Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Præstø amt / Aagaard, Dalby, matrikel 10

Aagaard, Dalby, matrikel 10

— Arkiveret under ,

Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund

Ifølge matriklen i 1664 hørte gården under Turebyholm og Dalby kirke, fæsteren var

Peder Bunde, gårdens hartkorn angives til 4 td 3 sk

Ifølge Matriklen i 1680 hørte gården under Turebyholm og Dalby kirke, fæsteren var

Oluf Olufsen tilforn Peder Bunde,

gårdens hartkorn var angivet til 3 – 1 – 3 – 2.

Fæstere på gården og ejere

Peder Bunde før 1660 til 1667
Oluf Olufsen 1667 til 1686
Stephan Mouritsen 1691 til 1707
Peder Hansen Smed 1707 til 1724
Hans Pedersen 1724 til 1738
Laurids Ibsen 1738 til 1746
Frantz Nielsen 1746 til 1774
Jørgen Clausen 1774 til 1784
Lars Hansen 1784 til 1800
Enken Inger Christophersdatter 1800 til 1821
Christopher Larsen 1821 til 1853
Niels Christophersen 1853 til 1890
Christian Pedersen 1890 til 1902
Anders Jensen 1902 til 1922
Hans Pedersen 1922 til 1968
Willy Christiansen 1968 til 1983
Henrik Madsen 1983

Peder Bunde
Født 1602 død 1673
Fæster før 1660 til 1667
Peder fremgår af skattelisten i 1663 og 1664.
I 1662 nævnes Peder Bundes Bodil som fadder, Peder Bunde nævnes ligeledes i
1667.
I 1673 døde Peder Andersen Bunde 71 år, som havde været til huse hos hans søn i
mange år. ( Niels Pedersen Bunde matrikel 9)

Oluf Olufsen
Født 1682 død 1686
Fæster 1667 til 1686
Oluf var søn af Oluf Lagesen på matrikel 6 i Kæderup.
Oluf fremgår af matriklen i 1680.
I 1679 får han døbt datteren Bodil og i 1681 Mette. Han nævnes kun enkelte gange
som fadder.
Han nævnes i skattelisten i 1682 og i 1686 nævnes han som forarmed, med hustru og
2 heste.

Stephan Mouridsen
Født 1637 død 1707
Fæster 1691 til 1707
Stephan fremgår af skattelisten i 1692 og i 1699.
Han døde i 1707 70 år gammel.

Peder Hansen Smed
Født 1653 død 1726
Fæster 1707 til 1724
Matrikel 10 i Dalby Side 2 af 9
file://D:\a210 matrikel 10.html 30-07-2010
Peder Smed nævnes første gang som fadder i 1707, i perioden 1718 til 1722 nævnes
han ofte som fadder.
I 1725 døde Peder Smeds hustru Dorthe Hansdatter 68 år.Peder døde i 1726.

Hans Pedersen
Født 1686 død 1738
Fæster 1724 til 1738
I 1724 blev Peder Smeds søn Hans Pedersen trolovet til en pige navnligen Sidsel
Christensdatter begge af Dalby, som forlover Peder Smed i Dalby og Christen
Olufsen i Babberup.
I 1729 blev Sidsel Christensdatter Hans Pedersens hustru begravet 33 1/2 år
I 1729 blev enkemand Hans Pedersen fra Dalby trolovet med Anna Povelsdatter,
datter af Povel Pedersen Slagter i Dalby, som forlover Povel Pedersen Slagter og
Lorentz Lorentzen Smed begge af Dalby.
Hans døde i 1738

Laurids Ibsen
Født 1707 død 1746
Fæster 1738 til 1746
I 1738 blev sal. Hans Pedersens enke Anna Povelsdatter trolovet med ungkarl
Laurids Ibsen af Dalby.
Laurids og Anna fik sønnen Hans i 1741, Anna i 1743 og Jens i 1745.
Laurids døde i 1746, hvorefter enken endnu en gang giftede sig med efterfølgeren.

Franz Nielsen
Født 1725 død 1774
Fæster 1746 til 1774
Den 21. juni 1746 blev Franz Nielsen en ungkarl fra Turebyholm trolovet med Anna
Povelsdatter enke af Dalby, som forlover for fæstemanden Franz Olsen fra Terslev
sogn og for fæstekvinden Laurs Pedersen Jyde her i Dalby.
Anna døde i 1757 51 år gammel.
Samme år giftede Franz sig med Inger Mortensdatter, datter af gårdfæster Morten
Pedersen i Druestrup på matrikel 2.
Franz og Inger fik 6 børn i perioden 1758 til 1771.
Kilde: OE-1771
Mandens navn: Frands Nielsen Mandens erhverv: Fæstebonde
Mandens alder: 56 Mandens civilstand: Gift
Mandens nr. ægteskab: 2 Mand død (ja/nej): Nej
Hustru død (ja(nej): Nej Hustrus alder: 34
Hustrus civilstand: Gift Hustrus nr. ægteskab: 1
Sogn: Sønder Dalby Herred: Fakse
Amt: Præstø Stednavn: 1
Indtastningsnr: C2372 Løbenr.: 8
Franz døde i 1774, hvorefter Inger giftede sig med efterfølgeren.

Jørgen Clausen
Født 1743 død 1794
Fæster 1774 til 1784
Den 3. juli 1774 troloves ungkarl Jørgen Clausen fra Dalby og enken Inger
Mortensdatter, som forlover Dyrlund fra Dalby kro og Jens Mortensen fra Frenderup.
Inger døde i 1786, og ved folketællingen i 1787 finder vi Jørgen Clausen som
tjenestekarl på Dalby kro.
Jørgen døde i Borup i 1794

Lars Hansen
Født 1740 død 1800
Fæster 1784 til 1800
Hans kan være søn af Hans Larsen i Alkestrup i Sædder sogn, idet denne optræder
som forlover ved trolovelsen i Tureby i 1774, hvor Lars troloves med
Inger Christophersdatter, datter af Christopher Christensen på gård nr. 3 i Høsten
Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalbye Bye, , , FT-1787, C4349
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Hansen 47 Gift Hosbonde Bonde og Gaardmand
Inger Kristofersdatter 40 Gift Madmoder
Karen Larsdatter 13 Ugift Deres Datter
Kristen Kristofersen 38 Ugift Konens Broder
Ellen Kristofers 81 Enke Konens Moder
Hans Jensen 20 Ugift Tjenestekarl
Bodil ?? 61 Enke Tjenestekarl nyder Sognets Almisse
Majvang beretter:
Igennem tiderne holdt præsterne nøje øje med, hvad bønderne foretog sig i Dalby by - også på markerne. I 1791 var de to Dalby bønder Lars Hansen og Hans Sørensen indstævnet for Bregentved birk, fordi de havde vanhelliget søndagen. Af birkedommer A. G. Becks spørgsmål til de to bønder, fremgår det, at de den 3. juli imellem kl. 7 og 8 gik ved markernes gærder. Der var den dag sidste prædiken omtrent k1. l, men ingen af dem var i kirke, fordi de sammen med de øvrige bymænd havde været samlet i byens håndtering, men de var dog gået hjem inden tjenesten begyndte, da de var trætte af deres forretning. Lars Hansen
forklarer - og det bevidnes af Hans Sørensen, at han, da bønderne var samlede, hentede tre potter brændevin på kroen i Dalby ad tre gange. Der blev før gudstjenesten drukket 2 1/2 pot af byens fire gårdmænd, undtagen tre a fire glas, som husets folk fik. Den sidste potte beholdt Lars Hansen selv. Byen havde den dag samlet græsgangspenge, og disse penge var delt mellem byens folk, så de hver fik en rigsdaler.
Under forhøret klarlægges det, at Lars Hansens hus just ikke var noget sædvanligt drikkested, men det er undertiden sket, at man har drukket en rå brændevin der, men dog aldrig under gudstjenesten. Det har vært en regel, at man har drukket hos den mand, i hvis hus man først er kommet ind, men der drikkes ikke hver søndag og heller ikke sålænge, at de opbruger græsgangspengene, og der har aldrig fundet usømmeligheder sted.
Dommen falder på Bregentved birketing 18. juli 1791 og lyder på, at de to bønder hver for sig skal betale tre gange fire skilling til skolekassen iflg. de gældende love. Hvis de ikke kan betale bøden, skal de stå udi gabestokken på Dalby kirkegård hver i tre timer. Endvidere skal de betale politirettens omkostninger. Alt skal udredes og efterkommes trende solemærker efter domsslutningens lovlige forkyndelse.
Lars døde i 1800, hvorefter enken forsatte fæstet med broderen som bestyrer.

Inger Christophersdatter
Født 1749 død 1821
Fæster 1800 til 1821
Præstø, Fakse, Sønder Dalby, , Dalby by, 8, FT-1801, B6409
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Inger Kristoffersdatter 52 Enke madmoder gårdkone
Kristoffer Larsen 12 Ugift hendes barn
Kristen Kristoffersen 50 Ugift konens broder
Niels Hansen 29 Ugift tjenestefolk
Kirsten Pedersdatter 16 Ugift tjenestefolk
I 1816 blev sønnen Christopher gift med Ellen Hansdatter, datter af Hans Olsen på
matr. 3 i Viverup, som forlover ses Ulrik Hansen Smed i Dalby og Hans Olsen i
Viverup.
Inger døde i 1821.

Christopher Larsen
Født 1789 død 1853
Fæster 1821 til 1853
Majvang beretter:
Natten mellem den 27. og 28. juni 1830 stod et hårdt tordenvejr over Dalby. Og enhver Dalby'er ved, at når tordenvejret først er kommet over Dalby, er der fare på færde. Hin nat nåede tordenvejret sit højdepunkt kl. 1 1/2 og slog da ned i Christopher Larsens gård, byens nederste gård imod åen. Christopher Larsen og hans hustru blev straks vækket og hjalp hinanden med ildens slukning. Christopher Larsen tog en lang stige, som stod i gården og kastede den op til taget, hvorefter han løb op på taget, men da han så at ilden allerede da havde grebet for meget om sig til, at han kunne slukke ilden, løb han over i kroen for at søge
efter hjælp. Selvom ilden, da han vendte tilbage, havde grebet videre om sig end ved hans bortgang, krøb han dog op på taget og slog nogle spande vand på ilden, men hans bestræbelser for at slukke var frugtesløse, og han måtte begive sig ned.
Uheldigvis var vinden østlig den nat, og ilden sprang over i Dalby kro på den modsatte side af Dalby gade. Dette berettes i Bregentvcd birks politilretsprotokol under et forhør den 1. juni 1830 af gmd. Christopher Larsens hustru og kromanden Anders Nielsen.
Men også kirkesanger P. Schousboe i Dalby skole afhøres og fortæller, at han lørdag nat, da klokken var omtrent 1 1/2, hørte et tordenskrald, og han så umiddelbart efter et stærkt lynglimt. Han frygtede derfor, at lynilden var slået ned endog i hans gård. Han skyndte sig derfor ud og erfarede straks, at ilden var udbrudt i Christopher Larsens gård og løb straks til brandstedet og hjalp til at redde og slukke. Endskønt de brandlidte mænd fik reddet størstedelen af deres ejendele, antager han dog, at deres tab kan antages at være 2 a 300 rigsdaler. Dog er Christopher Larsens tab større end kromandens.
Christopher Larsens gård blev genopbygget, men Dalby kro blev nedlagt. Og der blev bygget en gård på kroens jordlod.
Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, En gaard, 9, FT-1834, B4647
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christopher Larsen 45 Gift Gaardmand og sognefoged
Ellen Hansdatter 41 Gift Hans kone
Lars Christophersen 16 Ugift Deres barn
Niels Christophersen 15 Ugift Deres barn
Maren Christophersdatter 14 Ugift Deres barn
Inger Marie Christophersdatter 11 Ugift Deres barn
Karen Sophie Christophersdatter 9 Ugift Deres barn
Jens Pedersen 25 Ugift Tienestekarl
Ane Sophie Nielsdatter 25 Ugift Tienestepige

Sønnen Niels blev gift i 1846 med Ane Marie Hansdatter, datter af gårdmand Hans
Nielsen i Rohde, Ane Marie døde året efter kun 27 år gammel.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, en Gaard, 13, FT-1850, C6896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christoffer Larsen 61 Enkemand Gaardmand, Huusfader Dalby Sogn, Præstø Amt
Niels Christoffersen 32 Enkemand Hans Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Inger Marie Christoffersen 26 Ugift Hans Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Kirstine Christoffersen 16 Ugift Hans Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Niels Jacobsen 24 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Peder Zakariasen 16 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Hans Hansen 28 Ugift Tjenestefolk Tersløv Sogn, Præstø Amt
Karen Sofie Nielsen 4 Ugift Pleiedatter Dalby Sogn, Præstø Amt
I 1852 giftede sønnen Niels sig igen, nu med Ane Sofie Andersdatter, datter af gmd
Anders Pedersen på matrikel 6 i Dalby.
Christopher døde i 1853, hvorefter sønnen Niels overtog gården.

Niels Christophersen
Født 1818 død 1897
Fæster 1853 til 1890
I forbindelse med Niels overtagelse findes der et fæstebrev under Jomfruens Egede
dateret 24. oktober 1854, fæstebrevet omtales kun i registeret, så selve fæstebrevet
kendes ikke, og dermed er det uvist om gårdens hartkorn ændres, men det er
sandsynligt, idet både matrikel 9 og matrikel 10 overgår fra Bregentved til Jomfruens
Egede, og hartkornet ændres for matrikel 9, der er derfor formodentlig sket en
jordfordeling mellem de 2 ejendomme.
I 1860 døde Ane Sofie Andersdatter, og samme år blev Niels gift med Inger Sophie
Jacobsdatter, datter af gmd. Jacob Nielsen på matrikel 6 i Borup

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby By, en Gaard, 10, FT-1880, C7080
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Kristoffersen 60 Gift Husfader, Gaardejer Dalby Sogn Præstø Amt
Inger Sofie Jakobsen 40 Gift hans Hustru Dalby Sogn Præstø Amt
Ellen Sofie Nielsen 18 Ugift deres Datter Dalby Sogn Præstø Amt
Søren Hansen 21 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn Præstø Amt
Lars Peter Jensen 12 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Marie Jensen 18 Ugift Tjenestefolk Thureby Sogn Præstø Amt
I 1883 blev datteren Ellen Sofie gift med Christian Pedersen, søn af husmand Peder
Zachariassen på Borup Overdrev.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, Gaard, 3-27, FT-1890, C7083
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Christoffersen 70 Gift Husfader Jordbruger Dalby Sogn, Præstø Amt
Inger Sofie Jakobsen 50 Gift Husmoder Dalby Sogn, Præstø Amt
Christian Pedersen 31 Gift Svigersøn Gaarbestyrer Dalby Sogn, Præstø Amt
Ellen Sofie Nielsen 28 Gift Gaardbestyrens Kone Dalby Sogn, Præstø Amt
Anna Marie Sofie Pedersen 5 Ugift Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Niels Peder Christensen 22 Ugift Tjenestetyende Karl Tureby Sogn Præstø Amt
Hans Christian Pedersen 15 Ugift Tjenestetyende Dreng Kjøbenhavn
Omkring 1890 går Niels på aftægt, og han døde i 1897

Christian Pedersen
Født 1859
Fæster/gårdejer 1890 til 1902
Ifølge Majvang havde Christian gården til 1902, hvor den blev købt af Anders Jensen
fra Jenstrup.

Anders Jensen
Født 1854
Gårdejer 1902 til 1922
Anders kom fra Everdrup og var i 1890 handelsmand i Jenstrup:

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Jenstrup By, Hus, 7-5, FT-1890, C7083
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Jensen 35 Gift Husfader Handelsmand Everdrup Sogn Præstø Amt
Ane Sophie Nielsen 31 Gift Husmoder Husholdning Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Sofie Hansen 16 Ugift Tjenestetyende Tjenestepige Everdrup Sogn Præstø Amt
Agnes Johanne Sophie Jensen 4 Ugift Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Jens Peder Jensen 3 Ugift Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Engborg Marie Jensen 1 Ugift Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Ifølge Majvang overtog han gården i 1902
Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, 10, 183, FT-1916, C4896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Jensen 16/9 1854 Gift Husfader Gaardejer
Ane Sofie Jensen 15/7 1860 Gift Husmoder
Hans Pedersen 16/11 1884 Gift Svigersøn Landbrug
Agnes Sofie Jensen 28/9 1886 Ugift Barn Husligt Arbejde
Ingeborg Jensen 8/9 1888 Gift Barn
Holger Petersen 15/7 1911 Ugift Barn

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, 10, 47, FT-1921, C4897
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Jensen 16/9 1854 Gift Husfader Gaardejer Everdrup, Præstø
Sofie Jensen 15/7 1857 Gift Husmoder Dalby, Præstø
Hans Pedersen 15/11 1884 Gift Svigersøn Medhjælper Thureby, Præstø
Ingeborg Pedersen 8/9 1888 Gift Hustru Dalby, Præstø
Holger Pedersen 15/7 1911 Ugift Barn Dalby, Præstø
Jenny Pedersen 9/10 1917 Ugift Barn Dalby, Præstø
I 1922 blev gården overtaget af svigersønnen Hans Pedersen.

Hans Pedersen
Født 1884 død 1968
Gårdejer 1922 formentlig til 1968
Hans Pedersen var søn af husmand Jens Pedersen i Kæderup.
Hans blev gift i Sønder Dalby i 1911 med Anders Jensens datter Ingeborg.
Folketællingen i 1925 viser:
Hans Peder Pedersen født 15.11.1884 Gårdejer
Ingeborg Marie Pedersen født 8.9.1888 hustru
Holger Aksel Pedersen født 15.7.1911 barn
Jenny Sofie Pedersen født 9.10.1917 barn
Sofie Jensen født 15.7.1857 enke.
I 1958 blev datteren Jenny gift med Willy Christiansen, om Willy overtog gården på
dette tidspunkt eller om han først overtog den ved Hans Pedersens død er uvist.

Willy Christiansen
Født 1924
Gårdejer 1968 til 1983
Willy Christiansen blev som nævnt gift med Jenny i 1958.
Samtidigt med at han drev gården, havde han forpagtet jorden fra nabogården matr. 6
Dalbygård.
Jenny døde i 1968, hvorefter han giftede sig med Grethe ?, der sammen med sin
søster ejede matr. 6 Dalbygård.
Omkring 1978 blev gårdens jorde inddraget i "byzone", hvorefter der skete en
udstykning af jorden.
Willy købte i stedet Grantoftegården i Olstrup.

Henrik Madsen
Født 1955
Gårdejer 1983
I 1983 købte Henrik Madsen gården af Willy Christiansen, jorden var på dette
tidspunkt frasolgt.
Gårdens stuehus står som opført i 1790, spor af brændt bindingsværk vidner
imidlertid om branden i 1830.