Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Præstø amt / Druestrupgård, Dalby, matrikel 2a

Druestrupgård, Dalby, matrikel 2a

— Arkiveret under ,

Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund

Matriklen 1664 angiver gårdens ejer som Jørgen Mortensen i Carisegård, fæsteren var Peder Pedersen og gårdens hartkorn var sat til 9 1/2 td.

Ud fra matriklen 1680 kan vi se, at gården på dette tidspunkt hørte under Turebyholm, gårdens fæster til Anders Olufsen tilforn Peder Pedersen. Gårdens hartkorn til 9 - 7 - 0 - 0

Gårdens fæstere
Peder Pedersen før 1661 til 1665
Anders Olufsen 1665 til 1702
Christen Andersen 1702 til 1719
Peder Hemmingsen 1719 til 1737
Morten Pedersen 1737 til 1768
Hans Larsen 1768 til 1791
Lars Nielsen 1792 til 1831
Enken Ane Olsdatter 1831 til 1842
Anders Larsen 1842 til 1869
Enken  Ane Larsdatter 1869 til 1871
Lars Andersen 1871 til 1887
Jens Anders Pedersen 1887 til 1934
Marius Pedersen 1934 til 1965
Johannes Pedersen 1965 til

 

Peder Pedersen
Fæster før 1660 til ca 1665.

Peder Pedersen´s død er ikke fundet, så hans alder er ukendt, men i 1661 nævnes Inger Peder Pedersen´s i Druestrup som fadder til Søren Hansen Kock´s barn i Jenstrup.

Peder fremgår af matriklen i 1664

Han fremgår ligeledes af skattelisen i 1660 med 3 personer

 

Anders Olufsen.
Født 1626 død 1702
Fæster fra 1665 til 1702

Anders Olufsen var søn af Oluf Lauritsen i Haslev

Han fremgår af kirkebogen fra 1666, og både han og hans kone Inger ses jævnligt som fadder.

Den 23. feb. 1673 får de døbt sønnen Christian.

Anders fremgår af skattemandtalslisten for 1674.

I 1677 nævnes han med 2 skorstene, 1 bageovn, 2 kakkelovne og 1 bryggerskedel, 10 heste, 7 køer og 3 stude.

I 1679 blev Anders Olufsen´s fader Oluf Lauritsen begravet 79 år og 5 uger, og i 1692 blev Karen Hansdatter, Anders Olufsen´s kones moder begravet 86 år.

Han fremgår af skattelisten i 1699 med hustru, 1 søn og 1 pige.

Anders døde i 1702 og blev begravet den 12. august, og den 20 september samme år begraves Inger Jensdatter salige Anders Olufsens enke 73 år og 16 uger.

Christen Andersen.

Født 1673 død 1746.

Fæster fra 1702 til 1719.

Anders søn Christen blev gift omkring 1702 med Karen Pedersdatter, i hvert fald får han den første søn Anders døbt i 1704.

Det er min opfattelse, at han overtager fæstet efter faderen i 1702 og indtil ca 1718, idet han i hele denne periode jævnligt optræder som fadder i forbindelse med Druestrup.

Han fremgår af skattelisten i 1710 med 1 pige og i 1713 med 1 karl og 1 pige ansat.

Fra 1719 optræder han ikke mere, i stedet fremgår Peder Hemmingsen.

Christen døde i 1746

Karen døde i 1757 92 år gammel.

Peder Hemmingsen.

Født 1687 i Skrosbjerg død 1737 i Druestrup.

Fæster 1719 til 1737

Peder fremgår af skattelisten i 1719.

Peder Hemmingsen var søn af gårdfæster Hemming Pedersen i Skrosbjerg, der var søn af Peder Jensen i Kæderup.

Peder blev gift i 1718 i Sønder Dalby med Maren Berthelsdatter, datter af Berthel Villadsen på matrikel 11 i Høsten.

Peder og Maren fik børnene Laurs i 1719, Magdalene i 1721, Morten i 1723, Mette i 1725, Karen i 1729 og Ingeborre i 1732.

Peder døde i 1737 50 år.

Morten Pedersen.

Født 1713 død 1768

Fæster fra 1737 til 1768

Morten var født i 1713 i  Kæderup som søn af Peder Mortensen ( et barnebarn af Peder Jensen i Kæderup), Morten var således i familie med forgængeren. Morten var ligeledes bror til  Peder Pedersen på Vestergården.

I 1735 er Morten i Druestrup, og samme år blev han gift i Tureby med Dorthe Jeppesdatter, datter af Jeppe Nielsen og Dorthe Jensdatter i Nyby.

Matriklen af 1750 bekræfter, at Morten var fæster af Druestrupgård.

Morten og Dorthe fik følgende børn:

Inger født 1736 gift med Frantz Nielsen i Dalby
Rasmus født 1738
Jens født 1740 død 1742
Dorthe født 1742 gift med Peder Nielsen i Tollerød
Jens født 1744 død 1811 gårdfæster i Kæderup
Kirsten født 1747
Karen født 1752

Både Morten og Dorthe optræder jævnligt som fadder.

Dorthe døde i 1763 og året efter giftede Morten sig med den 27 årige Anne Pedersdatter fra Rohde, datter af gårdfæster Peder Nielsen og Ane Pedersdatter.

Morten og Anne fik sønnen Peder i 1767.

Morten døde i 1768 og samme år giftede Anne sig med efterfølgeren Hans Larsen.

Hans Larsen.
Født 1741 død 1791.
Fæster 1768 til 1791.

Hans Larsens herkomst er ukendt, på vielsestidspunktet var han tjenestekarl på Bregentved.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druelstrup Bye, , , FT-1787, C4349
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Larsen 46  Gift Hosbonde Bonde og Gaardmand
Anne Pedersdatter 50  Gift Madmoder
Peder Mortensen 21  Ugift hendes Søn af 1ste ægteskab
Marie Hansdatter 15  Ugift Børn af hendes 2det Ægteskab
Ursula Hansdatter 14  Ugift Børn af hendes 2det Ægteskab
Anne Hansdatter 11  Ugift Børn af hendes 2det Ægteskab
Mette Hansdatter 8  Ugift Børn af hendes 2det Ægteskab
Jens Jensen 52  Gift Manden Inderste
Sisse Pedersdatter 40  Gift Hans Kone
Anne Jensdatter 8  Ugift Deres Børn
Birte Jensdatter 5  Ugift Deres Børn 

Anne døde i 1790 og samme år giftede Hans sig med Karen Andersdatter, en datter af Anders Nielsen og Margrethe Jeppesdatter i Nybye.

Ægteskabet blev kort, for allerede året efter i 1791 faldt Hans ned af et træ i skoven og kom så slemt tilskade, at han døde 2 dage efter.

I 1792 blev Karen gift med efterfølgeren Lars Nielsen.

Lars Nielsen.
Født 1762 død 1831

Fæster fra 1792 til 1831

Lars var søn af Niels Nielsen på matrikel 2 i Borup.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, , Druestrup, 2, FT-1801, B6409
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Nielsen 39  Gift husbonde bonde og gårdbeboer
Karen Andersdatter 40  Gift hans kone
Hans Larsen 8  Ugift deres barn
Kirsten Larsdatter 1  Ugift deres barn
Anders Jacobsen 27  Ugift tjenestefolk national soldat
Karen Pedersdatter 25  Ugift tjenestefolk
Jørgen Jørgensen 11  Ugift tjenestefolk
Dorte Jørgensdatter 9  Ugift tjenestefolk
Margrete Jeppesdatter 82  Enke konens moder 

Karen døde i 1802, og samme år giftede Lars sig med Else Nicolaisdatter, Nicolai Nielsens datter på matrikel på matrikel 7 i Rohde.

Else døde i 1810 og samme år giftede Lars sig med Ane Olsdatter fra Terslev.

Lars døde i 1831 69 år.

Ane Olsdatter.
Født 1780 død 1842

Fæster fra 1831 til 1842

Ane beholdt fæstet, da Lars døde og med sønnen Anders som bestyrer.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, En gaard, 46, FT-1840, B4830
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ane Olsdatter 60  Enke(mand)  Gaardbruger, lever af sin jordlod
Anders Larsen 27  Ugift  Gaardbestyrer
Ellen Sophie Larsdatter 20  Ugift  Enkens datter
Ole Hansen 27  Ugift  Tienestekarl
Ole Hansen 16  Ugift  Tienestekarl
Karen Andreasdatter 18  Ugift  Tienestepige

Ane døde i 1842, hvorefter sønnen Anders overtog fæstet-

Anders Larsen.
Født 1814 død 1869
Fæster 1842 til 1869

Anders blev gift i 1841 med Ane Larsdatter fra Storelinde, datter af gårdfæster Lars Olsen i Storelinde.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, en Gaard, 6, FT-1850, C6896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Larsen 36  Gift  Gmd, Huusfader Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Larsen 40  Gift  Hans Kone Karise Sogn, Præstø Amt
Lars Andersen 7  Ugift  Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Hans Andersen 5  Ugift  Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Kathrine Andersen 2  Ugift  Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Peder Larsen 18  Ugift  Tjenestefolk Karise Sogn, Præstø Amt
Karen Sofie Larsen 21  Ugift  Tjenestefolk Braaby Sogn, Præstø Amt
Inger Kirstine Hansen 13  Ugift  Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Hans Nielsen 37  Gift  Indst, Dgl, Huusfader Dalby Sogn, Præstø Amt
Ellen Sofie Larsen 31  Gift  Hans Kone Dalby Sogn, Præstø Amt
Niels Christjan Hansen 10  Ugift  Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Hansen 8  Ugift  Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Anders Hansen 6  Ugift  Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Lars Hansen 3  Ugift  Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt

Anders døde i 1869 og enken Ane forsatte fæstet indtil hendes død i 1871, hvor sønnen Lars overtog fæstet.

Lars Andersen.
Født 1843 død ?
Fæster 1871 til 1887.

Lars var blevet gift i 1870 med Ane Kirstine Nielsdatter, datter af Niels Hansen  fra Druebrogård.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup By, en Gaard, 224 F1, FT-1880, c7080
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Andersen 36  Gift Husfader, Jordbruger  Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Kirstine Nielsen 28  Gift Husmoder  Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Andersen 9  Ugift Deres Barn  Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Marie Andersen 7  Ugift Deres Barn  Dalby Sogn Præstø Amt
Anders Peter Andersen 5  Ugift Deres Barn  Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Kirstine Andersen 1  Ugift Deres Barn  Dalby Sogn Præstø Amt
Udøbt Drengebarn Under 1 Aar  Ugift Deres Barn  Dalby Sogn Præstø Amt
Hans Andersen 25  Ugift Slægtning  Dalby Sogn Præstø Amt
Frederik Hansen 21  Ugift Tjenestetyende  Dalby Sogn Præstø Amt
Sidse Katrine Jensen 19  Ugift Tjenestetyende  Thureby Sogn Præstø Amt
Karen Sophie Jensen 14  Ugift Tjenestetyende  Dalby Sogn Præstø Amt

Ifølge Majvang er Lars fæster indtil 1887, hvor gården overtages af Jens Pedersen fra Karise.

Lars finder vi i stedet i Store Heddinge jfr. nedenstående:

Præstø, Stevns, Store Heddinge Købstad, Store Heddinge Købstad, Stevns herred, Præstø amt, , 235, FT-1890, C3269
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Andersen 46  Gift husfader avlsbruger, forpagter af matr. nr. 95 Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Kirstine Nielsen 38  Gift husmoder  Dalby Sogn, Præstø Amt
Niels Christian Andersen 10  Ugift deres barn  Dalby Sogn, Præstø Amt
Ellen Sofie Andersen under 1  Ugift deres barn  Her i Sognet

Jens Anders Pedersen
Født 1862 død
Gårdejer 1887 til 1934

Jfr. folketællingen fra 1890 er gården frikøbt på dette tidspunkt.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup By, Gårdejer, 15-11, FT-1890, C7083
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Anders Pedersen 27  Gift Husfader Gaardejer Karise Sogn Præstø Amt
Inger Marie Rasmusen 26  Gift Husmoder  Karise Sogn Præstø Amt
Ana Kirstine Pedersen 5  Ugift Barn  Karise Sogn Præstø Amt
Johanne Marie Pedersen 2  Ugift Barn  Karise Sogn Præstø Amt
Anders Jensen Pedersen under 1 aar  Ugift Barn  Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Sophie Frederiksen 45  Ugift Tjenestetyende Pige Dalby Sogn, Præstø Amt
Sara Marie Ingeborg Pedersen 16  Ugift Tjenestetyende Pige Fakse Sogn
Vilhelm Frederiksen 25  Ugift Tjenestetyende Karl Dalby Sogn, Præstø Amt
Hans Kristian Frederiksen 14  Ugift Tjenestetyende Dreng Dalby Sogn, Præstø Amt

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, 2a, 288, FT-1916, C4896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens A. Petersen 5/9 1862  Gift Husfader Landbrug
Inger Marie Petersen 16/8 1863  Gift Husmoder Husgerning
Anders Petersen 20/8 1889  Ugift Tjenestetyende Landbrug
Jens Petersen 10/9 1897  Ugift Tjenestetyende Landbrug
Marius Petersen 27/8 1899  Ugift Tjenestetyende Landbrug
Anna Petersen 23/1 1883  Ugift Tjenestetyende Husgerning
Johanne Petersen 27/2 1887  Ugift Tjenestetyende Husgerning
Mary Petersen 24/4 1906  Ugift Barn

Ifølge Majvang overtager sønnen Marius Pedersen gården i 1934.

Marius Pedersen.

Født 1899

Gårdejer 1934 til 1965

Marius blev gift i 1927 med Karen Marie Johannesen, datter af  gårdejer Hans Peder Johannesen på matr. 8 i Høsten.

Marius havde gården frem til 1965, hvor sønnen Johannes Pedersen overtog den

I dag er jorden frasolgt gården, stuehuset er fra 1913.