøver hjælp. Remitteres til den ordinære session.

Desligeste en halvgård i Varde sogn, Orten som Maren Povlsdatter påboede og formedelst armods skyld måtte fragå, hvilken halvgård jeg og har måttet antage ikke anderledes end fast øde, selv holdt folk, plov kvæg og bæster. etc.

Niels Hansens 1/4 part gård i Brøndum, som han i største armod og så godt som øde og nedfalden efterlod og fradøde, blev i sidste session bortfæstet til markmanden af Varde Mathias Jensen som da havde både kvæg og en hest, stedet med at antage, og som denne blev af først gjort forhindring på af borgmesteren ikke at måtte forlade byen. Nu er denne straks tilslagen vanlykke, så hans 2 køer fradøde, derover han blev forsagt opholdt sig tilbage at flytte til stedet. Han har dog tid efter anden lovet at fly een til stedet, men intet er påfulgt, hvorover vårsæden er forsømt.

Som Peder Lassen Graahede i Nebel by formedelst armod og efterladenhed lod sin halve i fæste havende gård ganske forfalde, og så godt som snart bliver øde, derfor jeg har forleden år søgt ham til tinget og efter hans forhold blev dømt fra gården med hvis han havde efter forordning til inventarium ved stedet at lade blive, og som den ringe bygning der fandtes, / foruden gårdens og sædens forsunkelse i andre måder/ næsten var nedfalden, som synsvidnet videre forklarer. Har jeg af det indkøbte bygningstømmer, udleveret til reparation og noget nye bygning. Imidlertid dermed gjort anfang blev ritmester Klein og jeg overtalt, Christen Hansen af Sædding det igen at antage/ som mærkelig det nu har forbedret, og ved ovenskrevne tømmer opbygt/ med condition, han må være fri for restancen og forstrækningen, som er l bæst l ko 10 skp. byg, og nyde det med hvis bemeldte Peder Lassen sig efterlod, samt

omrørte bygningstømmer, uden fæstes erlæggelse, hvis ikke, da at måtte passere, igen med hvis han har tilført uforhindret. Svar. passerer efter begæring.

Som Niels Knudsen i Forsom forleden sommer fra et påboende og i fæste havende rytterværing på 1322 bortdøde i armod, og efterlod sig intet enten til rytterens forplejning, restancernes forlæggelse eller noget, som forlods kunne blive udtaget, og formedelst den skyld, fast dobbelt imod boligens tilliggende brug og ejendom, opgår, kunne man ingen dertil igen få som det ville antage, førend nu i april da vi var på inqvisition og da overtalte Mads Hansen af Vium sogn, som har tjent længe i sognet, og har et godt rygte, om duelig og dygtighed, at han det ville antage.

Som Oluf Mogensen i Fiskbæk i Gudum sogn er ved døden afgangen, og stedet både på bygning og avling og besætning så godt som øde efterladt, og ingen er fundet som samme sted ville antage, så har hr. major og jeg forleden i foråret overtalt næst hos det sted boende, rytterbonde Mads Larsen, at han samme bolig lige ved hans eget ville tage i agt og brug, som han sig og har påtaget, dog med den condition, at han måtte nyde stedet foruden indfæstning, og dertil beholdehvis ringe del forne Oluf Mogensen har efterladt, og der foruden fri for at svare til forstrækningen og restancen som på stedet kan være at fordre, såvel og videre derpå at nyde et års frihed. Dette bevilges på nær et års frihed.

I Strellev sogn findes halvparten af Strellev Kærgaard skylder 3-5-1 1/2-0 hvorpå Christen Christensens enke i største armod siden mandens død har hensiddet, og nu ikke længere derved kan blive, derfor samme halvgård velvilligen afstanden til Jens Nielsen af Adsbøl, som hidindtil har siddet på en 6. parts gård af ritmester Lindenqvister til Østergaard, han foregiver at kan blive fri og ledig for, når han begærer, og erbyder sig så at vil straks antage denne fast forfaldne og byg~ fældig halve gård, påbygge, avlingen fortsætte og alting at forbedre, dersom han må nyde frihed for rytterhold til førstkommende Michaeli, da uden nogen videre hjælp fuldkommeligen dertil at svare. Hvortil manden synes nok at skal være vederhæftig etc., og ellers efter enkens begæring til hende og hendes små børns opføde og underholdning vil lade hende beholde en fjerdepart, som han dog selv skal være forbundet at svare til, og holde ved magt, når enken ikke kan,. Hvilket bemeldte Jens Nielsens forslag er taget til opagt til gårdens conservation, og til de høje herrers nærmere betænkende og resolution således opsat. Svar. Må således ske, efter hans begær, og kan fæste siden derefter opsættes. Varde d. 6.aug. 1690. slut.

Efterskrevne ryttere er ved døden afgangen:

Hans Pollack blev ihjelslagen udi sit kvarter d.22. nov. 1681.

Jacob Martin blev ihjelstukken d.14. dec. 1681.

Jep Madsen døde i sit kvarter d. 21.febr. 1682.

Attesteres Ribe d. 25.apr. 1682. Bartholin.

Peder Hollænder døde udi sit kvarter i 1681.

Michel Clausen druknede ved Struer med fuld mundering i juni 1681.

Peder Schyt druknede ved Struer med fuld mundering i januar 1682.

Attesteres Gudum closter 29. apr. 1682. Gabriel Grubbe.

Fæstebrev fra ritmester Jochum Wønne? til Jens Pedersen barnfødt i Thy i Hvidbjerg sogn den gård i Lundby sogn i Lundenæs amt, som Thøger Christensen har påboet, af marts 1683.

Slut på filmrulle 44495. Start pa filmrulle 44496.

Bog nr. 3 fortsat 1689-1691.

Gørding-Malt herred, Jernved sogn, Hans Nielsen i Plovstrup beklager sig at have i dette år mistet 3 bæster, den ene deraf var den han havde bekommet til forstrækning, og har nu kun et bæst tilbage, kan derfor ej få sit korn sået. Ved ej heller, at han kan udstå at svare til en halv rytterportion uden han nogen hjælp til l plovbæst forundes. Svar, afslag.

Hans Christensen i Gredsted beklager sig at han har mistet i dette år 3 bæster af en slem smitte og blev skabet, som de bekom udi lejren. Begærer at hans fattige tilstand må forses på

det at han kunde blive ved stedet. Svar. afslag.

Vester Horne herred, Outrup, Niels Hansen i Rottarp andrager og beklager sig det han i nogle år har lidt stor skade på sine køer og bæster, og han ikke har haft i 3 år uden l ko, dertil haft stor skade af misvækst, begærer hjælp til en ko og anden forlindring. Afslag.

Kvong sogn, Jens Jensen i Kvorup beklager sig at han ved den engelske transport har mistet en hest og ej kan besidde sin væring uden han kan få nogen hjælp.

Billum sogn, Dynes Jepsen i Billum by klageligen sig besværer over sin gårds ager og eng, at være så ringe, hvorover han hverken har ædekorn eller sædekorn, tilmed hverken ko eller kalv, begærer gerne hjælp af korn eller penge. Svar. Bevilges en ko til Dynes og til Niels Hansen som bebor den anden 1/2 gård, også en hest, såsom de højlig trænger. Poul Christensen ibid. beklager sig at være kommen udi stor armod og fattigdom, formedelst al hans agerjord som er til hans bolig er så ond, og for misvækst samt landmålings forhøjelse, så hans middel og kreter er borte, at han ikke haver uden eneste ko og 2 gl. bæster, er begærende hjælp til en ko og nogen forlindring.

Henne sogn, Christen Jørgensen i Houstrup beklager sig, at have slaget stor skade til.på heste og kreter, derover geråden i stor armod, begærer et bæst og forlindring.

Jørgen Jensen, Christen Nielsen og Christen Nielsen Carst i Klinting klager over deres skarpe sted, som giver hverken korn eller hø, formedelst det er fordrevet både af sand og vand, hvorover de geråden i armod, Christen Nielsen har mistet en hest, begærer at må bekomme hjælp til en hest igen, ellers forlindring.

Nebel sogn, Inger Echesdatter af Bolkær beklager at være, at fra hendes gård som hun beboede og til samme gård har hun haft noget stugeng og ager i fæste, sorn gården ej vedkom, hvilket regimentskriveren fra hende har taget og vil tillægge gården, dog hun har tilbudt at ville svare afgiften deraf. Derforuden er hende frataget 4 bæster, 4 køer, l svin, l stud samt andet indboskab og vognredskab, som hun formener sig udi at være forurettet, og er begærende at hun sit stugeng, ager måtte beholde, såvel hendes boskab igen bekomme.

Seem sogn. Nis Kjeldsen i Høm klager at ham af ulykkelig hændelse er fradød en af hans bedste bæster forleden dag, hvorover han er plovlam, og ved ingen råd eller middel at få en igen, er begærende han må få hjælp til en hest.

Anst herred og sogn, Peder Ebbesen og Jeppe Jepsen i Gamst klager at de er brøstfældig for et plovbæst, og ikke selv kan formå en at købe, begærer hver nogen hjælp til et plovbæst.

Michel Madsen i Store Anst klager det han har på 2 års tid haft stor skade på sit kvæg og bæster, og i dette år mistet 2 bæster, og har intet at pløje sin jord med, og i dette år ikke har haft sæde- eller ædekorn, andet end han hos andre skulle have.Begærer undsætning til et plovbæst og l ko, at han efterdags kunne besidde stedet. Svar. Denne Michel Madsen skal entlediges med den 1/2 gård og den alt forundes til Morten Shuter?, så har han ingen hjælp med køer og bæster fornøden,

og forbliver hver i så måde.

Gesten sogn. Anders Iversen i Gesten klager det hans gård og bohave afbrændt for nogle år siden, har og lidt stor skade af misvækst på sit korn, så hvis han i dette år skulle så, det måtte han låne og borge, der foruden er en af hans heste ham fradød, begærer bygningstømmer og plovbæst.

Anst sogn. Therchel Andersen i Vest Gesten klager at have mistet 4 plovbæster i foråret, så hans jord blev efterliggende, ej heller har haft æde- eller sædekorn videre end han hos andre har måttet låne, begærer hjælp.til sin avlings fortsættelse. Ilige måde klager Anders Thomasen ibid. ham at være fradød 2 bæster i foråret, og de 2 han har igen, er der en slem smitte på, så hans jord er bleven efterliggende, og ej heller har haft æde- eller sædekorn, andet end som han måtte have lånt

Er begærende nogen hjælp og undsætning, så han kunne blive ved stedet.

Vorbasse sogn. En del af rytterbønderne klager over misvækst og anden ulykkelig tilfælde

ved torden, og der foruden er deres kvæg og bæster dem fradøde.

Hemmet sogn, Bertel Iversen i Nordenaa begærer at må selv ride og være rytter for gården.

Christen Iversen ibid. besværer sig over noget kirke ejendom, som under hans gårdsbrug ved landmålingen er taxeret, hvoraf han skal have givet hans broder til minde 28 sletdlr.og da været skattefri; men siden har måttet betale contribution i nogle åringer deraf, indtil det tillige med hans gård i rytterhold er inddelt. Er nu i tvistighed med bemeldte hans broder om sarmne jord, hvorfor han begærer det måtte separeres og deles, eller og den til hans broder erlagte mønt igen gives, imod grundens afståelse. Herimod andra.ger Bertel Iversen at dersom hans broder Christen Iversen vil svare såvidt som det kan være værd at svare af, efter gården at regne, så begærer han der intet af, men ellers har hans broder tilsagt ham samme ejendom for 6 sletdlr., hvilket Bertel Iversen nu ville betale, på det de kunne blive ved stedet uden trætte.

Lunde sogn, Jens Christensen i Tange by beklager sig at han var med ved Ribe med heste og vogn til den transport og befordring til England, da blev hans ganske vogn med lejer, hammel, hestetøj og al sin behøring af ritmester Pulsis vagthavende rytter borttaget, og lægget som skulle have hjulpet ham, vilde ikke give ham en skilling. Er derfor begærende, at de høje herrer vilde give en befaling til dem som var i læg med ham, at de per advenant betaler ham samme vogn, eller og at ville deputere ham nogen hjælp af kassen.

Vorbasse sogn, rytterbønderne i Vorbasse Nebel beklager sig ganske at være forarmet, og har hverken haft æde- eller sædekorn, andet end som de skal besøge Gud og godtfolk om, tilmed skal deres kvæg og bæster være dem fradøde, så de hverken kan pløje eller så, uden de kunne nyde nogle bæster eller få forstrækning.

Skast herred, Næsbjerg sogn, Bertel Jepsen og Christen Michelsen i Skonager klageligen andrager at de udi dette og forgangne åringer har lidt stor skade på deres bæster, nemlig Christen Michelsen mistet 3 øgbæster, og Bertel Jepsen har mistet i 4 år 9 øgbæster, i dette år 2 bæster, begærer nogen hjælp og undsætming at de kunne få sæden i jorden.

Årre sogn, Mads Sørensen i Gunderup klager at han forleden forår mistede af ulykkelig hændelse 1 bæst og l 4års stud, begærer hjælp til et plovbæst.

Læborg sogn, Mads Knudsen i Døstrup beklager sig at hans bæster blev fordærvet udi den transport til England, og den ene deraf død, har og mistet 2 køer, er begærende nogen hjælp til ploven.

Rytterbønderne i Skonager foregiver at de har bygget 2 huse på deres egen gårdes grunde, og som de synes ingen at stå til fortræd, dog tiltales de af sr. Peder Nielsen på Lunderup ved hans tjener, i mening de skulle være ham for nær sat; er begærende samme 2 huse måtte blive stående, såsom de ingen anden husværelse til rytteren har. Ilige måde klager de over bemeldte Peder Nielsen på Lunderup, at han idelig lader drage ved dræt i deres fælles å for deres enge og trækker dem. Svar. Såsom kongen er største lodsejer udi byen, og husene er efter information, ingen stå for nær, hvorudover sig Peder Nielsen med føje imod kongen og hans herlighed, kunne opponere sig, så bør husene uforkrænkede at blive bestående, uden så er, at Peder Nielsen har besværet sig i tide før husene var sat, at de var bygget og sat ham for nær.

Varde sogn, Christen Bertelsen i Frisvad klager at have tilslagen stor skade ved hans kvæg, som er ham fradød, hvorfor han resterer med hvis han skulde give til kassen, som ham umuligt er at betale, begærer at af samme restance ham noget måtte efterlades, hvis ej da er han begærende delation derpå. Delation til Martini dag.

Anst sogn, Jep Thomsen i Gamst klager det han ved den engelske transport mistede 2 bæster, og en ved anden ulykkelig hændelse, der foruden lidt stor skade på sit kvæg og får, og derover geråden i armod, er begærende nogen hjælp til oprejsning.

Jens Pedersen af Vorbasse klageligen andrager ham ulykkelig hændelse skal være påkommen, tillige er hans bæster og 8 nød ham fradøde, er begærende ham nogen afslet på gården måtte forundes.

Strellev sogn, Knud Nielsen i Nørtarp beklager sig at hans huse står og falder ned og ikke kan

formå at købe noget bygningstømmer, tilmed er ham fradød 3 bæster, også andet kvæg, begærer nogen forlindring såfremt han skal blive ved stedet, derforuden og noget bygningstømmer. Beklager sig og at have holdt en rytter for jul i 30 dage og en siden en halv måned, hvorfor han ingen betaling har kunnet få af sine lægsbrødre, begærer han derudi må hjælpes, det de harn må betale. Svar, bør betales af lægsbrødrene.

Ansager sogn, Mads Jensen i Gødsvang har et lidet hus, som nu en rytter i bor, og har intet deraf bekommet til leje i 3 år, ihvorvel rytterbønderne i Ansager by skulle have betalt deres part, er begærende han måtte nyde noget for sit hus enten til leje eller køb. Svar, bør at betales efter liqvidation af lægsbrødrene under execution.

Øster-Nør herred, Nørre Bork, Søren Sørensen klager over regimentskriverens fuldmægtig at have måttet betale hans magasinkorn for 1688 tvende gange.

Siir sogn, Peder Eskesen i Lille Bjerg beklager sig at have mistet l ko, l ungnød og l plovbæst, herover kommet i stor armod, begærer nogen hjælp og forlindring om han skal blive ved stedet.

Søren Christensen i Tange klager at han fra 3.okt. 1687 og siden et helt år og 14 dage omkring har forskaffet rytteren Rasmus Klejnsmed under ritmester Klejns kompagni, husværelse, græsning og seng, og ingen hjælp af lægget derfor bekommet, begærer de høje herrer vil hjælpe ham til nogen betaling, så han måtte, om muligt var, blive samlet udi et læg. Svar, bør lægbønderne at betale under militærets execution.

Jens Hansen og Laust Christensen i Skovling beklager sig at en del af deres agerjord er af Christen Olufsen ibid. borttaget siden landmålingen, og bliver brugt til Povl Hansens gård ibid. som dem blev til hjemting tildømt, og atter igen ved landstingsdom dem fradømt, begærer at de enten må få.deres jord igen, eller og nyde forlindring udi afgift.

Skodborg herred, Nørre Nissum sogn, Peder J ensen Agergaard andrager og beklager sig at han søges ved rettens middel af Nør Nissum kirkes værge for årlig afgift af l td. jordskyld.

Bøvling amt, Vinding sogn, Jens Pedersen i Revning beklager sig over gårdens høje taxt udi landmålingen og disse åringers misvækst, så og har mistet 3 bæster 2 køer og 3 andre nød, så han derover skal være geråden i armod, at han intet skal have at holde rytteren med, hans huse ubrugelige og står for fald, så han derfor må kvittere stedet, og kan e j med sin egen hjælp komme på fode .

Strellev sogn, Nørtarp, Peder Nielsen Borck foregiver det han har antaget et øde sted på ryttergods i Nørtarp, som han har opbygt, foruden hans påboende sted i Egvad sogn i Forsom og holder tvende folk, som driver avlingen til begge steder, hvorover han andrager og beklager sig at han har måttet betale folkeskatten 3 dobbelt, først til mag. Søren i Lønborg, som han skullet betale, som gav præsten hr. Jens i Ølgod sogn restancen ind på hannem til forpagteren Peder Andersen, måtte så betale dobbelt til ham foruden executionsgebyr 8 sletdlr. dog alligevel hans fæstebrev holder ham fri, mener sig derudi at være forurettet, begærer at præsten, som havde indgivet restancen på ham må oprejse ham sin skade og penge, som han har måttet udgive, såsom han ingen ret havde til at oppebære det. Svar. Dette taxeres af amtmanden som videre til næste session kan indgive hans relation derom.

Eskild Madsen i Kastbjerg klager at han har mistet siden st. Voldborg dag 4 fæhøveder køer og andet fæcreter, hvorover han er falden i armod. Svar, er ham forstrakt af obersten i afvigte år penge 7 daler.

Vamdrup sogn, Knud Christensen i Ø. Vamdrup klager det hans kvæg af lungesot er bortdøde for 2 år siden, og samme år blev ham i sessionen lovet l ko, og den ej endnu har bekommet, er for kort tid siden et bæst for ham død, hvorover han er kommet i armod, kan ej formå selv at købe nogen igen, begærer nogen hjælp, at han med sin plov og sæd kan fort komme. Svar, den ko som ham i forrige session er tilsagt, skal ham vorde leveret.

Årre sogn, Mads Sørensen i Gunderup klageligen andrager det han havde en hesteplag som Niels Nielsen ibid. hans hest slog benet i stykker på i sommer, hvoraf den døde, derforuden

har han i dette år mistet en stud og en 2årig plag, er begærende hjælp til en hest til hans avlings fortsættelse.

Skodborg herred, Gudum sogn, Hans Povlsen i Sejrup beklager sig ved ulykkelig tilfald at have mistet 2 plovbæster og over avlingens forsinkelse forarmet, begærer nogen hjælp.

Vandfuld herred, Dybe sogn, Ole Jespersen i Lille Flansmose beklager sig at han har mistet l ko, l ungnød, og nogen af hans plovbæster, er hjælp begærende.

Ulfborg herred, Vinding sogn, Revning, enken Maren Jørgensdatter beklager sig højligen at være gerådet i armod formedelst gårdens forhøjelse i landmålingen, avlingens forsukkelse og misvækst, samt bæster og kvægs frafaldelse, og har ingen huse til sig eller sit kvæg uden den hun skal leje for penge, hvorover hun begærer hjælp.

Bølling herred, Sædding sogn og by, Lars Jespersen af Stengaard beklager sig at hans gårdmand Niels Nielsen vil fortrykke ham fra hans husværelse, som er halvanden fag sals og 4 fag ladehus, formoder han samme husværelse må beholde, og om han antog et øde sted, er begærende tømmer til 3 fag stuehus.

Gudum sogn, Sønder Tang, Christen Madsen beklager sig at have mistet ved ulykkelig tilfald 2 plovbæster og 3 fæhøveder, desligeste hans ladehus af ulykkelig vejr nedslaget, er hjælp begærende.

Vinding sogn, Revning, Jens Pedersen og ung Jens Pedersen dem., Søren Larsen i Svendstrup, Anders Christensen udi Lexgaard og Christen Christensen udi Sig beklager samtlige at være udi landmålingens taxt forhøjet, begærer forlindring.

Peder Nielsen af Vesttarp beklager sig at have mistet en hest udi den transport til England, begærer nogen hjælp, såsom han er geråden i armod, til et par bæster, eller og anden hjælp.

Vamdrup sogn, Niels Sørensen af Ø.Vamdrup beklager sig at have antaget en halv ødegård, og imidlertid er ham bortdød 2 bæster, l ko, er begærende noget hjælp til 1 ko og l plovbæst.

Søren Christensen af Nør Starup beklager sig formedelst en smitsom sygdom at have miset 3 bæster på et års tid, begærer nogen hjælp til en hest og en ko.

Egvad sogn, Søren Pedersen af Forsum begærer fæstebrev på Kirsten Povelsdatters gård i ermeldte Forsum. Svar, skal extraderes og forfærdiges.

Nebel sogn, Niels Prebensen? af V. Nebel by sig højligen beklager at han ved ulykkelig hændelse har mistet sit bæst og fæcreter, har ikkun nu l hest igen er begærende hjælp til l bæst. Bevilges 8 daler til en hest.

Jerne sogn, Norup, Bendix Krambech andrager klageligen det han er ansat at svare 4030 og ham er lovet ikke at skulle svare højere end for 3000 efter hans fæstes formelding, er begærende ham nogen forlindring må forundes.

Niels Knudsen i Jerne by andrager det han blev af regimentskriver Barchmand nødt til at antage 1/4 ødegård på hans gode tilsagn og lovede at han ved sessionen skulle få nogen hjælp til avlings fortsættelse, rytterens forplejning samt at nyde det med det steds bygning som han påboer, hvilket ikke er blevet holdt, ikke heller fået noget fæstebrev, som dog blev ham lovet uden nogen betaling, formedelst stedets ringhed, ellers andrager han, det han forleden den 21. juni med sine heste var udi Vejen skov og købte af Poul Nissen i Vejen en last træ for 10 sk., hvilket træ denne side Estrupgaard blev ham frataget af Estrupgaards skovfoged og ført til Estrupgaard, blev derfor ved retten søgt til Malt herredsting, er begærende en som sagen på hans vejne måtte antage. Svar. Hvad han er lovet af regimentskriveren skal ham holdes, hvorfor straks fæstebrev skal opsættes.

Vester horne herred, Lunde sogn, Jens Christensen i Tang beklager sig at have mistet i transporten til England, sin vogn og behørig tøj, såvel og den ene hest, som blev fordervet, er begærendes at må gives en befaling til lægget de ham nu hver efter pr. advinant måtte betale, eller og ham noget hjælp må tillægges.

Nebel sogn, Peder Christensen i Sædding besværer sig over landmålingens takst at være forhøjet, er noget hjælp til et plovbæst begærende.

Gørding-Malt herred, Jernved sogn, Jep Solbergs enke i Jernelund klager, at hun udi den transport til England mistede to af hendes bæster, er begærende enten et andet par igen., eller penge at købe for. Siden har regimentskriver Barchmand lånt hende et par heste, som hun i midlertid har brugt at drive sin avling med, og vil nu have dem igen, med mindre de ham vorder betalt, kan ej overkomme at svare hendes rytterhold uden hun får to bæster i stedet.

Hans Christensen og Peder Jepsen i Plovstrup klageligen andrager det en ulykkelig ildebrand afbrændte begge deres salshuse og al Hans Christensens fæmon stort og småt, og alt sit havende boskab, begærer noget hjælp til bygningstømmer, Hans Christensen begærer hjælp til en ko og et plovbæst, desligeste Peder Jepsen til et bæst, at de kunne blive ved at svarer til rytterens forplejning.

Koldinghus amt, Anst sogn, Iver Sørensen i St. Anst beklager sig at have mistet et bæst, er geråden i armod, begærer noget hjælp til at plovbæst og anden hjælp.

Vamdrup sogn, Horskjær, Hans Bertelsen beklager sig at have mistet sine heste og vogn udi den transport til England, og som han har ingen vogn, har han hugget et stykke bøgestump uvidst, hvorfor han søges med proces og trætte, begærer derfor at måtte blive forskånet. Svar. Med processen hjælper regimentskriveren ham til rette.

Billum sogn, Thue Bachensen i Billumtarp andrager det han er og ansat udi den nye matr. for 32 00, og udi landmåingens 3710, derforuden har han angivet af kirkens som han i fæste har, står for 5 1/2 skp. udi ny matr., og er bleven af amtet eksekveret for 11 skp. korn, men som hans gårdrnand Jens Bandsbjerg har ikke særlagt sit mål til kirken som og er 5 1/2 skp., men er lagt målet til gården undet et, hvorfor hans anpart er ansat højere end den andens 7 skp..

Øster-Nørre herred, Egvad sogn, Poul Pedersen i Tarm beklager sig at have antaget en part ryttergård som Poul Eskesen for armods skyld ej kunne besidde, og Barchmand overtalte ham, at han den ville antage, og lovede ham hjælp til l. session, og intet endnu bekommet, hvorfor han er kommet i stor armod, hans midler er borte, begærer derfor at må hjælpes på det han kunne blive ved stedet, eller og han den må kviterer af årsag, han intet har at forpleje rytteren med, langt mindre til sig selv.

Christen Christensen i Rottarp beklager sig at have mistet tre bæster og en ko, den ene hest deraf, var den han havde bekommet til forstrækning, er begærendes at må hjælpes.

Billum sogn, Hans Nielsen i Billum by beklager sig at have mistet udi den transport til England en hest og sin vogn, begærer noget hjælp.

Vamdrup sogn, Nis Pedersen i Ø. Vamdrup beklager sig det han ved ulykkelig tilfald har mistet tre bæster hvorover han er bleven ganske øde, begærer hjælp til bæster om han skal blive ved stedet.

Peder Christensen i Malle klageligen andrager det han tid efter anden har mistet en ko, fire ungnød, og fire heste, desforuden forleden påske styrtede den ene hest sit ben itu og døde, begærer hjælp til hans gårds fortsatte drivelse om han skal blive ved stedet.

Morten Hansen udi Anst klageligen andrager det han på tre års tid har mistet 8 bæster og kvæg, er begærende hjælp til et plovbæst.

Velling sogn, Christen Christensen i Mulbjerggaard andrager det han ved ulykkelig hændelse er frafalden hans bæster og kvæg, begærer nogen hjælp og undsætning.

Horne sogn, Oluf Lassen, Nis Lambertsen og Niels Lauridtsen i Hindsig andrager det de udi dette år har imellem deres og Frøstrup mark gravet en del tørv, hvorpå Niels Andersen Bollerup har ladet gøre forbud, begærer at de selv må nyde deres tørv og Niels Bollerup måtte indkaldes til at bevise hvad adkomst han til slig forbud haver.

Hans Christensen i Liltoft beklager sig at have mistet to bæster, som ulvene har revet ihjel, er begærendes nogen hjælp.

Kalvslund herred, Søren Andersen i Haslund beklager sig at have mistet to bæster og sin vogn og ved stort Guds uvejr nedblæst 6 fag hus, derforuden med militsen og indkvartering led stor fortræd, hvorover han er bleven forarmet begærer at få nogen hjælp.

Kalvslund sogn, Thøger Nielsen, Peder Nielsen og Lars Sørensen i Hjortvad beklager, at de er ganske forarmede over den store indkvartering, som de havde af de folk som kom til England, og derover mistet deres bæster og vogne og størstedelen af deres formue, begærer hjælp og undsætning om de skal blive ved stedet.

Skast herred, Brøndum sogn, Hans Gregersen i Gesing beklager at han har antaget en halvpart ødegård, og er dertil forundt noget sædekorn, som fornemmes ikke kan avles nær så meget som han såede, og har intet at holde rytteren med, så han kan ikke blive ved stedet medmindre han af den højgunstige øvrighed behjælpes med korn eller penge til rytterens forplejning, så som en del af jorden er begravet i sort hede, og vil forhjælpes indtil et stykke jord kan nogenledes komme i brug.

Guldager sogn, Laurids Antonisen i Fourfeld beklager sig at han antog en ødegård 1685 med fire åre frihed, og skulle svarer af 3000, og blev belagt med rytter 1688 før end friheds år var tilende, og skulle svarer af 3121, begærer nogen hjælp og betaling for det han holdt rytteren førend hans friheds år ver tilende.

Oluf Pedersen i Måde klager over Niels Collerup som har indlagt ham en rytter ved navn Christen Roest med hest, hvorfor han resterer 17 mk. 6 sk., og Anne Sørensdatter udi Veldbæk i lige måde 4 mk., begærer refussion.

Niels Nielsen i Ål sognl foregiver at være tilsagt af regimentskriver den halve gård i Borre, Bertel Pedersen påboede, som har været afbrændt, og igen aleneste er på stedet opbygt 6 fag hus, hvilket uden tækning på 5. år/så det fast nu er forrådnet/ har henstået, ladehuset skal og være forfalden, som ikke heller uden ganske skal nedbrydes. Ved stedet skal ej være mere til inventarium efterladt end en gammel udlevet bæst, en ganunel ko og ganske ingen vårsæd, tilmed er rugen helt slet og jorden i lang tid været uden gødning, er dette år ikun indavlet fire læs hø, begærer nogle års frihed. Svar. Niels Nielsen er forfæstet denne gård med slig vilkår at han gives til 8 fag hus, som han selv forsvarlig skal opbygge, 8 daler, får også til to heste 8 daler, så antaget han gården fra 6. aug. 1690 til 6. aug. 1691 fra hvilken dato hans svarer efter ordinansen hvis bør, og har regimentskriveren at opsætte hans fæstebrev foruden fæstes erlæggelse, så er ham dertil forundt til sædekorn 2 td. rug.

Billum sogn, Jens Madsen i Tarp beklager at være højere ansat end som hans gårdmand Thue Bachensen i ny matr.

Lem sogn, Christen Pedersen i Eskebæk giver tilkende hans store armelig og elendig tilstand såvel som hans kreatur er bortdøde, begærer hjælp. Svar Så som denne mand gården for alderdom ej skulle kunne drive så skal søges en anden dertil at sætte.

Gudum sogn, Christen Christensen i Hauskov besværer sig at han har mistet siden nytårsdag et plovbæst, en plov og en ko, samt over Jordens skarphed og dette års store misvækst, så han kan ikke engang få sædekornet igen, begærer afslag og til hjælp to plovbæster.

Skanderup sogn, Laurids Normand foredrager at have antaget gamle Knud Hvalhols gård/ han fradøde der sammesteds/ forleden Valborgdag, da den efter syn befandtes fast øde, og til inventarium ikkun et bæst, en ko og fire får, har nu fast an tilsat sine midler derover, i det han har mistet sine egne dertil førte færnon, nemlig tre bæster og tre køer så han nu intet har avlingen med at fortsætte, begærer hjælp og forstrækning.

Tulle Nielsen i Lejrskov beklager at han i 1686 har ladet sig overtale til at antage en gård der samme sted, og fordres nu for en del låne korn, som af hans formand var annammet, og hvis i jorden/ da han den antog/ var sået, begærer det efterladt såfremt han ikke skal geråde i armod.

Anders Jensen i Gamst andrager hans store armod som uformodentlig vanlykke har forårsaget, og særdeles dette år han har miste t2 bæster, som af den langværende kørsel ved transportens befordring blev ganske fordærvet og siden omkommet, der foruden fradød 3 fæhøveder hvorover hans avling og næring er forsvækket, er forhen forstrakt 9 sletdlr. af kassen, tvivler at være mere tillagt som han ikke skal have fået, begærer hjælp.

Sognefogden i Anst by begærer at må blive hans sognefogderi kvit, og en anden i hans sted

anordnes, eller og noget vist for hans besværing og umage tillægges, erbyder sig at vil gøre ægt og arbejd lige ved hans naboer.

Corporal Morten Schust? foredrager at have sået til halvt med en del forarmede rytterbønder i hvis jorder ellers havde ligget udyrkede noget havre, og særdeles med Michel Madsen i Anst, som nu af regimentskriveren er gjort forbud på, af ham at må indavles, hvorfor han begærer at må bevilges den halve part, efterdi han dem i såtiden har conserveret.

Vamdrup sogn, V. Vamdrup og Haderup bymænd tilkendegiver deres store armod, som er forårsaget først ildebrand, dernæst ulykkelig tilfælde på kvæg og bæster, med misvækst i næst forbigangne åringer, så de ikke engang har avlet så meget som sædekornet, kan ikke uden hjælp eller afslag på hartk. subsistere. Ø. Vamdrup bymænd besværer sig ilige måde som V. Vamdrup bymænd.

Rasmus F ædersen i V. Vamdrup andrager hans armelig tilstand og begærer hjælp. Regimentkvartermester Bernhardt Albrecht foregiver at have antaget Vamdrupgaard for 2 år siden med den condition, at han dertil måtte nyde hjælp og forstrækning samt æde og sædekorn, som han har taget af magasinet.

Slaugs herred, Gyde Jørgensen og Christen Gydesen begge udi Slaugs tilkendegiver at deres hedemark er af torden i forleden afbrændt og noget af kornet fordærvet, og end der foruden befrygtes derefter at skal blive en sandflugt. Har kun to gamle bæster er for dem to af ulykke omkommen, begærer et plovbæst igen til hjælp.

Jens Pedersen i Vorbasse beklager sig over at hans bæster er ham fradød og 8 nød bortdøde for ham ringere end år og dag, begærer' hjælp og forstrækning.

Føvling sogn, Hollerskov, Mads Jessen foredrager at have ved forbigåede engelske transport mistet sin bedste hest, begærer et plovbæst til hjælp igen.

Skanderup sogn, fra Peder Møller i Drabæks mølle som har antaget for en tid lang siden en øde gård i Lunderskov, og til dets brug var belovet tømmer af hans kongl. majs. skove, hvoraf han endnu har fået uden til 8 fag hus, begærer hjælp af tømmer med det samme.

Skanderup sogn, Nagbøl, Jep Buck beklager sig at han på regimentskriver Barchmands vegne var overværendes med herredsfogeden Peter Niemand i Egholdt i Mogens Rasmussens stervbo til skifte og deling, og som hans brodersøn Rasmus Andersen var umyndig, og hans arvelod var der i boet, da haver Peter Niemand forordnet Jens Andersen Vraa og Jens Sørensen i Uhre, at skulle være hans formyndere, som hans dom og dele udviser, og efter tilbud ej det ville annamme. Da har Peter Niemand bekendt for etatsråd og amtmand på Koldinghus under hans egen hånd, at han tog drengen og en del af hans gods tils sig, det andet blev i boet, og nu er han citeret af Bertel Pedersen, og derover er tildømt tillige med herredsfogeden Peter Niernand at de skulle indskaffe drenges arvelod i boet inden tre uger med videre, hvorover den fattige mand sker stor uret, forventer at de høje herrer at han bliver hjulpet og fri for deres tiltale.

Vejrum sogn, Peder Andersen i Kvistgaard begærer at må få Øster Marup i fæste, så som det ligger ham belejligt at bruge til hans eget, og vil han bygge et hus derpå til rytteren, dersom den må forundes ham foruden fæste såsom den er øde, står i matr. for l0 skp.Svar. Dersom han præsterer dette, hvortil regimensskriveren har at se, må ham gården forundes uden fæste.

Gudum sogn, Åsbjerg, Morten Olufsen fradøde, om hans svoger Mads Mikkelsen må få fæste-brev derpå, som ham over skiftet blev tilsagt og nu har enkens opladelse..Svar. Må nyde dette for tre daler i fæste.

Bølling herred, Stavning sogn, Boeld Lasdatter i Bousegaard sig beklager at sin gårdmark er slem og 28 ager som af sandflugt er fordærvet og ej med korn kan tilsåes og næppe kan få så meget byg som hun såede, så hun ikke kan holde husenes bygning ved magt og give afgiften, begærer derfor at måtte hjælpes enten med afslag på hartkorn eller i anden måde om hun skal blive ved stedet.

Visitereren Hans Brümand i Myrtue andrager at have antaget en øde bondegård Myrtue for

fire år siden, og nu opbygget, men besværer sig, ikke at kan avle så meget hø som hans indkvarterede næste kan forplejes med, og har ingen havresæd, bebærer at måtte for indkvarterne befries og til kassen at svares henlægges etc.

Præsten i Ansager besværer sig over at have antaget 1685 en halv ødegård i Kvie by med frihed men ingen nydt.

Anne Sofie besværer sig at have indgiftet hendes datter på en halv ryttergård udi Skast herred i Starup til en enkesøn Niels Mikkelsen, og han samme sted ikke har i fæste, som hans moder dog halvparten for ham opladt har, begærer at han må få det i fæste, eller og nyde den medgift som hun hendes datter gjort haver nemlig to køer og en seng.

Billum Tarp, Hans Jensen sig beklager at hans mark er ufrugtbar, og har mistet på et års tid 8 bæster og 9 nød af ulykkelig hændelse, han begærer hjælp til bæster og andet.

Billum sogn, Søren Bøjesen i Kjelst bæklager sig det han ved ulykkelig hændelse har mistet i dette år tre bæster, fire stude og 9 nød, begærer hjælp eftersom han er gerådet i stor armod.

Kvong sogn, Jens Jensen i Kvorup beklager sig at have mistet udi den engelske transport et bæst, er begærende ham nogen hjælp til et plovbæst.

Brørup sogn, Jens Mikkelsen i Gerndrup beklager sig at have antaget en gård, som Søren Christensen sidst påboede og fradøde i største armod, og ham er lovet af Barchrnand behjælpning at nyde et plovbæst og noget sædekorh, begærer hjælp at må få det hvis ham er tilsagt og han må blive meddelt hans fæstebrev.

Ansager sogn, Laurids Christensen Skovlund andrager at være forundt og tilsagt en 1/4 part fast øde gård i Skovlund, som Otte Christensen påboede og fradøde, med kondition i denne session at nyde dertil nogen hjælp såvel som i fæste, følgende forskrivning og optegnelse på hvis ved strakt er efter mandens død, begærer hjælp og fæstebrev.

Ovtrup sogn, Rasmus Jensen i Torbøl beklager sig at have antaget i fæste en 4.part ødegård, som Gravers Nissen for armods skyld fra gik, og har intet bekommet til gårdens fortsættelse uden 10 sltdlr. til et bæst, og som alt sæden var øde til gården og har svaret rytteren sin forplejning deraf, beder derfor at måtte bekomme gården i fæste efter som han har bekostet en stor del på gårdens reperation.

Brøndum sogn, Svend Andersen i Fordumlund beklager at have antaget en halv ødegård hvor ingen bygning befandtes, og af ulykkelig våde har mistet hans plovbæster og køer, i lige måde mistet i den engelske transport to heste, hvorover han er ganske i armod, beder ham hjælp må forundes.

Hans Christensen i Bandsbøl beklager sig det han ved ulykkelig hændelse har mistet sine bæster, hvorover han er i armod, beder ham hjælp må forundes, om han skal blive ved stedet,

Billum sogn, Niels Nielsen Torp beklager sig at ham er fradød af hans kreter 9 s. til hobe, og i den engelske transport mistet sin vogn med tilbehørig tøj, hvorover han er ganske forarmet, beder ham hjælp må forundes, såfremt han skal blive ved stedet.

Jens Jensen i Billumgaard beklager sig at er kommet i armod og kan ikke holde gården ved magt, har derfor afstået til sin søn den halve part, er begærende han den i fæstemål må forundes.

Varde d. 6.aug. 1690.--;f.

4. marts 1691. Session.

V. Horne herred, Janderup sogn, Hans Sørensen i Hillerslev har nylig mistet 2 fækreter og l bæst, kan ikkke drive sin avling uden hjælp til l bæst. Bevilget. ..

Poul Andersen i Nørre Hebo siger at være forarmet og kan ikke svare til rytteren i Outrup sogn i henseende han over sin evne er ansat, har og ej bekommet nogen hjælp uden 6 skp. byg, begærer såvel hjælp at holde rytteren med, så og at han ej skulle henføre så lang en vej 1.1/2 mil med hvis han til rytteren give skulle. Svar. Han går og betler, kan intet gives, rytterens forplejning gives af kassen. Bachen Jensen i Bandsbjerg andrager at være kommet i armod, at han tid efter anden har mistet heste og kreter og haft stor misvækst, beder om hjælp

til l plovbæst og en ko og l td. sædekorn. Bevilges l hest og l ko.

Billum sogn og by, Poul Christensen, Dynes Jepsen og Niels Hansen klager over deres meget armelig tilstand i henseende deres jord er så slet, derfor fået ikke uden ringe korn og hø, tilmed haft stor misvækst, og kunne i gode åringer ikke avle halvdelen af så meget som til deres og rytterens nødtørft behøvedes, har hverken æde eller sædekorn. Svar, disse betler og vides ikke hvorved de kunne hjælpes, thi med en ringe del er de ikke tjent, men Niels Hansen bevilges 1 hest og l ko, Dynes Jepsen l ko, Poul Christensen l ko, rytteren betales af kassen.

Hans Nielsen melder at årsagen til hans armod er misvækst i 7 år. Hjælpes med 1 ko, samt penge til korn til rytteren. Niels Nielsen har slet avling og misvækst, begærer 1 plovbæst og 1 ko og hjælp til at holde rytteren med. Bevilges l ko.

Tarp, Jens Madsen klager over misvækst og tabet af 2 heste og en del andet kreter. Bevilges 1 hest. Hans Jensens armod kommer af at han har mistet 7 heste og 4 køer. Svar Såsom berettes at denne mand ikke kan blive ved gården, så omhører regimentskriveren sig om en dygtig karl til at bekomme, imidlertid og så længe betales rytteren af kassen, og Hans Jensen hjælpes med en hest.

Anders Sørensen klager at have mistet en hest til Michaeli. Bevilges en hest.

Jens Pedersen klager over stor misvækst og mistet nogle af sine kreter. Bevilges en hest og korn til rytteren. Niels Nielsen klager at han forleden sommer mistede en ko. Bevilges en hest. Kjelst. Christen Jensen klager at være forarmet formedelst misvækst og kreters misteIse. bevilges en ko.

Hans Sørensen klager at han formedelst hans jord er ond, og at han i disse åringer har mistet heste og køer, ,og haft misvækst. Bevilges et bæst og korn til rytteren. Søren Sørensen klager at være så arm at han intet haver hverken til sig selv eller rytteren. Bevilges et bæst og korn til rytteren.

Peder Christensen siger at være blevet arm formedelst stor misvækst og mistet heste og kreter. Bevilges en ko. Niels Lauridsens jord er meget slet og har hverken æde eller sædekorn. Bevilges 1 bæst. Søren Boysen siger at have fået stor skade på heste og kreter og mistet 3 heste og 4 stude. Svar. Kan nogenledes hjælpe sig selv.

Ovtrup sogn, Rottarp, Christen Christensen melder at han gården med enke og 2 små børn har antaget, og nu i 2 åringer mistet 5 bæster og 2 køer og kommet i armod, begærer hjælp hvorved han rytteren og gården kunne vedlige holde. Bevilges 1 ko og l bæst. Debel, Peder Sørensen siger at være ganske forarmet og har mistet sine bæster. Bevilges l hest og l ko. Dejrup, Niels Terchelsen klager på 3 års tid at have mistet 3 bæster, og har haft stor misvækst. Bevilges 1 bæst.

Henne sogn, Hennebjerg, Maren sal. Laurs Bachensens har lidt stor skade på hendes kreter og bæster, og derfor kommet i armod. Bevilges 1 hest og l ko. Christen Jensen klager at have mistet 2 bæster. Bevilges l plovbæst.

Hovstrup, Jens Pedersen ansøger om en hest, Maren sal. Christen Pedersens til en ko, Jens Christensen til (måske hed han Hans) en ko. Dette bevilges til alle. Klinting, Jørgen Jensen andrager at en del af hans jorder er fordærvet af sandknog, så det snart hverken kan bære korn eller foder, har og haft misvækst med anden skade, . Bevilges en hest. Michel Christensen Bjerg andrager at hans jord er moxen fordærvet af sommerens hede og brønde, og haft stor misvækst. Bevilges en ko. Christen Nielsen beklager sig på samme måde. Bevilges en ko. Christen Nielsen Karlsen på samme måde. bevilges en ko, og rytteren betales af kassen.

Lønne sogn, Maren Jenskone, klager over forhøjelsen i ny matr. er sat lige højt som broderen der har 2/3 part af gården og står for 2500 og hun for 1/3 for 2000, og ønsker at bytte med denne broder om det kan ske. Bevilges.

Skast herred, Brøndum sogn, .Brøndumdam, Joen Christensen beklager sig over stor misvækst, og frafald af kvæg og bæster. Bevilges en hest. Forumlund, Svend Andersen og Jens Nissen klager over deres armod formedelst den store frafald på heste og bæster for kort

tid siden og misvækst, behøver hjælp. Bevilges Svend l hest og Jens en hest.

Guldager sogn, Sædding by, Jens Madsen har nylig mistet 2 heste og 1 ko. Bevilges et plovbæst.

Iver Iversen har mistet 1 hest og 1 ko. Bevilges en hest og l ko. Såsom Christen Lassen er intet skyldig af lån eller forstrækning, og han erbyder sig ikke alene at betale alt hvis Søren Hansen til kassen skyldig er, men endog vil give Søren Hansen og hans hustru husly så længe de lever, så nyder Christen Lassen stedet i fæste for 1/2 daler, og de gamle fra stedet at være forlenede. Fæstebrevet udstedes regimentskriveren når begæres.

Skasts herred, Starup sogn, Nør Starup by, Søren Christensen beklager sig ved en smitsom syge at have mistet 3 bæster på et års tid. Bevilges et bæst. Vest Terp, Peder Nielsen har ved transporten mistet en hest, er geråden i armod. Bevilges et bæst.

Gørding-Mallt herred, Læborg sogn, Drostrup, Mads Knudsen beklager at hans bæster blev fordærvet ved transporten, og den ene døde, har og mistet to køer. Bevilges l bæst.

Føvling sogn, Hollerskov, Mads Jensen har ved transporten mistet sin bedste hest og er hans tilstand så slet at han må hjælpes. Bevilges et plovbæst. Peder Eskesen i Tvil? beklager sig at være forarmet. Bevilges et plovbæst.

Fåborg sogn, Svend Jensen i Agerbæk er ganske forarmet, har mistet bæster. Bevilges et bæst.

Eske Hansen i Debel har mistet sine kreter.

Kvong sogn, og by, Hans Ejsen klager formedelst den store misvækst at være kommet til agters. Vil hjælpes med en ko. Åsted, Thomas Lassen klager som forrige og har mistet en hest. Bevilges 1 hest. Hallum, Jes Poulsen klager at være så forarmet ikke at kunne formå sig noget tømmer til sine brøstfældige huses reparation at kunne tilkøbe. Vil hjælpes med 3 sltdlr. Niels Christensen klager at være forarmet. Bevilges 1 ko.

Kalvslund herred, Hjortlund sogn og by, Anders Laursen andrager at have stor misvækst. Bevilges et plovbæst. Jørgen Jensens enke har lidt stor skade af misvækst. Bevilges et bæst. Hjortvad, Laurids Sørensen andrager at han har mistet sine bæster siden den engelske transport, da de her blev fordærvet. Bevilges et bæst.

Ø. Vedsted, Niels Pedersen beklager at der er styrtet 2 af hans bæster. Bevilges 1 plovbæst.

Gørding-Malt herred, Jernved sogn, Gredsted, Michel Jensen har mistet 2 bæster. Bevilges et plovbæst. Anders Sørensen beklager han ikke kan få sin avling fortsat om han ikke kan bekomme af de gunstige herrer et plovbæst. Er bevilget.

Enevold Mortensen andrager hans armod så som han er plovlam og ikke kan få sin avling drevet, og om stedet skal blive ved magt vil han hjælpes med 1 plovbæst. Er bevilget. Anders Svendsen andrager hans armod, at han ved den engelske transport har forkørt tvende bæster så de ikke har været i drift siden, og tillige haft misvækst. Bevilges et bæst. Hans Christensen har forleden år mistet 2 bæster ved smitsom sygdom. Bevilges l bæst.

Plovstrup, Hans Nissen klager over ny rnatr. og over misvækst. Bevilges l bæst. Lund, Søren Clausen andrager han ikke kan få vårsæden i jorden, med mindre han hjælpes noget til 1 plovbæst. Bevilges 4 sletdlr. Skølvad, Anders Pedersen at han sine bedste heste er fradøde. Bevilges 1 bæst.

Jerne sogn, Novrup, Enevold Enevoldsen har i sin store armod hverken æde eller sædekorn, hans bæster og kvæg er ham fradød.

Bendix Crambech ibid. har lidt stor skade på sine bæster og er plovlam. Bevilges 1 bæst. Gammelby, Peder Jacobsen andrager at han hverken har æde eller sædekorn, og livskade på sine bæster. Bevilges et bæst. Michel Andersen har stor armod og hverken æde eller sædekorn og lidt skade på sine bæster. Bevilges l bæst. Jerne by, Peder Anchersen har lidt stor skade på sit kvæg. Bevilges en ko. Hans Frandsen ibid. som ovenstående. Bevilges en ko.

Årre sogn og by, Claus Hansen andrager hans store nød, at hans bæster og kvæg er ham fradød, og forleden rejste sig en stor Guds vejr og har nedslaget halve husene, hvis ringe midler jeg havde lod jeg reparere for på gården. Bevilges l bæst. Gunderup, Niels Nielsen

andrager han har i 3 år mistet 5 køer og andet kvæg. Bevilges 5 sletdlr. Las Knudsen i Jerne by andrager hvorledes hans bæster er ham fradøde af en slem smitte som kaldes siufue?, og samme smitte er hans bæster påkommen af hans rytters hest, som med hans sognemænd vil bevise. Bevilges et bæst.

Sessionen i Varde 5/3 1691.

4/3 1691 session i Varde:

Anst herrd, Skanderup sogn, Laurs Normand i Geldballe klager at have antaget Knud Huolbols gård ibid. som var fast øde og forfalden, og på stedet fandtes hverken at æde eller så, og ingen bæster eller kreter uden en gl. ko og en gl, hest, kan ikke nu fortsætte sin avlings brug. Bevilges en hest. Peder Madsen ibid. klager over sin armod og bæster og kvægs frafald. Bevilges l bæst. Lauge Michelsen ibid. klager at ham er frastjålen 2 bæster, og en af ulvene bidt ihjel, er derfor gerådet i armod. Bevilges l bæst. Søren Jessen ibid. er kommet i armod da hans kvæg og bæster er ham frafalden, og den store misvækst som har været i nogle år. Bevilges 1 plovbæst. Peder Nielsen i Skanderup andrager hvorledes nogle tyvagtige mennesker har stjålet hans bæster. Bevilges l bæst.

Mads Pedersen af Lejrskov sogn i Egholt klager at være i armod formedelst kvæg og bæster er ham fradød. Bevilges l bæst. Anders Hansen i Gesten sogn og by andrager hvorledes for kort tid siden ved ulykkelig ildebrand blev afbrændt et hus på en halvgård som han har i fæste, og på bemeldte afbrændte sted logerede hans rytter, så alt hvis fodring og bohave som var, blev opbrændt. Bevilges til 3 fag 3 sletdlr.

Christen Christensen i Bække sogn i Kragelund klager at ham er fradød l bæst. Bevilges et bæst.

Iver Maltesen ibid. klager at hans kvæg og bæster er ham fradød, og for nogle år siden lidt skade af ildebrand. Bevilges en bæst. Laurs Poulsen ibid. andrager sin store armod at ham er fradød 7 kreter. Bevilges 4 sletdlr.

Søren Pedersen i Lunderskov er fradød en af hans bedste heste. Bevilges 4 sletdlr.

Lejrskov sogn, Rasmus Nielsen i Højrup klager hans store nød at ham er fradød 2 bæster og 2 køer, og et bæst ihjelbidt af ulvene. Bevilges 5 sletdlr. Niels Pedersen ibid. andrager sin store armod at hans bæster og kvæg er ham fradød og ved den transport til England blev hans bæster ganske fordærvede og udygtige, så han ikke kan holde sin påboende gård vedlige. Bevilges 4 sletdlr. Jens Pedersen i Vrå klager at ham er frastjålet 2 af hans bedste plovbæster. Bevilges et bæst. Oster Madsen ibid. andrager hans store armod at hans bæster og kvæg er ham fradøde, og på rejsen med transporten til England blev hans bæster ganske fordærvede, og avlingen forsømt. Bevilges et bæst. Maren sal. Niels Andersens i Egholdt klager over den store misvækst. Rasmus Hansen i Hvolbøl andrager at for nogle år siden har lidt stor skade af ildebrand på hans gård, og al hans bohave er blevet forbrændt, så derover er gerådet i armod. Bevilges 5 sletdlr.

Slaugs herred, Vorbasse sogn, Nebel, Mads Pedersen, Peder Andersen, Niels Juncher, Christen Jensen, Jens Hansen samt Niels Jensen højligen andrager deres armelige tilstand at deres marker med sandflugt betagen, og en del ganske afbrændt, så de har ingen fædrift til deres kvæg. Peder Andersen har mistet både bæster og kreter, har ikke et levende kvæg. Laurids Hansen som ovenstående. Niels Jensen og Peder Pedersen som ovenstående. Jens Pedersen i Vorbasse klager at have mistet 8 nød, og over den store misvækst. Bevilges et bæst. Niels Paaskesen andrager at ham er fradød l stud, 2 køer og 2 heste. Bevilges 3 sltdlr. Ilige måde klager Søren Villumsen ibid. at have mistet et bæst og l kvie, og har nyligen antaget stedet. Gyde Jørgensen og Christen Gydesen i Slaug er fradøde 2 bæster og l kvie. Bevilges l bæst. Mads Kierd i Bække andrager sin arelig tilstand at have mistet 2 bæster forleden år i hans rugsæd, som blev af ulvene ihjelbidt. Bevilges 2 sletdlr. og rytteren forplejes af kassen.

Anst sogn, Christen Iversen beklager sig i denne vinter at være tilslagen en uformodentlig

skade på sine bæster af den slemme smitsomme skab, hvoraf en nylig er død og de andre fordærvet. Bevilges et bæst. Michel Madsen ibid. har mistet forleden år 2 heste og 6 nød. Bevilges et bæst.

Søren Krage ibid. klager sig det sine bæster på den engelske transport blev fordærvet, og derover mistet tvende. Bevilges et bæst. Hans Pedersen Vrå beklager sig på samme måde. Bevilges et bæst. Gamst, Anders Jensen andrager sin store armod. Bevilges et plovbæst. Jep Thomsen Knurborre som ovenstående. Bevilges et plovbæst. Hans Christensens enke, nu Jørgen Sørensen andrager næsten et øde sted at have antaget, og derpå opsat nogen bygning, så og ved ulykkelig tilfald mistet en hest. Bevilges 4 sletdlr. Anders Andersen ibid. har lidt stor skade på sit kvæg. Bevilges en ko. Nis Garp i Noes beklager sig angående sin gårds brøstfældighed, og begærer hjælp til bygning til 8 fag salshus. Bevilges 6 sletdlr. Gesinge, Søren Lassen har mistet 2 bæster. Bevilges l bæst. Jens Madsens enke ibid. angiver hendes gårds brøstfældighed og beder om hjælp til 8 fag hus. Bevilges til 6 fag hus.

Vamdrup sogn, V.Vamdrup, Christen Hansen har mistet 2 bæster. Hans Christensen som foranstående. Erich Hansen er ganske forarmet. Peder Rasmussen er på tre års tid frastjålet 3 heste, og har nu ej uden 2 gl. Bevilges l bæst. Jacob Jessen har lidt stor skade på sit kvæg og tilforn fået l ko. Bevilges 5 sltdlr. Jep Nielsen har ringe tilstand og kun 2 bæster. Bevilges 1 bæst.

Jens Jensen som forrige. Bevilges et bæst. Niels Christensen i Hafdrup beklager det sin gård og ganske at være forskyldt, og derover er kommet i armod. Bevilges et bæst. Hans Pedersen i Bøstrup har mistet 2 bæster den ene ihjelbidt af ulve. Bevilges 1 hest og l ko. Ø.Vamdrup, Peder Erichsen beklager sig at bo på et hus, som skal være forskyldt, og har derforuden en 1/4 part gård, i sin store armod beder han om hjælp. Svar. Såfremt den bonde vil stræbe og yde, skal hen blive ved gården, ellers må en anden dertil. Peder Bennedsen beklager sig at have lidt stor skade på sine bæster og det han havde bekommet er død. Bevilges et plovbæst. Ander Sørensen Lerche beklager sin store armod. Bevilges l bæst. Knud Christensen har lidt stor skade på kvæg og bæster. Bevilges 1 bæst.

Gesten sogn og by., Gregers Pedersen er arm og har kun en ko. Bevilges en ko. Jacob Andersen andrager det han både ved den engelske transport og i anden måde lidt stor skade på bæster og af sit kvæg er fradød. Bevilget en ko. Peder Pedersen er arm og har mistet 2 bæster. Bevilges 5 sletdlr. Gregers Sørensen i Revsinghoved er arm og har mistet 2 bæster. Bevilges l bæst. Knud Thøgersen ibid. er kommet til agters da han har mistet 3 heste. Bevilges1 bæst. Knud Hansen i Ravnholt har mistet, både af ulvebid og anden ulykkelig tilfald 2 heste og 2 køer. Bevilges l bæst og l ko. Datum sessionen i Varde 5/3 1691.

Rigtig opskrift og fortegnelse på hvor meget af det i jordebogen anførte øde kassegods under Riberhus amt beliggende fra Philippi Jacobi 1690 til årsdagen igen 1691 er bortlejet, og hvad deraf tillige er oppebåret:

Gørding-Malt herred, Brørup sogn, Gerndrup, en øde gård Rasmus Borkensen påboede bortlejet til Christen Nielsens enke ibid. for 4 rd.

Skast herred, Starup sogn, Skovende, den halve gård Peder Jensen tilforn har påboet, bortlejet til Thomas Mortensen i Fåborg for 4 rd.

Guldager sogn, den øde gårds enge i Fovrfeld, hvilken Jørgen Jensen forhen har beboet, bekommet til leje af Christen Pedersen i Elsborg for 4 rd.

Brøndum sogn, Gesing, den halve øde gård Jens Christensen tilforn har påboet, dens enge er bortlejet til Hans Gregersen i Gesing for l rd. 2 mk.

Vester Horne herred, Lydum sogn, den øde gård i Lydumhede Søren Hansen sidst påboede bortlejet til Michel Thomsen ibid. for 4 rd.

Følger nu det øde og ubortlejede:

Gørding-Malt herred, Brørup sogn, Gerndrup, Rasmus Sørensens øde gård.

Skast herred, Øse sogn og by, fra Jep.Christensens halve øde gård er udført kassegodset l skp. hartk. som ej er udlejet.

Lychegård i Jerne sogn, denne gård har borgm. Christopher Castensen i Ribe fæstet den 4 marts 1691 med l års frihed.

Næsbjerg sogn og by, Christen Pedersens halve ødegård.

Nebel sogn, Bolkærgaard.

Lydum sogn, Lydumhede, Niels Christensens øde gård.

Øde gods i Lundenæs og Bøvling amt:

Nørre Horne herred, Ølgod sogn, en øde bolig Mads Christensen sidst påboede, bortlejet til Ole Jepsen i Østbæk for 5 rd. 2 mk.

Hammerum herred, Snejbjerg sogn og by, en 1/2 ødegård Peder Christensen sidst påboede og Jens Michelsen ibid. i leje årlig forundt for 4 rd.

Hjerm herred, Navr sogn, en ødegård i Overlund som Mads Povlsen ibid. i leje er forundt for l rd.

En øde bol Stabildal kaldet, lejet til Navr Kærgaards mænd for 4 rd. En ødegård i Falsig bortlejet til 3 mænd ibid. for l rd.

Skodborg herred, Humlum sogn, Brejnholt, en gård bortlejet til major Grubbe for 2 rd. 2 mk.

Følger nu, hvis endnu er ubortlejet:

Hammerum herred, Snejbjerg sogn og by, Elle Thomisdatters øde bolig.

Rind sogn og by, Anders Christensens 1/2 øde gård.

Hjerm herred, Navr sogn, Zidsel Villadsdatters øde bol.

Skodborg herred, Gudum sogn, halvparten af Borre øde. Fiskbæk, Ole Mogensen sidst påboede.

1/5 1690-1/5 l691:

1690 den 7. aug. er Niels Nielsen Degn i Aal forundt Bertel Pedersens forhen iboende gård i Borre til fæste, som han formedelst armod måtte forlade, og bevilges til 8 fag hus 8 sletdlr. samt til 2 bæster 16 rd.

Lønne sogn, Lønne hede, 1691. d. 4 marts er Peder Pedersen af Lønne ved indfæstning af Gregers Sørensens forhen iboende bolig, forundt til en tylt træ l rd. 2 mk. 169l ditto dato er Peder Hansen i Nebel sogn og by forundt fæstefri Niels Pedersens afdøde sjetteparts gård ibid. med de gamle restancers eftergivelse og nyde derforuden ved gården l plovbæst og noget sædekorn 2 td. byg.

Dito dato har Eske Pedersen af Dyreby i Henne sogn afstået til sin søn Poul Eskesen sin iboende 1/4 parts gård, som ham er forundt for indfæstning 3 mk.

Gørding-Malt herred, dito dato er Mourits Pedersens fradøde gård i Tobøl i Føvling sogn / hvilken en af hans sønnesønner Christen Christensen en 2 års tid uden indfæstning havde besukket og forhutlet/ forundt Mads Pedersen af Mejlby på den caution at al den gamle restance ham efterlades, og nyde hvis ved stedet findes tillige med sæden i marken uden indfæstning.

Koldinghus amt, Anst herred, 1690 d. 20. maj er Niels Hansen den gård i fæste foundt i Skanderup, som borgmester Rudolph Faust tilforn i fæste havde, for indfæstning 2 rd.

1691 d. 7. aug. er Morten Schuster bevilget Michel Madsens halve gård i Anst for indfæstning l rd. 2 mk. 1691 d. 4. marts er Anders Laursens formedelst store armod forladte gård i Vamdrup sogn, Søgaard kaldet, forundt Michel Basse, som halvparten af samme gård har i brug, for indfæstning fri, på den condition at nyde l plovbæst, og restancerne til dato eftergivne.

Hammerum herred, 1690 d. 29. nov. er Niels Pedersen Hansted overtalt at antage Søren Jensens fradømte gård i Store Isen i Ikast sogn, med de conditioner at nyde l plovbæst og l ko, l td. byg til sædekorn, og et års frihed fra 28.aug.1690, og der foruden beholde den ringe

rugsæd og fodring som ved stedet findes, samt for indfæstning fri.

Skodborg herred 1690, d. 6. aug. er Morten Olesens sidst påboede og fradøde gård i Åsbjerg i Gudum sogn forundt Mads Michelsen af Asp for indfæstning 2 rd. og der foruden svare restancen som er l td. rug, 1 td. byg og 3 td. havre.

1691 d. 4. marts er Christen Cristensen af Broksgaard forundt Las Thomsens halvpartsgård af samme gård, som han for armod, alderdom og svagheds skyld forlader, med condition at nyde et års frihed, og til bygningstømmer 2 rd. og for indfæstning fri.

Vandfuld herred, dito dato, er Jens Pedersen i Lomborg forundt den 4.pars gård i Store Strande i Vandborg sogn, som Peder Pedersen sidst iboede, og for armods skyld forlod, og som gården var mesten øde, blev ham bevilget til dens reparation 8 rd. og 10 alen træ, samt fri for indfæstning.

Bølling herred, dito dato, er den halve øde Bovsøgaard i Stavning sogn som Jens Madsen for armod og svagheds skyld forlod, Jacob Villadsen forundt fri for indfæstnmng med vilkår at nyde et års frihed og l plovbæst, l ko, samt til 6 fag hus 4 rd. item til vårsæd 3 td. byg og 3 td. havre.

Nørre Horne herred dito dato blev Povl Pedersen i Tarm i Egvad sogn forundt en øde, af Povl Ebbesen sidst båboet og for armod forladt ryttergård ibid. som står for 5 td. 3 fjk., på den condition at han til vinter må nyde den for 3 td. hartk. og det øvrige af kassen svares, såvel for indfæstning fri. Ribe 16/4 1691.

5.marts 1691:

Sorn jeg har søgt Oluf Erichsen møller i Gudum clostermølle, til Skodborg herredsting for hans resterende udgift til kassen, som han ikke har villet betale, og dom over ham er forhvervet, og talte jeg i rette på ham og formente, at han burde og pligtig var at betale hans resterende udgift til kassen inden 15 dage, og som han det ikke udi rette tid har betalt, da hans fæste at være forbrudt efter loven. Og mødte møllerens hustru på tinget og frembød nogle penge, hvilke jeg lod deponere i retten indtil videre, da dommeren fornam dette, at hun frembød penge syntes han ikke anderledes at kunne dømme, end at mølleren skulle betale hans med resterende afgift skadesløs inden 15 dage, mens ej at kunne kende ham fra hans fæste. Siden har de ladet mig beskikke, om jeg ikke pengene ville annamme og dem derfor kvittere, som af beskikkelsen videre kan ses. Vil derfor ydmygst bespørge hvorledes dermed skal forholdes, om jeg bemeldte dom til landsting skal lade indcitere, såsom fogden ej dømte ham på hans fæste, eller og jeg skal annamme pengene, om de bliver fyldest betalt, så og om det da derved skal forblive, eller og jeg sagen videre skal forfølge, hvorom jeg de høje herrers ordre vil ervarte. Svar. Mølleren betaler straks til regimentskriveren såvel de resterende 63 rd. 4 mk. 15 1/3 sk. som og fecutanterne? deres exeqverpenge efter hans kongl. maj. allernådigste udgangne forordning. Mens som sådant en, temmelig del skal opløbe, så er det her udi sessionen modereret, at på det han ikke skulle have sig noget at besvære, at han ikkun skulle give for al exeqvergebyr 8 rdl. og dermed bebo møllen så længe han sin årlige genant rigtig og i rette tid betaler.

Thomas Jørgensen i Åstrup sogn og by bor på en 3/4 part gård, sidder og forhutler der, får intet avlet, høet står på engen, noget får han kørt hjem men ej nok til at give sig kvæg, tilmed har han i disse dage gjort købmand af sig og solgt begge hans bæster og har nu ingen heste at drive avlingen med. Bedst om han sattes fra stedet. Svar. Han sættes fra stedet og en dygtig karl findes som gården kunne antage .

Mikkel Nielsens enke i Starup sogn og by sidder på samme måde. Hun sættes fra gården og der er fundet en dygtig karl til at antage den.

Laurits Anthonisen i Fovrfeld har antaget en 1/7 part gård der samme sted den 19. aug. 1685 med fire års frihed, og imidlertid på stedet sat god forsvarlig bygning, dog i hans frihedsår måtte han tage imod en rytter i 5 mdr. uden betaling. Bevilges ham 5 sletdlr.

Riberhus amt, Nebel sogn, 1/6 part gård i Nebel by ansat i ny matr. for 1-6-1-1/2 som Niels

Pedersen før jul fradøde, og efterlod sig ganske intet af nogen slags undtagen en ko, som tilhører hans majestæt, hvortil Peder Hansen som lige meget af samme gård forhen i fæste har, sig indfunden at vil den antage som hertil findes god nok. Dette bevilges.

Jens Nielsen i Nebel by en gård 2-3-1-2 1/2, som han ej for alderdom længere kan fortsætte, men vil det oplade til hans svoger Peder Sørensen, rytter under ritmester Kleins kompani, som dog har været ved stedet en otte års tid, det forbedret og drevet, deraf svaret og kontribueret så som de gamle har været aflagt, om det han gunstigst må forundes. Svar. Så snart general mønstring holdes, vil obersten sig herudi resolvere.

Henne sogn, Eske Pedersen i Dyreby viloplade og afstå for hans søn Poul Eskesen den 1/4 parts gård om det gunstigst må tillades. Bevilges.

Lønne sogn, en part bolig gl. Søren Præst bebor, ansat i ny matr. for 0-4-3-l og nu ej for høj alderdom kan blive ved med, har opladt det til hans søn Peder Sørensen, som og er en rytterbonde og dertil findes dygtig nok. Clernend Madsens enke ibid. boede på en bolig ansat i. ny matr. 0-4-2-l, er ved døden afgangen, efterlod sig aldeles intet uden en gl. ko.

Vilslev sogn, Peder Thomsen i Jedsted vil oplade og afstå sin påboende gård ansat ny matr 3511, for Therchel Villadsen, som skal have hans datter, såsom han den ej selv længere kan fortsætte formedelst hans alderdom og nu tilfaldende svaghed, om det ham gunstigst måtte forundes. Bevilges.

Fåborg sogn, Thomas Mortensen i Fåborg by viloplade sin påboende bol og en 1/4parts gård ansat i ny matr. 5110 for Peder Pedersen barnfødt i Lind sogn (Lindknud?) i Hovborg, som skal have hans datter, såsom han den selv ej længere for høj alderdom kan fortsætte og som stedet er så højt forsat i landmålingen, formente han den foruden nogen indfæstning må forundes, dette bevilges.

Holsted sogn, Christen Hansen i Holsted by,vil oplade sin påboende 1/2 gård ansat i ny matr. for 1611, til sin søn Godske Christensen formedelst hans høje alderdom, og tilfaldende svaghed, om den ham forundes uden indfæstning, såsom husene for nogle år siden afbrændte, og dem ganske igen opbygte, såvel som for stedets ringhed. Bevilges.

Brørup sogn, Christen Nielsen i Gerndrup 1 gård, døde forleden sommer, hvorpå enken Berete Jepsdatter endnu sidder, og den ej kan fortsætte, hvortil jeg har overtalt Hans Pedersen ibid. den at skal antage, og ægte enken, såsom han har godt rygte om duelighed og flittighed, og dertil findes dygtig, dog på den måde, at såsom der findes 2 gl. aftægtsfolk, som har nydt i sal. Christen Nielsens tid årlig 20 skp. rug, 20 skp. byg, l ko,10 får på foder og græsning, og nødtørftig ildning, hvilket har sat ham tilbage, at han derpå måtte nyde nogen afslag, således at han kunne blive ved magt, og som husene er ganske forfaldne, og sæden noget forsukket, det og uden nogen ind-fæstning. Svar. De gamles aftægt er skal indtil videre ikke være mere end årlig 10 skp. rug, og 10 skp. byg, men intet fæ eller foder til fæ. Indfæstning fri.

Føvling sogn, En halvgård i Tobøl som Mourids Pedersen og hustru fradøde, hvorpå har en af hans sønnesønner nernl. Christen Christensen sig på en 2 års tid opholdt og ej fæstet eller haft nogen skudsmålsseddel. Mads Pedersen af Mejlby ønsker at antage den. Bevilges.

Såsom jeg forleden omrejste i distriktet at efterse og inqvirere om bøndernes tilstand, da iblandt andet kom jeg til Veldbæk i Jerne sogn og lode tilsige Jens Eskesen i Måde, Adser Nissen, Peder Jacobsen, Michel Andersen og Mads Thomsen i Gammelby, som skulde køre med mig, hvortil de svarede plat nej, ej at ville køre, de havde hans kongl. maj. forordning for dem, hvorover jeg måtte leje heste for mine egne penge, da som det var udi kongl. maj. og regimentets tjeneste, vil jeg allerydmygst formode, at de vorder tilkendt mig mine penge igen at betale, er derforuden at vorde anset og straffet, som nogle modvillige overtrædere,andre til eksempel, ellers er det mig umuligt at fortkomme, når som jeg udi distriktet noget har at forrette. Svar. Bønderne betaler regimentskriveren sine udlagte penge til vognleje, og derforuden straffes med pæl efter stiftamtmandens sigelse.

Gudum sogn, Jens Nielsen i Trabjerg og enken Margrethe Jensdatter boede hver på en

halvgård, har nu givet sig i ægteskab med hinanden, hvorfor bemeldte Jens Nielsen er begærende han enkens halvpart må i fæste forundes, og vil så bruge og svare til den halve gård, men som husene er brøstfældige og vil repareres, formoder ydmygst den uden nogen indfæstning at må nyde. Bevilges.

Skovgaard ansat i ny matr. 3301 sal. Christen Pedersens enke Inger Nielsdatter besidder og har lovet sig i ægteskab med Peder Snedicher, som tilforn har været rytter under major Grubbes kompagni, som begærer stedet i fæste, og dertil eragtes dygtig den at antage, og som han har tjent hans maj. sål længe, formodes han ydmygst den at nyde uden nogen indfæstning. Bevilges.

Koldinghus amt, Bendix Christensen vil antage hans sal. fader Christen Sørensens 1/2 gård i Uhre i Lejrskov sogn, såsom moderen er en ganske aldrende og skrøbelig kvinde, som går på gravens brædt, thi dersom hun skulle længere besidde den, var at frygte, den derover ville blive fordærvet, formoder han den uden nogen indfæstning nyder. Bevilges. Jens Hansen vil antage hans sal. fader Iver Michelsens gård ibid. såsom moderen er en ganske aldrende og syg sygelig kvinde som ligger ved sengen, og som gårdens avling er kommet noget tilbage, formodes derfor han den uden nogen indfæstning forundes. Bevilges. Jep Christensen vil antage hans fader Christen Jepsens partgård udi Hjarup, ansat i ny matr. for 11 skp. tillige med et gadehus, som giver årlig til kassen 2 sltdlr. såsom forældrene er to aldrende folk og har ligget begge ved sengen, hvorover er gået en stor del med, så tilstanden er ikkun slet, formoder derfor han det uden nogen indfæstning nyder. Bevilges.

Hans Christensen i Lerskov viloplade og afstå til Hans Kjeldsens søn i Højrup, nemlig Peder Hansen, som skal have hans datter, sin påboende gård, såsom han er en gl. udlevet mand, og den ej længere selv kan fortsætte, og som han forskaffer en dygtig karl til gården formoder han den ham uden nogen indfæstning forundes. Bevilget Magdalene sal. Hans Therchelsens vil oplade hendes gård til Hans Christensens søn i Lerskov nemlig Søren Hansen, som skal have hendes datter, såsom hun er en gl. kone og ej den kan forestå, og som hun bærer omsorg for at få gården besat, formoder hun den ham uden indfæstning forundes. Bevilges.

Anders Laursen i Søgaard sidder og forhutler sin gård, og kan den ej fortsætte formedelst hans store armod og slette tilstand, da til dens videre conservation har jeg overtalt Michel Nissen Basse? den at antage som lige meget forhen af samme gård har i brug, med den condition, at han må nyde l plovbæst, restance etc. må efterlades. Nyder efter forslaget, som det findes billigt.

Oluf Knudsen i Seem som bor på hospitals gods, har og 1/4 part af ryttergodset i fæste, som han har avlet og bygt dertil, hvilke huse på hospitals stavn er afbrændt for 2 års tid siden, og dem nu igen opbygt, hvorfor han er kommet ud i stor gæld og ganske forarmet, og ej kan nu subsistere eller blive ved at svare, des årsag har han afstået og opladt bemeldte 1/4 part ryttergård til Bertel Michelsen, borger og købmand i Ribe, som derpå vil sætte noget bygning og det forbedre, dersom det ham uden nogen indfæstning må forundes. Bevilges.

Halve øde gård Bolsøgaard i Stavning sogn vil Jacob Villadsen af Sønderby i bemeldte sogn antage, dog den er sædløs, såsom der blev intet vårsæd sået dertil forleden år, så kunne der ikke sås rug, husene brøstfældige noget borte, de andre står på fald ja snart som øde, dog med den condition, at han må nyde et års frihed etc. Bevilges efter begæring.

Halve Broksgaard i Fabjerg sogn, som er øde af årsag den meget gl. mand Las Thomsen beboede, svag og sengeliggende, har intet kvæg ej heller korn i lang tid, uden hvis godtfolk har givet ham, og den lille stk. salshus er slet nedfalden, mens gårdmanden Christen Christensen vil det antage, om han må nyde et års frihed og tømmer at opbygge salshuset med..Bevilges.

Peder Pedersen som bebor den 1/4 part gård i Store Strande i Vandborg sogn i Vandfuld herred er ganske forarmet og må stedet kvittere, så husene er ganske brøstfældige såsom på fald, den igen at antage, har jeg overtalt en mand af Lomborg sogn Jens Pedersen som den vil

fæste, med slig condition, at må nyde til samme ødegårds reparation samt avlingens fortsættelse, at forskaffe i rede penge 8 rd. såvel som en tylt tømmer og uden fæste, hvorimod han sig tilforpligter samme gård at forfærdige og afgiften at udrede uden nogen frihed. Bevilges.

De 2 mænd Jens Jensen og Ole Jespersen i Lille Flansmose i Dybe sogn klager, at det ansatte hartk. efter landmålings taxt er reparteret til rytterhold, hvoraf de siden har svaret. Er nu de citeret af dem på Ryssensten for kirkeskat jordskyld deraf, såsom de intet siden landmålingen har betalt, hvorfor de formoder at må blive fri for den tiltale og afgift til Ryssensten medens de svarer rytterhold deraf.

Niels Sørensen i Brøndum vil afstå hans påboende partsgård for Jens Nielsen som skal have hans datter, og som husene er forfaldne og tilstanden ikkun slet, formoder han den uden nogen ind-fæstning ham forundes. Bevilges.

Peder Sørensen i Tobøl har opladt og afstået sit påboende gadehus til Jørgen Jensen ibid. såsom han den ej længere kan ved blive, for hans slette og armelige tilstand. Bevilges uden indfæstning.

Efter de høje herres resolution er Niels Nielsen Schonager blevet for strakt med en hvid hoppe som ham af sr. Bachman er leveret, hvilken han har solgt Knud Hansen i Ravnholt, og skulle have derfor 14 mk. hvorpå han straks bekom10 mk. og resten som er 4 mk. til fastelavn. Vil ydmygst bespørge hos de høje herrer at må således passere. Svar. Straffes på pælen udi 3 dage og hver dag 3 timer.

Såsom Christen Christensen af Villemos er indsat for en part ryttergård i Vejrum sogn, Overdalen, og Mads Olesen Gosholm bebor en part af samme gård, som hr.sognpræst Niels i Vejrum tilhører, så den hele gård er udlagt til rytterhold, og som den ikke vel kan bebos af 2 mænd, da vil bemeldte Christen Christensen Villemos afstå sin part af samme gård som han er indsat for, til ovenbemeldte Mads Olesen, som og begærer gården tilhobe, såsom han er god for den at antage, om den ham uden indfæstning må forundes. Bevilges.

Peder Jepsen i Vemb sogn i Vejrup by oplader og afstår sin gård, ansat i ny matr. 4410, til Christen Pedersen Dahl som skal have hans datter, såsom han den ej længere kan besidde, vil formode han den uden nogen indfæstning må nyde. Bevilges.

Peder Pedersen af Lønne begærer og vil antage Gregers Sørensens øde bol ibid. som er sædløs, med condition, at han må nyde noget bygningstømmer det med at opbygge, såsom ingen huse findes andet end en jordhytte. Nyder 2 sletdlr til tømmer.

Samtlige rytterbønder i Guldager sogn i Sædding andrager, at de i mands minde har såvel som andre der udi sognet, bagt brød og overført til Fanøe til fiskerfolket. Hvilket Hans Dunck på Fanøe har forbudt færgemandene ej noget brød må overføre. Er begærende at de samme deres næring som af Arilds tid sket er, må søge. Svar. Herom indgiver regimentskriveren sin begæring til hans exellence stiftsbefalingsmanden og ordre derfor erlanger hvorledes videre dermed skulle forholdes. Så har jeg de høje herrer at andrage det jeg efter min velbårne hr obersts befaling, så også af den udi sessionen sluttede og dem har behaget Gudum møller med execution til den stående restances inddrivelse. Som rytterne der har lang tid ligget og måttet fortære tid efter anden for deres egne midler, som de ej andet har kunnet bekomme af mølleren og møllerens hustru, end spotteord og fortrædelighed, så ej andet kan ses, at jo rytterne har udstået execution og mølleren forskånet. Ansøges tjenstligt de høje herrer, disse fattige karle til noget ville forhjælpe, at de noget for deres umage, så også munderings oprivelse og fordærvelse, noget igen måtte tillægges, at mølleren ikke skulle glædes over disse fattige karles møje og fortræd for hans hårdnakketheds skyld, ikke skulle tage skade, så han det vel kunne have betalt, og været executionen foruden, som han sig nok lader med mærke, at han ej denne execution estemerer. Dette de gode herrer ved sessionen til videre gode resolution recommanderes af deres pligtskyldigste tjener Gabriel Grubbe. Gudum closter 3.aug. 1690. Svar. Kan indleveres regimentet og liqvidation hvad rytterne kan restere, så skal

sligt videre efterses, og resolution derpå følge. Varde d. 5. aug. 1690.

Såsom en mand findes, navnlig Niels Pedersen barnfød i Dørop?, som vil antage den ødepart gård i Store Isen, som Søren Jensen sidst påboede og frarømte, ansat i ny matr. 2-0-2-1 1/2, på den måde at han må nyde et års frihed og det ringe rugsæd og foder som findes på stedet, såvel og til et plovbæst. etc.

Og som nogle bønder af Gudum sogn udi sidste session i Varde er tilfunden at skal straffes på vand og brød hos gevaldiger for deres modvillighed af disse årsager, at de ikke har villet betale major Grubbe af de 2 sletdlr. for juni og juli måneder 1689. Da som samme bønder såvel neder i distriktet, vil jeg ydmygst bespørge om ikke gevaldiger må beordres når jeg nu rejser derned, og straffe dem der, på det de ikke skal tages så mange mile bort, forsømme deres huse og hjem. Svar. Hr obersten har hertil god anstalt at forskaffe.

Hvorledes med Gudum møller skal forholdes i henseende mølleren agter ikke forhen eller nu liggende execution. Kone og børn er i møllen, mens mølleren selv for sin person af halsstarrighed bortløbet. Vil ydmygst hos de høje herrer bespørge hvorledes derudi skal forholdes. Svar. Regimentskriveren har at gøre sin yderste flid møllerens person, såvelsom at udforske om hans bortførte gods, hvor det findes, til møllen igen indføres. Imidlertid, søges han efter loven som en rømningsmand, rømningsdom over ham at forhverve, at han for sin vanartighed andre til exempel derefter kan blive straffet. Til den ende bliver og den derpå liggende execution ikke for nu straks ophævet. Datum sessionen som blev holdt på Koldinghus d. 28. november 1690. F. von Spech-kamp?

Memorial udi Varde session 5.aug. 1690:

I Jernved sogn en halvgård i Plovstrup som Hans Christensen og Peder Jepsen påboede 3620 afbrændt mellem 17 og 18 april.

Iligemåde er Iver Sørensens 1/3 part gård i Bække by afbrændt. fik intet reddet. hartk. 1300.

Nebel sogn, Kolle, en halv ryttergård som Peder Nielsen frarømte og efterlod sig øde. 3432.

1/5 1690 1/5 1691:

Nebel sogn, Sædding, Karen Carelsdatter.

Tørring sogn, Bechsgaard, Peder Madsen skylder folkeskat januar og juli termin 1689 2 mk. hestepenge 1688 l mk. 1/2 sk. portionskorn byg l skp. 1 1/2 fjk. havre l skp. 2 fjk.

Bog no 3 slut. Bog no 4 begyndt:

1691. Betalt til rytter Niels Michelsens begravelse, var af major Grubbes kompagni efter attest af vellærde mand hr. Anders Rasmussen Spandet.

1692. Hillerslev, Mads Madsens enke, nu Anders Christensen 2430.

Ø.Vrøgum, Peder Hansen 2530. Søhuse, Bachen Jensen og Christen Christensen gl.matr.4500 ny. 3001

1/5 1691 1/1 1692:

Øde gods der er bortleje:

Brørup sogn, Gerndrup, den øde gård Rasmus Bakkensen påboede, bortlejet til Christen Nielsens enke ibid. for 4 rd.

Skast herred, Starup sogn, Skovende, den halve gård Peder Jensen tilforn har påboet bortlejet til Thomas Mortensen i Fåborg for 4 rd.

Guldager sogn, af den ødegårds enge i Fovrfeld hvilken Jørgen Jensen forhen har beboet bekommet til leje af Christen Pedersen i Esberg for 4 rd.

Brøndum sogn, Gesing, den halve øde gård Jens Christensen tilforn har beboet, dens enge er bortlejet til Hans Gregersen i Gesing for 2 rd. 2 mk.

V. Horne herred, Lydum sogn, en ødegård i Lydum hede Søren Hansen sidst har påboet bevilget til Michel Tommesen ibid. for 4 rd.

Følger nu øde og ubortlejede:

Brørup sogn, Gerndrup, Rasmus Sørensens øde gård.

Skast herred, Øse sogn og by, fra Jep Christensens halve gård er udført i kassegodset l skp.

hartk. som ej er bortlejet.

Lydum sogn, Lydum hede Niels Christensens gård.

Bortlejet øde gods:

Ølgod sogn, den øde bolig Mads Vistisen sidst påboede bortlejet til Ole Jepsen i Astbech for 5 rd. 2 mk.

Hammerum herred, Snejbjerg sogn og by, en halv ødegård Peder Christensen sidst påboede og Jens Michelsen ibid i leje årlig forundt for 4 rd.

Hjerm herred, Navr sogn, en ødegård i Overlund som Mads Pouelsen ibid. i leje er forundt for l rd. En øde bol Stabildal kaldet lejet til Nar Kærgaard mænd for 4 rd. En ødegård i Falsø bortlejet til de 3 mænd ibid. for l rd.

Humlum sogn, Brejnholt, en gård bortlejet til major Grubbe 2 rd. 2 mk.

Følger ubortlejede:

Hammerum herred, Snejbjerg sogn og by, Elle Thomasdatters øde bolig.

Rind sogn og by, Anders Christensens halve gård.

Hjerm herred, Navr sogn Zidsel Villadsdatters øde bol i Krunderup.

Gudum sogn, halvparten af Borre øde.

1691-1693:

Niels Jensen i Bjalderup hvis ganske salshus med hans ringe middel er ved ulykkelig ildebrand opbrændt. bevilges 8 sletdlr. til 8 fag salshus. Oluf Nielsen ibid hvis fæ- og ladehus er afbrændte bevilges til 9 fag ladehus 4 sletdlr. 2 mk.og til en ko 6 sletdlr. Afbrændte begge 11.juli sidst afvigte.

Niels Nielsen Degn i Aal sogn har måttet forlade gården øde og i armod, da han ej er dygtig den at drive. 3330

Her redsskriveren i Hammerum herred Peder Erichsen har fået amtmand Kaases skriftlige tilladelse d. 30.marts 1689 at må indflytte udi den ødegård i Lind, Christen Nielsen Aabenraae tilforn og siden Anders Christensen har påboet, for at have tilsyn med den ringe bolig. Har hartk. 2601.

Over Hans Povlsen i Seerup i Gudum sogn er forhvervet dom på hvis han kan være skyldig, men som lidet eller intet til restancen at betale var, er dommen ikke blevet exeqveret, bygningen og meget forfalden. hartk. 1501

Enken Maren Jørgensdatter i Revning i Vinding sogn bor på en halvgård skylder 4-5-2-1 1/2 er ganske forarmet og snart øde.

Christen Hansen i Hesselhoved? som er cautionist for enken Anne Michelsdatter, har klagelig for mig andraget hvqrledes hun skal have truet og undsagt ham med ildspåsættelse og anden ulempe, og det for ingen anden årsag, end at han som forlovningsmand, som billigt er, har haft tilsyn at hun ikke skulle øde og forkomme hvis som ved stedet var, så det synes efter hans beretning hun har i sinde at betale ham om det ellers gelinde hende, for hans gode villie at han har ladet hende sidde så lang tid ved gården. han ydmygst begærer at blive hende kvit. Svar, kvinden skal af gården udvises.

Jep Knorborg i Gamst ses ikke at kumne passe sin gård og det var bedre om en anden dygtig mand komtil stedet. Samme beskaffenhed har det med Michel Madsen i Store Anst På samme måde sidder sal. Niels Andersens enke i Egholt og forhutler gården.

Anders Laursen i Hjortlund som er gl. og affældig, hvis iboende gård som skylder 2322 er ganske brøstfældig.

Såsom Peder Madsen i Gelballe ikke selv kan svare af sin iboende gård som skylder 4-3-3-1/2, uden hans stifsøn Niels Pedersen måtte nyde halvparten af samme gård med ham. Bevilges at stifsønnen skal svare for gården. Ilige måde har jeg overtalt Niels Povlsen til at antage Søren Jessens fradøde og i armod forladte gård i Gelballe som skylder 4320, som enken Maren Jensdatter ikke længere kunne conservere, og om han må nyde gården fri for indfæstning og give enken fri hus for sig og børn efter den mellem dem oprettede kontrakt.

Bevilges.

Jørgen Nielsen rytter under ritmester Kleins kompagni er forundt den gård i Gelballe som Laurids Normand sidst i fæste havde og frarømte.

Såsom Niels Pedersen i Højrup ej alene har forhutlet sin i fæste havende gård, så dens bygninger er færdig at nedfalde burde en anden til stedet, som skylder hartk. 1-6-2-2 1/2. Svar. Kvartermester forundes denne og Rasmus Nielsens gårdsparter.

Såsom Mads Kjerd for nogen tid siden for armods skyld måtte forlade sin 1/3 parts gård i Bække by tillige med Iver Sørensen og Stephen Stephensen i fæste havde, som skylder 4-1-2-1/2. Denne 1/3 som kan være 1-3-0-2 5/6 har jeg overtalt Hendrich Bering i Bække by at antage. Bevilges.

Niels Nielsens frarømte 2/3 parts gård i Sædding sogn, Stengaard kaldet skylder 3002 som siden medio maj har været ubeboet, vil gårdmand Laurids Pedersen igen antage dersom han må nyde et plovbæst og frihed til Philippi dag. Bevilges.

Som Christen Pedersen i Bøgeskov i Ikast sogn ved døden er afgangen hvis efterladte enke, Christen Christensen af Ejstrup sogn er trolovet med, og har sig ladet anmelde at ville have stedet som skylder 4200, i fæste såfremt den ham forundes uden indfæstning. Bevilges.

Laurids Madsen Seirup af Resen sogn er overtalt at tage i fæste Øster Tang i Gudum sogn, skylder 4700, som sal. Mads Nielsen fradøde, samt enken til ægte, uden nogen frihed eller hjælp, aleneste at han må.nyde stedet uden indfæstning. Bevilges. Christen Pedersen Thye har formedelst påkommende alder, fattigdom og skrøbelighed opladt og afstanden hans i fæste havende bolig i Snejbjerg by som skylder 1630, til hans søn Peder Christensen, som den og vil antage. Bevilges.

Knud Jensen Ødegaard er overtalt af obersten at antage Niels Christensen Lunds fradøde og i stor armod efterladte næsten øde og forfaldne gård i Sir sogn, skylder 2401, på den condition at al gæld og restance må efterlades.

Niels Graversen degn til Bølling og Sæding sogne har ladet sig indtegne for det gadehus i Sædding by, som Niels Tarm sidst påboede, og i lang tid har stået øde og uden bygning, til fæste at ville antage og bebygge, om han må nyde 2 års frihed og fri for indfæstning. Bevilges.

Til den øde bolig Remme skylder 1101 som Peder Pedersen sidst iboede og øde efterlod sig, har Anders Laursen i Traberg anmeldt sig på efterfølgende conditioner at antage, nemlig l). Al bygjorden til hans egen gård, såsom det ligger ham belejligt 2). At være fri for bygning på stedet undtagen 6 fag hus til rytteren. 3). Fri for restancen og indfæstning. Bevilges.

Søren Pedersen af Resen sogn har ilige måde ladet sig indtegne for Søren Jensens forhen påboende bolig kaldet Heede i Gudum sogn, skylder 1201, hvilken han for armod og fattigdom øde måtte fragå. Bevilges. Såsom til den 1/2 part af Borre i Gudum sogn som skylder 1-5-1-2 1/2, hvilken en tid lang har stået øde, hvis lade for kort tid siden næsten var nedfalden, ej nogen har villet sig antage, førend gårdmanden Christen Christensen dertil er overtalt. Bevilges.

Som den gård i Toftum i Hemmet sogn som skylder 4-7-3-1/2, hvilken Christen Enevoldsen forhen har beboet, befandtes på avling og drift at være ham forvokset, har han og Christen Dynesen i Nordenaa, hospitalstjener, sig således med hverandre forenet, at Christen Enevoldsen antager Christen Dynesens gård, som er mindre på brugog avling, og for ham føjeligere at håndtere, og Christen Dynesen derimod rytterbondens gård, som har bedre evner den at fortsætte, efter deres imellem gjorte forening, som er at enhver beholder sit af kvæg, bæster og bohave, hvilket jeg og således til ryttergårdens conservering uden indfæstning på de høje herrers approbation ham har bevilget. Kan passere.

I bemeldte sogn i Skuldbøl er sal. Jacob Pedersens enke ulovligen entlediget efter hendes husbomds død sin påboende bolig 0-5-1-1 1/4 og med sig taget hvis ringe som på stedet fandtes, så gården derover havde blevet øde, om jeg ikke havde overtalt Mads Christensen af

Havervig til den at antage, med den condition at må nyde l ko og uden indfæstning. Bevilges.

Udi Ø. Vrøgum har Jep Christensen formedelst påkommende svaghed og alderdom sin påboende 1/2gård af -2-2-3-1 1/2, ej længere kunnet fortsætte, hvorfor jeg til videre de høje herrers appro-bation, at gården ikke slet skulle forfalde, med oberstløjtnants consens overtalt sønnen Christen Jepsen den at antage og i stand bringe med condition at han må nyde det for indfæstning fri. Bevilges.

Og som Peder Nielsen i Kolle i Nebel sogn først i foråret undvigte sin iboende gård sammesteds, som hans fader Christen Christensen i fæste forhen havde, så har nu indfunden sig en person ved navn Peder Jacobsen, som har fremstillet 2 captions- og forlovningsmænd nemlig Peder Chri-stensen og Christen Pedersen begge af Sædding. Han bevilges stedet og det frarømte kvæg etc.

Thomas Jørgensen i Astrup sogn og by hans 3/4 part frarømte gård ibid. har jeg Laurids Jørgensen og Hans Olesen persvaderet at antage at nyde hver en hest og til bygningstømmer 10 sletdlr. såsom husene står ganske på fald. Bevilges.

Jens Jensen af Hovstrup har jeg overtalt at antage den øde gård ibid. som Hans Bødiker for lang tid siden forlod, at han den må nyde fri for indfæstning etc.. Bevilges.

Som Johanne Madsdatter i Korshøj? på nogle års tid, efter hendes sal. moders død, alene har beboet bemeldte bolig, har hun overgraget og afstået til Jens Jensen om han må nyde den for indfæstning fri. hartk. 0332. Bevilges.

Mølleren Oluf Erichsen i Gudum clostermølle af halsstarrighed ikke har villet betale hans afgift af møllen, hvor han da efter sessions bevisordre er søgt for samme resterende afgift ved execution mens mølleren undveg, så han agtede ingen execution, men blev af mig erhvervet dom inden betalingen kunne følge, imidlertid han blev søgt for sin afgift, går mølleren hen og giver en klage til amtmand Kaas, hvorudi han angriber hans majst. chef, ligesom de ville pine og plage og efterstræbe ham, har og i lige måde angrebet sessionsherrerne, hvor da bemeldte møller Oluf Erichsen er søgt af velbårne hr, oberst med lands lov og ret, samme hans utidige angivning at bevise, eller derfor at lide til den hans besmykning eller undskyldning, får han nogle halsstarrige bønder, som udi sessionen var beordret at lide straf for deres modvillighed, sin sag med at besmykke, som videre af tingsvidne kan fornemmes. Nu går herredsfogden Knud Lang til, og giver en dom i sagen og bråber sig på de bønder, som efter ordre var mig befalet, at lade sætte på pælen, såvel som amtmandens beskærmelses brev, og dømmer obersten til at skal betale Oluf Erichsen fem rigsdaler. I samme sag har jeg efter velb. hr. oberstens ordre forskudt 10 rdl. vil formode de mig vorder godtgjort, såvel som mølleren at vorde straffet og betale den resterende executionsgebyr, dom endnu resterer som tilforn er i sessionen resolveret at betale, Og de bønder som tilforn stod på pælen for deres hårdnakkethed igen for deres aflagte vidne uden nogen stevnsmål er ganget til tinget, og vidner lige som det var sket for meget, og til at bestyrke mølleren udi sin hårdnakkethed, at de derfor måtte vorde straffet, herudi de høje herrers betænkende til assistance vil formode. Svar. Består til videre.

Niels Laursen i V. Vamdrup har ladet sig indtegne for Erich Hansens halve gård 2220 hvilken han i armod fragik, på den måde han må være fri for restancen etc. Bevilges. Som Anders Hansen i Gesten sogn og by ej formedelst hans alderdom og svaghed kan fortsætte hans fæste på hans påboende gård, meh har opladt og overdraget den til hans søn Anders Andersen, som og derimod vil tage om han den må nyde uden nogen indfæstning. Bevilges.

Hans Vraa udi Anst formedelst svagheds skyld overlader sin halve gård til Hans Povlsen, som skal have hans datter, om den ham uden indfæstning måtte forundes. Bevilges.

Salig Knud Nissens enke udi Ø. Vamdrup har forlovet sig med en karl navnlig Peder Pedersen Friis, som begærer gården i fæste, og dette eragtes sufficant, da som gården er ikkun i slet tilstand, begærer han den ham uden nogen indfæstning forundes. Bevilges.

Peder Sørensen rytter under ritmester Kleins kompagni, som ej alene på ottende årstid har

forplejet rytteren af hans hustrus faders gård udi Nebel, som han for alderdom og armod ikke længere kunne forestå eller dens afgift deraf udrede, men endog gården med nye bygninger repareret, såsom den nogen tid forhen var afbrændt. Begærer ydmygst at han må nyde denne gård uden indfæstning, og han som udi 28 års tid har tjent for rytter, er nu gammel, og til krigsaffærer udygtig, nu med afsked derfra måtte forløses. Nyder gården fri for indfæstning.

Laurs Anthonisen i Fovrfeld er ganske forarmet og kan ikke forpleje rytteren.

1691 d. 23.sept. er Søren Jensens fradøde og i armod forladte gård i Gelballe, Lejrskov sogn, forundt Niels Povelsen. Ditto dato, er Laurs Normands gård i bemeldte Geldballe som han frarømte, bortfæstet til Jørgen Nielsen. Ditto dato er kvartermester Friderich Christian Lombarth forundt Niels Pedersen og Rasmus Nielsens gårdsparter i Højrup, som de ej alene har forhutlet, så dets bygninger snart vil nedfalde. Ditto dato er Hendrich Berning i Bække sogn og by forundt 3.parten af den gård ibid. som Mads Kierd sidst påboede og for armod og fattigdom forlod.

Ditto er Niels Laursen i V.Vamdrup forundt Erich Hansens halve gård ibid.

Gørding-Malt herred, Åstrup sogn, ditto er Thomas Jørgensen 3/4 part gård i Åstrup by, som han frarømte, forundt Laurids Jørgensen den 1/2 partgård af, og Hans Olufsen den 1/4 partgård.

Vester Horne herred, Nebel sogn, ditto er Peder Nielsen i Kolle hans frarømte gård forundt Peder Jacobsen sammesteds.

Henne: sogn, ditto er Jens Jensen af Hostrup forundt Hans Bødechers for lang tid siden forladte øde gård sammesteds.

Øster-Nørre herred, Hemmet sogn ditto er Mads Christensen af Haurvig forundt sal. Jacob Pedersens bolig i Skuldbøl, som hustruen efter hans død ulovlig undvigte.

Skodborg herred, Gudum sogn, ditto er Christen Christensen af Borre forundt den gård samme sted. Ditto er Søren Pedersen af Resen sogn forundt Søren Jensens bolig kaldet Heede i Gudum sogn, som han for armod og fattigdom øde måtte forlade.

Ditto er Anders Laursen i Traberg forundt den øde bolig Remme som Peder Pedersen sidst påboede.

Hjerm herred, Siir sogn, ditto er Knud Jemsen Øgaard overtalt at antage Niels Christensen Lunds fradøde og i stor armod efterladte næsten øde og forfaldne gård.

Hammerum herred, Snejbjerg sogn, ditto er Peder Christensen forundt faderen Christen Pedersen Thy hans bolig i Snejbjerg by.

Bølling herred, Sæddding sogn ditto er Laurids Pedersen i Steengaard forundt Niels Nielsen sammesteds hans 2/3 parts gård han frarømte. Ditto er Niels Graversen degn til Bølling og Sædding sogne forundt et gadehus i Sædding by som Niels Tarm sidst påboede.

At Peder Knudsen rytter under ritmester Kleins kompagni efter 20 dages sygdom i hvilken han af mig uværdige blev betjent, døde forleden tirsdag, og blev hæderligen begravet forleden fredag d. l. maj, og der findes ikke det efter ham, som kan fordres, mindre betale hans begravelses omkostning. Testerer efter begæring. Hjarup d. 4. maj 1691. Jens P. Welling.

Det Laurits Nielsen Stald, rytter under ritmester Kleins kompagni som havde sit kvarter her i Hjarup, havde på halvandet års tid været syg og mesten sengeliggende og imidlertid trende gange med Kristi nadvers delagtighed er betjent; døde forleden fredag d. 17.juli og d. 21. christeligen og skikkeligen blev begravet i Hjarup kirkegård, og efterlod sin bedrøvede fattige hustru med tre faderløse børn, og at både fader- og moderløs, ingen middel hvorfor ham hendes sal. mands begravelse kunde bekostes, testerer efter begæring. Hjarup d. 22. juli 1691. Jens P. Welling.

Sal. Niels Michelsen, som var rytter under major Grubbes kompagni og havde kvarter i Vrenderup, døde den 18.nov. 1691 sammesteds og blev begravet i Fåborg kirkegaard.

1/11692-1/1 1693:

Søhuse, Bachen Jensen og Christen Jensen Brich...

Skodborg herred, Gudum sogn, Skodborg, Peder Nielsens 1/2 øde gård som nu er antaget af Christen Sørensen af hrtk. 1600.

Memorial af 23. sept. 1691 angående Clemend Madsens enkes fradøde bolig i Lønne, som endnu 11.maj 1692 er uden fæster.

Jens Jepsen i Egholt har på 3 års tid beboet den gård som Lars Michelsen forhen påboede, ønsker nu fæstebrev på samme. Bevilges.

Der findes udi Hundsholt en ung person navnl. Laurs Iversen , som har giftet sig ind i gården med manden Bendt Nielsens datter og ikke fæstet, så endog det er med de gl. forældres minde, burde han alligevel have fæstebrev på gården. Bevilges.

Udi afgangne Niels Andersens gård i Egholt, hvis efterladte enke lod sig beligge af en soldat, er en ung karl uden tilladelse, formedelst han har ægtet en af døtrene, indflyttet, endog han tit er blevet erindret at fæste og skaffe caution at gården med dens tilliggende skulle blive iagttaget. Svar. Såfremt denne person kan stille caution bevilges han gården. hartk. 3400.

Laurids Jepsen i Lemb er begærende, at Søren Jørgensen, som er en dygtig ung karl, som har ægtet hans datter, og en tid lang har hjulpet ham, som formedelst svaghed og skrøbelighed er udygtig. Om det må forundes ham at nyde gården. Bevilges.

Hans Adsersen i Rørkjær har formedelst høj alder, fattigdom og tilfaldende svaghed opladt og afstanden hans i fæste havende gadehus ibid. til Nis Mortensen af Jeim? Bevilges.

Udi Christen Halkjærs gård i Hjarup er Jep Lassen indflyttet, og ej fæstet, men ydmygst forespørger hvad han skal give til fæste. Giver 2 rd. til fæste.

Samme beskaffenhed har det og med Hans Tullesens enkes gård i Vrå, som Søren Knudsen formedelst han har ægtet datteren, uden nogens tilladelse er indflyttet udi. Svar, er en selvejer, hendes fæstebrev uden fæstepenge og giver husbondhold.

Som kvartermester Frederich Christian Lombold blev forundt Niels Pedersens gård i Højrup, men som han blev udkommanderet til den kejserlige tjeneste, måtte han den kvittere,og derfor opladt og afstået den til Rasmus Hansen. Bevilges.

Som Christen Christensen Huolum i Skulbøl i Hemmet sogn, ej formedelst sin armod og ringheds skyld har opladt og afstanden til Tomas Pedersen født i Bandsbøl. Hartk. 0420 en halv bolig. Bevilges.

Søren Mortensen udi Klink i Hedensvig sogn kan ej formedelst høj alderdom, svaghed og slette tilstand selv fortsætte og har opladt og afstået til sin søn Morten Sørensen, som samme vil antage i fald han den må nyde uden indfæstning. Bevilges.

Samme beskaffenhed har det og med Gregers Høgs iboende gadehus i Plovstrup, hvilken han har afstået til Frands Hendrichsen. Bevilges.

Oluf Laursen har indfunden sig at ville antage Peder Sørensens gård udi Vrå og ægte datteren, og til forsikring at gården herefter skal blive ved magt, har han fremstillet to cautionsmænd nemlig Jens Pedersen og Hans Pedersen begge af Vrå. Bevilges.

Som Christen Povlsen i Lønne formedelst høj alder, fattigdom og tilfaldende svaghed, længere kan drive sit bol af 6 skp., har han opladt og afstået til Christen Hansen som ægter hans datter, da som husene er brøstfældige og tilstanden slet, handen må nyde uden indfæstning. Bevilges.

Samme beskaffenhed har det og med Jørgen Christensen i Dyreby i Henne sogn hans påboende bolig af 5 skp. han samme har afstået til sin søn Søren Jørgensen, som og den vil antage uden fæstes erlæggelse. Bevilges.

Lige beskaffenhed har det og med Michel Bjergs bolig i Klinting af 2200, som han har opladt og afstået til Peder Adsersen, som haver hans datter til ægte, hvilken han og vil antage om han må få noget til bygningstømmer til ladehusene der står på fald og uden indfæstning. Bevilges.

Udi den ny projekterede jordebog er indført under Hans Gregersens gård, den halve øde gård i Gesing i Brøndum sogn, som Jens Christensen sidst påboede, og nyder derpå 3 års frihed fra l. maj 1693 samt til at antage tvende bosteder, og siden svare af 3200. Så formedelst at Hans

Gregersen det ej altsammen kunne antage, og på det samme væring ej længere skulle blive stående øde, har jeg forundt bemeldte Hans Gregersen den halve partderaf, og Niels Sørensen og Christen Nielsen den anden halve part, at bruge under deres gårde. Svar. Angående Niels Sørensen skal antage en part af Hans Gregersens gård, bevilges.

Som Peder Christensen i Brøndum sogn og by har beboet sin i fæste havende halve gård, som han nu ej længere formedelst alderdom og anden tilfaldende svaghed kan fottsætte, derfor godvilligen opladt og afstået til Jep Hansen af Gunderup, som skal ægte hans datter, hvilke han og vil imodtage, dersom den ham uden fæstes givelse må ham forundes. Bevilges.

Sal. Christen Madsens enke har på en 2 års tid siddet enke på en halvgård i Bjalderup i Horne sogn, enken at ægte, tillige og at antage bemeldte 1/2 gård, har sig indfunden en person navnl. Peder Christensen barnfød i Gødsvang, som og dertil findes dygtig, og som enken er hel slet ved magt, formoder han stedet at nyde uden indfæstning. Bevilges.

Som Oluf Jensen i Højbjerg i Gudum sogn, for et års tid siden ved døden er afgået, hvis efterladte enke, Christen Lassen af Hygum sogn har ægtet, og ladet sig anmelde at ville tage gården, af 6200, i fæste, men som samme gård både på avling og bygning er meget forsvækket, så er han dog ej begærenfie anden hjælp, end at den ham foruden nogen indfæstning må forundes. Christen Lassen giver l rdl. i fæste.

Udi Marslund i Resen sogn har Christen Christensen formedelst påkommende svaghed, høj alder og armod sin påboende halve gård af 3600, ej længere kan fortsætte, hvorfor jeg til videre de høje herrers aprobation, at gården ikke slet skulle forfalde, overtalt Poul Nielsen den at antage og i stand bringe, såsom stedet er ganske ufrugtbar i sig selv, med condition, at han den må nyde for indsætning fri. Bevilges.

På en 1/4 part gård kaldet Pigsgaard i Fabjerg sogn påbor Niels Jepsen, som har været sengeliggende udi 14 år, af en svær tilfaldende sygdom, og hans kone i lige måde på 3 års tid, så der findes en elendig tilstand, hvorover samme fjerdeparts gård både på avling, bygning med mere er ganske gået tilbage, og næsten som øde, og som ingen har været den at ville antage, førend nu, jeg har overtalt Jens Jepsen, som sig dertil har bekvemmet, dog på condition, formedelst han skal give de 2 sengeliggende folk deres ophold, og gården er udi så slet tilstand, at han dertil må nyde l bæst til avlingens drift samt noget bygningstømrner til laden, fri for resterende restance og uden indfæstning. Bevilges.

Som Mads Laursen i Fiskbæk nogen tid siden antog den øde bolig sammesteds, som Ole Mogen-sen sidst påboede, og han selv derforuden påbor en 1/4part gård, da som han nu gøres aldrende, kan han ikke begge stederne fortsætte, men derfor godvilligen opladt og afstanden bemeldte Oluf Mogensens øde bolig til sin slægt Christen Christensen af Hestbæk, på det at den ikke igen skal blive øde, men herefter ved magt, som og den vil antage og i stand bringe, uden nogen hjælp, alene at han må nyde den uden fæstes givelse. Bevilges.

Anna Andersdatter har haft i fæste og beboet en bolig kaldet Stansbøl i Gudum sogn, som hun nu ej længere for tilfaldende alderdom og svaghed kan fortsætte, men den godvillig afstået og opladt til Anders Mortensen af Hygum, som stedet og vil antage, dersom han det uden indfæstning må nyde. Bevilges.

Therchild Andersen udi V. Gesten har opladt og afstået sin i fæstende havende og påboende gård ibid., iden heseende at den for ham er alt for højt skyldet og stor på avlingens drift at fortsætte, derfor godvilligen opladt og afstået til Jens Christensen ibid. som dertil og findes dygtig. Bevilges med l rd fæstepenge.

Og som Jep Knurborg i Gamst hensidder og forhutler ej alene sin påboende gård, men endog bortlejer dens ager og enge, har jeg overtalt bemeldte Terchild Andersen den at antage. Svar. Regimentskriveren søger denne mand ved retten, og dersom han da bliver dømt fra gården, da bevilges Thorchild Andersen den i fæste for fæste fri.

Som afgangne Bennet Jensens enke i Morsbøl, Grindsted sogn nogen tid efter mandens død, har forplejet rytteren, men befinder sig samme gård at være for voksen, så har jeg til dens

conservation, som er af 1200, overtalt Iver Michelsen af Tørring sogn i Hammerum herred, den at antage, som skal have bemeldte Bennet Jensens datter til ægte, på den condition, at han må nyde gården fri for indfæstning. Bevilges.

Envold Envodsen i Novrup har siddet og forhutlet sin gård, ej alene på avling, men og bygningen ganske forfalden, og derover har jeg forhvervet dom over ham hans fæste at være forbrudt, derimod har jeg overtalt Hans Pedersen barnfødt udi Måde, som samme gård igen vil antage og udi stand bringe. Svar. Såsom regimentskriveren fremviser en dom udstedt i Skast herredsting d. 7. febr. 1693 hvorudi Envold Envoldsen er af anmeldte og andre adskillige årsager skyld dømt fra sit fæste, da bevilges Hans Pedersen gården fri for fæstepenge.

Jens Bachensen i Ovtrup sogn og by vil antage sin fader Bachen Nielsens gård ibid. tillige med et bol som han for ham udi brug haft haver. Bevilges. På samme måde vil Mads Jessen i Lundtang antage i fæste sin sal. fader Jes Madsens 1/2 gård ibid. Bevilges.

Forrige herredsfoged til Øster-Nørre Horne herredsting Jens Jespersen Holst har haft i fæste en væring af 2 skp. som Peder Pedersen nu vil antage. Bevilges.

Som Jens Pedersen af Agerbæk i Fåborg sogn, og Anders Nielsen af Helle i Øse sogn har på højøvrigheds gode behag gjort en tuske og skifte på deres påboende gårds parter i febr. 1690, efter deres imellem dem oprettede contrakt, således at Jens Pedersen skal have Anders Nielsens 2 parter af den 1/2 gård i Helle af 2020 derimod igen skal Anders Nielsen have Jens Pedersens 1/2 gård i Agerbæk af 0620 hvilke de ydmygst er begærende de høje herrer ville approbere, og nu hver sit

nu påboende sted.at meddeles fæstebrev.uden nogen fæstes givelse. Bevilges.

Anders Sørensen i Gredsted har godvllllgt opladt og afstået til Svend Michelsen ibid. sin påboende og i fæste havende gård af 1720 såsom han den ej for alderdom og anden tillaldende svaghed ikke længere kan beboelsen fortsætte. Bevilges. Som Michel Jepsen af Gredsted bebor og i fæste har en gård af 3400 hvilken han ikke for høj alderdom og anden tilfaldende svaghed kan fortsætte, hvorfor han den halve part som er 1600 har godvilligt opladt og afstået til Christen Kjeldsen som den vil anfage. Bevilges.

Nis Bech i Jerne er for rum tid siden fradød sin påboende gadehus i Jerne, som samme igen at antage har sig indstillet sønnen Thomas Nielsen den at antage.Bevilges. Rasmus Erichsen i Jerne har hidindtil beboet et gadehus ibid. hvilke han for høj alderdom og tilfaldende svaghed ej længere kan fortsætte, hvorfor han har opladt den til Jens Sørensen, som det vil antage. Bevilges.

Iligemåde er Frands Madsen i Jerne fradød i stor armod sit i fæste havende gadehus, som Peder Hansen af Sædding vil antage. Bevilges.

Som Niels Laursen udi sessionen i Varde 6.aug. 1690 er forundt i fæste Christen Christensens 1/2 gård i Strellev Kærgaard, som enken formedelst hendes armod ej længere kunne besidde, og samme 1/2 gård er for tung for Christen Christensen, så har han opladt og afstået en fjerdepart til Jens Nielsen, som og dertil findes dygtig. Bevilges.

Christen Kjeldsen i Bække sogn i Kragelund hans sals- og ladehus er nedbrændt den 29.jan. sidst afvigte. Salshuset var på 18 fag og ladehuset på 14 fag.

Christen Christensen i Havskou i Gudum sogn næst forgangne vinter 1692 er hans bæster af ulykkelig tilfald fradøde. Leveres ham 10 sletdlr til et plovbæst.

Såsom Villemoes i Vejrum sogn er snart som øde af årsag, løjtnant Just Kjeld er derfra rejst til Ungarn, og hans kone kan ikke skaffe caution efter de høje herres ved sidste commision deres ordre. Har nu indfunden sig Erich Olufsen i Moesgaard og Peder Andersen Kvistgaard af Vejrum sogn har begæret den udi fæste. Svar. Vil ved retten først søges, og om hun da ikke kunne stille caution, kan dom derpå tages, og kunne da disse tvende dertil være visse til gården at fæste.

Som Peder Pedersen af Hønning i Arrild sogn ej formedelst alderdom og tilfaldende armod

kan fortsætte, har han opladt sin væring til Laurids Pedersen af Gonsager. Bevilges.

Af confiscationsforpagter Villum Knudsen og Jens Hansen er Jens Lauridsen rytter for hans forseels mod kongl. maj. allernådigste forordning, ved dom, dømt fra sit fæste havende gadehus

sit fæste, og dem igen forundt, men som sønnen Hans Jensen har svaret forpligtelserne har de afstået gården til ham. Bevilges.

Som Hans Brøgmand har en gård i Myrtue i Hostrup sogn på otte års tid hvoraf han har den halve part i fæste og den anden part som er uden fæste, har han brugt, men har begivet sig til Ringkøbing og der sin bopæl haver, så formenes han samme gård at ville kvittere.

Sal. Bertel Nissen i Lustrup har haft i fæste en 1/2 ryttergård ibid. hvortil har sig indfunden sønnen Envold Bertelsen som den vil antage. Bevilges.

Hans Jepsen i Sernb sogn i Favrholt har ladet sig indfinde at vil fæste den partgård, som hans stiffader Peder Michelsen sidst påboede og fradøde, og som enken Mette Andersdatter ej længere for armod den kan fortsætte. Bevilges.

Laurs Knudsen i Jernelund har siddet udi mange år på en halvgård tillige med et bol ibid. uden øvrigheds tilladelse, hvilket han hidindtil har forhutlet og ruineret ikke alene på bygninger, men og avlingen fosvækket, der foruden ej findes dygtig begge parter herefter at fortsætte, da har jeg overtalt en person ved navn Hans Jessen? som bolet vil antage, og bemeldte Laurs Knudsen ved den halve gård at blive. Bevilges.

Jørgen Jessen Uhre har forrnedelst tilfaldende stor armod opladt og afstået sin påboende partgård ibid. til Søren Christensen, som og den vil antage. Bevilges.

Efter commisionens beslutning i Holstebro 31. aug. og 2. sept. næst afvigte år lader regimentskriver Rash 2 forsvarlige stokkehuse opbygge det ene udi Tarm, og det andet udi Store Anst by.

Knud Basses enke i Ø. Vamdrup har opladt og afstået sin påboende 1/2 gård til sin søn Hans Knudsen. Bevilges. Ribe d. 20. februar 1693.

Ærlige og mandhaftige Johan Ahn, kongl. majst.s rytter under oberstløjtnant Rabes kompagni døde udi Siig i Torstrup sogn d. 2. febr. 1692 og blev begravet på Torstrup kirkegård den 9. dito, hvilket jeg underskriver efter begæring, Torstrup præstegård d. 8 apr. 1692, Christen Frriis.

1/1 1693-1/1 1694:

1693 d. 22. febr. Hr Peder Christensen Dam i Brøndum sogn og by afstået til sin svoger Jep Hansen, som skal ægte hans datter, sin iboende 1/2 gård ibid. som ham er forundt for indfæstning l rd. Ditto er Laurids Iversen bevilget Bent Nielsens halve gård i Egholt for indfæstning l rd.

Anst herred, ditto er afgangne Hans Jacobsens søn i Glibstrup bevilget hans gård for indfæstning 3 mk. Ditto er Christen Halkiers gård i Hjarup bevilget Jep Lassen for indfæstning 2 rdl.

Skodborg herred, Gudum sogn, ditto er Christen Lassen af Hygum bevilget Oluf Jensens sidst påboede gård, og fradøde, i Højbjerg for indfæstning l rd.

Gesten sogn, ditto er Therkild Andersen udi Vester Gesten bevilget Jens Christensens i fæste havende gård, for indfæstning l rd.

Slut filmrulle M-44496. Start filmrulle M-44497. Bog 4 fortsat.

En rytter af livkompagniet navnlig Friderich Lystbach,sorn havde sit kvarter hos Hans Faarkrog i Lejrskov, er med bemeldte hans vært den 23.december 1692 udrejst til Kolding, og blev der i byen til mod natten,hvor de da begge har begivet dem på hjemvejen,og som de kom noget ud på vejen, syntes rytteren af vejen at være forvildet, derover skal han være stået af vognen fra bemeldte sin vært,og imidlertid som han gik i mørket at lede efter vejen, er han af ulykkelig hændelse faldet i Trudså og druknet. Hvor bemeldte rytter siden er fundet druknet. Hvilken sag jeg på hans kongl. maj. vegne straks med lands lov og ret lod gøre anhendig; og

siden måttet lade af retten udmelde 8 lovfaste dannemænd, som skulle udforske om nogen har været hans banemand, såvelsom tøye? og sværge om hans død og banes årsag; hvilke sandemænd, jeg efter lovens anledning, har betalt på Anst, Jerlev og Slaugs herredsting, førend de deres tog ville afligge, 4 rdl., som eragtes for otte lod sølvs bøde. Hvilke 4 rdl. jeg ydmygst formoder mine høje herrer approberer mig i min allerunderdanigste regnskab til udgift at passere. Svar. Som bonden blev af sandemændene frikendt, og det var regirnentskrivers embeds gemæs? at tale på sagen, så kan ikke anderledes end dette jo må passere.

Som Niels Sørensen i Brøndurn ej formedelst sin slette tilstend og alderdoms skyld længere kan fortsætte sin i fæste havende 6.partsgård af 7skp. 3 1/2 fjk. så har jeg overtalt Niels Sørensen barnfødt i bemeldte Brøndurn til at antage den og ægte ovennævnte Niels Sørensens datter, som han og vil om han må være fri for indfæstning. Bevilges.

Som Hans Christensen i Ø.Debel ej formedelst høj alderdoms skyld længere kan fortsætte sin hele i fæstehavende gård ibid. af 5300 så har han godvillig opladt og afstået den halve part til sin tjenestekarl Jens Jensen formedelst han skal have hans datter til ægte, som og dertil dygtig eragtes. Bevilges.

Formedelst Christen Nielsens slette tilstand at han ej sin i fæste havende 1/2 gård i Hørnb af 2300, så lovlig som ske burde, kan fortsætte, har han godvilig opladt og afstået den 1/2 part af bemeldte 1/2 gård, som er 1 td. 1 1/2 skp. til Laurids Madsen af Rejsby, som er villig den 1/4 partgård at antage.Bbevilges.

I sessionen i Varde d. 6. aug.1690 er Bertelog Eske Cristenssønner af Agervig forundt den 1/2 ødegård i Næsbjerg sogn og by i fæste og nyder 3 års frihed.

Som Søren Jensen i Malle ej formedelst høj påfaldende alderdoms skyld, så lovlig som ske burde, kan fortsætte sin i fæste havende 2/3parts gård ibid. af 1600, så har jeg i henseende til stedets conservation overtalt Hans Sørensen den 1/3 part at antage, hvilket han vil tiltræde og i stand bringe om han det må nyde uden fæstes givelse. Bevilges.

Salig Peder Jensens enke i Billumgård har på nogen tid siddet enke på den 1/2 part af samme gård, og i værende tid kommet noget til agters; haver sig dog indfunden bemeldte enke at ægte, såvel og fornævnte 1/2 gård af 4520 at antage, en person navnlig Søren Sørensen barnfødt i Kravns, som lover og tilforpligter sig gården, samt dets tilliggende stedse at bruge og forbedre; men som gården nu en stor del på bygning og avling er svækket, enkens tilstand er og ganske slet, formoder han den at nyde i fæste, uden fæstes givelse. Bevilges.

Den frarømte rytterbonde Mathias Markmands væring i Brøndum, har jeg overtalt Niels Sørensen ibid at antage, som er af 7 1/2 skp. hartk. Bevilges.

Niels Christensen i Årre har indfundet sig at ville antage Peder Christensens forhen.påboende og fradøde 1/4 part gård ibid., hvortil han er dygtig eragtes. Bevilges.

Som Thomas Lassen i Aasted ej længere sin i fæste havende gård af 1500, formedelst høj alder og påkommende svagheds skyld kan fortsætte, så har han opladt og afstået den til Jens Jensen barnfødt i Kvorup. Bevilges.

På hans kongl. majs. 1/4 part ryttergård i Gunderup af 1020 har practiceret sig ind uden noget tagen fæste, en bonde navnlig Knud Jepsen Skræder, som i en 10-12 års tid på stedet har bosiddet og gården forhutlet og en del af agrene udyrket henligge. Er blevet søgt ved retten og skal stedet kvittere. Så har jeg overtalt Jes Zillesen ibid stedet at antage. Svar, efter nøje undersøgelse kunne vi ikke eragte Knud Jepsen at være sket nogen uret af regimentskriveren, derfor forbliver det efter den ovenbemeldte Knud Jepsen ergangne dom, som d. 4. april 1693 på Skast herredsting er udstedt, og Jens Zillersen får den i fæste.

En person navnlig Thomas Pedersen Bødicher har sig indfunden i fæste at vil antage et bol, ligger i Hygum sogn og by, som svarer til kassen, hvilken en rytter, der nu er død i Ungarn skal være fradød, og hans enke formedelst påfaldende svagheds skyld ej noget derved kan udrette, godvillig har afstået til Thomas Pedersen, som skal have hendes datter til ægte. Da

som Mads Povlsen i Overlund har caveret og godsagt for bemeldte Thomas Pedersen, beder jeg han sarnme bol uden indfæstning må nyde. Bevilges.

Sal. Peder Møllers enke i Tarm har i langsommelig tid efter hendes mands død, besiddet en gård ibid. skylder af 5300, som hun ej længere for svaghed og alderdoms skyld kan fortsætte, hvorfor hun har opladt den til sin svoger Lars Thygesen, sorn har hendes datter til ægte. Bevilges.

Som Peder Nielsen i Bredmose ej formedelst høj alderdoms skyld alene kan drive sin i fæste havende halve gård ibid. skylder af 2 skp. hartk., så har han opladt og afstået den 1/4part af berneldte halvgård, til sin søn Mads Pedersen, som det og vil antage.Bevilges.

Laurids Nielsen i Nørre Bork er for nogen tid siden ved døden afgået, og hans efterladte enke har siden beboet den 1/4part gård skylder 1500; enken at ægte tillige med bemeldte 1/4part gård at antage har sig indstillet Christen Christensen barnfødt i Lønne, som dertil er dygtig. Bevilges.

Jens Jepsen i Sernb har formedelst høj alderdom og påkommende svagheds skyld opladt og afstået sin i fæste havende gård ibid skylder 3500, til Hans Laursen af Hømb, som og samme sted vil antage, og dertil dygtig befindes. Bevilges.

Søren Jensen i Malle bebor en 2/3parts gård ibid. hvilken han ej længere selv alene kan drive, har han opladt og afstået til sin søn Mads Sørensen 1/3 part deraf, hvilket han og vil antage. Bevilget.

Anne Lauridsdatter i Hillerslev har beboet 1/2 ryttergård ibid. skylder af 1600, og for nogen tid siden ved døden er afgået, samme halve gård igen at antage har jeg overtalt bemeldte sal. kvindes søn Niels Lauridsen, som dertil findes dygtig, foruden stillet Gregers Christensen i Janderup og Anders Sørensen i Hillerslev til cautionsmænd, at bemeldte halve gård herefter skal blive holdt i forsvarlig hævd, formoder at nyde fæstebrev uden nogen fæstes givelse. Bevilges.

Joen Pedersen i Forum, har sig indfunden at vil antage den 1/2 part af hans sal. fader Peder Pedersens forhen i fæste havende og fradøde 1/2gård ibid,skylder udi alt af 4500, hvilke 1/4part gård fornævnte Peder Pedersens moder og godvillig for ham opladt og afstået har, formedelst hun den 1/2 gård ej selv udi alt så lovlig som ske burde kan fortsætte, og i henseende at sønnen dertil er dygtig at eragte,og han har forpligtiget sig den 1/4 part at antage. Bevilges.

Ilige måde har sig forestillet Niels Jensen som den 1/2 part af bemeldte 1/2 gård vil tiltræde, tillige enken, forbemeldte Joen Pedersens moder at ægte, men som enkens tilstand er ganske ringe, bygningerne som og på forbemeldte 1/4 part ganske brøstfældige, han og som forbemeldte har forpligtet sig det at opbygge og forbedre, jorden udi sin sæd at bringe, foruden stillet til caution og forløftningsmænd for sig, Hans Gregersen af Gesing, at det af ham skal vorde efterlevet, håber derfor det at nyde uden fæstes givelse. Bevilges.

So sal. Thomas Nielsens enke i Billum har i langsommelig tid efter mandens død beboet 1/2 gård ibid. skylder af 3100 hartk., hun nu og for nogen tid siden ved døden er afgangen, så har sig ladet anmelde hendes søn navnlig Niels Thomsen som samme sted vil antage, og dertil findes dygtig, men som den noget imidlertid enken således har hensiddet er blevet forværret, og stedet i sig selv ganske ringe, formoder han det ham uden nogen indfæstning må forundes.. Bevilges.

Hos velbårne hr. amtmand Kaas har jeg ladet anmelde Peder Pedersen af Åle i Vorgod sogn, i fæste at vil antage de 2 parter af Krogstrup i Snejbjerg sogn, som sal. Niels Christensens enke Margrethe Christensdatter påbor, og skylder af 2 td. 2 2/3 skp. hartk. såvelsom enken at ægte, dog på condition stedet at nyde uden indfæstning.Bevilget. . .

På hans kongl. majs. ryttergård i Tharp skylder af 5000, har sig en mand navnlig Carl Christensen indfunden, som derpå nogen tid uden nogen fæstes tagelse har hensiddet, men har nu ladet sig anmelde om fæstes erlæggelse på bemeldte gård; dog begærer ydmygst

formedelst han har anvendt den største del af sine ringe midler på samme gårds bygning, den ham må forundes uden nogen fæstes erlæggelse måtte forundes. Bevilges. . . . . .

Maren Knudsdatter Sirgaard har på nogen tid siddet enke på den 1/2 part af bem. gård, skylder af 2720 hartk. hvilken hun ej længere så lovlig som ske burde kan fortsætte, af des årsag har hun afstået den 1/2 part af samme halvgård til hendes søn Jens Jensen, som og det vil antage om det ham forundes uden fæstes givelse. Bevilges.

Ilige måde har Peder Pedersen af Lille Bjerre i Sir sogn for armods skyld afstået hans påboende halve gård, skylder af 1300 hartk. til Niels Christensen Skræder barnfødt i Resen sogn og by, som og den vil antage. Bevilges.

Sal. Christen Christensens enke i Nørtarp har formedelst alderdom og armods skyld afstået den ringe bolig hun påbor,skylder 6 skp.hartk., til Laurs Rasmussen, som skal have enkens datter til ægte; dog formedelst enkens og stedets ringe tilstand formoder han ydmyget samme væring uden nogen fæstes erlæggelse at nyde.Bevilges.

En rytterbonde navnlig Thue Bachensen i Billumtarp, for mig klageligen har andraget hvorledes han af amtsforvalteren ædle Jens Christensen betynges med execution for hvis forbemeldte hr. amtsforvalter formener at skal restere af kongl. contributioner for den halvpart af en del kirkejord som Thue Bachensens gårdmand Jens Bandsberg har i brug,og beretter under hans gårds takst til rytterhold at skal være anslagen, hvilket og nok synes troligt formedelst Thue Bachensen og Jens Bandsberg begge bebor en heelgård, hvoraf de nu bruger hver halvparten, bemeldte Jens Bandsberg svarer til rytterhold af 6 skp. hartk. mere end Thue Bachensen.

Som der falder adskillige disputter iblandt rytteren og bonden om rytternes allernådigste forplej-ning efter forordningen og i synderlighed om de 5 læs hø, som rytteren årlig skal have, hvert læs beregnet til 3 sjællands alen lang, 2 alen høj og 2 alen bred, hvilken højde rytteren synes at vil beregne fra ledestangen, og ej anser det som ligger neder i “haufren”; thi vil jeg formedelst al uenighed at forekomme, mine højbydende herrer ydmygst have foredraget, om ikke af samtlige rytterbønder i hver sogn, må fuldfærdiges en kiste, efter den længde, højde og bredde, som ermeldt hans majs. allernådigst udgangne forordning tilholder, og den af chefen ved hver kompagni i min eller min fuldmægtigs hosværelse må vorde eftermålt, og når den så dygtig efter forordningen i længde, højde og bredde eragtes, da måtte sættes enten hans majs. brønde, eller andet mærke derpå, på det ingen urigtighed videre derudi skulle ske, og rytteren såvelsom bonden i alle måder kunne vederfares ret; foruden besværer bonden sig højlig, hvorledes rytterne dem et stort kvantum ildebrand afpræsser, idet de rytterne beråber dem på hans maj, allernådigst udgangne forordning af dato, hvilken melder om nødtørftig ildebrand, men efterdi den nødtørftighed af mange blev misbrugt til overflødighed, har jeg været forårsaget hos de højbydende herrer ved ryttergodsets administration at fornemme, hvor mange læs tørv , eller ildning ved fornævnte nødtørftighed skulle forstås, hvor de da på min indgivne mernorials 3.punkt udførlig har resolveret, at nødtørftig ildning, som forordningen om forrnelde, skal være årlig 12 læs eller månedlig l læs, så lovlig som bonden kan age dem til torv; thi vil jeg endvidere ydmygst hos de høje herrer forespørge, om det ikke ved ermeldte resolution skal forblive såsom rytterne det ikke vil efterleve, af årsag, de besværer sig dermed ej at kan udkomme. Svar, hvad efter ommeldte hø er angående, da forbliver og forholdende efter hans majs. allernådigste udgangne forordning. Med ildebrand forholdes det efter generalløjtnant von Plessens og hr. justitsråd Braems deres resolution af d.12 februar 1692. nemlig 12 læs tørv, og skal rytteren der foruden have sin bagning og brygning fri ved bonden.

Tvende fattige rytterbønder af dette regiment navnlig Mads Jepsen og Søren Madsen begge boende i Fæstetoft i Hygum sogn har formedelst de deres påboende gård noget med bygning ville forbedre, forgangne år 1693, understået dem i højædle og velbårne grevinde Schach residerende på Gram, hendes enemærker at hugge noget bygningstømmer, og som de ville føre det hjem, er de undervejs blevet antastet, samt deres heste og vogn dem frataget, og

efterdi bemeldte bønder ej høj straf kunne undgå, har jeg efter hans exellence hr. stiftamtmand von Spechans befaling, formedelst at conservere deres påboende gårds tilstand, som de sig ellers øde havde efterladt, deponeret til højstbemeldte hendes grevelige nåde for omrørte bønders begangne faut? =30 rdl. Og vil jeg herved ydmygst indhente mine højbydende herrers gunstige betænkning, enten samme penge mig i min allerunderdanigste regnskab må til udgift passere, eller fornævnte tvende bønder dem igen til kassen skal erlægge, hvilket dog er dem umuligt at tilvejebringe, uden deres egen og påboende gårds ødelæggelse og totale ruin. Svar, hans exellence hr, stiftsbefalingsmand von Spekhan har lovet at ville tale med frue grevinde af Schach, om at se nogen moderation derudi at tilvejebringe, og forbliver derfor dermed indtil videre.

Visti Michelsens ødegård i Øsbæk, som han fradøde, som er anslagen for 2200, har jeg overtalt Oluf Jepsen ibid at antage. Bevilges.

En ung person navnlig Niels Jacobsen, som er Jacob Nielsen rytterbondes søn i Nørre Hebo, og har en 1/4part ryttergård i fæste ibid., er for nogen tid siden udrejst at ville forhverve noget til hans i fæste havende værings fortsættelse, hvor han undervejs til Kolding er ankommen, og der begeignet ham en borger af Fredericia navnlig Jørgen Laursen, til hvilken Niels Jacobsen for kost og løn efter begæring til påske indlod sig i tjeneste med, og derpå fulgte til Fredericia med sin formodentlig husbond, men da han der ankom, skal han med bemeldte borgers consents af en corporal navnlig Hans Meiers blevet antaget og truet til soldat under captajn Elbrechts kompagni, og som bemeldte persons fader Jacob Nielsen, nogen tid efter dette var passeret, androg mig omrørte omstændigheder, hvorpå han fremviste forbemeldte hans søns til ergangne missive. Så skrev jeg straks merberneldte hr. kaptajn til derom, og alt forskrevne refereret. Men ikke til dato ved skrivelse hos bemeldte captajn har kunnet formå, det han omrørte Niels Jacobsen/ der dog er en rytter og fæstebonde/ vilde lade ubehindret passere til sin i fæste havende gård igen. Svar, herom skrives fra sessionen til hr. oberst Lamsdorff, at bemeldte rytterbonde, uden videre, kunne løslades.

Ligeledes er og Christen Sørensens søn i Næsbjerg sogn og by, hvilken og iligemåde har en 1/4part gård i fæste i Næsbjerg, dog altid været hjemme hos forældrene, for at hjælpe dem med avlingen og gårdens fortsættelse, af en soldat i Kolding, som havde forklædt sig i grå klæder og udgav sig at være ladefoged, antaget for en tærsker, og siden til soldat under captajn Geislers kompagni, som i Fredericia er beliggende/ imod hans vilje hensat/, hvorom jeg og har skrevet captajnen til, men som forrige, ej har villet frugted. Vil derfo rindhente mine højbydende herrers gunstige betænk-ning, hvorledes jeg mig herudi skal regulere, thi hvis fornævnte tvende personer ikke fra soldateriet igen vorde entlediget, er ej alene at befrygte, de steder som de har i fæste, øde bliver henliggende, mens endog deres gamle foældre, som ikke vel uden deres hjælp kan subsistere, totalite bliver ruineret. Svar, som forrige.

Jep Nielsen af V.Vamdrup hvis salshus på ni fag er afbrændt nogle dage før jul, så han intet af hans gods eller løsøre fik bjærget, men han med hustru og mange små børn måtte så godt som nøgen fly af huset, hvorover han i stor armod er garådet, beder om hjælp til bygningstømrner. Bevilges 16 rdl. og rytteren forplejes af kassen til 1. sept.1694..

Iligernåde beklager Laurids Sørensen af Hjortvad, hvorledes hans påboende ryttergård ibid. 4 uger før jul ved ulykkelig ildebrand er afbrændt 11 fag ladehus, og intet af hans boskab fik reddet, men hans hø, foder, får og to fæhøveder, samt vogn og plov, ganske opbrændte, så han med hustru og små børn derover er falden i stor armod. Bevilges penge til 11 fag hus, som ladehus.

Sal. Christen Iversens enke i Varming har nogen tid efter mandens død besiddet en halvgård ibid., skylder af 15 skp. hartk. hvilke hun ej længere kan vedblive eller fortsætte,og har opladt og afstået den til Mads Clausen barnfødt i Langetved, som hendes datter har til ægte, og som tilstanden ikkun er ringe og bygningen forfalden som han noget har forbedret, formoder han

den at nyde uden indfæstning. Bevilges.

Karen Christensdatter i Ø.Vedsted har udi lang tid efter hendes sal. mands død beboet 1/2gård ibid., skylder 5200 hartk. som hun ej længere kan fortsætte, hvorfor hun har opladt og afstået til hendes søn Hans Christensen, som og dertil er dygtig og den vil antage. Bevilges.

Til en væring i Heeden i Ulfborg sogn i den nye jordebog anslagen for 1400, som Christen Pedersen sidst påboede og i fæste havde, og af armod efterlod sig den ganske øde, findes en person ved navn Jens Kjærulf, som samme sted i fæste at ville antage. Bevilges til bygning af 8 fag salshus og 4 fag ladehus, og nyder 3 års frihed fra næst afvigte l. jan. 1694.

En rytterbonde navnlig Niels Nielsen i Billum sogn og by klageligen for mig har andraget, hvorledes hans søn Niels Nielsen i sin drukkenskab skal have gangen til corporal Christen Mortensen der har sit kvarter i Billumgaard, hvor han har bekommet 2 mk. på hånden for han skulle være rytter under oberstløjtnantens kompagni, men sorn bemeldte person sligt uden sine forældres vilje har gjort, han og nu synes ej at have lyst til krigsvæsen; hans far, som er en gl. svag mand og mest sengeliggende, ej heller ved hans i fæste havende gård uden bemeldte sin søns hjælp kan subsistere. Så formoder jeg de gode herrer i henseende til gårdens conservation som ellers muligt øde skal blive henliggende, ville mage det så for ermeldte unge person Niels Nielsen igen fra rytteriet må entlediges. Svar. Hertil er allerede ordre af hr obersten udgivet, at denne Niels Nielsen skal blive relaxeret, og igen til sine forældre hjemkomme, men skal dog med straf blive anset, formedelst han så ubesindigt har ladet sig antage.

Udi Lunderskov findes en ødebols jord hartk. 0031 som Anders Hansen ibid. vil antage. Bevilges med 3 års frihed. Datum sessionen holden udi Ribe d. 9/ l 1694.

Slut på bog 4, 1691-1693. Start på bog 5, 1691-1696:

På.Furland findes følgende gadehuse som tidligere har svaret til oberst Detlev Brockdorfs forrige regirnents rytterkasse, som ifølge krigsjordebogen skulle være, men ved inspektion forefandtes ikke alle :

Jep Tøgersen Færgernands enke 0030, nu Anne Jensdatter, Jep Tøgersens enke.

Maren Pedersdatter 0101, nu Maren Nielsdatter.

Maren Niels Pedersens, 0121, findes ikke,ej heller af nogen kan mindes har været.

Else Andersdatter 0011, nu Lars Andersen.

Mads Christensen 0031, er endnu på stedet.

Bodil Laursdatter 0030, nu Niels Jensen.

Peder Christensen 0030, nu Christen Nielsen.

Morten Christensen 0002, nu Anders Møller

Christen Jensen 0002, findes ikke, ej heller skal have været til.

Christen Jensen Hammershøj (uden hartk. fortegnelse, nu Bodil Christensdatter.

Christen Christensen, nu Povel Tommesen.

Jep Chistensen, findes endnu på stedet

Jens Eskesen, nu Terkild Christensen.

Anders Jensen, er på stedet.

Anders Bødicher, nu Niels Iversen.

Jens Laursen, nu Niels Jensen.

Jens Pederser endnu på stedet.

Morten Christensen, findes hverken mand eller sted.

Povl Christenen, er på stedet.

Niels Pedersen, nu Christen Nielsen.

Anne Madsdatter eudnu på stedet .

Morten Skræder endnu på stedet.

Birgitte Kjeldsdatter, findes hverken person eller hus.

Jens Graversen endnu på stedet.

Lauge Mortensen, nu Birgitte Lasdatter.

Niels Pedersen endnu på stedet.

Anders Shuster? endnu ved stedet.

Maren Madsdatter ligeledes.

Jens Nielsen ligeledes.

Morten Smed, nu Povl Smed.

Mads Christensen, findes ikke hverken mand eller sted.

Christen Mogensen, nu Christen Lassen.

Niels Jensen, findes ikke hverken mand eller sted.

Anders Skræder endnu ved stedet.

Thomas Bjergaard , nu enken Maren Pedersdatter.

Laurids Andersen , nu Christen Pedersen.

Niels Sørensen, nu Christen Jepsen.

Jens Bødicher, nu Venniche Degn.

Tomas Bødicer, nu Thomas Pedersen.

Jens Madsen Smed, nu Jens Mortensen Smed.

Jacob Roslet?, nu enken Mette Gregersdatter.

Søren Christensen endnu på stedet.

Birgitte Sand?, nu Jens Jensen.

Laurs Skræder endnu på stedet.

Mads Tomsen, nu bemeldte Laurs Skræder.

Niels Tomsen, nu Oluf Skomagers enke.

Anne Terkildsdatter endnu ved stedet.

Maren Terkildsdatter endnu ved stedet.

Christen Christensen, nu Jens Mortensen.

Søren Pedersen, nu enken Edel Sørensdatter.

Michel Jensen, nu Niels Christensen.

Ovenstående bekræfter jeg med egen hånd, Skive amtsstue d.15. januar 1703.Vinterberg?

1691-95:

Såsom den ødegård i Billum sogn i Vester Horne herred, som sal. løjtnant Hans Michelsens enke sidst påboede, ej alene er forfalden og husene spolerede, men endog jorden dertil i sig selv ringe, og i nogle år ej tilbørligen har været dyrket, da som samme gård af Carsten Brun, med visse conditioner, søges, så har jeg i henseende at den igen kunne komme i stand, på hans kongl. majts. min allernådigste arvekonge og herres vegne, så og med hans exellence tit. hr. geheirneråd og stiftbefalingsmand von Speckhan hans consents, indstedt og fæst, såsom jeg og hermed indsteder og fæster formeldte øde gård til bemeldte Carsten Brun med al des tilliggende grund, rettighed og ejendom, som han skal have, nyde, bruge og beholde hans livstid; med tre års frihed fra undertegnede dato at regne for alle skatter og landgilde, som deraf imidlertid kunne gange, men med den vilkår, at han derimod skal bygge og forbedre husene, af dets jord eller eng ej noget at lade frakomme eller bortleje, men fodringen ved stedet at fortæres; og når formeldte friheds åringer er forløbet, da at svare kongl. majts. skatter og landgilde, som nu allernådigst er påbuden, eller herefter påbydes kunne, udi rette tid og på sine anordnede steder, være den på hans kongl. majts. vegne nu forordnede eller efterkommende øvrighed hørig og lydig, og sig ellers i alle måder efter kongl. majts. lov og mandater forholder, under dettes forbrydelse og anden straf efter befindende som vedbør. Til bekræftelse under min hånd og signet.

Ribe amtstue den 9. marts 1692. T.E. von Spekhan.

Halvdelen af Bolkærgård i Nebel sogn, V. Horne herred bortfæstet til Christen Pedersen, hvis fader Peder Felding stiller caution for ham. 23.okt. 1694.

Ribe d. 23/9 1691:

Hove sogn, Jens Nielsen Vinchel, formedelst stor misvækst og dødsfald blandt hans kvæg, om hjælp til en hest.

Søren Sørensen i Nørre Bork klager at hans kvæg år efter andet er ham fradød, beder om hjælp til en hest.

Horne sogn, Eske Jepsen af Bonum, efter præsten hr. Christen Frises attest, af så stor armod at den overgår alle rytterbønders i bemeldte sogn, beder om hjælp til en hest.

Ole Jespersen i Lille Flansmose i Dybe sogn har mistet en del kvæg, og beder om hjælp til en ko.

Simon Pedersen Bjerg i Hygum sogn er ganske forarmet, beder om hjælp til en ko.

Jens Jensen i Billumgaard andrager for kort tid siden at være af ulvene vederfaret stor skade på sine bæster. Beder om hjælp til et plovbæst.

Christen Olufsen i Dyreby klager at hans heste og kreter for en 14 dages tid siden af ulvebid er ham frafalden. Beder om hjælp til et plovbæst.

Christen Jensen af Kjelst beder om at måtte forstrækkes med 1 plovbæst, da han for en tre års tid siden har mistet fem nød og 3 bæster. Bevilges en hest.

Christen Christensen af Kolle anholder ydmygst at må nyde noget til aftægt af den som gården efter ham til fæste forundes, som er Jacob Pedersens søn ibid. ved navn Peder Jacobsen, så og en aftægtsko samt tvende får, på det han ikke på sin alderdom med betleri sit brød skal søge. Svar, efter deres fordrag nyder han en skp. rug, 4 skp. byg og l ko.

Hans Brøgman, toldbetjent ved Varde toldsted, andrager at have for 5 år siden antaget en øde bondegård kaldet Myrtue, som en gl. herredsskriver for mange år siden øde skal have bevåned, hvilken gård jeg ganske har ladet opbygge, som straks derefter til rytterhold er blevet udlagt, og siden continuerlig holdt ritmester og løjtnanter til indkvartering, som han nu ydmygst beder om at må forskånes for, såsom han til ingen anden ende samme gård skal have antaget end til lidet græsning til hans egne bæster, som han til sin bestilling des bedre opsigt højnødvendig behøver. Svar. Skal på behørige steder vorde andraget.

Terchel Pedersen i Gesten andrager at have lidt stor skade af ulvene på sine bæster, så han nu ikkun skal have en gl. helmis, tvivler om at overleve i vinter. Beder om hjælp til et plovbæst. Bevilges.

Niels Simonsen i V.Gesten andrager, efterdi han både er plovlam og har mistet en del af sit kvæg. Beder om hjælp til et plovbæst. Bevilges et plovbæst.

Søren Christensen i Nørre Starup andrager at have af smitsom syge mistet 4 bæster. Beder om hjælp. Bevilges et plovbæst.

Niels Iversen i Gesten beklager sig at torden for nogle år siden slog ned i hans gård, og den afbrændte med al hans bohave, begærer noget tømmer til hans gårds opbyggelse. Bevilges .

Knud Christensen i Ø.Vamdrup beder om hjælp til et plovbæst.

Lene Lasdatter som bor i Østergaard i Gamst beder om et plovbæst og en ko, da hun ej ved hvordan hun skal få sæden i jorden.

Rasmus Fædersen i V. Vamdrup, hvis kvæg og bæster er døde beder om hjælp til et plovbæst og l ko.

Jørgen Rasmussen ibid. har forgangen mistet 2 bæster, og derforuden tit og ofte af tyve blevet bestjålet. beder om hjælp til et plovbæst og noget bygningstømmer. Bevilges.

Niels Andersen i Åsted sogn og by har i dette år mistet 2 bæster og er plovlam, beder om hjælp. Bevilges.

Niels Pedersen i Båstrup? i Ø.Vamdrup har mistet 2 bæster, beder om hjælp.til et plovbæst. Bevilges. Terkel Terkelsen ibid. på samme måde. Bevilges.

Knud Ibsen i Navr Kærgaard har mistet en del kvæg og bæster, beder om hjælp til l plovbæst og bygningstømmer. Bevilges.

Jens Laursen i Agerskov i Hygum sogn har mistet en del kvæg og beder om hjælp. Bevilges l ko.

Jens Jensen i Madum, som antog et øde sted i Søversig? beder om hjælp til noget bygningstømmer. Bevilges. Rasmus Knudsen i Schunderup?(Schanderup) har mistet sine bæster, beder om hjælp til et bæst. Bevilges.

Mette, sal. Tomas Møllers i Lejrskov, hvis salshus som er 16 fag er næsten nedfalden. beder om hjælp til bygningstømnier. Bevilges.

Christen Sørensen og Hans Iversen i Geldballe har mistet en del kvæg og bæster, beder om 2 bæster. Bevilges.

Mads Pedersen i Vorbasse Nebel sogn, som kun har et bæst at pløje med, beder om et til. Bevilges. Anders Sørensen i Kalvslund beder om hjælp til et plovbæst.

Peder Andersen i Vodder sogn og by har mistet et bæst og en er ham frastjålet, beder om hjælp til et plovbæst. Bevilges. Hjortvad, Thøger Nielsen, Niels Pedersen og Per Nissen har stor trang, beder om et plovbæst. Bevilges.

Anders Pedersen i Kærbølling har mistet en af sine bæster, beder om hjælp til en ny. Bevilges.

Christen Lassen ibid. har ved den engelske transport mistet et bæst, og senere 2 bæster.beder om hjælp til et plovbæst. Bevilges.

Søren Madsen af Fæsted Toft i Hygum sogn har mistet af smitsorn sygdom 3 af hans bæster, beder om 2 plovbæster. Bevilges l plovbæst.

Michel Bennedsen af Lustrup har mistet et bæst. Svar, hjælper sig selv.

Jens Nielsen af Raager (Roager?) som torden har ihjelslagen 2 bæster, beder om et plovbæst. Bevilges.

Niels Nielsen og Christen Sørensen i Gunderup Årre? er af ulve og anden skadelig tilfald deres kvæg og bæster frafalden. beder om et plovbæst. Bevilges.

Anker Gregersen i V.Vedsted har mistet sine bæster, beder om hjælp. Bevilges 1 ko. Bertel Hansen ibid. har mistet både kvæg og bæster, beder om hjælp til et bæst og en ko. Bevilges 1 bæst.

Peder Dahl i Favrholt har mistet 2 bæster beder om et plovbæst. Bevilges. Laurs Jepsen i Jernelund har mistet alle sine bæster af smitsom sygdom, beder om et plovbæst. Bevilges.

Niels Hansen og Troels Nielsen af Søndernis har mistet deres kvæg og bæster, beder om hjælp. Bevilges et bæst og l ko.

Angående den 19.post i memorial af 1690 om den væring som Niels Knudsen i Forsum forleden sommer fradøde af 1322 er nu antaget Mads Hansen af Vium sogn, som har tjent længe i sognet.

1/5 1691-31/12 1692:

Den nye projekterede jordebog anno 1692:

Hillerslev, Maren, sal. Søren Jensens 2320, Christen Rasch 5732. Niels Troelsen 2220, Hans Pedersen 2020, Laurs Nielsen, nu Maren Lauridsdatter med stug 2031, Knud Nielsen med 4 1/2 sk. landgilde til kirken 20O2, Las Nielsen 2410, Mads Madsens enke, nu Anders Christensen 2600, Jørgen Christensen og Hans Sørensen 3302, Hr. Niels i Varde af en øde krongård, hvorpå ingen bygning findes 2721. Nok hr. Niels i Varde af en selvejergårds herlighed til kongen 0400.

Ø. Vrøgum, Peder Hansen 2701. Søhuse, Bachen Jensen og Christen Christensen Brich 3121.

115 1691 31/12 1692. Matr. 1688 Mads Madsens enke i Hillerslev.

1693-95.

Bevilget til genopbygning af afbrændte huse:

Laurids Sørensen i Hjortvad til 11 fag ladehus 14 rdl. 4 mk.

Jep Nielsen i V.Vamdrup til 9 fag huses opbyggelse 18 rdl.

Jørgen Gjødesen i Ansager til 21 fag lade og salshus 33 rdl.

Anno 1702 den 7. april var vi efter- og underskrevne Christen Frandsen i Tarm, Anders Pedersen og Jørgen Christensen ibid. samt Peder Andersen i Forsum, efter opkrævelse af retten, på Øster- Nørre Horne herredsting udi herredsfogden Jacob Knudsen og herredsskriver

Søren Pedersen deres overværelse, forsamlede udi Tarm, der at vurdere den af 10 fag hus bestående, og af regimentskriver seig. Anders Rasch sammestedes opbygte stokkehus, hvad dets bekostning kan beløbe, som det nu findes. Da efter nøjeste og ringeste overslag syntes os, at efterskrevne husbygnings materialer, som samme stokkehus er opbygt af, og nu i forsvarlig husbygning findes bestående, ej med mindre er bekostet end som specialiter følger, nemlig: 28stk. udstænger af eg a’ 2 mk. er 9 rd. 2 mk., 25 løsholter a’ 1 mk. 4 sk. er 5 rd.1 mk. 4 sk., 11 bjælker a’ stk. 4 mk. er 7 rd. 2 mk., remstykkerne af fyr til, kostet i ringeste 4 rd., 22 sparer a’ stk. 1 mk. 8 sk. er 5 rd. 3 mk., hjørnebånd og hanebjælker tilsammen 37 stk. a’ 1 mk. 4 sk. er 3 rd. 4 mk. 8 sk., tvende uddøre af fyrfjæl l rd., 3 inddøre af 6 fyrdeller a’ stk. 1 mk. 12 sk. er 1 rd. 4 mk. 8 sk., et sengested 2 rd. 2 mk., tømmer til hestestalden 1 rd. 3 mk., lægter til huset for 6 rd., stave til lervægge både uden og inden i huset 3 rd., 30 traver tag a’ 1 mk. 4 sk., er 16 rd. 4 mk., 6 tylte deller til loft over de 6 fag hus a’ tylt 2 rd. er 12 rd., to vindueskarme 1 rd. 1 mk., mursten til en dobbelt skorsten 5 rd., 6 vinduer a’ stk. 2 mk. 8 sk. er 2 rd. 3 mk., ler til huset 16 læs a’ 6 sk. er 5 rd. 2 mk. 4 sk., husvæggene at opslå både uden og inden i huset, samt leret at arbejde 6 rd., tømmermanden for huset at ophugge 8 rd., tækkeren for huset at tække, såvelsom plidsfolk dertil 4 rd., snedkeren for loftet at pløje og færdiggøre, så og dørene i huset både uden og inden, med hvis videre sne-dikerarbejde som er gjort 4 rd. 3 mk., murermesteren for skorstenen at opsætte 2 rd., søm til loft og døre for l mk. 12 sk., jern til dørhænger, klinker og håndfanger, samt jern til krydser og stænger for vinduerne i fangehuset og under stængerne, med arbejdsløn in alles 1 rd. 3 mk., bord og bænke 3 mark danske. Summa er 124 rd. 5 mk. siger ethundrede tyve og fire rigsdaler fem mark.

At foranførte, således af os udi allernøjeste, efter vores granskning, er taxeret og vurderet til penge som ovenmeldt, bekræftes med vores egne hænders underskrift, og således regtig i sig selv befindes. Så sandt hjælpe os Gud og hans hellige ord. Som vi videre vil gestandig være om fornøden gøres. Datum Tarm ut supra.

Slut på bog nr. 5 og filmrulle M-44497. Start på filmrulle M-44498 og bog no.6.

1694-1695:

Riberhus amt, Vester Horne herred, 1694 d. 22 .oktober er Niels Hansen forundt faderen Hans Christensens halve fradøde gård i Østerdahl? i Ovtrup sogn for indfæsning 1 rd.

Den 9. januar 1694? er Mads Pedersen forundt en 1/4 part af faderen Peder Nielsens halve gård i Bredmose i Ho sogn, som han for alderdom til ham afstanden haver for indfæstning 4 mk.

Den 22.okt. er Søren Jensen forundt Jens Jørgensens enkes bolig i Lønne, som hun for alderdoms og svagheds skyld til ham har opladt for indfæstning 3 mk. Ditto er Michel Pedersens sidst påboede og for armod og svaghed afstået sin bolig i Hennebjerg i Henne sogn forundt sønnen Peder Michelsen, for indfæstning 4 mk. Ditto er Peder Pedersens sidst påboede og fradøde halve gård i Outrup sogn, Gammelgaard kaldet, forundt Niels Pedersen af Ovtrup, som ægtede enken, for indfæstning 1 rd. Ditto er sal. Christen Sørensens enkes gård i Hovstrup i Henne sogn, som hun for høj alderdom og svaghed har afstået til sønnen Søren Christensen og svogeren Terben Christensen hver en halvpart, forundt dem begge for indfæstning 1 rd.

Skast herred. Ditto er Christen Olufsen i Melbæk hans forhen i fæste havende væring kaldes Vognsbøl forundt Mads Hansen, som han til ham har opladt, for indfæstning 4 mk

Den 9. januar er Niels Sørensen forundt Mathias Markmands fjerdeparts gård i Brøndum sogn og by, som han frarømte og efterlod sig øde, med condition at nyde 1 1/2 års frihed og for indfæstning fri.

Hviding herred, den 22.okt. er Rasmus Scholmester /som blev commanderet ad Ungarn/ hans partgård i Råhede i Hviding sogn, forundt Lambert Pedersen for indfæstning 1 rd.

Ditto er Bertel Hansens, for alderdom, opladte halve gård i V.Vedsted sogn og by forundt hans søn Hans Bertelsen for indfæstning 1 rd.

Lustrup birk den 9, januar er Hans Laursen forundt Jens Jepsens gård i Sernb sogn og by, som han for høj alderdom og svaghed til ham har opladt, for indfæstning 1 rd.

Den 22.okt. er Hans Knudsen forundt Knud Ostersens i fæste havende halve gård i Varming, som han for høj alderdom og svaghed til ham har opladt, for indfæstning 4 mk. Ditto er Michel Knudsens gård i Lustrup, som han for høj alderdom og svaghed har opladt til sin søn Bennit Michelsen, og sin svoger Envold Andersen forundt, for indfæstning 2 rd.

Koldinghus amt, Anst herred, ditto er Iver Pedersens fradøde halve gård i Vamdrup sogn, kaldet Horskær, forundt hans søn Knud Pedersen (Iversen, se senere) for indfæstning 1 rd. 2 mk. Ditto har Hans Bertelsen, formedelst høj alderdom og svaghed, afstanden halve Horskærgaard i Vamdrup sogn forundt Jens Hansen for indfæstning 1 rd. 2 mk.

Lundenæs og Bøvling amter, Øster-Nørre Horne herred, den 9. januar er Laurids Thygesen forundt sal. Peder Møllers enkes gård i Tarm udi Egvad sogn, som hun til ham opladt har, for indfæstning 2 rd. Ditto er Visti Michelsens fradøde, og efterladte ødegård i Østbæk i Ølgod sogn, forundt Oluf Jepsen ibid. på condition at nyde 4 års frihed og fri for indfæstning.

Den 22 okt. er Peder Pedersens sidst påboede og fradøde bolig Topgaard kaldet i Strellev sogn, forundt Niels Nielsen af Ølgod sogn for indfæstning 4 mk. Ditto er Niels Hansen af Lydum forundt Niels Jensen Wallings (Vellings?) bolig Katrebel, som han for svaghed og alderdom til ham har afstået, for indfæstning 3 mk.

Hind herred, ditto er Simen Pedersens, af armod forladte bolig kaldet “Haall” [Hale] i Vinding sogn [i Ulfborg herred], forundt tvende mænd af Vejvad, med condition at skal nyde det til stedet indavlede korn efter sæden, som er indkøbt, og betalt af kassen, samt fri for indfæstning.

Hjerm-Ginding herred, ditto er Christen Pedersens fradøde øde væring i Ølby sogn og by, som skylder 1500, forundt Peder Sørensen Degn ibid. i fæste fri, for en vis afgift til kassen årlig 8 rd.

Ditto er løjtnant Just Kjelds kones fradømte gård, Villemose kaldet, forundt Peder Quistgaard og Maren Pedersdatter, sal. Christen Villemoess, på den condition, at alle pådragne restancer dem efterlades samt for fæstes givelse fri.

Ditto er Søren Nielsen Blytækkers partgård forundt Christen Nielsen af Hvamb, som han til ham opladt har, for indfæstning 1 rd.

Ditto er Jens Marchusens ødegård i Sevel sogn, Bederholm kaldet, som i langsommelig tid har stået øde, forundt Peder Sirnensen af Sevel, med condition at nyde til en hest og fire års frihed.

Ulfborg herred, den 9.januar er Jens Kierulf forundt Christen Pedersens væring Hede i Ulfborg sogn, som han af armod efterlod sig ganske øde, med condition at nyde til 8 fag salshus og 4 fag ladehus ialt 13 rd. 2 mk. og 3 års frihed fra l. januar 1694 til l.januar 1697.

Visselbjerg d. 31. dec. 1694.

Som Niels Michelsen i Donslund fiskerhuse ej formedelst armod kunne blive ved samme bolig skylder 4 skp. hartk. har han opladt den til Bunde Madsen af Elkjer.

Sal. Jens Jørgensens enke i Lønne har efter hendes sal.mands død til dette beboet en partgård på Lønne hede af 6 skp. hartk. som hun ej for alderdom og svaghed kan vedblive eller fortsætte, derfor har hun afstået den til søn Søren Jensen.

Peder Pedersens enke i Topgaard navnlig Maren Nisdatter har efter mandens død opladt bemeldte bolig, skylder 1100 til Niels Nielsen af Ølgod sogn, som skal ægte hendes datter, da enken ej længere den kan fortsætte.

Formedelst Mogens Lauridsen i Gottrup i Humlum sogn, hans alderdom, svaghed og armod har han opladt bemeldte bolig Gottrup, skylder 2000 til en ung persen Niels Jensen af Sønbjerg, som skal ægte hans datter.

Jens Lauridsen i Øster~ Lind i Gudum sogn har formedelst alderdom og skrøbelighed opladt halv-parten af bemeldte Øster Lind skylder 2700 hartk., som ha n bebor, til hans hustrus

brodersøn Jens Sørensen barnfødt i Resen sogn.

Som Christen Madsen i Nørre Hebo har beboet den 1/3part gård skylder 1-2 1/3-0-0 hvilke han ikke for alderdom og arrriod kunne vedblive, derfor han bemeldte 1/3gård har opladt til Knud Nielsen, som og findes dygtig samme at antage, Da på det, at stedet herefter kunne blive ved magt, har jeg det og bevilget på mine højbydende herrers gode approbation, som formedelst og bliver bifaldet, og det uden nogen fæstes givelse, i henseende til stedets ringhed. Svar ,dette bevilges formedelst stedets ringhed.

Sal. Hans Jacobsen er fradød en partgård i Stubkær i Borring sogn af 1020, samme partgård igen at antage tillige med enken at ægte, har sig indfunden Christen Laursen, som og er dygtig den at antage.

Halve Kirkeby i Humlum sogn har og rnanden af armod ganske forladt, som jeg i år har måttet lade så til, og ingen stedet at ville antage.

Som sal. Jens Holdst har hidindtil haft i fæste en øde hussteds væring, som svarer til kassen, hvilke hans efterladte hustru ikke længere ville vedblive, derfor samme opladt til Søren Jesen af Tarm.

Som Peder Pedersen i Gammelgaard i Ovtrup sogn er fradød en halvgård af 2100, har indfundet sig Niels Pedersen af Ovtrup enken at ægte Anne Ibsdatter? og gården at antage.

Som sal. Christen Sørensens enke Maren Jensdatter har efter mandens død i langsommelig tid beboet en ryttergård i Hovstrup by af 2000, hvilke hun ikke for høj alderdom og svaghed kan vedblive, har hun den opladt til hendes børn, den ene halvpart til sønnen Søren Christensen og den anden halvpart til hendes svoger Therben Christensen som har ægtet hendes datter.

Formedelst høj alderdom og svaghed har Michel Bennitsen i Lustrup afstået sin gård, af 4500, til efterfølgende sine børn, den halve gård af 2 td. 2? skp. til sin søn Benit Michelsen, og den anden halvpart til sin svoger Envold Andersen som skal ægte datteren.

Som Chrispen Pedersen i Ølby sogn og by af ulykkelig hændelse druknet for nogen tid siden, hvorover en væring som han havde i fæste af 1500, er blevet øde, har jeg nu overtalt Peder Sørensen Degn ibid. den at antage.

Formedelst Jens Jensen i Øster Lind i Gudum sogn hans svaghed ej kan fortsætte eller vedblive sin i fæste havende partgård af 1320, har han det afstået til sin farbroders søn Jep Lauridsen af Fruebol.

Ole Jensen af Gamst i Anst sogn er for nogen tid siden ved døden afgået, som havde en halvgård i fæste ibid. af 2 td. 2 1/2 skp., samme igen at antage, tillige med enken at ægte har sig indfunden Iver Jepsen af Store Anst.

Som Iver Pedersen i Horskær for nogen tid siden ved døden er afgået, så har sig ladet indstille hans søn Knud Iversen, som den halve part af bemeldte Horskærgård i fæste vil antage, hartk 3700. Formedelst Hans Bertelsens høje alder og svaghed kan han ikke længere vedblive eller fortsætte den halve af bemeldte Horskærgård af 3700 men opladt den til Jens Hansen.

Knud Ostersen i Varming kan ej formedelst høj alderdom og svaghed fortsætte sin i fæste havende halvgård af 1700, og har afstået den til sin søn Hans Knudsen.

Dette regiment er tillagt tvende møller, Gudum og Aa mølle, som i forrige krigsjordebog har svaret årlig til kassen, nemlig Gudum mølle 28 rd. 2 mk. 7 sk., Aa mølle 13 rd. 3 mk. Men i sidste commision blev de indført udi den nye projekterede jordebog uden nogen sær forklaring, at skulle svare efter dets hartkorn, Gudum mølle af 9 td. 3 skp. er årlig 37 rd. 3 mk., Aa mølle af 4 td. 4 skp. er årlig 18 rd. hvorefter de ikke fuldt har villet betale, men alt efter det forrige, så der i så måde defererer og resterer hos dem til 1.okt. sidst afvigte 24 rd. som jeg mig i mine allerunderdanigste regnskaber, såvel som i indgivne kvartals extrakter har mig til indtægt beregnet etc.

Bertel Hansen i V.Vedsted har hidindtil beboet en halvgård ibid. skylder 4500, hvilken han ikke længere for alderdom kan fortsætte,og derfor afstået til sin søn Hans Bertelsen.

1/1 1695-1/1 1696:

Riberhus amt, Lustrup birk, 1695 d. 31. juli er Peder Hansens fjerdepart gård i Semb sogn og by forundt Anders Christensen af Sønder Farup, som han for ham opladt har, for indfæstning 4 mk.

Ditto er på samme måde Jens Pedersen Schreders halve gård i Sernb forundt Peder Sørensen af Ø.Vedsted for indfæstning 4 mk.

Hviding herred, ditto er Peder Jørgensens sidst påboede, og formedelst høj alderdom og svaghed afstandne halve gård i V.Vedsted sogn og by forundt sønnen Therben Pedersen, for indfæstning l rd. 2 mk.

Ditto er Thyge Jensens sidst påboede og fradøde halve gård i Sdr. Farup forundt Christen Nielsen som ægtede enken, for indfæstning 4 mk.

Kalvslund herred, ditto er sal. Hans Frandsens enkes halvgård i Nør Farup, som hun for alderdom har opladt til sønnen Jep Hansen, for indfæstning 2 rd.

Gørding-Malt herred, ditto er Hans Nissen i Plovstrup forundt Peder Jepsens 1/4part gård sammesteds, som han til ham har afstået, for indfæstning 4 mk.

Skast herred, ditto er Hans Sørensen af Guldager sogn forundt Peder Christensen hans fradøde halvgård i Guldager sogn i Sædding by, tillige at ægte hans efterladte datter, for indfæstning l rd. 2 mk.

Ditto er Hans Andersens sidst påboede og fradøde halvgård i Brøndum sogn i Forum by, forundt Niels Hansen af Astrup, som ægtede hans efterladte datter, for indfæstning l rd. 2 mk.

Ditto er sal. Niels Sørensens enkes halvgård i bemeldte Brøndum sogn, Gesing by, som hun for alderdom og skrøbelighed har afstået til sønnen Søren Nielsen, for indfæstning 2 rd.

Ditto er Mads Olesens halvgård i Næsbjerg sogn i Skonager by, som han formedelst svaghed og høj alderdom har opladt til sønnen Jep Madsen, for indfæstning 4 mk. Ditto er på samme måde Anders Pedersens halvgård i Skonager forundt sønnen Peder Andersen, for indfæstning 4 mk.

Ditto er Zilles Jessens enkes halvgård i Gunderup i Årre sogn forundt sønnen Gregers Zillesen, for indfæstning l rd.

'Vester Horne herred, ditto er Niels Christensen forundt Christen Christensens fradøde, og i armod, samt næsten øde og forfaldne efterladte halvgård i Kvong sogn i Hallum by, med condition at nyde til bygningens reparation 20 rd. item til rytterens forplejning fra l.januar 1695 og til 1.sept. næst efter 6 rd. Ditto er sal. Christen Nissens halvgård i Hallum i Kvong sogn, som hun for høj alderdom og svaghed har afstået til Niels Bertelsen, for indfæstning l rd.

Ditto er Niels Troelsens sidst påboede og fradøde halvgård i Hyllerslev i Janderup sogn, forundt Niels Jensen af Næsbjerg, som ægtet enken, for indfæstning 4 mk.

Anst herred, ditto er Michel Jepsen og Anders Sejersen i Roved, forundt Peder Hansen Friis og Knud Pedersens ødegård i Lille Anst by udi Anst sogn, med condition at skal nyde til 10 fag hus og 12 fag ladehus 32 rd. item et års frihed.

Ditto er Poul Hansen af Store Anst forundt Søren Christensens halvgård i Anst sogn udi Gambst by, som han formedelst alderdom og svaghed til ham har opladt, for indfæstning 1 rd.

Ditto er Hans Jepsen forundt Johan Christensens halvgård i Hjarup sogn og by, for indfæstning 2 rd. Ditto er Anders Jensen forundt Knud Thøgersens partgård i Refsinghoved som han til ham har opladt for indfæstning 4 mk.

Ditto er Niels Andersen forundt Anders Thomsens halvgård i Gesten sogn og by, som han for alderdom og svaghed til ham har afstået, for indfæstning 2 rd.

Ditto er Mads Jepsen af Højrup forundt Frands Andersens gård i Agersbøl, for indfæstning l rd.

Ditto er Søren Frandsen af Agersbøl forundt Stephen Stephensens 1/4part gård i Bække sogn og by, som han for alderdom og svaghed til ham har opladt, for indfæstning 4 mk.

Lundenæs og Bøvling amt, Øster-Nørre Horne herred, ditto er Christen Pedersens sidst

påboede og fradøde halvgård i Bjalderup i Horne sogn, forundt Hans Christensen af Ølgod sogn, som ægtet enken, for indfæstning 4 mk. Ditto er Peder Hansen forundt halvparten af Jens Hansens påboende halvgård i Skovlund udi Ansager sogn, som han til ham godvillig har afstået, for indfæstning l rd. Ditto er Christen Jørgensens sidst påboende halvgård i Tarm udi Egvad sogn, forundt sønnen Jørgen Christensen, som faderen godvillig til ham har afstået, for indfæstning l rd.

Skodborg herred, ditto er Jens Christensen af Kokholm forundt Christen Christensens i armod, og hel forfaldne gård Havskov kaldet i Gudum sogn, med condition ar nyde til bygningens reparation 12 rd., og derforuden fri for indfæstning.

ditto er Peder Pedersens sidst påboede, og for påkommende svaghed afstandne partsgård i Lille Bjerrum i Gudum sogn forundt Morten Pedersen for indfæstning 4 mk. Ditto er Jens Nielsens sidst påboede bolig i Trabjerg i Gudum sogn, forundt Bertel Madsen, som han for ham godvillig har opladt, for indfæstning 4 mk.

Ditto er sal. Morten Olufsens enkes halvgård i Øster Aasbjerg i Gudum sogn, forundt sønnen Peder Mortensen, som moderen for ham godvillig har afstået, for ind fæstning 4 mk.

Hind herred, ditto er Jens Jensen Moesgaards fradøde partgård i Vinding sogn, Hundkær kaldet, forundt hans broder Jørgen Jensen, for indfæstning 4 mk.

Såvidt mig vitterligt er, og jeg efter forespørgen hidindtil haver kunnet erfare er denne bedrøvede enke Zidsel Nielsdatter sal. Christen Hafnisis? efterladte, ingenlunde af den middel og evne, at hun af egen formue kan bestedige sin salig mand /som nu død er/ til jorden, men hendes tilstand heller så armelig, at hun højligen herudi trænger til assistance, bekender Jens Pedersen Ølgod, præst til Ølgod og Strellev menigheder. Ølgod den 21. novernber 1694.

Såvidt mig er vitterligt, og jeg efter forespørgsel, hidindtil har kunnet erfare er denne bedrøvede enke, Maren Hansdatter, sal. Christen Jensen Viborgs efterladte, ingenlunde af den middel, at hun af egen formue kan bestedige sin sal. mand, som nu død, til jorden, men hendes tilstand hellere så armelig, at hun højligen trænger til assistance, bekender Jens Mogensen Gaverslund, Andsager præstegård d.19.april 1695.

Hans Christensen af V. Vamdrup af 2-1/2-6-0 hvis salshus var 14 fag, ladehus 5 fag og et andet lidet 5 fag er nedbrændt den 15. aug. sidst afvigte, så han ikke reddede hverken gods eller løsøre, men han med hustru og små børn måtte så godt som nøgen fly derfra. Boede på en halvgård.Hans Christensen bevilges til 10 fag salshus og til 5 fag ladehus ialt 30 rd.

Samme beskaffenhed har det med Peder Lauridsen sammesteds som bor næstved, på en helgård af 4100, som mistede sit ladehus. Peder Lauridsen bevilges til 8 fag ladehus 16 rd. og til 9 læs hø.

Efter sessionens committerede, deres resolution d.31. juli 1695, og de højbydende herres i det kongl. generalcommissariat deres derpå fulgte approbation af den 14.aug. næstefter, er leveret til efterskrevne rytterbønder til deres afbrændte gårdes opbyggelseog conservation, nemlig:

Christen Christensen i Præstbøl, Nebel sogn hvis salshus, sorn var 18 fag, med en god forråd af æde og sædekorn, ved en ulykkelig vådeild blev lagt i aske. Til dens opbyggelse igen 16 rd. og til sædekorn 3 rd. 8 sk. samt til rytterens forplejning fra l.maj 1695 til 1.sept. næst efter af 2700 hartkorn er 3 rd. 5 mk.

Joen Pedersen i Forum i Brøndum sogn, hvis salshus, som var 14 fag og ved en ulykkelig vådeild med hans indavlede hø 10 læs, samt al hans bohave, vognredskab, korn og fetalje, som han havde, blev opbrændt. Til dets opbyggelse igen 24.rd. item til 10 læs hø 9 rd., og rytterens forplejning fra den 24.juli og til 1.nov. 1695 af 2230 hartkorn er 2 rd. 3 mk. 4 sk. Derforuden blev og ved samme vådeild opbrændt Joen Pedersen og medlægsbrødres rytterhus, som bestod af 6 fag hus, hvortil og er leveret 16 rd.

Christen Christensen i Hallum, som på nogle års tid har været hel svag og mest sengeliggende, er fradød sin påboende og i fæste havende halvgård, som er ansat for 2200 hartk. så gårdens bygning over samme hans langvarige sygdom er blevet helt forfalden,

ihvorvel jeg ofte det om, ham har påmindet, men som hans tilstand for svagheden ham så hårdt angreb, var ikkun ved slet tilsåand, og efterdags mere og mere tiltog, kunne han næppe orke rytterens forplejning, når det tørre brød til sig, sin fattige hustru og små børn havde godtfolk ikke af medynk givet ham. Og som enken efter hans død ikke længere kan drive den, har jeg efter pligt overtalt Niels Christensen af Hallum samme at antage., og om han måtte nyde stedets inventarium af et bæst, l plov og vogn så og en ko, l kalv og 2 får. Svar, Niels Christensen nyder 20 rd. af kassen til stedets renovation.

Jens Christensen på Venøe land klageligen har andraget at hans ladehus 10 fag af usædvanlig storm og uvejr er ganske tilhobe nedslagen. Svar, som dette er sket af Guds vejr og store stormvinde og at bonden er af så armelig tilstand, så bevilges han 6 rd. 4 mk.

Jens Pedersen i Forum, som bebor en 1/4part gård ibid. skylder 2230 har andraget for mig hvorledes hans salshus som var 14 fag, d. 24.juli sidst afvigt om formiddagen ved 11 slet ved ulykkelig vådeild blev lagt i aske, hvorfra den kom vides ikke, såsom alle folkene var i marken. Svar, efterdi dette er ikkun en 1/4part gård så.synes det bedst om denne part blev lagt til en af de andres.

Som Christen Christensen boende på en gård kaldet Havskov i Gudum sogn, ansat for 7000, har i langsommelig tid været syg og sengeliggende, og det af en sær ulægelig svaghed, så hans halve ansigt ganske er befængt og snart fortæret. Over samme svaghed at han ikke selv har kunnet være ved hans avling og drift, er gården temmelig aftaget, husene ganske brøstfældige og stå på fald, ejendommen forsvækket, høvederne ringe og få, midlerne borte, og manden nu i stor armod. Da på det, gården ikke skulle blive ganske øde, er en ung karl navnlig Jens Christensen af Kokholm i Resen sogn overtalt samme gård at antagel som bemeldte Christen Christensen for ham godvillig afstanden haver, dog på følgende condition at nyde de ved stedet tildragne restancer anno 1692 efterladt, såsom husene står på fald, da at nyde noget bygningstønmier til hjælp, samt fri for fæstes givelse. Bevilges 12 rd.

Slut på bog no.6. Bog no.7 begynder 1696-1697.

Det øde kassegods som fra nytår 1696 og til årsdagen 1697 er bortlejet og hvad der er ubortlejet:

Lundenæs-Bøvling amt, Ginding herred, Haderup sogn, Feldborg, en øde bolig, Mads Christensen sidst påboede bortlejet for l rd.

Sevel sogn, Bederholm, en øde bolig, Jens Marqvarsen sidst påboede, bortlejet for 4 mk. Hedegaard, Laurits Jensens øde bortlejet for 4 mk.

Djeld, en øde bolig Stephen Knudsen og Peder Nielsen sidst påboede, samt Laurits Pedersens øde partgård begge steder bortlejet for l rd. Blakskær, Christen Jensen og Jens Pedersens øde bolig, bortlejet for 1 rd. Vejgaard, en øde bolig Peder Svendsens enke sidst påboede,bortlejet for l rd.

Sael sogn, en ødegård Anders Christensen og Mads Christensen sidst påboede bortlejet for 4 mk.

Agerbæk, en øde halvgård Michel Rasmussen sidst påboede bortlejet for 3 mk.

Det som er ubortlejet:

Ginding herred, Haderup sogn, bondeskylden af en ødegård Niels Christensen havde sidst i fæste.

Hvolbæk, en øde mølle, Corfitz Christensen sidst påboede.

Sevel sogn, Navtrup, Karen Mouritsdatters øde partgård. Gunderup, Peder Lauridsens øde bolig.

Trandum Skovby, Peder Poulsens øde væring. Skank, Christen og Anders Christensens øde væring.

Borbjerg sogn, Traberg, Byrge Hansens ødegårds bondeskyld. Savstrup mølle, Christen Villadsens øde. Tinkerdal, Jens Madsens øde part.

Hodsager sogn, Yllebjerg, Christen Andersens ødegårds bondeskyld.

Skivehus' øde gods, bortlejede og ubortlejede:

Nørre herred, Jebjerg sogn, Tustrup, Niels Jensens enkes ødegård bortlejet for l rd. 2 mk. Grønning sogn, Ø. Grønning, Niels Christensen og Anders Jensens enkes tvende ødegårde bortlejede for1 rd.

Nautrup sogn, en øde ejendom på Nautrup mark tilforn Jens Bødichers bortlejet for2 rd.

Det ubortlejede:

Harre Herred, Nautrup sogn, Glynge og Nautrup, Niels Olufsens øde bolig og Laurs Michelsens halve ødegård.

Hindborg herred, Oddense sogn, Frammerslev, Laurids Nielsen og Palle Michelsens gårds bondeskyld.

Rødding herred og sogn, Møllerup, Niels Pedersen og Christen Laursens øde.

Ramsing sogn og by, Else Tomasdatters øde.

Lihme sogn, Bavnsgaard, en gård som i langsommelig tid har været øde.

Extrakt og rigtig udtog af fæstebogen på alle rytterbønder, so ved velbårne hr. oberst Brochdorfs regiment er indført at give fæstepenge og ellers med frihed ansete fra l.januar 1696 til l.januar 1697:

Riberhus amt, Kalvslund herred, 1696 d. 22. april er Hans Adseresns halvgård i Nørre Farup, sorn han for svagheds skyld godvillig opladt har til Morten Nielsen, for indfæstning 2 rd.

Gørding-Malt herred, ditto er sal. Grumme Jørgensens enkes halvgård i Tvile i Åstrup sogn, som hun for alderdom og svaghed har opladt til en ung karl Niels Pedersen, forundt ham for indfæstning 2 rd. Ditto er Peder Eskesens halvgård i Tvile, som han for høj alderdom og svaghed har opladt til en ung karl Søren Pedersen, for indfæstning 2 rd.

Skast herred, Løchegaard, som Peder Thomsen blev i commissionen 1692 fæstet med frihed til 1.maj 1697, hvilke han formedelst hans udygtigheds skyld, er fradømt, og igen 1696 d. 22.april i sessionen forundt major Lubbersdorph, foruden bemeldte resterende frihed endda 2 år til l.maj 1699.

Ditto er Toer Christensens sidst påboede og fradøde fjerdepart gård i Gunderup i Årre sogn forundt Bennedt Pedersen af Glibstrup, som ægter enken, for indfæstning 4 mk. Ditto er Hans Hansen ibid. som nogen tid uderi fæstebrev har beboet en fJerdepart gård sammesteds, forundt ham den for indfæstning 4 mk.

Ditto er sal. Christen Jessens enkes 3/4part gård i Brøndum sogn og by, som hun formedelst hendes uvederhæftighed, godvillig har opladt til Hans Nielsen, for indfæstning l rd.

Ditto er Peder Hansen af Glibstrup forundt Peder Nielsens halvgård i Vestterp udi V. Starup sogn, sorn han formedelst armod og fattigdom har afstået til ham, for indf fæstning 4 mk.

Vester Horne herred, ditto er Peder Christensen i Kastkær forundt Jens Sørensens halve gård i Allerslev udi Ovtrup sogn, sorn han for alderdom og svaghed har opladt, for indfæstning 1 rd.

Ditto er sal. Christen Pedersens enkes halve gård i Præstbøl udi Nebel sogn forundt Søren Christensen, såsom hun ikke længere kunne vedblive, for indfæsning 2 rd.

Ditto er hæderlig og vellærd mand hr. Jens Nielsen Hoe, forundt en hans kongl. majts. ryttergårde sammesteds, som hans sal. fader hr. Niels Nielsen forhen i brug haft haver under præstegården, og er fradød, i henseende den nyder fra hans separeris for indfæstning 2 rd.

Koldinghus amt, Anst herred, ditto er Nis Jepsens sidst i fæste og brug havende halvgård i Møgel Gesten forundt sønnen Jep Nissen, som faderen til ham godvillig opladt har, for indfæstning 2 rd.

Ditto er Jørgen Nielsens sidst påboede og fradøde halvgård og bolig i Gesten sogn og by, forundt Peder Jepsen af Gørklint som tillige og ægtede enken, for indfæstning l rd. 2 mk.

Ditto er sal.Niels Simonsens enkes 1/2gård i V. Gesten udi Gesten sogn forundt Hans Dou, som hun godvillig formedelst armod og skrøbelighed har opladt for ham, for indfæstning l rd.

Ditto er Iver Laursens halvgård i Ø. Gesten foruden sin påboende halvgård haver haft i brug,

forundt sin svoger Hans Hansen,sorn ægter hans datter, for indfæstning 2 rd.

Ditto er Mathias Meyers halvgård i Bække sogn og by, som han formedelst alderdom og svaghed godvillig har opladt og afstået til sønnen Henrich Mathiasen, forundt for indfæstning 4 mk.

Ditto er på samme måde Anders Nielsens halvgård i Garnst udi Aanst sogn forundt s sønnen Hans Andersen, for indfæstning l rd. 2 mk.

Ditto er Niels Madsen i Glibstrup forundt Peder Hansens bolig sammesteds udi Aanst sogn, for indfæstning l rd.

Lundenæs og Bøvling amt, Bølling herred, ditto er den 1/2 part af Bovsøgård i Stavning sogn, sorn Jacob Villadsen sidst påboede, forundt hans broder Melckor Villadsen for indfæstning 2 rd.

Ditto er den anden 1/2part af bemeldte Bovsøgåard, som sal. Laurs Nielsens enke beboede, forundt sønnen Laurs Laursen, såsom moderen den til ham godvillig har afstået, for indfæstning 2 rd.

Hjerm herred, ditto er sal. Eske Pedersens enkes fjerdepart af Ballegaard i Sir sogn forundt Christen Pedersen der sammsteds, for indfæstning l rd. 2 mk.

Ditto er halve Villemoesgaard udi Vejrum sogn forundt Lund Jensen som ægtet konen på stedet, for indfæstning l rd. 31.dec.1696.

Efter den salig rytter Anders Knudsens død i Forsum, blev mig berettet i sandhed ingen midler at være efterladte uden den bare mundering, så hans fattige hustru og børn ej noget til hans begravelse haver været at erlange, uden det som af godtfolk har været meddelt. Det jeg med egen hånd bekræfter. Lønborg d. 5.juni 1696. S.V. Hornernann.

Efterskrevne skal have lidt stor skade på deres fæmon ved lungesot:

Jens Michelsen i Gjerndrup i Brørup sogn, skylder af hartk. 3400, mistet snart alt sit kvæg, hvorfor ham er til gårdens conservering og besætning tillagt 45 rd.

Hans Pedersen ibid. iligernåde skylder af 2600 , er tillagt 10 rd.

Søren Hansen ibid skylder af 1000, har i beholdning kun en eneste ko, er tillagt 8 rd.

Jens Jensen som bebor en partgård i Højrup skylder af 3700, hvis nordre hus af 8 fag med deri var, blev sidst afvigte 18.febr. ved vådeild lagt i aske, og hans sædebyg og havre, som deri fandtes blev ødelagt, foruden forhen ulykkelig hændelse to af hans bæster bortdøde. Svar, da han er en fattig mand bevilges han 16 rd.til 8 fag hus, samt 4 td. sædebyg og 2 td. havre.

Christen Pedersen i Gammelgaard af 2200 beklager at have mistet 2 gode bæster, og kun ved godtfolks hjælp kan fortsætte. Svar, bevilges 10 rd.

Nis Pedersen i Ø. Vamdrup andrager at han dette forløbne år har mistet 4 kalve, 4 ungnød og et bæst, som ham er fradød, og foruden l bæst som ulvene ihjelrev. Svar, bevilges 12 rd. til et plovbæst. .

Christen Jepsen Elkjer boende i Klaptoft i Velling sogn andrager at han er af en meget slet tilstand, at han har en elendig hustru som 6 år har holdt sengen,og l vanfør barn, og derforuden ved ulykkelig tilfald mistet 2 gode bæster, skylder af 1500. Svar, formedelst denne mands slette tilstend, og at hr. amtmand Jørgen Grubbe Kaas udi hans amt han bor, giver ham det vidnesbyrd, at han flittig og altid har stræbt og sat værge, da for at forekomme hans endelige ruin, tillægges han 6 rd. til et plovbæst, og forstrækkes ham 2. td. sædebyg, hvilket byg han igen betaler, såfremt Vorherre giver god grøde.

Efter sessionens commiterede deres resolution af 22. april 1696 og de høje herrer i det kongl. generalkommissariat deres derpå fulgte approbation af 11. maj næstefter, er leveret til Niels Jensen i Højrup i Lerskov sogn, hvis nørrehus,som var 8 fag med bagerovn og skorsten udi, og alt deri værende bage og bryggeredskab, og andet en del nyt tømmer og brædder, item al hans byg og sædehavre, som der var indlagt, ved en ulykkelig vådeild blev lagt i aske. Til dens opbyggelse og conservation igen, er leveret 16 rd. til 4 td. sædebyg, 5 rd. 2 mk., til 3 td. havre 2 rd. 3 mk. til 4 skp. boghvede 3 mk.. Derforuden blev og ved samme ulykkelig vådeild

opbrændt hans og lægbrødres rytterhus, sorn bestod af seks fag, hvortil er leveret12 rd. som og ryteren, sorn derved på sine egne midler har lidt stor skade, er leveret 6 rd. samt hans forplejning fra 1.marts og til l.sept. 16967 rd. 7 rd. 4 mk. 8 sk.

Slut på film M-44498 og start på film M-44499, bog no.7, 1696-1697. fortsat.

Hind herred, Velling sogns mandtal til l.jan. er hos Christen Christensen på Mulbjerggaard, antegnet sig at opholde, hans svoger Jacob Lassen og hans trolovede fæstemø Zitsel Christensdatter.

Sessionen 19. marts 1698 er følgende resolveret:

Den gård i Hemb sogn i Sallingland, den Jesper Jensen Gunst sidst i fæste havde og påboede, som han formedelst armod og slette tilstand øde måtte forlade, har Chr. Linde bortfæstet til Søren Thøgersen. Resolution: Såsom berettes at Søren Thøgersen både er svag og sengeliggende, og der ti med ikke er tjenlig til gården at besidde, er accorderet med Anders Lassen af Balling sogn, at han gården forundes. ( Søren Thøgersen fæstede gården dec. 1696.).

Bekender vi underskrevne Peder Pedersen i Borum og Jens Madsen i Ovsgaard, anordnede kirkeværger til Nørre Nissum kirke, at os er leveret af kongl. majsts. regimentskriver ædle sign. Andreas Rasch for en tønde hartkorn gl. matr., der tilkommer Nørre Nissum kirke af Peder Jensens påboende gård Agergaard kaldet, såsom det er tilmålt gården ved landmålingen, nemlig rug 4 skp. byg,4 skp. for år 1696. Varde den 10.dec. 1696.

1/1 1697-1/1 1698:

Efter den afdøde rytter Oluf Jensen Huas,som udi Kjelst var beliggende, og udi Varde blev ihjelstukken af corporal Conrad Dombeck, d. 4. febr.1697, er mig udi sandhed af hans vært og andre troværdige folk blevet berettet ej nogen middel i ringeste måde at være efterladt, den bare mundering alene undtaget, hvilket af mig underskrevne testeres.

Janderup d. 13.marts 1697. Hans Sørensen.

Extrakt af min indgivne memorial udi sessionen holden i Ribe d. 3. og 4. august 1697 med samtlige sessonens committerede deres resolution, angående en del poster om afbrændte og øde gårdes tillæg og forstrækning, med mere etc. Som ydmygst fremsendes til mine højbydende herrer i det kongl. generalcommissariat deres videre approbation nemlig:

Sidst afvigte d. 30. april bleven ulykkelig vådeild /hvorfra kom vides ikke, såsom folkene var i marken/ antændt udi rytterbonden Gregers Christensens af Plovslund i Grene sogn, hans hus og gård, sorn til rytterhold svarer af 2100, hvilke huse og gårds bygning bestod af 63 god ved magt holdende fag hus, nemlig salshus 14 fag, østerhuset 13 fag, nørrelade12 fag, herbergeshus 6 fag, vesterlade 9 fag, vesterhus 9 fag, ganske i aske blev lagt med hvis derudi værende rede midler og bohave, vårsæd og tærekorn, hvormed bonden sig selv, samt til rytterens forplejning ivel kunne have erholdet, som tillige således uden ringeste redning blev opbrændt. Af des årsag er manden, som tilforn var sufficant, nu er geråden i stor armod, så han aldeles intet kan rejse sig selv, men jeg har måttet levere ham sædekorn samt ladet rytteren af kassen forpleje. Svar. Det havde været godt, og til hans majsts. tjeneste gavnlig, at denne så ulykkelig afbrændte gårds hartkorn 2 td. l skp. /hvorpå næppe nogen familie sig skal kunne ernære/ efter vores forrige gjorte erindringer, en eller anden gård sarnme igen var blevet underlagt, som de 8 1/2 rigsd. årlig i penge og in natura, deraf kunne have svaret, og til des bedre istandsættelse, nydt sæden og inventariumet, efter forordningen, end at af kassen til dets opbyggelse, sædekorn og rytterens forplejning skal gives 63 rd. l mk., som den ikke udi 7 år igen kan importere.

Den 4. maj sidst afvigte ved en overfaldende ulykke, som efter beretning skal være kommet af et skud, som skovrideren udi Koldinghus amt, Jens Ibsen skal have skudt, udi Skanderup by afbrændt nemlig: Peder Skræders partgårds huse som bestod af 13 fag, med al hans lidet bohave,samt sæde- og ædekorn, sorn han til sig og rytterens underholdning havde, så han intet

i ringeste måde af sligt fik reddet. derforuden blev af samme ulykkelig ildebrand, og afbrændt Hans Ulvs enkes gård ibid., som bestod af 44 godt bygget og ved magt holden fag hus, med al hendes bohave, item 24 tønder tærsket og utærsket rug, og10 td. byg foruden boghvede, hvorover hun aldeles intet siden har haft til sæde- eller ædekorn, hverken til rytteren eller deres egen underholdning. Foruden hvis rede midler som på dette sted var, så de aldeles intet i ringeste måde fik reddet. Dernæst blev afbrændt denne enkes opbygte rytterhus, som var seks dygtige fag, hvorudi regimentfeltskæreren var indlogeret. Disse forbemeldte er nu i største armod gerådet, og er derfor forstrakt med sædekorn, og rytteren forplejes af kassen.

Såsorn Christen Christensen i Starup, hvilke beboede en partgård ibid skylder 1020 sidst afvigte vinter i største armod og fattigdom ved døden afgik, og stedet moxen øde efter ham befandtes, særdeles på høvder og bygning, tilmed var aldeles ingen midler eller bohave, sorn kunne være af en mærkelig værdi. Svar, efterdi såvidt jordebogen kan fornemmes, denne hele gårds hartkorn er 2100, har været beboet af tvende mænd,deraf den ene skal være bortdød, så underlægges dette nu et brug alene, og nyder den endnu efterlevende anden bonde, såvel den hele afgrøde som bygningen.

Udi min mernorials 24. post i den Riber session sidst d. 22. april 96 androg jeg, at Christopher Poulsen i Agerskov i Hygum sogn hans udygtighed.etc. etc. Har nu fået en sufficant person Oluf Laursen af Kvistgaard den at antage.etc. etc. Dette bevilges.

Som Hans Jensen i V.Gesten har til dette beboet en halvgård sammesteds, skylder 1700, hvorudi han i største armod sad, og stedet næsten som øde. Desårsag ladet stedet syne af 2 dannemænd, og siden anmodet Hans Jensen at stille nøjagtig caution for stedets istandsættelse, men han begærte aleneste stedet at entledige. Siden har sig indfundet hr. løjtnant Scrønman? under velbårne hr ritmester Netroues?compagni, som har sit kvarter ibid., samme halve gård vil antage, og de på stedet stående forfaldne bygninger igen at opbygge etc.

Som Hans Frandsen i Jerne .hidindtil har beboet en fjerdepart gård ibid. skylder hartk. 1 td. l 1/2 skp. som han forrnedæst fattigdom og største armod i foråret med hustru og børn måtte forlade. Endelig til samme sted at antage har meldt sig Thomas Nielsen og Hans Thomsen i Jerne.etc. Bevilges.

Stephen Pedersen i Navtrup i Sevel sogn er for nogen tid siden fradød, hans påboende partgård, skylder 1200, hvilke hans efterladte enke, og noget derefter beboede, men som hun ikke længere kunne forblive formedelst armod. Samme partsgård at antage har ieg overtalt Chris ten Andersen af Resen? etc. Bevilget.

Som halve øde Kirkeby i Humlum sogn en lang tid har stået øde, men efter at det er blevet separeret fra Vejbjergs ejere, hvilke havde herligheden, har jeg dog endelig rytterbonden Christen Nielsen i Mellem Toftum overtalt den at antage, hvilken part er på 0620. etc. bevilges.

Som Christen Nielsens enke udi Henne sogn i Klinting, siden mandens død har hensiddet ved stedet og udgiften af 1100 svaret, hvilket hende nu alt blev for tungt at udrede, etc. har jeg måttet stedet tilså med andre rytterbønders hjælp.

Af torden som nedslog, blev forleden år 1696 d. 29. maj Christen Jensen af Høllet, som bebor en halvgård sammesteds, skylder 2000, tvende hans huse med alt derudi værende, efter hosfølgende tingsvidnes bemelding, lagt udi aske, nemlig ladehus 12 fag, et andet hus som stod ved den vestre ende 16 fag, hvorover manden er kommet helt til agters, så han af egne midler ikke kan få husene opbygt. Bevilges penge til 24 fag hus a’ 2 sletdlr.

Extrakt af session holdt 28.sept. 1697:

Som Morten Christensen Bødicher ej formedelst stor armod og fattigdom, item inventarium på stedet til avlingens drift ganske ringe, så det derved kunne drives, samt husenes brøstfældighed, kunne vedblive sin påboende og i fæste havende partgård i Hjerck? sogn og by, skylder 1700, har han den godvilig opladt til Rasmus Knudsen ibid. som den og vil antage

og i stand bringe med condition etc. Bevilges.

Udi Glynge i Nautrup sogn findes en partgård som Niels Olufsen sidst har påboet, skylder 1000, der i lang tid har været ganske øde, hvilket ingen har været at persvadere til, førend nu jeg har indfundet en rytterbonde Mads Andersen Høeg? sammesteds, sorn den vil antage, og føre jorden, som er med lyng begroet, i tilbørlig drift, med mere, på vilkår at han må nyde 4 års frihed etc. Bevilges,men kunne vel være et år eller to mindre med den frihed, anseendes det er så lidet hartkorn,

Fortegnelse på hvad af det jordebogen anførte øde kassegods, fra nytårsdag 1697 til årsdagen igen 1698 er bortlejet og det som ikke er bortlejet:

Skivehus amt, Nørre herred, Jebjerg sogn, Tusterup, Niels Jensens enkes ødegård bortlejet for l rd. 2 mk.

Grønning sogn, Ø.Grønning, Niels Christensen og Anders Jensens enkes tvende øde gårde bortlejet for l rd.

Roeslev sogn, og by, en halv ødegård bortlejet for 3 mk.

Nautrup sogn, en øde ejendom på Nautrup mark, tilforn Jens Bødichers, bortlejet for 2 rd.

Hindborg herred, Oddense sogn, Lille Ramsing, Povel Tommesems 3/4 parts ødegård er borlejet for 2 rd.

Følger nu det ubortlejede i Skive arnt:

Harre herred, Nautrup sogn, Glynge og Nautrup, Niels Olufsens øde bolig, og Laurs Michelsens halve ødegård.

Hindborg herred, Oddense sogn, Frammerslev, Laurids Nielsen og Palle Michelsens gårds bondeskyld, der af de 3/4 part er øde.

Rødding herred, Rødding sogn, Møllerup, Niels Pedersen og Christen Laursens øde.

Ramsing sogn og by, Else Tomasdatters øde.

Lihme sogn, Bavnsgaard, en gård som i langsommelig tid har været øde.

På sarnme måde Lundenæs og Bøvlimg amt :

Ginding herred, Haderup sogn, Feldborg, en øde bolig 1400 Mads Christensen sidst påboede, bortlejet for l rd.

Sevel sogn, Bederholm, en øde bolig 1400 Jens Marqvardsen sidst påboede, bortl. 4mk

Hedegaard, 1400 Laurids Jensens øde bortlejet for 4 mk.

Djeld, en øde bolig 3200 Stephen Knudsen og Peder Nielsen sidst påboede, og Laurids Pedersens 0700 øde partsgård begge bortlejet for l rd.

Blakskær, Christen Jensen og Jens Pedersens øde bolig bortlejet for 1 rd.

Vejgaard, en øde bolig 2700, Peder Svendsens enke sidst paboede, bortlejet for l rd.

Sahl sogn, Svenstrup, en ødegård 4000 Anders Christensen og Mads Christensen sidst påboede bortlejet for 4 mk.

Agerbæk, en halv ødegård 2400, Michel Rasmussen sidst påboede, bortl. for 3 mk.

Følger det ubortlejede:

Ginding herred, Haderup sogn, bondeskylden af en ødegård Niels Christensen havde sidst i fæste.

Hvolbæk, en øde mølle, Corfits Christensen sidst beboede.

Sevel sogn, Navtrup, Karen Mouridsdatters øde part.

Gunderup, Peder Lauridsens øde bolig.2200.

Trandum Skovby, 0600 Peder Povlsens øde væring.

Skank, Christen og Anders Christensens øde væring ej takseret.

Borbjerg sogn, Traberg, Byrge Hansens ødegårds bondeskyld. ej taxeret. Tinkerdal, Jens Madsens øde part, 1700. Savstrup mølle Christen Villadsens øde 1700

Bording sogn og by, en ødegård 2000 præsten tilforn har haft i brug.

Hodsager sogn, Yllebjerg, Christen Andersens ødegårds bondeskyld. ej taxeret.

Extrakt og rigtig udtog af fæstebøgerne på alle de rytterbønder som ved velb. hr. oberst

Broch-dorfs regiment er indført at give fæstepenge, og ellers med anden hjælp samt frihed er anset, og derefter i det kongl. generalcommissariat approberet, som angår fra l.januar 1697 og til l.januar 1698. nemlig:

Riberhus amt, Vester Horne herred, 1697, d .4. aug. er Peder Sørensens sidst påboede og fradøde partgård i Nebel sogn og by forundt Christen Nielsen som ægtet enken, for indfæstning l rd. 2 mk.

Ditto er Jens Jensens halve part af Billumgaard i Billum sogn, som han formedelst alderdom og armod, godvillig har opladt og afstået til Niels Michelsen for indfæstning 2 rd.

Ditto er sal. Søren Jensens enkes halvgård i Halm ,sorn hun for alderdom og svaghed har afstået til sønnen Jens Sørensen, for indfæstning 1 rd. 2 mk.

Ditto er Michel Pedersens partgård udi Ovtrup sogn, sorn han formedelst høj alderdom opladt og afstået har til Hans Hansen, for indfæstning 4 mk.

Ditto er Niels Hendrichsens halvgård i Lønne sogn og by, som han godvillig har opladt og afstået til hans søn Christen Nielsen, for indfæstning l rd.

Ditto er sal. Lambert Rasches enkes halvgård i Rottarp udi Ovtrup sogn, sorn hun formedelst uvederhæftigheds skyld, godvillig afstået har til Oluf Pedersen, som ægtet hendes datter, forundt for indfæstning l rd.

Ditto er Christen Petersen Graahedes gård i Nebel sogn og by, som han for alderdoms og svagheds skyld godvillig opladt og afstået har til Gunde Christensen, forundt for indfæstning 1 rd. og 2 mk.

Ditto er salig Christen Gundesens enkes gård i Hovstrup udi Henne sogn, som hun formedelst alderdom og svaghed har afstået til Hans Thomsen som har ægtet hendes datter, for indfæstning. 4 mk.

Ditto er Jens Petersens gård i Billumtarp i Billum sogn, som han for alderdom og skrøbeligheds skyld godvillig opladt og af'stået har til Christen Knudsen, forundt for indfæstning 2 rd.

Ditto er Niels Laursens halvgård i Hillerslev i Janderup sogn som han formedelst hans uvederhæf-tigheds skyld, godvillig har afstået, for indfæstning 1 rd.

Ditto er Niels Christensen i Ål sogn i Borre forundt Niels Nielsens gård ibid., som han formedelst armod øde forlod, med kondition at hans efter comissionens resolution nyder den tillagte hjælp som er 2 heste og 2 køer samt 4 års frihed samt fri for indfæstning.

Ditto er Christen Nielsens enkes gård i Klinting i Henne sogn, som hun formedelst største armod måtte kvittere og lod stå øde, igen forundt Christen Christensen for indfæstning fri. Item det til stedet købte sædebyg, som er l tønde, og boghvede 6 skæpper, som kostede 3 rd. og 3 mk. Samt rytterens forplejning fra l. marts og til 1. september som er 2 rd. 2 mk. 8 sk.

Skast herred. Ditto er Bennet Pedersen i Gunderup i Årre sogn forundt Christen Sørensens 3/8 part gård ibid., som han godvilligt har opladt, for indfæstning 4 mk.

Ditto er Bennet Pedersens partgård i Gunderup forundt Gregers Zillesen ibid., som han for ham godvillig opladt har, for indfæstning 4 mk.

Ditto er Hans Nielsens 3/8 gård i Brøndum sogn og by, som han godvillig opladt har til Søren Thomsen, for indfæstning l rd.

Ditto er Hans Frandsens 4.de part gård i Jerne sogn og by, som har formedelst armod måtte forlade, forundt Thomas Nielsen og Hans Thomsen ibid., for indfæstning fri, rytterens forplejning fra l. marts 1697 til l. september næst efter ialt 2 rd. 2 mk. 4 sk. , samt otte tønder sædehavre som er taget af magasinet.

Hvidding herred.. Ditto er Peter Andersen Vodders partgård i Vodder sogn og by, som han har opladt og afstået til Peter Laursen, som har ægtet hans datter, for indfæstning 3 rd.

Ditto er Jens Andersens gård i Brøns sogn i Astrup, som han formedelst høj alderdom har afstået til Nis Clausen (Hansen?) for indfæstning 3 rd.

Koldinghus amt. Anst herred. Ditto er Esben Knudsen forundt salig Jens Nielsens gård i

Skan-derup sogn og by, som ægtede enken, for indfæstning 2 rd.

Ditto er Thomas Hansen Kjeldsgård ibid. som han har opladt og afstået til Peter Poulsen som ægtede hans søster, for indfæstning 2 rd.

Ditto er salig Knud Iversens gård i Horskær i Vamdrup sogn forundt Søren Iversen, som ægtede enken, for indfæstning 3 rd.

Ditto er salig Bertel Mortensens enkes gård i Morsbøl i Grindsted sogn, som hun formedelst alderdom og skrøbelighed har opladt og afstået til hendes søn en 4.de part, og til hendes svoger en 4.de part, for undt begge for indfæstning 2 rd.

Ditto er Gregers Sørensens partgård i Revsing hoved udi Gesten sogn, som han formedelst svaghed har opladt til Niels Laursen, for indfæstning 2 rd.

Ditto er Anders Knudsens halvgård i Gesten sogn i Vester Gesten, som han formedelst alderdom og skrøbelighed har opladt til sønnen Knud Andersen, for indfæstning l rd.

Ditto på samme måde er Ole Nielsens halvgård ibid. bevilget sønnen, for indfæstning l rd.

Ditto er Hans Joensens gård ibid., som han for hans uvederhæftigheds skyld måtte kvittere, forundt løjtnant Schønman for indfæstning fri, item rytterens forplejning fra l. marts 1697 til 1. september næst efter ialt 3 rd. 4 mk. 8 sk.

Lundenæs og Bøvling amter.

Øster- og Nørre Horne herred.

Ditto er Christen Madsens sidst påboende og fradøde halvgård i Bjalderup udi Horne sogn forundt Christen Christensen, som ægtede enken, for indfæstning l rd.

Ditto er Laurs Christensens gård i Bovnum i Horne sogn, som han formedelst alderdom og svaghed har opladt til Hans Hendriksen, som ægtede hans datter, for indfæstning 4 mk.

Ditto er Hans Christensens 4.de part gård i Nørre Bork sogn og by, som han formedelst svaghed og alderdom har afstået til sønnen Jens Hansen, for indfæstning l rd.

Bølling herred. Ditto er Peter Enevoldsens gård i Albæk i Skjern sogn, som han formedelst høj alderdom og svaghed har afstået til Hendrik Jensen, for indfæstning l rd. 2 mk.

Ginding herred. Ditto er Christen Christensens gård i Ål i Sahl sogn, som han formedelst høj alderdom har afstået til Jørgen Nielsen, for indfæstning 2 rd.

Ditto er Poul Christensens gård i Sahl sogn og by som han formedelst armod har afstået til Jens Enevoldsen, for indfæstning l rd.

Ditto er Enevold Hansen udi Sahl sogn i Svenstrup forundt en halvgård ibid. til den anden halvgård, som han beboer med kondition at hans efter kommisionens resolution nyder den tillagte hjælp, som er 2 heste til avlingens drift, der har kostet 20 rd., samt 3 års frihed.

Ditto er Stepfen Pedersens partgård i Nautrup i Sevel sogn, som hans efterladte enke i største armod øde forlod, forundt Christen Andersen af Resen for indfæstning fri, item. det tilkøbte sæderug som er 2 tønder 2 sk., kostede 4 rd. og 3 mk.

Skodborg herred. Ditto er Christen Eskesens gård Broksgård, som han har afstået til Jens Pedersen, som ægtede hans datter, for indfæstning 4 mk.

Ditto er Anders Mortensens bol i Stavsbøl i Gudum sogn, som han har opladt til Jens Pedersen, for indfæstning 4 mk.

Ditto på samme måde er Christen Jepsens bolig ibid. forundt Peter Mikkelsen, for indfæstning 1rd.

Ditto er Christen Madsens halvgård i Nørtang i Gudum sogn, som han formedelst svaghed har afstået til Hans broder Malte Madsen for indfæstning l rd.

Ditto er Jens Pedersens sidst påboende og fradøde halvgård af Kærgård i Fabjerg sogn forundt Christen Pedersen som ægtede enken, for indfæstning 1 rd. 2 mk. Ditto er Peter Andersen forundt Søren i Budegård? i Resen sogn hans boboende partgård som han har afstået til ham, som tillige ægtede hans datter, for indfæstning 4 mk.

Vandfuld Herred.

Ditto er Peter Christensens sidst påboende og fradøde partgård i Vandborg sogn i Strande

forundt Erik Christensen sam ægtede enken, for indfæstning l rd. 2 mk. Ditto er Christen Poulsens gård i Agerskov i Hygum sogn, som han formedelst hans udygtigheds skyld er fradømt, forundt Oluf Laursen for indfæstning fri, rytterens forplejning fra l. april 1696 og til l. oktober næst efter, ialt 6 rd. 2 mk. 4 sk, og det til stedets sædekorn som blev sået samme forår som er 3 1/2 tønde byg,

9 tønder 5 skæpper havre, som er taget af magasinet.

Skivehus Amt.

Den 28. september er Jens Poulsen i Otting sogn og by forundt velbårne Christian Geddengård ibid. som han sidst påboede og øde forlod, hvorfor til dens sædekorn er indkøbt havre 10 tønder a’ 1 rd. er 10 rd., byg 3 tønder a’ 9 mk. er 4 rd. 3 mk. ialt 14 rd. 3 mk. samt også for indfæstning fri. Ditto er Rasmus Knudsen forundt Morten Christensen bødkers partgård i Hjerk sogn og by som han formedelst stor armod øde forlod, med kondition at restancerne på stedet ham at være efterladt, som er 22 rd. , havre l tønde, sarnt fri for indfæstning. Ditto er Mads Andersen Høeg forundt en partgård udi Glynge i Nautrup sogn, som Niels Olufsen sidst påboede, og i lang tid var øde, med kondition at han nyder 4 års frihed samt fri for indfæstning.

Ditto er Christen Jensen forundt en halvgård i Debel på Fur tillige enken Anna Christensdatter at ægte, for indfæstning 2 rd.

Extrakt og rigtig udtog af fæstebøgerne på alle de rytterbønder som ved hr. oberst Detlev Brockdorfs regiment er indført at give fæstepenge, og ellers ved anden hjælp samt frihed er anset, og derefter i det kongl. generalcommissiariat er approberet, som angår fra 1.januar 1698 til 1.jan. 1699:

Riberhus amt, Skast herred, 1698, den 3. august er Christen Sørensens partgård i Næsbjerg sogn og by, som han formedelst alderdom har opladt til hans søn Jens Christensen, bevilget for indfæstning 4 mk. Ditto er Anders Nielsens påboende og fradøde partgård udi Fåborg sogn i Agerbæk, forundt hans søn Niels Andersen, for indfæstning 3 mk.

Ditto er Claus Olufsens afbrændte partsgård i Forum by i Brøndum sogn forundt gårdmændene Hans Aastrup, Niels Sørensen, og Laurs Hansen ibid.,under deres gårdsparter at bruge, for indfæstning fri. Ditto er Jens Pedersens fradøde 1/2gård ibid. forundt Niels Sørensen med condition at restancen må ham efterlades, samt fri for indfæstning.

Ditto er Hans Olufsens fradøde halvgård i Jerne sogn i Strandby forundt Peder Christensen som ægtet hans datter, for fæstes givelse 2 rd.

Vester Horne herred. Ditto er Niels Madsens halve part af Bandsbjerggård i Janderup sogn, som han formedelst svagheds skyld godvilligen opladt har til Christen Eskesen forundt for indfæstning 2 rd. Ditto er Niels Nielsen degns 1/3 part gård i Billum sogn og by forundt hans søn Niels Nielsen for fæstes givelse 1 rd. Ditto er Christen Christensens partgård i Præstbøl i Nebel sogn, som han formedelst alderdom og svaghed har afstået til Niels Pedersen, for indfæstning 4 mk.

Ditto er Peder Clemmensens partgård i Sædding i Nebel sogn forundt Laurs Christensen af Præstbøl, som ægtet hans datter,for indfæstning 1 rd.

Hviding herred. Ditto er Hans Brodersens fjerdepart gård og stugjord i V.Vedsted sogn og by,som han formedelst alderdom har opladt til Mads Bundesen, for indfæstning 1 rd. 2 mk.

Ditto er Peder Mortensen forundt Jens Nielsens partgård i Roager sogn og by, som han formedelst svaghed har opladt, for indfæstning 2 rd.

Koldinghus amt, Slavs herred. Ditto er Laurs Nielsens 1/2part af Donslund gård kaldet i Vorbasse sogn og by, forundt Christen Pedersen for indfæstning l rd. 2 mk.

Ditto er Niels Paaskesens partsgård i Vorbasse sogn og by som han formedelst armod har opladt til Christen Povlsen,for indfæstning 4 mk.

Anst herred. Ditto er Laurs Ulfs selvejergård i Gedballe i Skanderup, sogn som han formedelst armods skyld måtte kvittere, forundt Søren Pedersen med condition at nyde det til

stedet indkøbte sædekorn fri, samt rytterens forplejning fra 1. marts til 1.okt. samt fri for indfæstning.

Ditto er Jens Christensens påboende og fradøde gård i Bække sogn Skødegaard kaldet, forundt Jens Christensen ,som ægtet enken, for indfæstning 2 rd.

Ditto er Jep Andersens partgård i Lunderskov i Skanderup sogn, som han formedelst alderdom har opladt til Søren Pedersen Møller? for indfæstning 1 rd. 3 mk.

Lundenæs og Bøvling amter, Øster-Nørre Horne herred. Ditto er Niels Pedersens 1/2gård i Hornelund i Horne sogn, som han formedelst alderdom og svaghed har afstået til sønnen Peder Nielsen, for indfæstning 1 rd.

Ditto er Jelle og Morten Anderssønners partgård i Nørre Bork sogn og by forundt Niels Jensen, som ægtet deres søster, for indfæstning l rd. 2 mk.

Ditto er Christen Jensens 1/2gård i Kyvling i Lønborg sogn,som han sidst påboede og fradøde forundt sønnen Jens Christensen for indfæstning l rd. 2 mk.

Ditto er Jens Nielsens 1/2gård i Nørtarp i Strellev sogn forundt Søren Christensen, som ægtet enken, for indfæstning 2 mk.

Hjerm herred. Ditto er Niels Christensens påboende og fradøde halve Engsnapgård i Vejrum sogn forundt Mads Bertelsen, som ægtet enken, for indfæstning l rd. 2 mk.

Ditto er Mads Povlsens 1/2gårds part af Overlund kaldet i Navr sogn, som han godvillig har opladt til sin svoger Bertel Sørensen, for indfæstning 4 mk.

Ginding herred. Ditto er Mads Christensens sidst påboende gård i Haderup sogn og by, der i lang tid har været øde, forundt Peder Nielsen med condition, at han nyder frihed i 4 år, samt fri for indfæstning.

Ulfborg herred. Ditto er Christen Madsens partgård i Romb [ i Ulfborg herred?] sogn og by forundt Laurs Laursens, som ægtet enken, for indfæstning l rd. 2 mk.

Ditto e r Simon Simonsens påboede og fradøde gård i Ulfborg sogn Meldgaard kaldet, forundt Peder Jensen, som ægtet hans datter, for indfæstning 2 rd.

Ditto er Jens Jensens i fæste havende og fradøde partgård Hundkær kaldet i Vinding sogn forundt løjtnant Munchhausen, for indfæstning l rd. 2 mk.

Vandfuld herred. Ditto er Svend Pedersens halve part af Vejlinggård kaldet i Dybe sogn, som han formedelst høj alderdom har afstået til hans stiifsøn Peder Madsen, for indfæstning 2 rd.

Skodborg herred. Ditto er Christen Christensens partgård Krog i Gudum sogn, hvilke hans efterladte enke, formedelst svaghed, har afstået til sin søn Peder Christensen, for indfæstning l rd. 2 mk. Ditto er Jens Jensens partgård af Øster Lind kaldet iGudum sogn,som han formedelst svaghed har afstået til hans søn Jens Jensen, for indfæstning l rd.

Ditto er sal. Christen Madsens enkes gård i Sønder Tang i Gudum sogn, forundt Niels Christensen, som ægtet enken, for indfæstning 5 rd.

Skivehus amt. Den 19. marts er Søren Tøgersens partgård i Lemb sogn og by, som han formedelst svaghed, har opladt for Anders Lassen, forundt med den condition, at han må nyde et års frihed, item til 2 tønder sædehavre 2 rd. samt fri for fæstes givelse.

Ditto er Palle Michelsens og Laurs Nielsens 2/3 parters gårds bondeskyld i Frammerslev i Oddense sogn, forundt til efterskrevne trende mænd Bjørn Andersen, Christen Christensen og Søren Andersen Træn? med condition, at de må nyde trende års frihed, item Bjørn Andersen til bygningstømmer 8 rd., Christen Christensen iligemåde til bygningstømmer 4 rd., samt for indfæstning fri.

Ditto er Jens Pedersens partgård i Næstild i Oddense sogn, som han formedelst tilfaldende svaghed har opladt til Peder Jepsen ibid. som ægtet hans kones søsterdatter, forundt for indfæstning l rd. 2 mk. Ditto er Povl Thommesens 3/4part gård i Lille Ramsing i Oddense sogn, der i mange år øde har henligget, forundt Niels Toersen ibid. med condition at han nyder 6 års frihed, samt fri for fæstes givelse.

Extrakt af min udgivne memorial udi sessionen holdt i Varde den 3.aug. 1698:

Sidst afvigte den 23. maj blev Claus Olufsens i Forum hans salshus, som var 10 fag med en del hans bohave af ulykkelig vådeild opbrændt, som opkom ungefær 2 timer før dag, da konen var alene i huset med de små børn, og manden lå i marken ved hestene.

Såsom Laurits Ulf i Gelballe ej alene har forhutlet sin påboende selvejergård, skylder 4500, så dets bygninger snart er færdig at nedfalde, men og ilde og uforsvarlig hegnet sine gærder, sået og pløjet sin jord og snart som ganske øde i største armod og fattigdom i foråret forladt, så ikke fandtes det ringeste af bohave eller kvæg. Nu har en ung karl Søren Pedersen af Glibstrup meldt sig samme at antage, på følgende conditioner o.s.v.

Udi Feldborg i Haderup sogn findes en partsgård, som Mads Christensen sidst påboede, skylder 1400, der i langsommelig tid har været ganske øde, men nu har meldt sig Peder Nielsen sammesteds, den at ville antage o.s.v.

I august 1697 blev det forundt Enevold Hansen i Sahl sogn i Svenstrup by at fæste den anden halvgård foruden den han allerede i fæste havde, disse to halvgårde skylder tilhobe 4200. Da som fornemmes,at det bliver ham over hånden, at han ikke kan fortsætte den påboende halvgård, men lader bygningen ganske forfalde, sæden forsvækkes med mere, langt mindre kan føre den øde gård i sin tilbørlig drift og sæd o.s.v., og er nu så godt som forarmet. Desuden findes i bemeldte Svenstrup en anden ødegård som Anders Christensen og Mads Christensen sidst påboede, der i langsommelig tid har øde henligget, af hartk. 4000, disse 2 gårde som er 8200 tilsammen, at antage og under et brug at føre, har sig indfunden velb. ritmester Munchhausen med condition at han må nyde til 16 fag salshus og 24 fag ladehus o.s.v. Bevilges.

Slut på filmrulle M-44499 og start pa filmrulle M- 44500. Bog no.8 fortsat 1698-1699:

kasseregnskab 1698:

Specifikation på hvis omkostning som fangesagen imod Birgitte Christensdatter har opløbet fra første anfang og til endelig udgang, som følger:

1698, d. 2.december efter rygte og angivelse lod hende til Varde indhente for at eksamineres, givet stadstjeneren derfor l mk.

Den 14.ditto, efter erlangende kundskab, hvor fosteret var, nemlig udi hendes skrin, bestående i hendes faders hus, måtte jeg affærdige min tjener tillige 4 af retten ordinerede synsmænd, som i fangens egen nærværelse skulle syne det døde foster; vognleje for fangen fra Varde til Frisvad 1 mil, tillige synsmændenes underholdning 3 mk. 8 sk.

Derpå ladet hende stævne for vidne til Varde byting d.10. januar næst afvigt, min fuldmægtig da mødte sagen at påtale, kaldsmændene til fortæring og for deres umage 2 mk.

Den 17. ditto, til Øster-Nørre Horne herreds ting,som var fangens rette værneting, lod hende indstævne dom at lide, for fangen og medhavende i tvende dage 3 mk.

Efter da skete opsættelse til den 31. januar, endelig dom at erlange, atter måtte give sig på rejse did, tilgået ligeledes 3 mk. Fattiges penge 12 sk. Loven at fyldestgøre og dommen til approbation for de velbårne hr. landsdommere at lade indstævne, lejet et bud til Viborg efter en landstingsstævning til d. 23. februar nest efter, givet budløn 2 rd.

Tvende personer for den at forkynde, for fangens dommer og meddomsmændene, som var vidtløftig forkyndelse 1 rd. 2 mk.

Den 17.februar foruden min fuldmægtig, som red på min egen hest, måtte jeg ej alene leje en dygtig karl ridendes, som gav sig på vejen med fangen ned til landstinget, men endog fri vogn til hende aparte; vognleje fra Varde og til Viborg 18 mil a’ mil 2 mk. 4 sk. er 6 rd. 4 mk. 8 sk. ligeledes hjemad 6 rd. 4 mk. 8 sk. Karlen for sin umage som red på sin egen hest 4 rd. 3 mk.

Byens tjener i Viborg for dens opagt på fangen l mk.

Fortæring for min fuldmægtig i Viborg, samt på rejsen hen og hjem 3 rd. l mk. Fattiges penge l mk.

Drikkepenge til landstingsskriverens tjener, som skrev fangedommen, og for hastig ekspedition 2 mk. Fangens underholdning fra den 7.dec. 1697 til d. 5. marts 1698 hun blev

rettet, efter kongl. allernådigst forordning ugentlig a’ 3 mk. er 6 rd. l mk. Fangepenge a’ ugentlig l mk. 8 sk. er 3 rd.

Mestermandspenge, samt til hans fortæring i Varde og undervejs 11 rd. Summarum 47 rd. 3 mk. 4 sk.

På Viborg landsting den 23. februar 1698: Er således efter indstævning over Birgete Christensdatter af Frisvad for ulovlig barnefødsel dømt og afsagt:

Eftersom af i retten lagte tingsvidner af Varde byting den 10. januar sidst afvigte, beviser at Birgette Christensdatter har vedkendt sig, det udi hendes skrin fundne døde barn, at være hendes foster, som synsvidnet forklarer, at have været fuldkommen i alle måder, og hun efter egen bekendelse, haver født ved nattetider, udi hendes faders stald, uden noget menneskes hosværelse, hvorimod hverken hendes fader, ej heller hun selv, noget til hendes befrielse haver kunnet foregive, men nu aleneste påstår af hende at være dødfødt. Da som fornævnte Birgette Christensdatter, med samme sin barnefødsel haver i dølgsmål omgåets, og i begyndelsen aldeles nægtet, at hunhavde fået noget barn, og ikke haver brugt de ordentlig og beskikkede midler, som hende og fosteret i sådan tilfælde kunne betjene, bør hun efter loven at miste sin hals, og hendes hoved sættes på en stage, og den indstævnte hjemtingsdom ved magt blive. In Cujus Rej Testimonium Sigilla nostra præsentibus inferius Impressa. Således rigtig med originalen test. A.H.Rasch.

Generalkommissariatet d. 26. jan. 1698. Til kongl. majsts. regimentskriver.

Som hans kongl. majst. på hr. oberst Georg Auguste von Dehn, hans allernådigste supplique den 4. hujus, allernådigst resolveret haver, at han indtil videre må bebo og nyde Fastergård i Faster sogn, fri for al afgift, så haver i ham des indkomst, fra indeværende januari måneds begyndelse af, at lade nyde, indtil han den selv i brug tager og bebor. Gud befalet af Eders velvillige L. Mejer. O.Hansen.

1/1 1699-1/1 1700.

Til den ødegård i Billum sogn udi Billumtarp den Hans Jensen sidst i fæste havde og beboede, som han i største armod og slette tilstand måtte kvittere, er indkøbt vårsæd for o.s.v.

Fæstebreve 1/1 1699 til 1/1 1700:

Riberhus amt, Hviding herred, 1699, d. 21. juni er Nis Jensenh af Roager sogn og by hans partgård, som han formedelst alderdom og slette tilstand har opladt til en ung person Peder Eskesen, for lndfæstnlng 2 rd.

Ditto er Niels Kjeldsen i Semb sogn, Hømb by hans påboende partsgård forundt hans svoger Niels Jensen /såsom han formedelst alderdom og svaghed har afstået den til ham/ for indfæstning l rd. 3 mk.

Kalvslund herred. Ditto er Morten Pedersens fradøde partsgård i Hjortvad i Kalvslund sogn, forundt en ung karl Jens Nielsen tillige enken at ægte, for indfæstning 2 rd.

Gørding-Malt herred. Ditto er Niels Terchelsen i Bobøl i Føvling sogn, hans påboende boelshus, som han formedelst alderdom og sær tilfaldende svaghed har afstået og bevilget hans søn Terchild Nielsen, for indfæstning 4 mk

Ditto er Søren Nielsen forundt hans fader Niels Sørensens halve gård i Skovbølling i Åstrup sogn, som han til ham formedelst alderdom og skrøbelighed har opladt, for indfæstning 3 rd.

Ditto er ligeledes Oster Nielsens halve gård i Glejborg i Åstrup sogn, tilladt hans søn Niels Ostersen, for indfæstning 1 rd.

Ditto er Niels Pedersens fradøde halvgård iGredsted i Jernved sogn forundt sønnen Peder Nissen, efter moderens godvillige afståelse, for indfæstning 2 rd.

Ditto er på samme måde Oluf Jensens fradøde halvgård i Åstrup sogn og by forundt sønnen Jens Olufsen, for indfæstning 3 rd.

Skast herred. Ditto er Hans Terchelsen i Heager i Øse sogn hans partgård, som han formedelst alderdom og armod, har afstået til en ung karl Niels Hansen, for indfæstning l rd.

Ditto er Christen Nielsens halvgård i Heager i Øse sogn, som han formedelst alderdom og

slette tilstand, har afstået til sin svoger Christen Pedersen, for indfæstning 4 mk.

Ditto er sal. Jørgen Jensens enkes tvende gadehuse i Tobøl i Guldager sogn, som hun formedelst alderdom, har afstået til en ung karl Jep Nielsen, tillige hendes datter at ægte, for indfæstning 3 mk.

Vester Horne herred. Ditto er Thomas Pedersen Strægaards partgård i Nebel sogn og by, som han formedelst alderdom og svaghed har opladt til hans søn Peder Thomsen, for indfæstning 1 rd. Ditto er enken Johanne Christensdatters partgård i Sædding i Nebel sogn, som hun har afstået til en karl Peder Eskesen, tillige hendes datter at ægte, for indfæstning l rd.

Ditto er sal. Søren Jensens bolig i Lønne forundt Søren Jepsen af Henne sogn,som ægter enken, for indfæstning l rd. Ditto er sal. Christen Henrichsens enkes bolig i Lønne sogn og by, som hun formedelst høj alderdom og svaghed har afstået til hendes søn Henrich Christensen, for indfæstning 2 rd. Ditto er Mads Jørgensens halvgård i Kvong sogn i Kvorup, som han formedelst armod og uvederhæftighed måtte forlade, forundt Niels Nielsen for indfæstning fri samt og for rytterens forplejning som ex casse er betalt, og regimentskriveren til udgift passerer fra 1. januar 1699 og til1. okt. næst efter, nemlig 5 rd. 1 mk.. 8 sk. Ditto er Christen Christensens halvgård i Kvong sogn og by, som han formedelst høj alderdom og skrøbelighed har opladt og afstået til hans søn Niels Christensen, for indfæstning 2 rd.

Ditto er sal. Christen Boedsens halvgård i Torbøl i Ovtrup sogn, som hun formedelst stor armod og uvederhæftighed har opladt til Christian Johansen, for indfæstning 1 rd. 2 mk.

Ditto er enken Anna Christensensdatters halvgård i Markselgaard i Ål sogn, som hun godvillig har opladt og afstået til hendes søn Jes Hansen, for indfæstning 2 rd. Ditto er sal. Hans Christen-sens enkes halvpart af ermeldte Markselgaard, som hun og godvillig har overdraget til hendes søn Hans Hansen, for indfæstning 2 rd. Ditto er Mette Pedersdatters fradøde stykke stug i Lunde forundt Christen Sørensen, for indfæstning 2 mk.

Koldinghus amt, Anst herred. Ditto er Christen Iversens halvgård i Anst sogn og by, som han formedelst alderdom har afstået til hans søn Iver Christensen, for indfæstning 2 rd.

Ditto er Christen Carstensens enkes halvgård i Hjarup sogn og by,som hun formedelst alderdom og svaghed, har afstået til Laurids Clemmendsen, hendes datter at ægte, forundt for indfæstning 3 rd. Ditto er Peder Nielsen Skræders partgård i Skanderup sogn og by, som han formedelst alderdom og fattigheds skyld, har opladt til Niels Hansen Kield, for indfæstning 2 rd.

ditto er ligeledes Jens Andersens partgård i Lunderskov i Skanderup sogn,som han har afstået til Ib Hansen, for indfæstning 3 rd. Ditto er Jørgen Knudsens bolig i Lunderskov i Skanderup sogn, som han formedelst slette tilstand har overdraget til Peder Christensen, tillige at ægte hans datter, for indfæstning 4 mk.

Ditto er Claus Ebbesens tvende partgårde i Gesten sogn og by, som han formedelst alderdom har afstået til hans søn Christen Clausen, for indfæstning 6 rd.

Ditto er Niels Bendixsens partgård i Hjarup sogn og by, som han har afstået til Laurids Pedersen, tillige hans datter at ægte, for indfæstning 2 rd.

Øster-Nørre Horne herred. Ditto er Jørgen Jensens gård i Tarm i Egvad sogn, som han formedelst armod har opladt til Jep Jensen, tillige hans datter at ægte, for indfæstning 2 rd.

Ditto er Joen Jepsens gadehus i Tarm i Egvad sogn, som han har afstået til Peder Povelsen, for indfæstning 4 mk. Ditto er Christen Jørgensens bolig i N ørtarp i Strellev sogn, som han formedelst hans uvederhæftighed har afstået til hans søn Søren Christensen, for indfæstning 1 rd.

Ditto er Knud Mathiasens halvgård i Adsbøl i Strellev sogn forundt sønnen Mads Knudsen /såsom han for alderdom og svaghed ham har opladt/ for indfæstning l rd.

Ulfborg herred. Ditto er Anders Christensens partgård i Lægsgaard i Vinding sogn, som han for-medelst alder og fattigdom har afstået til hans brodersøn Christen Sørensen, for indfæstning l rd.

Ditto er Niels Jørgensens enkes partgård Sig kaldet i Vinding sogn, som hun i armelig tilstand og så godt som øde måtte forlade, forundt en mand Peder Knudsen således at han nyder det til stedet såede korn o.s.v.

Skodborg herred. Ditto er Thomas Christensens enkes halve partgård af Store Bjerrum i Gudum sogn, som hun har afstået til hendes sal. mands søstersøn Christen Christensen, for indfæstning 1 rd. 2 mk. Ditto er Christen Christensens partgård i Broxsens [Broksgaard tidligere gård i Fabjerg] i Fabjerg sogn, som han formedelst fattigdom med mere måtte oplade og afstå til Jens Jensen, fri for restancer og indfæstning.

Ditto er Jens Jensens væring i Chohøj? i Nissum sogn afstået til Niels Nielsen, for indfæstning 2 mk. Ditto er Christen Sørensens enkes partgård i Skodborg i Gudum sogn forundt Anders Nielsen, tillige enken at ægte, for indfæstning 1 rd. 2 mk.

Ginding herred. Ditto er Peder Nielsens og Laurs Pedersens partgårde i Djeld i Sevel sogn, som i langsommelig tid har ligget øde, forundt Niels Knudsen med vilkår, at han nyder derpå 8 års frihed samt fri for indfæstning. Ditto er Peder Simensens partgård i Bederholm i Sevel sogn, som han i meget stor armod og stedet så godt som øde måtte kvittere, forundt Povl Christensen af Saal, med vilkår at han nyder 2 års frihed samt fri for indfæstning.

Ditto er den ødegård i Bording sogn og by, som i langsommelig tid har ligget øde, forundt hæder-lig og vellærde mand hr. Thomas N. [Henningsen Mariager] sognepræst til bemeldte sogn, med condition at han derpå nyder 4 års frihed og fri for indfæstning.

Ditto er Jep Christensens gård i Skovlund i Sahl sogn, afstået til en karl Christen Jensen, tillige at ægte hans datter, for indfæstning 5 rd.

Ditto er bemeldte Jep Christensens anden partgård Lindholt kaldet i Sevel sogn, afstået til en karl Jens Iversen, tillige hans anden datter at ægte, for indfæstning l rd.

Ditto er den ødegård Vejgaard kaldet i Sevel sogn, som i langsommelig tid har ligget øde, forundt Niels Madsen Toftgaard og Christen Nielsen Gadgaard, således at de derpå nyder 8 års frihed og fri for indfæstning.

Skivehus amt, Hindborg herred, 1699 d. 18.marts er Povl Christensens gård i Næstild i Oddense sogn, som han formedelst alderdom og svaghed har opladt og overdraget til er: ung karl Jens Nielsen tillige mandens stifdatter at ægte, for indfæstning 2 rd.

Harre herrred. Ditto er den øde partgård i Glynge og Nautrup by i Nautrup sogn, som længe har ligget øde, forundt Adtzer Lauridsen og Laurids Michelsen ibid., således at de nyder derpå 4 års frihed og fri for indfæstning.

Ditto er Jens Nielsens enkes fjerdepart af Holmgaard i Sæby sogn, som hun formedelst alderdom og skrøbelighed har afstået til Søren Nielsen, tillige enkens datter at ægte, for indfæstning 2 rd. 4 mk. Ditto er Peder Andersen Høgs frarømte bolig i Vile sogn og by forundt Jørgen Jensen fri for ind fæstning o.s.v.

Ditto er den halvgaard i Roerslev by og sogn, som i langsommelig tid har ligget øde, forundt gårdmændene Jens Nielsen og Knud Sørensen med 6 års frihed og fri for indfæstning.

Rødding herred. Ditto er sal. Christen Nielsens enkes halvgård i Oppeby i Lemb sogn, som hun formedelst alderdom og skrøbelighed har overdraget til hendes søn Niels Christensen, for ind-fæstning l rd. Ditto er den gård i Lihme sogn Bavnsgaard kaldet, som i langsommelig tid har været øde, forundt hæderlig og vellærd mand hr. Anders Hjortvang sognepræst til Lihme sogn, på condition at han må nyde 8 års frihed og fri for indfæstning.

Nørre herred i Skive amt. Ditto er dem ødegård i Tustrup i Jebjerg sogn,som Niels Jensens enke sidst påboede, og i langsommelig tid har ligget øde og uden brug, forundt Melchor Nielsen således at han må nyde 7 års frihed og fri for indfæstning.

Furland. Ditto er Morten Thomsens partgård i Madsbad, som han har opladt til sønnen Thomas Mortensen, for indiæstning 1 rd. (Visselbjerg d. 31.december 1699.)

Christen Nielsen af Vorbasse,som bebor en gård ibid.skylder 2600 hartk., klageligen for mig har andraget hvorledes hans salshus som var 16 fag og østerhuset som var 9 fag, d. 8.dec. næst afvigte år ved midnatstide ved ulykkelig vådeild blev lagt i aske med indehavende korn rug 10 traver, byg 9 traver, boghvede 6 læs, utærsket korn samt af tærsket korn rug 4 skp. byg 4 skp. boghvede 3 skp., 4 gulvfag hø, creter 11 gl. får og fem gode, samt 3 gildvædder, item vogn, plov, harve samt indboskab, og deres livklæder, så de aldeles intet beholdt o.s.v.

Som Christen Christensen i Brosgaard i Fabjerg sogn hidindtil har beboet og i fæste havende partgård, skylder 2400, hvilken han nu formedelst fattigdom og husenes store brøstfældighed, som han ikke kunne overkomme at reparere, godvillig har afstået til Jens Jensen af Fabjergdal, der også den vil antatge om han må være fri for alle restancer og for fæstes givelse. Bevilges.

Peder Simonsen i Bederholm i Sevel sogn, skylder 1400 hartk., for nogle åringer siden øde haver antaget, er formedelst hans bæsters og kvægs ulykkelige frastyrtelse, samt hans persons conti-nuerlig svaghed, falden i en meget stor armod, som han tillige med hustru og børn i sådan elendighed afvigte år måtte boligen kvittere, og med betlerstaven opsanke sit brød, siden haver det i så måde /uanset manden vel har gjort sig flid til dets antagelse/ henligget, indtil nu Povl Christensen af Sahl er vorden persvaderet samme partgård at antage på condition o.s.v.

Hans Jensen i Billumtarp har indtil dette forår beboet sin i fæste havende partgård skylder 3200, hvilken han da formedelst hans udygtighed og stedets ulovlig beboelse, da ingen besætning ved stedet befandtes og husene ganske er brøstfældig, som mesten står for fald, og ikke uden stor bekostning kan repareres, i armod måtte forlade og kvittere, hvilket erhvervede synstingsvidne som herhos følger, udførligen beviser o.s.v. Ribe den 21. juni 1699.

Slut på bog no.8 og start på bog nr. 9, 1700-1701:

Lundenæs og Bøvling amter, Haderup sogn, Feldborg, Mads Christensens øde bolig 1400, bortfæstet i sessionen d.3.aug. 1698 til Peder Nielsen med 4 års frihed fra l.maj 1699 og til l.maj 1703.

Sevel sogn, Bederholm, Jens Marqvorsens øde bolig 1400, bortfæstet i sessionen d. 21.juni 1699 til Hans Ovesen med 2 års frihed. Hedegaard, Lars Jensens virkelig øde 1400.

Nautrup, Karen Madsdatters part virkelig øde 0-4 3/4-0-0.

Djeld, Peder Nielsen, Stephen Knudsen og Lars Pedersens øde partgård 4100, bortfæstet i sessionen d. 21.juni 1699 til Niels Knudsen med 8 års frihed.

Blakskær, Christen Jensen og Jens Pedersens øde 1500.

Vejgaard, Peder Simonsens enkes øde 2700, bortfæstet d.21.juni 1699 til Niels Villadsen i Toftgaard og til Christen Nielsen af Gadegaard med 8 års frihed.

Trandum Skovby, Peder Povlsens øde væring 0600. Gunderup, Peder Laursens virkelig øde 2200.

Sahl sogn, Svenstrup, Anders Christensen og Mads Christensens øde 4000, bortfæstet med 6 års frihed til hr. ritmester Munchhausen. Agerbæk, Mikkel Rasmussen, vlrkelig øde 2400.

Bording sogn, en ødegård i langsommelig ligget øde, 2000 bortfæstet d. 29.juni 1699 til hr. Thomas ibid. med 4 års frihed.

1/1 1701-1/1 1702.

Extrakt af fæstebogen.

Skivehus amt, Hindborg herred, 1701 d. 21. marts er Christen Nielsens fradøde part ryttergård i Næstild i Oddense sogn forundt en ung karl Christen Jensen af Hemb, med fornævnte sal. mands datter at ægte, med indfæstning l rd. Ditto er enken Else Povlsdatter i Engelst på Furland hendes ryttergård sammested, som hun formedelst alderdom og svaghed har afstået til hendes søn Tøger Jensen, mod fæstegivelse 4 mk.

Slut filmrulle M-44500, start filmrulle M-44501, bog nr. 9 fortsat:

Ditto er Morten Christensens gadehus i Debel på Furland, som han formedelst armod og fattigdoms skyld måtte forlade, igen forundt Anders Olesen af Himmersyssel?, for indfæstning fri samt til de forfaldne huses opbyggelse 3 års frihed fra 1. april 1701, og restancen fra Michaeli af, at være efterladt. Ditto er Christen Sørensens fradøde part ryttergård i Engelst forundt en ung karl Christen Pedersen, af bemeldte Engelst, tillige enken at ægte, imod fæstegivelse 1 rd.

Ditto er Peder Michelsens hus i Debel på Furland, den er snart øde og vil falde ned, forundt Lars Jensen Bødicher fri for indfæstning, item til husenes opbyggelse 3 års frihed fra l.april 1701.

Nørre herred i Skive amt. Ditto er Laurs Pedersens ulovligt undvigte partgård i Jebjerg sogn og by forundt en ung karl Niels Christensen af Tustrup på følgende conditioner: 1. at nyde hvis midler som på stedet findes,og tre ars frihed e.t.c.

Hindborg herred. Ditto er Jens Høegs part ryttergård i Lille Ramsing i Oddense sogn, som han formedelst alderdom, svaghed og fattigdom fast øde forlod, forundt 2 rytterbønder sammesteds, navnlig Jens Jensen og Christen Christensen således: 1. At de nyder det til stedet såede korn, der af kassen er betalt e.t.c.

Harre herred. Ditto er Christen Jensens fradøde partgård i Roerslev i henseende enken Karen Christensdatter den sig formedelst sin store armod har frasagt, forundt Michel Jensen af Rødding Kærgaard på disse conditioner: l. At han nyder til sædekorn 4 rd. 2. tre års frihed o.s.v.

Hindborg herrred: Ditto er Niels Nielsen i Volling sogn og by, hans i fæste havende partgård, som han formedelst tiltagen armod har frasagt sig, forundt Niels Jensen af Volling by, med vilkår at han nyder 2 års frihed med hvis middel som findes på stedet og fri for indfæstning.

Nørre herred. Ditto er den ødegård i Øster Grønning, som i langsommelig tid har ligget øde, forundt Anders Henriksen, Villads Christensen og Jens Christensen sammesteds, således at derpå nyder 8 års frihed og fri for fæstes givelse. Visselbjerg d.31.dec. 1701.

Extrakt af fæstebogen fra 1/1 1700 til 1/1 17O1:

Skivehus amt, Rødding herred:

Anno 1700, den 27. marts er Jens Pedersens halve part af halve Hegaard kaldet i Balling sogn, forundt hans svoger Søren Jensen /såsom han formedelst alderdom samme part til ham har opladt/ imod fæstegivelse 2 rd. Ditto er Niels Ebbesen forundt hans fader Ebbe Nielsens halve gård i Oppeby i Lemb sogn, som han til ham formedelst alderdom og affældighed til ham har opladt, for indfæstning 4 rd.

Nørre herred,Skive amt:

Ditto er den ødegård i Grønning sogn og by som i langsommelig tid har ligget øde, forundt Thomas Andersen og Søren Nielsen ibid., således at de derpå nyder 8 års frihed, og bruger det til deres egne gårde uden nogen bygnings opsætning og fri for fæstes givelse.

Slut bog no. 9 og start bog no.10. 1702-1703:

Følgende er i 1702 forstrakt med penge til et bæst:

Koldinghus amt, Vamdrup sogn , Boustrup, Hans Pedersen 8 rdl., Hans Iversen 8 rdl. V.Vamdrup, Christen Hansen 8 rdl. ,Peder Rasmussen 8 rdl. Ø.Vamdrup, Iver Jensen 8 rdl.

Riberhus amt, Billum sogn og by, Niels Hansen 8 rdl., Dynis Jepsen 8 rdl.

Varde sogn, Orten Las Christensen 8 rdl.

Jep Madsen i Skonager i Næsborg sogn til 14 fagsalshus ialt 18 rd. og til 12 fag fæhus 12 rd.

Hans Andersen Aastrup i Forum, Brøndum sogn til 19 fag hus 25 rd. 2 mk.

Eske Lassen i Lundager i Lunde sogn til 16 fag hus ialt 21 rd. 2 mk.

Jens Christensen i Kyvling i Lønborg sogn til 16 fag hus 21 rd. 2 mk.

Disse fire gårde var af ulykkelig ildebrand nedbrændt.

Gravers Nielsen ved Therchel Andersens gårds antagelse i Anst sogn er bevilget 2 års sædekorn i 1699 og 1700, item at nyde 2 års frihed fra l.maj 1701 til årsdagen l.maj 1703.

Terchel Pedersen og Niels Thøgersen i Hjortvad bevilget til Anders Sørensens antagne part ryttergård i Ka1vslund sogn og by, er bevilget to års frihed, som beregnes fra l.okt. 1699 till.okt. 1701. Anders Nielsen ved Hans Graversens fjerdepart gårds antagelse udi Åstrup,sogn bevilget frihed indtil 1. maj 1703. hartk. 1530.

Laurs Madsen til Hans Jacobsens antagne partgård i Sædding i Guldager sogn er forundt et års frihed fra 1. jan. 1700 til l. jan. 1701. Som Mads Jacobsen ved indfæstningen af Hans Pedersens partgård i Hillerslev i Janderup sogn er tillagt den dertil såede sæd, så og restancen at være fri og nyder et års frihed fra 1.sept. 1700 til årsdagen 1701.

Niels Tarp af Varde og Tue Bachensen, som skal være forundt Hans Jensens i Billumtarp fast øde og forladte gård, skal til dets istandsættelse blandt andet være bevilget to års frihed for afgiften af 3200 hartkorn, som beregnes efter approbationens 49. post, fra l.maj 1700 til årsdagen 1701.

Lauge Hansen på Burgaard forundt Poul Christensens gård i Billum sogn og by med et års frihed, efter resolutionens 126. post for hvilke som står for 1700 hartkorn.

Jens Nielsen Riis, efter approbatiomens 94. post, forundt Christen Jepsens partgård i Velling sogn med 1 års frihed fra 1.sep.1700 til 10. sept. 1701, hartk. 1500. Iver Jensen skal være forundt Christen Jensens 1/6part gård af hartk.6 1/2 skp. i Haderup sogn med to års frihed fra 1 .marts 1701 til 1.marts 1703. Niels Hansen forundt Christen Larsens halvgård 2100 hartk. udi Borring sogn med 2 års frihed fra 1.jan.1700 til l.jan. 1703.

Extrakt af fæstebogen fra 1/1 1702 til 1/1 1703.

Koldinghus amt, Anst herred, 1702 den 26. januar er Therchild Andersen Hoes? halve gård i Gamst udi Anst sogn, som han formedelst stor vanlykke på sine bæster og kvæg år efter andet med mere, samme i største armod måtte forlade, og nogen tid derefter standen øde, den igen at antage er persvaderet en ung karl Gravers Nielsen sammesteds, at han nyder to års sædekorn, rytterens forplejning fra l.jan. 1699 til 1.maj1701, af 2200 hartk. samt fri for indfæstning.

Ditto er Iver Sørensens enke Karen Larsdatter i Store Anst hendes påboende gård, som hun har afstået til en ung karl Søren Christensen, tillige enkens datter at ægte, forundt for indfæstning 2 rd. 4 mk. Diitto er Niels Madsen, en ung karl i Glibstrup, hans fradøde 2 boliger, af hans efterladte moder, såsom hun dem ej kunne vedblive, godvillig opladt og afstået til en ung karl Hans Pedersen, forundt for indfæstning 2 rd. 4 mk.

Ditto er ligeledes Seyr [Sejer?] Andersens fradøde gård i Glibstrup,som hans enke ej formedelst alderdom og svaghed kunne ved blive, og derfor afstået til en ung karl Peder Jensen, hendes datter at ægte, forundt for indfæstning 2 rd. 4 mk. hartk. 4300. Ditto er Jems Christensens fradøde gård Skødegaard kaldet, i Bække sogn, af hans efterladte enke afstået til en ung karl Oluf Nielsen tillige hende selv at ægte, forundt for indfæstning 2 rd. hartk. 4500. Ditto er Anders Iversen i V.Gesten hans påboende halvgård, som han formedelst høj alderdom og svaghed har afstået til en ung karl Christen Nielsen, tillige mandens datter at ægte, forundt for indfæstning l rd. Ditto er sal. Anders Mathiasens enkes halvgård i Bække sogn og by, hvilken hun ikke længere for høj alderdom kunne vedblive, har afstået til Peder Jensen, tillige hendes datter at ægte, for indfæstning l rd. hartk. 3300.

Ditto er Hans Pedersen Wraae hans halve gård i Anst sogn, Store Anst by, som han formedelst høj alderdom og svaghed har afstået til en ung karl Hans Hansen, tillige hans datter at ægte, for indfæstning l rd. 2 mk.

Ditto er sal. Christen Buches? enkes selvejergård i .Hjarup sogn og by af hende afstået til sønnen Knud Buch?, som ham og er forundt imod husbondholds givelse 2 rd.

Ditto er Søren Pedersen Møller af Roslef mølle hans i fæste havende bolig i Lunderskov, som var ham noget langt fra hånden til beopagtelse, forundt Anders Lassen, for indfæstning l rd. .

Ditto er sal. Christen Carstensens enkes halvgård i Hjarup, som hun ikke kunne besidde eller svare udgifterne, og derfor afstået den til en ung karl Las Clemendsen, tillige enkens datter at ægte, forundt for indfæstning 2 rd. Ditto er ligeledes Thomas Frandsens gård i Lejrskov sogn

og by, som han for alderdom har afstået til sin søn Hans Thomsen, forundt for indfæstning 2 rd.

Ditto er Peder Rasmussen i Dallerup i Skanderup sogn hans påboende halvgård forundt en ung karl Hans Jensen, tillige mandens datter at ægte, såsom han formedelst alderdom har afstået, for indfæstning 2 rd. Ditto er Søren Sørensen i Gesten sogn i Ø.Gesten hans i fæste havende gadehus

der han ej længere kunne vedblive , opladt til Niels Pedersen af Skovstrup for indfæstning 4 mk.

Ditto er hr. oberst Detlef Brochdorfs i fæste havende ryttergård Vamdrupgaard kaldet i Vamdrup sogn, som han formedelst påkornmende march har måttet overdrage til Cathrine Henningsdatter, forundt for indfæstning 6 rd.

Ditto er Iver Tullensens enkes gård i Skanderup sogn og by, som hun formedelst alderdom har afstaet til hendes søn Jep Iversen for indfæstning 4 rd.

Ditto er Peder Ebbesen i Gamst i Anst sogn hans halvgård, da hun formedelst høj alderdom og svaghed har afstået til sønnen Ebbe Pedersen, for indfæstning l rd.

Ditto er Jens Pedersen i Egholt i Lejrskov sogn af hans part ryttergård nemlig den halve part, som han befandt sig utjenlig alene at forestå og udgiften svare, og derfor den halve part afstaet til en ung karl Søren Mortensen, som skal ægte Jens Pedersens datter, for indfæstning l rd.

Ditto er Mads Pedersens gård i Egholt, som han har afstået til hans søn Jens Madsen, for indfæstning 4 mk. Ditto er Visti Michelsens gård i Skanderup sogn og by hans partgård, som han formedelst alderdom og sær tilfalden svaghed, både på sig selv og sin hustru der er sengeliggende, forundt sønnen Jep Vistesen, for indfæstning 3 rd. Ditto er Anders Jessen Degn i Anst sogn og by hans partgård, som han formedelst alderdom har opladt til sønnen Jes Andersen, for indfæstning 4 mk. Ditto er Jens Pedersen i Gesten sogn i V.Gesten hans fradøde partryttergård forundt en ung karl Søren Clausen af Ø.Gesten, som bemeldte Jens Pedersens enke, for aldrende skrøbelighed, har afstået, tillige hendes datter at ægte, for indfæstning 2 rd.

Ditto er et øde gadehus ejendom beliggende i Vorbasse sogn og by forundt en rytter Hans Jacob Kauff på condition at opbygge 5 fag hus og derimod nyde 2 års frihed.

Riberhus amt, Hviding herred. Ditto er Troels Nielsens fradøde partgård i V.Vedsted sogn og by forundt Hans Jepsen af Roager, såsom han ægter Troels Nielsens enke på stedet, for indfæstning

1 rd.

Lustrup birk. Ditto er Peder Dals fradøde halve gård i Fovrholt i Seemb sogn forundt en ung karl Clemend Jensen, tillige at ægte enken på stedet, for indfæstning l rd. 2 mk.

Kalvslund herred, Kalvslund sogn og by, ditto er Anders Sørensens part ryttergård i Kalvslund sogn og by, som han formedelst sin overmåde armelig tilstand har måttet forlade snart som øde, da stedet igen at få i stand, er det Terchild Pedersen og Niels Tøgersen af Hjortvad forundt på følgende conditioner: l. rytteren forplejes af kassen, de nyder 3 års frihed til 1. okt. 1702, fri for indfæstning. Ditto er Lauge Hansen i Farup sogn i Kærbøl /af hvis bygning ved ulykkelig ildebrand opbrændt 21 fag sals- og fæhus, forundt 2 ars frihed på hartkornet 3100 fra l.okt.1700 til årsdagen 1702.

Gjørding-Malt herred. Ditto er Peder Sørensens i Grene i Åstrup sogn hans fradøde halvgård, som enken formedelst alderdom har afstået til sønnen Peder Pedersen, for indfæstning l rd. 2 mk.

Ditto er sal. Envold Andersens fradøde part gård i Jernved sogn og by forundt en ung karl Søren Christensen tillige enken at ægte, for indfæstning l rd. 2 mk.

Ditto er Michel Michelsen i Grene i Åstrup sogn sin påboende halvgård, som han for alderdom har afstået til sønnen Niels Michelsen, for indl'æstning l rd. 2 mk.

Ditto er Niels Jepsens partsgård i Jernelund, som han fradøde, under ægteskabs løfte med enken forundt Hans Hansen i i Darum, for indfæstning 2 rd.

Ditto er Hans Graversens fjerdepart gård i Gettrupgaard kaldet i Åstrup sogn, som han så godt som øde måtte forlade, forundt Anders Nielsen med conditioner o.s.v.

Skads herred. Ditto er til Jep Madsen i Skonager i Næsbjerg sogn, hvis salshus 14 fag og fæhus 12 fag med hvis bomidler deri fandtes, item den største del hø og al hans boghvede og noget rug ved en ulykkelig ildebrand blev lagt i aske, er forundt til 14 fag salshus 18 rd. og til 12 fag fæhus 12 rd.

Ditto er Lyckegaard beliggende i Jerne sogn, som velb. hr. oberstløjtnant Lûbberstorph måtte årsagelig, formedelst påkommende march med regimentet uden riget, oplade og afstå, forundt Maren Gebhardt for indfæstning 2 rd.

Ditto er Jes Nielsen i Fuglbæk i Brøndum sogn hans 1/6 part gård, som han formedelst alderdom og skrøbelighed til sønnen Peder Jessen har afstået, for indfæstning 4 mk. Dditto er Peder Nielsen Degn i Øse sogn og by hans påboende partgård forundt sin søn Niels Pedersen, som han formedelst alderdom til ham har afstået, for indfæstning 1 rd. 2 mk.

Ditto er Hans Jensens fradøde halvgård i Gesing i Brøndum sogn, forundt sønnen Joen Hansen, for indfæstning l rd. 2 mk. Ditto er til Hans Andersen Åstrup i Forumb i Brøndum sogn, hvis salshus 19 fag med derudi havende boskab og husgaråd, item hvis hø, undtagen to læs, han denne sommer havde indavlet og ved ulykkelig ildebrand lagt i aske, er ham af kassen given til hjælp følgende: til 19 fag hus 25 rd. 2 mk., til hø at købe til hans kvæg 4 rd , rytterens forplejning fra 1.juli til 1.okt. 1701 3 rd. 2 mk. 13 sk. Ditto er formedelst Bertel Jepsens dødelig afgang, fra sin påboende partgård i Skonager i Næsbjerg sogn forundt samme sønnen Christen Bertelsen, for indfæstning 1 rd. Ditto er ligeledes Oluf Hansen ibid. sin fader Hans Olufsens påboende partgård,

forundt for indfæstning 1 rd. Ditto er Hans Jacobsens part ryttergård i Sædding i Guldager sogn, som han i allerstørste armod fradøde, hvis bygning var ganske forfaldne, og fandtes intet æde- eller sædekorn, ja fast ingen besætning, forundt Laurids Madsen ibid.,og til dens opkomst følgende bevilget og tillagt o.s.v. Ditto er Svend Andersen i Forumlund i Brøndum sogn hans 5/6 part gård, som han formedelst hans høje alderdom har opladt til hans 2 sønner Anders og Johan Svendsønner, forundt for indfædtning 4 rd.

Vester Horne herred. Ditto er Hans Pedersen i Hillerslev udi Janderup sogn, hans partgård, som han i armod, både med hustru og børn måtte forlade, så bygningen snart af brøstfældighed faldt ned, og ingen besætning fandtes, med mere, hvoraf udgiften ej kunne blive svaret, forundt Mads Jacobsen fra Billum, der til stedets opkomst er forundt og tillagt følgende: 1). Vårsæden som er indkøbt og har kostet byg 1 td. 4 skp. a’ tønden 2 rd. 3 mk. er 3 rd. 4 mk. 8 sk., boghvede 6 skp. for 1 rd. 3 mk. 12 sk. 2). Ved stedet pådragende restance fra 1. jan. 1700 og til 1. sept. næstefter er 4 rd. 2 mk. 3). Et års frihed til husenes opbyggelse fra 1. sept. 1700 og til 1. sept. 1701 er 6 rd, 3 mk. ialt 16 rd. 1 mk.

Ditto er Søren Christensens fradøde halvgård i Præstbøl i Nebel sogn som enken ej alene længere kunne vedblive, og derfor indladt sig i ægteskab med en ung karl af Sønder Bork Jens Olufsen, og stedet forundt ham, for indfæstning 1 rd.2 mk.

Ditto er ligeledes Hans Christensens fradøde fjerdepart gård i Sædding i Nebel sogn, forundt sønnen Boye Hansen, for indfæstning 2 rd. Ditto er Elisabeth Pedersdatters fradøde og i fæste havende partryttergård i Sønder Hebo udi Janderup sogn, forundt hendes svoger hr. Hans Sørensen sognepræst i Janderup og Billum sogne, mod at give fæste til kassen 2 rd.

Ditto er Jens Sørensens halvgård i Hallum, som han har afstået til Salomon Eskesen, forundt for indfæstning 2 rd. Ditto er Joen Henrichsens fradøde partgård i Kvong sogn og by, som enken ej

alene længere kunne vedblive, og derfor indladt sig i ægteskab med Eske Christensen, der og stedet på samme måde er forundt for fæste 1 rd.

Ditto er Rasmus Nielsens opladte partgård i Allerslev i Ovtrup sogn, forundt sin stedsøn Christen Pedersen for fæste 4 mk. Ditto er Christen Rasches fradøde gård i Hillerslev udi

Janderup sogn forundt Hans Tobias Brodtkorb tillige bemeldte Christen Raskes enke at ægte, for indfæstning 3 rd. Ditto er Thomis Nielsens fradøde halvgård i Janderup sogn og by, forundt en karl Morten Pedersen af Bredmose for fæstes givelse 3 rd.

Ditto er Peder Christensens fradøde partgård i Allerslev i Ovtrup sogn foruindt en ung karl Niels Pedersen af Gadgaard, som har indledt sig i ægteskab med enken, for fæste 4 mk.

Ditto er Hans Jensen i Billumtarp hans fast øde forladte halve gård sammesteds, forundt Niels Tarp af Varde og Tue Bachensen, rytterbonde i bemeldte Tarp, på conditioner /såsom bygningen var ganske forfalden og ingen besætning på stedet med mere/ at nyde til dens opkomst nemlig: 1). At nyde det lidet over sæden indavlede rug, samt byggen til da forestående vårsæd med mere. 2). Høbjergningen til udtæring for gøde på stedet. 3). Frihed i 2 år fra 1.maj 1700 af at regne, foruden de 4 måneder forhen af kassen er betalt, og ej beregnet, da i så måde angår fra 1. januar 1700 og til 1.maj 1702 af 3 td. 2 skp. hartkorn der imidlertid bedrager til 30 rd. 2 mk, 4). Restancerne på stedet er til moxen at efterlades.

Ditto er Søren Jensens fradøde bolig i Lønne forundt en ung karl Søren Jepsen tillige enken på stedet at ægte, for fæste 4 mk. Ditto er Peder Sørensens bolig i Lønne, som han formedelst alderdom har afstået til sin søn Christen Pedersen, for fæste 3 mk.

ditto er Adzer Pedersen på Lønne hede sin i fæste havende bolig, som han for alderdom har afstået til sin søn Ole (Oluf?) Adsersen, for fæste 4 mk.