Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Præstø amt / Snedkergården, Dalby, matrikel 2

Snedkergården, Dalby, matrikel 2

— Arkiveret under ,

Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund

Snedkergården blev bygget i 1785, den bestod af en længe til stue og våningshus og

2 længer til sæd og kreaturer, der hører 57 tdl. til gården.

Fæstere på gården og ejere

Erik Pedersen 1785 til 1793
Niels Clausen 1796 til 1825
Læge Kruuse 1825 til 1834
Hans Peder Bergmann 1835 til 1871
Jens Jensen 1872 til 1905
Jens Peder Jensen 1905 til 1907
Niels Jørgen Andersen 1907 til 1939

Erik Pedersen
Forpagter 1785 til 1793
I 1791 troloves ungkarl Erik Pedersen forpagter af Præstens Avlsbygninger her i Dalby til pige Ane Sophie Hedevig afgangne Niels Jørgensens datter, nu tjenende i Præstegården. I 1793 får han døbt sønnen Niels, herefter fremgår han ikke.

Majvang beretter følgende: Ved kontrakt af 12. august 1784 forpagter præsten jorden ud til Erik Pedersen, hvis far, snedker Peder Eriksen, Tågerup, går i kaution for ham. Han må have misligholdt jorden, for
11. august 1786 anlagde pastor Schousboe sag imod ham. Det endte med et forlig 26. januar 1787, hvorefter forpagteren gav præsten en panteobligation på 100 rigsdaler for den årlige afgift imod 1. prioritet i Erik Pedersens effekter bl. a. en høvlebænk, nogle skabe m. v. Forpagteren forpligter sig til at istandsætte de opførte bygninger, og desuden lover han, når det forlanges at opføre 3 fag huse ved nuværende bygninger. Præsten og hans søn skal have adgang til bygningerne. Desuden skal forpagteren give en undskyldning for nogle udtalelser imod præsten. Gården kaldes på dette tidspunkt Præstemarksgård eller præstens udmarksgård. Men da denne første beboer var snedker, blev det hurtigt til Snedkergård.
I 1793 bortarvefæstedes gården til Jomfruens Egede for en årlig afgift af 60 td. byg. I 1796 vil Holstein, Egede, ikke give mere end 100 rigsd. Præsten vil nødig have proces og foreslår, at Holstein skal give ham 10 favne brænde ud over de 100 rigsd.

Niels Clausen
Født 1766 død 1831
Fæster 1796 til 1825
Niels var søn af Claus Poulsen i Heyde. Han blev gift i Sønder Dalby i 1796 med Else Marie Dyrlund, datter af kromanden Christen Nielsen Dyrlund i Dalby. Niels og Else fik 7 børn i perioden 1797 til 1813.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, , Snedkergården, 1, FT-1801, B6409
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Klausen 34 Gift husbonde forpagter
Else Marie Dyrlund 26 Gift hans kone
Kristen Nielsen 4 Ugift deres barn
Maren Nielsdatter 2 Ugift deres barn
Johanne Hansdatter 69 Enke husbondens moder
Brandtaksationsprotokollen oplyser følgende om gården:
Bygningsnummer: 26. Bygningsnavn: Snedkærgården. Adresse: Snedkærgårdsvej 47, 4690 Haslev. Sogn: Dalby. Matrikelnr: 2. Sted/Ejerlav: Dalby By. Kommune: Rønnede. Grundmur: Ja. Bindingsværk: Ja. Kendt opførelsesår: Anslået opførelsesår: før 1810. Årstal: 1810. Dato: 07.07. Anledning: Brandtaksation. Ejer: Jomfruens Egede. Lejer/fæster: Fæster: Niels Clausen. Beskrivelse: Udflyttet gård. Stuehus i vest: 14 fag, 11 1/2 alen bredt. Grundmur, fyrreovertømmer. Stråtag med 2. ader tagsten under. Engelske vinduer og hollandske døre. 2 kakkelovne. Skorsten med bagerovn. Takseret til 100 rd. pr. fag = 1.400 rd. Nordre hus, 18 fag, 12 alen bredt. Egebindingsværk muret med kalksten. Stråtag. Lade. Takseret til 80 rd. pr. fag = 1.440 rd. Østre hus, 15 fag, 9 1/4 alen bredt. Samme materialer. Stald og foderlo. Takseret til 60 rd. pr. fag = 900 rd. Vestre hus, 14 fag, 10 alen bredt. Samme materialer. Stald, vognremise, lade og lo. Takseret til 70 rd. pr. fag = 980 rd. I alt 4.720 rd. Ikke tidligere forsikret.

I 1825 fæstede Niels Clausen matr. 2 i Jenstrup.

Læge Kruuse
Født 1789
Fæster 1825 til 1835
Ifølge Majvang blev gården herefter fæstet af læge Kruuse med Peder Thomsen som bestyrer.
Jævnfør Ft 1834 boede Kruuse ikke på gården men i et hus i Rohde.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Rhode Bye, Et huus (Ullerydshuus), 16, FT-1834, B4647
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peter Abraham Kruuse 45 Gift Chirurg paa Bregentved grevskab
Birgithe Nyholm 41 Gift Hans kone
Adam Vilhelm Kruuse 6 Ugift Deres barn
Ludvig Frederik Kruuse 6 Ugift Deres barn
Mandrup Peder Kruuse 3 Ugift Deres barn
Niels Nielsen 17 Ugift Tjenestekarl
Karen Abrahamsdatter 33 Enke(mand) Tjenestepige
Lisbeth Larsdatter 30 Enke(mand) Tjenestepige
Johanne Jensdatter 17 Ugift Tjenestepige

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, En gaard, 11, FT-1834, B4647
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peter Ludvig Thommesen 40 Gift Avlingsbestyrer
Johanne Henriette Hering 33 Gift Hans kone
Zophus Thomsen 7 Ugift Deres barn
Lovise Thomsen 5 Ugift Deres barn
Doris Thomsen 3 Ugift Deres barn
Vilhelm Thomsen 1 Ugift Deres barn
Lars Hansen 25 Ugift Tienestekarl
Anders Nielsen 26 Ugift Tienestekarl
Christen Larsen 21 Ugift Tienestekarl
Niels Hansen 17 Ugift Tienestekarl
Ane Jørgensdatter 27 Ugift Tienestepige
Ane Larsdatter 29 Ugift Tienestepige

Hans Peder Bergmann
Født 1805 død 1871
Fæster 1835 til 1871
Der findes et fæstebrev på dette fæstemål dateret 10. juni 1835 til dyrlæge Hans Peder Bergmann på Snedkergården beliggende på Dalby bymark, gårdens hartkorn angives til 7 - 6 - 3 - 2.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, En gaard, Snedkergaard, 14, FT-1840, B4830
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Peter Bergmann 35 Ugift Dyrelære og avlsbruger
Hans Andreasen 34 Ugift Tienestekarl
Anders Hansen 23 Ugift Tienestekarl
Niels Olsen 37 Ugift Tienestekarl
Rasmus Hansen 24 Ugift Tienestekarl
Peder Jørgensen 25 Gift Tienestekarl
Ane Margrethe Hansdatter 30 Gift Tienestepige, hans kone
Ellen Nielsdatter 22 Ugift Tienestepige

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, en Gaard, 16, FT-1850, C6896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Peder Bergmann 45 Ugift Fæster af Gaarden Tårnby Sogn, Københavns Amt
Peder Christensen 29 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Lars Andersen 19 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Peder Jensen 16 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Niels Olsen 46 Ugift Tjenestefolk Haarløv Sogn, Præstø Amt
Karen Marie Jacobsen 27 Ugift Tjenestefolk Kongsted Sogn, Præstø Amt
Marie Hansen 27 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt

Brandtaksationsprotokollen oplyser følgende om gården:
Årstal: 1854. Dato: 22.08. Anledning: Brandtaksation. Ejer: Jomfruens Egede. Lejer/fæster: Dyrlæge Bergmann. Beskrivelse: Gård. Stuehus i vest, 14 fag, 11 1/2 alen bredt. Kalkstensgrundmur. Fyrreovertømmer. Stråtag. Beboelse. 2 skorstene. Bagerovn. Takseret til 130 rd. pr. fag = 1.820 rd.
Nordre hus, 26 fag, 12 alen bredt. Bindingsværk med egeundertømmer og blandet overtømmer. Murede vægge af kalksten. Stråtag. Lo, lade, kostald. Takseret til 80 rd. pr. fag = 2.080 rd. Østre hus, 15 fag, 9 alen bredt. Samme materialer, dog fyrreovertømmer. Hølade, kostald og svinehus. Takseret til 50 rd. pr. fag = 750 rd. Søndre hus, 19 fag, 10 alen bredt. Bindingsværk med egeundertømmer og blandet overtømmer. Murede vægge af kalksten. Stråtag. Hestestald, fåre- og materialhus, gennemkørselsport, karlekammer og huggehus. Takseret til 60 rd. pr. fag = 1.140 rd. Hus syd for gården, øst-vest med enderne. 6 fag, 7 1/2 alen bredt. Bindingsværk med egeundertømmer og fyrreovertømmer. Klinede vægge. Stråtag. Vognremise. Takseret til 16 rd. pr. fag = 100 rd. Tilbygning til nordre hus, 4 fag, 10 alen bredt. Bindingsværk med egeundertømmer og fyrreovertømmer. Murede vægge af kalksten. Stråtag. Hestegang for en tærskemaskine. Takseret til 60 rd. pr. fag = 240 rd. I alt 6.130 rd.

If'lge Majvang døde Bergmann i 1871.

Jens Jensen
Født 1841 død 1905
Fæster/ejer 1872 til 1905
Jens Jensen kom fra Lydersløv, som søn af gårdmand Peder Jensen i Lydersløv. Fæstebrevet er dateret 25. januar 1872.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby By, en Gaard, 5, FT-1880, C7080
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Jensen 39 Gift Husfader, Gaardejer Lydersløv Sogn Præstø Amt
Ane Marie Jensen 30 Gift hans Hustru Frøslev Sogn Præstø Amt
Jens Peter Jensen 8 Ugift deres Barn Frøslev Sogn Præstø Amt
Kristjan Peter Jensen 3 Ugift deres Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Jens Peter Mulfelt 50 Ugift Tjenestefolk Everdrup Sogn Præstø Amt
Lars Jørgensen 17 Ugift Tjenestefolk Herlufsholm Sogn Præstø Amt
Niels Kristensen 16 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn Præstø Amt
Frederik Niels Vendrup 21 Ugift Tjenestefolk Ravnskilde Sogn Viborg Amt
Johanne Sofie Hansen 31 Ugift Mejerske Ørsløv Sogn Sorø Amt
Sofie Margrete Nielsen 19 Ugift Tjenestefolk Storeheddinge Sogn Præstø Amt
Sofie Jensen 24 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn Præstø Amt

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, Dalby Gaard, 5, FT-1890, C7083
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Jensen 49 Gift Husfader Propritær Lyderløv
Jens Peder Jensen 18 Ugift Barn Gaarbestyrer Frøsløv
Christian Peder Jensen 13 Ugift Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Niels Peder Andersen 23 Ugift Tjenestetyende Vesteregede
Jens Jørgensen 64 Gift Tjenestetyende Fakse Sogn
Jens Jørgensen 14 Ugift Tjenestetyende Frøsløv
Ane Marie Jensen 40 Gift Husmoder Frøsløv
Inger Hansen 32 Ugift Tjenestetyende Frøsløv
Frederikke Anna Jensen 18 Ugift Tjenestetyende Dalby Sogn, Præstø Amt
Maren Nielsen 73 Ugift Huskone vraaby Enderslev

Jens døde i 1905, hvor gården blev overtaget af sønnen Jens Peder Jensen.

Jens Peder Jensen
Født 1872
Gårdejer 1905 til 1907
Jens solgte gården i 1907 til Niels Jørgen Andersen og overtog derefter Dalbygård matrikel 6.

Niels Jørgen Andersen
Født 1880 død 1939
Gårdejer 1907 til 1939

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, 2 og 7, 203, FT-1916, C4896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Jørgen Andersen 8/9 1880 Gift Husfader Gaardejer
Marie Margrethe Andersen F. Sonne 16/11 1879 Gift Husmoder
Erling Sonne Andersen 25/4 1915 Ugift Barn
Poul Andersen 16/2 1840 Enkemand Slægtning Rentier, Fhv. Gaardejer
Johannes Olsen 5/4 1892 Ugift Tyende Landbrug
Johannes Christiansen 7/5 1898 Ugift Tyende Landbrug
Ejnar Hansen 6/11 1898 Ugift Tyende Fodermester
Jens Axel Raahauge-Nielsen 18/4 1899 Ugift Tyende Landbrug
Hans Ejnar Mortensen 25/11 1899 Ugift Tyende Landbrug
Bertha Mathine Camilla Jensen 12/11 1895 Ugift Tyende Husgerning
Anna Kathrine Ingvorsen 21/4 1898 Ugift Tyende Husgerning og Landbrug
Anna Grethe Olsen F. Jensen 7/2 1871 ?? Medhjælper Husligt Arbejde

Niels Jørgen Andersen døde i 1939, hvorefter sønnen Erling Sonne Andersen overtog gården.

Gården er i dag på ca 100 ha, stuehuset er fra 1876.