Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Præstø amt / Spurvemosegaard, Borup, matrikel 4

Spurvemosegaard, Borup, matrikel 4

— Arkiveret under ,

Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund

Ifølge matriklen i 1664 var gården Capitelgods, fæsteren var Peder Rasmussen ladefoged, gården var øde, gårdens hartkorn angives til 8 td 2 sk 1 fj. Ifølge Matriklen i 1680 hørte gården under Roskilde Stift, fæsteren var Jørgen Skrædder tilforn Peder Rasmussen, gården kaldes Sønnergaarden, Gårdens hartkorn var angivet til 5 – 0 – 0 – 1.

Fæstere på gården

Peder Rasmussen ladefoged 1664
Jørgen Skrædder 1680
Jep Andersen til 1690
Peder Clemmensen 1690 til 1692
Ole Pedersen Smed før 1698 til 1710
Jens Eriksen 1710 til 1751
Anders Jensen 1751 til 1779
Niels Jensen 1779 til 1821
Enken Maren Andersdatter 1821 til 1828
Hans Andersen 1828 til 1865
Hans Hansen 1865 til 1910
Anders Hansen 1910 til

Peder Rasmussen Ladefoged
Fæster 1664
Peder fremgår alene af matriklen i 1664, han fremgår ikke af kirkebogen. Han nævnes i skattelisten i 1663, hvor gården angives som øde.

Jørgen Skrædder
Fæster 1680 ?
Jørgen fremgår af matriklen i 1680, han nævnes ligeledes en enkelt gang i kirkebogen i 1680 som fadder, ellers er der ikke fundet spor efter ham. Jørgen fremgår af skattelisten i 1673, 1681 og 1683, men gården angives som øde, så Jørgen har formentlig boet på gården som skrædder og ikke som gårdfæster.

Jep Andersen
Født 1637 død 1690
Fæster til 1690
Jep fremgår af skattelisten i 1688, han benævnes da husmand uden kvæg, i 1690 nævnes han med hustru og 1 ildsted
Han nævnes som fadder i 1690.
Han døde i 1690 53 år gammel.

Peder Clemmensen
Født 1654 død 1692
Fæster 1690 til 1692
Peder fremgår af skattelisten i 1692, han nævnes ligeledes som fadder i 1692. Han døde i 1692 38 år.

Ole Pedersen Smed
Fæster før 1698 til 1710
Ole fremgår af skattelisten i 1699, her ses det, at gården nu er "Ryttergods".
Han fremgår i kirkebogen som fadder fra 1698, Ole var gift med Maren og i 1702 fik de datteren Ellen.
Han og Maren nævnes jævnligt som fadder frem til 1709. I 1710 er han forlover ved efterfølgerens trolovelse.

Jens Eriksen
Født ? død 1751
Fæster 1710 til 1751
I 1710 fremgår af kirkebogen: Jens Eriksen nyeligen kommen til Ole Smeds gaard i Borup troloves til Maren Hansdatter, Hans Pedersens datter i Taagerup, som forlover Ole Smed. I 1712 fik de sønnen Erich, i 1713 Anders, i 1720 Karen, i 1722 Karen og i 1725 Erich. De nævnes jævnligt som fadder fra 1711 til 1740. Jens fremgår af skattelisten i 1719 og af jordebogen i 1750. Jens døde i 1751, der er ingen aldersangivelse.

Anders Jensen
Født 1713 død 1791
Fæster 1751 til 1779
Anders var søn af Jens Eriksen. I 1751 blev Anders trolovet med Maren Andersdatter fra Borup, som forlover ses Niels Larsen i Høsten og Christen Larsen i Borup. De fik datteren Maren i 1752.

Kilde: OE-1771
Mandens navn: Anders Jensen Mandens erhverv: Fæstebonde
Mandens alder: 58 Mandens civilstand: Gift
Mandens nr. ægteskab: 1 Mand død (ja/nej): Nej
Hustru død (ja(nej): Nej Hustrus alder: 49
Hustrus civilstand: Gift Hustrus nr. ægteskab: 1
Sogn: Sønder Dalby Herred: Fakse
Amt: Præstø Stednavn: 3
I 1779 blev datteren Maren gift med ungkarl Niels Jensen af Viverup, og i den forbindelse overtog Niels fæstet. Anders døde i 1791 77 år gammel.

Niels Jensen
Født 1756 død 1821
Fæster 1779 til 1821

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Borup Bye, , , FT-1787, C4349
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Jensen 32 Gift Hosbonde Bonde og Gaardmand
Maren Andersdatter 35 Gift Hans Kone
Karen Nielsdatter 1 Ugift Deres Datter
Johanne Jensdatter 10 Ugift Mandens Syster, ægte
Peder Jensen 24 Ugift Tjenestefolk Rytter
Niels Jensen 14 Ugift Tjenestefolk
Kirsten Hansdatter 22 Ugift Tjenestefolk
Anders Jensen 76 Gift Konens Fader Inderste og Aftægtsmand
Maren Andersdatter 73 Gift Hans Kone
Erich Jensen 68 Gift Konens Farbr: Inderste
Karen Jørgensdatter 56 Gift Hans Kone

Nedenstående beskrivelse fra 1793 iflg Majvang:
No. 7: Niels Jensen (Spurvemosegård) - Haver 3de på en 5 skp. land, deri er 10 stk. frugt og en del kirsebærtræer og et stk. deraf til køkkenland. - Stræbsom, 38 år, 1 datter 7 år.
Præstø, Fakse, Sønder Dalby, , Borup by, 1, FT-1801, B6409
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Jensen 46 Gift husbonde bonde og gårdbeboer
Maren Andersdatter 50 Gift hans kone
Karen Nielsdatter 15 Ugift deres barn
Maren Nielsdatter 8 Ugift deres barn
Anders Nielsen 3 Ugift deres barn
Søren Andersen 22 Ugift tjenestefolk
Anders Mortensen 13 Ugift tjenestefolk
Mariane Jensdatter 17 Ugift tjenestefolk

Niels døde i 1821, 65 år gammel

Enken Maren Andersdatter
Født 1752 død1841
Fæster 1821 til 1828
Maren forsatte fæstet efter mandens død. I 1824 blev datteren Maren gift med Peder Pedersen, der formentlig har været bestyrer. Omkring 1828 er fæstet blevet overtaget af efterfølgeren. Maren døde hos datteren Maren gift med hmd Peder Pedersen i Jenstrup i 1841.

Hans Andersen
Født 1801 død 1869
Fæster 1828 til 1865
Hans var søn af Anders Jensen på matrikel 1. i Borup. Den 29. juni 1828 blev ungkarl Hans Andersen af Borup viet med pigen Maren Frederiksdatter i Dalby, Maren var datter af Frederik Larsen en søn af Lars Pedersen på Kielstrup, som forlover Anders Nielsen kromand i Dalby og Jens Andersen hmd i Præstens hus. Den 10. april 1833 døde Maren Frederiksdatter, Hans Andersens hustru i Borup 27 år. Den 27. september 1833 vies enkemand gmd Hans Andersen af Borup med pigen Kirstine Hansdatter, sal. Hans Jensens datter fra Viverup.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Borup, En gaard, 20, FT-1834, B4647
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Andersen 33 Gift Gaardmand
Kirstine Hansdatter 26 Gift Hans kone
Mette Kirstine Hansdatter 5 Ugift Datter af mandens første ægteskab
Rasmus Hansen 22 Ugift Tienestekarl
Bendt Andersen 21 Ugift Tienestekarl
Karen Hansdatter 20 Ugift Tienestepige
Hans Christiansen 17 Ugift Tienestekarl
Ane Cathrine Hansdatter 12 Ugift Plejebarn

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalbyborup, , 19, en Gaard, FT-1845, C3032
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Andersen 44 Gift Gaardmand Her i Sognet
Kirstine Hansdatter 37 Gift hans Kone Her i Sognet
Hans Hansen 11 deres Børn Her i Sognet
Anders Hansen 10 deres Børn Her i Sognet
Ole Hansen 9 deres Børn Her i Sognet
Jens Hansen 7 deres Børn Her i Sognet
Maren Sophie Hansdatter 4 deres Børn Her i Sognet
Ane Marie Hansdatter 1 deres Børn Her i Sognet
Ane Sophie Hansdatter 29 Ugift Tjenestepige Freersløv Sogn Sorø Amt

Ifølge Majvang brændte gården i 1851, den blev genopført på samme sted. I 1865 blev sønnen Hans viet i Karise med Ane Kirstine Andersen datter af gmd Anders Pedersen i Karise, i den forbindelse overtog Hans fæstet. I 1869 døde aftægtsmand forhv. gmd i Borup Hans Andersen 68 år.

Hans Hansen
Født 1834 død 1913
Fæster 1865 til 1910

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Borup By, Gaard, 5-1, FT-1890, C7083
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Hansen 55 Gift Husfader Jordbruger Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Kirstine Andersen 44 Gift Husmoder Karise Sogn Præstø Amt
Jensine Sofie Hansen 22 Ugift Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Hans Ole Hansen 19 Ugift Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Marie Hansen 17 Ugift Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Ellen Kirstine Hansen 13 Ugift Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Anders Hansen 11 Ugift Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Kirstine Hans Datter 81 Enke Aftægtskone Dalby Sogn, Præstø Amt
Hans Peder Kristiansen 15 Ugift Tyende Dreng Dalby Sogn, Præstø Amt

Sønnen Anders var blevet gift omkring 1910 med Johanne og i den forbindelse har han overtaget gården, der var frikøbt på dette tidspunkt. Hans døde i 1913.

Anders Hansen
Født 1878 død
Gårdejer fra 1910

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Borup, 4a, 234, FT-1916, C4896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Hansen 1/2 1878 Gift Husfader Landbrug
Johanne Hansen 16/2 1880 Gift Husmoder Husmoder
Harald Hansen 18/3 1911 Ugift Barn
Karl Rasmussen 26/11 1896 Ugift Tjenestetyende Landbrug
Sofie Jensen 30/1 1901 Ugift Tjenestetyende Husgjærning
Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Borup, 4a, 170, FT-1921, C4897
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Hansen 1/2 1878 Gift Husfader Landbrug Dalby, Præstø
Johanne Hansen 16/2 1880 Gift Husmoder København
Harald Hansen 18/3 1911 Ugift Barn Dalby, Præstø
Else Hansen 15/3 1916 Ugift Barn Dalby, Præstø
Dagny Hansen 4/6 1918 Ugift Barn Dalby, Præstø
Stine Hansen 29/9 1844 Enke Slægtning Karise, Præstø
Peder Hansen 2/6 1896 Ugift Tyende Køge

Ifølge Majvang brændte gården i 1928, hvorefter den blev genopført ved mosedraget ved Bavnestrædet, i den forbindelse fik den navnet Spurvemosegård. Ifølge oplysninger fra sognerådet i Sønder Dalby fra marts 1944 var gården på dette tidspunkt på 24,4 ha, med en hartkorn på 4. 6. 3. 2 og en ejendomskyld på kr.
48.000.

Gården er nu nedlagt.