Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Præstø amt / Kopskat Sønder Dalby sogn og Tureby sogn 1660

Kopskat Sønder Dalby sogn og Tureby sogn 1660

— Arkiveret under ,

Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn og Tureby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund

Nedenstående er i afskrift fra Leif Pedersen i Haslev.

Mandtal Offuer Tryggewelle Lehn  Paa Denne Paabudne Kopskatt efter hans Majestæts Breff Daterit d. 5. November 1600 formeldende - 
Nemblig aff huer Bunde, huer Bundes Quinde, huer Tienniste Karll, Quinde eller Pige, huer Bundes Søn eller Daatter Ung eller Gammel, 
Saa och alle dem, som erre hoes andre til Huuse i huad kiøn det och verre kand. huer ?eneste hoved.

eller som man skriver lidt mere nutidigt -
 
Mandtal over Tryggevælde Len på den påbudne Kopskat efter hans Majestæts brev dateret d. 5. november 1660 omhandlende -
nemlig af hver bonde, hver bondes kone, hver tjenestkarl, kone eller pige, hver hver bondes søn eller datter ung eller gammel.
Så og alle dem, som er hos andre til huse i hvad køn det end er. hver eneste hoved.
 
Mandtallet vedrører den til jul 1660 indbetalte hovedskat fra stifterne. Originalerne ligger på Rigsarkivet under Militære Regnskaber - Landkommisærernes Regnskaber for Hovedskatten til jul 1660.

Sønder Dalby sogn Antal
hoveder
Dalby.
Søffren Jensen selv 5 deraf 1 forarmede
Niels Pedersen selv 5 deraf 1 forarmede
Laurids Ollesen selv 4
Inderster
Peder Rasmussen selv 3
Niels Pedersen selv 4
Peder Andersen selv 5 forarmede
Niels Ollesen selv 5
Karen Hansdatter Blind selv forarmede
Husfolk
Anders Jacobsen selv 6 deraf 2 forarmede
Margrethe Andersdatter 4 forarmede
Borup
Christen N. Veuffer selv 4
Niels Hansen selv 5 deraf 1 forarmede
Laurids Hansen selv 4
Laurids Lauridsen selv 2
1 huskvinde Johanne Jensdatter 1 forarmede
Niels Joennsen selv 6
Husfolk
Christopher Franzen selv 3
Maren Nielsdatter 1 forarmede
Ellen Madsdatter 1 forarmede
Kirsten Pedersdatter selv 4 forarmede
Anne Pedersdatter selv 4 forarmede
Laurids Christensen selv 4 deraf 1 forarmede
Margrethe Mortensdatter forarmede
Thyra Andersdatter selv forarmede
Bøgeholdt.
Madtz Nielsen selv 4
Niels Madtzen Schomager selv 5 deraf 3 forarmede
Peder Nielsen selv 4 deraf 1 forarmede
Hans Lauridsen Weffeur selv 3 deraf 1 forarmede
Jenstrup
Laurids Nielsen selv 5
Ellen Dijnis 1 forarmede
Olle Pedersen selv 6
Jens Suendsen selv 3
Anne N. selv 2 forarmede
Jens Pedersen selv 2 deraf 1 forarmede
Mette Hansdatter 1 forarmede
Hans Pedersen selv 3
Rasmus Jørgensen selv 2
Olle N. selv 3
Kielstrup
Laurids Nielsen selv 9 deraf 3 forarmede
Jørgen Jensen selv 3
Taagerup
Peder Oellsen selv 5
Niels Jørgensen selv 6
Iffuer Berthelsen selv 4
Inderst Jacob Jacobsen selv 2 forarmede
Inger Laurids Oelsens selv 3 deraf 1 forarmede
Olle Madtzen selv 4
Karen N. datter 2 forarmede
Zidtzel N. 1 forarmede
Druestrup
Jens Madtzen selv 4
Olle Lauridsen selv 5
Niels Christensen selv 2
Hans Jensen selv 6
Peder Pedersen selv 3
inderste Peder Nielsen selv 6 deraf 4 forarmede
Hans Nielsen selv 4
Til huse
Niels Lauridsen selv 5 deraf 2 forarmede
Til huse
Jens Lauridsen selv 2 forarmede
Huse
Peder Jensen selv 4
Aas
Bendt Andersen selv 5
Søffren Hemmingsen selv 2
til huse
Laurids Pedersen selv 4
Niels Andersen selv 3
Jørgen Jørgensen selv 2
Viverup
Elias Ibsen selv 4
Jørgen Ingvorsen selv 7
Christopher Ollesen selv 4
Hans Jørgensen selv 3
Rasmus Nielsen selv 7
Jep Pedersen selv 3
Margrethe Rasmusdatter forarmede
Hans Pedersen selv 4
Hans Marcusen selv 2
Olle Jensen 1
Anna Rasmusdatter 2
Peder Hansen selv 4
Anders Hogensen selv 2
Peder Pedersen selv 4
Frenderup
Peder Christensen selv 5
Peder Rasmussen selv 4
Niels Skomager selv 2
Madz Nielsen selv 4
Søffren Hemmingsen selv 2
Laurids Hemmingsen selv 4
Marren Jydes selv 2
Mads Nielsen selv 6
Anders Jacobsen selv 5
Olle N. selv 4
Christen Nielsen selv 6
Hans Lauridsen selv 4
Rode
Hans Jensen selv 3
til huse
Kirsten N. selv 2 forarmede
Loedvig Ollesen selv 4
til huse
Bodil Jensdatter selv 2
Knud Hansen selv 5
Christen Jørgensen selv 4
Olle Sonnsen selv 5
Madtz Nielsen selv 2
Tomis Jespersen selv 6
Christen Grummesen selv 4 forarmede
til huse
Olle Brodersen selv 5 forarmede
Hans Lauridsen selv 4
Niels Hansen selv 3
Jørgen Nielsen selv 3
til huse
Maren Andersdatter og
Kirsten Andersdatter
2 forarmede
Hans Pedersen selv 3
Niels Hansen selv 6 deraf 3 forarmede
til huse
Christen Pedersen selv 3
Anne Peders selv 1 forarmede
Hans Lauridsen selv 2 forarmede
husfolk
Ingvor Weuffer selv 3 forarmede
Peder Affuesen selv 3 deraf 1 forarmede
Erich N. selv 3 forarmede
Babberup
Peder Ollsen selv 4
Rasmus Madtzen selv 4
Hans Lauridsen selv 4
Peder Ibsen selv 4
Hans Pedersen selv 5 forarmede
Hans Lauridsen selv 4
Anders Jacobsen selv 5
Niels Pedersen selv 4
Mette Skads 1 forarmed
Anders Jensen selv 6
Peder Jørgensen selv 3
Anders Pedersen selv 5
Til huse
Anna Rasmusdatter forarmed
Anders Jørgensen selv 2
Niels Christensen selv 2
Babberup Mølle
Hans Madtzen selv 5
Høsten
Hemming Pedersen selv 5
Hans Jensen selv 2 forarmed
Hans Pedersen selv 7
Birgitte Lauridsdatter 1
Jep Ollesen selv 3
Niels Pedersen selv 5
Laurids Ollesen selv 4
Søren Christensen selv 2 forarmed
Jens Sørensen selv 4
Karen Pedersdatter selv 2 forarmed
Margrethe Rasmusdatter 2 forarmed
Anne Michels selv 2 forarmed
Niels Olsen selv 3
Clemmid Ollesen selv 4 forarmed
Rasmus Knudsen selv 5 forarmed
Børge Pedersen selv 8
Jens Ollesen selv 3
Niels Sørensen selv 5
Anne Hansdatter selv 1
Jens Madtzen selv 3
Hans Madtzen selv 7
Jost Hansen selv 2
Inderste
Tommis Caspersen selv 2
Laurids Michelsen selv 1
Til huse
Jacob Pedersen selv 3
Niels Pedersen selv 3 forarmed
Til huse
Olle N. 1
Søren Jacobsen 6 forarmed
Anders Jensen selv 4
Tureby sogn
Tureby
Rasmus Hansen selv 6
Peder Skrædder selv 5
Olle Lauridsen selv 3
Jens Nielsen selv 2
Peder Ollesen selv 4
Peder Jacobsen selv 7
Christen Christensen selv 4
Jens Lauridsen selv 4
Christen Suensen selv 4
Laurids Ollesen selv 5
Jacob Pedersen selv 7
Anna Reinholdts selv 5
Olle Jørgensen selv 5 deraf 1 forarmed
Kirsten N. selv 3 forarmed
Christen Sørensen selv 5
Jens Ibsen selv 5
Niels Christensen selv 5
Olle Lauridsen Smid 3
Niels Jensen selv 2 forarmed
Knud Jacobsen selv 2
Inger Ingels 1
Mette og Maren 2 forarmed
Drude Ingesdatter
Kirsten Koches selv 2
Karen selv 4 forarmed
Jens Andersen selv
Søren Jensen selv 4
Turrebye Mølle
Peder Christensen selv 5 deraf 1 forarmed
Børsted
Birgitte Olles selv 5
Niels Ollesen selv 5
Jens Nielsen selv 7 forarmed
Mette Oles
Jacob Madsen selv 7
Husfolk
Laurids Knudsen selv 5
Christen Christensen selv 3 deraf 1 forarmed
Kæderup
Hans Rasmussen selv 7 deraf 1 forarmed
Claus Lauridsen selv 4
Dorthe N. 1
Laurids Pedersen selv 7
Peder Jensen selv 8
Peder Ibsen selv 5
Karen N. 1 forarmed
Anders Pedersen selv 7
Olle Lauridsen selv 10
Kirsten N. selv 2 forarmed
Peder Jacobsen selv 4 deraf 1 bortløbet
Rasmus Nielsen selv 6
Husfolk
Hendrich Hansen selv 5 deraf 1 forarmed
Peder Andersen selv 6 forarmed
Madtz Espensen 1 forarmed
Inderste
Karen N. selv 2 forarmed
Jep Nielsen selv 4

N* er formentlig = ubekendt patronym.