Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Præstø amt / Sneholmgaard, Dalby, matrikel 9

Sneholmgaard, Dalby, matrikel 9

— Arkiveret under ,

Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund

Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Turebyholm, fæsteren var Niels Pedersen Bunde, gårdens hartkorn angives til 7 td 4 sk 2 fj. Ifølge Matriklen i 1680 hørte gården forsat under Turebyholm, fæsteren var Niels

Pedersen Bunde, gårdens hartkorn var angivet til 5 – 1 – 3 – 0. Matriklen i 1690 angiver det samme som i 1680.

Fæstere på gården

Niels Pedersen Bunde før 1660 til 1681
Peder Madsen 1681 til 1691
Anders Jensen 1691 til 1693
Lars Pedersen 1693 til 1699
Jens Pedersen 1699 til 1707
Peder Larsen 1707 til 1720
Lars Pedersen Jyde 1720 til 1755
Peder Christophersen 1755 til 1764
Hans Sørensen 1764 til 1813
Hans Olsen 1813 til 1831
Lars Pedersen 1832 til 1850
Enken Charlotte Jørgensdatter 1850 til 1855
Jørgen Hansen 1855 til 1871
Enken Karen Jensen 1871 til 1904
Jens Jørgensen 1904 til 1926
Enken Anna Kistine Jørgensen 1926 til 1946

Niels Pedersen Bunde
Fæster før 1660 til 1681
Niels fremgår af skattelisten i 1660 med 5 personer, deraf 1 forarmed. Niels var gift flere gange, i 1662 nævnes Niels Pedersens Ellin, i 1667 Niels Bundes Bodil. I 1671 fik han datteren Kirsten, i 1673 Knud, i 1675 Mette, i 1677 Søren og i 1680 Mette. Herefter fremgår de ikke af kirkebogen. Han fremgår af skattelisten i 1663, 1664 og 1673 samt af matriklen i 1664 og 1680. Omkring 1681 overtager han matrikel 5 i Borup.

Peder Madsen
Fæster 1681 til 1691
Peder fremgår af skattelisten i 1682 med hustru, 4 heste, 3 køer, 4 svin og 1 bistade. I 1686 fremgår han med hustru, 1 dreng, 3 heste, 2 køer og 2 får, han fremgår ligeledes i 1688 og 1690.

Anders Jensen
Fæster 1691 til 1693
Anders fremgår af skattelisten i 1692 med hustru og 1 ildsted.

Lars Pedersen
Født 1669 død 1699
Fæster 1693 til 1699
Lars fremgår af skattelisten i 1695. Han fremgår ligeledes af kirkebogen i 1695, hvor et barn døde. Han nævnes som fadder i 1697 og i 1698 fik han datteren Dorthe. Lars døde i 1699, 30 år gammel.

Jens Pedersen
Fæster 1699 til 1707
Jens fremgår af skattelisten i 1699.
Han nævnes som fadder i 1700 og i 1701 fik han datteren Anne. Herefter fremgår han ikke.

Peder Larsen
Fæster 1707 til 1720
Peders oprindelse er ukendt.
I 1706 vies i Terslev sogn i Sorø amt en Peder Larsen til en Ane Jensdatter, om det er denne Peder Larsen kan ikke afgøres med sikkerhed, men i 1708 døde i Dalby Peder Larsens kvinde Ane Jensdatter 27 år. I 1708 blev Peder Larsen enkemand trolovet til hans tjenestepige Johanne Jensdatter, som forlover ses Sier Nielsen af Borup og Jens Nielsen i Babberup. Peder og Johanne fik ingen børn og ses kun sjældent som fadder. Peder fremgår af skattelisten i 1710 og 1713.

Lars Pedersen Jyde
Fæster 1720 til 1755
Lars oprindelse er ukendt.
I 1720 blev han gift i Sønder Dalby med Dororthea Hansdatter, datter af Hans Christensen i Druestrup, han benævnes da dragon fra Druestrup. Lars og Dorothea fik børnene Knud i 1723, Maren i 1726, Johanne i 1729, Inger i 1732, Johanne i 1735 og Elisabeth i 1737. Lars fremgår af skattelisten i 1733 og af Bregentveds jordebog i 1750. De nævnes som fadder frem til 1753, herefter fremgår de ikke af kirkebogen.

Peder Christophersen
Født 1719 død 1764
Fæster 1755 til 1764
I 1748 blev Peder Christophersen og Margrethe Olufsdatter begge af Torp i Terslev sogn i Sorø amt trolovet, forlover Hans Larsen og Søren Hansen. De fremgår af kirkebogen i 1758, hvor datteren Bodil døbes, de får en datter mere i 1760, Jørgen i 1761 og Jørgen i 1763. Peder døde i 1764.

Hans Sørensen
Født 1735
Fæster 1764 til 1813
I 1764 blev Hans Sørensen trolovet til enken Margrethe Olufsdatter sal. Peder Christophersens. Som forlover Lars Jensen fra Hastrup og Anders Nielsen fra Frøslev.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalbye Bye, , , FT-1787, C4349
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Sørensen 52 Gift Hosbonde Bonde og Gaardmand
Margrete Olsdatter 65 Gift Madmoder
Peder Jørgensen 10 Ugift Konens Dattersøn, ægte
Johann Bentsen 31 Ugift Tjenestefolk
Ellen Olsdatter 25 Ugift Tjenestefolk
Lars Pedersen 17 Ugift Tjenestefolk
Maren Jørgensdatter 8 Ugift Et ægte Plejebarn
Bent Jørgensen 4 Ugift Et ægte Plejebarn
Lars Ingversen 26 Gift Manden Indsidder og Hugger
Bodl Rasmusdatter 39 Gift Hans Kone
Peder Olsen 12 Ugift af 1ste ægteskab
Margrethe døde i 1793, hvorefter Hans giftede sig med Ane Bentsdatter af Dalby.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, , Dalby by, 6, FT-1801, B6409
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Sørensen 63 Gift husbonde bonde og gårdbeboer
Ane Bentsdatter 39 Gift hans kone
Ane Magrete Hansdatter 7 Ugift deres barn
Bent Hansen 3 Ugift deres barn
Kirsten Nielsdatter 15 Ugift tjenestefolk
Andreas 13 Ugift plejebarn fra Opfostringshuset

I 1813 blev datteren Ane Margrethe gift med efterfølgeren.

Hans Olsen
Født 1781 død 1831
Fæster 1813 til 1831
Hans Olsen giftede sig i 1813 med Hans Sørensens datter Ane Margrethe, som forlover gmd. Jens Christensen i Jenstrup og gmd Hans Sørensen i Dalby. Ane Margrethe Hansdatter død i 1822 28 år.
I 1822 vies enkemand Hans Olsen med pigen Charlotte Jørgensdatter af Dalby, som forlover Jens Christensen gmd. i Jenstrup og hmd Jørgen Hansen i Dalby. Hans døde i 1831, hvorefter enken giftede sig med efterfølgeren.

Lars Pedersen
Født 1795 død 1850
Fæster 1832 til 1850
I 1833 vies enkemand Lars Pedersen fra Herlufmagle sogn, søn af gmd Peder Jensen i Spragelse, med Hans Olsens enke Charlotte Jørgensdatter af Dalby, som forlover ses sognefoged Ole Christoffersen fra Ulsøe sogn og husmand Hans Jørgensen fra Høsten Mark.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, En gaard, 7, FT-1834, B4647
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Pedersen 39 Gift Gaardmand
Charlotte Jørgensdatter 43 Gift Hans kone
Ole Hansen 21 Ugift Barn af konens første ægteskab
Hans Hansen 12 Ugift Barn af konens første ægteskab
Ane Margr. Hansdatter 11 Ugift Barn af konens første ægteskab
Jørgen Hansen 10 Ugift Barn af konens første ægteskab
Peder Jørgensen 28 Ugift Tienestekarl
Johanne Pedersdatter 16 Ugift Tienestepige

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, en Gaard, 12, FT-1850, C6896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Pedersen 55 Gift Gaardmand, Huusfader Herlufmagle Sogn, Præstø Amt
Scharlotte Pedersen 60 Gift Hans Kone Dalby Sogn, Præstø Amt
Jørgen Hansen 25 Ugift Soldat, fraværende formedelst Krigstjeneste Dalby Sogn, Præstø Amt
Kirstine Hansen 15 Ugift Deres Pleiedatter Dalby Sogn, Præstø Amt
Ellen Jensen 36 Ugift Tjenestepige Øster Egede Sogn, Præstø Amt
Rasmus Madsen 44 Gift Inderste, Dagleier, Huusfader Kjøge
Karen Hansen 61 Gift Hans Kone Nestelsø Sogn, Præstø Amt
Hans Christjan Rasmussen 11 Ugift Deres Søn Dalby Sogn, Præstø Amt
Anders Jacobsen 4 Ugift Pleiebarn. Dalby Sogn, Præstø Amt

Lars døde i 1850, hvorefter enken forsatte fæstet.

Enken Charlotte Jørgensdatter
Født 1790 død 1867
Fæster 1850 til 1855
Charlotte forsatte fæstet, indtil sønnen Jørgen overtog i 1855. Sønnen Jørgen blev gift i 1854 i Hellested med Karen Jensdatter, datter af gmd Jens Knudsen i Hellested, som forlover Jens Knudsen i Hellested og gmd. Rasmus Jørgensen i Borup. Charlotte døde i 1867.

Jørgen Hansen
Født 1825 død 1871
Fæster 1855 til 1871
Der findes et fæstebrev til Jørgen Hansen dateret den 31. december 1855 under Jomfruens Egede. Det fremgår heraf, at det er matrikel 9 han fæster og gårdens hartkorn opgives til 5 - 5 - 1 - 2. Der er formodentlig sket en jordfordeling med ejendommen matrikel 10, idet denne også overgår til Jomfruens Egede omkring dette tidspunkt. Jørgen døde i 1871, hvorefter enken forsatte fæstet.

Enken Karen Jensen
Født 1834 død efter 1916
Fæster 1871 til 1904

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby By, en Gaard, 24, FT-1880, C7080
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Karen Jensen 46 Enke Husmoder, Gaardmandsenke Helsted Sogn Præstø Amt
Lars Jørgensen 20 Ugift hendes Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Jens Jørgensen 17 Ugift hendes Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Margrete Jørgensen 15 Ugift hendes Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Marie Charlotte Jørgensen 12 Ugift hendes Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Johanne Jørgensen 10 Ugift hendes Barn Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Marie Andersen 17 Ugift Tjenestefolk Fakse Sogn Præstø Amt
Peter Nielsen 21 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn Præstø Amt
Niels Kristjansen 12 Ugift Tjenestefolk Dalby Sogn Præstø Amt

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, Gaard, 3-25, FT-1890, C7083
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Karen Jensen 56 Enke Husmoder Jordbruger Hellested Sogn Præstø Amt
Jens Jørgensen 27 Ugift Barn Gaarbestyrer Dalby Sogn, Præstø Amt
Johanne Jørgensen 20 Ugift Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Niels Hansen Pedersen 18 Ugift Tjenestetyende Dreng Smerup Sogn Præstø Amt

I 1895 blev sønnen Jens gift i Tureby med Kirstine Nielsen, datter af gårdmand Peder Nielsen i Kæderup.
Ifølge Majvang overtog Jens gården i 1904.

Jens Jørgensen
Født 1862 død 1926
Gårdejer 1904 til 1926

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, 9, 181, FT-1916, C4896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Jørgensen 17/4 1862 Gift Husfader Gaardejer
Anna Kristine Jørgensen 26/3 1870 Gift Husmoder
Astrid Jørgensen 26/8 1899 Ugift Barn
Anne Marie Jørgensen 5/5 1903 Ugift Barn
Karen Hansen 9/12 1833 Enke Bestemoder
Ane Margrethe [Hansen??] 15/2 1864 Ugift Ung Pige i Huset Sygning
Valdemar Peder Jensen 6/11 1892 Ugift Tjenestetyende Landbrug
Carl Larsen 4/10 1901 Ugift Tjenestetyende Landbrug

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, 9, 44, FT-1921, C4897
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Jørgensen 17/4 1862 Gift Husfader Gaardejer Dalby, Præstø
Kristine Jørgensen 26/3 1870 Gift Husmoder Thureby, Præstø
Karen Jørgensen 13/7 1897 Ugift Barn Dalby, Præstø
Marie Jørgensen 5/5 1903 Ugift Barn Dalby, Præstø
Karen Jensen 15/12 1833 Ugift Aftægtskone Dalby, Præstø
Magrete Jørgensen 9/12 1865 Ugift Slægtning Syerske Dalby, Præstø
Valdemar Jensen 6/11 1892 Ugift Tyende Arbejdskarl Østeregede, Præstø
Villiam Jensen 2/8 1906 Ugift Tyende Arbejdsdreng Dalby, Præstø

Jens døde i 1926, hvorefter enken drev gården.

Enken Anna Kristine Jørgensen
Født 1870
Gårdejer 1926 til 1946
Ifølge Majvang havde enken gården frem til 1946. Ifølge oplysninger fra sognerådet i Sønder Dalby fra marts 1944 var gården på dette tidspunkt på 26,2 ha, med en hartkorn på 5. 5.1. 2 3/4 og en ejendomskyld på kr.
39.000.