Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Præstø amt / Dalbygaard, Dalby, matrikel 6

Dalbygaard, Dalby, matrikel 6

— Arkiveret under ,

Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund

Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Tryggevælde, fæsteren var Hans Olufsen, gårdens hartkorn angives til 8 td

Ifølge Matriklen i 1680 hørte gården under Gisselfeldt, fæsteren var Laurits Christensen tilforn Hans Olufsen,

gårdens hartkorn var angivet til 6 – 4 – 1 – 2.

Ifølge Matriklen i 1690 hørte gården nu under Jomfruens Egede, fæsteren er angivet til (Olle) Laurits Christensen.

Fæstere på gården

Hans Olufsen før 1660 til 1669
Christen Grummesen 1669 til 1676
Oluf Christensen 1677 til 1686
Søren Jørgensen 1686 til 1692
Niels Larsen 1692 til ?
Oluf Larsen 1716 til 1726
Peder Nielsen 1726 til 1754
Niels Pedersen 1754 til 1772
Hans Christophersen 1772 til 1813
Peder Hansen 1813 til 1831
Anders Pedersen 1831 til 1872
Peder Andersen 1872 til 1907
Jens Peder Jensen 1907 til 1934

Hans Olufsen
Fæster før 1660 til 1669

I matriklen i 1690 nævnes at han var bondefoged.

Hans nævnes i skattelisten i 1660 og 1663, samt i matriklen i 1664.

I 1665 døde hans kone Inger 36 år, han blev efterfølgende gift med en Else ?, og i

1668 får han begravet et dødfødt barn.

Inger nævnes som gudmor til Hans Affuensens børn i 1633 og 1664 i Rode.

Han nævnes som fadder i perioden 1663 til 1669, herefter fremgår han ikke.

Christen Grummesen
Født 1624 død 1676
Fæster 1669 til 1676

Christen kom fra Rode, hvor han havde været gårdfæster. Han var gift med Sidsel Olsdatter, datter af Niels Olsen på matrikel 5 i Børsted. Christen og Sidsel fik, i 1663 Birgitte, i 1664 Hans, i 1670 Johanne og i 1673 sønnen Hans, der døde året efter.

Han fremgår af skattelisten i 1673.

Christen døde i 1676, hvorefter sønnen Oluf overtog fæstet.

Oluf Christensen
Født 1653 død 1686
Fæster 1677 til 1686

Oluf overtog fæstet efter faderen, han var stadig ugift på dette tidspunkt. Han nævnes som fadder i 1673 og 1677, og han fremgår af skattelisten i 1681. Han blev gift med en Mette ? omkring 1685 og i 1686 fik de datteren Dorthe. I 1686 nævnes han med hustru, 1 dreng og 1 pige, 3 heste, 2 køer, 2 får og 2 svin.

Oluf døde i 1686, 33 år gammel og samme år døde hans moder 71 år.

Søren Jørgensen
Fæster 1686 til 1691

Sørens herkomst er ukendt, han nævnes ikke i kirkebogen. Han fremgår af skattelisten i 1688 med hustru, 1 pige og 2 ildsteder. Omkring dette tidspunkt skifter ejerskabet fra Gisselfeldt til Jomfruens Egede, samtidigt blev jorden fra en anden af Gisselfeldts gårde lagt til denne, således at hartkorn herefter var 7 - 5 - 1 - 2.

Niels Larsen

 

Fæster 1691 til ?

Niels Larsens herkomst er ukendt. Han får datteren Kirsten døbt i 1700, hvor de øvrige gårdfæstere nævnes som fadder, selv nævnes han i 1701 som fadder.

Han fremgår af skattelisten i 1692, 1695 og i 1699 med hustru, 1 karl og 1 datter.

Oluf Larsen
Født 1685 død 1726
Fæster 1716 til 1726

Oluf Larsen kom fra matrikel 4 i Druestrup som han havde i fæste indtil 1714, i 1715 var han på Kielstrupgården. Han optræder som fadder fra 1717. Der er fæstebrev på ham dateret 1. maj 1719 på Jomfruens Egede på den gård i Dalby, som han nu beboer. Hartkorn 7 - 5 - 1 - 2.

Oluf og Inger fik sønnen Hans i 1718, Marie i 1721.

Oluf døde i 1726, hvorefter enken giftede sig med efterfølgeren.

Peder Nielsen
Fæster 1726 til 1754

Peder Nielsens fæstebrev er dateret den 5. maj 1726 til min vorned Peder Nielsen født i Dalby den gård i Dalby som Oluf Larsen tidligere beboede. I 1726 giftede ungkarl af Dalby Peder Nielsen sig med Oluf Larsens enke Inger Olsdatter, i 1727 fik de sønnen Ole, i 1729 Ellen, og i 1732 Niels. Inger døde i 1754.

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, side 187. Skifte den 15. november 1754 efter Inger Olufsdatter, som boede og døde i Dalby. Enkemand: Gårdmand Peder Nielsen. Arvinger – hendes børn:

1) Anders Olufsen i Babberup.
2) Lars Olufsen i Babberup.
3) Hans Olufsen i Jenstrup.
4) Maria Olufsdatter, var gift med Steffen Jakobsen i Høsten. Hun var død

efterladende sig 2 pigebørn for hvem faderen var formynder.

Samt

5) Ellen Pedersdatter, gift med Lars Nielsen i Hejede.
6) Niels Pedersen, her på stedet.

Peder Nielsen ville overlade alt på gården til sin søn Niels Pedersen og sørge for at den gæld, der måtte være, blev betalt.

Der blev ikke registreret eller vurderet.

Niels Pedersen
Født 1732 død 1791
Fæster 1754 til 1772

Fæstebrevet er dateret den 20. december 1754 til Niels Pedersen, den gård i Dalby, som hans fader sidst havde beboede, hartkorn angivet til 7 - 5 - 1 - 2. Niels blev trolovet i 1755 med Kirsten Jacobsdatter fra Taagerup, datter af gårdmand Jacob Dissen. Niels og Kirsten havde gården i fæste indtil 1772, hvor de overtog gården matrikel 1 i Frenderup.

Hans Christophersen
Født 1747 død 1815
Fæster 1772 til 1813

Hans var søn af Christopher Pedersen på matrikel 5 i Frenderup. Han blev gift i 1771 i Øster Egede med Anna Dorthe Hansdatter, datter af Hans Nielsen i Atterup. Fæstebrevet er dateret den 16. oktober 1772 til min vorned den gård i Dalby som Niels Pedersen sidst beboede. Hartkorn angives til 6 - 7 - 1 - 2, idet der i 1769 er sket en jordfordeling mellem matrikel 6 og matrikel 9, hvilket fremgår af fæstebrevet på matrikel 9.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalbye Bye, , , FT-1787, C4349
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Christophersen 41 Gift Hosbonde Bonde og Gaardmand
Anna Dorthe Hansdatter 37 Gift Madmoder
Nicolay Hansen 16 Ugift Deres Børn
Maren Hansdatter 13 Ugift Deres Børn
Niels Hansen 11 Ugift Deres Børn
Else Hansdatter 9 Ugift Deres Børn
Peder Hansen 6 Ugift Deres Børn
Peder Hansen 69 Gift Manden Inderste og fattig
Inger Maria Jørgensdatter 70 Gift Hans Kone
Anna Maria Hansdatter 3 Ugift Deres Datterdatter, ægte
Hans Johannessen 41 Gift Manden Inderste og Dagleier
Bodil Jensdatter 61 Gift Hans Kone

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, , Dalby by, 13, FT-1801, B6409
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Kristoffersen 54 Gift husbonde bonde og gårdbeboer
Dorte Hansdatter 49 Gift hans kone
Peder Hansen 17 Ugift deres barn
Hans Hansen 13 Ugift deres barn
Henrik Hansen 11 Ugift deres barn
Marie Hansdatter 11 Ugift deres barn
Ane Kristoffersdatter 41 Ugift husbondens søster

I 1813 frasagde Hans sig fæstemålet til fordel for sønnen Peder. Hans døde i 1815

Peder Hansen
Født 1781 død 1831
Fæster 1813 til 1831

Fæstebrevet er dateret den 4. november 1813. Peder blev gift i 1816 i Karise med Marie Jensen, datter af gårdmand Jens Nielsen i Gammelbye. Peder døde i 1831, hvorefter enken giftede sig med efterfølgeren.

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 620, 627-628, 671-672 (nr. 20).

Dødsanmeldelse den 30. august 1831 / registrerings- og vurderingsforretning den 12. september 1831 / skifte den 7. december 1831 efter Gårdmand Peder Hansen i Dalby. Han var død den 29 august. Anmeldt af Jens Nielsen i Dalby. Enke: Marie Jensdatter - med lavværge husmand Niels Jacobsen i Dalby.

Arvinger – deres fælles børn:

1) En datter Inger Marie Pedersdatter, 14 år gammel.
2) En datter Ane Pedersdatter, 12/13 år gammel.
3) En datter Maren Pedersdatter, 10/11 år gammel.
4) En datter Karen Pedersdatter, 8/7 år gammel.
5) En datter Ane Dorothea Pedersdatter, 2 år gammel

Enkens far: Gårdmand Jens Nielsen i Gammelby.

Formynder for børnene: Gårdbestyrer Hans Nielsen i Rode.

Vurderingsmænd: Sognefoged Christopher Larsen i Dalby og Gårdmand Peder Olsen i Borup. Boet vurderet til 169 rdl. Boets overskud opgjort til 131 rdl.

Anders Pedersen
Født 1805 død 1892
Fæster 1832 til 1872

Anders Pedersen ungkarl tjenende på Gisselfeldt blev gift med enken Marie Jensdatter i Sønder Dalby i 1832. Fæstebrevet er dateret den 19. juni 1835.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, En gaard, 13, FT-1834, B4647
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Pedersen 29 Gift Gaardmand
Marie Jensdatter 41 Gift Hans kone
Maren Pedersdatter 14 Ugift Barn af konens første ægteskab
Karen Pedersdatter 11 Ugift Barn af konens første ægteskab
Ane Dorthe Pedersdatter 5 Ugift Barn af konens første ægteskab
Ane Sophie Andersdatter 2 Ugift Datter af andet ægteskab
Lars Jensen 22 Ugift Tienestekarl
Dorthe Sophie Knudsdatter 22 Ugift Tienestepige
Thomas Nielsen 19 Ugift Tienestekarl

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, en Gaard, 14, FT-1850, C6896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Pedersen 45 Gift Gaardmand, Huusfader Ulsø Sogn, Præstø Amt
Marie Jensen 56 Gift Hans Kone Karise Sogn, Præstø Amt
Ane Dorthe Pedersen 21 Ugift Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Sofie Andersen 18 Ugift Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Ellen Kirstine Andersen 15 Ugift Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Peder Andersen 13 Ugift Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Peder Jensen 25 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Peder Jensen 17 Ugift Tjenestefolk Ulsø Sogn, Præstø Amt

Marie døde i 1874 og Anders giftede sig igen i 1877 med en fraskilt kone i Jenstrup Ane Cathrine Nielsdatter.

Omkring 1872 har sønnen Peder overtaget gården i forbindelse med sit giftemål.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby By, en Gaard, 2 F2, FT-1880, C7080
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Pedersen 74 Gift Husfader, Aftægt Ulse Sogn Præstø Amt
Ane Katrine Nielsen 55 Gift hans Hustru Ulse Sogn Præstø Amt
Hans Kristian Vindrup 3 Ugift deres Plejebarn Sønderjylland

Anders døde i 1892.

Peder Andersen
Født 1837 død 1910
Fæster/gårdejer 1872 til 1907

I 1866 blev Peder udlagt som barnefader til Johanne Marie Pedersdatters søn Jens Peder Andersen, ved folketællingen i 1880 kan vi se Jens Peder anført som plejebarn hos faderen.

Peder blev gift i 1872 i Sønder Dalby med pigen Ane Marie Eriksdatter af Høsten, datter af husmand Erik Jensen i Høsten, i den forbindelse benævnes han gårdmand i Dalby.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby By, en Gaard, 2 F1, FT-1880, C7080
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Andersen 43 Gift Husfader, Gaardejer Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Marie Eriksen 32 Gift hans Hustru Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Marie Jørgensen 4 Ugift Plejebarn Karise Sogn Præstø Amt
Jens Peter Andersen 13 Ugift Plejebarn Dalby Sogn Præstø Amt
Anders Hansen 34 Ugift Tjenestefolk Ulse Sogn Præstø Amt
Ane Sofie Hansen 28 Ugift Tjenestefolk Vraaby Sogn Præstø Amt

I 1894 blev plejedatteren Ane Marie Jørgensen, datter af baneformand Anders Jørgensen i Herfølge sogn viet til Jens Peder Jensen, søn af Jens Jensen påSnedkergården i Dalby. Peder døde i 1910.

Jens Peder Jensen
Født 1871
Gårdejer 1907 til 1934

Jens var som nævnt søn af Jens Jensen på Snedkergården, efter faderens død i 1905 drev han Snedkergården indtil 1907, hvor den blev solgt. Omkring dette tidspunkt skete den første udstykning fra matrikel 6, og Jens har formentlig overtaget gården omkring dette tidspunkt.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, 6a, 210, FT-1916, C4896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Peter Jensen 21/2 1871 Gift Husfader Gaardejer
Ane Marie Jensen 6/5 1875 Gift Husmoder
Anna Dora Emilla Marie Jensen 8/7 1894 Ugift Barn Husgerning
Axel Christian Erik Jensen 9/7 1895 Ugift Barn Landbrug
Dagmar Elisabeth Jensen 14/9 1896 Ugift Barn Husgerning
Albert Christian Jensen 4/6 1900 Ugift Barn Landbrug
Peder Edvard Jensen 13/10 1901 Ugift Barn Landbrug
Anna Sofie Jensen 24/3 1903 Ugift Barn
Karen Dagmar Jensen 26/6 1906 Ugift Barn
Olga Emilie Jensen 28/4 1908 Ugift Barn
Jens Viggo Jensen 8/4 1910 Ugift Barn
Betty Christine Jensen 14/7 1914 Ugift Barn
Christian Peder Jensen 14/7 1876 Ugift - Landbrug og Formue
Ane Marie Jensen 16/7 1849 Enke - Husligt Arbejde

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, 6, 48, FT-1921, C4897
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens P. Jensen 21/2 1871 Gift Husfader Landmand Dalby, Præstø
Marie Jensen 6/6 1875 Gift Husmoder Landbrug Dalby, Præstø
Edvard Jensen 13/10 1901 Ugift Barn Landbrug Dalby, Præstø
Dagmar Jensen 26/6 1906 Ugift Barn Landbrug Dalby, Præstø
Emilie Jensen 28/9 1907 Ugift Barn Landbrug Dalby, Præstø
Viggo Jensen 8/4 1910 Ugift Barn Landbrug Dalby, Præstø
Betty Jensen 14/7 1914 Ugift Barn Landbrug Dalby, Præstø

Ifølge Majvang blev gården i 1934 overtaget af Emil Christensen.