Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Præstø amt / Købmandsgården, Dalby, matrikel 5

Købmandsgården, Dalby, matrikel 5

— Arkiveret under ,

Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund

Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Bregentved, fæsteren var Laurids Olufsen, gårdens hartkorn angives til 9 td 1 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte gården forsat under Bregentved, fæsteren var Laurits Raa tilforn Laurits Olufsen, gårdens hartkorn var angivet til 6 – 2 – 1 – 1.

Ifølge Matriklen i 1690 hørte gården forsat under Bregentved, fæsteren er angivet til Laurits Raa. Både matriklen i 1680 og i 1690 angiver gården som ødegård.

Fæstere på gården

Laurids Olufsen før 1660 til 1670
Hans Christensen Skrædder 1670 til 1674
Peder Jensen Bødker 1674 til 1682
Laurits Raa ?
Jens Boesen 1688 til 1690
Hans Larsen 1695 til 1698
Jacob Roos 1699 til 1704
Christian Olsen 1705 til efter 1710
Christian Rasmussen 1717 til 1719
Povel Pedersen Slagter 1719 til 1736
Ukendt 1736 til 1746
Christen Christensen 1746 til 1755
Hans Pedersen 1755 til 1789
Jørgen Hansen 1789 til 1823
Hans Jørgensen 1824 til 1828
Jens Hansen 1828 til 1845
Enken Karen Marie Hansdatter 1845 til 1851
Jens Hansen 1852 til 1884
Sophus Lindhard

Laurids Olufsen
Fæster før 1660 til 1670

Laurids fremgår af skattelisten fra 1660 med 4 personer, han fremgår ligeledes i 1663. I kirkebogen fremgår han som Lars Olsen Rytter gift med Kirsten. I 1662 fik han sønnen Mikkel, i 1667 Ane og i 1669 Hendrik. Herefter fremgår han ikke.

Hans Christensen skrædder
Født 1640 død 1674
Beboer/gårdfæster 1670 til 1674

Af skattelisten i 1673 fremgår Hans Christensen som beboer på gården med Laurits Raa som indsidder.

I kirkebogen benævnes han skrædder, men i skattelisten nævnes han både med 1 karl og 2 inderste, så skrædderen har formentlig også været gårdfæster. Han nævnes som fadder fra 1670 gift med Margrethe, og i 1673 fik de datteren Kirstine.

Peder Jensen Bødker
Fæster 1674 til 1682

Det er min opfattelse, at enken Margrethe gifter sig med Peder Jensen Bødker, og i 1677 fik de datteren Mette og i 1679 Kirstine, de nævnes som fadder frem til 1681, og i 1682 døde Peder Bødkers kvinde Margreteh Hansdatter 40 år.

Laurits Raa
Han fremgår af matriklen både i 1680 og 1690, hvor gården dog betegnes ødegård, han fremgår ikke af skattelisterne.

Jens Boesen
Fæster 1688 til 1690

Jens Boesen fremgår ikke af kirkebogen. Han fremgår af skattelisten i 1688 med hustru, 1 dreng og 1 pige, og 1 ildsted, han fremgår ligeledes i 1690.

Hans Larsen
Fæster 1695 til 1698

Hans fremgår af skattelisten i 1696 med 1 dreng Lars. Han nævnes som fadder i kirkebogen i 1697.

Jacob Roos
Fæster 1699 til 1704

Jacob fremgår af skattelisten i 1699 med hustru og 1 søn og 1 pige. Han nævnes som fadder i 1700 og i 1701.

Christian Olsen
Fæster 1705 til efter 1710

Christian får datteren Barbara i 1707, han nævnes som fadder i perioden 1705 til 1715. Han fremgår af skattelisten i 1710 med 1 pige.

Christian Rasmussen
Fæster 1717 til 1719

Christian fremgår af skattelisten i 1719. I 1718 får han datteren Ellen og i datteren Anna, i 1722 får han en datter Inger, han er da i Borup.

Povel Pedersen
Født 1683 død 1736
Fæster ca 1719 til 1736

Han nævnes som fadder i 1719, herefter nævnes han først i 1727, hvor hans hustru døde 51 år gammel.

I 1729 blev han trolovet med Anna Andersdatter tjenende i præstegården, som forlover Thomas Hansen af Dalby og fæstekvindens broder Jens Andersen i Tågerup. I 1730 fik de sønnen Niels, Povel benævnes nu Povel Slagter og i 1733 fik de Peder. Povel døde i 1736. Ane giftede sig i 1737 med enkemand Jens Olsen fra Høsten.

Ukendt
Fæsteren i perioden 1736 til 1746 er ukendt

Christen Christensen
Født 1713
Fæster 1746 til 1755

I 1746 blev Christen Christensen en ungkarl fra ? sogn og by trolovet med enken Margrethe Laursdatter af Dalby. Christen og Margrethe fik børnene Niels i 1748, Kirsten i 1749 og i 1754 Zier. Christen fremgår af Bregentveds jordebog i 1750.

Hans Pedersen
Født 1716
Fæster 1755 til 1789

Hans Pedersen fremgår første gang af kirkebogen i 1755. Kilde: OE-1771

Mandens navn: Hans Pedersen Mandens erhverv: Huusmand og Hugger. Mandens alder: 50 Mandens civilstand: Gift. Mandens nr. ægteskab: 1 Mand død (ja/nej): Nej. Hustru død (ja(nej): Nej Hustrus alder: 54. Hustrus civilstand: Gift Hustrus nr. ægteskab: 2. Sogn: Sønder Dalby Herred: Fakse. Amt: Præstø Stednavn: 1. Indtastningsnr: C2372 Løbenr.: 2

Hans blev gift i 1776 med Karen Pedersdatter, Lars Nielsens enke fra matrikel 6 i Høsten.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalbye Bye, , , FT-1787, C4349
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested
Hans Pettersen 71 Enkemand Manden Huusmand og Klokker
Jørgen Hansen 27 Ugift Søn af 1ste Ægteskab Hugger født 1760
Ingeborg Poulsdatter 40 Ugift Indloserende Vanfør
Christen Christensen 74 Gift Manden Huusmand og Bødker
Johanne Andersdatter 72 Gift Hans Kone

Omkring 1789 giftede sønnen Jørgen sig med Kirsten Rasmusdatter, og i den forbindelse har de overtaget stedet, i hvert fald kaldes Kirsten "Klokkerkone" i 1790.

Jørgen Hansen
Født 1762 død 1823
Fæster 1789 til 1823

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, , Dalby by, 16, FT-1801, B6409
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jørgen Hansen 41 Gift mand husmand med jord og hugger
Kirsten Rasmusdatter 39 Gift hans kone
Charlotte Jørgensdatter 11 Ugift deres barn
Ane Jørgensdatter 3 Ugift deres barn
Hans Jørgensen 1 Ugift deres barn
Jørgen døde i 1823, hvorefter sønnen Hans overtog stedet.

Hans Jørgensen
Født 1800 død 1828
Fæster 1824 til 1828

Hans blev gift i Sønder Dalby den 2. juni 1824 med Karen Marie Hansdatter, datter af Hans Frederiksen på matr. 3 i Borup. Hans døde allerede i 1828, hvorefter enken giftede sig med efterfølgeren.

Jens Hansen
Født 1795 død 1845
Fæster 1828 til 1845

Jens var søn af Hans Jensen på Viverup Overdrevsgård. Han blev gift med Karen den 25. oktober 1828 i Sønder Dalby.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, , 14, et Huus, FT-1845, C3032
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Hansen 49 Gift Huusmand , lever af sin Jordlod Her i Sognet
Karen Marie Hansdatter 45 Gift hans Kone Her i Sognet
Frederik Jensen 14 deres Børn Her i Sognet
Hans Christian Jensen 12 deres Børn Her i Sognet
Hans Jensen 10 deres Børn Her i Sognet
Jørgen Jensen 7 deres Børn Her i Sognet
Ole Jensen 5 deres Børn Her i Sognet
Ellen Sophie Jensen 2 deres Børn Her i Sognet
Niels Eliasen 46 Gift Inderste og Dagleier Her i Sognet
Karen Hansdatter 34 Gift hans Kone Her i Sognet
Jens Hansen 12 deres Børn Her i Sognet
Peder Nielsen 6 deres Børn Her i Sognet
Ane Sophie Nielsdatter 3 deres Børn Her i Sognet

Jens døde i 1845. Karen drev der efter stedet videre til sin død.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, et Huus, 7, FT-1850, C6896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Karen Marie Hansen 50 Enke Huusmands-Enke, lever af sin Jordlod Dalby Sogn, Præstø Amt
Hans Jørgen Hansen 22 Ugift hendes Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Hans Jensen 15 Ugift hendes Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Jørgen Jensen 11 Ugift hendes Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Ole Jensen 9 Ugift hendes Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Ellen Sofie Jensen 7 Ugift hendes Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Niels Eliasen 52 Gift Indsidder, Dagleier, Huusfader Dalby Sogn, Præstø Amt
Karen Rasmussen 40 Gift Hans Kone Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Sofie Nielsen 11 Ugift Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Peder Nielsen 3 Ugift Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt

Karen døde i 1851. Efter Karens død blev stedet solgt på auktion i 1852 til kreaturhandler Jens Hansen fra Køge.

Jens Hansen
Født 1805 død 1884
Gårdejer 1852 til 1884

Jens var blevet gift i 1836 med Dorthea Hammer, datter af degnen Mathias Hammer i Karlslunde.

Majvang fortæller: Jens Hansens væsentligste forretning var at opkøbe lam, som blev solgt på Trommesalen i København til byens slagtermestre. Lammene blev købt i egnen omkring Dalby og drevet ad landevejen til København.

Købmandsgården, matr. nr. 5 i Dalby, udgjorde 11 tdr. land »med hus og have«, og der hvilede 1 td. 3 skpr. 3 fjk. og 2 album hartkorn på den. Da bygningerne var for små, lod Jens Hansen straks opføre et nyt - man kan sige stateligt - stuehus øst for gårdspladsen. I 1857 kom der en ny lov om høkerhandel, og Jens Hansen søgte høkerbevilling, og indrettede en lille handel i det nordvestlige hjørne af det nye hus. Men denne handel bestod ikke ret længe. I 1861 kom nemlig Sophus Lindhard og lejede sig ind i det gamle stuehus, vest for gårdspladsen, og her byggede han en ny købmandsbutik.

Jens døde i 1884.

Sophus Lindhard
Født 1834 død 1913
Købmand 1861 til

Sophus Lindhardt var søn af degnen Johannes Lindhard i Højbjerg ved Viborg. I 1869 giftede han sig med Jens Hansens datter Bolette Amalie.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby By, en Gaard, 11, FT-1880, C7080
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Sofus Johan Lindhard 46 Gift Husfader, Kjøbmand Højberg Sogn i Viborg Amt
Bolette Amalie Lindhard født Hansen 35 Gift hans Hustru Kjøge
Jens Peter Johannes Lindhard 9 Ugift deres Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Povl Theodor Lindhard 8 Ugift deres Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Erik Lindhard 6 Ugift deres Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Inger Lindhard 4 Ugift deres Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Astrid Lindhard 2 Ugift deres Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Valborg Lindhard Under 1 Aar Ugift deres Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Arine Olivia Lindhard 44 Ugift Husfaders Søster Højberg Sogn Viborg Amt
Jens Hansen 75 Enkemand Kreaturhandler, Hustrus Fader Kjøge
Birte Kristine Tomsen 15 Ugift Tjenestefolk Selsø Sogn Frederiksborg Amt
Bodil Kirstine Johansen 19 Ugift Tjenestefolk Braaby Sogn Sorø Amt
Stine Jensen 28 Ugift Tjenestefolk Gørløv Sogn Holbæk Amt
Niels Nielsen 30 Ugift Tjenestefolk Faxe Sogn Præstø Amt
Hans Kristian Pedersen 28 Ugift Tjenestefolk Ulse Sogn Præstø Amt
Frederik Andersen 18 Ugift Handelsbetjent Kjøge

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, Kjøbmandsgaard, 2-17, FT-1890, C7083
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Sofus Johan Lindhard 56 Gift Husfader Kjøbmand Jordbruger Højberg Sogn Aarhus Amt
Amalie Bolette Hansen 45 Gift Husmoder Kjøge Kjøbenhavn Amt
Inger Lindhard 14 Ugift Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Astrid Lindhard 12 Ugift Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Valborg Lindhard 10 Ugift Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Knud Lindhard 9 Ugift Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Thorvald Lindhard 6 Ugift Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Anna Olsen 19 Ugift Tjenestepige Fakse Sogn
Mette Kirstine Larsen 16 Ugift Tjenestepige Roholte Sogn Præstø Amt
Kristian Vilhelm Christensen 20 Ugift Dalby Sogn, Præstø Amt
Ftits Theodor Jensen 30 Ugift Kommi Kimmerslev Sogn Sorø Amt
Niels Hansen 16 Ugift Handelslærling Sædder Sogn Præstø Amt

Lindhard døde i 1913, på det tidspunkt var forretningen afstået og jorden bortforpagtet ifølge Majvang.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, 5, 194, FT-1916, C4896

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Nielsen 17/3 1882 Gift Husfader Jordforpagter
Christine Marie Nielsen 30/3 1880 Gift Husmoder
Karen Nielsen 29/10 1908 Ugift Barn
Gudrun Nielsen 27/1 1910 Ugift Barn
Asta Nielsen 22/12 1912 Ugift Barn
Margrethe Nielsen 22/6 1913 Ugift Barn
Villiam Hartmann 21/4 1904 Ugift Tjenestetyende Landbrug

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, 5, 196, FT-1916, C4896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Else Katrine Jensen 12/10 1870 Ugift Plejehjems Bestyrerinde Sygeplejerske
Ane Johanne Olsen 12/5 1835 Enke Pensionær Dels Formue og dels Alderdomshjælp
Ellen Kristine Jensen 13/1 1873 Ugift Pensionær Hovedsaglig Formue
Christian Rasmussen 1/11 1897 Ugift Pensionær Kommunehjælp
Margrethe Rasmussen 6/4 1871 Ugift Pensionær Kommunehjælp

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, 5a, 58, FT-1921, C4897
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Chr. Fiil 22/6 1875 Gift Husfader Gartner Engestofte
Emilie Fiil 7/8 1884 Gift Husmoder Øster Egede
Jens Jørgen Fiil 13/9 1914 Ugift Barn Hørsholm
Henry Fiil 31/10 1915 Ugift Barn Hørsholm
Gerda Fiil 15/4 1919 Ugift Barn Dalby
Svend Olsen 4/4 1904 Ugift Tyende Tjenestekarl Tureby
Svend Aage Nielsen 6/5 1905 Ugift Tyende Tjenestedreng København