Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Præstø amt / Estrupgård, Druestrup, Dalby, matrikel 5a

Estrupgård, Druestrup, Dalby, matrikel 5a

— Arkiveret under ,

Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund

Gårdens oprindelse er usikker, den fremgår ikke af matr. 1680, Majvang oplyser kun, at gården lå nord for den vestlige ende af gadekæret og ved udskiftningen i 1799 blev den flyttet ud på Estrupholm og fik navnet Estrupgård. 

Gården må imidlertid være opstået 1710 til 1720, hvor Druebrogård blev opdelt i 2 halvgårde. Gården hørte under Jomfruens Egede.              

Gårdens fæstere
Hans Christensen Jyde til 1723
Hans Pedersen Ros 1723 til 1735
Christen Pedersen Jyde 1735 til 1751
Daniel Nielsen 1752 til 1776
Hans Sørensen 1777 til 1793
Niels Jensen 1793 til 1799
Peder Nielsen 1800 til 1818
Jens Andersen 1818 til 1830
Niels Hansen 1830 til 1842
Peder Nielsen 1842 til 1873
gårdejer
Christian Pedersen 1873 til 1916
Svend Pedersen 1916 til 1946

 

Hans Christensen Jyde.

 

Nævnes som tidligere fæster i Hans Pedersens fæstebrev.

Nævnes som fadder i Druestrup i perioden 1718 til 1720

Hans Pedersen Ros.

Født 1691 død 1758

Fæster fra 1723 til 1735.

Hans og hans kone nævnes som fadder fra 1723 i kirkebogen.

Hans fæster gården i den 11 jan.1724, gården omtales som en halv gård, med hartkorn efter ny matrikel på 6 – 2 – 0 – 2 ½.

I 1735 fæster Hans en gård i Taagerup.

Christen Pedersen Jyde.

Fæster fra 1735 til 1751.

Fæstebrev dateret 10. april 1740.

Han og hustruen Margrethe nævnes jævnligt som fadder i Druestrup i perioden 1737 til 1751, herefter nævnes de ikke yderligere.

Af et skifte i 1751 kan vi se, at han var en bror til Rasmus Pedersen på Druebrogård.

Hans død er ikke fundet, men iflg. Daniel Nielsens fæstebrev er han lovligt fradømt gården

Daniel Nielsen.

Født 1725 død 1776.

Fæster 1752 til 1776.

Daniel var søn af Niels Pedersen Kock i Tågerup.

Han blev gift i 1752 med Berthel Berthelsens datter Kirsten fra Borup.

Fæstebrevet er dateret 15. december 1752. Iflg fæstebrevet gør han tjeneste ved Captain Brocks Compagni som landsoldat.

Kirsten døde i 1756

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods,  efter gårdmand Daniel Nielsens kone

Arvinger: 2 umyndige børn - med formynder Christen Berthelsen

Vurderingsmænd: Søren Thomasen og Hans Nielsen.

Boet vurderet til 160 rdl. Boets samlede udgifter beløb sig til 176 rdl.

Blandt det registrerede kvæg, en rød ko og en rød stud tilhørende Christen Berthelsen i Høsten.

Gården: Stuelængen, 14 fag. Lolængen, 16 fag.

Daniel blev herefter gift med Christian Heides datter Kirsten fra Rohde.

Daniel døde i 1776

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, Registrerings- og vurderingsforretning den 15. maj / skifte den 13. juni 1776 efter afgangen gårdmand Daniel Nielsen i Druestrup.

Enke: Kirsten Christiansdatter - med lavværge Oluf Sørensen.

Arvinger - hans børn:
Niels Danielsen, 22 år gammel.
Christian Danielsen, 15 år gammel.
Magrethe Danielsdatter, 10 år gammel.
Christina Maria Danielsdatter, 7 år gammel
Vurderingsmænd: Jørgen Rasmussen fra Atterup og Niels Pedersen i Druestrup.
Boet vurderet til 198 rdl. Boets samlede udgifter opgjort til 220 rdl

Hans Sørensen

Født 1748

Fæster fra 1777 til ca 1793

Hans Sørensen var søn af Søren Thomasen på Nøddegården, han bliver viet i 1777 til Mette Larsdatter.

Fæstebrev dateret 30. juli 1777 hvor han omtales som landsoldat. Hartkorn 6 - 2 - 0 - 2 1/2

FT 1787: Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druelstrup Bye, , , FT-1787, C4349
Hans Sørensen 39  Gift Hosbonde Bonde og Gaardmand
Mette Larsdatter 40  Gift Madmoder
Lars Hansen 10  Ugift Deres Børn
Margrete Hansdatter 7  Ugift Deres Børn
Sofie Hansdatter 2  Ugift Deres Børn
Birte Andersdatter 28  Ugift Tjenestepige

Hans frasiger sig  tilsyneladende gården idet fæsteren ifølge jordebogen i 1793 nu er Niels Jensen, Hans finder vi i 1801 i Tågerup.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, , Tågerup, 10, FT-1801, B6409
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Sørensen 50  Gift mand indsidder og daglejer
Mette Larsdatter 54  Gift hans kone

Niels Jensen.

Fæster ca 1793 til 1799

Niels fremgår som fæster iflg jordebogen i 1793 og 1799. Niels har ligeledes underskrevet Hoveribestemmelserne på Jomfruens Egede den 2. november 1795, hvor han fremgår som fæstebonde i Druestrup.

Peder Nielsen.

Født 1762 død 1818

Fæster 1800  til 1818.

Peder bliver gift med Ellen Nielsdatter den 4. marts 1798 i Øster Egede.

Fæstebrevet er dateret 11 april 1800 og lyder på gården udflyttet fra Druestrup. Det fremgår i øvrigt, at Peder er barnefødt i Druestrup, det vil sige, at han er søn af Niels Pedersen på Druebrogården.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, , Druestrup, 5, FT-1801, B6409
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Nielsen 38  Gift husbonde bonde og gårdbeboer
Ellen Nielsdatter 25  Gift hans kone
Maren Pedersdatter 3  Ugift deres barn
Marie Pedersdatter 1  Ugift deres barn
Niels Larsen 25  Ugift tjenestefolk national soldat
Mette Rasmusdatter 19  Ugift tjenestefolk
Ole Andersen 16  Ugift tjenestefolk 

Peder døde i 1818, iflg. kirkebogen forlod han sit hjem den 21. januar og blev senere fundet druknet i Druestrup skov, han blev begravet den 18. feb. uden jordpåkald.

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 467-469, 492-493. Registrerings- og vurderingsforretning den 5. marts 1818 / skifte den 11. december 1820 efter Gårdmand Peder Nielsen i Estupgården, udflyttet fra Druestrup.

Enke: Ellen Nielsdatter - med lavværge broderen husmand Niels Nielsen i Babberup.

Arvinger - børnene:
1) En datter Maren, 19 år gammel, ugift, tjenende hos hr. pastor Brandt i Dalby.
2) En datter Marie, 18 år gammel, hjemme.
3) En datter Malene, 16 år gammel, tjenende hos gårdmand Peder Nielsen i Viverup.
4) En datter Karen, 14 år gammel, hjemme.
5) En datter Margrethe, 9 år hjemme.
6) En datter Anne, 7 år, hjemme.
7) En søn Niels, 2 år, hjemme.

Formynder for de umyndige børn: Den afdødes bror skovfoged Niels Nielsen ved Atterup.

Vurderingsmænd: Sognedfoged Anders Jensen fra Dalby Borup og Skovfoged Jens Jensen fra Bankevængehuset / Sognefoged Hans Jensen i Viverup og skytten Jens Jensen fra Jomfruens Egede.

Boet vurderet til 520 rdl. Boets underskud opgjort til 13 rdl.

Jens Andersen.

 

Født 1773 død 1830

Fæster fra 1818 til 1830.

Jens Andersen var næstældste søn af gårdfæster Anders Jensen i Kæderup.

I 1801 er han nygift med Mette Larsdatter og anført som indsidder, smed og national soldat i Kæderup.

Mette døde i 1815, hvorefter han giftede sig med Sidse Nielsdatter fra Vråby.

Han får fæstebrev på Estrupgård den 7. jan. 1820, men skal svare landgilde fra 1. maj 1818. Hartkorn 6 - 2 - 1 - 1 1/3

Jens døde i august 1830 og allerede i december bliver enken gift med ungkarl Niels Hansen af Viverup.

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 598-600, 605-606. Registrerings- og vurderingsforretning den 21. august 1830 / skifte den 19. november 1830 efter gårdmand Jens Andersen i Druestrup.

Enke: Sidse Nielsdatter - med lavværge hendes bror gårdmand Niels Nielsen i Fraeby?

Arvinger – "hendes i Ægteskabet med den afdøde sammenavlede Børn":

1) En søn Ole Jensen, gårdmand i Hejede.
2) En søn Anders Jensen, gårdmand i Ås.
3) En søn Niels Jensen, 22 år gammel, tjenende broderen i Hejede.
4) En søn Hans Jensen, 18 år gammel – tilføjet: "Død" (se folie 601 – han døde inden skifteslutningen).
5) En søn Lars Jensen, 16 år gammel.

Formynder for sønnen Lars og kurator for de 2 mindreårige: Deres farbror, gårdmand Peder Andersen i Kæderup.

Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Jensen i Viverup og sognefoged Christopher Larsen i Dalby.

Boets samlede indtægter 260 rdl. Boets overskud opgjort til 146 rdl.

Kommentar: Jens Andersen havde tidligere været gift med Mette Larsdatter. Hun døde i Kæderup i december 1812, 37 år gammel 5 og er således mor til børnene.

Jens Andersen og Mette Larsdatter var indsiddere i Kæderup, Tureby sogn ved folketællingen 1801. Han var smed i Kæderup ved konen Mettes død.

Jens Andersen og Mette Larsdatter gift i Tureby 1798, begge af Kæderup. Forlovere gårdmændene Lars Kristensen og Anders Jensen i Kæderup.

Mette Larsdatter døde i december 1815 i Kæderup.

Sønnen Ole Jensen og kone afgik fra Øster Egede sogn til Fakse sogn i 1832. Gårdmand i Hovby, Fakse sogn ved folketællingen 1834, 34 år gammel.

Niels Hansen.

Født 1801
Fæster fra 1830 til 1842

Niels var søn af sognefoged og gårdfæster Hans Jensen i Viverup.

Han får fæstebrev på gården den 6. dec. 1831, og her nævnes, at Peder Nielsens enke stadig bor på aftægt.

FT 1840: Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, En gaard, 51, FT-1840, B4830
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Hansen 39  Gift  Gaardbruger, lever af sin jordlod
Sidse Nielsdatter 47  Gift  Hans kone
Ane Sophie Nielsdatter 4  Ugift  Plejebarn
Knud Ingvorsen 30  Ugift  Tienestekarl
Peder Andersen 16  Ugift  Tienestekarl
Sidse Hansdatter 28  Ugift  Tienestepige

Niels afstår frivilligt  fæstet i 1842, hvorefter de bliver boende på aftægt.

Peder Nielsen.

Født 1809 død 1873

Fæster fra 1842 til 1873

Peder får fæstebrev på Estrupgård den 28. januar 1844, og han må betale 170 rd i indfæstning.

FT 1845: Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, , 44, en Gaard, FT-1845, C3032
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Nielsen 36  Gift  Gaardmand Everdrup Sogn Præstø Amt
Karen Hansdatter 34  Gift  hans Kone Hasle sogn Sorø Amt
Christian Pedersen 6    deres Børn Ulsøe Sogn, Præstø Amt
Peder Adolfsen 5    deres Børn Kjøbenhavn
Karen Marie Pedersen 2    deres Børn Her i Sognet
Hans Nielsen 17  Ugift  Tjenestefolk Vester Egede Sogn Præstø Amt
Knud Ingvorsen 35  Ugift  Tjenestefolk Thureby Sogn Præstø Amt
Maren Hansdatter 25  Ugift  Tjenestefolk Hasle sogn Sorø Amt
Bodil Kirstine Hansdatter 13    Tjenestefolk Her i Sognet
Niels Hansen 44  Gift  Indsidder og Dagleier Her i Sognet
Sidse Nielsdatter 53  Gift  hans Kone Vraaby Sogn Præstø Amt
Sidse Hansdatter 30  Ugift  deres Pleiedatter Store Taarnby Sogn Præstø Amt

Peder havde gården til sin død den 1. januar 1873.

Der er ikke yderligere fæstebreve på gården, så den formodes frikøbt omkring dette tidspunkt i forbindelse med at sønnen Christian overtager gården. Christian var bror til Niels Pedersen på Viverupgård.

Christian Pedersen.

Født 1840 død efter 1916
Gårdejer fra 1873 til 1916

FT 1880: Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup By, en Gaard, 219 F1, FT-1880, c7080
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Kristian Pedersen 40  Gift Husfader, Gaardejer  Olstrup, Ulse Sogn Præstø Amt
Hansine Henriette Lindhard 36  Gift Husmoder  Høiberg Sogn Viborg Amt
Karen Elisabet Pedersen 3  Ugift Deres Barn  Dalby Sogn Præstø Amt
Dagmar Pedersen 2  Ugift Deres Barn  Dalby Sogn Præstø Amt
Sigrid Pedersen Under 1 Aar  Ugift Deres Barn  Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Hansdatter 69  Enke Husfaderens Moder, der af ham forsørges  Haslev Sogn Sorø Amt
Maren Katrine Hansdatter 59  Ugift Tjenestetyende  Haslev Sogn Sorø Amt
Hans Nielsen 17  Ugift Tjenestetyende  Thureby Sogn Præstø Amt
Ane Marie Johansen 18  Ugift Tjenestetyende  Braaby Sogn Sorø Amt
Birte Marie Johansen 13  Ugift Tjenestetyende  Dalby Sogn Præstø Amt
Adolf Peter 39  Fraskilt Tjenestetyende  Kjøbenhavn

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, 5a, 280, FT-1916, C4896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Chr. Petersen 29/9 1839  Enkemand Husfader Landbrug

Omkring 1916 overtager sønnen Svend gården

Svend Pedersen.

Født 1881 død
Gårdejer fra ca 1916 til 1946

FT 1921: Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, 5a, Estrupgaard, 321, FT-1921, C4897
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Svend Pedersen 28/10 1881 Gift Husfader Gaardejer Dalby Sogn, Præstø Amt
Meta Pedersen 28/2 1891 Gift Husmoder  Sindal Sogn, Hjørring Amt
Gunnild Pedersen 14/9 1914 Ugift Barn  Dalby Sogn, Præstø Amt
Holger Pedersen 29/1 1916 Ugift Barn  Dalby Sogn, Præstø Amt
Else Pedersen 7/6 1918 Ugift Barn  Dalby Sogn, Præstø Amt
Karen Pedersen 7/6 1918 Ugift Barn  Dalby Sogn, Præstø Amt
Sigrid Pedersen 14/2 1879 Ugift Indlogeret Familie, Husmoder Husassistent Dalby Sogn, Præstø Amt
Niels Olsen 25/5 1905 Ugift Tyende Karl Egede Sogn, Præstø Amt

Ifølge oplysninger fra sognerådet i Sønder Dalby fra marts 1944 var gården på dette tidspunkt på 16 ha, med en hartkorn på 3. 1. 0. 1 3/4 og en ejendomskyld på kr. 23.500,-

Ifølge Majvang havde Svend Pedersen gården indtil 1946.

I dag er jorden frasolgt gården, stuehuset er fra 1954.