Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Præstø amt / Ildsteds- og kvægskat 1677 Dalby sogn

Ildsteds- og kvægskat 1677 Dalby sogn

— Arkiveret under ,

Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund

Nedenstående er en afskrift af Knud Larsen´s optegnelser, der findes på Faxe lokalhistoriske arkiv.

Fortegnelse på hvis Ildsteder, Queg og Bester, som er, och findes på Eiede Gaard, och des underliggende Bøndergodz,
som effter Kongelig Maytz Naadigste Forordning schal giffuis af ,
Er som følger.

Rdr Mk Sk
Eiede Gaard
Ildsteder 20 a 4 mk
Køer 124 a 24 sk
Heste 21 a 2mk
-
13
31
7
-
2
-
-
Hollenderen
Heste 4
Ildsteder 3
-
1
2
2
-
-
Dalby Sogn
Frenderup
Jens Madsen husmand
Ildsteder 3
Bester 3
køer 1
1 3 8
Svend Michelsen husmand
Ildsteder 1
køer 1
0 2 8
Hans Sandholdt husmand
Ildsteder 2
Køer 1
0 4 8
Sidsel Boes Huus koene
Ildsteder 3
1 0 0
Peder Christensens enke
Ildsteder 5
Bester 10
Køer 8
3 0 0
Lauridtz Andersen
Ildsteder 3
Bester 4
Køer 3
1 5 8
Morten Jyde
Ildsteder 5
Bester 12
Køer 6
3 8 0
Hans Christensen
Ildsteder 2
Bester 4
Køer 3
0 9 8
Hans Hemmingsen
Ildsteder 2
Bester 4
Køer 2
0 9 0
Hans Ausen
Ildsteder 2
Bester 4
køer 2
0 9 0
en inderste
Ildsteder 2
Bester 2
Køer 2
0 7 0
Roede
Jørgen Nielsen
Ildsteder 4
Bester 8
Køer 6
2 7 0
Madtz Nielsen
Ildsteder 3
Bester 4
Køer 2
1 5 0
Jens Nielsen
Ildsteder 3
Bester 6
Køer 1
2 0 8
Anders Jensen
Ildsteder 3
Bester 4
Køer 1
1 4 8
Niels Smid
Ildsteder 5
Bester 8
Køer 4
2 8 0
Laurids Hansen huusmand
Ildsteder 2
Bester 2
Køer 1
0 6 8
Laurids Veffer
Ildsteder 3
1 0 0
Babberup
Anders Ibsen
Ildsteder 4
Bester 6
Køer 4
2 4 0
Madtz Rasmussen
Ildsteder 3
Bester 5
Køer 1
1 5 8
en Inderste
Ildsteder 1
0 2 0
Peder Skoning huusmand
Ildsted 1
Køer 1
0 2 8
Jenstrup
Oluf Pedersen
Ildsteder 4
Bester 6
Køer 5
2 4 8
Jørgen Søfrensen
Ildsteder4
Bester 5
Køer 3
1 8 8
Kielstrupgaard
Olluf Lauridsen
Ildsteder 6
Bester 8
Køer 5
3 4 8
Madtz Skomager huusmand
Ildsteder 1
Køer 1
0 2 8
Aas
Niels Lauridsen
Ildsteder 4
Bester 4
Køer 4
1 8 0
Knud Heide
Ildsteder 2
Bester 6
Køer 6
1 7 0
Bendt Andersen
Ildsteder 3
Bester 6
Køer 6
2 3 0
Niels Lauridsen huusmand
Ildsteder 4
Bester 2
1 4 0
Peder Rytter huusmand
Ildsteder 1
0 2 0
Viverup
Laurids Mureermester
Ildsteder 2
Bester 4
køer 2
0 9 0
Christen Jyde
Ildsteder 5
Bester 8
Køer 6
2 9 0
Peder Jyde
Ildsteder 4
Bester 6
Køer 8
2 6 0
Søfren Andersen huusmand
Ildsteder 1
0 2 0
Druestrup
Jens Ladefoged
Ildsteder 5
Bester 6
Køer 5
2 6 8
Hans Mogensen
Ildsteder 4
Bester 4
Køer 6
2 5 0
Tågerup
Olluf Møller
Ildsteder 3
Bester 6
Køer 5
2 2 8
Madtz Lauridsen
Ildsteder 3
Bester 5
Køer 5
1 7 8
Jørgen Nielsen
Ildsteder 4
Bester 7
Køer 4
2 7 0
Husmand
Ildsted 1
Køer 1
0 2 8
Underskrevet
Eiede den 10. september 1677
Jens Davidsen