Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Præstø amt / Druebrogård, Druestrup, Dalby, matrikel 7

Druebrogård, Druestrup, Dalby, matrikel 7

— Arkiveret under ,

Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund

Matriklen i 1664 angiver ejeren til Tryggevælde, fæsteren til Jens Madsen og gårdens hartkorn til 12 td 5 sk 1 fj.

Ud fra matriklen 1680 kan vi se, at gården på dette tidspunkt hørte under Jomfruens Egede . Matriklen angiver gårdens hartkorn til 12-4-1-2 og gårdens fæster til Peder Rasmussen tilforn Hans Jørgensen.

Gårdens fæstere
Jens Madsen før 1660 til 81
Hans Jørgensen %
Peder Rasmussen 1682 til 1703
Rasmus Pedersen 1703 til 1711
Ole Larsen 1711 til 1714
Usikkert 1714 til 1724
Morten Nielsen 1724 til 1726
Hans Larsen 1726 til ?
Peder Rasmussen 1737 til 1751
Hans Nielsen Dyhr 1751 til 1766
Niels Pedersen 1766 til 1806
Hans Nielsen 1806 til 1808
Hans Nielsen 1808 til 1849
Niels Hansen 1849 til 1884
Gårdejer
Peder Nielsen 1884 til 1897
Jens Andersen 1897 til

 

Jens Madsen
Fæster før 1660 til 1681

Jens fremgår af skattelisten i 1660 med 4 personer, han nævnes ligeledes i 1663, i 1673 med 2 karl og 2 piger.

I 1677 benævnes han Jens Ladefoged og  der nævnes 5 ildsteder, 6 heste og 5 køer og en skat på 2 rd 6 mr og 8 sk.

Han fremgår ligeledes i 1681

Hans Jørgensen

 

Hans Jørgensen fremgår kun af matriklen.

 

 

Peder Rasmussen

Født 1643 død 1703 i Druestrup.

Fæster fra 1682 til 1703.

 

Peder er søn af Rasmus Jyde i Viverup, i 1679 nævnes han som fadder, han er da stadig bosiddende i Viverup, først den 29. maj 1681 nævnes han som bosiddende i Druestrup.

Peder fremgår af skattelisten i 1682 med hustru, 1 tjenestefolk og 6 heste, 8 køer, 4 får og 4 svin.

Han benævnes Peder Jyde i skattelisten i 1699 med hustru og 1 søn og 1 datter

Peder havde fæstet indtil han døde i 1703, hvor sønnen Rasmus overtog.

Rasmus Pedersen

 

Født 1677 i Viverup.
Fæster fra 1703 til 1711.

Rasmus fik døbt en søn i 1710, og samtlige gårdfæster i Druestrup nævnes som fadder, herefter flyttede han til Jenstrup, hvor han overtog matrikel 1.

Ole Larsen

Født 1685 død 1726

Fæster 1711 til 1714

Ole Larsen var søn af Laurits Olsen på Kielstrupgården.

I 1711 flyttede han fra matrikel 1 i Jenstrup til Druestrup og overtog Druebrogård.

I 1712 fik han sønnen Anders og i 1714 Hans.

I 1715 er Ole Larsen på Kielstrupgården.

I 1716 overtog han matrikel 6 i Dalby

Usikkert.

Den næste periode fra 1715 til 1723 er noget usikker, kirkebogen nævner nogen enkelte, men de optræder kun enkelte gange, så der har åbenbart været en stor udskiftning i denne periode.

Omkring 1723 var gården opdelt i 2 halvgårde,  hvilket kan ses ud af fæstebrevene.

Morten Nielsen

Fæster 1724 til 1726.

Der er ikke noget fæstebrev på Morten Nielsen, men det fremgår af efterfølgeren Hans Larsens fæstebrev, at Morten Nielsen havde gården i fæste før ham.

 

Det eneste jeg har kunnet finde vedrørende Morten Nielsen er i 1725, hvor han får døbt sønnen Niels, det er derfor min formodning, at han kun har siddet ganske kort tid som fæster.

Hans Larsen
Fæster fra 1726 til ?

Den 5. maj 1726 er der udsted fæstebrev til Hans Larsen født i Rode på den gård i Druestrup, som Morten Nielsen  sidst beboede. Hartkorn 6 - 2 - 1 - 1.

Hans Larsens hustru nævnes som fadder i 1727, i 1728 og 1730 får de børn døbt, herefter fremgår de ikke yderligere i kirkebogen.

Peder Rasmussen

Født 1710 i Druestrup død 1751 i Druestrup.

Fæster ca 1737 til 1751.

Peder var søn af  tidligere fæster Rasmus Pedersen.

Den 21. oktober 1736 troloves ungkarl af Jenstrup Peder Rasmussen med Birthe Andersdatter, og i 1737 vies Peder Rasmussen og Birthe Andersdatter af Druestrup, de er således flyttet til Druestrup i den mellemliggende periode.

Fæstebrevet er dateret den 10. april 1740 og angiver den gård i Druestrup, han hidtil har beboet.

Hartkorn er sat til  6 - 2 - 0 - 2.

Gården har formentlig været i meget ringe stand på dette tidspunkt,  og vi kan se i skiftet ved hans død i 1751, at der er et stort underskud i boet.

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, efter afgangen gårdmand Peder Rasmussen i Druestrup

Enke: Birte Andersdatter - med lavværge Peder Pedersen i Druestrup og den salig mands farbror Christen Pedersen i Druestrup.
Arvinger - børnene:
1) Peder Pedersen, 4 år gammel.
2) Maren Pedersdatter, 8 år gammel.
3) Mette Pedersdatter, 6 år gammel
Vurderingsmænd: Oluf Olufsen og Lars Olsen.
Boet vurderet til 80 rdl. Boets udgifter opgjort til 204 rdl.
Enken ville ikke blive ved gården, da hun aldrig ville kunne betale gælden

Hans Nielsen Dyhr
Fæster fra 1751 til 1766

Hvem Hans Nielsen Dyhr egentlig var er uvist, han blev trolovet i Sønder Dalby den 6. november 1738 med Ingeborg Thomasdatter af Sønder Dalby, da benævnes han enkemand af Egede sogn.I 1738 fæster han matrikel 2 i Viverup frem til 1746.

I 1749 er han i Babberup, hvor han får sønnen Niels døbt.

Hans fæstebrev er dateret 3. november 1751 til min husmand Hans Nielsen Dyhr af Babberup, den gård i Druestrup som Peder Rasmussen sidst beboede og fradøde. Hartkorn angives nu til 6 - 2 - 2 1/2 - 0

Ud fra skiftet efter hans kone i 1755 står det stadig meget dårligt til med gården

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, Skifte den 13. juni 1755 efter gårdmand Hans Nielsens afdøde hustru Ingborg Thomasdatter i Druestrup.
Arvinger – deres sammen avlede børn:
1) Magdalena Hansdatter, 14 år gammel.
2) Thomas Hansen, 10 år gammel.
3) Maren Hansdatter, 8 år gammel.
4) Niels Hansen, 4 år gammel.
På børnenes vegne: Den afdøde kones bror Søvren Thomasen i Druestrup.
Vurderingsmænd: Daniel Nielsen og Morten Pedersen begge i Druestrup.
Boet vurderet til 108 rdl. Boets samlede udgifter opgjort til 137 rdl.
Gården: Ladelængen, 16 vægge. Stuelængen, som mangler loft, Vinduer og ildsted behøver store reparationer 

Den 6. juni 1762 bliver ungkarl af Druestrup Niels Pedersen trolovet med Hans Nielsens datter Magdalene, som forlover Hans Nielsen af Druestrup og Lars Pedersen af Frenderup. 

De bliver viet samme år den 31. oktober, og dermed har vi næste fæster i rækken.

Niels Pedersen
Født 1732 død 1818
Fæster fra 1766 til 1806

Niels var søn af Peder Larsen i Frenderup på matr. 3

Fæstebrevet er dateret den 6. marts 1766 til min smed den gård i Druestrup, som Hans Nielsen sidst beboede.

FT 1801:

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, , Druestrup, 4, FT-1801, B6409
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Pedersen 69  Gift husbonde bonde og gårdbeboer 
Malene Hansdatter 63  Gift hans kone  
Hans Nielsen 34  Ugift deres barn  
Niels Nielsen 27  Ugift deres barn national soldat 
Bodil Nielsdatter 21  Ugift deres barn  
Peder Olsen 18  Ugift tjenestefolk  
Maren Sørensdatter 14  Ugift tjenestefolk

21-6-1806 troloves sønnen ungkarl Hans Nielsen og pigen Inger Rasmusdatter (datter af Rasmus Pedersen på Druestrup overdrev) begge af Druestrup.
Som forlover Niels Pedersen gmd i Druestrup og Rasmus Pedersen hmd. i Druestrup, og de bliver gift den 26. okotober 1806.

Herefter overtager sønnen fæstet.

Hans Nielsen
Født 1767 død 1808
Fæster fra 1806 til 1808

Hvad der skete med Hans er uvist, hans død fremgår ikke af kirkebogen, der er således kun nedenstående skifte:

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods,  Registrerings- og vurderingsforretning den 16. februar 1808 / skifte den 10. november 1808 efter Gårdmand Hans Nielsen i Druestrup.

Enke: Inger Rasmusdatter - med lavværge husmand Rasmus Pedersen på det Brændte Overdrev / hendes forlovede ungkarl Hans Nielsen fra Viverup.

Arving:
Datteren Kirsten Handatter, 1½ år gammel.

Formynder for datteren: Gårdmand Peder Larsen af Hejede på Jomfruens Egede gods.
Den afdødes far: Aftægtsmand Niels Pedersen her på stedet.
Vurderingsmænd: Sognefoged Thomas Ingvorsen i Dalby-Borup / sognefoged Anders Pedersen i Høsten og skytten Christian Hansen fra Rodeledshuset.
Boet vurderet til 634 rdl. Boets overskud opgjort til 161 rdl.

Som det fremgår af skiftet er det nu en rig gård, og enken Inger Rasmusdatter er da også allerede trolovet til ungkarl Hans Nielsen fra Viverup.

Den 15-10-1808 troloves ungkarl Hans Nielsen tjenende på Jomfruens Egede med Hans Nielsens enke Inger Rasmusdatter af Druestrup.
Som forlover Niels Pedersen hmd. i Viverup og Rasmus Pedersen hmd. i Druestrup. De bliver gift den 2. dec. 1808 og Hans overtager fæstet.

Hans Nielsen
Født 1784 død 1851
Fæster fra 1808 til 1849

Hans var født i Viverup som søn af husmand Niels Pedersen.

Fæstebrevet dateret 3. oktober 1808

FT 1845

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, , 43, en Gaard, FT-1845, C3032
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Nielsen 64  Gift  Gaardmand Her i Sognet
Inger Rasmusdatter 64  Gift  hans Kone Her i Sognet
Niels Hansen 27  Ugift  deres Søn Her i Sognet
Bodil Kirstine Hansdatter 8    deres Pleiedatter Her i Sognet
Jens Pedersen 25  Ugift  Tjenestefolk Her i Sognet
Karen Klemmensdatter 24  Ugift  Tjenestefolk Øster Egede Sogn Præstø Amt
Hans Hansen 32  Gift  Inderste og Dagleier Her i Sognet
Karen Nielsdatter 34  Gift  hans Kone Strøby Sogn Præstø Amt
Maren Kathrine Hansdatter 8    deres Børn Her i Sognet
Ane Hansdatter 7    deres Børn Her i Sognet
Niels Hansen 6    deres Børn Her i Sognet
Karen Marie Hansdatter 5    deres Børn Her i Sognet
Marie Hansdatter 3    deres Børn Her i Sognet
Peder Hansen 1    deres Børn Øster Egede Sogn Præstø Amt

 
Hans sidder som fæster på gården indtil 1849, hvor sønnen Niels bliver gift med Ane Dorthea Pedersdatter, datter af indsidder Peder Jensen i Kæderup.

Ungkarl Niels Hansen tjenende hos sin fader gmd. Hans Nielsen i Druestrup og pigen Ane Dorthea Pedersdatter tjenende hos sin stedfader gmd Jens Jensen i Kæderup. Som forlover gmd. Jens Jensen i Kæderup og gmd Hans Nielsen i Druestrup

hvorefter Hans sidder på aftægt indtil hans død i 1851.

 Niels Hansen
Født 1817 i Druestrup, død 1886 i Druestrup
Fæster fra 1849 til 1884

Niels får fæstebrev på gården den 5. dec. 1849, hvor hans far frivilligt afstår gården. Hartkorn er nu angivet til 5 td 7 sk og 3 fd, idet der er sket en omfordeling af jorden i forbindelse med nedlæggelsen af Storegården.

FT 1880

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup By, en Gaard, 227 F1, FT-1880, c7080
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Hansen 63  Gift Husfader, Gaardejer  Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Dortea Pedersen 59  Gift Husmoder  Thureby Sogn Præstø Amt
Peder Nielsen 30  Ugift Deres Barn  Dalby Sogn Præstø Amt
Hans Nielsen 25  Ugift Deres Barn  Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Nielsen 22  Ugift Deres Barn  Dalby Sogn Præstø Amt
Inger Marie Nielsen 18  Ugift Deres Barn  Dalby Sogn Præstø Amt
Jørgen Olsen 15  Ugift Tjenestetyende  Faxe

Hvis oplysninerne i folketællingen er korrekt, så er gården frikøbt før 1880, idet Niels er anført som gårdejer.

I 1884 bliver sønnen Peder gift i Faxe med Karen Marie Jensdatter, datter af gmd. Jens Rasmussen i Faxe og i den forbindelse overtager Peder gården.

 
Peder Nielsen.
Født 1849 i Druestrup død i 1897 i Druestrup
Gårdejer 1884 til 1897

FT 1890

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup By, Gårdejer, 15-10, FT-1890, C7083
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Nielsen 40  Enkemand Husfader Gaardejer Dalby Sogn, Præstø Amt
Anna Katrine Jensine Nielsen 4  Ugift Barn  Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Dorthea Pedersen 69  Enke  Aftægtskone Tureby Sogn Præstø Amt
Anna Kirstine Andersen 11  Ugift Tjenestetyende  Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Andersen 19  Ugift Tjenestetyende Pige Dalby Sogn, Præstø Amt

 
Peder døde som enkemand i 1897, hvorefter gården blev overtaget af gårdejer Jens Andersen fra Frenderup.

Jens Andersen.
Født 1840 død ca 1924
Gårdejer 1897 til 1924

Jens var søn af Anders Hansen på matrikel 4 i Frenderup.

I 1900 brændte gården sammen med Nøddegården, og den blev herefter genopført på sin nuværende placering uden for Druestrup.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, 4a, 285, FT-1916, C4896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Andersen 29/7 1840  Enkemand Husfader Landbrug
Julius Andersen 27/3 1872  Ugift Tjenestetyende Landbrug
Ingeborg Jensen 13/8 1889  Ugift Tjenestetyende Husgerning
Erna Olsen 22/8 1901  Ugift Tjenestetyende Husgerning
Johannes Andersen 20/5 1900  Ugift Tjenestetyende Landbrug

Ifølge Majvang overtog Hans Andersen gården i 1924.

Gården er i dag på ca 20 ha, stuehuset er fra 1903.