Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Præstø amt / Nøddegården, Druestrup, Dalby, matrikel 3a

Nøddegården, Druestrup, Dalby, matrikel 3a

— Arkiveret under ,

Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund

Ifølge matriklen i 1664 var gårdens ejer Jomfruens Egede, fæsteren Oluf Lauritsen og gårdens hartkorn sat til 3 td 2 sk 1 fj

Ud fra matriklen 1680 kan vi se, at gården stadig hørte under Jomfruens Egede. Matriklen angiver gårdens hartkorn til 6 - 2 - 3 - 0 og gårdens fæster til Hans Mogensen.

Gårdens fæstere
Oluf Lauritsen før 1660 til e 1663
Hans Mogensen 1672 til 1702
Lars Hansen 1702 til 1713
Hans Jørgensen 1713 til 1741
Søren Thomasen 1741 til 1785
Lars Andersen 1786 til 1826
Enken Johanne Sørensdatter 1826 til 1831
Søren Jensen 1831 til 1833
Andreas Olsen 1835 til 1854
Lars Jensen 1854 til 1877
gårdejer
Lars Pedersen 1877 til 1923
Knud Johannes Pedersen 1923 til

 

Oluf Lauritsen
Fæster før 1660 til e 1663

Oluf fremgår af skattelisten i 1660 med 5 personer

Oluf Lauritsen  i Druestrup optræde flere gange sammen med andre gårdfæstere som fadder i 1661, efter 1661 nævnes han ikke.

Han fremgår af skattelisten i 1663, men om han har fæstet frem til Hans Mogensen overtager i 1672 er uvist.

Hans Mogensen.

Født ca 1621 død 1702.

Fæster fra ca 1672 til ca 1702.

Hans Mogensen var gift med Karen Pedersdatter.

Hans nævnes første gang i kirkebogen som bosiddende i Druestrup i 1672, hvor han får datteren Ingeborre døbt, herefter optræder han jævnligt som fadder.

Hans og Karen fik følgende børn:
Ingeborre født 1672 død 1672
Bodil født 1673
Lars født 1676 død 1713
Peder født 1679 død 1704.

Han fremgår af skattelisten i 1673.

Han nævnes i ildsteds og kvægskatten i 1677 med 4 ildsteder, 4 heste og 6 køer og måtte betale 2 rd og 5 mk

I 1699 nævnes han med hustru, 1 søn og 1 datter

Hans døde i 1702, Karen i 1703

Lars Hansen.
Født 1676 død 1713.
Fæster fra ca 1702 til 1713.

Lars efterfølger faderen omkring 1702, og omkring dette tidspunkt blev han gift med Karen Nielsdatter.

Lars og Karen fik følgende børn:
Hans født 1705 død 1705
Niels født 1706 død 1758 som gårdfæster i Frenderup.
Karen født 1711 død 1740 gift med Povl Christensen i Rode.

Lars nævnes i skattelisten i 1710 og 1713 med 1 karl og 1 pige ansat.

Lars døde i 1713 kun 37 år gl.

3. måneder senere gifter enken sig med ungkarl Hans Jørgensen.

Hans Jørgensen.
Født 1691 død 1749.
Fæster fra 1713 til 1741.

Hans Jørgensen var søn af Jørgen Nielsen i Tågerup

Fæstebrevet er først udstedt 1. maj 1719.

Hans og Karen fik datteren Sophie født 1715 død 1784 gift med efterfølgeren Søren Thomasen.

Karen døde i 1740, og i skiftet efter hende får vi følgende oplysninger om gården:

Stuelængen 15 fag, vestre længe 14 fag og nordre længe 13 fag. P å den baggrund og med udgangspunkt i Pepringegaarden på Frilandsmuseet  giver nedenstående et billede af, hvordan gården kan have set ud.

Hans Jørgensen opgiver fæster i 1741, hvor svigersønnen overtager.

Hans døde i 1749.

Søren Thomasen.
Født 1717 død 1796
Fæster fra 1741 til 1785

Fæstebrevet er dateret 1. april 1741, hvor han overtager Hans Jørgensens restancer og inventarium, der er opgjort til 90 rd. 4 m. og 9 sk.

Søren giftede sig med Sophie, Hans Jørgensens datter i dec. 1741.

Søren og Sophie fik følgende børn:
Thomas født  1743
Jørgen født  1745
Karen født 1748  gift med Peder Nielsen på matr. 2 i Jenstrup
Hans født 1750
Johanne Catharine født i 1760 død 1831 gift med efterfølgeren Lars Andersen.

Sophie døde i 1784, og året efter blev datteren Johanne gift med Lars Andersen, der i den forbindelse overtager fæstet.

Ved folketællingen i 1787 står Søren som aftægtsmand, og han døde i 1796.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druelstrup Bye, , , FT-1787, C4349
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Andersen 32  Gift Hosbonde Bonde og Gaardmand
Johanne Sørensdatter 26  Gift Madmoder
Peder Larsen 1  Ugift Deres Søn
Hans Andersen 30  Ugift Tjenestefolk
Maria Kristensdatter 24  Ugift Tjenestefolk
Helvig Olsdatter 13  Ugift Tjenestefolk
Søren Thomsen 74  Enkemand Madmoderens Fader Undertægtsmand

Lars Andersen.
Født 1755 død 1826.
Fæster fra 1786 til 1826

Fæstebrev dateret 30. jan. 1786.

Lars blev gift med datteren Johanne i 1785.

Lars og Johanne fik følgende børn:
Peder født 1787
Anders født 1789
Niels født 1792

Lars døde i 1826, hvorefter Johanne forsatte fæstet til sin død i 1831.

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 548, 553. Dødsanmeldelse den 7. januar 1826 / Skifteanmeldelse den 22. december 1826 efter gårdmand Lars Andersen i Druestrup.

Arvingerne var alle myndige og agtede at tiltræde arven uden skifte.
Enke: Johanne Cathrine Sophie Sørensdatter - med lavværge gårdmand Hans Nielsen.
Arvinger: Nævnt en søn Peder Larsen.
Vitterlighedsvidner: Peder Hansen og Jacob Jørgensen.
Boets overskud opgjort til 151 rdl.

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 616, 629-633, 650-651, 664-666 (nr. 11). Dødsanmeldelse den 13. august 1831 / skiftesamling den 20. august 1831 / registrerings- og vurderingsforretning den 12. september 1831 / skiftesamling den 24. oktober 1831 / skifte den 5. december 1831 efter gårdmand Lars Andersens enke Johanne Sørensdatter i Druestrup. Hun var død den 13. august.

Arvinger:
1) En afdød søn Peder Larsens enke Karen Nielsdatter – med lavværge degnen Schousboe i Dalby.
2) En bror Thomas Sørensen, afdød og efterladende sig 2 sønnesønner:

           & nbsp;          a) Hans Nielsen, husmand i Værløse.

           & nbsp;          b) Peder Nielsen, myndig, tjenende i S?
3) En bror Jørgen Sørensen, afdød og efterladende sig:

           & nbsp;          a) En søn Hans Jørgensen, indsidder/husmand i Fakse.

           & nbsp;          b) En søn Niels Jørgensen, gårdmand i Tågerup.

           & nbsp;          c) En datter Margrethe Jørgensdatter, gift med husmand Peder Nielsen i Bedsted ved Ringsted.
4) En bror Hans Sørensen, indsidder i Jenstrup, afdød og efterladende sig:

           & nbsp;          a) En søn Lars Hansen, 12 år gammel.

           & nbsp;          b) En datter Sophie Hansdatter, gift med Niels Olsen i Jenstrup.

           & nbsp;          c) En datter Margrethe Hansdatter, gift med indsidder Jens Thygesen i Rode – død og efterladende sig:

           & nbsp;             ;            &nb sp;       1) En søn Peder Jensen, myndig og tjenende i Høsten.

           & nbsp;             ;            &nb sp;       2) En datter Ane Lisbeth Jensdatter, 21 år gammel og hjemme hos faderen.
5) En bror Niels Sørensen, afdød og efterladende sig:

           & nbsp;          a) En søn Niels Sørensen?, Husmand på Tågerup Overdrev.
6) En søster Karen Sørensdatter, gift med afgangen gårdmand Peder Nielsen i Jenstrup; men som er død efterladende sig:

a) En søn Niels Pedersen, der ligeledes er død og efterladende sig:

           & nbsp;             ;            &nb sp;       1) En søn Hans Nielsen, indsidder i Druestrup, myndig.

           & nbsp;             ;            &nb sp;       2) En søn Anders Nielsen, 16 år gammel.

           & nbsp;             ;            &nb sp;       3) En datter Karen Nielsdatter, 24 år gammel og ugift.

           & nbsp;             ;            &nb sp;       4) En datter Dorthe Nielsdatter, 20 år gammel og ugift.

           & nbsp;             ;            &nb sp;       5) En datter Birthe Nielsdatter, 17 år gammel.

           & nbsp;             ;            &nb sp;       6) En datter Ane Kirstine Nielsdatter, 15 år gammel.

           & nbsp;          b) En datter Johanne Pedersdatter, gift med gårdmand Jens Hansen i Tystrup.

           & nbsp;          c) En datter Else Pedersdatter, enke efter indsidder Niels Larsen i Tågerup.

           & nbsp;          d) En datter Ellen Sophie Pedersdatter, gift med husmand Lars Pedersen på Tågerup Overdrev
Tilsynsværge for de fraværende arvinger: Gårdmand Hans Nielsen i Druestrup.
Vurderingsmænd: Sognefoged Christopher Larsen i Dalby og hjælpesognefoged Peder Olsen i Borup.
Boet vurderet til 139 rdl. Boets overskud opgjort til 10 rdl.
Ved skiftemødet den 20. august underskrev den afdødes søn Peder Larsens enke Karen Nielsdatter.

Søren Jensen.

 

Fæster fra 1831 til 1833.

Fæstet overtages af Søren Jensen fra Magleby gift med Maren Jørgensdatter også fra Magleby.

Søren døde imidlertid allerede i 1833.

Der var gæld på 100 rdl. til brændevinsbrænder Hauberg i Store Heddinge. Hele boet var pantsat for det lån. Gårdmand Rasmus Pedersen i Magleby var selvskyldnerkautionist for lånet. Panteobligationen var tinglyst under Stevns og Fakse herred den 14. april 1832.

I boet Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 713-714, 717-718, 720, 724-725 (nr. 13 1833). Registrerings- og vurderingsforretning den 12. august / skiftesamling den 6. november 1833 / Skiftesamling den 31. december 1833 / skifteslutning den 9. juni 1834 efter fæstegårdmand Søren Jensen i Druestrup. Han var død den 11. august på en rejse til Magleby.

Enke: Maren Jørgensdatter - med lavværge Mads Andersen.

Arvinger - fællesbørnene:
1) En søn Jens Sørensen, 11 år gammel.
2) Em søn Søren Sørensen, 7 år gammel.
3) En søn Rasmus Sørensen, 5 år gammel.

I fravær af børnenes fødte værge mødte gårdmand Hans Nielsen i Druestrup.

Vurderingsmænd: Sognefoged Christopher Larsen og Lars Christophersen begge i Dalby.

Boet vurderet til 121 rdl.

Ved mødet den 6. november blev fremlagt udskrift af Gjorslev, Søholm og Erikstrup godsers skifteprotokol over hvad afdøde havde efterladt sig i Magleby – værdi godt 3 rdl.var der bl.a. også gæld til gårdmand Peder Andersen i Klippinge.

Ved skiftemødet(-slutningen) den 9. juni 1834 var enken blevet gift med Hans Larsen.

Boets underskud opgjort til  20 rdl.

Hans Larsen, søn af Lars Nielsen og Else Nicolaisdatter på Druestrupgård giftede sig med enken og overtog gården som gårdbestyrer for en kort periode.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, En gaard, 61, FT-1834, B4647
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Larsen 26  Gift  Gaardbestyrer
Maren Jørgensdatter 34  Gift  Hans kone
Jens Sørensen 19  Ugift  Konens barn
Rasmus Sørensen 6  Ugift  Konens barn
Anders Nielsen 18  Ugift  Tienestekarl
Dorthe Nielsdatter 25  Ugift  Tienestepige

I 1835 afstår enken frivilligt fæstet iflg Andreas Olsens fæstebrev.

Andreas Olsen.
Født 1796
Fæster fra 1835 til 1854.

Fæstebrev dateret 20. aug. 1835

I 1835 overtages fæstet af enkemand Andreas Olsen fra Varpelev.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, , 41, en Gaard, FT-1845, C3032
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Andreas Olsen 49  Enkemand  Gaardmand Varpeløv S., Præstø Amt
Peder Andreasen 20  Ugift  hans Børn Varpeløv S., Præstø Amt
Birte Kirstine Andreasdatter 18  Ugift  hans Børn Varpeløv S., Præstø Amt
Johanne Andreasdatter 15  Ugift  hans Børn Varpeløv S., Præstø Amt
Jens Olsen 46  Gift  Inderste og Dagleier Varpeløv S., Præstø Amt
Dorthe Marie Larsdatter 46  Gift  hans Kone Magleby Sogn Præstø Amt
Margrete Jensdatter 22  Ugift  deres Børn Magleby Sogn Præstø Amt
Lars Jensen 17  Ugift  deres Børn Magleby Sogn Præstø Amt
Dorthea Jensdatter 12    deres Børn Varpeløv S., Præstø Amt
Birthe Jensdatter 10    deres Børn Her i Sognet
Johanne Nielsdatter 50  Enke  Indsidder Enke. Tersløv Sogn Sorø Amt
Karen Hansdatter 28  Ugift  hendes Børn, Sypiger Tersløv Sogn Sorø Amt
Maren Hansdatter 25  Ugift  hendes Børn, Sypiger Tersløv Sogn Sorø Amt

Andreas har fæstet indtil 1854, hvor brodersønnen Lars overtager fæstet.

Lars Jensen.
Født 1827 i Magleby død 1877 i Druestrup
Fæster fra 1854 til 1877.

Fæstebrevet dateret 31. dec. 1855, men han skal betale landgilde fra 1. maj 1854

Gift med Ane Kirstine Pedersen født 1825 i Hinnerup.   

Lars døde i 1877, hvorefter enken forsatte fæstet.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup By, en Gaard, 225, FT-1880, c7080
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ane Kirstine Pedersen 51  Enke Husmoder  Himlingøie Sogn Præstø Amt
Jens Larsen 23  Ugift hendes Barn  Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Marie Larsen 17  Ugift hendes Barn  Dalby Sogn Præstø Amt

Ifølge Majvang blev gården i 1888 overtaget af Lars Pedersen fra Alslev.

Lars Pedersen.
Født 1863
Gårdejer 1888 til 1923

Der er intet fæstebrev på Lars Pedersen, så det må formodes, at han har frikøbt gården.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup By, Gårdejer, 15-14, FT-1890, C7083
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Pedersen 27  Gift Husfader Gaardmand Alslev Sogn, Præstø Amt
Hanne Sophie Rasmussen 32  Gift Husmoder  Store Hedinge
Dagny Pedersen under 1 aar  Ugift Barn  Dalby Sogn, Præstø Amt
Lars Rasmussen 72  Gift  Aftægtsmand Store Hedinge
Ane Grete Olsdatter 72  Gift  Aftægtskone Store Hedinge
Johanne Marie Olsen 16  Ugift Tjenestetyende Pige Tureby Sogn Præstø Amt
Karen Johanne Rasmussen 15  Ugift  Pige i Karise Sogn Karise Sogn Præstø Amt

Gården brændte i 1903 og blev genopført på den nuværende placering uden for Druestrup.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, 3a Nøddegaard, 316, FT-1921, C4897
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Pedersen 24/5 1862 Gift Husfader Gaardejer Alslev, Præstø
Hanne Sofie Pedersen 29/7 1857 Gift Husmoder  Storeheddinge, Præstø
Maren Kristine Hansen 14/1 1895 Ugift Husassistent  Hellested, Præstø
Anna Larsen 11/12 1900 Ugift Husassistent  Dalby, Præstø
Jens Jensen Krog 28/7 1900 Ugift Forkarl  Galten, Randers
Alfred Nielsen 19/2 1901 Ugift Fodermester  Dalby, Præstø
Bjerni Stefansen 10/8 1898 Ugift Karl  Lolland??

Ifølge Majvang overtog sønnen Knud Johannes Pedersen gården i 1923

Knud Johannes Pedersen.
Født 1897
Gårdejer 1923 til

I dag er jorden frasolgt gården, stuehuset er fra 1903.