Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Præstø amt / Højlundgaard, Borup, matrikel 3

Højlundgaard, Borup, matrikel 3

— Arkiveret under ,

Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund

Ifølge matriklen i 1664 hørte gården under Tryggevælde, gården var øde, gårdens hartkorn angives til 11 td 1 1/2 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte gården under Ryttergodset, fæsteren var Hans Nielsen

tilforn Jens Pedersen, gårdens hartkorn var angivet til 7 – 4 – 0 – 0.

Fæstere og ejere på gården

Jens Pedersen ?
Anders Hansen 1665 til 1669
Hans Nielsen Rytter 1669 til 1686
Jacob Nielsen 1686 til 1718
Ole Hansen 1718 til 1723
Jeppe Knudsen 1723 til 1751
Niels Olufsen 1751 til 1762
Niels Jensen 1762 til 1792
Hans Frederiksen 1792 til 1828
Enken Ellen Nielsdatter 1828 til 1838
Lars Hansen 1838 til 1861
Hans Olsen 1861 til 1910

Jens Pedersen
Jens Pedersen fremgår af matriklen i 1680 som fæster før Hans Nielsen, han fremgår ikke af kirkebogen.
I skattelisten i 1663 nævnes han som forhenværende på den øde gård.

Anders Hansen
Født 1635 død 1669
Fæster 1665 til 1669
Anders var formentlig søn af Hans Andersen i Feerslev og bror til Jeppe Hansen på matrikel 1 i Borup. Anders blev gift omkring 1665 med Inger Mogensdatter, en søster til Hans Mogensen i Druestrup på Nøddegården. Anders og Inger fik 4 børn, der alle døde som små. Anders døde i 1669, hvorefter enken giftede sig med Hans Nielsen Rytter.

Hans Nielsen Rytter
Fæster 1669 til 1686
Hans og Inger fik 4 børn i perioden 1672 til 1676, der alle døde som små. De nævnes jævnligt som fadder sidste gang i 1686, herefter fremgår de ikke af kirkebogen. Hans fremgår af skattelisten i 1673, 1681 og 1683 som Rytterbonde. Hans nævnes i skattelisten i 1686 med hustru, 1 pige, 4 heste, 2 køer, 4 får og 3 svin.

Jacob Nielsen
Født 1650 død 1718
Fæster 1686 til 1718
Jacob var gift med Marie Jacobsdatter, og i 1687 fik de sønnen Niels og i 1698 Hans. Marie døde i 1705, 53 år gammel. I 1688 nævnes han med hustru, ingen folk og 1 ildsted. Jacob fremgår ligeledes af skattelisten i 1690, 1692 og 1699. I 1710 nævnes han med 1 karl. Jacob blev gift igen, idet Jacob Nielsens hustru Margrethe nævnes som gudmor i 1716. Jacob døde i 1718.

Ole Hansen
Fæster 1718 til 1723
Hvem Ole Hansen var er usikkert, i 1716 blev en Ole Hansen og Lisbeth Jørgensdatter viet i Karise, da flere af fadderne til deres børn kommer fra Store Linde, kan det være dette par.
De fik datteren Mette i 1716, hvor Jacob Nielsens hustru nævnes som gudmoder, så formentlig har Ole allerede på dette tidspunkt været karl på gården. De fik yderligere Peder i 1717, Jørgen i 1720, Anders i 1721 og Jens i 1723, herefter fremgår de ikke af kirkebogen. De nævnes ikke som fadder i perioden.Ole fremgår af skattelisten i 1719 og 1721.

Jeppe Knudsen
Født 1699 død 1751
Fæster 1723 til 1751
Jeppe var søn af Knud Jeppesen på matrikel 2 i Borup. Jeppe var gift med Anna Pedersdatter. De optræder som fadder fra 1722, og Anna optræder som gudmoder i 1727 og 1729, herefter nævnes de først som fadder i 1740. I 1748 blev Jeppe Knudsens hustru Anna Pedersdatter begravet 72 år gl. Jeppe giftede sig samme år med Maren Hansdatter, Hans Andersens datter fra Viverup. Jeppe og Maren fik sønnen Knud i 1749 og i 1751efter hans død fik Maren datteren Anne Margrethe. Jeppe fremgår af Bregentveds jordebog i 1750. Jeppe døde i 1751. Maren giftede sig samme år med Niels Olufsen

Niels Olufsen
Fæster 1751 til 1762
Niels og Maren fik sønnen Jens i 1755, Jens i 1757 og Johan i 1761, herefter fremgår de ikke af kirkebogen.

Niels Jensen
Født 1721
Fæster 1762 til 1792
Niels Jensen fremgår som fadder fra 1761. Han blev gift i 1765 med Marie Larsdatter, Lars Olufsens datter i Babberup. Niels og Marie fik datteren Karen i 1766, Ellen i 1767 og Inger i 1780.

Kilde: OE-1771
Mandens navn: Niels Jensen Mandens erhverv: Fæstebonde
Mandens alder: 45 Mandens civilstand: Gift
Mandens nr. ægteskab: 1 Mand død (ja/nej): Nej
Hustru død (ja(nej): Nej Hustrus alder: 26
Hustrus civilstand: Gift Hustrus nr. ægteskab: 1
Sogn: Sønder Dalby Herred: Fakse
Amt: Præstø Stednavn: 3
Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Borup Bye, , , FT-1787, C4349
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
gl: Niels Jensen 66 Gift Hosbonde Bonde og Gaardmand
Marie Larsdatter 42 Gift Hans Kone
Ellen Nielsdatter 21 Ugift Deres Døttre
Inger Nielsdatter 7 Ugift Deres Døttre
Jens Jørgensen 31 Ugift Tjenestefolk Landsoldat
Hans?? Larsen 18 Ugift Tjenestefolk

I 1792 blev ungkarl Hans Frederiksen trolovet til Niels Jensens datter Ellen Nielsdatter, forlover Niels Jensen hendes fader og Hans Andersen på fæstemandens vegne.

Hans Frederiksen
Født 1759 død 1828
Fæster 1792 til 1828
Nedenstående fra Majvang:
No. 2: Hans Friederichsen (Højlundgård) - Have på en 6 skpr. land, deraf 1 hjørne til køkkenland og derpå 3 auler eller det øvrige rum mest besat med unge kirsebærtræer. En ny begynder lader at blive stræbsom - 33 år gl. - Er endnu ikke gården over1everet, men sker i dette efterår, og årsagen, at det ikke er sket i forrige år, var at fæsteren ej blev færdig med den opførende nye stuelænge.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, , Borup by, 3, FT-1801, B6409
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Frederiksen 42 Gift husbonde bonde og gårdbeboer
Ellen Nielsdatter 34 Gift hans kone
Lars Hansen 7 Ugift deres barn
Ellen Hansdatter 5 Ugift deres barn
Karen Hansdatter 2 Ugift deres barn
Peder Jørgensen 23 Ugift tjenestefolk
Frederik Larsen 18 Ugift tjenestefolk
Inger Nielsdatter 20 Ugift tjenestefolk
Ane Sofie Hansdatter 10 Ugift tjenestefolk

Hans døde i 1828, 69 år, hvorefter enken forsatte fæstet.

Enken Ellen Nielsdatter
Født 1767 død 1838
Fæster 1828 til 1838
Ellen forsatte fæstet med sønnen Lars som bestyrer.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Borup, En gaard, 21, FT-1834, B4647
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ellen Nielsdatter 68 Enke(mand) Gaardbrugende enke
Lars Hansen 41 Gift Enkens søn, gaardbestyrer
Ane Hansdatter 23 Gift Hans kone
Hans Larsen 4 Ugift Deres søn
Christian Hansen 23 Ugift Tienestekarl
Niels Jacobsen 17 Ugift Tienestekarl
Inger Marie Nielsdatter 24 Ugift Tienestepige

Ellen døde i 1838, hvorefter sønnen Lars forsatte fæstet.

Lars Hansen
Født 1793 død 1879
Fæster 1838 til 1861

Lars var gift med Ane Hansdatter og fik sønnen Hans i 1830. På et tidspunkt blev han skilt fra Ane, og i 1839 blev han gift med enken Anna Hansdatter, enken efter gårdmand Hans Jørgensen i Høsten, en datter af Hans Steensen i Borup. I forbindelse med vielsen oplyses det, at han er skilt fra sin første kone.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalbyborup, , 20, en Gaard, FT-1845, C3032
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Hansen 52 Gift Gaardmand Her i Sognet
Ane Hansdatter 59 Gift hans Kone Her i Sognet
Johanne Pedersdatter 10 deres Pleiedatter Her i Sognet
Rasmus Hansen 28 Ugift Her i Sognet
Frederik Pouelsen 17 Ugift Tjenestefolk Freersløv Sogn Sorø Amt
Hans Jørgen Hansen 17 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet
Karen Hansdatter 31 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet
Karen Sophie Hansdatter 17 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet
Niels Larsen 33 Gift Inderste og Hjulmand Her i Sognet
Ane Christensdatter 31 Gift hans Kone Her i Sognet
Christen Nielsen 4 deres Børn Her i Sognet
Lars Nielsen 1 deres Børn Her i Sognet

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Boerup Bye, en Gaard, 5, FT-1850, C6896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Hansen 55 Gift Gmd, Huusfd Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Hansen 64 Gift hans Kone Dalby Sogn, Præstø Amt
Johanne Pedersen 15 Ugift Pleiedatter Dalby Sogn, Præstø Amt
Frederik Poulsen 22 Ugift Tjenestefolk Freersløv Sogn, Sorø Amt
Hans Christjan Jensen 16 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Sofie Larsen 20 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Niels Larsen 37 Gift Indst, Tømmermd, Huusfd Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Christensen 36 Gift hans Kone Dalby Sogn, Præstø Amt
Christen Nielsen 9 Ugift Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Lars Nielsen 6 Ugift Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Ole Nielsen 3 Ugift Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt

I 1861 gik Lars på aftægt. Ane Hansdatter døde i 1868, aftægtsmand Lars Hansens hustru i Borup, gårdmand Hans Steensens datter i Borup, 83 år. Lars døde i 1879, aftægtsmand i Borup, enkemand, 85 år.

Hans Olsen
Født 1831 død 1910
Fæster 1861 til 1910
Hans Olsen var søn af gårdmand Ole Olsen i Høsten. Han blev gift i 1857 med Ane Sofie Pedersdatter, datter af gårdmand Peder Andersen i Høsten. I forbindelse med at han overtog gården, blev der frastykket et jordstykke ved hovedvejen, hvor der blev bygget en smedie.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Borup By, en Gaard, 208, FT-1880, C7080
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Olsen 49 Gift Husfader, Gaardejer Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Sofie Pedersen 46 Gift hans Kone Dalby Sogn Præstø Amt
Hans Hansen 20 Ugift Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Anders Hansen 18 Ugift Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Christian Hansen 7 Ugift Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Marie Hansen 22 Ugift Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Kirstine Hansen 16 Ugift Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Ole Olsen 16 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Kirstine Nielsen 21 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn Præstø Amt

Hans døde i 1910. Ifølge Majvang havde sønnen Christian Hansen gården fra 1907 til 1910, men det må have været som bestyrer, for Hans Olsen står som gårdmand ved hans død. I 1911 byggedes på gårdens vestlige jorder en ny gård, der fik navnet Højlundgård.

Hans P. Pedersen
Født 1874
Gårdejer fra 1910

Ved folketællingen i 1916 og 1921 står Hans Pedersen som gårdejer af gården

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Borup, 3a, 275, FT-1916, C4896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans P. Pedersen 5/11 1874!! Gift Husfader Landmd.
Marie Pedersen 9/10 1881 Gift Husmoder Husholdning
Ester Pedersen 29/4 1907 Ugift Barn
Johannes Pedersen 10/4 1909 Ugift Barn
Peder Pedersen 10/12 1895 Ugift Tjenestetyende Jordarbejder
Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Borup, 3a, 117, FT-1921, C4897
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Peter Petersen 5/10 1874 Gift Husfader Gaardejer Sædder, Præstø
Marie Petersen 9/10 1881 Gift Husmoder -
Esther Petersen 29/11 1907 Ugift Barn -
Johannes Petersen 10/4 1909 Ugift Barn -
Valther Larsen 17/4 1903 Ugift Tyende Freerslev, Sorø